Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste"

Transkript

1 Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf , Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt Saksnr. Tittel PS 14/15 Arkiv:15/2818 Valg Godkjenning av valgstyrets møtebok og prøving av stemmer Eventuelt Møteinnkalling, Valgstyre,

2 Trondheim kommune Saksframlegg Valg Godkjenning av valgstyrets møtebok og prøving av stemmer Arkivsak.: 15/2818 Forslag til vedtak: 1. Valgstyret har vurdert stemmegivninger avgitt på forhånd ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 215. Følgende 72 stemmegivninger ble ikke godkjent: Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim kommune: 52 Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning: 15 Det er ikke mulig å identifisere velgeren: 5 2. Valgstyret har vurdert stemmegivninger avgitt på valgtinget ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim kommune: 12 Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning: 8 3. Valgstyret har vurdert stemmesedler avgitt på forhånd ved kommunestyrevalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Seddelen mangler stempel: 66 Det framgår ikke hvilket parti: 6 Partiet stiller ikke liste i Trondheim: 3 4. Valgstyret har vurdert stemmesedler avgitt på valgtinget ved kommunestyrevalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Seddelen mangler stempel: Valgstyret har vurdert stemmesedler avgitt på forhånd ved fylkestingsvalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Seddelen mangler stempel: 137 Det framgår ikke hvilket parti: 9 Partiet stiller ikke liste i Sør-Trøndelag: 7 6. Valgstyret har vurdert stemmesedler avgitt på valgtinget ved fylkestingsvalget 215. Følgende ble ikke godkjent: Seddelen mangler stempel: I tillegg må forkastes: Det framgår ikke hvilket valg seddelen gjelder: 1 8. Valgstyret godkjenner møtebok for kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 i Trondheim. Saksfremlegg - arkivsak 15/ / 15

3 Trondheim kommune Saksutredning: Saken gjelder: Godkjenning av valgstyrets møtebok (protokoll) for kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 i Trondheim Prøving (godkjenning eller forkasting) av stemmegivninger og stemmesedler avgitt på forhånd Prøving av stemmegivninger og stemmesedler avgitt på valgtinget Protokoll (møtebok) Valgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg, jf valgloven Nytt av i år er at det skal lages ei møtebok for hvert valg, altså for både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Vedlagte møtebøker er produsert fra valgsystemet EVA og omfatter administrative forhold, mottak og behandling av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll. Ei møtebok er et omfattende dokument som tjener flere hensikter enn å presentere det endelige valgresultatet. Protokolleringen skal også vise at valget er gjennomført på en korrekt måte. Dette gjør at møteboka ikke er spesielt enkel og lettfattelig å lese. Den inneholder også en god del beregninger og vedlegg. Selve valgresultatet oppsummeres i tabell D3 på side 23. Kandidatkåringen ved kommunestyrevalget framgår av tabell E2. Til kommunestyrevalget ble det avgitt gyldige stemmer, blanke inkludert. Det gir en frammøteprosent på 6,7. Til fylkestingsvalget var frammøtet 58, prosent. Andelen forhåndsstemmer er noe over 3 prosent. Av tabell C1 på side 5-7 framgår det at 77 velgere stemte ved søndagsvalget i løpet av de fem timene valglokalet var åpent. Vedlagte møtebøker legges fram for godkjenning og undertegning av valgstyrets medlemmer. Stemmegivninger - forhånd: Prøving av stemmegivninger betyr å undersøke om måten en stemme er avgitt på har skjedd i tråd med lovens bestemmelser. Ifølge valglovens 1-1 skal en stemmegivning avgitt på forhånd forkastes dersom velgeren ikke er manntallsført i kommunen det ikke er mulig å identifisere velgeren stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid stemmegivningen ikke er levert rett stemmemottaker noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet velgeren allerede har fått godkjent en stemmegivning stemmegivningen kom for sent frem Av totalt 28.8 avgitte stemmegivninger avgitt på forhånd må følgende 72 forkastes: Saksfremlegg - arkivsak 15/ / 15

4 Trondheim kommune Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim kommune: 52 Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning: 15 Det er ikke mulig å identifisere velgeren: 5 Den klart vanligste årsaken til forkasting av forhåndsstemmegivninger er at velgeren ikke er manntallsført i Trondheim. De fleste av disse er utenlandske statsborgere som ikke har vært folkeregisterført i minst tre år som bosatt i Norge. Kategorien har allerede fått godkjent en stemmegivning skyldes ofte at velgeren har trodd at det går an å stemme på nytt, altså angre seg. I slike tilfeller vil velgeren få godkjent én stemmegivning. Den andre stemmegivningen inngår i statistikken over forkastede stemmegivninger, men det er viktig å være klar over at velgeren har fått godkjenn en stemme. Stemmegivninger - valgting: Ifølge valglovens 1-2 skal en stemmegivning avgitt på valgtinget forkastes dersom velgeren ikke er manntallsført i kommunen velgeren allerede har fått godkjent en stemmegivning Av totalt avgitte stemmegivninger avgitt på valgtinget må følgende 11 forkastes: Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim kommune: 12 Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning: 8 Blant de 12 velgerne som ikke er manntallsført i Trondheim, finner vi både utenlandske statsborgere som ikke har stemmerett ved valget, og personer som er manntallsført i en annen norsk kommune. På valgdagen kreves det at man avgir stemme i den kommunen man er manntallsført i. Stemmesedler: Prøving av stemmesedler betyr å undersøke om selve seddelen er i tråd med loven. Ifølge valgloven skal en stemmeseddel forkastes dersom den ikke har offentlig stempel det ikke fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder det ikke fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på partiet eller gruppen ikke stiller liste i valgkretsen Følgende 75 stemmesedler avgitt på forhånd til kommunestyrevalget må forkastes: Seddelen mangler stempel: 66 Det framgår ikke hvilket parti: 6 Partiet stiller ikke liste i Trondheim: 3 Følgende 26 stemmesedler avgitt på valgting til kommunestyrevalget må forkastes: Seddelen mangler stempel: 26 Følgende 153 stemmesedler avgitt på forhånd til fylkestingsvalget må forkastes: Seddelen mangler stempel: 137 Det framgår ikke hvilket parti: 9 Partiet stiller ikke liste i Sør-Trøndelag: 7 Saksfremlegg - arkivsak 15/ / 15

5 Trondheim kommune Følgende 113 stemmesedler avgitt på valgting til fylkestingsvalget må forkastes: Seddelen mangler stempel: 113 I tillegg må forkastes: Det framgår ikke hvilket valg seddelen gjelder: 1 Sedler uten stempel skyldes som regel at velgeren bretter sammen to sedler og legger begge nedi urna. Da blir bare den ytterste stemplet og godkjent. Dermed unngår vi at noen får godkjent mer enn én seddel. Blanke sedler skal protokolleres for seg, verken som godkjent eller forkastet. Det ble avgitt 541 blanke stemmesedler til kommunestyrevalget og 899 til fylkestingsvalget. Konklusjon Møtebok legges fram for valgstyret til godkjenning. Bystyresekretariatet i Trondheim, Øyvind Øyen rådgiver Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Vedlegg: Valgstyrets møtebøker for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Saksfremlegg - arkivsak 15/ / 15

6 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Trondheim Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse: Telefon: Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer): Navn Ottervik Rita Fagerbakke Knut Waage Geir Trønsdal Sissel Schrøder Eirik Lykke Geirmund Brox Yngve Ranum Merethe Baustad Stav Tone Andreassen Elin Marie Gunnes Jon Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem ::27 Valgprotokoll for valgstyret Side 1

7 A2 Valgtinget Stemmekretser og tid: Navn på alle kretsene i kommunen Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag Sverresborg 9: 21: Ila 9: 21: Midtbyen 13: 18: 9: 21: Elgeseter/Øya 9: 21: Singsaker 9: 21: Rosenborg 9: 21: Lademoen 9: 21: Tonstad 9: 21: Lade 9: 21: Trolla 9: 21: Ranheim 9: 21: Charlottenlund 9: 21: Strindheim 9: 21: Blussuvoll 9: 21: Nidarvoll 9: 21: Nardo 9: 21: Åsvang 9: 21: Solbakken 9: 21: Bratsberg 9: 21: Hoeggen 9: 21: Hallset 9: 21: Byåsen 9: 21: Romolslia 9: 21: Breidablikk 9: 21: Sjetne 9: 21: Kolstad 9: 21: Flatåsen 9: 21: Nypvang 9: 21: Åsheim 9: 21: Spongdal 9: 21: Ugla 9: 21: Rye 9: 21: Åsveien 9: 21: ::27 Valgprotokoll for valgstyret Side 2

8 Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag Utleira 9: 21: Stabbursmoen 9: 21: Brundalen 9: 21: Eberg 9: 21: Møllenberg 9: 21: Vikåsen 9: 21: B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmer Antall stemmegivninger Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning) Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. august Antall brevstemmer utenriks Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen Antall i beredskapskonvolutt Sum mottatte forhåndsstemmer Forkastet Godkjente Totalt antall 28 8 B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger Forkastelser Innenriks Utenriks Velger ikke i manntall 1-1(1) a)( 1-1(1) a) Ikke mulig å identifisere velgeren 1-1(1) b)( 1-1(1) b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid 1-1(1) c)( 1-1(1) c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 1-1(1) d)( 1-1(1) d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 1-1(1) e)( 1-1(1) e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 1-1(1) f)( 1-1(1) f) Stemmegivningen kom for sent frem 1-1(1) g)( 1-1(1) g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen 1-1a (1) a( 1-1a (1) a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning 1-1a (1) c( 1-1a (1) c) Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1) Totalt antall forhåndsstemmegivninger ::28 Valgprotokoll for valgstyret Side 3

9 B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total Kryss i manntall Ant. sedler B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler Parti Antall Arbeiderpartiet Demokratene i Norge 36 Fremskrittspartiet 1 88 Kristelig Folkeparti 799 Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti 39 Pensjonistpartiet Piratpartiet 79 Senterpartiet 565 Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre 5 25 Partiet De Kristne 56 Rødt 724 Totalt antall partifordelte stemmesedler B2.1.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) Tekn. forhånd bibliotekfilialene Teknisk krets Tekn. forhånd Hovedbiblioteket Teknisk krets Tekn. forhånd - NTNU og St. Olavs Teknisk krets ::3 Valgprotokoll for valgstyret Side 4

10 B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne) B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler Parti Kryss i manntall 17 Ant. sedler Antall Arbeiderpartiet 49 Demokratene i Norge Fremskrittspartiet 3 Kristelig Folkeparti 6 Miljøpartiet De Grønne 17 Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet 1 Piratpartiet Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 22 Venstre 13 Høyre 24 Partiet De Kristne Rødt 8 Totalt antall partifordelte stemmesedler 149 B2.2.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) 5 tilsidelagte + 2 sedler til kommunestyrevalget hadde blitt lagt i esken til Fylkestingsvalget ::31 Valgprotokoll for valgstyret Side 5

11 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser Stemmekrets Sted for foreløpig opptelling Kryss i manntall Søndag Mandag Stemmesedler i urne Opptalte stemmer I særskilt omslag I beredskapsomslag Sverresborg I kretsen Ila I kretsen Midtbyen I kretsen Elgeseter/Øya I kretsen Singsaker I kretsen Rosenborg I kretsen Lademoen I kretsen Tonstad I kretsen Lade I kretsen Trolla I kretsen Ranheim I kretsen Charlottenlund I kretsen Strindheim I kretsen Blussuvoll I kretsen Nidarvoll I kretsen Nardo I kretsen Åsvang I kretsen Solbakken I kretsen Bratsberg I kretsen Hoeggen I kretsen Hallset I kretsen Byåsen I kretsen Romolslia I kretsen Breidablikk I kretsen Sjetne I kretsen Kolstad I kretsen Flatåsen I kretsen Nypvang I kretsen Åsheim I kretsen Spongdal I kretsen Ugla I kretsen Rye I kretsen Åsveien I kretsen ::33 Valgprotokoll for valgstyret Side 6

12 Stemmekrets Sted for foreløpig opptelling Kryss i manntall Søndag Mandag Stemmesedler i urne Opptalte stemmer I særskilt omslag I beredskapsomslag Utleira I kretsen Stabbursmoen I kretsen Brundalen I kretsen Eberg I kretsen Møllenberg I kretsen Vikåsen I kretsen Sum Sum ::33 Valgprotokoll for valgstyret Side 7

13 C1.1 Merknad Sverresborg Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemte i begge valgene. Ila Valgtingsstemmer ordinære: Noen stemte kun på fylkesvalget. Noe tellefeil? Midtbyen Valgtingsstemmer ordinære: Avvik innenfor normalen på første gangstelling. Særskilte konvolutter ført på fylket. Elgeseter/Øya Valgtingsstemmer ordinære: Ok Singsaker Valgtingsstemmer ordinære: noen har ikke stemt på komunevalget Lademoen Valgtingsstemmer ordinære: 1 stemmer stemte bare fylkesvalg Tonstad Valgtingsstemmer ordinære: Vi mener at flere stemte kun på fylkesvalget. Vi telte 1 gang og la sedlene direkte i kassen. Trolla Valgtingsstemmer ordinære: Pc (Data) registrerte ikke stemmegivere. Ranheim Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemmer på begge valgene. Charlottenlund Valgtingsstemmer ordinære: Avvik skyldes at det er avholdt to valg. Strindheim Valgtingsstemmer ordinære: Antatt at flere stemmegivere kun stemte på Fylkestingsvalget. Blussuvoll Valgtingsstemmer ordinære: Noen stemte bare fylket Nidarvoll Valgtingsstemmer ordinære: Antas å være personer som bare har stemt ved fylkestingsvalget Nardo Valgtingsstemmer ordinære: Feilen er innen akseptabel margin. Flere har ikke stemt ved begge valg. Åsvang Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 9 kan forklares med noen personer som kun har stemt på Fylkesvalg Solbakken Valgtingsstemmer ordinære: Som opptelt Bratsberg Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle leverte to sedler Hoeggen Valgtingsstemmer ordinære: Så nært at det er godkjent ::33 Valgprotokoll for valgstyret Side 8

14 Hallset Valgtingsstemmer ordinære: Flere stemte kun ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget. Byåsen Valgtingsstemmer ordinære: Første telling Romolslia Valgtingsstemmer ordinære: Kun en gangs opptelling, mulig feilkilde... Breidablikk Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 3 er akseptabelt Sjetne Valgtingsstemmer ordinære: Telt opp de største partier 2 ganger. Finner ingen annen forklaring enn at ikke alle velgere har stemt på kommunevalget... Kolstad Valgtingsstemmer ordinære: OK Flatåsen Valgtingsstemmer ordinære: Avviket skyldes trolig noe feiltelling. Nypvang Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemmer ved begge valgene Åsheim Valgtingsstemmer ordinære: En tvilsom SV, tapet sammen pga revet Spongdal Valgtingsstemmer ordinære: Flere avla stemmer bare ved fylkestingsvalget Ugla Valgtingsstemmer ordinære: Grovtelling Rye Valgtingsstemmer ordinære: Ok Åsveien Valgtingsstemmer ordinære: særskilte konvolutter har ikke brun innerkonvolutt! Antas feil opptelling,telt kun 1 gang. Utleira Valgtingsstemmer ordinære: FY og K ligger i samme særskilte omslag Stabbursmoen Valgtingsstemmer ordinære: Antakeligvis enkelte som ikke stemte i begge valg Brundalen Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 5 stemmer Eberg Valgtingsstemmer ordinære: Mulig tellefeil Møllenberg Valgtingsstemmer ordinære: Noen har kun stemt ved fylkestingsvalget ::33 Valgprotokoll for valgstyret Side 9

15 Vikåsen Valgtingsstemmer ordinære: Antar feiltelling C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene C2.1 Antall valgtingstemmesedler i urne Godkjente Blanke Tvilsomme Total Kryss i manntall Ant. sedler C2.2 Partifordelte Valgtingstemmesedler Parti Antall Arbeiderpartiet Demokratene i Norge 85 Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti 2 1 Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti 64 Pensjonistpartiet Piratpartiet 254 Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti 3 61 Venstre Høyre Partiet De Kristne 131 Rødt 1 51 Totalt antall partifordelte stemmesedler ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 1

16 C2.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) Sverresborg Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemte i begge valgene. Ila Valgtingsstemmer ordinære: Noen stemte kun på fylkesvalget. Noe tellefeil? Midtbyen Valgtingsstemmer ordinære: Avvik innenfor normalen på første gangstelling. Særskilte konvolutter ført på fylket. Elgeseter/Øya Valgtingsstemmer ordinære: Ok Singsaker Valgtingsstemmer ordinære: noen har ikke stemt på komunevalget Lademoen Valgtingsstemmer ordinære: 1 stemmer stemte bare fylkesvalg Tonstad Valgtingsstemmer ordinære: Vi mener at flere stemte kun på fylkesvalget. Vi telte 1 gang og la sedlene direkte i kassen. Trolla Valgtingsstemmer ordinære: Pc (Data) registrerte ikke stemmegivere. Ranheim Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemmer på begge valgene. Charlottenlund Valgtingsstemmer ordinære: Avvik skyldes at det er avholdt to valg. Strindheim Valgtingsstemmer ordinære: Antatt at flere stemmegivere kun stemte på Fylkestingsvalget. Blussuvoll Valgtingsstemmer ordinære: Noen stemte bare fylket Nidarvoll Valgtingsstemmer ordinære: Antas å være personer som bare har stemt ved fylkestingsvalget Nardo Valgtingsstemmer ordinære: Feilen er innen akseptabel margin. Flere har ikke stemt ved begge valg. Åsvang Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 9 kan forklares med noen personer som kun har stemt på Fylkesvalg Solbakken Valgtingsstemmer ordinære: Som opptelt Bratsberg Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle leverte to sedler Hoeggen Valgtingsstemmer ordinære: Så nært at det er godkjent ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 11

17 Hallset Valgtingsstemmer ordinære: Flere stemte kun ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget. Byåsen Valgtingsstemmer ordinære: Første telling Romolslia Valgtingsstemmer ordinære: Kun en gangs opptelling, mulig feilkilde... Breidablikk Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 3 er akseptabelt Sjetne Valgtingsstemmer ordinære: Telt opp de største partier 2 ganger. Finner ingen annen forklaring enn at ikke alle velgere har stemt på kommunevalget... Kolstad Valgtingsstemmer ordinære: OK Flatåsen Valgtingsstemmer ordinære: Avviket skyldes trolig noe feiltelling. Nypvang Valgtingsstemmer ordinære: Ikke alle stemmer ved begge valgene Åsheim Valgtingsstemmer ordinære: En tvilsom SV, tapet sammen pga revet Spongdal Valgtingsstemmer ordinære: Flere avla stemmer bare ved fylkestingsvalget Ugla Valgtingsstemmer ordinære: Grovtelling Rye Valgtingsstemmer ordinære: Ok Åsveien Valgtingsstemmer ordinære: særskilte konvolutter har ikke brun innerkonvolutt! Antas feil opptelling,telt kun 1 gang. Utleira Valgtingsstemmer ordinære: FY og K ligger i samme særskilte omslag Stabbursmoen Valgtingsstemmer ordinære: Antakeligvis enkelte som ikke stemte i begge valg Brundalen Valgtingsstemmer ordinære: Avvik på 5 stemmer Eberg Valgtingsstemmer ordinære: Mulig tellefeil Møllenberg Valgtingsstemmer ordinære: Noen har kun stemt ved fylkestingsvalget ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 12

18 Vikåsen Valgtingsstemmer ordinære: Antar feiltelling C3 Stemmegivninger - Valgting C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag Godkjente Forkastet Total C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag Velger ikke i kommunens manntall 1-2(1) a)( 1-2(1) a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme 1-2(1) c) 95 7 Total 12 C3.3 Stemmegivninger i beredskapsomslag Godkjente Forkastet Total C3.4 Forkastede Stemmegivninger i beredskapsomslag Velger ikke i kommunens manntall 1-2(1) a)( 1-2(1) a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme 1-2(1) c) 7 1 Total ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 13

19 C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret C4.1 - C4.3 Valgtingstemmesedler i urne Foreløpig opptelling av valgtingsstemmesedler er foretatt hos stemmestyrene C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag Godkjente Blanke Tvilsomme Total Kryss i manntall 11 Ant. sedler C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag Parti Antall Arbeiderpartiet 52 Demokratene i Norge Fremskrittspartiet 7 Kristelig Folkeparti 5 Miljøpartiet De Grønne 28 Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet 5 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 11 Venstre 19 Høyre 37 Partiet De Kristne Rødt 4 Totalt antall partifordelte stemmesedler 174 C4.6 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) Slått sammen beredskapsstemmer og særskilt omslag ved telling ::35 Valgprotokoll for valgstyret Side 14

20 C4.7 Antall Stemmesedler i beredskapsomslag Godkjente Blanke Tvilsomme Total Kryss i manntall 167 Ant. sedler C4.8 Partifordelte stemmesedler - Stemmesedler i beredskapsomslag Parti Antall Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler C4.9 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) D Endelig opptelling D1 Forhåndsstemmer D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler Type Godkjente Blanke Forkastet Total Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger: Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne) Total antall opptalte forhåndstemmesedler ::36 Valgprotokoll for valgstyret Side 15

21 D1.2 Forkastede stemmesedler Type forkastelse Seddelen manglet off. stempel 1-3(1) a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder 1-3(1) b) ( 1-3 Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på 1-3(1) Partiet eller gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) ( 1-3(1) d) Startet senest 4 timer før valglokalene stenger Opptalt etter stenging 5 2 Totalt antall forkastede stemmesedler ::36 Valgprotokoll for valgstyret Side 16

22 D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti Parti Endelig Arbeiderpartiet Demokratene i Norge 36 Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti 87 Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti 39 Pensjonistpartiet Piratpartiet 79 Senterpartiet 573 Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne 56 Rødt 739 Totalt antall partifordelte stemmesedler ::36 Valgprotokoll for valgstyret Side 17

23 D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling Parti Foreløpig Endelig Avvik Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler D1.5 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.) Tekn. forhånd - fra kommuner, institusjoner oa Forhåndsstemmer ordinære: OK D2 Valgtingsstemmer D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler Type Godkjente Blanke Forkastet Total Ordinære Særskilt Beredskap Total antall opptalte valgtingstemmesedler D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler Type forkastelse Ordinære Særskilt Beredskap Total Seddelen manglet off. stempel 1-3(1) a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder 1-3(1) b)( 1-3(1) b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på 1-3(1) c) ( 1-3(1) c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d)( 1-3(1) d) Totalt forkastede stemmesedler ::37 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

24 D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti Parti Endelig Arbeiderpartiet Demokratene i Norge 85 Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti 2 27 Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti 65 Pensjonistpartiet 1 85 Piratpartiet 26 Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne 134 Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler ::37 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

25 D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling Parti Foreløpig Endelig Avvik Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 2

26 D2.5 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer) Sverresborg Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Kun 2 i avvik mot manntallskryss. Ila Valgtingsstemmer ordinære: feil i foreløpig telling. Midtbyen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Elgeseter/Øya Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Singsaker Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Rosenborg Valgtingsstemmer ordinære: Stemmer fra annen krets lagt på denne kretsen. Lademoen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Tonstad Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Stemmer med kryss i manntallet. Lade Valgtingsstemmer ordinære: Stemmer fra annen krets lagt til her. Ranheim Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Stemmer med antall kryss i manntallet. Charlottenlund Valgtingsstemmer ordinære: Stemmer med kryss i manntallet. Strindheim Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Blussuvoll Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Også feilkryssing i manntallet. Nidarvoll Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Nardo Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Åsvang Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Solbakken Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Bratsberg Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 21

27 Hoeggen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Hallset Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Byåsen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Romolslia Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Breidablikk Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Sjetne Valgtingsstemmer ordinære: Avvik manntallskryss - stemmesedler: Lagt på stemmer fra annen krets. Kolstad Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Flatåsen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Nypvang Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Åsheim Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Stemmer med kryss i manntallet. Ugla Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Åsveien Valgtingsstemmer ordinære: Måtte ha glemt å krysse noen velgere. Utleira Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Ikke alle stemte på kommunestyrevalget. Stabbursmoen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Eberg Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Møllenberg Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Vikåsen Valgtingsstemmer ordinære: Feil i foreløpig telling. Stemmer med antall kryss i manntallet ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 22

28 D3 Total oversikt Parti Forhånd Valgting Total Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Høyre Partiet De Kristne Rødt Totalt antall partifordelte stemmesedler ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 23

29 E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget E1 Mandatfordeling E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene Arbeiderpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div , 4. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,4 14. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 24

30 37. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,79313 Demokratene i Norge Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 121 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 25

31 2. div , div ,8 4. div , div 9. 91, div , div , div , div , div , div , div ,78269 Fremskrittspartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 554 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , 2. div , div ,8 4. div , 5. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,4 19. div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 26

32 Kristelig Folkeparti Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2834 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , 3. div ,2 4. div , div , 6. div , 7. div , div ,4 9. div , div , 11. div , div , div , div , div , div , div , 18. div , div , div , div , div , div ,8 24. div , div , div , div , div ,2 29. div , 3. div , div , div , div , div , div , div , div , div ,8 39. div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 27

33 41. div , div , div , div , div , div , div , div ,8 49. div , div , 51. div , 52. div , div , div , div , Miljøpartiet De Grønne Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 6745 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div ,4 4. div , div , div , div , 8. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 28

34 24. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,8 34. div , div , div , div , div , div , div , Norges Kommunistiske Parti Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 14 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div ,8 4. div , div , div , div , div , div , div , div ,19476 Pensjonistpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 321 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 29

35 4. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , 14. div , div , div , div , div , Piratpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 339 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , 3. div ,4 4. div , div , 6. div , div , div ,8 9. div , Senterpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2327 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div ,4 4. div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 3

36 8. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 31

37 53. div , div , div , div , div , div , div , div , Sosialistisk Venstreparti Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 5431 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div , 4. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,8 14. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 32

38 31. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , Venstre Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 4765 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , div , 4. div , div , div , div , 8. div , div , div , div , div , div , 14. div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 33

39 21. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , 34. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,8 64. div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 34

40 66. div , div , div , div , div , div , div , div , Høyre Antall stemmesedler x antall kst.repr.= x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , 3. div ,8 4. div , div , 6. div , div , div ,6 9. div , div , div , div , 13. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,2 24. div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 35

41 31. div , div , div , div , div , 36. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div ,6 59. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 36

42 Partiet De Kristne Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 19 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , 2. div , 3. div ,2 4. div , 5. div , 6. div , div , div ,4 9. div , Rødt Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2155 x 67 Mottatt: Slengere: Avgitt: Listestemmetall: div , div , 3. div ,6 4. div , div , div , div , div ,2 9. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 37

43 25. div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 38

44 7. div , div , ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 39

45 Mandatene ble fordelt som følger: Mandat nr.: Parti: Kvotient: 1 Arbeiderpartiet , Høyre , Arbeiderpartiet , Arbeiderpartiet , 5 Høyre , 6 Arbeiderpartiet , Miljøpartiet De Grønne , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet , 1 Sosialistisk Venstreparti , Høyre ,8 12 Venstre , Arbeiderpartiet , Arbeiderpartiet 186 4, Høyre , Arbeiderpartiet , Miljøpartiet De Grønne , Pensjonistpartiet , Arbeiderpartiet , Kristelig Folkeparti 135 7, Høyre , 22 Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet , Sosialistisk Venstreparti , Arbeiderpartiet , Senterpartiet , Venstre , Høyre , Arbeiderpartiet , Rødt , Arbeiderpartiet ,4 32 Miljøpartiet De Grønne 9 373,4 33 Høyre 9 76, Arbeiderpartiet , Arbeiderpartiet , Arbeiderpartiet , Høyre 78 66, ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 4

46 Mandat nr.: Parti: Kvotient: 38 Fremskrittspartiet ,8 39 Arbeiderpartiet 73 43, Sosialistisk Venstreparti , 41 Arbeiderpartiet , Høyre , Pensjonistpartiet , Arbeiderpartiet , Miljøpartiet De Grønne , Venstre , 47 Kristelig Folkeparti , 48 Arbeiderpartiet , Høyre , Arbeiderpartiet 59 12, Arbeiderpartiet , Høyre , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet 53 17, 55 Senterpartiet 52 2, Sosialistisk Venstreparti , Arbeiderpartiet , Høyre 5 913, 59 Miljøpartiet De Grønne 5 27, Arbeiderpartiet , Rødt 48 26, 62 Arbeiderpartiet , Høyre ,96 64 Arbeiderpartiet 45 72, Venstre , Arbeiderpartiet 44 58, Høyre 43 37, ::38 Valgprotokoll for valgstyret Side 41

47 E2 Kandidatkåring E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på 25% Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer: Slenger: Totalt antall stemmetillegg og personstemmer: Ny rangering: 1 Rita Ottervik 9 43, , 348, , Geir Waage 9 43, , 41, 1 343, Rune Olsø 9 43,25 91, 31, 9 984, Sissel Trønsdal 9 43,25 757, 22, 9 822, Ingvill Kvernmo 9 43,25 638, 46, 9 727, Julie I. Hole 9 43,25 638, 33, 9 714, Ferhat Güven 9 43,25 633, 25, 9 71, Ellen Reitan 9 43,25 628, 23, 9 694, Roar Aas 9 43,25 484, 17, 9 544, Nils Arild Nesjan 9 43,25 336, 6, 9 385, Muzaffer Kara, 566, 44, 61, Ismail Salad Elmi, 467, 11, 478, Eirik Schrøder, 389, 39, 428, Jo Stein Moen, 367, 32, 399, Mathea Pedersen, 338, 41, 379, 15 3 Marek Aleksandr Jasinski, 319, 4, 359, Sara Shafighi, 32, 3, 35, Sandra Skillingsås, 318, 2, 338, Tuva Eriksen, 31, 25, 335, 19 6 Edvin Helland, 291, 34, 325, 2 15 Turid Stenseth, 285, 23, 38, Rita Kumar, 283, 19, 32, Baba Danyagiri, 257, 29, 286, Heidi Eidem, 263, 17, 28, Tom Christian Lindvåg, 29, 68, 277, Terje Roel, 26, 9, 269, Gard Storø, 238, 24, 262, Anette Ystgaard, 2, 31, 231, Hildegunn Gutvik, 2, 19, 219, Jørgen Knapskog, 182, 31, 213, ::39 Valgprotokoll for valgstyret Side 42

48 Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer: Slenger: Totalt antall stemmetillegg og personstemmer: Ny rangering: 28 John Stene, 183, 19, 22, Vilde Coward, 176, 24, 2, Frid Gellein Storø, 181, 19, 2, Valborg Sund, 177, 3, 18, Ola Johnsen Lenes, 167, 5, 172, 35 4 Mats Monsen, 156, 13, 169, Seyed Jamil Naser, 163, 2, 165, 37 2 Jan-Åge Sneve Gundersen, 154, 1, 164, Aage Borrmann, 142, 15, 157, Siw Olsen Fjørtoft, 134, 22, 156, 4 38 Kolbjørn Hole, 135, 16, 151, Heidi Linge, 119, 17, 136, Pål Henriksen Spjelkavik, 124, 9, 133, Frida Dahlberg, 119, 13, 132, Tilde Thorvik, 112, 18, 13, Arent M. Henriksen, 118, 8, 126, Kjartan Løvaas, 114, 4, 118, Susanne Arntsen Hellan, 112, 4, 116, Ina Fjærli-Wenhaug, 112,, 112, Terje Moen, 19, 1, 11, 5 35 Aasta Loholt, 1, 1, 11, Berit Forbord Moen, 89, 8, 97, Christiane Solheim, 9, 5, 95, Roger Holmeng, 89, 5, 94, Monica Fornes, 88, 2, 9, Helene Hvidsten, 81, 8, 89, Thomas Wæhre Kappfjell, 87, 1, 88, Tine Christin Eikevik, 76, 4, 8, Gunhild Rem, 75, 2, 77, Cath Jane Ramfjord, 74, 2, 76, 6 51 Berit Bysting Lillefloth, 75,, 75, Christian André Coldevin Pettersen, 61, 14, 75, Marit Moen Vik-Langlie, 72, 1, 73, 63 5 Asbjørn Næsset, 68, 4, 72, Martin Kvam, 71,, 71, ::39 Valgprotokoll for valgstyret Side 43

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 08.10.2015

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 08.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 15/1723 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret 08.10.2015 GODKJENNELSE AV KOMMUNESTYREVALGET 2015 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.08.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 30 000 bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig Randaberg kommune Utvalg: Valgstyret Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Røyken Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74.

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 4 Hedmark fylke 417 Stange kommune Arstad Arbeiderpartiet 476 39,18 Senterpartiet 11 9,5 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim,

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn:. - 1 - TAKK FOR AT DU SKAL JOBBE MED VALG! Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Arbeiderpartiet ,76. Venstre 65 4,12. Fremskrittspartiet 61 3,87. Senterpartiet ,04. Høyre 148 9,38. Kristelig Folkeparti 21 1,33

Arbeiderpartiet ,76. Venstre 65 4,12. Fremskrittspartiet 61 3,87. Senterpartiet ,04. Høyre 148 9,38. Kristelig Folkeparti 21 1,33 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 5 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 5 7 Nord-Trøndelag fylke 7 Steinkjer kommune Steinkjer Arbeiderpartiet 659 4,76 Venstre 65 4, Fremskrittspartiet 6 3,87

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:40 TKM- Gråmølna Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0001 Halden Antall stemmeberettigede: 5,247 Valgdeltakelse: 44.34% Det norske Arbeiderparti 0 0 0 486 211 697 486 211 697 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-5803/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 12.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av stemmestyret til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/2503-14 Sakstittel: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - GJENNOMFØRING K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/2503-14 Sakstittel: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - GJENNOMFØRING K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 10/2503-14 Sakstittel: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - GJENNOMFØRING K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: 1. Sted og tid for stemmegivningen på valgtinget

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Arkivsak: 07/1814 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Innstilling: Følgende valglister godkjennes som offisielle valglister

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Valgstyrets medlemmer

Valgstyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Møtet vil

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Kristiansand Vest-Agder År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015 MØTEPROTOKOLL Fylkesvalgstyret 2011-2015 Dato: 28.04.2015 Sted: Fylkesutvalgssalen kl. 13:45 14:10 Møteleder: Arne Braut, leder Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Arne Braut (Sp),

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Botnkrona Møtedato: 19.05.2015 Tid: 12:45 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 211 Kommune: Fylke: Sandnes Rogaland År: 211 A A1 Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon.:

Detaljer

Forhåndsstemming i Drammen

Forhåndsstemming i Drammen 02.09.2015 1 Forhåndsstemming i Drammen Økt Etter denne økta skal du ha kunnskap om: 1 Hva din oppgave er Det grunnleggende i valgloven 10 min pause 2 Valgsystemet EVA Hvordan du logger deg på valgsystemet

Detaljer

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg 2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg Valg av menighetsråd Framgangsmåte ved opptelling Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/16: RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING OM KOMMUNEREFORM 30.05.2016 - MANNTALL 2/16: RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING

Detaljer

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S)

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.02.2016

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Larvik Vestfold År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Einen Vilhelm

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/5 Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2015

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/5 Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2015 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 19.05.2015 Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Veiledning Valgting

Veiledning Valgting Veiledning Valgting 2015 1 Innhold Innhold... 2 Praktisk informasjon om valgarbeidet... 4 Kontaktpersoner... 4 Bemanning... 4 Arbeidstid for valgmedarbeidere... 4 Godtgjøring... 4 Spisepauser... 5 Taushetsplikt...

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 12/1045-5 Arkivnr.: 010 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Hjemmel: Valgloven, Valgforskriften Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyre. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyre. Saksliste Møteinnkalling for Kommunestyre Møtedato: 8.1.215 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17: Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 2 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER. Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune

Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER. Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune XX.XX.2016 1 Vedtektenes virkeområde Vedtektene gjelder for alle offentlige folkeavstemninger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner 1 1 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking

Detaljer

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Endret sist: 30. juni 2015 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. januar 2003 med hjemmel

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 72 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

MØTEINNKALLING 3/11 11/197 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING

MØTEINNKALLING 3/11 11/197 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING Valgstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 05.05.2011 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VALGINFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 5 - ÅRGANG 2 AUGUST 2015 Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Slik stemmer du i valglokalet Side 4 Oversikt

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 -

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 - Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 14:00 - Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer: AP - Hans Sundsvalen

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 13.11.2014 09.15 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Turnéplan: Musika Mobile H16

Turnéplan: Musika Mobile H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 10:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Berg skole: trinn: 2 3, antall: 96 Bispehaugen skole: trinn: 2 3, antall: 62 Breidablikk skole: trinn: 2 3, antall: 90 Brundalen skole: trinn:

Detaljer

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa Rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer