Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste"

Transkript

1 Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf , Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt Saksnr. Tittel PS 14/15 Arkiv:15/2818 Valg Godkjenning av valgstyrets møtebok og prøving av stemmer Eventuelt Møteinnkalling, Valgstyre,

2 Trondheim kommune Saksframlegg Valg Godkjenning av valgstyrets møtebok og prøving av stemmer Arkivsak.: 15/2818 Forslag til vedtak: 1. Valgstyret har vurdert stemmegivninger avgitt på forhånd ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 215. Følgende 72 stemmegivninger ble ikke godkjent: Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim kommune: 52 Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning: 15 Det er ikke mulig å identifisere velgeren: 5 2. Valgstyret har vurdert stemmegivninger avgitt på valgtinget ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim kommune: 12 Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning: 8 3. Valgstyret har vurdert stemmesedler avgitt på forhånd ved kommunestyrevalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Seddelen mangler stempel: 66 Det framgår ikke hvilket parti: 6 Partiet stiller ikke liste i Trondheim: 3 4. Valgstyret har vurdert stemmesedler avgitt på valgtinget ved kommunestyrevalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Seddelen mangler stempel: Valgstyret har vurdert stemmesedler avgitt på forhånd ved fylkestingsvalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Seddelen mangler stempel: 137 Det framgår ikke hvilket parti: 9 Partiet stiller ikke liste i Sør-Trøndelag: 7 6. Valgstyret har vurdert stemmesedler avgitt på valgtinget ved fylkestingsvalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Seddelen mangler stempel: I tillegg må forkastes: Det framgår ikke hvilket valg seddelen gjelder: 1 8. Valgstyret godkjenner møtebok for kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 i Trondheim. Saksfremlegg - arkivsak 15/ / 15

3 Trondheim kommune Saksutredning: Saken gjelder: Godkjenning av valgstyrets møtebok (protokoll) for kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 i Trondheim Prøving (godkjenning eller forkasting) av stemmegivninger og stemmesedler avgitt på forhånd Prøving av stemmegivninger og stemmesedler avgitt på valgtinget Protokoll (møtebok) Valgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg, jf valgloven Nytt av i år er at det skal lages ei møtebok for hvert valg, altså for både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Vedlagte møtebøker er produsert fra valgsystemet EVA og omfatter administrative forhold, mottak og behandling av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll. Ei møtebok er et omfattende dokument som tjener flere hensikter enn å presentere det endelige valgresultatet. Protokolleringen skal også vise at valget er gjennomført på en korrekt måte. Dette gjør at møteboka ikke er spesielt enkel og lettfattelig å lese. Den inneholder også en god del beregninger og vedlegg. Selve valgresultatet oppsummeres i tabell D3 på side 23. Kandidatkåringen ved kommunestyrevalget framgår av tabell E2. Til kommunestyrevalget ble det avgitt gyldige stemmer, blanke inkludert. Det gir en frammøteprosent på 6,7. Til fylkestingsvalget var frammøtet 58, prosent. Andelen forhåndsstemmer er noe over 3 prosent. Av tabell C1 på side 5-7 framgår det at 77 velgere stemte ved søndagsvalget i løpet av de fem timene valglokalet var åpent. Vedlagte møtebøker legges fram for godkjenning og undertegning av valgstyrets medlemmer. Stemmegivninger - forhånd: Prøving av stemmegivninger betyr å undersøke om måten en stemme er avgitt på har skjedd i tråd med lovens bestemmelser. Ifølge valglovens 1-1 skal en stemmegivning avgitt på forhånd forkastes dersom velgeren ikke er manntallsført i kommunen det ikke er mulig å identifisere velgeren stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid stemmegivningen ikke er levert rett stemmemottaker noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet velgeren allerede har fått godkjent en stemmegivning stemmegivningen kom for sent frem Av totalt 28.8 avgitte stemmegivninger avgitt på forhånd må følgende 72 forkastes: Saksfremlegg - arkivsak 15/ / 15

4 Trondheim kommune Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim kommune: 52 Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning: 15 Det er ikke mulig å identifisere velgeren: 5 Den klart vanligste årsaken til forkasting av forhåndsstemmegivninger er at velgeren ikke er manntallsført i Trondheim. De fleste av disse er utenlandske statsborgere som ikke har vært folkeregisterført i minst tre år som bosatt i Norge. Kategorien har allerede fått godkjent en stemmegivning skyldes ofte at velgeren har trodd at det går an å stemme på nytt, altså angre seg. I slike tilfeller vil velgeren få godkjent én stemmegivning. Den andre stemmegivningen inngår i statistikken over forkastede stemmegivninger, men det er viktig å være klar over at velgeren har fått godkjenn en stemme. Stemmegivninger - valgting: Ifølge valglovens 1-2 skal en stemmegivning avgitt på valgtinget forkastes dersom velgeren ikke er manntallsført i kommunen velgeren allerede har fått godkjent en stemmegivning Av totalt avgitte stemmegivninger avgitt på valgtinget må følgende 11 forkastes: Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim kommune: 12 Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning: 8 Blant de 12 velgerne som ikke er manntallsført i Trondheim, finner vi både utenlandske statsborgere som ikke har stemmerett ved valget, og personer som er manntallsført i en annen norsk kommune. På valgdagen kreves det at man avgir stemme i den kommunen man er manntallsført i. Stemmesedler: Prøving av stemmesedler betyr å undersøke om selve seddelen er i tråd med loven. Ifølge valgloven skal en stemmeseddel forkastes dersom den ikke har offentlig stempel det ikke fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder det ikke fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på partiet eller gruppen ikke stiller liste i valgkretsen Følgende 75 stemmesedler avgitt på forhånd til kommunestyrevalget må forkastes: Seddelen mangler stempel: 66 Det framgår ikke hvilket parti: 6 Partiet stiller ikke liste i Trondheim: 3 Følgende 26 stemmesedler avgitt på valgting til kommunestyrevalget må forkastes: Seddelen mangler stempel: 26 Følgende 153 stemmesedler avgitt på forhånd til fylkestingsvalget må forkastes: Seddelen mangler stempel: 137 Det framgår ikke hvilket parti: 9 Partiet stiller ikke liste i Sør-Trøndelag: 7 Saksfremlegg - arkivsak 15/ / 15

5 Trondheim kommune Følgende 113 stemmesedler avgitt på valgting til fylkestingsvalget må forkastes: Seddelen mangler stempel: 113 I tillegg må forkastes: Det framgår ikke hvilket valg seddelen gjelder: 1 Sedler uten stempel skyldes som regel at velgeren bretter sammen to sedler og legger begge nedi urna. Da blir bare den ytterste stemplet og godkjent. Dermed unngår vi at noen får godkjent mer enn én seddel. Blanke sedler skal protokolleres for seg, verken som godkjent eller forkastet. Det ble avgitt 541 blanke stemmesedler til kommunestyrevalget og 899 til fylkestingsvalget. Konklusjon Møtebok legges fram for valgstyret til godkjenning. Bystyresekretariatet i Trondheim, Øyvind Øyen rådgiver Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Vedlegg: Valgstyrets møtebøker for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Saksfremlegg - arkivsak 15/ / 15

6 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Trondheim Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse: Telefon: Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer): Navn Ottervik Rita Fagerbakke Knut Waage Geir Trønsdal Sissel Schrøder Eirik Lykke Geirmund Brox Yngve Ranum Merethe Baustad Stav Tone Andreassen Elin Marie Gunnes Jon Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem ::27 Valgprotokoll for valgstyret Side 1

7 A2 Valgtinget Stemmekretser og tid: Navn på alle kretsene i kommunen Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag Sverresborg 9: 21: Ila 9: 21: Midtbyen 13: 18: 9: 21: Elgeseter/Øya 9: 21: Singsaker 9: 21: Rosenborg 9: 21: Lademoen 9: 21: Tonstad 9: 21: Lade 9: 21: Trolla 9: 21: Ranheim 9: 21: Charlottenlund 9: 21: Strindheim 9: 21: Blussuvoll 9: 21: Nidarvoll 9: 21: Nardo 9: 21: Åsvang 9: 21: Solbakken 9: 21: Bratsberg 9: 21: Hoeggen 9: 21: Hallset 9: 21: Byåsen 9: 21: Romolslia 9: 21: Breidablikk 9: 21: Sjetne 9: 21: Kolstad 9: 21: Flatåsen 9: 21: Nypvang 9: 21: Åsheim 9: 21: Spongdal 9: 21: Ugla 9: 21: Rye 9: 21: Åsveien 9: 21: ::27 Valgprotokoll for valgstyret Side 2

8 Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag Utleira 9: 21: Stabbursmoen 9: 21: Brundalen 9: 21: Eberg 9: 21: Møllenberg 9: 21: Vikåsen 9: 21: B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmer Antall stemmegivninger Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning) Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. august Antall brevstemmer utenriks Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen Antall i beredskapskonvolutt Sum mottatte forhåndsstemmer Forkastet Godkjente Totalt antall 28 8 B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger Forkastelser Innenriks Utenriks Velger ikke i manntall 1-1(1) a)( 1-1(1) a) Ikke mulig å identifisere velgeren 1-1(1) b)( 1-1(1) b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid 1-1(1) c)( 1-1(1) c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 1-1(1) d)( 1-1(1) d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 1-1(1) e)( 1-1(1) e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 1-1(1) f)( 1-1(1) f) Stemmegivningen kom for sent frem 1-1(1) g)( 1-1(1) g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen 1-1a (1) a( 1-1a (1) a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning 1-1a (1) c( 1-1a (1) c) Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1) Totalt antall forhåndsstemmegivninger ::28 Valgprotokoll for valgstyret Side 3

9 B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total Kryss i manntall Ant. sedler B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler Parti Antall Arbeiderpartiet Demokratene i Norge 36 Fremskrittspartiet 1 88 Kristelig Folkeparti 799 Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti 39 Pensjonistpartiet Piratpartiet 79 Senterpartiet 565 Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre 5 25 Partiet De Kristne 56 Rødt 724 Totalt antall partifordelte stemmesedler B2.1.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) Tekn. forhånd bibliotekfilialene Teknisk krets Tekn. forhånd Hovedbiblioteket Teknisk krets Tekn. forhånd - NTNU og St. Olavs Teknisk krets ::3 Valgprotokoll for valgstyret Side 4

10 B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne) B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler Parti Kryss i manntall 17 Ant. sedler Antall Arbeiderpartiet 49 Demokratene i Norge Fremskrittspartiet 3 Kristelig Folkeparti 6 Miljøpartiet De Grønne 17 Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet 1 Piratpartiet Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 22 Venstre 13 Høyre 24 Partiet De Kristne Rødt 8 Totalt antall partifordelte stemmesedler 149 B2.2.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) 5 tilsidelagte + 2 sedler til kommunestyrevalget hadde blitt lagt i esken til Fylkestingsvalget ::31 Valgprotokoll for valgstyret Side 5

11 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser Stemmekrets Sted for foreløpig opptelling Kryss i manntall Søndag Mandag Stemmesedler i urne Opptalte stemmer I særskilt omslag I beredskapsomslag Sverresborg I kretsen Ila I kretsen Midtbyen I kretsen Elgeseter/Øya I kretsen Singsaker I kretsen Rosenborg I kretsen Lademoen I kretsen Tonstad I kretsen Lade I kretsen Trolla I kretsen Ranheim I kretsen Charlottenlund I kretsen Strindheim I kretsen Blussuvoll I kretsen Nidarvoll I kretsen Nardo I kretsen Åsvang I kretsen Solbakken I kretsen Bratsberg I kretsen Hoeggen I kretsen Hallset I kretsen Byåsen I kretsen Romolslia I kretsen Breidablikk I kretsen Sjetne I kretsen Kolstad I kretsen Flatåsen I kretsen Nypvang I kretsen Åsheim I kretsen Spongdal I kretsen Ugla I kretsen Rye I kretsen Åsveien I kretsen ::33 Valgprotokoll for valgstyret Side 6

12 Stemmekrets Sted for foreløpig opptelling Kryss i manntall Søndag Mandag Stemmesedler i urne Opptalte stemmer I særskilt omslag I beredskapsomslag Utleira I kretsen Stabbursmoen I kretsen Brundalen I kretsen Eberg I kretsen Møllenberg I kretsen Vikåsen I kretsen Sum Sum ::33 Valgprotokoll for valgstyret Side 7

13 C1.1 Merknad Sverresborg Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemte i begge valgene. Ila Valgtingsstemmer ordinære: Noen stemte kun på fylkesvalget. Noe tellefeil? Midtbyen Valgtingsstemmer ordinære: Avvik innenfor normalen på første gangstelling. Særskilte konvolutter ført på fylket. Elgeseter/Øya Valgtingsstemmer ordinære: Ok Singsaker Valgtingsstemmer ordinære: noen har ikke stemt på komunevalget Lademoen Valgtingsstemmer ordinære: 1 stemmer stemte bare fylkesvalg Tonstad Valgtingsstemmer ordinære: Vi mener at flere stemte kun på fylkesvalget. Vi telte 1 gang og la sedlene direkte i kassen. Trolla Valgtingsstemmer ordinære: Pc (Data) registrerte ikke stemmegivere. Ranheim Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemmer på begge valgene. Charlottenlund Valgtingsstemmer ordinære: Avvik skyldes at det er avholdt to valg. Strindheim Valgtingsstemmer ordinære: Antatt at flere stemmegivere kun stemte på Fylkestingsvalget. Blussuvoll Valgtingsstemmer ordinære: Noen stemte bare fylket Nidarvoll Valgtingsstemmer ordinære: Antas å være personer som bare har stemt ved fylkestingsvalget Nardo Valgtingsstemmer ordinære: Feilen er innen akseptabel margin. Flere har ikke stemt ved begge valg. Åsvang Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 9 kan forklares med noen personer som kun har stemt på Fylkesvalg Solbakken Valgtingsstemmer ordinære: Som opptelt Bratsberg Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle leverte to sedler Hoeggen Valgtingsstemmer ordinære: Så nært at det er godkjent ::33 Valgprotokoll for valgstyret Side 8

14 Hallset Valgtingsstemmer ordinære: Flere stemte kun ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget. Byåsen Valgtingsstemmer ordinære: Første telling Romolslia Valgtingsstemmer ordinære: Kun en gangs opptelling, mulig feilkilde... Breidablikk Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 3 er akseptabelt Sjetne Valgtingsstemmer ordinære: Telt opp de største partier 2 ganger. Finner ingen annen forklaring enn at ikke alle velgere har stemt på kommunevalget... Kolstad Valgtingsstemmer ordinære: OK Flatåsen Valgtingsstemmer ordinære: Avviket skyldes trolig noe feiltelling. Nypvang Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemmer ved begge valgene Åsheim Valgtingsstemmer ordinære: En tvilsom SV, tapet sammen pga revet Spongdal Valgtingsstemmer ordinære: Flere avla stemmer bare ved fylkestingsvalget Ugla Valgtingsstemmer ordinære: Grovtelling Rye Valgtingsstemmer ordinære: Ok Åsveien Valgtingsstemmer ordinære: særskilte konvolutter har ikke brun innerkonvolutt! Antas feil opptelling,telt kun 1 gang. Utleira Valgtingsstemmer ordinære: FY og K ligger i samme særskilte omslag Stabbursmoen Valgtingsstemmer ordinære: Antakeligvis enkelte som ikke stemte i begge valg Brundalen Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 5 stemmer Eberg Valgtingsstemmer ordinære: Mulig tellefeil Møllenberg Valgtingsstemmer ordinære: Noen har kun stemt ved fylkestingsvalget ::33 Valgprotokoll for valgstyret Side 9

15 Vikåsen Valgtingsstemmer ordinære: Antar feiltelling C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene C2.1 Antall valgtingstemmesedler i urne Godkjente Blanke Tvilsomme Total Kryss i manntall Ant. sedler C2.2 Partifordelte Valgtingstemmesedler Parti Antall Arbeiderpartiet Demokratene i Norge 85 Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti 2 1 Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti 64 Pensjonistpartiet Piratpartiet 254 Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti 3 61 Venstre Høyre Partiet De Kristne 131 Rødt 1 51 Totalt antall partifordelte stemmesedler ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 1

16 C2.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) Sverresborg Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemte i begge valgene. Ila Valgtingsstemmer ordinære: Noen stemte kun på fylkesvalget. Noe tellefeil? Midtbyen Valgtingsstemmer ordinære: Avvik innenfor normalen på første gangstelling. Særskilte konvolutter ført på fylket. Elgeseter/Øya Valgtingsstemmer ordinære: Ok Singsaker Valgtingsstemmer ordinære: noen har ikke stemt på komunevalget Lademoen Valgtingsstemmer ordinære: 1 stemmer stemte bare fylkesvalg Tonstad Valgtingsstemmer ordinære: Vi mener at flere stemte kun på fylkesvalget. Vi telte 1 gang og la sedlene direkte i kassen. Trolla Valgtingsstemmer ordinære: Pc (Data) registrerte ikke stemmegivere. Ranheim Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemmer på begge valgene. Charlottenlund Valgtingsstemmer ordinære: Avvik skyldes at det er avholdt to valg. Strindheim Valgtingsstemmer ordinære: Antatt at flere stemmegivere kun stemte på Fylkestingsvalget. Blussuvoll Valgtingsstemmer ordinære: Noen stemte bare fylket Nidarvoll Valgtingsstemmer ordinære: Antas å være personer som bare har stemt ved fylkestingsvalget Nardo Valgtingsstemmer ordinære: Feilen er innen akseptabel margin. Flere har ikke stemt ved begge valg. Åsvang Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 9 kan forklares med noen personer som kun har stemt på Fylkesvalg Solbakken Valgtingsstemmer ordinære: Som opptelt Bratsberg Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle leverte to sedler Hoeggen Valgtingsstemmer ordinære: Så nært at det er godkjent ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 11

17 Hallset Valgtingsstemmer ordinære: Flere stemte kun ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget. Byåsen Valgtingsstemmer ordinære: Første telling Romolslia Valgtingsstemmer ordinære: Kun en gangs opptelling, mulig feilkilde... Breidablikk Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 3 er akseptabelt Sjetne Valgtingsstemmer ordinære: Telt opp de største partier 2 ganger. Finner ingen annen forklaring enn at ikke alle velgere har stemt på kommunevalget... Kolstad Valgtingsstemmer ordinære: OK Flatåsen Valgtingsstemmer ordinære: Avviket skyldes trolig noe feiltelling. Nypvang Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemmer ved begge valgene Åsheim Valgtingsstemmer ordinære: En tvilsom SV, tapet sammen pga revet Spongdal Valgtingsstemmer ordinære: Flere avla stemmer bare ved fylkestingsvalget Ugla Valgtingsstemmer ordinære: Grovtelling Rye Valgtingsstemmer ordinære: Ok Åsveien Valgtingsstemmer ordinære: særskilte konvolutter har ikke brun innerkonvolutt! Antas feil opptelling,telt kun 1 gang. Utleira Valgtingsstemmer ordinære: FY og K ligger i samme særskilte omslag Stabbursmoen Valgtingsstemmer ordinære: Antakeligvis enkelte som ikke stemte i begge valg Brundalen Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 5 stemmer Eberg Valgtingsstemmer ordinære: Mulig tellefeil Møllenberg Valgtingsstemmer ordinære: Noen har kun stemt ved fylkestingsvalget ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 12

18 Vikåsen Valgtingsstemmer ordinære: Antar feiltelling C3 Stemmegivninger - Valgting C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag Godkjente Forkastet Total C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag Velger ikke i kommunens manntall 1-2(1) a)( 1-2(1) a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme 1-2(1) c) 95 7 Total 12 C3.3 Stemmegivninger i beredskapsomslag Godkjente Forkastet Total C3.4 Forkastede Stemmegivninger i beredskapsomslag Velger ikke i kommunens manntall 1-2(1) a)( 1-2(1) a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme 1-2(1) c) 7 1 Total ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 13

19 C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret C4.1 - C4.3 Valgtingstemmesedler i urne Foreløpig opptelling av valgtingsstemmesedler er foretatt hos stemmestyrene C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag Godkjente Blanke Tvilsomme Total Kryss i manntall 11 Ant. sedler C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag Parti Antall Arbeiderpartiet 52 Demokratene i Norge Fremskrittspartiet 7 Kristelig Folkeparti 5 Miljøpartiet De Grønne 28 Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet 5 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 11 Venstre 19 Høyre 37 Partiet De Kristne Rødt 4 Totalt antall partifordelte stemmesedler 174 C4.6 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) Slått sammen beredskapsstemmer og særskilt omslag ved telling ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 14

20 C4.7 Antall Stemmesedler i beredskapsomslag Godkjente Blanke Tvilsomme Total Kryss i manntall 167 Ant. sedler C4.8 Partifordelte stemmesedler - Stemmesedler i beredskapsomslag Parti Antall Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler C4.9 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) D Endelig opptelling D1 Forhåndsstemmer D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler Type Godkjente Blanke Forkastet Total Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger: Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne) Total antall opptalte forhåndstemmesedler ::36 Valgprotokoll for valgstyret Side 15

21 D1.2 Forkastede stemmesedler Type forkastelse Seddelen manglet off. stempel 1-3(1) a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder 1-3(1) b) ( 1-3 Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på 1-3(1) Partiet eller gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) ( 1-3(1) d) Startet senest 4 timer før valglokalene stenger Opptalt etter stenging 5 2 Totalt antall forkastede stemmesedler ::36 Valgprotokoll for valgstyret Side 16

22 D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti Parti Endelig Arbeiderpartiet Demokratene i Norge 36 Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti 87 Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti 39 Pensjonistpartiet Piratpartiet 79 Senterpartiet 573 Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne 56 Rødt 739 Totalt antall partifordelte stemmesedler ::36 Valgprotokoll for valgstyret Side 17

23 D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling Parti Foreløpig Endelig Avvik Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler D1.5 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.) Tekn. forhånd - fra kommuner, institusjoner oa Forhåndsstemmer ordinære: OK D2 Valgtingsstemmer D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler Type Godkjente Blanke Forkastet Total Ordinære Særskilt Beredskap Total antall opptalte valgtingstemmesedler D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler Type forkastelse Ordinære Særskilt Beredskap Total Seddelen manglet off. stempel 1-3(1) a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder 1-3(1) b)( 1-3(1) b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på 1-3(1) c) ( 1-3(1) c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d)( 1-3(1) d) Totalt forkastede stemmesedler ::37 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

24 D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti Parti Endelig Arbeiderpartiet Demokratene i Norge 85 Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti 2 27 Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti 65 Pensjonistpartiet 1 85 Piratpartiet 26 Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne 134 Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler ::37 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

25 D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling Parti Foreløpig Endelig Avvik Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 2

26 D2.5 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer) Sverresborg Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Kun 2 i avvik mot manntallskryss. Ila Valgtingsstemmer ordinære: feil i foreløpig telling. Midtbyen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Elgeseter/Øya Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Singsaker Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Rosenborg Valgtingsstemmer ordinære: Stemmer fra annen krets lagt på denne kretsen. Lademoen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Tonstad Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Stemmer med kryss i manntallet. Lade Valgtingsstemmer ordinære: Stemmer fra annen krets lagt til her. Ranheim Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Stemmer med antall kryss i manntallet. Charlottenlund Valgtingsstemmer ordinære: Stemmer med kryss i manntallet. Strindheim Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Blussuvoll Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Også feilkryssing i manntallet. Nidarvoll Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Nardo Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Åsvang Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Solbakken Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Bratsberg Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 21

27 Hoeggen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Hallset Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Byåsen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Romolslia Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Breidablikk Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Sjetne Valgtingsstemmer ordinære: Avvik manntallskryss - stemmesedler: Lagt på stemmer fra annen krets. Kolstad Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Flatåsen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Nypvang Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Åsheim Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Stemmer med kryss i manntallet. Ugla Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Åsveien Valgtingsstemmer ordinære: Måtte ha glemt å krysse noen velgere. Utleira Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Ikke alle stemte på kommunestyrevalget. Stabbursmoen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Eberg Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Møllenberg Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Vikåsen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Stemmer med antall kryss i manntallet ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 22

28 D3 Total oversikt Parti Forhånd Valgting Total Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 23

29 E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget E1 Mandatfordeling E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene Arbeiderpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div , 4. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,4 14. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 24

30 37. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,79313 Demokratene i Norge Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 121 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 25

31 2. div , div ,8 4. div , div 9. 91, div , div , div , div , div , div , div ,78269 Fremskrittspartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 554 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , 2. div , div ,8 4. div , 5. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,4 19. div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 26

32 Kristelig Folkeparti Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2834 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , 3. div ,2 4. div , div , 6. div , 7. div , div ,4 9. div , div , 11. div , div , div , div , div , div , div , 18. div , div , div , div , div , div ,8 24. div , div , div , div , div ,2 29. div , 3. div , div , div , div , div , div , div , div , div ,8 39. div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 27

33 41. div , div , div , div , div , div , div , div ,8 49. div , div , 51. div , 52. div , div , div , div , Miljøpartiet De Grønne Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 6745 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div ,4 4. div , div , div , div , 8. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 28

34 24. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,8 34. div , div , div , div , div , div , div , Norges Kommunistiske Parti Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 14 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div ,8 4. div , div , div , div , div , div , div , div ,19476 Pensjonistpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 321 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 29

35 4. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , 14. div , div , div , div , div , Piratpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 339 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , 3. div ,4 4. div , div , 6. div , div , div ,8 9. div , Senterpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2327 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div ,4 4. div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 3

36 8. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 31

37 53. div , div , div , div , div , div , div , div , Sosialistisk Venstreparti Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 5431 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div , 4. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,8 14. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 32

38 31. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , Venstre Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 4765 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div , 4. div , div , div , div , 8. div , div , div , div , div , div , 14. div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 33

39 21. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , 34. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,8 64. div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 34

40 66. div , div , div , div , div , div , div , div , Høyre Antall stemmesedler x antall kst.repr.= x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , 3. div ,8 4. div , div , 6. div , div , div ,6 9. div , div , div , div , 13. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,2 24. div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 35

41 31. div , div , div , div , div , 36. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,6 59. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 36

42 Partiet De Kristne Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 19 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , 2. div , 3. div ,2 4. div , 5. div , 6. div , div , div ,4 9. div , Rødt Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2155 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , 3. div ,6 4. div , div , div , div , div ,2 9. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 37

43 25. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 38

44 7. div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 39

45 Mandatene ble fordelt som følger: Mandat nr.: Parti: Kvotient: 1 Arbeiderpartiet , Høyre , Arbeiderpartiet , Arbeiderpartiet , 5 Høyre , 6 Arbeiderpartiet , Miljøpartiet De Grønne , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet , 1 Sosialistisk Venstreparti , Høyre ,8 12 Venstre , Arbeiderpartiet , Arbeiderpartiet 186 4, Høyre , Arbeiderpartiet , Miljøpartiet De Grønne , Pensjonistpartiet , Arbeiderpartiet , Kristelig Folkeparti 135 7, Høyre , 22 Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet , Sosialistisk Venstreparti , Arbeiderpartiet , Senterpartiet , Venstre , Høyre , Arbeiderpartiet , Rødt , Arbeiderpartiet ,4 32 Miljøpartiet De Grønne 9 373,4 33 Høyre 9 76, Arbeiderpartiet , Arbeiderpartiet , Arbeiderpartiet , Høyre 78 66, ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 4

46 Mandat nr.: Parti: Kvotient: 38 Fremskrittspartiet ,8 39 Arbeiderpartiet 73 43, Sosialistisk Venstreparti , 41 Arbeiderpartiet , Høyre , Pensjonistpartiet , Arbeiderpartiet , Miljøpartiet De Grønne , Venstre , 47 Kristelig Folkeparti , 48 Arbeiderpartiet , Høyre , Arbeiderpartiet 59 12, Arbeiderpartiet , Høyre , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet 53 17, 55 Senterpartiet 52 2, Sosialistisk Venstreparti , Arbeiderpartiet , Høyre 5 913, 59 Miljøpartiet De Grønne 5 27, Arbeiderpartiet , Rødt 48 26, 62 Arbeiderpartiet , Høyre ,96 64 Arbeiderpartiet 45 72, Venstre , Arbeiderpartiet 44 58, Høyre 43 37, ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 41

47 E2 Kandidatkåring E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på 25% Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer: Slenger: Totalt antall stemmetillegg og personstemmer: Ny rangering: 1 Rita Ottervik 9 43, , 348, , Geir Waage 9 43, , 41, 1 343, Rune Olsø 9 43,25 91, 31, 9 984, Sissel Trønsdal 9 43,25 757, 22, 9 822, Ingvill Kvernmo 9 43,25 638, 46, 9 727, Julie I. Hole 9 43,25 638, 33, 9 714, Ferhat Güven 9 43,25 633, 25, 9 71, Ellen Reitan 9 43,25 628, 23, 9 694, Roar Aas 9 43,25 484, 17, 9 544, Nils Arild Nesjan 9 43,25 336, 6, 9 385, Muzaffer Kara, 566, 44, 61, Ismail Salad Elmi, 467, 11, 478, Eirik Schrøder, 389, 39, 428, Jo Stein Moen, 367, 32, 399, Mathea Pedersen, 338, 41, 379, 15 3 Marek Aleksandr Jasinski, 319, 4, 359, Sara Shafighi, 32, 3, 35, Sandra Skillingsås, 318, 2, 338, Tuva Eriksen, 31, 25, 335, 19 6 Edvin Helland, 291, 34, 325, 2 15 Turid Stenseth, 285, 23, 38, Rita Kumar, 283, 19, 32, Baba Danyagiri, 257, 29, 286, Heidi Eidem, 263, 17, 28, Tom Christian Lindvåg, 29, 68, 277, Terje Roel, 26, 9, 269, Gard Storø, 238, 24, 262, Anette Ystgaard, 2, 31, 231, Hildegunn Gutvik, 2, 19, 219, Jørgen Knapskog, 182, 31, 213, ::39 Valgprotokoll for valgstyret Side 42

48 Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer: Slenger: Totalt antall stemmetillegg og personstemmer: Ny rangering: 28 John Stene, 183, 19, 22, Vilde Coward, 176, 24, 2, Frid Gellein Storø, 181, 19, 2, Valborg Sund, 177, 3, 18, Ola Johnsen Lenes, 167, 5, 172, 35 4 Mats Monsen, 156, 13, 169, Seyed Jamil Naser, 163, 2, 165, 37 2 Jan-Åge Sneve Gundersen, 154, 1, 164, Aage Borrmann, 142, 15, 157, Siw Olsen Fjørtoft, 134, 22, 156, 4 38 Kolbjørn Hole, 135, 16, 151, Heidi Linge, 119, 17, 136, Pål Henriksen Spjelkavik, 124, 9, 133, Frida Dahlberg, 119, 13, 132, Tilde Thorvik, 112, 18, 13, Arent M. Henriksen, 118, 8, 126, Kjartan Løvaas, 114, 4, 118, Susanne Arntsen Hellan, 112, 4, 116, Ina Fjærli-Wenhaug, 112,, 112, Terje Moen, 19, 1, 11, 5 35 Aasta Loholt, 1, 1, 11, Berit Forbord Moen, 89, 8, 97, Christiane Solheim, 9, 5, 95, Roger Holmeng, 89, 5, 94, Monica Fornes, 88, 2, 9, Helene Hvidsten, 81, 8, 89, Thomas Wæhre Kappfjell, 87, 1, 88, Tine Christin Eikevik, 76, 4, 8, Gunhild Rem, 75, 2, 77, Cath Jane Ramfjord, 74, 2, 76, 6 51 Berit Bysting Lillefloth, 75,, 75, Christian André Coldevin Pettersen, 61, 14, 75, Marit Moen Vik-Langlie, 72, 1, 73, 63 5 Asbjørn Næsset, 68, 4, 72, Martin Kvam, 71,, 71, ::39 Valgprotokoll for valgstyret Side 43

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Iveland Aust-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Karlsøy Troms Romsa År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Hægebostad Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 08.10.2015

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 08.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 15/1723 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret 08.10.2015 GODKJENNELSE AV KOMMUNESTYREVALGET 2015 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.08.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 30 000 bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Klæbu Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Lianes

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 30 000, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Lindesnes Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

Protokoll for valgstyret

Protokoll for valgstyret Levanger kommune Kommunesammenslaing - Radgivende folkeavstemning 6.6.2016 Protokoll for valgstyret 1. Administrative forhold - Valgstyret mer (inkl. m(lltende varamedlemmer): Navn: Robert Svarva Alf Magnar

Detaljer

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig Randaberg kommune Utvalg: Valgstyret Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 17:00 Kommunestyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Røyken Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 25 Kommune: Fylke: Leksvik Nord-Trøndelag År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74.

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 4 Hedmark fylke 417 Stange kommune Arstad Arbeiderpartiet 476 39,18 Senterpartiet 11 9,5 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene Fylkestingsvalg Valgprotokoll for fylkesvalgstyret År: Fylke: A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylke: Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Faksnr.: Fylkesvalgstyrets leder:

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Kvinesdal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 217 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær: Telefon: Gjedrem Torunn Ivesdal 51 2 11 62

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer