Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll"

Transkript

1 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. mer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 3/7 PS 4/7 Innhold Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 27 Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Marianne Sivertsen Næss Varaordfører Av hensyn til allergikere ber vi om at det ikke benyttes parfyme eller andre produkter med sterk lukt under politiske møter. På forhånd tusen takk.

2 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 3/7 PS 4/7 Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 27 Godkjenning av protokoll

3 Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 26/57-44 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/7 Valgstyret Vedlegg Møtebok for Valgstyre ved Stortingsvalget 27 2 Møtebok for Sametingsvalget 27 Saksdokumenter ikke vedlagt: Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 27 Saken gjelder Behandling og godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget. Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest valgstyre godkjenner møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 27.

4 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Hammerfest Finnmark Finnmárku År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: Telefon: Moen Svanhild E-postadresse: Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer): Navn Jakobsen Alf Einar Næss Marianne Sivertsen Bech Tarjei Jensen Hermo Tom-Kristian Tommen Hågensen Berit Bæivi Anne-Mette Lien Turid Johansen Reidar Peder Knudsen Harald Methi Kurt Alfred Holmgren Elin Mølmann Nilsen Maria Therese Reite Gamst Andreas Sjøtun Eva Gebhardt Andersen Karl-Tore Paulsen Jonas Valle Olsen Haldis Sletten Heidi Marie Mauno Johansen Grethe Ernø Guleng Vigdis Jørgensen Kristel Monique Rønning Ole Martin Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem :29:27 Valgprotokoll for valgstyret Side

5 A2 Valgtinget Stemmekretser og tid: Navn på alle kretsene i kommunen Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag Hammerfest 6: 2: 9: 2: Akkarfjord/Sørøya 9: 8: Hønseby 9: 8: Rypefjord 6: 2: 9: 2: Forsøl 9: 8: B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger B. Totalt mottatte forhåndsstemmegivninger Antall stemmegivninger Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra. juli til 9. august (tidligstemmegivning) Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra. august Antall brevstemmer utenriks Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen Antall i beredskapskonvolutt Sum mottatte forhåndsstemmegivninger Forkastet 2 3 Godkjente Totalt antall :29:27 Valgprotokoll for valgstyret Side 2

6 B.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger Forkastelser Innenriks Utenriks Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen - () a Stemmegivningen inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er - () b Stemmegivningen er ikke avgitt til rett tid - () c Stemmegivningen er ikke levert til rett stemmemottaker - () d Omslagskonvolutten er åpnet eller forsøkt åpnet - () e Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning - () f Stemmegivningen er ikke kommet inn til valgstyret innen kl. 7 dagen etter valgdagen - () g Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen -a () a Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning -a () c Sum forkastede forhåndsstemmegivninger 2 Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.. og B2.2.) Totalt antall forhåndsstemmegivninger B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmesedler B2. Startet senest 4 timer før valglokalene stenger B2.. Behandlede ordinære forhåndsstemmesedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total antall behandlede forhåndsstemmesedler Kryss i manntall 2 24 Ant. sedler :29:28 Valgprotokoll for valgstyret Side 3

7 B2..2 Partifordelte forhåndsstemmesedler Parti Antall Høyre 388 Demokratene i Norge 7 Sosialistisk Venstreparti 95 Alliansen 8 Miljøpartiet De Grønne 35 Fremskrittspartiet 264 Helsepartiet 5 Kristelig Folkeparti 36 Kystpartiet 2 Partiet De Kristne 6 Rødt 3 Venstre 2 Liberalistene 4 Arbeiderpartiet 45 Piratpartiet 3 Senterpartiet 52 Totalt antall partifordelte stemmesedler 2 22 B2..3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2..) og foreløpig opptelling (B2..2) og evt. andre forhold) 9 ustemplede sedler mottatt i urne B2.2 Opptalt etter kl. 7. dagen etter valgdagen (lagt til side og sent innkomne) B2.2. Behandlede sent innkomne forhåndsstemmesedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total antall sent innkomne forhåndsstemmesedler Kryss i manntall 79 Ant. sedler :29:29 Valgprotokoll for valgstyret Side 4

8 B2.2.2 Partifordelte sent innkomne forhåndsstemmesedler Parti Antall Høyre Demokratene i Norge Sosialistisk Venstreparti 5 Alliansen Miljøpartiet De Grønne 2 Fremskrittspartiet 8 Helsepartiet Kristelig Folkeparti Kystpartiet Partiet De Kristne Rødt 2 Venstre 8 Liberalistene Arbeiderpartiet 23 Piratpartiet Senterpartiet 8 Totalt antall partifordelte stemmesedler 78 B2.2.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.) og foreløpig opptelling (B2.2.2) og evt. andre forhold) Tvilsom seddel partiet stiller ikke liste i fylket :29:29 Valgprotokoll for valgstyret Side 5

9 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C Oversikt over stemmer mottatt i alle kretser Stemmekrets Sted for foreløpig opptelling Kryss i manntall Søndag Mandag Stemmesedler i urne Opptalte stemmer I særskilt omslag I beredskapsomslag Hammerfest Hos valgstyret Akkarfjord/Sørøya Hos valgstyret Hønseby Hos valgstyret Rypefjord Hos valgstyret Forsøl Hos valgstyret Sum Sum C. Merknad fra stemmestyrene Hammerfest valgtingsstemmer ordinære: 4 ustemplete sedler Rypefjord valgtingsstemmer ordinære: 3 ikke funnet i mantallet Forsøl valgtingsstemmer ordinære: i særskilt som hører til i Hammerfest C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene Det er ikke foretatt foreløpig opptelling hos stemmestyrene. C3 Stemmegivninger - valgting C3. Stemmegivning i særskilt omslag Godkjente Forkastet Total antall stemmegivninger i særskilt omslag 8 9 C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag Velger ikke i kommunens manntall -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme -2() c) 8 Total antall forkastede stemmegivninger :29:34 Valgprotokoll for valgstyret Side 6

10 C3.3 Stemmegivninger i beredskapskonvolutt Godkjente Forkastet Total antall stemmegivninger i beredskapskonvolutt C3.4 Forkastede stemmegivninger i beredskapskonvolutt Velger ikke i kommunens manntall -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme -2() c) Total antall forkastede stemmegivninger C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret C4. Antall valgtingsstemmesedler i urne Godkjente Blanke Tvilsomme Total antall valgtingstemmesedler i urne Kryss i manntall Ant. sedler :29:36 Valgprotokoll for valgstyret Side 7

11 C4.2 Partifordelte valgtingsstemmesedler i urne Parti Antall Høyre 495 Demokratene i Norge 5 Sosialistisk Venstreparti 299 Alliansen 3 Miljøpartiet De Grønne 55 Fremskrittspartiet 362 Helsepartiet 2 Kristelig Folkeparti 37 Kystpartiet 7 Partiet De Kristne 3 Rødt 29 Venstre 39 Liberalistene 5 Arbeiderpartiet 26 Piratpartiet 5 Senterpartiet 65 Totalt antall partifordelte stemmesedler 2 79 C4.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.) og foreløpig opptelling (C4.2) og evt. andre forhold) C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag Godkjente Blanke Tvilsomme Total antall stemmesedler i særskilt omslag Kryss i manntall Ant. sedler :29:36 Valgprotokoll for valgstyret Side 8

12 C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag Parti Antall Høyre Demokratene i Norge Sosialistisk Venstreparti Alliansen Miljøpartiet De Grønne Fremskrittspartiet Helsepartiet Kristelig Folkeparti Kystpartiet Partiet De Kristne Rødt Venstre Liberalistene Arbeiderpartiet Piratpartiet Senterpartiet Totalt antall partifordelte stemmesedler C4.6 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling (C4.5) og evt. andre forhold) C4.7 Antall stemmesedler i beredskapskonvolutt Godkjente Blanke Tvilsomme Total antall stemmesedler i beredskapskonvolutt Kryss i manntall Ant. sedler :29:36 Valgprotokoll for valgstyret Side 9

13 C4.8 Partifordelte stemmesedler i beredskapskonvolutt Parti Antall Høyre Demokratene i Norge Sosialistisk Venstreparti Alliansen Miljøpartiet De Grønne Fremskrittspartiet Helsepartiet Kristelig Folkeparti Kystpartiet Partiet De Kristne Rødt Venstre Liberalistene Arbeiderpartiet Piratpartiet Senterpartiet Totalt antall partifordelte stemmesedler C4.9 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling (C4.8) og evt. andre forhold) :29:36 Valgprotokoll for valgstyret Side

14 D Endelig opptelling D Forhåndsstemmer D. Opptalte forhåndsstemmesedler Type Godkjente Blanke Forkastet Total Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger Opptalt etter kl. 7. dagen etter valgdagen 78 Total antall opptalte forhåndsstemmesedler D.2 Forkastede forhåndsstemmesedler Type forkastelse Seddelen manglet off. stempel -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d) Startet senest 4 timer før valglokalene stenger Opptalt etter stenging Totalt antall forkastede stemmesedler D.3 Godkjente forhåndsstemmesedler fordelt på parti Parti Endelig Høyre 398 Demokratene i Norge 8 Sosialistisk Venstreparti 2 Alliansen 8 Miljøpartiet De Grønne 37 Fremskrittspartiet 272 Helsepartiet 5 Kristelig Folkeparti 36 Kystpartiet 2 Partiet De Kristne 6 Rødt 33 Venstre 28 Liberalistene 5 Arbeiderpartiet 68 Piratpartiet 3 Senterpartiet 6 Totalt antall partifordelte stemmesedler :29:36 Valgprotokoll for valgstyret Side

15 D.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler Parti Foreløpig Endelig Avvik Høyre Demokratene i Norge 8 8 Sosialistisk Venstreparti 2 2 Alliansen 8 8 Miljøpartiet De Grønne Fremskrittspartiet Helsepartiet 5 5 Kristelig Folkeparti Kystpartiet 2 2 Partiet De Kristne 6 6 Rødt Venstre Liberalistene 5 5 Arbeiderpartiet Piratpartiet 3 3 Senterpartiet 6 6 Totalt antall partifordelte stemmesedler D.5 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.) Hele kommunen forhåndsstemmer ordinære: 9 ustemplede sedler mottatt i urne. Ikke skannet inn. differanse fra manuell til maskinell telling. D2 Valgtingsstemmer D2. Opptalte valgtingsstemmesedler Type Godkjente Blanke Forkastet Total Ordinære Særskilt Beredskap Total antall opptalte valgtingsstemmesedler :29:36 Valgprotokoll for valgstyret Side 2

16 D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler Type forkastelse Ordinære Særskilt Beredskap Total Seddelen manglet off. stempel -3() a) 4 4 Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d) Totalt forkastede stemmesedler 4 4 D2.3 Godkjente valgtingsstemmesedler fordelt på parti Parti Endelig Høyre 496 Demokratene i Norge 5 Sosialistisk Venstreparti 299 Alliansen 3 Miljøpartiet De Grønne 55 Fremskrittspartiet 362 Helsepartiet 2 Kristelig Folkeparti 37 Kystpartiet 7 Partiet De Kristne 3 Rødt 29 Venstre 39 Liberalistene 5 Arbeiderpartiet 26 Piratpartiet 5 Senterpartiet 65 Totalt antall partifordelte stemmesedler :29:36 Valgprotokoll for valgstyret Side 3

17 D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler Parti Foreløpig Endelig Avvik Høyre Demokratene i Norge 5 5 Sosialistisk Venstreparti Alliansen 3 3 Miljøpartiet De Grønne Fremskrittspartiet Helsepartiet 2 2 Kristelig Folkeparti Kystpartiet 7 7 Partiet De Kristne 3 3 Rødt Venstre Liberalistene 5 5 Arbeiderpartiet Piratpartiet 5 5 Senterpartiet Totalt antall partifordelte stemmesedler D2.5 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer) Hele kommunen valgtingsstemmer ordinære: Feil i manuell foreløpig telling :29:37 Valgprotokoll for valgstyret Side 4

18 D3 Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti Parti Forhånd Valgting Total Høyre Demokratene i Norge Sosialistisk Venstreparti Alliansen 8 3 Miljøpartiet De Grønne Fremskrittspartiet Helsepartiet Kristelig Folkeparti Kystpartiet Partiet De Kristne Rødt Venstre Liberalistene 5 5 Arbeiderpartiet Piratpartiet Senterpartiet Totalt antall partifordelte stemmesedler Underskrifter: Dato: Leder: Øvrige medlemmer: :29:37 Valgprotokoll for valgstyret Side 5

19 Sametingsvalget 27 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 27 Kommune: Fylke: Hammerfest Finnmark Finnmárku År: 27 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Moen Svanhild E-postadresse: Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Jakobsen Alf Einar Næss Marianne Sivertsen Bech Tarjei Jensen Hermo Tom-Kristian Tommen Hågensen Berit Bæivi Anne-Mette Lien Turid Johansen Reidar Knudsen Harald Methi Kurt Holmgren Elin Mølmann Nilsen Maria Reite Gamst Andreas Sjøtun Eva Gebhardt Andersen Karl Tore Paulsen Jonas Valle Olsen Haldis Johansen Grethe Ernø Guleng Vigdis Sletten Heidi Mauno Jørgensen Monique Rønning Ole Martin Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem A2 Valgtinget :39:4 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side

20 Stemmekretser og tid Navn på alle kretsene i kommunen: Hammerfest Akkarfjord/Sørøya Hønseby Rypefjord Forsøl Krets Åpningstider Valgdag.9.27 Tidspunkt: 6: - 2: Valgdag Tidspunkt: 9: - 2: Valgdag.9.27 Tidspunkt: 9: - 8: Valgdag.9.27 Tidspunkt: 9: - 8: Valgdag.9.27 Tidspunkt: 6: - 2: Valgdag Tidspunkt: 9: - 2: Valgdag.9.27 Tidspunkt: 9: - 8: :39:5 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side 2

21 B B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer Behandling av mottatte forhåndsstemmer B. Totalt mottatte forhåndsstemmer Antall stemmegivninger Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra. juli 9. august (tidlig-stemmegivn.) Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra. august Antall brevstemmer utenriks Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen Sum mottatte forhåndsstemmer Forkastet Godkjent Totalt antall 96 B.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger Forkastelser Velger var ikke innført i Sametingets valgmanntall i kommunen 56() a) Ikke mulig å identifisere velgeren 56() b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid 56() c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 56() d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 56() e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 56() f) Stemmegivningen kom for sent frem 56() g) Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik B.3 - Totalt antall) Totalt antall forhåndsstemmegivninger Innenriks Utenriks :39:5 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side 3

22 B.3 Opptalte stemmeseddelkonvolutter Stemmeseddelkonvolutter behandlet senest fire timer før valglokalene stengte Stemmeseddelkonvolutter behandlet etter valglokalene stengte, inkl sent innkomne 94 Totalt antall (skal være like B.2 - Godkjente forhåndsstemmegivninger) 95 B.4 Merknad: (Årsak til evt. differanse mellom B.2 - godkjente forhåndsstemmegivninger og B.3 - Totalt antall stemmeseddelkonvolutter) B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B2. Opptalt senest 4 timer før valglokalet stenger B2.. Behandlede forhåndsstemmesedler Godkjente (skal være lik B Totalt antall partifordelte stemmesedler) Blanke Tvilsomme Totalt B2..2 Partifordelte forhåndsstemmesedler Parti Opptalte stemmesedler Rettet Urettet Sum Fremskrittspartiet 9 9 Norske Samers Riksforbund 4 4 Nordkalottfolket 2 2 Høyre 3 3 Senterpartiet 4 4 Árja 7 7 Arbeiderpartiet Šiella Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik B2..) B2..3 Merknad: (Årsak til evt. differanse mellom B2.. - Godkjente forhåndsstemmesedler og B Totalt antall partifordelte stemmesedler) Tvilsom stemmeseddel - partiet stiller ikke liste i kretsen :39:5 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side 4

23 B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne) B2.2. Behandlede forhåndsstemmesedler Godkjente (skal være lik B Totalt antall partifordelte stemmesedler) Blanke Tvilsomme Totalt B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler Parti Opptalte stemmesedler Rettet Urettet Sum Fremskrittspartiet Norske Samers Riksforbund Nordkalottfolket Høyre 2 2 Senterpartiet Árja Arbeiderpartiet 4 4 Šiella Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik B2.2.) B2.2.3 Merknad: (Årsak til evt. differanse mellom B Godkjente forhåndsstemmesedler og Totalt antall partifordelte stemmesedler) :39:5 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side 5

24 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser Se vedlegg C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene Se vedlegg :39:5 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side 6

25 C3 Stemmegivninger - Valgting C3. Stemmegivning i særskilt omslag Godkjent Forkastet Totalt 3 3 C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag Velger ikke i kommunens manntall 57() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme 57() d) 3 Totalt 3 C3.3 Fremmede stemmegivninger Godkjent Forkastet Totalt C3.4 Forkastede fremmede stemmegivninger Velger ikke i kommunens manntall 57() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme 57() d) Totalt C3.5 Merknad: :39:5 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side 7

26 C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret C4. Antall valgtingsstemmesedler i urne Godkjente (skal være lik C4.2 - Totalt antall partifordelte stemmesedler) Blanke Tvilsomme Totalt C4.2 Partifordelte valgtingsstemmesedler i urne Parti Opptalte stemmesedler Rettet Urettet Sum Fremskrittspartiet 9 9 Norske Samers Riksforbund 8 8 Nordkalottfolket 3 3 Høyre Senterpartiet 4 4 Árja 5 5 Arbeiderpartiet 4 4 Šiella Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik C4.) C4.3 Antall fremmede stemmesedler Godkjente (skal være lik C4.4 - Totalt antall partifordelte stemmesedler) Blanke Tvilsomme Totalt C4.4 Partifordelte fremmede stemmesedler Parti Opptalte stemmesedler Rettet Urettet Sum Fremskrittspartiet Norske Samers Riksforbund Nordkalottfolket Høyre Senterpartiet Árja Arbeiderpartiet Šiella :39:5 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side 8

27 Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik C4.3) C4.5 Antall stemmesedler i særskilt omslag Godkjente (skal være lik C4.6 - Totalt antall partifordelte stemmesedler i særskilt Blanke Tvilsomme Totalt C4.6 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag Parti Opptalte stemmesedler Rettet Urettet Sum Fremskrittspartiet Norske Samers Riksforbund Nordkalottfolket Høyre Senterpartiet Árja Arbeiderpartiet Šiella Totalt antall partifordelte stemmesedler (skal være lik C4.5) D Total oversikt Parti Forhånd Valgting Total Fremskrittspartiet Norske Samers Riksforbund Nordkalottfolket Høyre Senterpartiet Árja Arbeiderpartiet Šiella Totalt antall partifordelte Underskrifter: Dato: :39:6 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side 9

28 Leder: Øvrige medlemmer: :39:6 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Side

29 Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 25/299-3 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/7 Valgstyret Vedlegg Protokoll fra møte den Saksdokumenter ikke vedlagt: Godkjenning av protokoll Saken gjelder Godkjenning av protokoll. Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes.

30 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: : Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Nestleder AP Berit Hågensen Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Anne-Mette Bæivi Medlem AP Turid Lien Medlem KRF Alf E. Jakobsen Leder AP Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem AP Harald Knudsen Medlem H Møteprotokoll Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP mer som møtte: Navn Andreas Gamst Tarjei Jensen Bech AP Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen og personalsjef Trude Klausen. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling, sakslista og dagsorden godkjent.

31 Saksliste Saksnr PS /7 PS 2/7 Innhold Oppnevning av stemmestyrer mm. Godkjenning av protokoll PS /7 Oppnevning av stemmestyrer mm. Rådmannens forslag til vedtak:. Som ledere, nestledere og medlemmer av stemmestyrene oppnevnes de personer som fremgår av den vedlagte liste (vedlegg I) til dette saksfremlegg. 2. Tidligstemmegivningen avvikles i perioden. juli til og med 9. august og skal foregå på Hammerfest rådhus, Servicekontoret. 3. Den alminnelige forhåndsstemmegivning skal foregå på Hammerfest rådhus, Servicekontoret i perioden. august til 8. september 27. Det arbeides for å etablere forhåndsstemmemottak på kjøpesenteret og ved utdanningsinstitusjonene i Hammerfest kommune. Åpningstider for forhåndsstemmestedene fastsettes av valgadministrasjonen. 4. Forhåndsstemmegivning ved helse- og sosialinstitusjonene skal foregå i uke 35 og Frist for velgerne til å søke om å avgi forhåndsstemme fra sitt oppholdssted settes til 6. september Som stemmemottakere i forbindelse med tidligstemmegivning, ambulerende forhåndsstemmegivning og forhåndsstemmegivning på institusjon oppnevnes Anniken Olaussen, Britt Jorunn Sjøtun Holmgren, Arne Sannvik, Cathrine Leistad, Eirik Wahl, Grethe Johannessen, Lena Røbekk, Linda Karlstad, Nanne A. Moeng, Rolf-Ole Frantzen, Sissel Nilsen, Trude Klaussen og Åse Kongsbak. 7. Til den alminnelig forhåndsstemmegivning oppnevnes virksomhetsleder Trond Berg v/servicekontoret som stemmemottaker. Han gis fullmakt til å oppnevne nødvendige ansatte til oppgaven. 8. Rådmannen får fullmakt til å utpeke nødvendig antall valgfunksjonærer ved stemmestedene valgdagen og til forhåndsstemmestedene. 9. Ordfører og valgansvarlig utgjør et arbeidsutvalg som underveis kan ta avgjørelser i mindre saker av praktisk karakter. Saksprotokoll i Valgstyret Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak. Som ledere, nestledere og medlemmer av stemmestyrene oppnevnes de personer som fremgår av den vedlagte liste (vedlegg I) til dette saksfremlegg. 2. Tidligstemmegivningen avvikles i perioden. juli til og med 9. august og skal foregå på Hammerfest rådhus, Servicekontoret.

32 3. Den alminnelige forhåndsstemmegivning skal foregå på Hammerfest rådhus, Servicekontoret i perioden. august til 8. september 27. Det arbeides for å etablere forhåndsstemmemottak på kjøpesenteret og ved utdanningsinstitusjonene i Hammerfest kommune. Åpningstider for forhåndsstemmestedene fastsettes av valgadministrasjonen. 4. Forhåndsstemmegivning ved helse- og sosialinstitusjonene skal foregå i uke 35 og Frist for velgerne til å søke om å avgi forhåndsstemme fra sitt oppholdssted settes til 6. september Som stemmemottakere i forbindelse med tidligstemmegivning, ambulerende forhåndsstemmegivning og forhåndsstemmegivning på institusjon oppnevnes Anniken Olaussen, Britt Jorunn Sjøtun Holmgren, Arne Sannvik, Cathrine Leistad, Eirik Wahl, Grethe Johannessen, Lena Røbekk, Linda Karlstad, Nanne A. Moeng, Rolf-Ole Frantzen, Sissel Nilsen, Trude Klaussen og Åse Kongsbak. 7. Til den alminnelig forhåndsstemmegivning oppnevnes virksomhetsleder Trond Berg v/servicekontoret som stemmemottaker. Han gis fullmakt til å oppnevne nødvendige ansatte til oppgaven. 8. Rådmannen får fullmakt til å utpeke nødvendig antall valgfunksjonærer ved stemmestedene valgdagen og til forhåndsstemmestedene. 9. Ordfører og valgansvarlig utgjør et arbeidsutvalg som underveis kan ta avgjørelser i mindre saker av praktisk karakter. PS 2/7 Godkjenning av protokoll Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes. Saksprotokoll i Valgstyret Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Protokoll fra møte den godkjennes.

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82.

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82. Stortingsvalget 2017 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2017 04 Hedmark fylke 0417 Stange kommune Arstad - Valgdeltakelse: 84,85% Helsepartiet 2 0,14 Arbeiderpartiet 497 34,11 Fremskrittspartiet

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:15-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Magne Sjøvold SP Rakel Therese S.

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Iveland Aust-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksansvarlige: Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnummer: F22/17 Fellesnemnd Protokoll fra Fellesnemndsmøte 25.9.17 Vedlegg: Fellesnemnda 25.9.17 - protokoll

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Kristin Floa. Leder Nestleder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Kristin Floa. Leder Nestleder Leka kommune Møteprotokoll Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 09:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Kristin Floa Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte: Porsanger kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Borch LEDER AP/SV/SP/TLP Helge Ragnvald Olaussen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Valgstyret Dato: 02.05.2017 Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 75 75 11. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksnr Innhold PS 4/15 Godkjenning av valglister til kommunestyrevalget 2015 PS 5/15 Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhold PS 4/15 Godkjenning av valglister til kommunestyrevalget 2015 PS 5/15 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet 2. etg. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 217 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær: Telefon: Gjedrem Torunn Ivesdal 51 2 11 62

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig Randaberg kommune Utvalg: Valgstyret Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2016 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Hægebostad Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 01.11.2017 Tid: 10:00 11:25 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lill Harriet Sandaune FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lill Harriet Sandaune FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 06.06.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

Arbeiderpartiet 43 16,35. Demokratene i Norge 1 0,38. Fremskrittspartiet 65 24,71. Helsepartiet 0 0,00. Høyre 53 20,15. Kystpartiet 0 0,00

Arbeiderpartiet 43 16,35. Demokratene i Norge 1 0,38. Fremskrittspartiet 65 24,71. Helsepartiet 0 0,00. Høyre 53 20,15. Kystpartiet 0 0,00 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 19 Troms Romsa fylke 1933 Balsfjord kommune Laksvatn Arbeiderpartiet 43 16,35 Demokratene i Norge 1,38 Fremskrittspartiet 65 24,71 Helsepartiet,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.05.2017 Tid: 13:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tid: 19:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING VALGSTYRET SAKSLISTE 1/17 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET DELEGERING AV VALGSTYRETS MYNDIGHET

MØTEINNKALLING VALGSTYRET SAKSLISTE 1/17 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET DELEGERING AV VALGSTYRETS MYNDIGHET TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING VALGSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - DELEGERING

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 -

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 - Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 14:00 - Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer: AP - Hans Sundsvalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Valgstyret

MØTEPROTOKOLL Valgstyret MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtetid: 25.01.2017 kl. 19.35 19.45 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen, Johan

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer