Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo"

Transkript

1 Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive kapitlene. Valgstyrene skal kun skrive i de feltene som er markert med gul farge - de øvrige feltene er beskyttet og det er lagt inn summeringsfunksjoner. Summeringen skjer først når du går ut av feltet (cellen). De fleste overføringene fra en post til en annen, skjer automatisk (det finnes noen få unntak). Når du skal skrive i de gule feltene (cellene), må du først klikke med markøren på det aktuelle feltet (cellen). Deretter er det bare å skrive. Dersom du har behov for å gjøre rettelser på et senere tidspunkt, må du dobbeltklikke på det aktuelle feltet (cellen) før du gjør rettelsene (med enkeltklikk vil du slette alt som står der fra før og du må skrive alt på nytt igjen). Du kan bruke tabulator-tasten til å bevege deg mellom feltene (cellene). Dersom du ønsker å bruke linjeskift i et tekstfelt, trykk ALT + ENTER Dersom du ønsker å fjerne arkbeskyttelsen, velger du Verktøy/Beskyttelse/Opphev arkbeskyttelse (evt. Se gjennom/opphev ark dersom du bruker Excel 27) Dersom du ønsker å se rutenettet og/eller rad- og kolonneoverskrifter, velger du Verktøy/Alternativer og markerer av for ønskede valg i arkfanen "Vis" etter at du har opphevet arkbeskyttelsen (evt. velg Visning dersom du bruker Excel 27). x Les fra fil Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo - Denne versjonen av møteboka er utviklet av ErgoGroup for å lese datafil fra Valg2 Selve møteboka lastes ned fra Dokumenter under Valg-portalen, og lagres lokalt på i f.eks. C:/Møtebok29. Lag din egen original av møteboka som du aldri foretar o og som du starter med hver gang du måtte ønske å foreta en ny kjøring. - Tekstfilen som skal dannes når datauttrekk genereres i Valg29, bør lagres på sam (samme katalog og filnavn på din PC) hver gang. Filnavnet Valgprot.txt foreslåes. - Når tekstfilen er lagret lokalt, kan møteboka kjøres ved å trykke på knappen ovenfo og dataene fra tekstfilen vil komme inn i de riktige rubrikkene i møteboka. - Dersom du ved kjøring av møteboka ser at noe mangler, retter du feilen i Valg29 og gjentar prosessen over inntil alt er korrekt. (Altså ny danning av fil og ny kjøring - Den ferdig-utfylte møteboka lagres lokalt på din PC med eget navn for senere innse fylkesvalgstyret og til KRD. - Fylles ut automatisk ved kjøring av macro - Fylles ev. manuelt ut av bruker her i møteboka

2 oka: 9. å din PC ppdatering i, mme sted. or <Les fra fil>, der det er mulig g av møtebok). ending til

3 Stortingsvalget År: 29 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 121 BERGEN 12 HORDALAND Valgstyrets sekretær: Roar Kristiansen E-postadresse: Direkte tlf.nr. til sekretær: Telefaksnr.: Valgstyrets leder: Gunnar Bakke Øvrige medlemmer: Trude H Larsen Drevland, Medlem Hans-Carl Tveit, Medlem Hilde Onarheim, Medlem Oddny Irene Miljeteig, Medlem Frank William Hansen, Medlem Kjersti Toppe, Medlem Filip Rygg, Medlem Helen G Wathle Kongshavn, Medlem Johan Jacob Horn, Medlem Ruth Mari Grung, Medlem Hallgeir U Hatlevik, Medlem Terje Ohnstad, Nestleder.. 3

4 A2 Valgtinget Stemmekrets og tid Navn på alle kretsene i kommunen: Krets: Åpningstid: 135 Kulturhuset Sentrum Man. kl.9.-kl Indre Arna skule Man. kl.9.-kl Garnes ungdomsskule Man. kl. 9.-kl Lonehallen Man. kl.9.-kl Bergen rådhus Man. kl.9.-kl Vitalitetsenteret Møhlenpris Man. kl.9.-kl Nordnes skole Man. kl.9.-kl Haukeland skole Man. kl.9.-kl Hellen skole Man. kl.9.-kl Rothaugen skole Man. kl.9.-kl Kringlebotn skole Man. kl.9.-kl Ulsmåg skole Man. kl. 9.-kl Helldal skole Man. kl.9.-kl Kaland skole Man. kl.9.-kl Kirkevoll skole Man. kl. 9.-kl Krokeide skole Man. kl.9.-kl Skjold skole Man. kl.9.-kl Midtun skole Man. kl.9.-kl Nattland skole Man. kl.9.-kl Hop skole Man. kl.9.-kl Paradis skole Man. kl.9.-kl Bønes skole Man. kl.9.-kl Lyshovden skole Man. kl.9.-kl Lynghaug skole Man. kl.9.-kl Ortun skole Man. kl.9.-kl Varden skole Man. kl.9.-kl Olsvikhallen Man. kl.9.-kl Vadmyra skole Man. kl.9.-kl Mathopen skole Man. kl.9.-kl Alvøen skole Man. kl.9.-kl Bjørndalsskogen skole Man. kl.9.-kl Damsgård skole Man. kl.9.-kl Håstein skole Man. kl.9.-kl Nygårdslien skole Man. kl.9.-kl Ytrebygda kultursenter Man. kl.9.-kl Rå ungdomsskole Man. kl.9.-kl Hjellestad skole Man. kl.9.-kl Skeie skole Man. kl.9.-kl Liland skole Man. kl.9.-kl Søreide skole Man. kl.9.-kl Ny Krohnborg skole Man. kl.9.-kl Hunstad skole Man. kl.9.-kl Minde skole Man. kl.9.-kl Landåshallen Man. kl.9.-kl.21. Åpningstid søndag: 4

5 714 Slettebakken skole Man. kl.9.-kl Gimle skole Man. kl.9.-kl Eidsvåg skole Man. kl.9.-kl Tertnes skole Man. kl.9.-kl Mjølkeråen skole Man. kl.9.-kl Salhus skole Man. kl.9.-kl Haukedalen skole Man. kl.9.-kl Hordvik skole Man. kl.9.-kl Haukås skole Man. kl.9.-kl Åsatun Lagshuset Man. kl.9.-kl Rolland skole Man. kl.9.-kl.21. <Gå til neste arkfane> 5

6 B. Behandling av forhåndsstemmene B1 Forhåndsstemmer mottatt totalt Antall stemmegivninger lagt av for telling sammen med sent innkomne 2 B1.1 Mottatt - forkastet - godkjent kol I kol II kol III mottatt forkastet godkjent a. Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli - 9. august (tidlig-stemmegivn.): b. + Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. august c. + Antall forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen: d. Totalt antall godkjente stemmegivninger etter 1-1 = e. Stemmeseddelkonv. til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte, fratrukket - stemmegivninger lagt av for telling sammen med sent innkomne. Overføres til B2.1a f. Stemmeseddelkonv. til behandling etter at valglokalene stengte, inkl. sent innkomne og - stemmegivn. lagt av for telling sammen med sent innkomne. Overføres til B2.2a 259 g. Kontrollsum = B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet Totalt antall forkastede stemmegivninger Overført fra B1.1 A Innenriks B1.1a+b kol II 5 B Utenriks, Svalbard og Jan Mayen B1.1c kol II 1 a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen 1-1(1) a) b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren 1-1(1) b) c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid 1-1(1) c) d. - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 1-1(1) d) e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 1-1(1) e) f. - Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 1-1(1) f) 5 1 g. - Stemmegivningen kom for sent frem 1-1(1) g) h. Sum = B1.2.1 Kontroll (Sett X) Sum B1.2 rad h er lik. Årsak til eventuell differanse: Ja 3

7 B2 Opptelling av forhåndsstemmer B2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte a. b. c. d. Antall Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene ble stengt. Overført fra B1.1e Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering (tvilsomme). Overføres til B2.3a 21 Blanke stemmesedler. Overføres til D Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1a B2.2 Behandling av stemmegivninger etter at valglokalene stengte a. b. c. d. Antall Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl. sent innkomne. Overført fra B1.1f 259 Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering. Overføres til B2.3b Blanke stemmesedler Overføres til D Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1b 352 B2.3 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene Antall a. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i forbindelse med foreløpig opptelling. Overført fra B2.1b 21 b. + Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Overført fra B2.2b c. = Mellomsum Tvilsomme stemmer totalt 21 d. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1)b 4 e. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1)c 68 f. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1)d 7 g. = Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1c 131 4

8 B3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene B3.1 Forhåndsstemmenes fordeling på valglistene Valgliste a b c d Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Totalt Fra foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte Fra opptelling etter at valglokalene stengte Fra "tvilsomme" Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen SUM B3.1.1 Kontroll (Sett X) Fra B2.1d til fordeling i tabellen: Fra B2.2d til fordeling i tabellen: Fra B2.3g til fordeling i tabellen: Sum B3.1a er lik B2.1d Ja Årsak til eventuell differanse: 131 Sum B3.1b 352 er lik B2.2d 352 Ja Årsak til eventuell differanse: Sum B3.1c er lik B2.3 g 131 Nei Årsak til eventuell differanse: 131 lagt til side som tvilsomme forhåndsstemmer. Disse ble scannet i feil krets. Er nå endel av sum B3.1 b og gir et avvik i denne kontrollsummen. Dette påvirker ikke totalresultatet. <Gå til neste arkfane> 5

9 C. Behandling av valgtingsstemmene C1 Valgtingsstemmer mottatt totalt C1.1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Manntall Antall stemmegivninger avgitt på valgtinget Sted for a b c d foreløpig Stemmekrets Kryss i manntall Ordinære Særskilt omslag opptelling valgtinget (urnen) Fremmede Forhåndsavkrysset /ikke i Søndag Mandag manntallet 135 Kulturhuset Sentrum I kretsen 136 Indre Arna skule I kretsen 137 Garnes ungdomsskule I kretsen 139 Lonehallen I kretsen 21 Bergen rådhus I kretsen 22 Vitalitetsenteret I kretsen 23 Nordnes skole I kretsen 24 Haukeland skole I kretsen 218 Hellen skole I kretsen 219 Rothaugen skole I kretsen 34 Kringlebotn skole I kretsen 341 Ulsmåg skole I kretsen 342 Helldal skole I kretsen 344 Kaland skole I kretsen 345 Kirkevoll skole I kretsen 347 Krokeide skole I kretsen 348 Skjold skole I kretsen 349 Midtun skole I kretsen 35 Nattland skole I kretsen 351 Hop skole I kretsen 352 Paradis skole I kretsen 49 Bønes skole I kretsen 461 Lyshovden skole I kretsen 462 Lynghaug skole I kretsen 463 Ortun skole I kretsen 464 Varden skole I kretsen 567 Olsvikhallen I kretsen 568 Vadmyra skole I kretsen 569 Mathopen skole I kretsen 57 Alvøen skole I kretsen 571 Bjørndalsskogen skole I kretsen 574 Damsgård skole I kretsen 575 Håstein skole I kretsen 576 Nygårdslien skole I kretsen 654 Ytrebygda kultursenter I kretsen 655 Rå ungdomsskole I kretsen 656 Hjellestad skole I kretsen 657 Skeie skole I kretsen 658 Liland skole I kretsen 659 Søreide skole I kretsen 77 Ny Krohnborg skole I kretsen 78 Hunstad skole I kretsen 71 Minde skole I kretsen 713 Landåshallen I kretsen 714 Slettebakken skole I kretsen 715 Gimle skole I kretsen 6

10 822 Eidsvåg skole I kretsen 823 Tertnes skole I kretsen 824 Mjølkeråen skole I kretsen 825 Salhus skole I kretsen 828 Haukedalen skole I kretsen 829 Hordvik skole I kretsen 83 Haukås skole I kretsen 831 Åsatun Lagshuset I kretsen 832 Rolland skole I kretsen SUM Videreføres ev. C2.1a C2.2.1a C2.2.2a C1.1.1 Kontroll av stemmestyrenes møtebøker (Sett X) Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til stortingsvalget (C1.1b) enn det er kryss i manntallet (C1.1a) Nei Årsak til eventuell differanse: Manglende avkryssing i manntallet, stemmegiver har lagt flere stemmesedler i urnen, stemmegiver har brukt blanke stemmesedler som omslag til partiliste. Da tallene er direkte fra stemmestyrenes møtebøker kan opptelling av manntallskryss og stemmesedler også inneholde avvik. 7

11 C2 Opptelling av valgtingsstemmer C2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret Antall a. Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som ikke teller selv. (Ev. fra C1.1b) b. + Ev. stemmesedler blant de som ble avgitt "fremmed". Overført fra C2.2.1.e c. = d. - Stemmesedler lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering. Overføres til C2.3.a Mellomsum = e. - f. Blanke stemmesedler. Overføres til D3.3 Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene = Til fordeling i C3.1a C2.2 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag C2.2.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte "fremmed" a. Antall stemmegivninger. Overført fra C1.1c Antall b. - c. - d. - e. forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 1-2(1) a) forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 1-2(1) c) forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 1-2(1) c) Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = Overføres til C2.2.3a (eller ev. til C2.1b) C2.2.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen Antall a. b. - c. - d. Antall stemmegivninger. Overført fra C1.1d forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 1-2(1) a) forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme 1-2(1) c) Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = Overføres til C2.2.3a

12 C2.2.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag a. Stemmeseddelkonvolutter fra særskilt omslag. Overført fra C2.2.1e (ev) C2.2.2d 2 75 b. - c. = d. - e. - f. - g. = 55 Antall 2 85 Blanke stemmesedler. Overføres til D Mellomsum: Antall stemmesedler fra særskilt omslag forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene Til fordeling i C3.1c C2.3 Behandling av tvilsomme stemmer Antall a. Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling. Overført fra C2.1d b. + Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling. Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker 15 c. = Mellomsum: "Tvilsomme" stemmesedler totalt 15 d. - forkastelsesgrunn: seddelen mangler offentlig stempel 1-3(1) a) 123 e. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) f. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) g. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) h. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene Til fordeling i C3.1d 27 9

13 C3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene C3.1 Valgtingsstemmenes fordeling på valglistene a b c d Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Fra Fra Fra særskilt Fra "tvilsomme" foreløpig foreløpig omslag opptelling opptelling hos valgstyret hos stemme- styrene e Totalt Fra C2.1f til fordeling: Valgliste Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen SUM * = Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.2 C3.1.1 Kontroll (Sett X) Sum C3.1a er lik C2.1f Ja Årsak til eventuell differanse: Fra * Fra C2.2.3g til fordeling: Fra C2.3h til fordeling: er lik C Sum C3.1c Nei Årsak til eventuell differanse: En konvolutt inneholdt ikke stemmeseddel. 68 stemmesedler ble scannet i krets 993, men skulle vært scannet i krets 992 (jfr. forklaring under). 11 stemmesedler hvor stemmegivningen ble godkjent, ble ikke scannet. Et avvik på 28 har en ikke klart å verifisere. 95 er lik C2.3h 27 Sum C3.1d Nei Årsak til eventuell differanse: Differansen skyldes at godkjente stemmesedler fra tvilsomme særskilt omslag og tvilsomme valgting, er scannet i samme krets (993), (jfr. C3.1d), mens C.2.3h refererer bare til godkjente tvilsomme fra valgting. <Gå til neste arkfane> 1

14 D. Endelig resultat D1 Stemmesedler til endelig opptelling Antall a. Godkjente stemmesedler avgitt på forhånd i alt. Overført fra B3.1d b. + Godkjente stemmesedler avgitt på valgtinget i alt. Overført fra C3.1e c. = Mellomsum = d. - Blanke stemmesedler. Overføres til D3.3 e. - Forkastelsesgrunn: seddelen manger offentlig stempel 1-3(1) a) f. - Forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) g. - Forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) h. - Forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) i. = Antall stemmesedler til endelig opptelling. Overføres til fordeling i D D2 Resultat fra endelig opptelling D2.1 Fordeling på valglistene Valglistenes stemmetall a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stemmetall Valglistens navn Urettede Rettede Urettede Rettede totalt Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen Kontrollsummer = Sum = Sum = Sum =

15 D2.2 Kontroll (Sett X) Nei D1.i er lik D2.1c Eventuell årsak til differanse: Differansen på 41 stemmesedler skyldes forskjellen mellom grovtellingen og fintelllingen. Fintellingen ligger i D2 og denne gir grunnlaget for fordelingen på valglistene. <Gå til neste arkfane> 11

16 D3 Statistikk (Fyll inn antall i felt som er markert med gul farge) D3.1 Stemmegivninger Godkjente stemmegivninger Forkastede stemmegivninger Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall B1.1d C1.1b C2.2.1e 2 75 C2.2.2d B1.1a kol. II C2.2.1b 1 B1.1b kol. II 5 C2.2.1c 9 B1.1c kol. II 1 C2.2.1d 1 C2.2.2b 52 C2.2.2c D3.2 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger Hjemmel Velgeren var ikke manntallsført i kommunen (1) a) / 1-2 (1) a) Det var ikke mulig å identifisere velgeren (1) b) Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid (1) c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottager (1) d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet (1) e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning (1) f) Stemmegivningen kom for sent frem (1) g) Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk. var manntallsført (1) c) Velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme (1) c) Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall B1.2a, kol. I C2.2.1b 1 B1.2a, kol. II C2.2.2b B1.2b, kol. I B1.2b, kol. II B1.2c, kol. I B1.2c, kol. II B1.2d, kol. I B1.2d, kol. II B1.2e, kol. I B1.2e, kol. II B1.2f, kol. I 5 B1.2f, kol. II 1 6 B1.2g, kol. I B1.2g, kol. II C2.2.1c 9 C2.2.1d 1 C2.2.2c

17 D3.3 Stemmesedler Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall Godkjente stemmesedler D1.a D1.b Forkastede stemmesedler Blanke stemmesedler B2.3d 4 C2.2.3d B2.3e 68 C2.2.3e B2.3f 7 C2.2.3f C2.3d 123 C2.3e C2.3f C2.3g D1e D1f D1g D1h B2.1c 172 C2.1e B2.2c 15 C2.2.3b 21 D1.d Stemmest. møtebøker B3.1e D3.4 Forkastelsesgrunner for stemmesedler Hjemmel Seddelen mangler off. stempel (1) a) Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1) b Fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på (1) c) Partiet/gruppen stiller ikke liste (1) d) Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall C2.3d 123 D1.e 123 B2.3d 4 C2.2.3d C2.3.e D1.f B2.3e 68 C2.2.3e C2.3f D1.g B2.3f 7 C2.2.3f C2.3g D1.h 13

18 Valgstyrets merknader til fylkesvalgstyret: Ti stemmegivninger som ikke ble funnet i manntalet før etter endelig scanning, oversendes fylkesvalgstyret for behandling. Elleve stemmesedler fra særskilt omslag som ved en inkurie ble forkastet på grunn av manglende stempel, oversendes også fylkesstyret for behandling. Underskrifter (Leder) (Øvrige medlemmer) 14

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg II151 III Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1756 INDERØY Fylke 1700 NORD-TRØNDELAG A Administrative forhold

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene År: Stortingsvalg Fylke: Møtebok for fylkesvalgstyret A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Direkte tlf.: Fylkesvalgstyrets leder: Øvrige medlemmer E-post adresse: Faksnr.:

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene Fylkestingsvalg Valgprotokoll for fylkesvalgstyret År: Fylke: A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylke: Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Faksnr.: Fylkesvalgstyrets leder:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 23. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 23. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 23. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Ragnhild Stolt-Nielsen (H) Hans Edvard Seim (H) - vara

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200804968-27 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Skoler med barnetrinn Fagavdelingen Dato: 7. oktober 2009 Utskifting av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Møtebok for Fylkesvalgstyret

Møtebok for Fylkesvalgstyret Møtebok for Fylkesvalgstyret Del 1 Nord-Trøndelag A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene X Det er ingen merknader til gjennomføringen av

Detaljer

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82.

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82. Stortingsvalget 2017 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2017 04 Hedmark fylke 0417 Stange kommune Arstad - Valgdeltakelse: 84,85% Helsepartiet 2 0,14 Arbeiderpartiet 497 34,11 Fremskrittspartiet

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Møtested: Herredsstyresalen Dato: 31.10.2011 Tid: 18:30 Offentlig spørretid: 30 min. fra møtestart Medlemmer som ikke kan møte på grunn

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Endringen i fordelingen mellom stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt valgdagen har ikke medført til nevneverdige endringer i valgdeltakelsen.

Endringen i fordelingen mellom stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt valgdagen har ikke medført til nevneverdige endringer i valgdeltakelsen. VALG /16 Valgstyret Endringer i stemmekretsinndelingen og antall valglokaler valgdagen ELSO ESARK-0211-201615629-1 Hva saken gjelder: Stemmekretsinndelingen i Bergen har hatt en moderat reduksjon fra 58

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Iveland Aust-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Side nr 1 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 4 4

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 217 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær: Telefon: Gjedrem Torunn Ivesdal 51 2 11 62

Detaljer

VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET

VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Valgorganisasjonen, Bystyrets kontor 19.09.2011 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1201

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 15 Møre og Romsdal fylke 152 Molde kommune Kvam Venstre 55 5,14 Senterpartiet 7 6,54 Fremskrittspartiet 128 11,95 Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Protokoll for valgstyret

Protokoll for valgstyret Levanger kommune Kommunesammenslaing - Radgivende folkeavstemning 6.6.2016 Protokoll for valgstyret 1. Administrative forhold - Valgstyret mer (inkl. m(lltende varamedlemmer): Navn: Robert Svarva Alf Magnar

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE HANDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-200717484-33 Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Ragnhild

Detaljer

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE BARNETALLSPROGNOSE 216-229 BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE MAI 216 INNHOLD BERGEN KOMMUNE... 5 ARNA BYOMRÅDE... 6 Barnehageområde 1 - Garnes og Trengereid... 7 Barnehageområde 2 - Haugland

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Hægebostad Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0001 Halden Antall stemmeberettigede: 5,247 Valgdeltakelse: 44.34% Det norske Arbeiderparti 0 0 0 486 211 697 486 211 697 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim,

Detaljer