Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:"

Transkript

1 Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget Stemmekretser og tid Navn på alle kretsene i kommunen: Krets Åpningstid Krets Åpningstid Oppdatert versjon

2 Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål B Behandling av forhåndsstemmene B1 Forhåndsstemmer mottatt totalt B1.1 Mottatt forkastet - godkjent kol I kol II kol III mottatt forkastet godkjent a. Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli 9. august (tidlig-stemmegivn.): b. Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august c. Antall forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen: d. Totalt antall godkjente stemmegivninger etter 10-1 = e. Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte - Til B2.1a f. Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene stengte, inkl. sent innkomne - Til B2.2a g. KONTROLLSUM = 0 B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet Totalt antall forkastede stemmegivninger Fra B1.1 a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen 10-1(1) a) b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren 10-1(1) b) c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid 10-1(1) c) d. - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 10-1(1) d) e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 10-1(1) e) f. - Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 10-1(1) f) g. - Stemmegivningen kom for sent frem 10-1(1) g h. Sum = a Innenriks B1.1ab kol II b Utenriks, Svalbard og Jan Mayen B1.1c kol II B1.2.1 Kontroll (sett x) Sum B1.2 rad h er lik 0 Årsak til eventuell differanse: 2

3 B2 Opptelling av forhåndsstemmer Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål B2.1 Stemmegivninger til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene a. ble stengt. Fra B1.1e Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering. b. Til B2.3a Blanke stemmesedler C. Til D3.3 Godkjente stemmesedler til fordeling på listene d. Til fordeling i B3.1a Antall B2.2 Behandling av stemmegivninger etter at valglokalene stengte Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl. a. sent innkomne. Fra B1.1f Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering. b. Til B2.3b Blanke stemmesedler c. Til D3.3 Godkjente stemmesedler til fordeling på listene d. Til fordeling i B3.1b Antall B2.3 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene a. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i forbindelse med foreløpig opptelling. Fra B2.1b b. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Fra B2.2b c. = Mellomsum: Tvilsomme stemmer totalt = d. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1)b e. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1)c f. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1)d g. = Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1c Antall 3

4 Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål B3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene B3.1 Forhåndsstemmenes fordeling på valglistene SUM Valgliste a b c d Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Totalt Fra foreløpig Fra opptelling etter Fra tvilsomme opptelling fire timer at valglokalene før valglokalene stengte stengte Fra B2.1d Fra B2.2d Fra B2.3g B3.1.1 Kontroll (sett X) Sum B3.1a er lik B2.1d Årsak til eventuell differanse: Sum B3.1b er lik B2.2d Årsak til eventuell differanse: Sum B 3.1c er lik B2.3g Årsak til eventuell differanse: 4

5 Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål C Behandling av valgtingsstemmene C1 Valgtingsstemmer mottatt totalt C1.1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Stemmekrets Manntall Antall stemmegivninger avgitt på valgtinget Sted for a Kryss i manntall b c d foreløpig opptelling valgtinget Ordinære (urnen) Særskilt omslag Søndag Mandag Fremmede Forhåndsavkrysset/ ikke i manntallet SUM Videreføres ev. C2.1a C2.2.1a C2.2.2a C1.1.1 Kontroll av stemmestyrenes møtebøker (sett x) Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger (C1.1b) enn det er kryss i manntallet (C1.1a kol I og II) Årsak til eventuell differanse: 5

6 C2 Opptelling av valgtingsstemmer Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål C2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret a. Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som ikke teller selv. (Ev. fra C1.1b) b. Ev. stemmesedler blant de som ble avgitt fremmed Fra C2.2.1e. c. Mellomsum = d. - Stemmesedler lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering. Til C2.3a e. - Blanke stemmesedler Til D3.3 f. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene Til fordeling i C3.1a = Antall C2.2 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag C2.2.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte fremmed Antall a. Antall stemmegivninger Fra C1.1c b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 10-2(1) c) d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) e. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = Til C2.2.3a (eller ev. C2.1b) C2.2.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen a. Antall stemmegivninger Fra C1.1d b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) Antall c. - forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) d. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = Til C2.2.3a 6

7 Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål C2.2.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag Antall a. Stemmeseddelkonvolutter fra særskilt omslag Fra C2.2.1e(ev.)C2.2.2d b. Blanke stemmesedler - Til D3.3 c. Mellomsum: = Antall stemmesedler fra særskilt omslag = d. forkastelsesgrunn: - fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) e. forkastelsesgrunn: - fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) f. forkastelsesgrunn: - partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) g. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene = Til fordeling i C3.1c C2.3 Behandling av tvilsomme stemmer a. Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling Fra C2.1d b. Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker c. Mellomsum: = Tvilsomme stemmesedler totalt = d. forkastelsesgrunn: - seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) e. forkastelsesgrunn: - fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) f. forkastelsesgrunn: - fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) g. forkastelsesgrunn: - partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) h. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene = Til fordeling i C3.1d Antall 7

8 Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål C3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene C3.1 Valgtingsstemmenes fordeling på valglistene Valgliste a b c d e Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos valgstyret Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene Valgtingsstemmer Fra særskilt omslag Valgtingsstemmer Fra tvilsomme Totalt SUM Fra C2.1f Fra * Fra C2.2.3g Fra C2.3h * Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrene møtebøker post B3.2. C3.1.1 Kontroll (sett x) Sum C3.1a er lik C2.1f Årsak til eventuell differanse: Sum C3.1c er lik C2.2.3g Årsak til eventuell differanse: Sum C 3.1d er lik C2.3h Årsak til eventuell differanse: 8

9 D Endelig resultat Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål D1 Stemmesedler til endelig opptelling a. Godkjente stemmesedler avgitt på forhånd i alt Fra B3.1d b. Godkjente stemmesedler avgitt på valgtinget i alt Fra C3.1e c. = Mellomsum= Antall d. - Blanke stemmesedler Til D3.3 e. - forkastelsesgrunn: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) f. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) g. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) h. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) i. = Antall stemmesedler til endelig telling = Til fordeling i D2 D2 Resultat fra endelig opptelling D2.1 Fordeling på valglistene Valglistens stemmetall Valglistens navn a. Forhåndsstemmer Urettede Rettede b. Valgtingsstemmer Urettede Rettede c. Stemmetall totalt KONTROLLSUMMER = = = D2.2 Kontroll (sett x) D1.i er lik sum D2.1c Årsak til differanse: 9

10 D3 Statistikk Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål Forhånd Valgting D3.1 Stemmegivninger Referans e Antall Referanse Antall Godkjente stemmegivninger B1.1d C1.1b C2.2.1e Forkastede stemmegivninger B1.1abc kol II C2.2.2d C2.2.1bcd C2.2.2bc D3.2 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger Hjemmel Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall Velgeren var ikke manntallsført i B1.2a C2.2.1b kommunen (1) a)/ 10-2 (1) a C2.2.2b Det var ikke mulig å identifisere B1.2b velgeren (1) b) Stemmegivningen var ikke avgitt til rett B1.2c tid (1) c) Stemmegivningen var ikke levert rett B1.2d stemmemottager (1) d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har B1.2e vært åpnet (1) e) Velgeren har allerede fått godkjent en B1.2f stemmegivning (1) f) Stemmegivningen kom for sent frem - B1.2g 10-1(1) g Velgeren hadde stemt i den kretsen der C2.2.1c vedk. var manntallsført (1) c) Velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme (1) c) C2.2.1d C2.2.2c Forhånd Valgting D3.3 Stemmesedler Referans e Antall Referanse Antall Godkjente stemmesedler D1.a D1.b Forkastede stemmesedler B2.3def C2.2.3def C2.3defg D1efgh Blanke stemmesedler B2.1c B2.2c C2.1e C2.2.3b D1.d St.Mø B3.1e D3.4 Forkastelsesgrunner for stemmesedler Hjemmel Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall Seddelen mangler off. stempel (1)a C2.3d D1.e Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1)b B2.3d C2.2.3d C2.3e Fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på (1)c Partiet/gruppen stiller ikke liste (1)d B2.3e B2.3f D1.f C2.2.3e C2.3f D1.g C2.2.3f C2.3g D1.h 10

11 Stortingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål Valgstyrets merknader til fylkesvalgstyret: Underskrifter (Leder) (Øvrige medlemmer) 11

12 Veiledning til møtebok for valgstyret Innledning Valgloven 10-7, jf. valgforskriften 41, pålegger valgstyret å føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg. Protokollen skal føres i samsvar med formular fastsatt av departementet. Valgstyrets protokoll skal vise at opptellingen er skjedd i samsvar med lovens krav. Protokolleringen er med andre ord nødvendig for å sikre etterprøvbarhet av opptelling og oppgjør. Av denne grunn er det ikke tilstrekkelig at det kun er de endelige opptellingsresultatene som bokføres. Det er et krav i loven at det foretas foreløpig opptelling av både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Det er dessuten et krav at stemmer som ikke umiddelbart kan godkjennes (tvilsomme) holdes utenfor den foreløpige opptellingen. For å sikre at lovens krav oppfylles må det derfor bokføres særskilte tall på vei til det endelige resultatet. Slik bokføring gir grunnlag for kontroll og godkjenning i annen instans. Opptelling og kontroll Kommunen står for godkjenning av stemmegivninger og opptelling av stemmesedler. Når opptellingen er ferdig skal møtebok og materiell sendes fylkesvalgstyret i fylket for kontroll. Oversending skal skje umiddelbart. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler Skillet mellom stemmegivninger og stemmesedler er viktig ved godkjenningen. Mer informasjon om dette finnes i valghåndboken. Godkjenning av ordinære stemmegivninger på valgtinget og stemmegivninger lagt i særskilt omslag skjer på ulikt tidspunkt. Prøving av og godkjenning av ordinære stemmegivninger avgitt på valgtinget skjer samtidig med at stemmen avgis, dvs. når velgeren krysses av i manntallet og legger stemmeseddelen ned i urnen på valgtinget. Dette er annerledes enn for forhåndsstemmegivningene, som godkjennes i ettertid. Stemmegivninger avgitt på valgtinget, men som er lagt i særskilt omslag, skal imidlertid også godkjennes i ettertid. En oversikt over valglovens vilkår for godkjenning av stemmegivninger og stemmesedler finnes bakerst. Ordliste Det er laget en egen ordliste hvor ulike begreper er nærmere definert, se bakerst i veiledningen. I god tid før valgdagen Det er viktig at det settes av tid til å forberede utfylling av møteboken. Det er nødvendig når boken skal fylles ut, og gjør at valgstyret kan legge opp arbeidet på en slik måte at alle relevante kontrolltall fremkommer og kan føres. Særlig om blanke stemmesedler Blanke stemmesedler skal holdes utenfor både de godkjente og de forkastede stemmesedlene, og protokolleres særskilt. Se mer om dette under de respektive postene. Blanke stemmesedler skal forkastes. Hjemmel for forkasting er valgloven 10-3 (1)c. Blanke stemmesedler må sorteres ut under hele opptellingsprosessen (slik også tvilsomme stemmer sorteres ut). Notér alltid hvor mange som sorteres ut fra de forskjellige bunkene: 1. Forhåndsstemmene a) blant de som skulle til foreløpig opptelling 4 timer før lokalene stengte b) blant de som ble talt opp etter at valglokalene stengte 2. Valgtingsstemmene a) blant de som gikk til foreløpig opptelling (hos stemmestyret og/eller valgstyret) b) blant de som lå i særskilt omslag c) ev. ved den endelige opptellingen. Alle tall samles i kap. D3 for en statistikkoversikt. 12

13 Som en hovedregel regnes følgende stemmesedler som blanke: 1. Forhåndstrykket blank seddel uten påtegning for valgliste. Dersom en slik seddel er benyttet, MEN hvor velgeren har påført navn på parti/gruppe, skal imidlertid seddelen godkjennes, dersom vilkårene for øvrig er til stede. 2. Forhåndstrykket seddel med registrerte politiske parti, der seddelen mangler avkryssing for valgt parti. 3. Blank seddel uten påtegning for valgliste. 4. Blank seddel der velgeren har påført teksten blank stemme, eller lignende. Tomme konvolutter regnes ikke som blanke stemmer. Det må fysisk finnes en seddel for at denne kan regnes som en blank stemme. Dersom valgstyret er i tvil om seddelen skal regnes som blank, bør det ved tolkningen legges vekt på velgers vilje. Eksempel: En blank seddel er benyttet og velgeren har påført parti. Partiet stiller ikke liste i fylket. Denne seddelen kan ikke regnes som en blank seddel. Riktig forkastelsesgrunn er her at partiet ikke stiller liste, valgloven 10-3 (1)d. Bokens kapittelinndeling Boken er inndelt i fire kapitler med betegnelsene A, B, C og D. Kap. A Her skal valgstyret føre inn ulike forhold av administrativ karakter. Kap. B Her skal alle resultater fra foreløpig opptelling av forhåndsstemmene føres. Kap. C Her skal alle resultater fra foreløpig opptelling av valgtingsstemmene føres. Kap. D Inneholder resultater fra den endelige opptellingen. Under enkelte av tabellene er det lagt opp kontrollposter. Det er svært viktig at valgstyret sjekker at det er overensstemmelse slik kontrollpostene anviser. Dersom avvik forekommer, skal det redegjøres nærmere for grunnen til dette. Kommentarer til det enkelte kapittel Kapittel A Forberedende arbeid Her skal det føres inn opplysninger av administrativ karakter. Føringene i dette kapitlet kan gjøres før valgdagen. Kapittel B Forhåndsstemmer Generelt om bokføring av forhåndsstemmer Valgstyret mottar følgende forhåndsstemmer, jf. 8-1: a) Innenriks: stemmegivninger avgitt i tidsrommet 1. juli 9. august (tidlig-stemmer bokføres sammen med ordinære forhåndsstemmer), b) Innenriks: stemmegivninger avgitt i tidsrommet 10. august til siste fredag før valgdagen (ordinære forhåndsstemmer) c) Utenriks: stemmegivninger avgitt i tidsrommet 1. juli nest siste fredag før valgdagen, ev. senere på Svalbard/Jan Mayen. Forhåndsstemmegivninger kan legges frem for godkjenning etter hvert som de kommer inn, se valgloven 10-1 (3). Valgstyret bestemmer selv hvor mange møter det trenger til godkjenning av stemmegivninger. Flest mulig av forhåndsstemmegivningene skal behandles før valgtinget åpner for at flest mulig av dem krysses av i manntallet og derved blir endelige. Den siste prøvingen av forhåndsstemmegivningen må likevel ikke foregå senere enn at valgstyret er sikker på at alle stemmestyrene får kretsmanntallene før valglokalet åpner søndag eller mandag. Prøvingen av 13

14 forhåndsstemmegivninger det ikke ble tid til å godkjenne før manntallet ble lagt ut valgdagen, eller som kommer inn i løpet av valgdagen, kan ikke begynne før alle valglokalene er stengt mandag og valgstyret har fått inn alle kretsmanntallene fra stemmestyrene. Ved opptellingen og bokføringen skal det skilles mellom 1. forhåndsstemmer som er med i foreløpig opptelling som starter senest 4 timer før valglokalene stenger (B2.1), og 2. forhåndsstemmer som ble behandlet etter at valgtinget var stengt/sent innkomne (B2.2). Etter valgloven kan det foretas foreløpig opptelling av forhåndsstemmene 4 timer før stemmegivningen er avsluttet valgdagen bare dersom dette kan gjøres uten å stride mot prinsippet om hemmelige valg, jf (1). Det betyr at dersom kommunen mottar få forhåndsstemmer, kan det ikke foretas foreløpig opptelling av disse før stemmegivningen er avsluttet valgdagen. I stedet må stemmegivningene legges til sides og blandes med ev. sent innkomne forhåndsstemmegivninger. Bokføring skjer i tilfelle kun i B2.2. Dersom valgstyret mottar tilstrekkelig antall forhåndsstemmegivninger skal det foretas foreløpig opptelling av forhåndsstemmene (vil ikke stride mot prinsippet om hemmelig valg). Men valgstyret må først sørge for å legge til side et tilstrekkelig antall stemmegivninger som skal blandes med sent innkomne stemmegivninger. Disse går altså ikke til foreløpig opptelling. Bokføring av stemmer som går til foreløpig opptelling 4 timer før lokalene stenger skjer i B2.1 og bokføring av de som legges til side og telles etter at valglokalene er stengt skjer i B2.2. Foreløpig opptelling skal starte senest fire timer før valglokalene i kommunen stenger, se valgloven 10-5 (1). Utover dette bestemmer valgstyret selv når opptellingen skal starte, men den kan ikke starte før valgdagen (mandag). B1 Forhåndsstemmer mottatt totalt B1.1 Mottatt forkastet godkjent Denne tabellen kan ikke fylles ut i sin helhet før stemmegivningen valgdagen er slutt, dvs. etter kl Rad a, b og c I tabellens tre første rader skal valgstyret føre en oversikt over totalt antall mottatte, forkastede og godkjente forhåndsstemmegivninger. I rad a føres antall stemmegivninger som ble mottatt i tidsrommet 1. juli 9. august, dvs. tidlig-stemmegivninger. I rad b føres forhåndsstemmegivninger mottatt fra 10. august og i rad c stemmegivninger mottatt utenriks, på Svalbard og Jan Mayen i andre rad. Når valgstyret behandler stemmegivninger for godkjenning, undersøkes omslagskonvolutt og valgkort. Stemmeseddelkonvolutten er ikke gjenstand for prøving. Prøvingen skjer etter vilkårene i valgloven 10-1 (1). Dersom ikke alt er i samsvar med lovens krav må stemmegivningen forkastes. Velgeren blir da ikke krysset av i manntallet. Er alt i orden krysses velgeren av i manntallet og stemmegivningen godkjennes. Totalt antall godkjente stemmegivninger summeres i rad d kol III. Denne kan imidlertid ikke føres inn før etter at stemmegivningen er avsluttet på valgdagen og alle stemmegivningene er kommet inn. Rad e Her fører valgstyret inn det antall stemmeseddelkonvolutter som var utgangspunktet for foreløpig opptelling 4 timer før lokalene ble stengt. Stemmeseddelkonvolutter som legges til side for å blandes med sent innkomne, skal føres i rad f. Dersom det ikke er mottatt tilstrekkelig antall forhåndsstemmer, og det således ikke kan foretas foreløpig opptelling 4 timer før lokalene stengte, skal antallet her være 0. 14

15 Rad f Her fører valgstyret inn det antall stemmeseddelkonvolutter som ble behandlet og talt opp etter at valgtinget stengte (dvs. de som ble lagt til sides for senere behandling sent innkomne). Merk at valgstyret må kontrollere forhåndsstemmegivningene mot avkrysningsmanntallet fra valgdagen. Forhåndsstemmegivninger fra velgere som også har stemt på valgtinget, skal forkastes. Rad g Kontrollsum Kontrollsummen skal bli 0. Er den ikke det har valgstyret gjort en feilføring. ALLE godkjente stemmegivninger i rad d skal ENTEN gå til foreløpig opptelling 4 timer før lokalene stenger ELLER behandles og telles etter at valgtinget er stengt. B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet Merk at det kun er grunnene til forkasting av stemmegivningene som skal føres her, dvs. forkastinger i kontrollprosessen forut for avkryssingen i manntallet. I denne tabellen skal det føres opp hvorfor noen av forhåndsstemmegivningene ble forkastet. De velgerne som har avgitt disse stemmegivningene er ikke blitt krysset av i manntallet. Tallene hentes fra tabell B1.1 rad ab kol II og c kol II. Vilkår for godkjenning fremgår av valgloven 10-1(1). Øverst i tabellen føres totalt antall forkastede stemmegivninger fordelt på innenriks og utenriks. Før deretter opp antallet forkastede ved rett forkastelsesgrunn. B1.2.1 Kontroll Summen skal være lik null. Dersom den ikke er lik null, skal valgstyret gi en sannsynlig grunn for differansen. B2 Opptelling av forhåndsstemmer B2 omhandler første gangs opptelling av ALLE stemmer avgitt på forhånd. Posten er delt inn i 3 underposter: B2.1 stemmer som var med i foreløpig opptelling 4 timer før lokalene stengte, B2.2 stemmer som ble behandlet og talt opp etter lokalene vart stengt og B2.3 stemmer som ble lagt til side som tvilsomme. B2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling 4 timer før lokalene stengte Rad a Det antallet stemmeseddelkonvolutter som går til foreløpig opptelling fremkommer under behandlingen av stemmegivningene i post B1.1. Tallet her kan derfor hentes fra post B1.1e. Rad b Utsortering av tvilsomme Når stemmeseddelkonvoluttene åpnes må valgstyret sortere ut stemmer som ikke umiddelbart kan godkjennes, og legge disse til side som tvilsomme. Disse skal holdes utenfor foreløpig opptelling. Antall tvilsomme føres i rad b. Vilkår for godkjenning av stemmesedler fremgår av valgloven 10-3 (1). Tvilsomme vil si at det er noe ved stemmeseddelen som gjør at den ikke umiddelbart kan godkjennes. I disse tilfeller skal stemmeseddelen legges tilbake i stemmeseddelkonvolutten og føres opp som tvilsom i rad b. Merk at det altså er antall konvolutter som legges til side, ikke antall stemmesedler. Det er ikke nødvendig å registrere antall konvolutter uten stemmeseddel. En tom konvolutt regnes heller ikke som en blank stemme. Rad c Utsortering av blanke 15

16 Her skal valgstyret bokføre hvor mange blanke stemmesedler som fantes blant de som skulle til foreløpig opptelling. Hva som regnes som blanke stemmesedler fremgår av innledningen. Merk at tomme konvolutter ikke regnes som blanke stemmer. Rad d Her kommer man frem til antallet godkjente stemmesedler som tas med i foreløpig opptelling 4 timer før valglokalene stengte. Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene gjøres i post B3.1. Merk at tabellen ikke kan summeres, siden tomme konvolutter ikke skal registreres. B2.2 Behandling av stemmegivninger etter at valglokalene var stengt Rad a Dette er stemmegivninger som valgstyret har lagt til side før opptellingen på valgtinget startet stemmegivninger som kom inn sent valgdagen. Antallet slike stemmeseddelkonvolutter fremkommer under behandlingen av stemmegivningene i post B1.1. Tallet her kan derfor hentes fra post B1.1f. Rad b Også her må valgstyret sortere ut tvilsomme, se om dette i pkt. ovenfor. Rad c Også her må valgstyret sortere ut blanke stemmesedler, se om dette i pkt. ovenfor og i innledningen. Rad d Her angis antallet godkjente stemmesedler som ble behandlet og talt opp etter at valglokalene var stengt, (inkl. sent mottatte). Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene gjøres i post B3.1. Merk at tabellen ikke kan summeres, siden tomme konvolutter ikke skal registreres. B2.3 Behandling av tvilsomme stemmer Rad a og b Dette er stemmeseddelkonvolutter med innhold som ble sortert ut før foreløpig opptelling 4 timer før valglokalene stengte, og i forbindelse med behandlingen av stemmegivninger etter at valgtinget var stengt. Det totale antallet konvolutter finnes i B2.1bB2.2b, og føres inn i de to første radene i denne tabellen. Sumér i rad c. Når konvoluttene åpnes tar valgstyret stilling til om stemmeseddelen skal godkjennes eller forkastast. Vilkår for godkjenning av stemmesedler fremgår av valgloven 10-3(1). Før opp og trekk fra antall forkastede ved rett forkastelsesgrunn i rad d-f. Rad g Her føres antallet godkjente stemmesedler blant de som var utsortert som tvilsomme. Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene gjøres i post B3.1. B3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene B3.1 Forhåndsstemmenes fordeling på valglistene I kolonne a, b og c skal valgstyret her føre opp hvordan ALLE godkjente stemmesedler fra forhåndsstemmegivningen fordelte seg på de ulike listene. Det vil si a. hvordan stemmesedler som gikk til foreløpig opptelling 4 timer før valglokalene stengte ble fordelt på valglistene (fra B2.1d), b. hvordan stemmesedler blant de som ble talt opp etter valgtinget var slutt ble fordelt på listene (fra B2.2d) og 16

17 c. hvordan stemmesedler blant de som ble lagt til side som tvilsomme ble fordelt på valglistene (fra B2.3g). d. Tabellen gir derfor i kolonne d totalt antall godkjente stemmesedler avgitt på forhånd fordelt på de ulike valglistene. Det kreves ikke at stemmesedlene bokføres fordelt på rettede og urettede ved første gangs opptelling. Det er likevel ingenting i veien for slik bokføring, dersom valgstyret ønsker det. (Hver kolonne (a-d) må i tilfelle deles i to.) B3.1.1 Kontroll Her foretas kontroll mot faktisk fordelte stemmesedler til listene mot antall stemmesedler som var utgangspunkt før fordeling. Tallene skal stemme overens. Dersom det ikke gjør det, skal valgstyret angi en sannsynlig grunn her. Kapittel C Valgtingsstemmer C1 valgtingsstemmer mottatt totalt C1.1 Dette er en tabell hvor det føres en samlet oversikt over antall stemmegivninger mottatt i den enkelte stemmekrets i kommunen. Stemmestyret er ansvarlig for gjennomføringen av stemmegivningen på valgtinget. I valgloven 10-7 (1) heter det at stemmestyret skal føre protokoll i forbindelse med stemmegivningen på valgtinget. Alle stemmestyrer, enten de foretar foreløpig opptelling selv eller ikke, må derfor i sine valgprotokoller registrere hvor mange stemmegivninger som lå i urnene samt hvor mange stemmegivninger som er lagt i særskilt omslag. Hvordan dette skal føres i stemmestyrets protokoll fremgår av dens veiledning. Merk at også stemmestyrer som ikke skal telle selv må redegjøre for antall mottatte stemmegivninger og kontrollere mot kryss i manntallet i sin protokoll (uten å sortere sedler pr. valgliste). Merk at sluttsummen for mottatte ordinære stemmegivninger til begge valg bare kan videreføres dersom valgstyret skal stå for all foreløpig opptelling av valgtingsstemmene. Antall mottatte stemmegivninger lagt i særskilt omslag i den enkelte kretsen er bokført i stemmestyrets møtebok post B2.2. Godkjenning av ordinære stemmegivninger på valgtinget og stemmegivninger lagt i særskilt omslag skjer på ulikt tidspunkt. Prøving av og godkjenning av ordinære stemmegivninger avgitt på valgtinget skjer samtidig med at stemmen avgis, dvs. når velgeren krysses av i manntallet og legger stemmeseddelen ned i urnen på valgtinget. Dette er annerledes enn for forhåndsstemmegivningene, som godkjennes i ettertid. Stemmegivninger avgitt på valgtinget, men som er lagt i særskilt omslag, skal imidlertid også godkjennes i ettertid. Tallene til denne tabellen finnes i stemmestyrenes møtebøker post B2.1 og B2.2. I siste kolonne føres opp hvor foreløpig opptelling av valgtingsstemmene skal foretas. C1.1.1 Kontroll Velgere hvis stemmegivninger er lagt i særskilt omslag vil ikke bli krysset av i manntallet på valgdagen. De som krysses av er velgere som avgir ordinære stemmer og legger stemmeseddelen i urnen(e). Antallet kryss i manntallet skal da stemme overens med antall mottatte stemmesedler. Dersom det er uoverensstemmelse, skal valgstyret redegjøre for en sannsynlig grunn til dette. Se eventuelt også post B2.3 i stemmestyrenes møtebok. 17

18 C2 Opptelling av valgtingsstemmer Valgloven krever at det foretas en foreløpig opptelling av valgtingsstemmene, se valgloven 10-5 (2). Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer kan skje både hos stemmestyrene (for egen og eventuelt for andre kretser under ett) og/eller hos valgstyret (for en eller flere kretser under ett). Hvem som har ansvar for den foreløpige opptellingen vil fremgå av post C1.1. C2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret Denne posten skal KUN fylles ut dersom det for hele eller deler av kommunen foretas foreløpig opptelling hos valgstyret. Rad a Utgangspunktet for opptellingen er stemmesedler mottatt på stemmesteder som ikke teller selv. Tallet kan ev. hentes fra C1.1. Rad b I rad b skal valgstyret føre opp fremmede som ble tatt med i foreløpig opptelling. Godkjenning og forkasting av fremmede stemmegivninger blir behandlet i C De av disse som blir godkjent, skal føres inn i rad b dersom de tas med i foreløpig opptelling. Merk at i C2.2.1 er det ført opp antall godkjente stemmegivninger, dvs. stemmeseddelkonvolutter. Disse må åpnes og innholdet fordeles i rad b, eller ev. i rad d dersom det er tvil om stemmeseddelen kan godkjennes eller i rad e dersom seddelen er blank. (for utsortering av tvilsomme, se veiledning til post B2.1) Fordel stemmesedlene. Merk at rad b bare skal fylles ut dersom valgstyret foretar godkjenning av og tar de fremmede stemmegivningene med i den foreløpige opptellingen. Dersom de fremmede ikke tas med i den foreløpige opptellingen, men behandles senere, skal resultatet av behandlingen av de fremmede føres i C2.2.3 i stedet. Det er kun dersom valgstyret skal foreta foreløpig opptelling fra alle stemmestedene at det er mulig å ta fremmede stemmegivninger med i foreløpig opptelling. Dersom valgstyret kun teller for noen av kretsene i kommunen, er det ikke mulig å kontrollere disse stemmegivningene mot samtlige kretsmanntall. Behandlingen av fremmede stemmegivninger må i tilfelle vente til alle kretsmanntallene er kommet inn. Resultatet føres da inn i post C Godkjenning av fremmede stemmegivninger før foreløpig opptelling bør bare gjøres dersom det ikke medfører forsinkelser for den øvrige opptellingen, se valgloven 10-5 (3). Rad c gir en mellomsum, stemmesedler til foreløpig opptelling. Rad d Dersom det er noen stemmesedler som ikke umiddelbart kan godkjennes, må disse legges til side for å vurderes senere, jf. valgloven 10-5 (4) (tvilsomme). Om tvilsomme, se veiledning til post B2.1 ovenfor. Rad e Blanke stemmesedler må sorteres ut og antallet føres opp. Se nærmere om blanke stemmesedler i innledningen. Rad f gir det antall stemmesedler som skal fordeles på de ulike valglistene. Fordelingen skjer i C3.1. C2.2 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag Disse stemmegivningene ligger i omslags- og stemmeseddelkonvolutt og må behandles særskilt. Dette er stemmer avgitt i en annen krets i kommunen enn den velgeren er manntalsført i (fremmede), stemmer fra velgere som ikke stod i manntallet eller stemmer fra velgere som allerede var avkrysset i manntallet da stemmen ble avgitt. Felles for disse stemmegivningene er at de ikke legges i urnen. Vilkårene for godkjenning av stemmegivninger fremgår av valglovens 10-2 (1). 18

19 C2.2.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte fremmed Denne tabellen skal fylles ut dersom slike stemmegivninger er mottatt. Dersom valgstyret tar disse stemmegivningene med i foreløpig opptelling må antallet føres inn i C2.1b. Men dersom de fremmede stemmene telles først etter foreløpig opptelling, skal godkjente stemmegivninger føres i C Antallet kan hentes fra post C1.1c. Grunnene til forkastelse skal føres opp. C2.2.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen Her føres antall mottatte stemmegivninger fra velgere som allerede var krysset av i manntallet da stemmen ble avgitt på valgtinget. I tillegg kan en her føre opp stemmer fra velgere som ikke stod i manntallet i kommunen i det hele tatt. Grunnen til eventuell forkastelse skal oppgis. Antallet kan hentes fra post C1.1d. Grunnene til forkastelse skal føres opp. C2.2.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag Rad a Denne tabellen tar utgangspunkt i totalt antall godkjente stemmegivninger fra tabellene over. Tallene hentes derfor fra C2.2.1e C2.2.2d. Når konvoluttene åpnes tar valgstyret stilling til om stemmesedlene skal godkjennes, eller ikke. Blanke stemmesedler må sorteres ut og antallet føres opp i rad b. Grunnene til forkastelse skal føres opp under rad d-f. Vilkår for godkjenning av stemmesedler fremgår av 10-3 (1). Merk at dersom stemmesedler i særskilt omslag mangler offentlig stempel, skal valgstyret påføre slikt stempel i ettertid. Det skal derfor ikke forkastes stemmesedler fra særskilt omslag pga manglende stempel. I rad g føres antallet godkjente stemmesedler. Fordelingen på de ulike valglistene skjer i C3.1c. C2.3 Behandling av tvilsomme stemmer I forbindelse med behandling av stemmesedler til foreløpig opptelling vil de som teller som regel måtte legge til side en del stemmer som det er tvil om skal godkjennes eller ikke. Disse skal behandles her. Rad a I rad a fører valgstyret opp det antall stemmesedler det la til side i forbindelse med egen opptelling. Tallet hentes fra C2.1 d. Rad a fylles bare ut dersom valgstyret har foretatt foreløpig opptelling selv. Rad b I rad b fører valgstyret opp det antall stemmesedler stemmestyret la til side ved foreløpig opptelling. Disse stemmene skal vurderes av valgstyret, ikke av stemmestyrene. Antallet føres inn i rad b. Det er svært viktig at stemmestyrene registrerer det antall tvilsomme stemmesedler de selv har lagt til side for videresending til valgstyret. Dette må valgstyrene instruere stemmestyrene om. Tallet hentes fra stemmestyrenes møtebok, post B3.1d. Mellomsummen i rad c gir det totale antall stemmesedler som er lagt til side som tvilsomme blant alle valgtingsstemmene. Vilkår for godkjenning av stemmesedler fremgår av 10-3 (1). Grunnene til forkastelse skal føres opp i radene d-g. I rad h fremkommer godkjente stemmesedler til fordeling på valglistene. Fordelingen på de ulike valglistene skjer i C3.1d. C3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene 19

20 C3.1 Valgtingsstemmenes fordeling på de ulike valglistene I kolonne a, b, c og d skal valgstyret føre opp hvordan ALLE godkjente stemmesedler avgitt til fylkestingsvalget fordelte seg på de ulike listene. Det vil si a. hvordan stemmesedler som ble foreløpig opptalt hos valgstyret ble fordelt på valglistene (fra C2.1f), b. hvordan stemmesedler som ble foreløpig opptalt hos stemmestyrene ble fordelt på listene (fra stemmestyrenes møtebøker B3.1), c. hvordan stemmesedler blant de som lå i særskilt omslag ble fordelt på valglistene (fra C2.2.3h) og d. hvordan stemmesedler blant de som ble lagt til side som tvilsomme ble fordelt på valglistene (fra C2.3h). e. Tabellen gir derfor i kolonne e totalt antall godkjente stemmesedler avgitt på valgtinget fordelt på de ulike valglistene. Det kreves ikke at stemmesedlene bokføres fordelt på rettede og urettede ved første gangs opptelling. Det er likevel ingenting i veien for slik bokføring, dersom valgstyret ønsker det. (Hver kolonne (a-e) må i tilfelle deles i to.) C3.1.1 Kontroll Her foretas kontroll mot faktisk fordelte stemmesedler til listene mot antall stemmesedler som var utgangspunkt før fordeling. Tallene skal stemme overens. Dersom det ikke gjør det, skal valgstyret angi en sannsynlig grunn her. Kapittel D Endelig resultat Dette kapitlet angir det endelige resultatet fra andre gangs opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer i kommunen. D1 Stemmesedler til endelig opptelling Tallene hentes eventuelt fra post B3.1 og fra post C3.1. I forbindelse med endelig opptelling hos valgstyret kan det vise seg at stemmestyret ved den foreløpige opptellingen feilaktig har godkjent stemmesedler. Dersom dette er tilfelle skal de aktuelle stemmesedlene forkastes i tabell D1.d-h. Tabellen angir i D1.i samlet antall stemmesedler som ble fordelt på de ulike listene ved annen gangs opptelling. D2 Resultat fra endelig opptelling D2.1 Fordeling på valglistene Etter at valgstyret har talt alle stemmesedler på nytt, føres opp hvordan stemmesedlene, både fra forhåndsstemmene og fra valgtingsstemmene, fordelte seg på de ulike listene. Merk at ved endelig opptelling må forhåndsstemmer og valgtingsstemmer fordeles også på rettede og urettede som føres i ulike kolonner dersom fylkesvalgstyret har bedt om det (se under forsending av materiell til fylkesvalgstyret). D2.2 Kontroll Her skal det foretas følgende kontroll: det totale antall godkjente stemmesedler i kommunen som gikk til endelig opptelling i D1.i skal stemme overens med sum stemmesedler fordelt på de ulike listene i D2.1c. Dersom det ikke gjør det, må valgstyret oppgi den sannsynlige grunnen til dette. D3 Statistikk Her skal valgstyret føre opp ulike statistiske data. I hver kolonne i tabellen er det oppgitt hvor tallene skal hentes fra. I Excel versjonen skjer summeringen automatisk, med ett unntak: Dersom 20

21 stemmestyret har stått for den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmene og har lagt til sides blanke stemmesedler, må tallet hentes fra stemmestyrets møtebok. Merknadsfelt Valgstyret kan her skrive inn merknader som vedrører valggjennomføringen og opptellingen i kommunen, og som en mener fylkesvalgstyret bør ha informasjon om. Underskrifter Medlemmer i valgstyret som var til stede i møte der møteboken ble godkjent, skal underskrive valgboken. Forsendelse av materiell til fylkesvalgstyret Valgstyret skal så snart endelig opptelling er ferdig sende alt valgmateriell til fylkesvalgstyret. Oslo kommune skal sende materiell til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ev. klager skal sendes departementet med kopi til fylkesvalgstyret, jf Følgende materiell skal sendes fylkesvalgstyret fra det enkelte valgstyret, jf. 10-8: alle godkjente forhåndsstemmesedler; rettede og urettede, for seg (bokstav a) alle godkjente valgtingsstemmesedler; rettede og urettede, for seg (bokstav a) alle forkastede forhåndsstemmesedler (bokstav b) alle forkastede valgtingsstemmesedler (bokstav b) alle forkastede stemmegivninger (bokstav b) alle valgkort som er kommet inn med forhåndsstemmene (bokstav c) alle omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningen utenriks og på Svalbard og Jan Mayen (bokstav d) bekreftet avskrift av valgstyrets møtebok (bokstav e) kopi av innkomne klager sendt til departementet (bokstav f) Merk: Loven krever at kommunene skal sortere stemmesedlene i bunker med rettede og urettede for seg. Bestemmelsen må betraktes som en ordensregel, den er gitt for å lette fylkesvalgstyrets arbeid. Dersom fylkesvalgstyret mener slik sortering er unødvendig (f.eks. fordi stemmesedler skal telles elektronisk), vil kommunene få beskjed om dette frå fylkeskommunen. 21

22 Lovbestemmelser for godkjenning Valglovens vilkår for godkjenning av stemmegivninger og stemmesedler: 10-1 Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd (1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom a) velgeren er innført i manntallet i kommunen, b) stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er, c) stemmegivningen er avgitt til rett tid, d) stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker med mindre den er avgitt som brevstemme, e) omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, f) velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning og g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21 på valgdagen. (2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. (3) Forhåndsstemmegivningene skal godkjennes før valgdagen i den utstrekning det er mulig Godkjenning av stemmegivning avgitt på valgtinget (1) En stemmegivning avgitt på valgtinget skal godkjennes dersom a) velgeren er innført i manntallet i kommunen, b) velgeren har fått anledning til å avgi stemme, og c) velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning. (2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet Godkjenning av stemmesedler (1) En stemmeseddel skal godkjennes dersom a) den har offentlig stempel når den er avgitt på valgtinget, b) det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder, c) det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, og d) partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen. Stemmeseddel beregnet på en annen valgkrets kan bare godkjennes dersom den gjelder et registrert politisk parti. (2) En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valglisten. (3) Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med den offisielle valglisten, skal det ses bort fra eventuelle endringer foretatt av velgeren. 22

23 Ordliste Betydning av ord og begreper slik de er brukt i møteboken. Blank stemme/stemmesedler stemmesedler avgitt av velger uten skrift, stemmesedler (avkryssingsark) med alle partinavn avgitt av velger uten at det er krysset av for/ført opp valgt parti. Endelig opptelling - Endelig kontroll og telling av stemmer (annen gangs opptelling). Valgloven Fintelling Se endelig opptelling. Foreløpig opptelling første gangs opptelling av forhåndstemmer og valgtingsstemmer med fordelingen på valglistene for å få frem et foreløpig valgresultat på et tidligst mulig tidspunkt, også kalt grovtelling. Valgloven Forhåndsavkryssede stemmer fra velgere hvis navn er avkrysset i manntallet valgdagen, og stemmeseddelen derfor legges i stemmeseddelkonvolutt som igjen legges i særskilt omslag. Valgforskriften 31. Forhåndsstemmer/-stemmegivninger stemmer avgitt til stemmemottaker før valglokalene åpner. Valgloven kapittel 8. Forkastede stemmer stemmegivning eller stemmeseddel som ikke oppfyller vilkårene for å bli godkjent og derfor ikke blir regnet med i valgoppgjøret. Valgloven 10-1, 10-2 og Forkastelsesgrunn grunner som medfører forkastelse av stemmegivninger eller stemmesedler. Valgloven 10-1, 10-2 og 10-3 Fremmede stemmer stemmer mottatt på valgdagen fra velgere som er manntallsført i en annen krets i kommunen enn der stemmen ble avgitt. Valgforskriften 31. Grovtelling se foreløpig opptelling. Ikke i manntallet stemmer fra velgere som ikke står i manntallet i kommunen der stemmen avgis, stemmegivningen legges i særskilt omslag. Valgforskriften 31. Kandidatkåring Se valgoppgjør. Klage generelt sett har en velger klagerett på alle forhold i tilknytning til forberedelse og gjennomføring av valget. Valgloven Mandatfordeling Se valgoppgjør. Manntall navneliste over alle som i kretsen/kommunen kan avgi stemme ved valget. Valgloven kapittel 2. Møtebok fastlagt protokoll som stemmestyrene og valgstyrene er pålagt å fylle ut. Valgloven 10-7, jf. valgforskriften 41. Omslagskonvolutt innenriks konvolutt som brukes ved forsendelse av valgkort og stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmegivningen. Valgforskriften 27 (5). Omslagskonvolutt utenriks konvolutt som brukes ved forsendelse av stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemmegivningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen. Omslagskonvolutten er påført skjema for opplysninger om velgeren og skjema for innføring i manntallet. Valgforskriften 27 (6) og 28 (3). Ordinære forhåndsstemmer innenriks stemmer avgitt i tidsrommet 10. august siste fredag før valgdagen. Ordinære valgtingsstemmer - stemmesedler som på valgdagen legges i urnen. Valgloven 9-5. Rettede stemmesedler stemmesedler som inneholder gyldig endring av listekandidatene. Stemmegivning resultatet av det å avgi en stemme er en stemmegivning. Stemmeseddelkonvolutt innenriks er dette en spesiell type konvolutter med offentlig stempel som stemmesedlene ved forhåndsstemmegivningen skal ligge i. Valgforskriften 27 (4). Brukes også dersom stemmesedler på valgtinget må legges i særskilt omslag. Valgforskriften 31. Stemmekrets Kommunestyret bestemmer hvor mange kretser kommunen skal deles inn i. Hver krets har ett eller flere stemmesteder/lokaler der velgerne avgir stemmer på valgdagen. Valgloven 9-3 Stemmesteder/lokale de lokalene hvor velgerne kan avgi stemme valgdagen(e). Valgloven 9-3. Stemmestyre organ som har ansvar for å lede valgavviklingen på det enkelte stemmested valgdagen(e). Valgloven

24 Særskilt omslag omslag som inneholder stemmegivninger (stemmeseddelkonvolutter) fra velgere som ikke står i manntallet på stedet der stemmen er avgitt eller allerede er krysset i manntallet på valgtinget. Valgforskriften 31. Tidlig-stemme forhåndsstemmer innenriks avgitt i tidsrommet 1. juli 9. august, dvs. før den ordinære forhåndsstemmegivningen starter. Tomme konvolutter stemmeseddelkonvolutter levert av velger som ikke inneholder stemmesedler. Tvilsomme stemmer - stemmer som før den foreløpige opptellingen starter, legges til side for nærmere vurdering fordi det ikke umiddelbart er klart om de skal godkjennes eller ikke. Valgloven 10-4 (4). Urettede stemmesedler stemmesedler uten endringer fra velger, eller med endringer som ikke er gyldige (kalles også rene stemmesedler). Valgkort kort som utstedes i forbindelse med at velger avgir forhåndsstemme, inneholder opplysninger om velgeren. Valgforskriften kapittel 5. Valgliste liste over kandidater med partinavn og informasjon om hvilket valg den gjelder, tidspunkt for valget, hvilket fylke/hvilken kommune den gjelder og tillitsmannens navn. Ordet listeforslag brukes ofte synonymt med valgliste. Valgloven kapittel 6. Valgoppgjør fordeling av antall mandater til den enkelte valgliste (mandatfordeling), samt kåring av kandidater på hver valgliste (kandidatkåring). Valgloven kapittel 13. Valgstyre det organ som har ansvar for forberedelse og gjennomføring av valg i kommunen. Valgloven 4-1. Valgtingsstemmer stemmer avgitt på valgdagen(e). Valgurne urne i stemmelokalet hvor velger legger stemmeseddel eller stemmesedler. 24

25 Nedenfor gis en visuell oversikt over foreløpig opptelling av forhånds- og valgtingsstemmer hos valgstyret.hver firkant symboliserer bunker med stemmegivninger og stemmesedler. Antallet skal registreres under opptelling og bokføres i møteboken. 25

26 26

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene År: Stortingsvalg Fylke: Møtebok for fylkesvalgstyret A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Direkte tlf.: Fylkesvalgstyrets leder: Øvrige medlemmer E-post adresse: Faksnr.:

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene Fylkestingsvalg Valgprotokoll for fylkesvalgstyret År: Fylke: A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylke: Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Faksnr.: Fylkesvalgstyrets leder:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg II151 III Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1756 INDERØY Fylke 1700 NORD-TRØNDELAG A Administrative forhold

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på

Detaljer

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Sametinget Kommunene v/ valgstyrene og samevalgstyrene Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene Fylkesmennene De politiske partier Nr. Vår ref Dato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Sametingsvalget 2009 KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar 2009 Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Hvorfor har vi Sametinget? Flertallsdemokrati samene er et urfolk

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Stortingsval Møtebok for valstyret nynorsk. A2 Valtinget Røystekrins og tid Namn på alle krinsane i kommunen: Krins Opningstid Krins Opningstid

Stortingsval Møtebok for valstyret nynorsk. A2 Valtinget Røystekrins og tid Namn på alle krinsane i kommunen: Krins Opningstid Krins Opningstid År: Stortingsval Kommune: Fylke: Møtebok for valstyret A Administrative forhold A1 Valstyret Sekretær i valstyret: E-post adresse: Direkte tlf.: Leiar i valstyret: Andre medlemmer Faksnr.: A2 Valtinget

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30 Valgstyret MØTEINNKALLING 16.08.2013/TOA Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: 22.08.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20

Detaljer

VALGET FRA A TIL Å time? Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen FRISTER ANSKAFFELSESPROSESS

VALGET FRA A TIL Å time? Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen FRISTER ANSKAFFELSESPROSESS VALGET FRA A TIL Å På en time? FRISTER Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen ANSKAFFELSESPROSESS Regler for offentlige anskaffelser Anskaffelser over kr 500.000 eks.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Økonomi og serviceavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/4697-2 2016/3140 Frode Gundersen,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Møtested: Herredsstyresalen Dato: 31.10.2011 Tid: 18:30 Offentlig spørretid: 30 min. fra møtestart Medlemmer som ikke kan møte på grunn

Detaljer

A Administrative forhold

A Administrative forhold Sametingsvalg Møtebok for Opptellingsvalgstyret År: 29 A Administrative forhold A1 Opptellingsvalgstyret Valgkrets: 6 Sørsamisk valgkrets Opptellingsted: Steinkjer Opptellingsvalgstyrets sekretær: E-post

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 45 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 45 ( ) Besl. O. nr. 101 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 101 Jf. Innst. O. nr. 102 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Fra: Kommunalavdelingen Dato: Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319

Fra: Kommunalavdelingen Dato: Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319 Notat Fra: Kommunalavdelingen Dato: 24.09.2009 Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319 Kopi: Stortinget Saksbehandler: MAR Stortingsvalget 2009 Redegjørelse for opptelling og innrapportering av stemmer Det

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/5211-1 Dato: 13.07.2016 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - VALGDAG Vedlegg: Brev fra Valgdirektoratet datert 01.09.2016 Sammendrag:

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284 Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret 14.06.2017. STORTINGSVALGET 2017 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen Servicekontor Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1406-14/010 10/2635-2 TRA Grethe Johannessen 04.02.2011 Høringssvar - forskrift om

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

Veileder til e valgsforskriften

Veileder til e valgsforskriften Veileder til e valgsforskriften Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Forsøk elektronisk stemmegivning Forsøk elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen Forsøk ny stemmeseddel Innhold 1. Innledning...

Detaljer