Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf , ell. e-post: Møtesekretær innkaller vararepresentanter Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ingrid Aune leder Sissel Langås sekretær 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/17 Innhold Saker til behandling Godkjenning av valget og protokollen for stortingsvalget 217 Arkivsaksnr 217/353 2

3 Saker til behandling PS 1/17 Godkjenning av valget og protokollen fra stortingsvalget 217 3

4 Arkiv: 11 Arkivsaksnr: 217/353-7 Saksbehandler: Sissel Langås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 1/ Godkjenning av valget og protokollen fra stortingsvalget 217 Rådmannens innstilling: Protokollen for stortingsvalget 217 i Malvik kommune godkjennes. Vedlegg: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for stemmestyret - Vikhammer Valgprotokoll for stemmestyret - Saksvik Valgprotokoll for stemmestyret - Sveberg Valgprotokoll for stemmestyret - Hommelvik Valgprotokoll for stemmestyret - Sneisen 4

5 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Malvik Fylke: Sør-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Langås Sissel E-postadresse: Telefon: Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer): Navn Aune lngrid Johansen Lundemo Eva Sveian le Herman Sandaune Lill Harriet Walseth Per Mostervik Anne Synnøve Svendsen Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem A2 Valgtinget Stemmekretser og tid: Navn på alle kretsene i kommunen Krets Vikhamar Saksvik Sveberg Hommelvik Sneisen Åpningstid søndag Åpningstid mandag 9: 21: 9: 21: 9: - 21: 9: 21: 9: 21: :9:5 Valgprotokoll for valgstyret 5 Side 1

6 B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmegivninger Antall stemmegivninger Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning) Forkastet Godkjente 39 Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. august 3 47 Antall brevstemmer utenriks 2 Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen 28 Antall l beredskapskonvolutt Sum mottatte forhåndsstemmegivninger 3116 Totalt antall 3116 B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger Forkastelser Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen 1-1 (1) a Innenfiks Utenriks stemmegivningen inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er 1-1 (1) b Stemmegivningen er ikke avgitt til rett tid 1-1 (1) c Stemmegivningen er ikke levert til rett stemmemottaker 1-1 (1) d mslagskonvolutten er åpnet eller forsøkt åpnet 1-1 (1) e Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning 1-1 (1) f Stemmegivningen er ikke kommet inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen 1-1 (1) g Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen 1-1a (1) a Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning 1-1a (1) c Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1) Totalt antall forhåndsstemmegivninger B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmesedler B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger B2.1.1 Behandlede ordinære forhåndsstemmesedler Kryss i manntall Ant. sedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total antall behandlede forhåndsstemmesedler :9:7 Valgprotokoll for valgstyret 6 Side 2

7 B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler Parti Senterpartiet Arbeiderpartiet Rødt Fremskrittspartiet Antall Kristelig Folkeparti 58 Miljøpartiet Demokratene Alliansen Helsepartiet De Grønne i Norge Pensjonistpartiet 86 Partiet De Kristne Liberalistene Venstre Sosialistisk Piratpartiet Kystpartiet Høyre Venstreparti Totalt antall partifordelte stemmesedler B2.1.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling (B2.1.2) og evt. andre forhold) Sannsynlig avglemt avkrysning i manntall. Grovtellingsfeil. 2 ustemplede stemmesedler. B2.2 pptalt etter kl. 17. dagen etter valgdagen (lagt til side og sent innkomne) B2.2.1 Behandlede sent innkomne forhåndsstemmesedler Kryss Godkjente Blanke Tvilsomme i manntall Ant. sedler Total antall sent innkomne forhåndsstemmesedler :9:8 Valgprotokoll for valgstyret 7 Side 3

8 B2.2.2 Partifordelte sent innkomne forhéndsstemmesedler Parti Antall Senterpartiet Arbeiderpartiet Rødt Fremskrittspartiet 28 Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Demokratene i Norge Alliansen Helsepartiet Pensjonistpartiet Partiet De Kristne Liberalistene Venstre Sosialistisk Piratpartiet Kystpartiet Høyre Venstreparti Totalt antall partifordelte stemmesedler 246 B2.2.3 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling (B2.2.2) og evt. andre forhold) Godkjent stemme i særskilt omslag (1 stk), blandet sammen med denne tellekretsen, for å sikre hemmelig valg :9:8 Valgprotokoll for valgstyret 8 Side 4

9 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C1 versikt over stemmer mottatt i alle kretser Sted for foreløpig Kryss i manntall pptalte stemmer Stemmekrets opptelling Søndag Mandag Stemmesedler i l særskilt l beredskapsurne omslag omslag Vikhamar l kretsen Saksvik l kretsen Sveberg I kretsen Hommelvik I kretsen Sneisen I kretsen Sum Sum 4 71 C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyre ne C2.1 Antall valgtingsstemmesedler i urne Kryss i manntall Ant. sedler Godkjente Blanke 37 Tvilsomme 12 Total antall valgtingstemmesedler i urne :9:14 Valgprotokoll for valgstyret Side 5 9

10 C2.2 Partifordelte Valgtingsstemmesedler Parti Senterpartiet Arbeiderpartiet Rødt Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Antall Demokratene i Norge Alliansen Helsepartiet Pensjonistpartiet Partiet De Kristne Liberalistene Venstre Sosialistisk Piratpartiet Kystpartiet Høyre Venstreparti Totalt antall partifordelte stemmesedler 4664 C2.3 Merknad fra stemmestyret (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold) Vikhamar valgtingsstemmer ordinære: 2 stk stemmesedler uten stempel, sannsynligvis brettet inn i andre stemmesedler. Saksvik valgtingsstemmer ordinære: to stykk hadde forhåndsstemt, den ene rakk å legge i urna med stempel før det ble oppdaget, den andre ligger i særskilt. Sveberg valgtingsstemmer ordinære: Avviket forklares med at det er en stemmeseddel uten stempel. Hommelvik valgtingsstemmer ordinære: To stemmesedler levert samtidig, den ene stemplet og ikke den andre. 4 ustemplede stemmesedler. Sneisen valgtingsstemmer k ordinære: :9:14 Valgprotokoll for valgstyret 1 Side 6

11 C3 Stemmegivninger - valgting C3.1 Stemmegivning isærskilt omslag Godkjente 1 Forkastet Total antall stemmegivninger i særskilt omslag C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag Velger ikke i kommunens manntall 1 2(1) a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme 1 2(1) c) Total antall forkastede stemmegivninger C3.3 Stemmegivninger i beredskapskonvolutt Godkjente Forkastet Total antall stemmegivninger i beredskapskonvolutt C3.4 Forkastede stemmegivninger i beredskapskonvolutt Velger ikke i kommunens manntall 1 2(1) a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme 1 2(1) c) Total antall forkastede stemmegivninger C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret C4.1 -C4.3 valgtingsstemmesedler i urne Foreløpig opptelling av valgtingsstemmesedler er foretatt hos stemmestyrene C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag Kryss i manntall Ant. sedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total antall stemmesedler i særskilt omslag :9:14 Valgprotokoll for valgstyret 11 Side 7

12 C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag Parti Antall Senterpartiet Arbeiderpartiet Rødt Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet Demokratene De Grønne i Norge Alliansen Helsepartiet Pensjonistpartiet Partiet De Kristne Liberalistene Venstre Sosialistisk Venstreparti Piratpartiet Kystpartiet Høyre Totalt antall partifordelte stemmesedler C4.6 Merknad (Arsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling (C4.5) og evt. andre forhold) Nulltelling, da vi kun har 1 godkjent stemmegivning i denne kretsen. stemmeseddelen blandes sammen med "Sent innkomne/lagt til side" C4.7 Antall stemmesedler i beredskapskonvolutt Kryss i manntall Ant. sedler Godkjente Blanke Tvilsomme Total antall stemmesedler i beredskapskonvolutt :9:14 Valgprotokoll for valgstyret 12 Side 8

13 C4.8 Partifordelte stemmesedler i beredskapskonvolutt Parti Antall Senterpartiet Arbeiderpartiet Rødt Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Demokratene i Norge Alliansen Helsepartiet Pensjonistpartiet Partiet De Kristne Liberalistene Venstre Sosialistisk Venstreparti Piratpartiet Kystpartiet Høyre Totalt antall partifordelte stemmesedler C4.9 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling (C4.8) og evt. andre forhold) :9:14 Valgprotokoll for valgstyret 13 Side 9

14 D Endelig opptelling D1 Forhåndsstemmer D1.1 pptalte forhåndsstemmesedler Type Godkjente Blanke Forkastet Total pptalt minst fire timer før valglokalet stenger pptalt etter kl. 17. dagen etter valgdagen Total antall opptalte forhåndsstemmesedler D1.2 Forkastede forhåndsstemmesedler Type forkastelse Startet senest 4 timer før valglokalene stenger pptalt etter stenging Seddelen manglet off. stempel 1-3(1) a) 2 Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder 1-3(1) b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på 1-3(1) Partiet eller gruppen stiller ikke liste 1 3(1) d) Totalt antall forkastede stemmesedler D1.3 Godkjente forhéndsstemmesedler fordelt på parti Parti Endelig Senterpartiet 242 Arbeiderpartiet Rødt 73 Fremskrlttspartiet 416 Kristelig Folkeparti 64 Miljøpartiet De Grønne 113 Demokratene i Norge Alliansen Helsepartiet 13 Pensjonistpartiet 86 Partiet De Kristne Liberalistene Venstre 15 Sosialistisk Piratpartiet Kystpartiet Høyre Venstreparti Totalt antall partifordelte stemmesedler :9:14 Valgprotokoll for valgstyret 14 Side 1

15 D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler Parti Foreløpig Endelig Awik Senterpartiet 242 Arbeiderpartiet Rødt 73 Fremskrittspartiet 416 Kristelig Folkeparti 64 Miljøpartiet De Grønne Demokratene i Norge 2 Alliansen 8 Helsepartiet 13 Pensjonistpartiet Partiet De Kristne 4 Liberalistene 6 Venstre 15 Sosialistisk Venstreparti 188 Piratpartiet 1 Kystpartiet 1 Høyre 665 Totalt antall partifordelte stemmesedler D1.5 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.) D2 Valgtingsstemmer D2.1 pptalte valgtingsstemmesedler Type Godkjente Blanke rdinære Særskilt Beredskap Total antall opptalte valgtingsstemmesedler Forkastet Total :9:15 Valgprotokoll for valgstyret 15 Side 11

16 D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler Type forkastelse rdinære Særskilt Beredskap Total Seddelen manglet off. stempel 1-3(1) a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder 1-3(1) b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på 1-3(1) c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) Totalt forkastede stemmesedler D2.3 Godkjente valgtingsstemmesedler fordelt på parti Parti Endelig Senterpartiet 398 Arbeiderpartiet Rødt 94 Fremskrittspartiet 59 Kristelig Folkeparti 99 Miljøpartiet De Grønne 146 Demokratene i Norge 3 Alliansen 7 Helsepartiet 8 Pensjonistpartiet 88 Partiet De Kristne 6 Liberalistene 8 Venstre 21 1 Sosialistisk Venstreparti 349 Piratpartiet 7 Kystpartiet 1 Høyre 1 16 Totalt antall partifordelte stemmesedler :9:15 Valgprotokoll for valgstyret 16 Side 12

17 D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler Parti Foreløpig Endelig Avvik Senterpartiet Arbeiderpartiet Rødt Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Demokratene i Norge Alliansen Helsepartiet Pensjonistpartiet Partiet De Kristne Liberalistene Venstre Sosialistisk Venstreparti Piratpartiet Kystpartiet 1 1 Høyre Totalt antall partifordelte stemmesedler D2.5 Merknad (Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer) Hele kommunen stemmer i særskilt omslag: Nulltelling, da vi kun har 1 godkjent stemmegivning i denne kretsen. stemmeseddelen blandes sammen med "Sent innkomne/lagt til side" Hommelvik valgtingsstemmer ordinære: Grovtellingsfeil, 4 ustemplede stemmesedler i urna :9:15 Valgprotokoll for valgstyret 17 Side 13

18 D3 Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti Parti Forhånd Valgting Total Senterpartiet Arbeiderpartiet Rødt Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Demokratene i Norge Alliansen 15 Helsepartiet Pensjonistpartiet Partiet De Kristne 1 Liberalistene 14 Venstre Sosialistisk Venstreparti Piratpartiet 1 17 Kystpartiet 1 1 Høyre Totalt antall partifordelte stemmesedler Underskrifter: Dato:, Lederzä Øvrige medlemmer: Åm «j? E;JJX'Å/Jyv*»b 71/ fact adm CUM/" v Ailill?» sök/tipp 7 K :9:15 Valgprotokoll 18 for valgstyret Side 14

19 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll Krets: Kommune: Fylke: for stemmestyret Vikhamar Malvik Sør-Trøndelag A Administrative forhold A1 valget ble avholdt; Mandag 11. september 217 Åpningstid: 9: - 21: A2 Stemmestyret Navn Funksjon Møtt (sett kryss) Reitan Trøan Marianne Eli Leder Nestleder Strømhaug Lars-Gøran Schellenberg Medlem :18:27 Valgprotokoll for stemmestyret Side 1 19

20 B Behandling av mottatte stemmer B1 Stemmegivningeri konvolutt Type pptalte konvolutter Stemmegivninger i særskilt omslag (ikke i kommunens manntall, har allerede forhåndsstemt) Stemmegivninger i beredskapskonvolutt :18:28 Valgprotokoll for stemmestyret Side 2 2

21 C Foreløpig opptelling av stemmesedler C1 stemmesedler i urnen Type pptalte stemmesedler i urne Registrerte kryss i manntall Søndag Mandag Total Godkjente stemmesedler Blanke stemmesedler 15 Tvilsomme stemmesedler 2 Totalt antall stemmesedler Merknad: Stortingsvalget stk stemmesedler uten stempel, sannsynligvis brettet inn i andre stemmesedler :18:32 Valgprotokoll for stemmestyret Side 3 21

22 C2 Partifordelte stemmesedler Valglistens navn pptalte stemmesedler Senterpartiet 116 Arbeiderpartiet 443 Rødt 24 F remskrittspartiet 152 Kristelig Folkeparti 24 Miljøpartiet De Grønne 54 Demokratene i Norge Alliansen 2 Helsepartiet 2 Pensjonistpartiet 28 Partiet De Kristne 3 Liberalistene 3 Venstre 77 Sosialistisk Venstreparti 117 Piratpartiet 2 Kystpartiet 1 Høyre 29 Sum D Andre forhold :18:32 Valgprotokoll for stemmestyret Side 4 22

23 Underskrifter: Dato: H/Q ÅCÅ? Leder: Han cuuu; QLÅCMX Øvrigemedlemmer:ä/é I (LX Za eii/w G gifav KSL/» [(hu; :18:32 Valgprotokoll for stemmestyret Side 5 23

24 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll Krets: Kommune: Fylke: for stemmestyret Saksvik Malvik Sør-Trøndelag A Administrative forhold A1 vaiget ble avholdt; Mandag 11. september 217 Åpningstid: 9: -21: A2 Stemmestyret Navn Fosmo Randi Hammer Løkken Bjørg Bjørnås Arild Nordgaard Funksjon Leder Nestleder Medlem Møtt (sett kryss) >< X >< :42:28 Valgprotokoll for stemmestyret Side 1 24

25 B Behandling av mottatte stemmer B1 Stemmegivninger i konvolutt Type pptalte konvolutter Stemmegivninger i særskilt omslag (ikke i kommunens 1 manntall, har allerede forhåndsstemt) Stemmegivninger i beredskapskonvolutt :42:3 Valgprotokoll for stemmestyret Side 2 25

26 C Foreløpig opptelling av stemmesedler C1 stemmesedler i urnen Type pptalte stemmesedler i urne Registrerte kryss i manntall Søndag Mandag Total Godkjente stemmesedler 1 19 Blanke stemmesedler 9 Tvilsomme stemmesedler 5 Totalt antall stemmesedler Merknad: Stortingsvalget 217 to stykk hadde forhåndstemt, den ene rakk å legge i urna med stempel før det ble oppdaget, den andre ligger i særskilt :42:33 Valgprotokoll for stemmestyret Side 3 26

27 C2 Partifordelte stemmesedler Valglistens navn pptalte stemmesedler Senterpartiet 66 Arbeiderpartiet 313 Rødt 33 Fremskrittspartiet 138 Kristelig Folkeparti 29 Miljøpartiet De Grønne 38 Demokratene i Norge Alliansen 2 Helsepartiet Pensjonistpartiet 15 Partiet De Kristne Liberalistene Venstre 65 Sosialistisk Venstreparti 89 Piratpartiet 1 Kystpartiet Høyre 32 Sum 1 19 D Andre forhold :42:33 Valgprotokoll for stemmestyret Side 4 27

28 Underskrifter: Dato: H/\~ \'}?m/m 111 afowmp Øvrige medlemmer: «Edam' :42:33 Valgprotokoll for stemmestyret Side 5 28

29 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Sveberg Kommune: Malvik! Q, L. Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold A1 valget ble avholdt: Mandag 11. september 217 Åpningstid: 9: -21 : A2 Stemmestyret Navn Funksjon Møtt (sett kryss) Mathisen Elise Margrethe Leder Eliassen Renate Nestleder Renå Hans Jørgen Medlem >< ><. X, :44:1 Valgprotokoll for stemmestyret Side 1 29

30 B Behandling av mottatte stemmer B1 Stemmegivningeri konvolutt Type pptalte konvolutter Stemmegivninger i særskilt omslag (ikke i kommunens manntall, har allerede forhåndsstemt) Stemmegivninger i beredskapskonvolutt :44:11 Valgprotokoll for stemmestyret Side 2 3

31 C Foreløpig opptelling av stemmesedler C1 stemmesedler i urnen Type pptalte stemmesedler i urne Registrerte kryss i manntall Søndag Mandag Total Godkjente stemmesedler 752 Blanke stemmesedler 5 Tvilsomme stemmesedler 1 Totalt antall stemmesedler Merknad: Stortingsvalget 217 Avviket forklares med at det er en stemmeseddel uten stempel :44:15 Valgprotokoll for stemmestyret Side 3 31

32 C2 Partifordelte stemmesedler Valglistens navn pptalte stemmesedler Senterpartiet 8 Arbeiderpartiet 25 Rødt 15 Fremskrittspartiet 89 Kristelig Folkeparti 22 Miljøpartiet De Grønne 2 Demokratene i Norge 1 Alliansen 1 Helsepartiet 5 Pensjonistpartiet 14 Partiet De Kristne 2 Liberalistene 1 Venstre 36 Sosialistisk Venstreparti 42 Piratpartiet 1 Kystpartiet Høyre 173 Sum 752 D Andre forhold Valgprotokoll for stemmestyret Side 4 32

33 Underskrifter: Dato: Leder: % I\-( _ Øvrige medlemmer: H Ra/2au% :44:15 Valgprotokoll for stemmestyret Side 5 33

34 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Hommelvik Kommune: Malvik Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold A1 Valget ble avholdt; Mandag 11. september 217 Åpningstid: 9:- 21 : A2 Stemmestyret Navn Funksjon Haugen Marit Leder Aas Ann Elin Nestleder Lutdal Ann-Elise Medlem Møtt (sett kryss) X X X :55:23 Valgprotokoll for stemmestyret Side 1 34

35 B Behandling av mottatte stemmer B1 Stemmegivningeri konvolutt Type pptalte konvolutter Stemmegivninger i særskilt omslag (ikke i kommunens 5 ' manntall, har allerede forhåndsstemt) Stemmegivninger i beredskapskonvolutt :55:24 Valgprotokoll for stemmestyret Side 2 35

36 C Foreløpig opptelling av stemmesedler C1 Stemmesedler i urnen Type pptalte stemmesedler i urne Registrerte kryss i manntall Søndag Mandag Toul Godkjente stemmesedler Blanke stemmesedler 8 Tvilsomme stemmesedler 4 Totalt antall stemmesedler Merknad: Stortingsvalget 217 To stemmesedler levert samtidig, den ene stemplet og ikke den andre. 4 ustemplede stemmesedler :55:28 Valgprotokoll for stemmestyret Side 3 36

37 C2 Partifordelte stemmesedler Valglistens navn pptalte stemmesedler Senterpartiet 111 ' Arbeiderpartiet 585 Rødt 18 Fremskrittspartiet 188 Kristelig Folkeparti 23. Miljøpartiet De Grønne 32 Demokratene i Norge 2 Alliansen 1 ' Helsepartiet 1 Pensjonistpartiet 28 Partiet De Kristne 1 Liberalistene 3 _ Venstre 31 Sosialistisk Venstreparti 94 Piratpartiet 3 Kystpartiet Høyre 21 Sum D Andre forhold :55:28 Valgprotokoll for stemmestyret Side 4 37

38 Underskrifter: Data (LCLZI? MW ffaafflw mgmmw :55:28 Valgprotokoll for stemmestyret Side 5 38

39 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Sneisen Kommune: Malvik i I i , _.,., ] i Fylkez Sør-Trøndelag A Administrative forhold A1 Valget ble avholdt: Åpningstid: Mandag 11. september 217 9: -21 : A2 stemmestyret Navn lngstad Stig Harry Wenn Cate-Iren Lothe Kai-Inge Funksjon Leder Nestleder Medlem Møtt (sett kryss) / :15:7 Valgprotokoll for stemmestyret Side 1 39

40 B Behandling av mottatte stemmer B1 Stemmegivninger i konvolutt Type pptalte konvolutter Stemmegivninger i særskilt omslag (ikke i kommunens manntall, har allerede forhåndsstemt) Stemmegivninger i beredskapskonvolutt :15:8 Valgprotokoll for stemmestyret Side 2 4

41 C Foreløpig opptelling av stemmesedler C1 Stemmesedler i urnen Type pptalte stemmesedler i urne Registrerte kryss i manntall Søndag Mandag Toul Godkjente stemmesedler 134 Blanke stemmesedler o Tvilsomme stemmesedler Totalt antall stemmesedler Merknad: Stortingsvalget 217 k :15:12 Valgprotokoll for stemmestyret Side 3 41

42 C2 Partifordelte stemmesedler Valglistens navn pptalte stemmesedler Senterpartiet 25 Arbeiderpartiet 42 Rødt 4 Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti 23 2 Miljøpartiet Demokratene Alliansen Helsepartiet De Grønne i Norge 2 1 Pensjonistpartiet Partiet De Kristne Liberalistene Venstre Sosialistisk Venstreparti Piratpartiet Kystpartiet Høyre Sum D Andre forhold :15:12 Valgprotokoii for stemmestyret Side 4 42

43 Underskrifter: Dam=%_(7l Øvrige medlemmer: Caia xsupxf ug 2,... H :15:12 Valgprotokoll for stemmestyret Side 5 43

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00, e-post: postmottak@malvik.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82.

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82. Stortingsvalget 2017 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2017 04 Hedmark fylke 0417 Stange kommune Arstad - Valgdeltakelse: 84,85% Helsepartiet 2 0,14 Arbeiderpartiet 497 34,11 Fremskrittspartiet

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lill Harriet Sandaune FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lill Harriet Sandaune FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 06.06.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:15-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Magne Sjøvold SP Rakel Therese S.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 217 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær: Telefon: Gjedrem Torunn Ivesdal 51 2 11 62

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Iveland Aust-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Hægebostad Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 15 Møre og Romsdal fylke 152 Molde kommune Kvam Venstre 55 5,14 Senterpartiet 7 6,54 Fremskrittspartiet 128 11,95 Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Arbeiderpartiet 43 16,35. Demokratene i Norge 1 0,38. Fremskrittspartiet 65 24,71. Helsepartiet 0 0,00. Høyre 53 20,15. Kystpartiet 0 0,00

Arbeiderpartiet 43 16,35. Demokratene i Norge 1 0,38. Fremskrittspartiet 65 24,71. Helsepartiet 0 0,00. Høyre 53 20,15. Kystpartiet 0 0,00 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 19 Troms Romsa fylke 1933 Balsfjord kommune Laksvatn Arbeiderpartiet 43 16,35 Demokratene i Norge 1,38 Fremskrittspartiet 65 24,71 Helsepartiet,

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 17:00 Kommunestyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Karlsøy Troms Romsa År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom, Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.09.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet. Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Protokoll for valgstyret

Protokoll for valgstyret Levanger kommune Kommunesammenslaing - Radgivende folkeavstemning 6.6.2016 Protokoll for valgstyret 1. Administrative forhold - Valgstyret mer (inkl. m(lltende varamedlemmer): Navn: Robert Svarva Alf Magnar

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

Folkeavstemning 2016 Kommunereformen. Hurum valgstyres protokoll 9. mai Valgstyrets medlemmer (inkl møtende varamedlemmer) Stemmekretser og tid:

Folkeavstemning 2016 Kommunereformen. Hurum valgstyres protokoll 9. mai Valgstyrets medlemmer (inkl møtende varamedlemmer) Stemmekretser og tid: Folkeavstemning 2016 Kommunereformen Hurum valgstyres protokoll 9. mai 2016 Valgstyrets mer (inkl møtende varamer) Navn Monica Bratlie Else Marie Rødby Trond Røed Kent Lippert Olsen Morten Sandnes Ivar

Detaljer

Stortingsvalget År: Medlemer (inkl. møtande varamedlemer): Gloppestad Leidulf. Nestleiar. Reed Bernt. Medlem. Medlem. Koren Mariel Eikeset

Stortingsvalget År: Medlemer (inkl. møtande varamedlemer): Gloppestad Leidulf. Nestleiar. Reed Bernt. Medlem. Medlem. Koren Mariel Eikeset Stortingsvalget 27 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Gloppen Fylke: Sogn og Fjordane År: 27 A Administrative tilhøve A Valstyret Sekretær: Haugen Siv Terese Kvalsvik E-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 14:10 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gloppen Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Haugen Siv

Detaljer

Møtebok for Fylkesvalgstyret

Møtebok for Fylkesvalgstyret Møtebok for Fylkesvalgstyret Del 1 Nord-Trøndelag A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene X Det er ingen merknader til gjennomføringen av

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 260417 EVGU ESARK-0221-201533292-13 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. mai 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vik Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30 Valgstyret MØTEINNKALLING 16.08.2013/TOA Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: 22.08.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer