VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER"

Transkript

1 VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1

2 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Vi skaper faglig stolthet! fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform i utdanningene. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringsliv og/eller kommune. Tar du fagskoleutdanning, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt og du vil legge grunnlaget for en spennende karriere. For tekniske fordypninger gjennomfører studentene teorien til mesterbrevet. Etter en fagskoleutdanning i tekniske fag har du mulighet til å studere videre ved en høgskole. SAMARBEIDER OM DET FAGLIGE På Østlandet er det fagskoler på følgende steder: Oslo, Gjøvik, Horten, Porsgrunn, Kongsberg og Fredrikstad. Skolene på Østlandet samarbeider om det faglige tilbudet for å sørge for at studentene får en best mulig framtidsrettet utdanning. TETT KONTAKT MED NÆRINGSLIVET Alle skolene har tett samarbeid med næringslivet og kommunene i sin region. Helsefagutdanningene samarbeider med kommunene slik at de får dekket sine kompetansebehov. Faglig utvikling av studieplaner og bruk av gjesteforelesere innenfor de enkelte fordypninger involverer studenter, næringsliv og kommuner. Dette er vesentlig for å kunne gi alle parter ønsket kvalitet. Heltid, deltid eller nettstudier Studier i tekniske fag: Utdanningen har en varighet på to år ved heltidsstudier. De fleste skolene tilbyr også deltids- og nettbaserte studier, da med lengre studietid. Studier i helsefag: Utdanningene er ettårig, men de strekker seg over to år som deltidsstudium, normalt med to studiedager pr. uke på skolen. Det er også ti ukers praksis innlagt i studiet. Generelt: Ta kontakt med den enkelte skole for å få informasjon om deres opplegg. Fagskolene er viktige som tilbyder av etterog fagskoleutdanning til fagarbeidere og andre studenter som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. LO er med på å utvikle fagskolens rolle i det norske utdanningssystemet. Roar Flåthen, leder LO Opptakskrav Teknisk fagskole Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Spesielle opptakskrav I tillegg til kravene nevnt over, må søkere til maritim utdanning dokumentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60). Opptakskrav helsefag Det generelle grunnlaget for opptak til helsefag er: a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering Søknadsfrist Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Slik søker du Det er et samlet nasjonalt opptak for alle heltidstilbud innenfor teknisk fagskole.i tillegg er det mulig å søke på en del nett- og deltidstilbud. Dette gjelder også helseutdanningene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført om som ditt første ønske for hver fordypning. På finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Husk at selv om du søker elektronisk, må du sende all dokumentasjon inn til skolen. For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søknigen og om Vigo.no kontakter du: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Telefon Studielån og stipend Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tilegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det. Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Ring skolen for detaljer. 2 3

3 HER FINNER DU OSS OSLO GJØVIK PORSGRUNN FREDRIKSTAD* HORTEN KONGSBERG GJØVIK Gjøvik Fagskolen ligger sentralt plassert rett utenfor sentrum og det finnes 3000 studenter i dette området. Gjøvikområdet er ledende innen industri og handel på innlandet. Skolen har også helseutdannning i Hamar. Horten Fagskolen i Vestfold ligger i Horten sentrum og er samlokalisert med Horten videregående skole. Skolens maritime avdeling er samlokalisert og samordnet med Høgskolen i Vestfold. Horten er med sine drøyt 4000 studenter en attraktiv by og et viktig knutepunkt på Østlandet. Kongsberg Skolen ligger midt i sentrum. Kongsberg er en internasjonal urban småby med internasjonale høyteknologibedrifter som omsetter for mer enn 20 milliarder årlig. I Kongsbergregionen finnes store muligheter og utfordringer innen arbeid og utdanning. Oslo Fagskolen i Oslo ligger i Oslo sentrum, og har et hyggelig studentmiljø med ca 500 studenter. Arbeidsmarkedet i Oslo er svært godt for fagskoleutdannede. Porsgrunn Fagskolen holder til på Kjølnes. På Notodden og i Skien har skolen tilbud innen helsefag. Nærmeste naboer er Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Telemark som bidrar til et godt kompetansemiljø. I Grenland er det et rikt industriliv med stort behov for arbeidskraft. Fredrikstad Østfold Fagskole flytter fra Sarpsborg til Fredrikstad 1. januar 2012, og vil bli en del av et større kompetanseområde, med høgskole og andre kunnskapsbedrifter. Skolen vil samlokaliseres med høgskolen, og benytte felles tjenester innen bibliotek, kantine og laboratorier, og dermed også bli en del av et større studentmiljø. Fagskolen er plassert sentralt i Fredrikstad by, med kort vei til blant annet offentlig transport. KONGSBERG HORTEN OSLO PORSGRUNN FREDRIKSTAD* 4 5

4 bygg og anlegg Bygg og anlegg inge aspelund johansen (38) Utdannet innen bygg og som BIM-tekniker Fagskolen i Oslo 2009 Inge Asplund Johansen jobbet 17 år som tømrer, men hadde lyst på større utfordringer. Fagskolen ble en gyllen mulighet. Etter endt studium ble det ny jobb hos ingeniørfirmaet han var hos i studietiden. Nå jobber han som produksjonsleder og trives godt. Jobben gir mer ansvar og større utfordringer. BIM-teknikere har store jobbmuligheter i arkitekt-, ingeniør- og entreprenørbedrifter. BIM-tekniker Kurskode FTB06H + FTE04H En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram. I BIM-studiet får du opplæring i DAK-modellering (Data Assistert Konstruksjon). BIM kalles også for Building SMART, og er den nye elektroniske måten å samhandle på. Gjennom BIM-studiet får du blant annet kompetanse i 3D-modellering og 2D-tegning, digitale verktøy, presentasjon, byggfag, kommunikasjon og matematikk, samt elektronisk samhandling. Bygg Anlegg Fagskolen i Oslo Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Telemark Østfold fagskole Fagskolen Tinius Olsen Jeg tok hovedoppgaven min hos Ing. Gunnar M. Backe, og fikk jobb her med en gang etterpå. Det er jeg strålende fornøyd med. Klima-, energi- og miljø i bygg (KEM) inge aspelund johansen, Utdannet innen bygg og som Møbel og trevare BIM-tekniker 6 ved Fagskolen i Oslo 7 BIM-tekniker FDV-utdanning Fagskolen i Oslo Fagskolen i Oslo

5 BYGG OG ANLEGG Arve Metveit (31) Student på Bygg, Fagskolen Telemark Startet høsten 2009 Arve Metveit hadde vært tømrer og forskalingssnekker i ti-tolv år før han begynte på byggutdanning på Fagskolen i Telemark. Ved litt over halvgått studium har han ikke angret ett sekund. Det var anbefaling fra andre som hadde gått her som gjorde at jeg valgte fagskolen. I utgangspunktet tenkte jeg på nettstudier, men er glad for at jeg valgte toårig. Det er et utrolig bra sosialt miljø på skolen. Den praktiske vinklingen på fagskoleutdanningen gir bedriftene mellomledere som vet hva som foregår på en byggeplass og som kan kommunisere med alle nivåer innen virksomheten. Jeg drev for meg selv, men satser nå på å få meg en jobb innenfor et entreprenørfirma. ARVE METVEIT, STUDENT på bygg, FAGSKOLEN TELEMARK BYGG Kurskode FTB01H/D/N Utdanningen vil kvalifisere deg til jobber innen blant annet byggeledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt i henhold til behovet for mellomledere innen byggenæringen. Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet. Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev. 8 9

6 maritim utdanning maritime fag Sunniva Høgsand Rønning (25) Student på Nautikk, Fagskolen i Vestfold Startet høsten 2010 Sunniva Høgsand Rønning fra Meløy har fått mersmak på sjøen. Etter halvannet år på fergene i Oslofjorden, bestemte hun seg for å satse på en karriere til sjøs. Målet er til syvende og sist å bli kaptein, og første skritt på veien er nautikkstudiene ved fagskolen. Deretter skal hun jobbe seg oppover i gradene. Som kaptein vil hun få ansvar for skipet. Den maritime fagskoleutdanningen i Vestfold er samlokalisert med den maritime utdanningen ved Høgskolen i Vestfold. Studentene har felles undervisning i de fleste fag, noe Sunniva synes er veldig bra. Det er veldig bra miljø her, selv om vi kunne trenge flere jenter. At vi samarbeider med Høgskolen er veldig bra, ettersom de har teoretisk styrke og vi har mye praktisk erfaring. Dermed utfyller vi hverandre bra. Nautikk Kurskode FTM01H Planer for skipsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW konvensjonen). Bestått eksamen fra fordypningen nautikk vil gi deg teoretisk grunnlag for å løse sertifikat som styrmann/skipsfører. Utdanningens mål er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Sjøen er livet. Jeg skal få meg jobb på tankbåt i utenriksfart. Sunniva høgsand rønning, Student PÅ nautikk, Fagskolen i vestfold Skipsteknisk drift Fagskolen i Vestfold 10 Nautikk Fagskolen i Vestfold 11

7 maritime fag Håkon Arntsen (27) Student på skipsteknisk drift Fagskolen i Vestfold Startet høsten 2010 Håkon Arntsen vil fortsette sin karriere til sjøs. Før han begynte på Fagskolen i Vestfold hadde han vært syv år på sjøen, hovedsakelig i utenriksfart. Han har seilt med både Wilhelmsen og Color Line. Nå trives han med studiene, som skal gjøre ham til maskinsjef og teknisk sjef om bord. Maskinsjefen leder driften og vedlikeholdet av skipets maskineri og tekniske systemer. Studiet er tøft, men jeg visste hva jeg gikk til og miljøet her er veldig bra, forteller han mens han tester trykket i motoren under kyndig veiledning av maskinlærer Helge Bård Lenes. Opplæringen ved fagskolen baserer seg på bruk av simulatorer og moderne datautstyr i tillegg til forelesninger av lærere som har bakgrunn som maskinsjefer fra ulike skipstyper. Skipsteknisk drift Kurskode FTM02H Planer for skipsoffiserutdanning i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW-konvensjonen). Bestått eksamen fra fordypning skipsteknisk drift vil gi deg teoretisk grunnlag for å løse sertifikat som maskinist/ maskinsjef. Utdanningens mål er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Arbeidsgiveren min var veldig positiv. Nå er jeg i permisjon mens jeg studerer. Håkon arntsen, Student på skipsteknisk drift, Fagskolen i Vestfold 12 13

8 kjemi kjemi Cecilie Chen (21) Student på Matteknikk / Næringsmiddelteknikk Østfold fagskole Startet høsten 2009 Med bakgrunn som butikkslakter med fagbrev, fant Cecilie Chen fra Stavanger ut at hun hadde lyst til å lære mer om de kjemiske prosessene som skjer i mat og andre næringsmidler. Målet er å få seg en jobb innenfor laboratorievirksomhet eller i næringsmiddeltilsynet. I studiene lærer hun blant annet aktuelle analyseteknikker innen mikro- og cellebiologi, næringsstoffenes oppbygning og egenskaper samt industrifremstilling innen næringsmiddelindustrien. Matteknikk/NÆRINGSMIDDELTEKNIKK KURSKODE FTK02H/D/N Fordypningen Matteknikk vil gi deg kompetanse om produksjon av mat, fra råvare inn i bedrift til ferdigvare ut til markedet. Det vil være fokus på selve produksjonsmetodene og forhold rundt disse, som for eksempel kvalitetsarbeid og HMS. En stor del av studiet er viet til faget produktutvikling. I dette faget vil studentene lære om trender og metoder for produktutviklingsarbeid. I studiet vil du få kunnskap og innsikt i fagene matteknikk, produktutvikling, prosesslære, hygienefag og kjemi. Det skal gjennomføres et hovedprosjekt i siste del av studiet. Det er veldig kjekt å studere her. Vi har et godt miljø og lærerne er veldig flinke. cecilie chen, STUDENT PÅ matteknikk, Østfold fagskole Matteknikk/ Næringsmiddelteknikk Østfold fagskole 14 Prosessteknikk Østfold fagskole 15

9 elektro elektro Reidar Grossvold (21) og Roar Steinbakken (48) Studenter på Automatisering Fagskolen Telemark Startet høsten 2009 Reidar Grossvold er andregenerasjons student på fagskolen. Faren hans har også gått her, og firmaet har sendt mange elektrikere til fagskoleutdanning. Han hadde jobbet i fem år før han begynte på automatiseringsstudiet. Roar Steinbakken er i omskolering etter en arbeidsulykke. Han tok kontakt gjennom NAV og fikk en aktiv rolle i sin egen omskoleringsprosess. Begge er fornøyde med studiene, og industrien etterspør stadig arbeidskraft med fordypning innen automatisering. Jeg kjenner to andre som har gått her og har fått seg offshore-jobb, så det frister, forklarer Reidar Grossvold. Automatisering Kurskode FTE01H/D/N Fagskoleutdanning innen automatisering gjør at du kan ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet i automatiserte anlegg. Fordypningen omfatter praktisk reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk, styring, prosesskontroll og overvåkning. I tillegg gis det opplæring i bygningsautomatisering. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen prosessindustri på land og offshore, i produksjonsbedrifter, teknisk rådgivning og salg. Det er bra med dialog på studiene. Her er vi jo mange med lang praktisk erfaring, så det blir en veldig fruktbar utdanningssituasjon. Elkraft Fagskolen i Oslo Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Vestfold Fagskolen Telemark Østfold fagskole Automatisering Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Vestfold Roar Steinbakken, Student på automatisering Fagskolen Telemark Fagskolen telemark 16 Elektronikk Fagskolen i Vestfold 17

10 elektro Simen Didrik Sæther (23) Student på Elkraft, Fagskolen i Oslo Startet høsten 2010 Simen Didrik Sæther fra Gjerdrum gikk læretiden sin hos et elektrofirma på Skedsmokorset og startet egen bedrift rett etter at han tok fagbrev. Etter tre år som selvstendig næringsdrivende ønsket han å utvide mulighetene gjennom installatørprøven. Fagskolen kunne gi ham den kompetansen han behøvde. Sæther tar studiene på heltid, men jobber også en god del med tidligere kunder på kveldstid. Det er stor pågang på jobber, men det er viktig at det ikke går ut over studiene, så jeg må nok bli flink til å si nei, forteller han. Elkraft Kurskode FTE03H/D/N Fagskoleutdanning innen elkraft gjør at du kan ta ansvar for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg. Herunder teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Du kan også bli elektroinstallatør eller sakkyndig driftsleder på energiverk. Fordypningen tar for seg strømleveranser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m. Studiene på Fagskolen er helt topp. Jeg trengte mer kompetanse for å ta innstallatørprøven, og det får jeg her. Simen Didrik Sæther, student på Elkraft Fagkskolen i oslo 18 19

11 teknikk og industriell produksjon teknikk og industriell produksjon Viktor Forsberg Olsen (26) Student på Mekatronikk Fagskolen Tinius Olsen (Kongsberg) Startet høsten 2009 Etter fem år i arbeidslivet som elektriker gruppe L, fikk Viktor Forsberg Olsen lyst på fagskoleutdanning. Han hadde ønske om andre arbeidsoppgaver og mer ansvar. Svaret ble utdanning i Mekatronikk et fag i skjæringspunktet mellom mekanikk, elektronikk og data. Utdanningen er utviklet for å møte industriens behov. På Kongsberg trives han som fisken i vannet. Det er veldig bra miljø her og vi får spennende oppgaver av industrien i området. Her kommer jeg borti både teoretiske og praktiske oppgaver, forklarer Forsberg Olsen mens medstudent Tom Roger Lurdalen kikker ham over skulderen. mekatronikk Kurskode FTT06H/D/N Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet. Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver. Fagdisiplinene blir «bundet» sammen i en flerfaglig forståelse, slik at studentene finner de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. De administrative fagene vil sette deg i stand til å inneha stilling som mellomleder. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automatiserings- og maskinfagene. Maskinteknisk drift Maskinteknikk Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Telemark Østfold fagskole Jeg liker å lage og konstruere ting. Etterpå skal jeg ta høgskolen. viktor forsberg olsen, student på mekatronikk, Fagskolen tinius olsen Møbel og trevare Logistikk og transport Bilteknikk Fagskolen Tinius Olsen 20 Mekatronikk Fagskolen Tinius Olsen 21

12 teknikk og industriell produksjon Christine Stokke (25) Student på Logistikk og transport Startet høsten 2009 Christine Stokke hadde jobbet fire år hos Scania før hun bestemte seg for mer utdanning innen transport og logistikk. Valget var enkelt. Det ble fagskolen i Gjøvik. Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte, og dette var midt i blinken for Christine. Undervisningen er morsom og lærerik og det sosiale miljøet er flott. Som student får hun god kontakt med både transportbransjen og næringslivet. Logistikk og transport Kurskode FTT03H/D/N Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Fagene, som omhandler logistikk, transport, samt administrative fag og samhandling mellom dem, blir en viktig del av studiet. Som student vil du få god kontakt med både transportbransjen spesielt og næringslivet generelt gjennom fagseminar, bedriftsstudier, ekskursjoner og ikke minst gjennom hovedprosjektet i andre skoleår. Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandels- og produksjonsbedrifter, som i transportbedrifter. Opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid. Jeg er glad i å jobbe med lager- og transportløsninger. Det er utfordrende og her lærer jeg mye. Christine Stokke, Student på Logistikk og transport Fagkskolen i Gjøvik 22 23

13 økonomi og ledelse økonomi og ledelse Per Wik (39) Student på Økonomi og ledelse Startet høsten 2010 Per Wik er deltidsstudent på Økonomi og ledelse ved fagskolen samtidig som han jobber som markedssjef ved Madshus skifabrikk på Biri. Med bakgrunn fra skibransjen i Sverige, fikk han seg jobb som racingsjef ved Mustad i De siste årene har han vært markedssjef, men følte etter hvert at han hadde behov for mer kunnskap. Fagskolens studietilbud gjør at studentene og bedriftene kan øke sin kompetanse på sentrale områder, og det passet Per Wik perfekt. Økonomi og ledelse Kurskode FAL01D Studiet vil gi økt kompetanse i: bedriftens forretningsprosesser med fokus på ledelse, økonomi, logistikk og markedsføring. utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag for overordnet leder eller styret. utarbeidelse og gjennomgang av salgs- og markedsplaner rekruttering og personalutvikling ledel s e Fagets innhold vil relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom ulike prosjektoppgaver. Studentene kan undervegs i studiet bruke sin nye kompetanse og sine prosjektoppgaver til å utvikle egen arbeidsplass og egen virksomhet. Utdanningens faglige innhold vil bli organisert med størst mulig tverrfaglighet. Gjennom prosjektoppgaver vil økonomi, markedsføring, ledelse og logistikk sees i sammenheng. Her får jeg påfyll og praktisk kunnskap som jeg kan ta i bruk dagen etter på jobben. Økonomi per wik, Student på økonomi og ledelse og ledelse Fagskolen 24 i gjøvik 25

14 DATA DATATEKNIKK Tore Petter Holøien (21) Student ved Drift og sikkerhet Startet høsten 2009 Tore Petter Holøyen har holdt seg i skoleverket så langt. Etter endt grunnkurs Elektro og påfølgende IKT-driftsfag på Kongsvinger, tok han læretiden sin ved IT-avdelingen på skolen. Vel ferdig med læretiden, var veien kort til Fagskolen på Gjøvik. Nå er han snart ferdig med siste året her, og har planer om å gå videre til en høgskole innen samme fagområde. - Jeg vil jobbe innen datadrift en gang i framtiden, men skal utdanne meg videre etter fagskolen først. Programmering Kurskode FTD01H/D/N Utdanningen gir deg muligheten til å jobbe med nettbaserte tv-kanaler, neste generasjons dataspill, styringselektronikk, registrering av informasjon i databasesystemer, både lokalt og på Internett. Fordypningen gir deg en innføring i objektorienterte metoder for modellering og programvareutvikling. Det settes fokus på grunnleggende strukturer, god planlegging, design og testing, objektorientering, utviklingsverktøy og hvilke arbeidsformer som bør brukes. Drift og sikkerhet Kurskode FTD02H/D/N Hovedfokus er drift av små og mellomstore datanettverk, såkalte lokale nettverk, og drift av forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger. Studiet gir et godt generelt grunnlag i IKT, og legger vekt på både den tekniske og den ikke-tekniske siden ved fagområdet. I løpet av studiets to år vil du lære å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Du vil også lære om informasjonssikkerhet. Som student innen datateknikk vil du komme i kontakt med det lokale næringsliv gjennom prosjektarbeid og gjesteforelesere. Denne kontakten vil være viktig for deg med hensyn til jobb etter utdanningen. Jeg har fått masse ny og nyttig kunnskap her på skolen. Synes dette er så gøy at jeg tenker å studerer videre på høgskole når jeg er ferdig her på Gjøvik. Jeg skjønner at det lønner seg med utdanning! TORE PETTER Holøien, student på Drift og sikkerhet, FAGSKOLEN I GJØVIK Drift og sikkerhet Fagskolen Tinius Olsen 26 Programmering Fagskolen Tinius Olsen 27

15 helse og sosialfag helse og sosialfag Siw Merete Paulsen (42) Helsesekretær Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo Universitetssykehus, Aker Utdannet i helseadministrasjon ved Fagskolen i Oslo Jeg opplevde at studiet var veldig godt rettet inn mot vår faggruppe. Det var et skreddersydd opplegg med gode forelesere. Siw Merete Paulsen, helsesekretær og tidligere STUDENT ved fagskolen i oslo Siw Merete Paulsen jobber i en hektisk helsehverdag. Ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring er hovedoppgavene forskning og utvikling innen pasientog pårørendeopplæring. Før hun begynte på fagskolen i Oslo, hadde hun jobbet åtte år på Aker. Arbeidsgiver var veldig positiv til fagskoleutdanningen. De ser verdien av kompetansen studiet gir. Jeg fikk permisjon med lønn, og det var utslagsgivende. For Paulsen har studiet lettet jobbmulighetene. Hun har fordypet seg i diagnosekoding og ser klart betydningen av større kunnskap om lovverk og administrasjon. Saksbehandling, kundebehandling, økonomi og kvalitetssikring er stikkord for kurset, og Paulsen er glad for den praksisnære tilnærmingen. Helseadministrasjon Kurskode FHH03D/N Etter endt utdanning vil studenten ha god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi(ikt). Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon og økonomistyring og regnskapsrutiner. Studenten skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse- og sosialsektoren. Studenten vil ha økt sine ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av pasienter og pårørende. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen. Psykisk helsearbeid Helse og aldring - aktiv omsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg og lindrende pleie Veiledning Barsel og barnepleie Fagskolen i Oslo Fagskolen i Vestfold Fagskolen Telemark Østfold fagskole Fagskolen i Oslo Fagskolen i Vestfold Fagskolen Telemark Østfold fagskole Fagskolen i Oslo Østfold fagskole Fagskolen i Vestfold Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Telemark Østfold fagskole Fagskolen i Oslo Fagskolen Telemark Østfold fagskole Østfold fagskole Kari sletten (31) FAGARBEIDER - BARNEPLEIER Udae non ni doluptu restibu sdaesti busamen desequam ute la corporem fugiand eliquid magnatio mosserrum idebit d rest accusdam repellores est, aut et et et omnim faces sinti cum es mos volorum reritaspient remqui ventem cuptatectae sequi susandi gniendam, cum que num, sime debistempor sitas explamus. Sequi susandi gniendam, cum que num, sime debistempor sitas explamus. Miljøarbeid innen rus Fagskolen i Vestfold 28 Fagskolen Telemark 29

16 Helse og sosialfag Øyvind Larsen (54) Student på psykisk helsearbeid Startet høsten 2010 Etter 22 år i arbeidslivet, ønsket Øyvind Larsen å gjøre noe annet. Omskoleringen til helse- og sosialarbeider var førstevalget etter at han selv opplevde å bli syk. Kunnskapen og erfaringen fra egen situasjon kommer godt med i studiene, og målet er å hjelpe andre som kommer i samme situasjon. I studiene på fagskolen er etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing sentrale temaer, i tillegg til at studentene lærer mye om arbeidsprosessene i psykisk helsearbeid. psykisk helsearbeid Kurskode FHH01D/N Etter endt utdanning vil studenten ha økt sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og lidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, pårørende, andre etater og institusjoner m.m. Etter endt utdanning kan studenten jobbe innen psykisk helsevern eller rusbehandling, kommunale, statlige eller private institusjoner. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen. Engasjerte medstudenter og flinke forelesere er noe av det beste med studiene her. Øyvind Larsen Student på psykisk helsearbeid, 30 31

17 Helse og sosial tove kleppe (38) Student på Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse Startet 2010 Tove Kleppe har vært 14 år i arbeidslivet. Mye av tiden har hun jobbet med mennesker med funksjonsnedsettelse i Gjøvik kommune og på Åslundmarka bo- og servicesenter. Hun er utdannet aktivitør med videreutdanning innen psykiatri på Gjøvik. Arbeidsgiveren hennes ønsket å forsterke ressursen Tove, og tilbød utdanningn på fagskolen. Nå studerer hun én dag i uka ved siden av jobben. Jeg har fått langt mere kunnskap og blitt mere bevisst om det jeg har drevet med i jobben gjennom studiene. Det er tøft med full jobb og en skoledag og mange timer egenstudium i uken, men jeg synes dette har vært både kjempegøy og lærerikt Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse Kurskode FHH11D/N Studenten har tilegnet seg kompetanse i tverrfaglig samarbeid som en forutsetning for å kunne bistå brukerne til å få en verdig hverdag, til tross for sin funksjonsnedsettelse. Studiet har gitt kunnskap om miljøarbeid i et helhetsperspektiv, som gis til brukere med sammensatte behov. Studenten har fått ferdigheter til å identifisere brukernes ressurser og til å benytte disse i sin samhandling med brukeren for å fremme livskvaliteten hos den enkelte. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen. Det har vært en kjempefordel at arbeidsgiveren min både var en pådriver, tilrettelegger og betaler for utdanningen på Fagskolen. TOVE KLEPPE, FAGSKOLEN I GJØVIK 32 33

18 Helse og sosial Når det jeg har lært de siste årene får satt seg litt, blir det nok enda mere utdanning på meg. I dette yrket blir jeg nok aldri helt utlært. Elin synnøve olsen, student på helse og aldring - aktiv omsorg, Østfold fagskole Elin Synnøve Olsen (40) Student på Helse og aldring - aktiv omsorg, Østfold fagskole Startet høsten 2009 Elin Synnøve Olsen fra Fredrikstad tok helse- og sosialfag i Askim og startet sin karriere på et eldresenter i Stockholm. Der jobbet hun i to år, før hun flyttet hjem igjen, stiftet familie og begynte å jobbe i industrien. I 2008 bestemte hun seg for å vende tilbake til helsevesenet, men manglet kompetanse å bygge videre på. Hun tok først helsefagarbeiderstudiet på AOF i Fredrikstad og rett etterpå begynte hun på eldreomsorg på Østfold fagskole. Sommeren 2011 bli hun ferdig med studiene. Her på Orkerød sykehjem har jeg min siste utplasseringsplass, og jeg er helt sikker på at jeg vil fortsette å jobbe innen eldreomsorgen, forteller hun. Helse og aldring - aktiv omsorg Kurskode FHH02D/N Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg kompetanse til å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen. Studenten skal kjenne til hvordan helsetjenesten til eldre er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. En viktig del av studiet er å få ferdigheter i å veilede eldre til mestring og aktiv egenomsorg. Etter studiet skal studenten være i stand til å veilede og lede medarbeidere og også kunne bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen

19 Det var sykehuset som oppfordret meg til å ta videreutdanning. Jeg valgte barsel og barnepleie fordi det var nytt og virket spennende. Terese Bjønnes (th), STUDENT PÅ barsel og barnepleie, Østfold fagskole Helse og sosial Lisa Maria Antonsen (32) og Terese Bjønnes (30) Studenter på barsel og barnepleie, Østfold fagskole Startet høsten 2009 Terese Bjønnes fra Fredrikstad var utdannet hjelpepleier i 2000 og jobbet på lungemedisinsk avdeling på Fredrikstad sykehus fram til hun begynte på fagskolen. Lisa Marie Antonsen fra Sarpsborg jobbet i hjemmesykepleien i Fredrikstad i 11 år. De to er nå utplassert på Ullevål sykehus under andre året på barsel- og barnepleiestudiet. Begge de to ønsker å jobbe videre med barn, og er glade for at de valgte en videreutdanning som åpner nye karrieremuligheter. Jeg har lyst til å jobbe med barn, gjerne små barn og på et sykehus. Det kunne jeg ikke uten videreutdanning og da jeg så at fagskolen hadde dette, måtte jeg bare prøve. Det har vært et lærerikt og bra studieopplegg som har passet meg veldig fint, forteller Lisa Maria Antonsen. Barsel og barnepleie Kurskode FHH07D/N Etter endt utdanning har studenten tilegnet seg kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barselkvinner, fødende, friske nyfødte, syke barn og deres pårørende. Studenten har opparbeidet seg forståelse og empati for menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov og ressurser gjennom å være bevisst egne kunnskaper og ferdigheter. Studenten skal kunne erkjenne viktigheten av faglige og personlige grenser og se viktigheten av tverrfaglig samarbeid, aktuelle lovverk, pasientrettigheter og arbeidsmiljø. Aktuelle arbeidssteder kan være føde- barselavdeling, nyfødtintensiv og barneavdeling i tillegg til kommunale og private institusjoner som ivaretar barn med spesielle behov. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca.10 uker er integrert i utdanningen

20 kursoversikt: tekniske fag BYGG & ANLEGG ELEKTRO TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Bygg Kurskode FTB01H/D/N Utdanningen vil kvalifisere deg til jobber innen blant annet byggeledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt i henhold til behovet for mellomledere innen byggenæringen. Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet. Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev. Anlegg Kurskode FTB02H/D/N Utdanningen gjør deg kvalifisert for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder. Du vil kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter. I studiet vil du arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. Du vil blant annet arbeide med landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk og fjellarbeid og med anleggsdrift og prosjektstyring. Arbeidsformene vil være forelesninger, ekskursjoner/ bedriftsbesøk, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Ved gjennomført fagskoleutdanning skal du ha tilegnet deg breddekompetanse innen DAK, solid praksis i Bygnings Informasjons Modellering og overføring av data mellom ulike formater. Du lærer deg også profesjonell presentasjon av prosjekter. Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere bl.a. hos arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, større entreprenører, programvareleverandører, ferdighusfabrikanter. og i undervisningssektoren. Automatisering Kurskode FTE01H/D/N Fagskoleutdanning innen automatisering gjør at du kan ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet i automatiserte anlegg. Fordypningen omfatter praktisk reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk, styring, prosesskontroll og overvåkning. I tillegg gis det opplæring i bygningsautomatisering. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen prosessindustri på land og offshore, i produksjonsbedrifter, teknisk rådgivning og salg. Elkraft Kurskode FTE03H/D/N Fagskoleutdanning innen elkraft gjør at du kan ta ansvar for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg. Herunder teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Du kan også bli elektroinstallatør eller sakkyndig driftsleder på energiverk. Fordypningen tar for seg strømleveranser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m. Logistikk og transport Kurskode FTT03H/D/N Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Fagene, som omhandler logistikk, transport, samt administrative fag og samhandling mellom dem, blir en viktig del av studiet. Som student vil du få god kontakt med både transportbransjen spesielt og næringslivet generelt gjennom fagseminar, bedriftsstudier, ekskursjoner og ikke minst gjennom hovedprosjektet i andre skoleår. Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandels- og produksjonsbedrifter, som i transportbedrifter. Opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid Flere kurs på neste side FDV-utdanning Kurskode FTB08N Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utdanningen retter seg mot alle som ønsker seg en Elektronikk teoretisk og praksisnær utdanning Kurskode FTE02H/D/N Klima, energi og miljø i bygg innenfor forvaltning, drift, vedlikehold Fagskoleutdanning innen (KEM) Kurskode FTB03H/D/N og utvikling av større bygg og elektronikk gjør at du kan lede og Kompetanse om inneklima og om eiendommer. være ansvarlig for produksjon, BIM-tekniker installasjon energieffektive varme-, kjøle- og Utdanningen er todelt, og den installasjon, innkjøp, vedlikehold og Kurskode FTE04H ventilasjonsanlegg i bygninger BIM-tekniker konstruksjon første delen har fokus på det tekniske reparasjon av elektronisk utstyr. En BIM-tekniker modellerer vil i fremtiden bli ettertraktet. Kurskode FTB06H området og skal gi studentene Elektronikk inntar stadig større bygningskonstruksjoner og tekniske Maskinteknisk drift Velger du å studere KEM, vil En BIM-tekniker modellerer kompetanse til å kunne ivareta plass i industrien og folks hverdag, anlegg i 3D-modelleringsprogram. Kurskode FTT05H/D/N du ha gode arbeidsmuligheter bygningskonstruksjoner og tekniske teknisk drift og vedlikehold av større og spenner over hele spekteret fra I BIM-studiet får du opplæring i Maskinteknisk drift gir deg god ettersom dagens byggebransje anlegg i 3D-modelleringsprogram. bygg. Studiet kan avsluttes etter hjemmeunderholdning til moderne DAK-modellering (Data Assistert teoretisk og praktisk kompetanse har mangel på slik kompetanse. I BIM-studiet får du opplæring i denne delen. styringssystemer basert på Konstruksjon). BIM kalles også i tekniske- og administrative fag. Studiet er utviklet i samarbeid med DAK-modellering (Data Assistert Den andre delen har et større avansert informasjonsteknologi. for Building SMART, og er den nye Kompetansen setter deg i stand til bransjeorganisasjoner for at det Konstruksjon). BIM kalles også fokus på ledelse, administrasjon og Arbeid med elektronikkprodukter elektroniske måten å samhandle på. å arbeide på alle nivåer i virksomheter skal være best mulig tilrettelagt for for Building SMART, og er den nye forvaltning. Studentene skal etter krever nøyaktighet og systematikk, Gjennom BIM-studiet får du blant som bearbeider produkter arbeidsmarkedet. Undervisningen elektroniske måten å samhandle på. endt studium kunne ivareta og lede og oppfordrer til kreativitet både annet kompetanse i: 3D-modellering mekanisk. Gjennom studiet vil du vil variere mellom tradisjonell Gjennom BIM-studiet får du blant forvaltning, teknisk drift, vedlikehold i løsning av konkrete oppgaver av tekniske installasjoner i få kompetanse til å drive en bedrift klasseromsundervisning, annet kompetanse i 3D-modellering og utvikling av større bygg og og utvikling av nye produkter og bygg, 2D-tegning, digitale på en økonomisk forsvarlig måte og ekskursjoner, gjestelærere, gruppe- og 2D-tegning, digitale verktøy, eiendommer. tjenester. verktøy, presentasjon, byggfag, ivareta kravene til miljø og kvalitet og prosjektarbeid. Med denne presentasjon, byggfag, kommunikasjon og matematikk, ifølge nasjonale og internasjonale utdanningen er du godt kvalifisert kommunikasjon og matematikk, samt elektronisk samhandling. standarder. De administrative til stillinger innen prosjektering, samt elektronisk samhandling. Ved gjennomført fagskoleutdanning fagene vil sette deg i stand til å in- beregning og tegning, drift og skal du ha tilegnet deg neha stilling som mellomleder. Op- vedlikehold av VVS-anlegg, og som breddekompetanse innen DAK, solid plæringen skjer ved forelesninger, prosjektleder og arbeidsleder innen praksis i Bygnings Informasjons gruppearbeid, oppgaveløsninger, disse områdene. Studiet vil gi deg Modellering og overføring av data laboratoriearbeid og prosjektarbeid. det nødvendige grunnlaget for å få mellom ulike formater. 38 mesterbrev. 39

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

MARITIME YRKER - Noe for deg?

MARITIME YRKER - Noe for deg? MARITIME YRKER - Noe for deg? EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer