Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyre- og fylkestingsvalg"

Transkript

1 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse: Telefon: Faksnr: Valgstyrets leder: Janne Andreassen Øvrige medlemmer (inkl. møtende varamedlemer) Unn Berit Guttormsen, Medlem Kjell Richardsen, Nestleder Karin Ragnhild Eriksen, Varamedlem Jan Arnulf Andersen, Varamedlem

2 A2 Valgtinget - Stemmekretser og tid Navn på alle kretsene i kommunen Krets Åpningstid 0001 Berlevåg Man. kl kl Kongsfjord Man. kl kl.19.00

3 B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1 Forhåndsstemmegivninger mottatt totalt B1.1 Mottatt - forkastet - godkjent kol 1 mottatt kol 2 forkastet kol 3 godkjent a. Antall forhåndsstemmegivn. innenriks fra 1. juli - 9. august (tidlig-stemmegivn.) b. + Antall forhåndsstemmegivn. innenriks fra 10. august c. + Antall brevstemmer utenriks d. + Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen e. = Totalt antall godkjente stemmegivninger etter f. - Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stengte. Til B2.1a g. - Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Til B2.2a h. = KONTROLLSUM B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet a Innenriks B1.1a+b kol 2 Totalt antall forkastede stemmegivninger Fra B a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen 10-1(1) a) 0 0 b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren 10-1(1) b) 0 0 c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid 10-1(1) c) 0 0 d. - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 10-1(1) d) e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 10-1(1) e) f. - Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 10-1(1) f) g. - Stemmegivningen kom for sent frem 10-1(1) g) 0 0 h. SUM = 0 0 B1.2.1 Kontroll b Utenriks, Svalbard og Jan Mayen B1.1c+d kol 2 JA Sum B1.2 rad h.) = 0 Årsak til eventuell differanse:

4 B2 Forhåndsstemmer til foreløpig opptelling B2.1 Stemmer til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stengte a. Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene ble stengt. Fra B1.1f 99 Antall Innholdet fordelte seg slik: Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering av innholdet (tvilsomme). Til D2.1a c. Blanke stemmesedler Til D4.5 d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene Til fordeling i B3.1a og B3.2a B2.2 Stemmer til foreløpig opptelling etter at valglokalene stengte a. Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl. sent innkomne. Fra B1.1g 20 Antall Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering av innholdet. Til D2.1b c. Blanke stemmesedler Til D4.5 d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene Til fordeling i B3.1b og B3.2b

5 B3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene B3.1 Fylkestingsvalget - Resultat fra foreløpig opptelling Valgliste a b c Forhåndsstemmer Fra foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte Fra B2.1d kol 1 Forhåndsstemmer Fra opptelling etter at valglokalene stengte Fra B2.2d kol 1 Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Rødt Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene i Norge Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Samefolkets parti Totalt SUM Til sammenstilling D3.1a kol 1 B3.1.1 Kontroll Ja B2.1d kol 1 er lik sum B3.1a Årsak til eventuell differanse: Ja B2.2d kol 1 er lik sum B3.1b Årsak til eventuell differanse:

6 B3.2 Kommunestyrevalget - Resultat fra foreløpig opptelling Valgliste a b c Forhåndsstemmer Fra foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte Fra B2.1d kol 2 Forhåndsstemmer Fra opptelling etter at valglokalene stengte Fra B2.2d kol 2 Det norske Arbeiderparti Høyre Fremskrittspartiet Totalt SUM Til sammenstilling D3.1a kol 2 B3.2.1 Kontroll Ja B2.1d kol 2 er lik sum B3.2a Årsak til eventuell differanse: Ja B2.2d kol 2 er lik sum B3.2b Årsak til eventuell differanse:

7 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Stemmekrets Sted for foreløpig opptelling Manntall Antall stemmegivninger avgitt på valgtinget a Kryss i manntallet Søndag Mandag Fvalg kol 1 b Ordinære (urnene) Kvalg kol 2 c Særskilt omslag d Særskilt omslag Fremmede Forhånds- avkryss/ ikke i mannt Berlevåg Valgstyret Kongsfjord Valgstyret SUM Videreføres ev. C2.2a kol 1 ev. C2.2a kol 2 C2.1.1a eller D1.1a D1.2a C1.1 Kontroll av stemmestyrenes valgprotokoller Ja Ja Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til fylkestingsvalget (C1b kol 1) enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (C1a) Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til kommunestyrevalget (C1b kol 2) enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (C1a) Årsak til eventuell differanse:

8 C2 Valgtingsstemmer til foreløpig opptelling hos valgstyret C2.1 Fremmede stemmer som ble tatt med i foreløpig opptelling C2.1.1 Godkjenning av stemmegivninger a. Antall stemmegivninger (konvolutter) Fra C1c b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) Antall c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 10-2(1) c) d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) e. = Godkjent stemmegivninger til foreløpig opptelling Til C2.1.2a C2.1.2 Godkjenning av stemmesedlene Godkjente stemmegivninger fra fremmede a. Fra C2.1.1e b. c. d. e. f. g. Antall Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 Blanke stemmesedler Til D4.5 forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) Godkjente stemmesedler til foreløpig opptelling Til C2.2b

9 C2.2 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret Antall Fvalg kol 1 a. Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som ikke teller selv. (Ev. fra C1b kol 1 og kol 2) b. + Stemmesedler blant de som ble avgitt "fremmed" Fra C2.1.2g 0 0 c. = Mellomsum d. - Stemmesedler lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering. Til D2.2a 1 0 e. - Blanke stemmesedler Til D f. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene. Til fordeling i C3.1a og C3.2a Antall Kvalg kol 2

10 C3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene C3.1 Fylkestingsvalg - Resultat fra foreløpig opptelling Valgliste a b c Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos valgstyret Fra C2.2f kol 1 Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene Fra * Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Rødt Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene i Norge Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Samefolkets parti Totalt SUM Til sammenstilling D3.1d kol 1 * Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.2 C3.1.1 Kontroll Ja C3.1a er lik sum C2.2f kol 1 Årsak til eventuell differanse: Ja C3.1b er lik sum B3.2 i stemmestyrets møtebok (Kontroller tallet 0) Årsak til eventuell differanse:

11 C3.2 Kommunestyrevalg - Resultat fra foreløpig opptelling. Valgliste a b c Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos valgstyret Fra C2.2f kol 2 Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene Fra * Totalt Det norske Arbeiderparti Høyre Fremskrittspartiet SUM Til sammenstilling D3.1d kol 2 * Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.4 C3.2.1 Kontroll Ja C3.2a er lik sum C2.2f kol 2 Årsak til eventuell differanse: Ja C3.2b er lik sum B3.4 i stemmestyrets møtebok (Kontroller tallet 0) Årsak til eventuell differanse:

12 D Endelig opptelling D1 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag D1.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte "fremmed" (skal bare fylles ut dersom fremmede stemmer ikke ble tatt med i foreløpig Antall opptelling) a. Antall stemmegivninger Fra C1c 2 b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) 0 c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 10-2(1) c) 0 d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) 0 e. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) Til D1.3a 2 D1.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen a. Antall stemmegivninger Fra C1d 0 b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) 0 c. - forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) 0 d. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) Til D1.3b 0 Antall

13 D1.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag Antall a. Stemmeseddelkonvolutter fra fremmede Fra D1.1e 2 b. + Stemmeseddelkonvolutter fra forhåndsavkrysset / ikke i manntall. Fra D1.2d 0 c. = Godkjente stemmegivninger fra særskilt omslag Innhold: Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 Stemmesedlene fordelte seg slik d. Blanke stemmesedler Til D e. forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) 0 0 f. g. forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) h. forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) 0 0 i. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike listene. Til sammenstilling D3.1e 0 0

14 D2 Behandling av tvilsomme stemmer D2.1 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene Antall a. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i forbindelse med foreløpig opptelling. Fra B2.1b 0 b. + Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Fra B2.2b c. = Totalt antall stemmeseddelkonvolutter Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik 0 0 Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 d. Blanke stemmesedler. Til D e. f. forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) g. forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) 0 0 h. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike listene. Til sammenstilling D3.1b 0 2

15 D2.2 Behandling av tvilsomme stemmer blant valgtingsstemmene a. b. + Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling. Fra C2.2d Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling. Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker. Antall Fvalg kol Antall Kvalg kol 2 c. = Mellomsum: Totalt antall stemmesedler 1 0 d. Blanke stemmesedler Til D e. - forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) 1 0 f. - forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) 0 0 g. - forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) 0 0 h. - forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) 0 0 i. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene. Til sammenstilling D3.1f 0 0

16 D3 Resultat fra endelig opptelling D3.1 Sammendrag - samlet antall godkjente stemmesedler til endelig opptelling Forhånd a. b. + Antall Fvalg kol 1 Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. Fra B3.1c og B3.2c Godkjente fra "tvilsomme" forhåndsstemmer Fra D2.1h 0 2 Antall Kvalg kol 2 Valgting d. c. = Forhånd: Antall stemmesedler til endelig telling e. + f. + Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av valgtingsstemmer. Fra C3.1c og C3.2c Godkjente stemmesedler fra særskilt omslag Fra D1.3i 0 0 Godkjente fra "tvilsomme" valgtingsstemmer Fra D2.2i 0 0 g. = Mellomsum: h. - i. - j. - k. - l. - Blanke stemmesedler Til D4.5 forkastelsesgrunn: seddelen mangler off.stempel 10-3(1) a) forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) m. = Valgting: Antall stemmesedler til endelig telling

17 D3.2 Fylkestingsvalget - Resultat fra endelig opptelling Antall stemmesedler a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stm.tall Valglistens navn Rettede Urettede Rettede Urettede Totalt Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Rødt Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene i Norge Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Samefolkets parti KONTROLLSUMMER = 86 = 351 = 437 D3.2.1 Kontroll Ja D3.1c kol. 1 er lik sum D3.2a Årsak til differanse: Ja D3.1m kol. 1 er lik sum D3.2b Årsak til differanse:

18 D3.3 Kommunestyrevalget - Resultat fra endelig opptelling Antall stemmesedler a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stm.tall Valglistens navn Rettede Urettede Rettede Urettede Totalt Det norske Arbeiderparti Høyre Fremskrittspartiet KONTROLLSUMMER = 127 = 444 = 571 D3.3.1 Kontroll Ja D3.1c kol. 2 er lik sum D3.3a Årsak til differanse: Ja D3.1m kol. 2 er lik sum D3.3b Årsak til differanse:

19 D4 Sammenstilling og statistikk - kommunestyrevalget D4.1 Kryss i manntallet Antall Antall kryss i manntallet SØNDAG 0 Antall kryss i manntallet MANDAG 449 D4.2 Forhåndsstemmegivninger Antall stemmegivninger Referanse Forkastet Referanse Godkjent Tidligstemmer innenriks (mottatt 1. juli - 9. august) B1.1a kol II 0 B1.1a kol III 3 Øvrige forhåndsstemmegivninger innenriks (mottatt fra 10. august) B1.1b kol II 4 B1.1b kol III 115 Brevstemmer utenriks B1.1c kol II 0 B1.1c kol III 0 Øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen B1.1d kol II 0 B1.1d kol III 1 D4.3 Valgtingsstemmegivninger Antall stemmegivninger Referanse Forkastet Referanse Godkjent Stemmegivninger i urnen(e) C1b kol II 448 Fremmede stemmegivninger (dersom tatt med i foreløpig opptelling) C2.1.1b-d C2.1.1e Fremmede stemmegivninger (dersom ikke tatt med i foreløpig opptelling) D1.1b-d 0 D1.1e 2 Stemmegivninger (forhåndsavkrysset - stod ikke i manntallet) D1.2b-c 0 D1.2d 0

20 D4.4 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger Hjemmel Velgeren var ikke manntallsført i kommunen (1)a / 10-2(1)a Det var ikke mulig å identifisere velgeren (1)b Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid (1)c Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker (1)d Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet (1)e Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning (1)f Stemmegivningen kom for sent frem (1)g Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk. var manntallsført (1)c Velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme (1)c Forhånd Referanse Antall B1.2a 0 B1.2b 0 B1.2c 0 B1.2d 0 B1.2e 0 B1.2f 4 B1.2g 0 Valgting Referanse Antall C2.1.1b + D1.1b + D1.2b 0 C2.1.1c + D1.1c 0 C2.1.1d + D1.1d + D1.2c 0 D4.5 Stemmesedler Forhånd Referanse Antall Valgting Referanse Antall Godkjente stemmesedler D3.1c 127 D3.1m 444 Forkastede stemmesedler D2.1e-g 0 Blanke stemmesedler B2.1c + B2.2c + D2.1d 0 C2.1.2c-f + D1.3e-h + D2.2e-h + D3.1i-l C2.1.2b + C2.2e + D1.3d + D2.2d + D3.1h + St.Mø B3.1e 0 0

21 D4.6 Forkastelsesgrunner for stemmesedler Hjemmel Seddelen mangler off. stempel (1)a Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1)b Fremgår ikke hvilken liste velgeren har stemt på (1)c Partiet/gruppen stiller ikke liste (1)d Forhånd Referanse Antall D2.1e 0 D2.1.f 0 D2.1.g 0 Valgting Referanse Antall C2.1.2c + D1.3e + D2.2e + D3.1i C2.1.2d + D1.3f + D2.2f + D3.1j C2.1.2e + D1.3g + D2.2g + D3.1k C2.1.2f + D1.3h + D2.2h + D3.1i

22 Underskrifter Dato: Leder: Øvrige medlemmer: Vedlegg: E1.1 Listestemmetall og antall mandater til listene E1.2 Mandatenes fordeling på partier E2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter

23 2024 BERLEVÅG E1.2 MANDATENES FORDELING PÅ PARTIER Valgoppgjør kjørt: 15/09-11 kl. 07:53:21 Ant. stemmeberett: 807 Valgdeltakelse: 70.75% Tilbake Mandatnr Partinavn Kvotient 01 Høyre 2, Det norske Arbeiderparti 2, Høyre 1, Det norske Arbeiderparti Høyre Det norske Arbeiderparti Høyre Høyre Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Det norske Arbeiderparti Høyre

24 2024 BERLEVÅG E2.1 STEMMETILLEG OG PERSONLIGE STEMMER Valgoppgjør kjørt: 15/09-11 kl. 07:53:21 Ant. stemmeberett: 807 Valgdeltakelse: 70.75% Det norske Arbeiderparti Ant.stm.sedler: prosent: Listeoppsett Stemmetillegg Pers. stemmer Stm.tillegg + pers.stm. 01 x Richardsen Kjell x Andreassen Janne Beathe Laupstad Rolf Øystein Fredriksen Helene Kristiansen Geir Eriksen Karin Ragnhild Olsen Raymond Olsen Beate Hansen Geir-Rune Kristiansen Merete Evensen John Kristian Hansen June Marit Løkka Ask Noralf Kjær Anne Jorun Andersen Roy Tore Kristiansen Lena Kristin Ny rang.

25 Høyre Ant.stm.sedler: prosent: Listeoppsett Stemmetillegg Pers. stemmer Stm.tillegg + pers.stm. 01 x Schanche Karsten Garmann Guttormsen Unn Berit Hansen Frank Arne Mathisen Hege Jakobsen Joakim Forbergskog Eli Johanne Nilsen Stig Roar Radloff Sylvia Marlen Efraimsen Vidar Leif Fredriksen Anne Jorunn Finnestrand Jarmo Olavi Hansen Inger Tove Lund Trond-Are Nygård Hege Nathalie Skancke Oddbjørn Schanche Elisabeth Johansen Fred Børre Amundsen Elisabeth Ludvigsen Frode Olaf Ny rang.

26 Fremskrittspartiet Ant.stm.sedler: prosent: Listeoppsett Stemmetillegg Pers. stemmer Stm.tillegg + pers.stm. 01 Andersen Jan Arnulf Nygård Frank-Tore Olsen Jim Kenneth Frantzen Odd Marino Pedersen Tor-Arne Pedersen Geir Arne Frantzen Egil Karlsen Johnny Magne Olsen Magnus Eivind Frantzen Frank Ny rang.

27 2024 BERLEVÅG E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. Valgoppgjør kjørt: 15/09-11 kl. 07:53:21 Ant. stemmeberett: 807 Valgdeltakelse: 70.75% Det norske Arbeiderparti Nr Representantens navn Fødselsår 01 Richardsen Kjell Andreassen Janne Beathe Laupstad Rolf Øystein Olsen Beate Fredriksen Helene 1972 Nr Vararepresentantens navn Fødselsår 01 Eriksen Karin Ragnhild Kristiansen Geir Andersen Roy Tore Hansen June Marit Løkka Kjær Anne Jorun Hansen Geir-Rune Evensen John Kristian Olsen Raymond 1973 Høyre Nr Representantens navn Fødselsår 01 Schanche Karsten Garmann Guttormsen Unn Berit Hansen Frank Arne 1959

28 04 Finnestrand Jarmo Olavi Efraimsen Vidar Leif Mathisen Hege Radloff Sylvia Marlen 1972 Nr Vararepresentantens navn Fødselsår 01 Skancke Oddbjørn Schanche Elisabeth Jakobsen Joakim Lund Trond-Are Forbergskog Eli Johanne Amundsen Elisabeth Hansen Inger Tove Nygård Hege Nathalie Ludvigsen Frode Olaf Fredriksen Anne Jorunn 1953 Fremskrittspartiet Nr Representantens navn Fødselsår 01 Andersen Jan Arnulf 1945 Nr Vararepresentantens navn Fødselsår 01 Nygård Frank-Tore Pedersen Tor-Arne Frantzen Egil Olsen Jim Kenneth 1964

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg II151 III Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1756 INDERØY Fylke 1700 NORD-TRØNDELAG A Administrative forhold

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene Fylkestingsvalg Valgprotokoll for fylkesvalgstyret År: Fylke: A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylke: Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Faksnr.: Fylkesvalgstyrets leder:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 1.1.211 Tidspunkt: 12: Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Møtested: Herredsstyresalen Dato: 31.10.2011 Tid: 18:30 Offentlig spørretid: 30 min. fra møtestart Medlemmer som ikke kan møte på grunn

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene År: Stortingsvalg Fylke: Møtebok for fylkesvalgstyret A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Direkte tlf.: Fylkesvalgstyrets leder: Øvrige medlemmer E-post adresse: Faksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Iveland Aust-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.1.211 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Tid: 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Kjell Richardsen, Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Beate Olsen, Karin Eriksen, Unn

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: 29.09.2011 Tid: 12:00 Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kjell Richardsen, Janne Andreassen, Beate Olsen, Karin Eriksen,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Hægebostad Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Karlsøy Troms Romsa År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82.

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82. Stortingsvalget 2017 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2017 04 Hedmark fylke 0417 Stange kommune Arstad - Valgdeltakelse: 84,85% Helsepartiet 2 0,14 Arbeiderpartiet 497 34,11 Fremskrittspartiet

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Protokoll for valgstyret

Protokoll for valgstyret Levanger kommune Kommunesammenslaing - Radgivende folkeavstemning 6.6.2016 Protokoll for valgstyret 1. Administrative forhold - Valgstyret mer (inkl. m(lltende varamedlemmer): Navn: Robert Svarva Alf Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret. Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009

MØTEPROTOKOLL. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret. Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: 17.9.2009 Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009 Til stede: ingvild Kjerkol (DNA) Sara Kveli (DNA) Carl P.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 3/14 sak 18/14

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 3/14 sak 18/14 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kst. rådmann MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Unn Berit Guttormsen, Frank

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo Finnestrand, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen,

Detaljer

1114 BJERKREIM E1.1 LISTESTEMMETALL OG ANTALL MANDATER Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 11:50:58 Ant. stemmeberett: 1,957 Valgdeltakelse: 69.49% Rapp.dato: 13/09-11 kl. 13:48:31 Valgliste Stm.sed. x kst.rpr.

Detaljer

VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET

VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Valgorganisasjonen, Bystyrets kontor 19.09.2011 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1201

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 08.10.2015

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 08.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 15/1723 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret 08.10.2015 GODKJENNELSE AV KOMMUNESTYREVALGET 2015 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknad til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknad til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.09.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

A Administrative forhold

A Administrative forhold Sametingsvalget 7 Fylke/Valgdistrikt: Østre valgkrets År: 7 A Administrative forhold A. Opptellingsvalgstyret Opptellingsvalgstyrets sekretær: Telefon: Gundersen Frode E-postadresse: Medlemmer (inkl. møtende

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Bystyret (konstituerende møte) Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Bystyret (konstituerende møte) Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret (konstituerende møte) Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer