Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011"

Transkript

1 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum E-postadresse: Telefon: Faksnr: Valgstyrets leder: Hans Marius Johnsen Øvrige medlemmer (inkl. møtende varamedlemer) Jane Bråthen, Medlem Jan Erland Tønnessen, Medlem Arne Rune Gjelsvik, Medlem Berit Kjeldseth Arntzen, Medlem Marianne Grimstad Hansen, Medlem Vidar Kristensen, Medlem Ivar Magne Egeberg, Varamedlem

2 Side 2 av 22 A2 Valgtinget - Stemmekretser og tid Navn på alle kretsene i kommunen Krets 0001 Sørum 0002 Sørumsand 0003 Vesterskaun 0004 Frogner 0005 Fjuk 0006 Haugtun Åpningstid Man. kl kl Søn. kl kl Man. kl kl Søn. kl kl Man. kl kl Søn. kl kl Man. kl kl Søn. kl kl Man. kl kl Søn. kl kl Man. kl kl Søn. kl kl

3 Side 3 av 22 B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1 Forhåndsstemmegivninger mottatt totalt B1.1 Mottatt - forkastet - godkjent kol 1 mottatt kol 2 forkastet kol 3 godkjent a. forhåndsstemmegivn. innenriks fra 1. juli - 9. august (tidlig-stemmegivn.) b. + forhåndsstemmegivn. innenriks fra 10. august c. + brevstemmer utenriks d. + øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen e. = Totalt antall godkjente stemmegivninger etter f. - Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stengte. Til B2.1a 1035 g. - Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Til B2.2a 25 h. = KONTROLLSUM 0 B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet B1.2.1 Kontroll a Innenriks B1.1a+b kol 2 Totalt antall forkastede stemmegivninger Fra B a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen 10-1(1) a) 0 0 b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren 10-1(1) b) 0 0 c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid 10-1(1) c) 0 0 d. - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 10-1(1) d) 0 0 e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 10-1(1) e) 0 0 f. - Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 10-1(1) f) 0 0 g. - Stemmegivningen kom for sent frem 10-1(1) g) 0 0 h. SUM = 0 0 b Utenriks, Svalbard og Jan Mayen B1.1c+d kol 2 JA Sum B1.2 rad h.) = 0 Årsak til eventuell differanse:

4 Side 4 av 22 B2 Forhåndsstemmer til foreløpig opptelling B2.1 Stemmer til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stengte a. Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene ble stengt. Fra B1.1f 1035 Innholdet fordelte seg slik: Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering av innholdet (tvilsomme). Til D2.1a 0 c. Blanke stemmesedler Til D4.5 d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene Til fordeling i B3.1a og B3.2a B2.2 Stemmer til foreløpig opptelling etter at valglokalene stengte a. Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl. sent innkomne. Fra B1.1g 25 Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering av innholdet. Til D2.1b 0 c. Blanke stemmesedler Til D4.5 d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene Til fordeling i B3.1b og B3.2b

5 Side 5 av 22 B3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene B3.1 Fylkestingsvalget - Resultat fra foreløpig opptelling Valgliste B3.1.1 Kontroll a b c Forhåndsstemmer Fra foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte Fra B2.1d kol 1 Forhåndsstemmer Fra opptelling etter at valglokalene stengte Fra B2.2d kol 1 Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Rødt Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene i Norge Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet Totalt SUM Til sammenstilling D3.1a kol 1 Ja B2.1d kol 1 er lik sum B3.1a Årsak til eventuell differanse: Ja B2.2d kol 1 er lik sum B3.1b Årsak til eventuell differanse:

6 Side 6 av 22 B3.2 Kommunestyrevalget - Resultat fra foreløpig opptelling Valgliste B3.2.1 Kontroll a b c Forhåndsstemmer Fra foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte Fra B2.1d kol 2 Forhåndsstemmer Fra opptelling etter at valglokalene stengte Fra B2.2d kol 2 Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Totalt SUM Til sammenstilling D3.1a kol 2 Ja B2.1d kol 2 er lik sum B3.2a Årsak til eventuell differanse: Ja B2.2d kol 2 er lik sum B3.2b Årsak til eventuell differanse:

7 Side 7 av 22 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Stemmekrets Sted for foreløpig opptelling Manntall stemmegivninger avgitt på valgtinget a Kryss i manntallet Søndag Mandag Fvalg kol 1 b Ordinære (urnene) Kvalg kol 2 c Særskilt omslag d Særskilt omslag Fremmede Forhånds- avkryss/ ikke i mannt Sørum I kretsen Sørumsand I kretsen Vesterskaun I kretsen Frogner I kretsen Fjuk I kretsen Haugtun I kretsen SUM Videreføres ev. C2.2a kol 1 ev. C2.2a kol 2 C2.1.1a eller D1.1a D1.2a C1.1 Kontroll av stemmestyrenes valgprotokoller Ja Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til fylkestingsvalget (C1b kol 1) enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (C1a) Ja Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til kommunestyrevalget (C1b kol 2) enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (C1a) Årsak til eventuell differanse:

8 Side 8 av 22 C2 Valgtingsstemmer til foreløpig opptelling hos valgstyret C2.1 Fremmede stemmer som ble tatt med i foreløpig opptelling C2.1.1 Godkjenning av stemmegivninger a. stemmegivninger (konvolutter) Fra C1c b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 10-2(1) c) d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) e. = Godkjent stemmegivninger til foreløpig opptelling Til C2.1.2a C2.1.2 Godkjenning av stemmesedlene a. Godkjente stemmegivninger fra fremmede Fra C2.1.1e Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 b. Blanke stemmesedler Til D4.5 c. forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) d. forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) e. forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) f. forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) g. Godkjente stemmesedler til foreløpig opptelling Til C2.2b

9 Side 9 av 22 C2.2 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret Fvalg kol 1 a. Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som ikke teller selv. (Ev. fra C1b kol 1 og kol 2) 0 0 b. + Stemmesedler blant de som ble avgitt "fremmed" Fra C2.1.2g 0 0 c. = Mellomsum 0 0 d. - Stemmesedler lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering. Til D2.2a 0 0 e. - Blanke stemmesedler Til D f. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene. Til fordeling i C3.1a og C3.2a 0 0 Kvalg kol 2

10 Side 10 av 22 C3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene C3.1 Fylkestingsvalg - Resultat fra foreløpig opptelling Valgliste a b c Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos valgstyret Fra C2.2f kol 1 Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene Fra * * Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.2 Totalt Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Rødt Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene i Norge Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet SUM Til sammenstilling D3.1d kol 1 C3.1.1 Kontroll Ja C3.1a er lik sum C2.2f kol 1 Årsak til eventuell differanse: Nei C3.1b er lik sum B3.2 i stemmestyrets møtebok Årsak til eventuell differanse: En eller flere stemmekretser må ha tatt med blanke stemmer i tellingen.

11 Side 11 av 22 C3.2 Kommunestyrevalg - Resultat fra foreløpig opptelling. Valgliste a b c * Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.4 C3.2.1 Kontroll Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos valgstyret Fra C2.2f kol 2 Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene Fra * Totalt Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet SUM Til sammenstilling D3.1d kol 2 Ja C3.2a er lik sum C2.2f kol 2 Årsak til eventuell differanse: Nei C3.2b er lik sum B3.4 i stemmestyrets møtebok Årsak til eventuell differanse: En eller flere stemmekretser må ha tatt med blanke stemmer i tellingen.

12 Side 12 av 22 D Endelig opptelling D1 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag D1.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte "fremmed" (skal bare fylles ut dersom fremmede stemmer ikke ble tatt med i foreløpig opptelling) a. stemmegivninger Fra C1c 38 b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) 0 c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 10-2(1) c) 0 d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) 0 e. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) Til D1.3a 38 D1.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen a. stemmegivninger Fra C1d 2 b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) 0 c. - forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) 0 d. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) Til D1.3b 2

13 Side 13 av 22 D1.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag a. Stemmeseddelkonvolutter fra fremmede Fra D1.1e 38 b. + Stemmeseddelkonvolutter fra forhåndsavkrysset / ikke i manntall. Fra D1.2d 2 c. = Godkjente stemmegivninger fra særskilt omslag 40 Innhold: Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 Stemmesedlene fordelte seg slik d. Blanke stemmesedler Til D e. forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) 0 0 forkastet fordi: f. fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1) b) forkastet fordi: g. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på (1) c) h. forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) 0 0 i. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike listene. Til sammenstilling D3.1e 37 39

14 Side 14 av 22 D2 Behandling av tvilsomme stemmer D2.1 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene a. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i forbindelse med foreløpig opptelling. Fra B2.1b 0 Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side b. + blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte, 0 inkl. sent innkomne. Fra B2.2b c. = Totalt antall stemmeseddelkonvolutter Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik 0 Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 d. Blanke stemmesedler. Til D forkastet fordi: e. fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1) b) forkastet fordi: f. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på (1) c) g. forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) 0 0 h. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike listene. Til sammenstilling D3.1b 2 2

15 Side 15 av 22 D2.2 Behandling av tvilsomme stemmer blant valgtingsstemmene a. b. + Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling. Fra C2.2d Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling. Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker. Fvalg kol Kvalg kol 2 c. = Mellomsum: Totalt antall stemmesedler 1 6 d. Blanke stemmesedler Til D e. - forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) 1 3 f. - forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) 0 0 forkastet fordi: g. - fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på (1) c) h. - forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) 0 0 i. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene. Til sammenstilling D3.1f 0 3

16 Side 16 av 22 D3 Resultat fra endelig opptelling D3.1 Sammendrag - samlet antall godkjente stemmesedler til endelig opptelling Forhånd a. b. + Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. Fra B3.1c og B3.2c Godkjente fra "tvilsomme" forhåndsstemmer Fra D2.1h 2 2 c. = Forhånd: stemmesedler til endelig telling Valgting d. Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av valgtingsstemmer. Fra C3.1c og C3.2c e. + Godkjente stemmesedler fra særskilt omslag Fra D1.3i f. + Godkjente fra "tvilsomme" valgtingsstemmer Fra D2.2i 0 3 g. = Mellomsum: h. - Blanke stemmesedler Til D4.5 i. - forkastelsesgrunn: seddelen mangler off.stempel 10-3(1) a) j. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) k. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) l. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) m. = Valgting: stemmesedler til endelig telling

17 Side 17 av 22 D3.2 Fylkestingsvalget - Resultat fra endelig opptelling stemmesedler a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stm.tall Valglistens navn Rettede Urettede Rettede Urettede Totalt Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Rødt Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene i Norge Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet KONTROLLSUMMER = 955 = 6170 = 7125 D3.2.1 Kontroll Ja D3.1c kol. 1 er lik sum D3.2a Årsak til differanse: Nei D3.1m kol. 1 er lik sum D3.2b Årsak til differanse: Feiltelling i foreløpig opptelling.

18 Side 18 av 22 D3.3 Kommunestyrevalget - Resultat fra endelig opptelling stemmesedler a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stm.tall Valglistens navn Rettede Urettede Rettede Urettede Totalt Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet KONTROLLSUMMER = 1031 = 6741 = 7772 D3.3.1 Kontroll Ja D3.1c kol. 2 er lik sum D3.3a Årsak til differanse: Nei D3.1m kol. 2 er lik sum D3.3b Årsak til differanse: Feiltelling i foreløpig opptelling.

19 Side 19 av 22 D4 Sammenstilling og statistikk - kommunestyrevalget D4.1 Kryss i manntallet kryss i manntallet SØNDAG 2298 kryss i manntallet MANDAG 4511 D4.2 Forhåndsstemmegivninger stemmegivninger Referanse Forkastet Referanse Godkjent Tidligstemmer innenriks (mottatt 1. juli - 9. august) B1.1a kol II 0 B1.1a kol III 5 Øvrige forhåndsstemmegivninger innenriks (mottatt fra 10. august) B1.1b kol II 0 B1.1b kol III 1044 Brevstemmer utenriks B1.1c kol II 0 B1.1c kol III 0 Øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen B1.1d kol II 0 B1.1d kol III 11 D4.3 Valgtingsstemmegivninger stemmegivninger Referanse Forkastet Referanse Godkjent Stemmegivninger i urnen(e) C1b kol II 6738 Fremmede stemmegivninger (dersom tatt med i foreløpig opptelling) C2.1.1b-d C2.1.1e Fremmede stemmegivninger (dersom ikke tatt med i foreløpig opptelling) D1.1b-d 0 D1.1e 38 Stemmegivninger (forhåndsavkrysset - stod ikke i manntallet) D1.2b-c 0 D1.2d 2

20 Side 20 av 22 D4.4 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger Hjemmel Velgeren var ikke manntallsført i kommunen (1)a / 10-2(1)a Det var ikke mulig å identifisere velgeren (1)b Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid (1)c Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker (1)d Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet (1)e Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning (1)f Stemmegivningen kom for sent frem (1)g Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk. var manntallsført (1)c Velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme (1)c Forhånd Referanse B1.2a 0 B1.2b 0 B1.2c 0 B1.2d 0 B1.2e 0 B1.2f 0 B1.2g 0 Valgting Referanse C2.1.1b + D1.1b + D1.2b 0 C2.1.1c + D1.1c 0 C2.1.1d + D1.1d + D1.2c 0 D4.5 Stemmesedler Forhånd Referanse Valgting Referanse Godkjente stemmesedler D3.1c 1031 D3.1m 6727 Forkastede stemmesedler D2.1e-g 0 Blanke stemmesedler B2.1c + B2.2c + D2.1d 0 C2.1.2c-f + D1.3e-h + D2.2e-h + D3.1i-l C2.1.2b + C2.2e + D1.3d + D2.2d + D3.1h + St.Mø B3.1e 3 21

21 Side 21 av 22 D4.6 Forkastelsesgrunner for stemmesedler Hjemmel Seddelen mangler off. stempel (1)a Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1)b Fremgår ikke hvilken liste velgeren har stemt på (1)c Partiet/gruppen stiller ikke liste (1)d Forhånd Referanse D2.1e 0 D2.1.f 0 D2.1.g 0 Valgting Referanse C2.1.2c + D1.3e + D2.2e + D3.1i C2.1.2d + D1.3f + D2.2f + D3.1j C2.1.2e + D1.3g + D2.2g + D3.1k C2.1.2f + D1.3h + D2.2h + D3.1i

22 Side 22 av 22 Underskrifter Dato: Leder: Øvrige medlemmer: Vedlegg: E1.1 Listestemmetall og antall mandater til listene E1.2 Mandatenes fordeling på partier E2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg II151 III Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1756 INDERØY Fylke 1700 NORD-TRØNDELAG A Administrative forhold

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Møtested: Herredsstyresalen Dato: 31.10.2011 Tid: 18:30 Offentlig spørretid: 30 min. fra møtestart Medlemmer som ikke kan møte på grunn

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene Fylkestingsvalg Valgprotokoll for fylkesvalgstyret År: Fylke: A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylke: Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Faksnr.: Fylkesvalgstyrets leder:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene År: Stortingsvalg Fylke: Møtebok for fylkesvalgstyret A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Direkte tlf.: Fylkesvalgstyrets leder: Øvrige medlemmer E-post adresse: Faksnr.:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 1.1.211 Tidspunkt: 12: Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.1.211 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: 29.09.2011 Tid: 12:00 Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Iveland Aust-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82.

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82. Stortingsvalget 2017 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2017 04 Hedmark fylke 0417 Stange kommune Arstad - Valgdeltakelse: 84,85% Helsepartiet 2 0,14 Arbeiderpartiet 497 34,11 Fremskrittspartiet

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Hægebostad Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Protokoll for valgstyret

Protokoll for valgstyret Levanger kommune Kommunesammenslaing - Radgivende folkeavstemning 6.6.2016 Protokoll for valgstyret 1. Administrative forhold - Valgstyret mer (inkl. m(lltende varamedlemmer): Navn: Robert Svarva Alf Magnar

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 15 Møre og Romsdal fylke 152 Molde kommune Kvam Venstre 55 5,14 Senterpartiet 7 6,54 Fremskrittspartiet 128 11,95 Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Karlsøy Troms Romsa År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Side nr 1 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 4 4

Detaljer

Arbeiderpartiet ,76. Venstre 65 4,12. Fremskrittspartiet 61 3,87. Senterpartiet ,04. Høyre 148 9,38. Kristelig Folkeparti 21 1,33

Arbeiderpartiet ,76. Venstre 65 4,12. Fremskrittspartiet 61 3,87. Senterpartiet ,04. Høyre 148 9,38. Kristelig Folkeparti 21 1,33 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 5 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 5 7 Nord-Trøndelag fylke 7 Steinkjer kommune Steinkjer Arbeiderpartiet 659 4,76 Venstre 65 4, Fremskrittspartiet 6 3,87

Detaljer

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim,

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE HANDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 217 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær: Telefon: Gjedrem Torunn Ivesdal 51 2 11 62

Detaljer

VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET

VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Valgorganisasjonen, Bystyrets kontor 19.09.2011 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1201

Detaljer

Fremskrittspartiet 39 4,21. Sosialistisk Venstreparti 41 4,42. Kristelig Folkeparti 18 1,94. Rødt 25 2,70. Venstre 32 3,45.

Fremskrittspartiet 39 4,21. Sosialistisk Venstreparti 41 4,42. Kristelig Folkeparti 18 1,94. Rødt 25 2,70. Venstre 32 3,45. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 17 Nord-Trøndelag fylke 1714 Stjørdal kommune Skatval Fremskrittspartiet 39 4,1 Sosialistisk Venstreparti 41 4,4 Kristelig

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74.

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 4 Hedmark fylke 417 Stange kommune Arstad Arbeiderpartiet 476 39,18 Senterpartiet 11 9,5 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret. Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009

MØTEPROTOKOLL. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret. Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: 17.9.2009 Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009 Til stede: ingvild Kjerkol (DNA) Sara Kveli (DNA) Carl P.

Detaljer

Senterpartiet ,32. Miljøpartiet De Grønne 62 4,42. Sosialistisk Venstreparti 41 2,92. Høyre ,18. Venstre 41 2,92

Senterpartiet ,32. Miljøpartiet De Grønne 62 4,42. Sosialistisk Venstreparti 41 2,92. Høyre ,18. Venstre 41 2,92 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 6 Sør-Trøndelag fylke 653 Melhus kommune Gimse Senterpartiet 27 9,32 Miljøpartiet De Grønne 62 4,42 Sosialistisk

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gloppen Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Haugen Siv

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer