Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret"

Transkript

1 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Mobil tlf.: Faksnr.: Hjemmetlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer) A2 Valgtinget Stemmekretser og tid Navn på alle kretsene i kommunen: Krets Åpningstid Krets Åpningstid Oppdatert

2 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1 Forhåndsstemmegivninger mottatt totalt B1.1 Mottatt forkastet - godkjent kol I kol II kol III a. Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli 9. august (tidlig-stemmegivn.) b. Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august c. Antall brevstemmer utenriks mottatt forkastet godkjent d. Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen: e. = Totalt antall godkjente stemmegivninger etter 10-1 f. - Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stengte. Til B2.1a g. - Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Til B2.2a h. = KONTROLLSUM 0 B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet Totalt antall forkastede stemmegivninger Fra B1.1 a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen 10-1(1) a) b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren 10-1(1) b) c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid 10-1(1) c) d. - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 10-1(1) d) e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 10-1(1) e) f. - Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 10-1(1) f) g. - Stemmegivningen kom for sent frem 10-1(1) g) h. Sum = a Innenriks B1.1ab kol II b Utenriks, Svalbard og Jan Mayen B1.1cd kol II B1.2.1 Kontroll Sum B1.2 rad h) er lik 0 Årsak til eventuell differanse: Oppdatert

3 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål B2 Forhåndsstemmer til foreløpig opptelling B2.1 Stemmer til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stengte a. Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene ble stengt. Fra B1.1f Innholdet fordelte seg slik: Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere b. vurdering av innholdet (tvilsomme). Til D2.1a Blanke stemmesedler c. Til D4.5 Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene d. Til fordeling i B3.1a og B3.2a Fvalg kol I Antall Kvalg kol II B2.2 Stemmer til foreløpig opptelling etter at valglokalene stengte Antall Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl. a. sent innkomne. Fra B1.1g Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere b. vurdering av innholdet Til D2.1b Blanke stemmesedler c. Til D4.5 Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene d. Til fordeling i B3.1b og B3.2b Fvalg kol I Kvalg kol II Oppdatert

4 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål B3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene B3.1 Fylkestingsvalget - Resultat fra foreløpig opptelling Valgliste a b c Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Totalt Fra foreløpig Fra opptelling etter opptelling fire timer at valglokalene før valglokalene stengte stengte Fra B2.1d kol I Fra B2.2d kol I SUM Til sammenstilling D3.1a kol I B3.1.1 Kontroll B2.1d kol I er lik sum B3.1a Årsak til eventuell differanse: B2.2d kol I er lik sum B3.1b Årsak til eventuell differanse: Oppdatert

5 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål B3.2 Kommunestyrevalget Resultat fra foreløpig opptelling Valgliste a b c Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Totalt Fra foreløpig Fra opptelling etter opptelling fire timer at valglokalene før valglokalene stengte stengte Fra B2.1d kol II Fra B2.2d kol II SUM Til sammenstilling D3.1a kol II B3.2.1 Kontroll B2.1d kol II er lik sum B3.2a Årsak til eventuell differanse: B2.2d kol II er lik sum B3.2b Årsak til eventuell differanse: Oppdatert

6 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Stemmekrets Sted for foreløpig opptelling Manntall Antall stemmegivninger avgitt på valgtinget a b c d Kryss i manntallet Ordinære (urnene) Særskilt omslag Søndag Mandag Fvalg kol I Kvalg kol II Fremmede Forhåndsavkrysset/ ikke i manntallet SUM Videreføres ev. C2.2a kol I ev. C2.2a kol II C2.1.1a eller D1.1.a D1.2a C1.1 Kontroll av stemmestyrenes valgprotokoller Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til fylkestingsvalget (C1b kol I) enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (C1a) Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til kommunestyrevalget (C1b kol II) enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (C1a) Årsak til eventuell differanse: Oppdatert

7 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål C2 Valgtingsstemmer til foreløpig opptelling hos valgstyret C2.1 Fremmede stemmer som ble tatt med i foreløpig opptelling C2.1.1 Godkjenning av stemmegivninger Antall a. Antall stemmegivninger (konvolutter) Fra C1c b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 10-2(1) c) d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) e. = Godkjente stemmegivninger til foreløpig opptelling Til C2.1.2a C2.1.2 Godkjenning av stemmesedlene Godkjente stemmegivninger fra fremmede a. Fra C2.1.1e Antall Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Blanke stemmesedler b. Til D4.5 forkastet fordi: c. seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) forkastet fordi: d. fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: e. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) forkastet fordi: f. partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) Godkjente stemmesedler til foreløpig opptelling g. Til C2.2b Fvalg kol I Kvalg kol II C2.2 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret a. Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som ikke teller selv. (Ev. fra C1b kol I og kol II) b. Stemmesedler blant de som ble avgitt fremmed Fra C2.1.2g c. Mellomsum = d. - Stemmesedler lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering. Til D2.2a e. - Blanke stemmesedler Til D4.5 f. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene Til fordeling i C3.1a og C3.2a = Fvalg kol I Antall Kvalg kol II Oppdatert

8 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål C3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene C3.1 Fylkestingsvalg Resultat fra foreløpig opptelling SUM Valgliste a b c Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos valgstyret Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene Totalt Fra C2.2f kol I Fra * * Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.2. C3.1.1 Kontroll C3.1a er lik sum C2.2f kol I Årsak til eventuell differanse: C3.1b er lik sum B3.2 i stemmestyrets møtebok Årsak til eventuell differanse: Til sammenstilling D3.1d kol I Oppdatert

9 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål C3.2 Kommunestyrevalg Resultat fra foreløpig opptelling SUM Valgliste a b c Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos valgstyret Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene Totalt Fra C2.2f kol II Fra * Til sammenstilling D3.1d kol II *Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.4. C3.2.1 Kontroll C3.2a er lik sum C2.2f kol II Årsak til eventuell differanse: C3.2b er lik sum B3.4 i stemmestyrets møtebok Årsak til eventuell differanse: Oppdatert

10 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål D Endelig opptelling D1 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag D1.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte fremmed (skal bare fylles ut dersom fremmede stemmer ikke ble tatt med i foreløpig opptelling) a. Antall stemmegivninger Fra C1c b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) Antall c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 10-2(1) c) d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) e. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) Til D1.3a D1.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen a. Antall stemmegivninger Fra C1d b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) Antall c. - forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) d. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) Til D1.3b D1.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag Antall a. Stemmeseddelkonvolutter fra fremmede Fra D1.1e b. Stemmeseddelkonvolutter fra forhåndsavkrysset/ikke i manntall Fra D1.2d c. = Godkjente stemmegivninger fra særskilt omslag Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Blanke stemmesedler d. Til D4.5 forkastet fordi: e. seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) forkastet fordi: f. fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: g. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) forkastet fordi: h. partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike listene i. Til sammenstilling D3.1e Fvalg kol I Kvalg kol II Oppdatert

11 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål D2 Behandling av tvilsomme stemmer D2.1 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene Antall a. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i forbindelse med foreløpig opptelling. Fra B2.1b b. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Fra B2.2b c. = Totalt antall stemmeseddelkonvolutter Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Blanke stemmesedler d. Til D4.5 forkastet fordi: e. fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1)b forkastet fordi: f. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1)c forkastet fordi: g. partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1)d Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike listene h. Til sammenstilling D3.1b Fvalg kol I Kvalg kol II D2.2 Behandling av tvilsomme stemmer blant valgtingsstemmene a. b. c. = Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling. Fra C2.2d Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling. Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker Mellomsum: Totalt antall stemmesedler Fvalg kol I Antall Kvalg kol II d. - e. - f. - g. - h. - i. = Blanke stemmesedler Til D4.5 forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene Til sammenstilling D3.1f Oppdatert

12 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål D3 Resultat fra endelig opptelling D3.1 Sammendrag - samlet antall godkjente stemmesedler til endelig opptelling Forhånd a. Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av forhåndsstemmer Fra B3.1c og B3.2c b. Godkjente fra tvilsomme forhåndsstemmer Fra D2.1h c. = Forhånd: Antall stemmesedler til endelig telling Valgting d. Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av valgtingsstemmer Fra C3.1c og C3.2c e. Godkjente stemmesedler fra særskilt omslag Fra D1.3i f. Godkjente fra tvilsomme valgtingsstemmer Fra D2.2i g. = Mellomsum: h. - Blanke stemmesedler Til D4.5 i. - forkastelsesgrunn: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) j. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) k. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) l. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) m = Valgting: Antall stemmesedler til endelig telling Fvalg kol I Antall Kvalg Kol II D3.2 Fylkestingsvalget - Resultat fra endelig opptelling Antall stemmesedler Valglistens navn a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stemmetall totalt Rettede Urettede Rettede Urettede Oppdatert

13 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål KONTROLLSUMMER = = = D3.2.1 Kontroll D3.1c kol I er lik sum D3.2a Årsak til differanse: D3.1m kol I er lik sum D3.2b Årsak til differanse: D3.3 Kommunestyrevalget - Resultat fra endelig opptelling Antall stemmesedler Valglistens navn a. Forhåndsstemmer Rettede Urettede b. Valgtingsstemmer Rettede Urettede c. Stemmetall totalt KONTROLLSUMMER = = = D3.3.1 Kontroll D3.1c kol II er lik sum D3.3a Årsak til differanse: D3.1m kol II er lik sum D3.3b Årsak til differanse: Oppdatert

14 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål Oppdatert

15 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål D4 Sammenstilling og statistikk kommunestyrevalget D4.1 Kryss i manntallet Antall Antall kryss i manntallet SØNDAG Antall kryss i manntallet MANDAG D4.2 Forhåndstemmegivninger Antall stemmegivninger Referanse Forkastet Referanse Godkjent Tidligstemmer innenriks B1.1a kol II B1.1a kol III (mottatt 1. juli 9. august) Øvrige forhåndsstemmegivninger innenriks: B1.1b kol II B1.1b kol III (mottatt fra 10. august) Brevstemmer utenriks B1.1c kol II B1.1c kol III Øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen: B1.1d kol II B1.1d kol III D4.3 Valgtingsstemmegivninger Antall stemmegivninger Referanse Forkastet Referanse Godkjent Stemmegivninger i urnen(e) Fremmede stemmegivninger (dersom tatt med i foreløpig opptelling) Fremmede stemmegivninger (dersom ikke tatt med i foreløpig opptelling) Stemmegivninger (forhåndsavkrysset stod ikke i manntallet) C2.1.1b-d D1.1b-d D1.2b-c C1b kol II C2.1.1e D4.4 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger Hjemmel Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall Velgeren var ikke manntallsført i kommunen (1) a)/ 10-2 (1) a Det var ikke mulig å identifisere velgeren (1) b) Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid (1) c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottager (1) d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet (1) e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning (1) f) Stemmegivningen kom for sent frem (1) g Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk. var manntallsført (1) c) Velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme (1) c) D1.1e D1.2d B1.2a C2.1.1b D1.1b D1.2b B1.2b B1.2c B1.2d B1.2e B1.2f B1.2g C2.1.1c D1.1c C2.1.1d D1.1d D1.2c D4.5 Stemmesedler Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall Godkjente stemmesedler D3.1c D3.1m Forkastede stemmesedler D2.1e-g C2.1.2c-f D1.3e-h D2.2e-h D3.1i-l Blanke stemmesedler B2.1c B2.2c D2.1d C2.1.2b C2.2e D1.3d D2.2d D3.1h St.Mø B3.1e D4.6 Forkastelsesgrunner for stemmesedler Hjemmel Forhånd Valgting Oppdatert

16 Seddelen mangler off. stempel (1)a Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål Referanse Antall Referanse Antall Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1)b Fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på (1)c Partiet/gruppen stiller ikke liste (1)d D2.1e D2.1f D2.1g C2.1.2c D1.3e D2.2e D3.1i C2.1.2d D1.3f D2.2f D3.1j C2.1.2e D1.3g D2.2g D3.1k C2.1.2f D1.3h D2.2h D3.1l Oppdatert

17 E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget E1 Mandatfordeling E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål Valglistens navn Antall stemmesedler x antall kst.repr. = Slengere Listestemmetall 1. div. 2.div. 3.div. 4.div. 5.div. 6.div 7.div 8.div mottatt avgitt 1, Oppdatert

18 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål Mandatene ble fordelt som følger Mandat nr. Parti Kvotient E2 Kandidatkåring E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valgliste: Antall stemmesedler: Stemmetillegg på 25 %: Listeoppsett Stemmetillegg Personstemmer Totalt antall stemmetillegg og personstemmer osv. En tabell for hver valgliste vedlegges Ny rangering Oppdatert

19 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter Valglistens navn: Nr. Representantens navn Fødselsår Nr. Vararepresentantens navn Fødselsår osv En tabell for hver valgliste vedlegges. Underskrifter Dato: (Leder) (Øvrige medlemmer) Oppdatert

20 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Veiledning til valgprotokollen Innledning Valgloven 10-7, jf. valgforskriften 41, pålegger valgstyret å føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg. Protokollen skal føres i samsvar med formular fastsatt av departementet. Valgstyrets protokoll skal vise at opptellingen er skjedd i samsvar med lovens krav. Protokolleringen er med andre ord nødvendig for å sikre etterprøvbarhet av opptelling og oppgjør. Av denne grunn er det ikke tilstrekkelig at det kun er de endelige opptellingsresultatene som bokføres. Det er et krav i loven at det foretas foreløpig opptelling av både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Det er dessuten et krav at stemmer som ikke umiddelbart kan godkjennes (tvilsomme) holdes utenfor den foreløpige opptellingen. For å sikre at lovens krav oppfylles må det derfor bokføres særskilte tall på vei til det endelige resultatet. Slik bokføring gir grunnlag for kontroll og godkjenning i annen instans. Opptelling, kontroll og egengodkjenning Kommunen står for godkjenning av stemmegivninger og opptelling av stemmesedler. Når opptellingen er ferdig, skal møtebok og materiell sendes fylkesvalgstyret i fylket for kontroll. Oversending skal skje umiddelbart. Ved kommunestyrevalget er det kommunestyret selv som tar stilling til om valget skal godkjennes, jf. valgloven Det er naturlig å benytte valgprotokollen for valgstyret som grunnlag for kommunestyrets beslutning. Ved fylkestingsvalg er myndigheten lagt til fylkestinget, jf. valgloven Her er det naturlig å benytte fylkesvalgstyrets valgprotokoll som grunnlag for fylkestingets beslutning. I god tid før valgdagen Uavhengig av om kommunen skal fylle ut valgprotokollen manuelt eller elektronisk via et valgdatasystem, er det viktig at det settes av tid til å forberede utfylling av protokollen. Det vil lønne seg når protokollen skal fylles ut, og gjør at valgstyret kan legge opp arbeidet på en slik måte at alle relevante kontrolltall fremkommer og kan føres. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler Skillet mellom stemmegivninger og stemmesedler er viktig ved godkjenningen. Mer informasjon om dette finnes i valghåndboken. Godkjenning av ordinære stemmegivninger på valgtinget og stemmegivninger lagt i særskilt omslag skjer på ulikt tidspunkt. Prøving av og godkjenning av ordinære stemmegivninger avgitt på valgtinget skjer samtidig med at stemmen avgis, dvs. når velgeren krysses av i manntallet og legger stemmeseddelen ned i urnen på valgtinget. Dette er annerledes enn for forhåndsstemmegivningene, som godkjennes i ettertid. Stemmegivninger avgitt på valgtinget, men som er lagt i særskilt omslag, skal imidlertid også godkjennes i ettertid. Om blanke stemmesedler Blanke stemmesedler ved protokolleringen skal holdes utenfor både de godkjente og de forkastede stemmesedlene. Se mer om dette under de respektive postene. Blanke stemmesedler skal forkastes. Hjemmel for forkasting er valgloven 10-3 (1)c. Blanke stemmesedler må sorteres ut under hele opptellingsprosessen (slik også tvilsomme stemmer sorteres ut). Notér alltid hvor mange som sorteres ut fra de forskjellige bunkene. Alle tall samles i kap. D for en statistikkoversikt. Som en hovedregel regnes følgende stemmesedler som blanke: 1. Forhåndstrykket blank seddel uten påtegning for valgliste. Dersom en slik seddel er benyttet, MEN hvor velgeren har påført navn på parti/gruppe, skal seddelen godkjennes, dersom vilkårene for øvrig er til stede. Oppdatert

21 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål 2. Forhåndstrykket seddel med registrerte politiske parti, der seddelen mangler avkryssing for valgt parti. 3. Blank seddel uten påtegning for valgliste. 4. Blank seddel der velgeren har påført teksten blank stemme, eller lignende. Tomme konvolutter regnes ikke som blanke stemmer. Det må fysisk finnes en seddel for at denne kan regnes som en blank stemme. Dersom valgstyret er i tvil om seddelen skal regnes som blank, bør det ved tolkningen legges vekt på velgers vilje. Eksempel: En blank seddel er benyttet og velgeren har påført parti. Partiet stiller ikke liste i fylket. Denne seddelen kan ikke regnes som en blank seddel. Riktig forkastelsesgrunn er her at partiet ikke stiller liste, valgloven 10-3 (1)d. Forsendelse til fylkesvalgstyret Valgstyret skal så snart endelig opptelling er ferdig sende alt valgmateriell som vedrører fylkestingsvalget til fylkesvalgstyret. Eventuelle klager skal sendes departementet med kopi til fylkesvalgstyret. Følgende materiell skal sendes fylkesvalgstyret fra det enkelte valgstyret, jf. valgloven 10-8: alle godkjente forhåndsstemmesedler; rettede og urettede, for seg (bokstav a) alle godkjente valgtingsstemmesedler; rettede og urettede, for seg (bokstav a) alle forkastede forhåndsstemmesedler (bokstav b) alle forkastede valgtingsstemmesedler (bokstav b) alle forkastede stemmegivninger (bokstav b) alle valgkort som er kommet inn med forhåndsstemmene (bokstav c) alle omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningen utenriks og på Svalbard og Jan Mayen (bokstav d) bekreftet avskrift av det som er innført i valgstyrets møtebok vedrørende fylkestingsvalget (bokstav e) kopi av innkomne klager sendt til departementet (bokstav f) Merk: Loven krever at kommunene skal sortere stemmesedlene i bunker med rettede og urettede for seg. Bestemmelsen må betraktes som en ordensregel, den er gitt for å lette fylkesvalgstyrets arbeid. Fylkesvalgstyret kan bestemme at slik sortering er unødvendig (f.eks. fordi stemmesedler skal telles optisk). Lovbestemmelser En oversikt over valglovens vilkår for godkjenning av stemmegivninger og stemmesedler finnes bakerst. Ordliste Det er laget en egen ordliste hvor ulike begreper er nærmere definert, se bakerst i veiledningen. Bokens kapittelinndeling Boken er inndelt i fire kapitler med betegnelsene A, B, C og D. Kap. A Her skal valgstyret føre inn ulike forhold av administrativ karakter. Kap. B Her skal resultater fra foreløpig opptelling av forhåndsstemmene føres. Kap. C Her skal resultater fra foreløpig opptelling av valgtingsstemmene føres. Kap. D Inneholder resultater fra den endelige opptellingen, inklusiv behandling av tvilsomme forhåndsstemmer/valgtingsstemmer og stemmegivninger lagt i særskilt omslag. Under enkelte av tabellene er det lagt opp kontrollposter. Det er svært viktig at valgstyret sjekker at det er overensstemmelse slik kontrollpostene anviser. Dersom avvik forekommer, skal det redegjøres nærmere for grunnen til dette. Oppdatert

22 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Kommentarer til postene Kapittel A Administrative forhold Her skal det føres inn opplysninger av administrativ karakter. Føringene i dette kapitlet kan gjøres før valgdagen. Kapittel B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer Generelt om bokføring av forhåndsstemmer Forhåndsstemmegivninger kan legges frem for godkjenning etter hvert som de kommer inn, se valgloven 10-1 (3). Valgstyret bestemmer selv hvor mange møter det trenger til godkjenning av stemmegivninger. Flest mulig av forhåndsstemmegivningene skal behandles før valgtinget åpner for at flest mulig av dem krysses av i manntallet og derved blir endelige. Den siste prøvingen av forhåndsstemmegivningen må likevel ikke foregå senere enn at valgstyret er sikker på at alle stemmestyrene får kretsmanntallene før valglokalet åpner søndag eller mandag. Prøvingen av forhåndsstemmegivninger det ikke ble tid til å godkjenne før manntallet ble lagt ut valgdagen, eller som kommer inn i løpet av valgdagen, kan ikke begynne før alle valglokalene er stengt mandag og valgstyret har fått inn alle kretsmanntallene fra stemmestyrene. Ved opptellingen og bokføringen er det således naturlig å skille mellom 1. forhåndsstemmer som er utgangspunktet for og behandles ved den foreløpige opptellingen som starter senest 4 timer før valglokalene stenger (B2.1), og 2. forhåndsstemmer som behandles etter at valgtinget var stengt/sent innkomne (B2.2). Etter valgloven kan det foretas foreløpig opptelling av forhåndsstemmene 4 timer før stemmegivningen er avsluttet valgdagen bare dersom dette kan gjøres uten å stride mot prinsippet om hemmelige valg, jf (1). Det betyr at dersom kommunen mottar få forhåndsstemmer, kan det ikke foretas foreløpig opptelling av disse før stemmegivningen er avsluttet valgdagen. I stedet må stemmegivningene legges til sides og blandes med ev. sent innkomne forhåndsstemmegivninger. Bokføring skjer i tilfelle kun i B2.2. Dersom valgstyret mottar tilstrekkelig antall forhåndsstemmegivninger, skal det foretas foreløpig opptelling av forhåndsstemmene (vil ikke stride mot prinsippet om hemmelig valg). Men valgstyret må først sørge for å legge til side et tilstrekkelig antall stemmegivninger som skal blandes med sent innkomne stemmegivninger. Disse går altså ikke til foreløpig opptelling. Bokføring av stemmer som går til foreløpig opptelling senest 4 timer før lokalene stenger, skjer i B2.1 og bokføring av de som legges til side og telles etter at valglokalene er stengt, skjer i B2.2. Foreløpig opptelling skal starte senest fire timer før valglokalene i kommunen stenger, se valgloven 10-5 (1). Utover dette bestemmer valgstyret selv når opptellingen skal starte, men den kan ikke starte før valgdagen (mandag). B1 Forhåndsstemmer mottatt totalt B1.1 Mottatt forkastet godkjent Denne tabellen kan ikke fylles ut i sin helhet før stemmegivningen valgdagen er slutt, dvs. etter kl Rad a og b. I tabellens to første rader skal valgstyret føre en oversikt over totalt antall mottatte, forkastede og godkjente forhåndsstemmegivninger innenriks, fordelt på stemmer mottatt før og etter 10. august. Rad c og d. Her føres totalt antall mottatte, forkastede og godkjente forhåndsstemmegivninger utenriks, samt på Svalbard og Jan Mayen, fordelt på brevstemmer og øvrige forhåndsstemmegivninger. Når valgstyret behandler stemmegivninger for godkjenning, undersøkes omslagskonvolutt og valgkort. Stemmeseddelkonvolutten er ikke gjenstand for prøving. Prøvingen skjer etter vilkårene i valgloven 10-1 (1). Dersom ikke alt er i samsvar med lovens krav, må stemmegivningen forkastes. Velgeren blir da ikke krysset av i manntallet. Er alt i orden krysses velgeren av i manntallet og stemmegivningen godkjennes. Oppdatert

23 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Totalt antall godkjente stemmegivninger summeres i rad e kol III. Denne kan imidlertid ikke føres inn før etter at stemmegivningen er avsluttet på valgdagen og alle stemmegivningene er kommet inn. Rad f. Her fører valgstyret inn det antall stemmeseddelkonvolutter som var utgangspunktet for foreløpig opptelling 4 timer før lokalene ble stengt. Stemmeseddelkonvolutter som legges til side for å blandes med sent innkomne, skal føres i rad e. Dersom det ikke er mottatt tilstrekkelig antall forhåndsstemmer, og det således ikke kan foretas foreløpig opptelling 4 timer før lokalene stengte, skal antallet her være 0. Rad g. Her fører valgstyret inn det antall stemmeseddelkonvolutter som ble behandlet og talt opp etter at valgtinget stengte (dvs. de som ble lagt til sides for senere behandling sent innkomne). Merk at valgstyret må kontrollere disse mot avkrysningsmanntallet fra valgdagen. Rad h. Kontrollsum Kontrollsummen skal bli 0. Er den ikke det har valgstyret gjort en feilføring. ALLE godkjente stemmegivninger i rad c skal ENTEN gå til foreløpig opptelling 4 timer før lokalene stenger ELLER behandles og telles etter at valgtinget er stengt. B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet Merk at det kun er grunnene til forkasting av stemmegivningene som skal føres her, dvs. forkastinger i kontrollprosessen forut for avkryssingen i manntallet. I denne tabellen skal det føres opp hvorfor noen av forhåndsstemmegivningene ble forkastet. De velgerne som har avgitt disse stemmegivningene er ikke blitt krysset av i manntallet. Tallene hentes fra tabell B1.1 rad ab kol II og rad cd kol II. Vilkår for godkjenning fremgår av valgloven 10-1(1). Øverst i tabellen føres totalt antall forkastede stemmegivninger fordelt på innenriks og utenriks. Før deretter opp antallet forkastede ved rett forkastelsesgrunn. B1.2.1 Kontroll Summen skal være lik null. Dersom den ikke er lik null, har valgstyret gjort en feilføring. B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling senest 4 timer før lokalene stengte Merk at denne tabellen ikke er et regnestykke. Rad a. Her fører valgstyret hvor mange stemmeseddelkonvolutter som gikk til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte. (Tallet skal også føres under behandlingen av stemmegivningene i post B1.1. Post B1.1 vil mest sannsynlig likevel ikke kunne føres ferdig før etter at valglokalene stengte når valgstyret får oversikt over sent innkomne forhåndsstemmegivninger.) Rad b. Utsortering av tvilsomme Når stemmeseddelkonvoluttene åpnes må valgstyret sortere ut stemmer som ikke umiddelbart kan godkjennes, og legge disse til side som tvilsomme. Disse skal holdes utenfor foreløpig opptelling. Antall tvilsomme føres i rad b. Vilkår for godkjenning av stemmesedler fremgår av valgloven 10-3 (1). Tvilsomme vil si at det er noe ved stemmeseddelen som gjør at den ikke umiddelbart kan godkjennes. I disse tilfeller skal stemmeseddelen legges tilbake i stemmeseddelkonvolutten og føres opp som tvilsom i rad b. Merk at det altså er antall konvolutter som legges til side, ikke antall stemmesedler. Det er ikke nødvendig å registrere antall konvolutter uten stemmeseddel. En tom konvolutt regnes heller ikke som en blank stemme. Tvilsomme vil si at en ikke umiddelbart kan avgjøre om seddelen kan godkjennes, for eksempel at stemmeseddelkonvolutten inneholder mer enn to stemmesedler, og det er uklart om to av disse kan godkjennes til hvert sitt valg. I disse tilfeller skal stemmeseddelen -/sedlene legges tilbake i stemmeseddelkonvolutten og føres opp som tvilsomme i rad b. (Det gjelder også der det i en konvolutt ligger en stemmesteddel som er ok, men hvor den andre ikke umiddelbart kan godkjennes. Hele stemmegivningen skal altså legges til sides.) Merk at det altså er antall konvolutter som legges til side, ikke antall stemmesedler. Oppdatert

24 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Selv om det i en konvolutt kun ligger én stemmeseddel (og denne godkjennes), skal denne tas med i foreløpig opptelling. Det er ikke nødvendig å registrere antall konvolutter uten stemmeseddel til det ene eller det andre valget, eller helt tomme stemmeseddelkonvolutter. Rad c. Utsortering av blanke Her skal valgstyret bokføre hvor mange blanke stemmesedler som fantes blant de som skulle til foreløpig opptelling. Hva som regnes som blanke stemmesedler fremgår av innledningen. Merk at tomme konvolutter ikke regnes som blanke stemmer, heller ikke dersom det mangler stemmeseddel til ett av valgene. Rad d. Her bokføres det antall godkjente stemmesedler som tas med i foreløpig opptelling 4 timer før valglokalene stengte. Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene gjøres i post B3.1a og B3.2a. Merk at tabellen ikke kan summeres, siden tomme konvolutter ikke skal registreres. B2.2 Behandling av stemmegivninger etter at valglokalene stengte Merk at denne tabellen ikke er et regnestykke. Rad a. Dette er stemmegivninger som valgstyret har lagt til side før opptellingen på valgtinget startet stemmegivninger som kom inn sent valgdagen. Antallet slike stemmeseddelkonvolutter fremkommer under behandlingen av stemmegivningene i post B1.1. Tallet her kan derfor hentes fra post B1.1e. Rad b. Når stemmeseddelkonvoluttene åpnes må valgstyret sortere ut eventuelle tvilsomme stemmer, se om dette i pkt. ovenfor. Rad c. I tillegg skal valgstyret sortere ut blanke stemmesedler, se om dette i pkt. ovenfor og i innledningen. Rad d. Her bokføres antall godkjente stemmesedler som ble behandlet og talt opp etter at valglokalene var stengt, (inkl. sent mottatte). Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene gjøres i post B3.1b og B3.2b. Merk at tabellen ikke kan summeres, siden tomme konvolutter ikke skal registreres. B3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene B3.1 Fylkestingsvalget resultat fra foreløpig opptelling I kolonne a og b skal valgstyret her føre opp hvordan godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av stemmer avgitt til fylkestingsvalget fordelte seg på de ulike listene. Det vil si a. hvordan stemmesedler som gikk til foreløpig opptelling 4 timer før valglokalene stengte ble fordelt på valglistene (fra B2.1d), b. hvordan stemmesedler blant de som ble talt opp etter valgtinget var slutt ble fordelt på listene (fra B2.2d). Det kreves ikke at stemmesedlene bokføres fordelt på rettede og urettede ved første gangs opptelling. Det er likevel ingenting i veien for slik bokføring, dersom valgstyret ønsker det. (Hver kolonne (a-c) må i tilfelle deles i to.) B3.1.1 Kontroll Her foretas kontroll mot faktisk fordelte stemmesedler til listene mot antall stemmesedler som var utgangspunkt før fordeling. Tallene skal stemme overens. Dersom det ikke gjør det, skal valgstyret angi en sannsynlig grunn her. B3.2 Kommunestyrevalget resultat fra foreløpig opptelling I kolonne a og b skal valgstyret føre opp hvordan godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av stemmer avgitt til kommunestyrevalget fordelte seg på de ulike listene. Det vil si a. hvordan stemmesedler som gikk til foreløpig opptelling 4 timer før valglokalene stengte ble fordelt på valglistene (fra B2.1d), b. hvordan stemmesedler blant de som ble talt opp etter valgtinget var slutt ble fordelt på listene (fra B2.2d). Det kreves ikke at stemmesedlene bokføres fordelt på rettede og urettede ved første gangs opptelling. Det er likevel ingenting i veien for slik bokføring, dersom valgstyret ønsker det. (Hver kolonne (a-d) må i tilfelle deles i to.) Oppdatert

25 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål B3.2.1 Kontroll Her foretas kontroll mot faktisk fordelte stemmesedler til listene mot antall stemmesedler som var utgangspunkt før fordeling. Tallene skal stemme overens. Dersom det ikke gjør det, skal valgstyret angi en sannsynlig grunn her. Kapittel C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Dette er en tabell hvor det føres en oversikt over antall stemmegivninger mottatt i den enkelte stemmekrets i kommunen. Stemmestyret er ansvarlig for gjennomføringen av stemmegivningen på valgtinget. I valgloven 10-7 (1) heter det at stemmestyret skal føre protokoll i forbindelse med stemmegivningen på valgtinget. Alle stemmestyrer, enten de foretar foreløpig opptelling selv eller ikke, må derfor i sine valgprotokoller registrere hvor mange stemmegivninger som lå i urnene samt hvor mange stemmegivninger som er lagt i særskilt omslag. Hvordan dette skal føres i stemmestyrets protokoll fremgår av dens veiledning. Merk at også stemmestyrer som ikke skal telle selv må redegjøre for antall mottatte stemmegivninger og kontrollere mot kryss i manntallet i sin protokoll (uten å sortere sedler pr. valgliste). Tallene til denne tabellen skal finnes i stemmestyrenes møtebøker. I andre kolonne føres opp hvor foreløpig opptelling av valgtingsstemmene skal foretas. Merk at sluttsummen for mottatte ordinære stemmegivninger til begge valg bare videreføres dersom valgstyret skal stå for all foreløpig opptelling av valgtingsstemmene. C1.1 Kontroll av stemmestyrenes valgprotokoller Velgere hvis stemmegivninger er lagt i særskilt omslag vil ikke bli krysset av i manntallet på valgdagen. De som krysses av er velgere som avgir ordinære stemmer og legger stemmeseddelen/-sedlene i urnen(e). Antallet kryss i manntallet skal da i utgangspunktet stemme overens med antall mottatte stemmesedler. En slik kontroll er imidlertid ikke mulig, siden det kun settes ett kryss i manntallet, mens velgeren kan levere to stemmesedler; en til kommunestyrevalget og en til fylkestingsvalget. Likeledes kan velgeren la være å levere stemmeseddel til ett av valgene. Antall kryss i manntallet vil derfor ikke nødvendigvis stemme med mottatte stemmesedler. Valgstyret skal kontrollere at det ikke er mottatte flere ordinære stemmegivninger til enten fylkestingsvalget eller til kommunestyrevalget enn det er kryss i manntallet. Dersom det er høyere, skal valgstyret redegjøre for en sannsynlig grunn til dette. C2 Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer hos valgstyret Valgloven krever at det foretas en foreløpig opptelling av valgtingsstemmene, se valgloven 10-5 (2). Foreløpig opptelling av valgtingsstemmene skjer enten ute på stemmestedet(for en eller flere kretser) eller hos valgstyret. Dersom opptelling skjer ute på stemmestedet, vil resultater fra foreløpig opptelling finnes i stemmestyrenes valgprotokoll. Dersom opptelling skal skje hos valgstyret skal dette bokføres her i valgstyrets valgprotokoll. Hvem som har ansvar for den foreløpige opptellingen skal fremgå av post C1. Merk. C2 skal kun fylles ut dersom valgstyret foretar foreløpig opptelling av valgtingsstemmer for alle eller noen kretser. Dersom valgstyret ikke foretar foreløpig opptelling for noen kretser, skal C2 ikke fylles ut. C2.1 Fremmede stemmer som ble tatt med i foreløpig opptelling Fremmede stemmer kan behandles på to måter. De kan tas med i foreløpig opptelling av øvrige valgtingsstemmer, eller de kan behandles i forbindelse med endelig opptelling. Dersom de skal med i foreløpig opptelling skal post C2.1 fylles ut. Dersom de ikke skal tas med, skal behandlingen skje i D1.1. Det er kun mulig å ta fremmede stemmegivninger med i foreløpig opptelling dersom valgstyret har tilgang til samtlige kretsmanntall for kontroll. Behandlingen av fremmede stemmegivninger må i tilfelle vente til alle kretsmanntallene er kommet inn. Godkjenning av fremmede stemmegivninger før foreløpig opptelling bør bare gjøres dersom det ikke medfører forsinkelser for den øvrige opptellingen, se valgloven 10-5 (3). Oppdatert

26 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Dersom det er mottatt få fremmede stemmer, bør disse tas med i foreløpig opptelling, dersom dette lar seg gjøre. I C2.1.1 bokføres behandlingen av fremmede stemmegivninger som tas med i foreløpig opptelling. Antallet stemmegivninger kan hentes fra oversikten i C1c. I C2.1.2 bokføres behandlingen av selve stemmeseddelen. Godkjente stemmegivninger (konvolutter) må åpnes for kontroll av stemmeseddel. Sorter ut blanke og de som ikke kan godkjennes. Resten er godkjente stemmesedler som blandes med øvrige valgtingsstemmesedler før foreløpig opptelling. C2.1.2d: Dersom en stemmeseddel må forkastes fordi det ikke fremgår til hvilket valg seddelen er avgitt, må bokføringen skje i kolonnen for enten fylkestingsvalget eller kommunestyrevalget. C2.2 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret Rad a. Utgangspunktet for opptellingen er stemmesedler mottatt på stemmesteder som ikke teller selv. Tallet kan ev. hentes fra C1.1. I rad b skal valgstyret føre opp fremmede stemmer dersom de ble tatt med i foreløpig opptelling. Godkjenning og forkasting av fremmede stemmegivninger blir behandlet i C2.2. De av disse som blir godkjent, skal blandes sammen med øvrige valgtingsstemmer før opptellingen starter. Merk at rad b bare skal fylles ut dersom valgstyret tar de fremmede stemmene med i den foreløpige opptellingen. Dersom de fremmede ikke tas med i den foreløpige opptellingen, skal behandlingen av de fremmede foretas ved den endelige opptellingen og føres i D1.1 (tallet i rad b blir i tilfelle 0). Rad c gir en mellomsum, stemmesedler til foreløpig opptelling. Rad d. Dersom det er noen stemmesedler som ikke umiddelbart kan godkjennes, må disse legges til side for å vurderes senere, jf. valgloven 10-5 (4) (tvilsomme). Om tvilsomme, se veiledning til post B2.1 ovenfor. Rad e. Blanke stemmesedler må sorteres ut og antallet føres opp. Se nærmere om blanke stemmesedler i innledningen. Rad f gir det antall stemmesedler fra foreløpig opptelling hos valgstyret som skal fordeles på de ulike valglistene. Fordelingen skjer i C3.1a og C3.2a. C3 Foredeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene C3.1 Fylkestingsvalget resultat fra foreløpig opptelling I kolonne a og b skal valgstyret føre opp hvordan godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av stemmer avgitt til fylkestingsvalget fordelte seg på de ulike listene. Det kreves ikke at stemmesedlene bokføres fordelt på rettede og urettede ved første gangs opptelling. Det er likevel ingenting i veien for slik bokføring, dersom valgstyret ønsker det. (Hver kolonne (a-c) må i tilfelle deles i to.) C3.1.1 Kontroll Her foretas kontroll mot faktisk fordelte stemmesedler til listene mot antall stemmesedler som var utgangspunkt før fordeling. Tallene skal stemme overens. Dersom det ikke gjør det, skal valgstyret angi en sannsynlig grunn her. C3.2 Kommunestyrevalget resultat fra foreløpig opptelling I kolonne a og b skal valgstyret her føre opp hvordan godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av stemmer avgitt til kommunestyrevalget fordelte seg på de ulike listene. Det kreves ikke at stemmesedlene bokføres fordelt på rettede og urettede ved første gangs opptelling. Det er likevel ingenting i veien for slik bokføring, dersom valgstyret ønsker det. (Hver kolonne (a-c) må i tilfelle deles i to.) Oppdatert

27 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål C3.2.1 Kontroll Her foretas kontroll mot faktisk fordelte stemmesedler til listene mot antall stemmesedler som var utgangspunkt før fordeling. Tallene skal stemme overens. Dersom det ikke gjør det, skal valgstyret angi en sannsynlig grunn her. Kapittel D Endelig opptelling Ved endelig opptelling må valgstyret ta stilling til om stemmer som ble lagt til side som tvilsomme og stemmer som er lagt i særskilt omslag skal godkjennes. Dette skal skje før den endelige opptellingen starter. De stemmesedlene som blir godkjent skal blandes sammen med øvrige stemmesedler fra foreløpig opptelling og samtlige sedler skal telles på nytt/fordeles på listene. D1 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag Disse stemmegivningene ligger i omslags- og stemmeseddelkonvolutt og må behandles særskilt. Dette er stemmer avgitt i en annen krets i kommunen enn den velgeren er manntalsført i (fremmede), stemmer fra velgere som ikke stod i manntallet eller stemmer fra velgere som allerede var avkrysset i manntallet da stemmen ble avgitt. Felles for disse stemmegivningene er at de ikke legges i urnen. Vilkårene for godkjenning av stemmegivninger fremgår av valglovens 10-2 (1). D1.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte fremmed Dersom fremmede stemmegivninger ikke ble tatt med i foreløpig opptelling av ordinære valgtingsstemmer, må valgstyre bokføre behandlingen av disse stemmegivningene her. (Dersom stemmene ble tatt med i foreløpig opptelling, skal bokføringen i stedet skje i C2.1.) Antallet kan hentes fra post C1c. Grunnene til forkastelse skal føres opp. D1.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen Valgstyret skal her bokføre behandling av stemmegivninger fra velgere som var avkrysset i manntallet da stemme ble avgitt, eller fra velgere som ikke stod i manntallet i kommunen. Disse stemmegivningene ligger i særskilt omslag. Antallet kan hentes fra post C1d. Grunnene til forkastelse skal føres opp. D1.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag Merk at denne tabellen ikke er et regnestykke. Når valgstyret har tatt stilling til om stemmegivninger i særskilt omslag skal godkjennes, må de videre ta stilling til om selve stemmeseddelen skal godkjennes. Resultatet føres her. Når konvoluttene åpnes tar valgstyret stilling til om stemmesedlene skal godkjennes, eller ikke. Blanke stemmesedler må sorteres ut og antallet føres opp i rad d. Grunnene til forkastelse skal føres opp under rad e-h. Vilkår for godkjenning av stemmesedler fremgår av 10-3 (1). Merk at dersom stemmesedler i særskilt omslag mangler offentlig stempel, skal valgstyret påføre slikt stempel i ettertid. Det skal derfor ikke forkastes stemmesedler fra særskilt omslag pga manglende stempel. I rad i føres antallet godkjente stemmesedler. Merk at valgstyret ikke skal bokføre fordelingen på de enkelte valglistene for disse stemmesedlene. Godkjente stemmesedler skal blandes sammen med øvrige stemmesedler før endelig opptelling starter. (Dersom valgstyret ønsker å fordele sedlene på valglistene, må det benyttes et hjelpeskjema til dette.) D1.3f: Dersom en stemmeseddel må forkastes fordi det ikke fremgår til hvilket valg seddelen er avgitt, må bokføringen skje i kolonnen for enten fylkestingsvalget eller kommunestyrevalget. Dersom det ligger to sedler i en konvolutt og en ikke kan avgjøre til hvilket valg disse gjelder (for eksempel at begge har rosa farge med påskrift for to valglister), bokføres en seddel i kolonnen for fylkestingsvalg og en seddel i kolonnen for kommunestyrevalg. D2 Behandling av tvilsomme stemmer Her skal valgstyre bokføre behandlingen av alle stemmer som under den foreløpige opptellingen ble lagt til side som tvilsomme. Oppdatert

28 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål D2.1 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene Merk at denne tabellen ikke er et regnestykke. Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer skjer normalt i to omganger; fire timer før lokalene stenger og etter at lokalene stenger. I begge tilfeller kan valgstyret ha sortert ut tvilsomme stemmer. Behandlingen av disse skjer før endelig opptelling starter og skal bokføres i denne tabellen. Selve stemmegivningen som sådan er allerede godkjent (i B1.1), her bokføres godkjenning eller forkasting av stemmesedlene. Blanke stemmesedler må sorteres ut og antallet føres opp i rad d. Grunnene til forkastelse skal føres opp under rad e-g. Vilkår for godkjenning av stemmesedler fremgår av 10-3 (1). D2.1e: Dersom en stemmeseddel må forkastes fordi det ikke fremgår til hvilket valg seddelen er avgitt, må bokføringen skje i kolonnen for enten fylkestingsvalget eller kommunestyrevalget. I rad h føres antallet godkjente stemmesedler. Merk at valgstyret ikke skal bokføre fordelingen på de enkelte valglistene for disse stemmesedlene. Godkjente stemmesedler skal blandes sammen med øvrige stemmesedler før endelig opptelling starter. (Dersom valgstyret ønsker å fordele sedlene på valglistene, må det benyttes et hjelpeskjema til dette.) D2.2 Behandling av tvilsomme stemmer blant valgtingsstemmene Merk at denne tabellen er et regnestykke (fordi disse stemmesedlene ikke ligger i stemmeseddelkonvolutter). Her skal valgstyre bokføre behandlingen av tvilsomme stemmer som ble sortert ut før foreløpig opptelling av valgtingsstemmer. I rad a fører valgstyret opp det antall stemmesedler det la til side i forbindelse med egen opptelling. Tallet hentes fra C2.2b. Rad b. Dersom det har foregått foreløpig opptelling på noen av stemmestedene, har stemmestyrene kanskje lagt til side tvilsomme stemmesedler fra sin foreløpige opptelling. Disse stemmene skal vurderes av valgstyret, ikke av stemmestyrene. Antallet føres inn i rad b. Det er svært viktig at stemmestyrene registrerer det antall tvilsomme stemmesedler de selv har lagt til side for videresending til valgstyret. Dette må valgstyrene instruere stemmestyrene om. Tallet hentes fra stemmestyrenes møtebok, post B3.1d kol I og kol II. Mellomsum i rad c gir det totale antall stemmesedler som er lagt til side som tvilsomme blant alle valgtingsstemmene. Blanke stemmesedler og stemmesedler som forkastes av andre grunner må sorteres ut. Vilkår for godkjenning av stemmesedler fremgår av 10-3 (1). Blanke registreres i rad d. Grunnene til forkastelse skal føres opp i radene e-h. D2.2f: Dersom en stemmeseddel må forkastes fordi det ikke fremgår til hvilket valg seddelen er avgitt, må bokføringen skje i kolonnen for enten fylkestingsvalget eller kommunestyrevalget. I rad i fremkommer stemmesedler til fordeling på valglistene. Merk at valgstyret ikke skal bokføre fordelingen på de enkelte valglistene for disse stemmesedlene. Godkjente stemmesedler skal blandes sammen med øvrige stemmesedler før endelig opptelling starter. (Dersom valgstyret ønsker å fordele sedlene på valglistene, må det benyttes et hjelpeskjema til dette.) D3 Resultat fra endelig opptelling Valgstyret skal her bokføre det endelige resultatet fra andre gangs opptelling av samtlige forhåndsstemmer og valgtingsstemmer i kommunen. D3.1 Sammendrag samlet antall godkjente stemmesedler til endelig opptelling Tall kan her hentes fra tidligere føringer, og skal samlet angi det endelige antall stemmesedler som er utgangpunktet når endelig opptelling starter. Oppdatert

29 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Merk: I forbindelse med endelig opptelling av valgtingsstemmer hos valgstyret kan det vise seg at stemmestyret ved den foreløpige opptellingen feilaktig har godkjent stemmesedler. Dersom dette er tilfelle skal de aktuelle stemmesedlene forkastes i tabell D3.1 h-l.. D3.2 Fylkestingsvalget - Resultat fra endelig opptelling Etter at valgstyret har talt samtlige stemmesedler på nytt, føres opp hvordan stemmesedlene til fylkestingsvalget, både fra forhåndsstemmene og fra valgtingsstemmene, fordelte seg på de ulike listene. Merk: Loven krever at kommunene skal sortere stemmesedlene i bunker med rettede og urettede for seg. Bestemmelsen må betraktes som en ordensregel, den er gitt for å lette fylkesvalgstyrets arbeid. Fylkesvalgstyret kan bestemme at slik sortering er unødvendig (f.eks. fordi stemmesedler skal telles optisk). Kontroller tallene mot utgangspunktet i D 3.1 og oppgi sannsynlig grunn til eventuelt avvik i D D3.3 Kommunestyrevalget - Resultat fra endelig opptelling Etter at valgstyret har talt samtlige stemmesedler på nytt, føres opp hvordan stemmesedlene til kommunestyrevalget, både fra forhåndsstemmene og fra valgtingsstemmene, fordelte seg på de ulike listene. Merk at ved endelig opptelling må forhåndsstemmer og valgtingsstemmer fordeles også på rettede og urettede som føres i ulike kolonner. Kontroller tallene mot utgangspunktet i D 3.1 og oppgi sannsynlig grunn til eventuelt avvik i D D4 Sammenstilling og statistikk - kommunestyrevalget Her skal valgstyret føre opp ulike statistiske data. I hver kolonne i tabellen er det oppgitt hvor tallene skal hentes fra. I Excel versjonen skjer summeringen automatisk, med ett unntak. Dersom stemmestyret har stått for den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmene og har lagt til sides blanke stemmesedler, må tallet hentes fra stemmestyrets møtebok. Kapittel E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget E1 Mandatfordeling Her foretas en beregning av hvordan mandatplassene i kommunestyret blir fordelt på de ulike valglistene. E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene Regler for mandatfordelingen ved kommunestyrevalg fremgår av valgloven Listestemmetallet skal legges til grunn for mandatfordelingen som skjer i henhold til St. Laguës modifiserte metode. Hver stemmeseddel teller like mange listestemmer som det skal velges medlemmer til kommunestyret. Tallet korrigeres for listestemmer avgitt til og mottatt fra andre lister, jf. valgloven 10-6 (3). Listestemmetallet finner en altså ved å gange det antallet stemmesedler valglisten har fått ved valget med antall representanter som skal velges til kommunestyret. Eksempel: Der det skal velges 19 representanter og valgliste X har fått 1000 stemmesedler, får denne valglisten til sammen listestemmer. Når velgere gir personstemmer til kandidater på andre lister, overføres samtidig et tilsvarende antall listestemmer til den listen der kandidaten står oppført. Dersom det på valgliste X er ført opp en kandidat fra en annen liste, mister valgliste X en listestemme, og den listen kandidaten kommer fra får en ekstra listestemme. Denne utregningen må gjøres før en kommer frem til valglistens endelige listestemmetall. Listestemmetallet for hver valgliste divideres med 1, osv. (St. Lagues modifiserte metode). Tallet som fremkommer kalles kvotient. Den valglisten som får den største kvotienten, tar det første mandatet. Den valglisten som får den nest største kvotienten, tar det andre mandater osv, til alle mandatene er fordelt. Utregningen gjøres som i tabellen i E1.1. Til slutt skal valgstyret føre opp hvordan mandatene fordeler seg på de ulike listene. E2 Kandidatkåring Her foretas beregning av hvilke kandidater som tildeles de mandatplassene som ble regnet ut under E1.1. Oppdatert

30 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål E2.1 Beregning av stemmetillegg og personlige stemmer Stemmetillegg Kandidater som er ført opp øverst på valglisten med uthevet skrift, skal gis et stemmetillegg som tilsvarer 25 prosent av antall stemmesedler listen har fått ved valget, jf. valgloven 6-2 (3). Personstemmer Velgere kan gi så mange kandidater på valglisten de ønsker én personstemme hver, jf. valgloven 7-2 (1). Velgere kan dessuten gi personstemmer til kandidater på andre valglister (slenger). Det kan gis personstemmer til kandidater på andre lister til maksimum så mange kandidater som tilsvarer en fjerdedel av antall medlemmer som skal velges til kommunestyret, men likevel alltid til minimum fem kandidater, jf. valgloven 7-2 (2). Beregningene av stemmetillegg og personstemmer skal gjøres slik: 1. I utgangspunktet har ALLE kandidatene på valglisten et stemmetall på Deretter beregnes stemmetillegget, dvs. hvor mye 25 % av antall stemmesedler til listen utgjør. Tallet en kommer frem til utgjør kandidatens stemmetillegg. (Eksempel: Valglisten har mottatt 1000 stemmesedler, 25 % av dette utgjør 250. Det vil si at kandidatene med uthevet skrift får et stemmetillegg på 250 stemmer.) 3. Deretter teller en hvor mange personstemmer hver kandidat har fått fra velgerne, dvs. kryss ved kandidatens navn på stemmeseddelen og/eller antall ganger vedkommende er ført opp på annen valglistes stemmeseddel. Ett kryss gir en stemme. En oppføring på annen seddel gir en stemme. (Eksempel: Dersom de 4 øverste kandidatene på valglisten skal ha stemmetillegg, betyr dette at nummer 5 på listen må ha fått personlige stemmer fra 251 velgere for å gå forbi de fire øverste, når de fire øverste hver, som i eksempelet over, har fått 250 stemmer.) Antall stemmer ved stemmetillegg og antall personlige stemmer fra velgerne legges sammen. Den kandidaten som da får høyest antall settes opp på første plass i ny rangering. Den som får nest høyest antall settes opp på andre plass, osv. Det må gjøres en beregning per valgliste. Beregninger for alle valglistene må vedlegges møteboken. E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter Valgte representanter og vararepresentanter føres opp i valgt rekkefølge. Det skal føres opp en liste per valgliste som har fått valgt inn representanter. Underskrifter Medlemmer i valgstyret som var til stede i møte der valgprotokollen ble godkjent, skal underskrive.. Materiell og kopi av møteboken skal sendes fylkesvalgstyret snarest mulig etter opptelling. Kapittel E kan tas ut, men husk at boken må underskrives. Oppdatert

31 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Lovbestemmelser om godkjenning Valglovens vilkår for godkjenning av stemmegivninger og stemmesedler: 10-1 Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd (1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom a) velgeren er innført i manntallet i kommunen, b) stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er, c) stemmegivningen er avgitt til rett tid, d) stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker med mindre den er avgitt som brevstemme, e) omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, f) velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning og g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21 på valgdagen. (2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. (3) Forhåndsstemmegivningene skal godkjennes før valgdagen i den utstrekning det er mulig Godkjenning av stemmegivning avgitt på valgtinget (1) En stemmegivning avgitt på valgtinget skal godkjennes dersom a) velgeren er innført i manntallet i kommunen, b) velgeren har fått anledning til å avgi stemme, og c) velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning. (2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet Godkjenning av stemmesedler (1) En stemmeseddel skal godkjennes dersom a) den har offentlig stempel når den er avgitt på valgtinget, b) det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder, c) det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, og d) partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen. Stemmeseddel beregnet på en annen valgkrets kan bare godkjennes dersom den gjelder et registrert politisk parti. (2) En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valglisten. (3) Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med den offisielle valglisten, skal det ses bort fra eventuelle endringer foretatt av velgeren. Oppdatert

32 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Ordliste Betydning av ord og begreper slik de er brukt i møteboken. Blank stemme/stemmesedler stemmesedler avgitt av velger uten skrift, stemmesedler (avkryssingsark) med alle partinavn avgitt av velger uten at det er krysset av for/ført opp valgt parti. Endelig opptelling - Endelig kontroll og telling av stemmer (annen gangs opptelling). Valgloven Fintelling Se endelig opptelling. Foreløpig opptelling første gangs opptelling av forhåndstemmer og valgtingsstemmer med fordelingen på valglistene for å få frem et foreløpig valgresultat på et tidligst mulig tidspunkt, også kalt grovtelling. Valgloven Forhåndsavkryssede stemmer fra velgere hvis navn er avkrysset i manntallet valgdagen, og stemmeseddelen derfor legges i stemmeseddelkonvolutt etter at den er stemplet, som igjen legges i særskilt omslag. Valgforskriften 31. Forhåndsstemmer/-stemmegivninger stemmer avgitt til stemmemottaker før valglokalene åpner. Valgloven kapittel 8. Forkastede stemmer stemmegivning eller stemmeseddel som ikke oppfyller vilkårene for å bli godkjent og derfor ikke blir regnet med i valgoppgjøret. Valgloven 10-1, 10-2 og Forkastelsesgrunn grunner som medfører forkastelse av stemmegivninger eller stemmesedler. Valgloven 10-1, 10-2 og 10-3 Fremmede stemmer stemmer mottatt på valgdagen fra velgere som er manntallsført i en annen krets i kommunen enn der stemmen ble avgitt. Valgforskriften 31. Grovtelling se foreløpig opptelling. Ikke i manntallet stemmer fra velgere som ikke står i manntallet i kommunen der stemmen avgis, stemmegivningen legges i særskilt omslag. Valgforskriften 31. Kandidatkåring Se valgoppgjør. Klage generelt sett har en velger klagerett på alle forhold i tilknytning til forberedelse og gjennomføring av valget. Valgloven Mandatfordeling Se valgoppgjør. Manntall navneliste over alle som i kretsen/kommunen kan avgi stemme ved valget. Valgloven kapittel 2. Møtebok fastlagt protokoll som stemmestyrene og valgstyrene er pålagt å fylle ut. Valgloven 10-7, jf. valgforskriften 41. Omslagskonvolutt innenriks konvolutt som brukes ved forsendelse av valgkort og stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmegivningen. Valgforskriften 27 (5). Omslagskonvolutt utenriks konvolutt som brukes ved forsendelse av stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmegivningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen. Omslagskonvolutten er påført skjema for opplysninger om velgeren og skjema for innføring i manntallet. Valgforskriften 27 (6) og 28 (3). Ordinære stemmer - stemmesedler som på valgdagen legges i urnen. Valgloven 9-5. Rettede stemmesedler stemmesedler som inneholder gyldig endring av listekandidatene. Stemmegivning resultatet av det å avgi en stemme er en stemmegivning. Stemmeseddelkonvolutt innenriks er dette en spesiell type konvolutter som stemmesedlene ved forhåndsstemmegivningen skal ligge i. Valgforskriften 27 (4). Brukes også dersom stemmesedler på valgtinget må legges i særskilt omslag. Valgforskriften 31. Stemmekrets Kommunestyret bestemmer hvor mange kretser kommunen skal deles inn i. Hver krets har ett stemmested/lokale der velgerne avgir stemmer på valgdagen. Valgloven 9-3 Stemmesteder/lokale de lokalene hvor velgerne kan avgi stemme valgdagen(e). Valgloven 9-3. Stemmestyre organ som har ansvar for å lede valgavviklingen på det enkelte stemmested. Valgloven 4-2. Særskilt omslag omslag som inneholder stemmegivninger (stemmeseddelkonvolutter) fra velgere som ikke står i manntallet på stedet der stemmen er avgitt eller allerede er krysset i manntallet på valgtinget. Valgforskriften 31. Tomme konvolutter stemmeseddelkonvolutter levert av velger som ikke inneholder stemmesedler. Disse skal ikke bokføres. Tvilsomme stemmer - stemmer som før den foreløpige opptellingen starter, legges til side for nærmere vurdering fordi det ikke umiddelbart er klart om de skal godkjennes eller ikke. Valgloven 10-4 (4). Oppdatert

33 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Urettede stemmesedler stemmesedler uten endringer fra velger, eller med endringer som ikke er gyldige (kalles også rene stemmesedler). Valgkort kort som sendes alle velgere, inneholder opplysninger om velgeren, tid og sted for stemmegivning m.m. Valgforskriften kapittel 5. Valgliste stemmeseddel. Godkjent liste over kandidater med partinavn og informasjon om hvilket valg den gjelder. Valgoppgjør fordeling av antall mandater til den enkelte valgliste (mandatfordeling), samt kåring av kandidater på hver valgliste (kandidatkåring). Valgloven kapittel 13. Valgstyre det organ som har ansvar for forberedelse og gjennomføring av valg i kommunen. Valgloven 4-1. Valgtingsstemmer stemmer avgitt på valgdagen(e). Valgurne urne i stemmelokalet hvor velger legger stemmeseddel eller stemmesedler. Oppdatert

34 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Visuelt oppsett av opptellingen (henvisning til møtebokposter i ovale felter) Oppdatert

35 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Oppdatert

36 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Møtebok for valgstyret bokmål Oppdatert

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene Fylkestingsvalg Valgprotokoll for fylkesvalgstyret År: Fylke: A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylke: Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Faksnr.: Fylkesvalgstyrets leder:

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene År: Stortingsvalg Fylke: Møtebok for fylkesvalgstyret A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Direkte tlf.: Fylkesvalgstyrets leder: Øvrige medlemmer E-post adresse: Faksnr.:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg II151 III Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1756 INDERØY Fylke 1700 NORD-TRØNDELAG A Administrative forhold

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Møtested: Herredsstyresalen Dato: 31.10.2011 Tid: 18:30 Offentlig spørretid: 30 min. fra møtestart Medlemmer som ikke kan møte på grunn

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Iveland Aust-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 45 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 45 ( ) Besl. O. nr. 101 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 101 Jf. Innst. O. nr. 102 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Sametinget Kommunene v/ valgstyrene og samevalgstyrene Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene Fylkesmennene De politiske partier Nr. Vår ref Dato

Detaljer

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg 2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg Valg av menighetsråd Framgangsmåte ved opptelling Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsval. Valprotokoll for valstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valstyret

Kommunestyre- og fylkestingsval. Valprotokoll for valstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valstyret Kommunestyre- og fylkestingsval Valprotokoll for valstyret nynorsk År: Kommunestyre- og fylkestingsval Valprotokoll for valstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valstyret Sekretær i valstyret:

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MAL FOR: Forholdet til kommunelov og valglov. Virkeområde. 1 Forholdet til kommuneloven. 2 Forholdet til valgloven. 3 Direkte valg

MAL FOR: Forholdet til kommunelov og valglov. Virkeområde. 1 Forholdet til kommuneloven. 2 Forholdet til valgloven. 3 Direkte valg MAL FOR: FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I KOMMUNE FOR VALGPERIODEN 2007-2011 Vedtatt av kommunestyre den med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. juni 1992 nr. 87. Godkjent

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Fra: Kommunalavdelingen Dato: Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319

Fra: Kommunalavdelingen Dato: Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319 Notat Fra: Kommunalavdelingen Dato: 24.09.2009 Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319 Kopi: Stortinget Saksbehandler: MAR Stortingsvalget 2009 Redegjørelse for opptelling og innrapportering av stemmer Det

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

A Administrative forhold

A Administrative forhold Sametingsvalg Møtebok for Opptellingsvalgstyret År: 29 A Administrative forhold A1 Opptellingsvalgstyret Valgkrets: 6 Sørsamisk valgkrets Opptellingsted: Steinkjer Opptellingsvalgstyrets sekretær: E-post

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Hægebostad Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: 29.09.2011 Tid: 12:00 Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Økonomi og serviceavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/4697-2 2016/3140 Frode Gundersen,

Detaljer

VALGET FRA A TIL Å time? Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen FRISTER ANSKAFFELSESPROSESS

VALGET FRA A TIL Å time? Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen FRISTER ANSKAFFELSESPROSESS VALGET FRA A TIL Å På en time? FRISTER Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen ANSKAFFELSESPROSESS Regler for offentlige anskaffelser Anskaffelser over kr 500.000 eks.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 24. juni 2015 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3 og 8-6 gjort følgende endringer i

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

VALGLOVEN Utskrift pr

VALGLOVEN Utskrift pr VALGLOVEN Utskrift pr 23.8.217 Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1-1.Lovens formål Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Veileder til e valgsforskriften

Veileder til e valgsforskriften Veileder til e valgsforskriften Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Forsøk elektronisk stemmegivning Forsøk elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen Forsøk ny stemmeseddel Innhold 1. Innledning...

Detaljer

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30 Valgstyret MØTEINNKALLING 16.08.2013/TOA Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: 22.08.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Karlsøy Troms Romsa År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

(3) For Møre og Romsdal fylkeskommune gjelder forskriften 13 (2) og 25.

(3) For Møre og Romsdal fylkeskommune gjelder forskriften 13 (2) og 25. Forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen, elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og bruk av ny stemmeseddel ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer