Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 1/16 PS 2/16 Innhold Valgprotokoll for rådgivende folkeavstemning Godkjenning av protokoll Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen Ordfører Av hensyn til allergikere ber vi om at det ikke benyttes parfyme eller andre produkter med sterk lukt under politiske møter. På forhånd tusen takk.

2 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 1/16 PS 2/16 Valgprotokoll for rådgivende folkeavstemning Godkjenning av protokoll

3 Saksbehandler: Trude Klaussen Saksnr.: 2016/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/16 Valgstyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Valgprotokoll for rådgivende folkeavstemning Saken gjelder Behandling og godkjenning av valgstyrets møtebok for rådgivende folkeavstemning 2016 Sakens bakgrunn og fakta I henhold til kommunestyrets vedtak den har det i perioden 18. mai 30. mai blitt gjennomført en rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing i Hammerfest kommune. Forhåndsstemmeperioden var fra og valgdag for folkeavstemningen var 30. mai Valgdeltakelsen ble totalt 23,97 %, hvorav 21,57 % av stemmegivningene ble avgitt i forhåndsstemmeperioden og 2,4 % på valgdagen. Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: Valgstyrets møtebok for rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 2016 godkjennes.

4 Rådgivende folkeavstemning Valgprotokoll for valgstyret År 2016 Kommune: Hammerfest Fylke: Finnmark A Administrative forhold Folkeavstemning ble avholdt: Forhåndsstemmegivning, papir Forhåndsstemmegivning, elektronisk Valgting mai mai 30.mai A1 Valgstyret Valgstyret sekretær: Svanhold Moen E-postadresse: Telefon: Valgstyrets leder: Alf E Jakobsen (ordfører) Øvrige medlemmer: Marianne S. Næss, Tarjei Jensen Beck, Tom-Kristian Tommen Hermo, Berit Hågensen, Anne-Mette Bæivi, Turid Lien, Reidar P. Johansen, Harald Knudsen A 2 Valgdeltakelse stemmeberettigede i kommunen: kryss Andel (%) av stemmeberettige Forhåndsstemmer Valgting Elektroniske stemmer Totalt ,94 2,4 17,63 23,97

5 B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1 Behanding av mottatte forhåndsstemmer (uten e-stemmer) B 1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmegivninger forhåndsstemmegivninger mottatt i perioden mai Sum mottatte forhåndsstemmer Forkastet 1 1 Godkjente B 1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger Forkastede stemmegivninger: Velger står ikke i kommunens manntall Det var ikke mulig å identifisere velger Velger har allerede fått godkjent en stemmegivning Sum forkastelser Godkjente stemmegivninger: Kryss i manntallet/seddel rett i urne Kryss i manntallet/seddel i konvolutt Sum godkjente Totalt antall forhåndstemmegivninger B 1.3 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer (minst 4 timer før valglokalet stenger) Godkjente Tvilsomme (overføres til D 1.2) Totalt Kryss i manntallet sedler i urna B 1.4 Forhåndsstemmer fordelt på svaralternativene 3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest Totalt

6 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C 1 Oversikt over mottatte stemmegivninger Stemmekrets Hammerfest SUM Kryss Mandag Opptalte stemmer Sedler i urne I særskilt omslag Sted for foreløpig opptelling Hos valgstyret C 2 Stemmegivninger i særskilt omslag - valgting Godkjente (overføres til D 2.2 og D 2.3) Forkastede Totalt C 3 Foreløpig opptelling hos valgstyret C 3.1 valgtingsstemmesedler i urne Godkjente Tvilsomme (overføres til D 2.2) Totalt Kryss i manntallet sedler i urna C 3.2 Valgtingsstemmer fra urne - fordelt på svaralternativene 3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest Totalt

7 D Endelig opptelling D 1 Endelig opptelling - forhåndsstemmer D 1.1 Oversikt opptalte forhåndsstemmesedler (uten e-stemmer) Opptalt minst 4 timer før valglokalet stenger Endelig opptelling etter at valglokalet stengte Totalt antall opptalte forhåndssedler godkjente forkastede Totalt D 1.2 Forkastede forhåndsstemmesedler Forkastelser Fra opptelling minst 4 Fra endelig opptelling timer før stenging Det er krysset av for mer enn ett svaralternativ, og begge alternativene er JA til kommunesammenslåing. 3 3 Det er krysset av for mer enn ett svaralternativ slik at det ikke er mulig å fastslå velgers vilje. 1 1 Stemmeseddelen mangler stempel 0 0 Sum forkastede stemmesedler 4 4 D 1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på svaralternativene - endelig telling 3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest Totalt antall fordelte stemmesedler D 1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler 3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest Totalt antall fordelte stemmesedler Foreløpig Endelig Avvik

8 D 2 Endelig opptelling - valgtingstemmer D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler Godkjente Forkastede Totalt Ordinære Fra særskilt omslag (fra C 2.1) Totalt antall opptalte valgtingsedler D 2.2 Forkastede valgtingstemmesedler Forkastelser Fra opptelling minst 4 Fra endelig opptelling timer før stenging Det er krysset av for mer enn ett svaralternativ, og begge alternativene er JA til kommunesammenslåing. 3 3 Det er krysset av for mer enn ett svaralternativ slik at det ikke er mulig å fastslå velgers vilje. 0 0 Stemmeseddelen mangler stempel 0 0 Sum forkastede stemmesedler 3 3 D 2.3 Godkjente stemmesedler (valgting) fordelt på svaralternativene JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest 65 4 Totalt antall fordelte stemmesedler 193 D 2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling 3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest Totalt antall fordelte stemmesedler Foreløpig Endelig Avvik

9 D 3 Totalt oversikt før e-stemmene legges til 3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest Totalt antall fordelte stemmesedler Forhånd Valgting Totalt D 4 Elektroniske stemmer D 4.1 Totalt antall elektroniske stemmegivninger Godkjente Tvilsomme Totalt antall Kryss i Foreløpig Endelig manntall D 4.2 Godkjente elektroniske stemmer fordelt på svaralternativene 3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest Totalt antall fordelte stemmesedler Foreløpig Endelig Avvik D 5 Total oversikt - valgresultat 1. Nei 3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest Totakt antall fordelte stemmesedler Forhånd Elektroniske Valgting Total Kommentar 1: Avvik mellom antallet kryss og sedler i urna Ved opptelling ble det registrert to avvik mellom antallet kryss i mantallet og antallet godkjente stemmesedler i urna. Forhåndsstemmer: 1 seddel mer enn antallet kryss. Valgtingsstemmer: 2 sedler mer enn antallet kryss. Avviket skyldes feil i avkryssingen.

10 Kommentar 2: Behandling av tvilsomme sedler Det ble mottatt tilsammen 6 stemmer der velgeren hadde krysset av for begge JA-alternativene. Disse stemmene er behandlet som tvilsomme i samsvar med de reglene som gjaldt for folkeavstemningen, og de er ikke medtatt i valgresultatet. Dersom disse stemmene legges til resultatet for alternativ 2 og 3 ble det mottatt totalt JA-stemmer ved folkeavstemningen. Dette innebærer at totalt 84% av valgdeltakerne i Hammerfest kommune er positiv til en kommunesammenslåing. Underskrifter Dato: Leder: Øvrige medlemmer:

11

12 Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/16 Valgstyret Vedlegg 1 Protokoll fra møte den Saksdokumenter ikke vedlagt: Godkjenning av protokoll Saken gjelder Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte den Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra Valgstyrets møte den godkjennes.

13 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Håvard Hargaut-Jensen Medlem AP Fred Johansen Medlem H Mia Hansen Medlem FRP/KYST Grethe Ernø Johansen Medlem SV Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Varamedlemmer som møtte: Navn Elin Mølmann Holmgren Varamedlem AP Tom Kristian Tommen Hermo Bente Orvik 9 stemmer (av 9) til stede. Varamedlem Varamedlem AP SV Møteprotokoll Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, valgansvarlig (personalsjef) Trude Klaussen, Lena Røbekk, biblioteksjef Grethe Johannesen Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling godkjent Dagsorden / saksliste - godkjent

14 Saksliste Saksnr Innhold PS 6/15 Valgstyrets møtebok 2015 PS 7/15 Godkjenning av protokoll PS 6/15 Valgstyrets møtebok 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget 2015 og fylkestingsvalget 2015 godkjennes. Saksprotokoll i Valgstyret Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget 2015 og fylkestingsvalget 2015 godkjennes. PS 7/15 Godkjenning av protokoll Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes. Saksprotokoll i Valgstyret Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Protokoll fra møte den godkjennes.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Tynset kommune, Innlandet fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Tynset kommune, Innlandet fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Tynset kommune, Innlandet fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Tynset Innlandet

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Deatnu - Tana kommune, Troms og Finnmark fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Deatnu - Tana kommune, Troms og Finnmark fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Deatnu - Tana kommune, Troms og Finnmark fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune:

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Søndre Land kommune, Innlandet fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Søndre Land kommune, Innlandet fylke Fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret i Søndre Land kommune, Innlandet fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 29 Kommune: Fylke: Søndre

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Gjesdal kommune, Rogaland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Gjesdal kommune, Rogaland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Gjesdal kommune, Rogaland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Gjesdal

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Dønna kommune, Nordland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Dønna kommune, Nordland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Dønna kommune, Nordland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Dønna Nordland

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Karmøy kommune, Rogaland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Karmøy kommune, Rogaland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Karmøy kommune, Rogaland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Karmøy Rogaland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Grue kommune, Innlandet fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Grue kommune, Innlandet fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Grue kommune, Innlandet fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Grue Innlandet

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Eigersund kommune, Rogaland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Eigersund kommune, Rogaland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Eigersund kommune, Rogaland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Eigersund

Detaljer

@vale. Kommunestyrevalget Valgprotokoll for Valgstyret i

@vale. Kommunestyrevalget Valgprotokoll for Valgstyret i @vale Kommunestyrevalget 219 Valgprotokoll for Valgstyret i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for Valgstyret ~ Kommunestyrevalget 219 Kommune:

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Malvik kommune, Trøndelag fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Malvik kommune, Trøndelag fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Malvik kommune, Trøndelag fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Malvik Trøndelag

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Marker kommune, Viken fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Marker kommune, Viken fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Marker kommune, Viken fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Marker Viken

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Eidsvoll kommune, Viken fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Eidsvoll kommune, Viken fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Eidsvoll kommune, Viken fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Eidsvoll Viken

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Levanger kommune, Trøndelag fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Levanger kommune, Trøndelag fylke Fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret i, Trøndelag fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 29 Kommune: Fylke: Levanger Trøndelag År: 29

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Broch

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

å VALG Fylkestingsvalget 2019 Valgprotokoll for valgstyret i

å VALG Fylkestingsvalget 2019 Valgprotokoll for valgstyret i å VALG Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke I Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune:

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksansvarlige: Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnummer: F22/17 Fellesnemnd Protokoll fra Fellesnemndsmøte 25.9.17 Vedlegg: Fellesnemnda 25.9.17 - protokoll

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Valgprotokoll for Fylkestingsvalget 2019

Valgprotokoll for Fylkestingsvalget 2019 Valgprotokoll for Fylkestingsvalget 219 Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere: HANNE HUSER, signert 19.9.219 med ID-Porten: BankID Mobil MARIANNE ECKER, signert 19.9.219 med ID-Porten:

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Ringsaker kommune, Innlandet fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Ringsaker kommune, Innlandet fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Ringsaker kommune, Innlandet fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Ringsaker

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

VALG. Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Nord-Aurdal kommune, Innlandet fylke

VALG. Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Nord-Aurdal kommune, Innlandet fylke VALG Fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret i Nord-Aurdal kommune, Innlandet fylke Kommune: Nord Aurdal Fylke: Innlandet År: 29 Nøkkeltall i valggjennomføringen Antall stemmeberettigede Totalt

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Sarpsborg kommune, Viken fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Sarpsborg kommune, Viken fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Sarpsborg kommune, Viken fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Sarpsborg

Detaljer

MØTEINNKALLING. DAGSORDEN: Kl Evt. gruppemøter Henvendelse til sekretariatet for tildeling av grupperom. Fra kl Middag i kantina.

MØTEINNKALLING. DAGSORDEN: Kl Evt. gruppemøter Henvendelse til sekretariatet for tildeling av grupperom. Fra kl Middag i kantina. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

32$VALG. Aurskog -Høland kommune, Viken fylke. Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i

32$VALG. Aurskog -Høland kommune, Viken fylke. Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i i l 32$VALG Fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret i Aurskog -Høland kommune, Viken fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret Fylkestingsvalget 29 Kommune: Aurskog

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Røst kommune, Nordland fylke

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Røst kommune, Nordland fylke Kommunestyrevalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Røst kommune, Nordland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Røst Nordland

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Fellesnemnda for kommunesammenslåing

Fellesnemnda for kommunesammenslåing Fellesnemnda for kommunesammenslåing Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.10.2018 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Leder AP Terje Wikstrøm

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

13? VALG. Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke

13? VALG. Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke 5431 13? VALG Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke y Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 12:25

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 12:25 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.02.2019 Tid: 09:00 12:25 Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 01.11.2017 Tid: 10:00 11:25 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Dato: 15.12.2017 Tid: 10:00 13:40 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Bergen kommune, Vestland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Bergen kommune, Vestland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Bergen kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Bergen Vestland

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Protokoll for valgstyret

Protokoll for valgstyret Levanger kommune Kommunesammenslaing - Radgivende folkeavstemning 6.6.2016 Protokoll for valgstyret 1. Administrative forhold - Valgstyret mer (inkl. m(lltende varamedlemmer): Navn: Robert Svarva Alf Magnar

Detaljer

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Bergen kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Bergen kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 2019 Valgprotokoll for valgstyret i Bergen kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019 Kommune: Fylke: Bergen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2016 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :30. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :30. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 02.04.2019 22:30 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer