Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo"

Transkript

1 Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive kapitlene. Valgstyrene skal kun skrive i de feltene som er markert med gul farge - de øvrige feltene er beskyttet og det er lagt inn summeringsfunksjoner. Summeringen skjer først når du går ut av feltet (cellen). De fleste overføringene fra en post til en annen, skjer automatisk (det finnes noen få unntak). Når du skal skrive i de gule feltene (cellene), må du først klikke med markøren på det aktuelle feltet (cellen). Deretter er det bare å skrive. Dersom du har behov for å gjøre rettelser på et senere tidspunkt, må du dobbeltklikke på det aktuelle feltet (cellen) før du gjør rettelsene (med enkeltklikk vil du slette alt som står der fra før og du må skrive alt på nytt igjen). Du kan bruke tabulator-tasten til å bevege deg mellom feltene (cellene). Dersom du ønsker å bruke linjeskift i et tekstfelt, trykk ALT + ENTER Dersom du ønsker å fjerne arkbeskyttelsen, velger du Verktøy/Beskyttelse/Opphev arkbeskyttelse (evt. Se gjennom/opphev ark dersom du bruker Excel 27) Dersom du ønsker å se rutenettet og/eller rad- og kolonneoverskrifter, velger du Verktøy/Alternativer og markerer av for ønskede valg i arkfanen "Vis" etter at du har opphevet arkbeskyttelsen (evt. velg Visning dersom du bruker Excel 27). x Les fra fil Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo - Denne versjonen av møteboka er utviklet av ErgoGroup for å lese datafil fra Valg2 Selve møteboka lastes ned fra Dokumenter under Valg-portalen, og lagres lokalt på i f.eks. C:/Møtebok29. Lag din egen original av møteboka som du aldri foretar o og som du starter med hver gang du måtte ønske å foreta en ny kjøring. - Tekstfilen som skal dannes når datauttrekk genereres i Valg29, bør lagres på sam (samme katalog og filnavn på din PC) hver gang. Filnavnet Valgprot.txt foreslåes. - Når tekstfilen er lagret lokalt, kan møteboka kjøres ved å trykke på knappen ovenfo og dataene fra tekstfilen vil komme inn i de riktige rubrikkene i møteboka. - Dersom du ved kjøring av møteboka ser at noe mangler, retter du feilen i Valg29 og gjentar prosessen over inntil alt er korrekt. (Altså ny danning av fil og ny kjøring - Den ferdig-utfylte møteboka lagres lokalt på din PC med eget navn for senere innse fylkesvalgstyret og til KRD. - Fylles ut automatisk ved kjøring av macro - Fylles ev. manuelt ut av bruker her i møteboka

2 oka: 9. å din PC ppdatering i, mme sted. or <Les fra fil>, der det er mulig g av møtebok). ending til

3 Stortingsvalget År: 29 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 121 BERGEN 12 HORDALAND Valgstyrets sekretær: Roar Kristiansen E-postadresse: Direkte tlf.nr. til sekretær: Telefaksnr.: Valgstyrets leder: Gunnar Bakke Øvrige medlemmer: Trude H Larsen Drevland, Medlem Hans-Carl Tveit, Medlem Hilde Onarheim, Medlem Oddny Irene Miljeteig, Medlem Frank William Hansen, Medlem Kjersti Toppe, Medlem Filip Rygg, Medlem Helen G Wathle Kongshavn, Medlem Johan Jacob Horn, Medlem Ruth Mari Grung, Medlem Hallgeir U Hatlevik, Medlem Terje Ohnstad, Nestleder.. 3

4 A2 Valgtinget Stemmekrets og tid Navn på alle kretsene i kommunen: Krets: Åpningstid: 135 Kulturhuset Sentrum Man. kl.9.-kl Indre Arna skule Man. kl.9.-kl Garnes ungdomsskule Man. kl. 9.-kl Lonehallen Man. kl.9.-kl Bergen rådhus Man. kl.9.-kl Vitalitetsenteret Møhlenpris Man. kl.9.-kl Nordnes skole Man. kl.9.-kl Haukeland skole Man. kl.9.-kl Hellen skole Man. kl.9.-kl Rothaugen skole Man. kl.9.-kl Kringlebotn skole Man. kl.9.-kl Ulsmåg skole Man. kl. 9.-kl Helldal skole Man. kl.9.-kl Kaland skole Man. kl.9.-kl Kirkevoll skole Man. kl. 9.-kl Krokeide skole Man. kl.9.-kl Skjold skole Man. kl.9.-kl Midtun skole Man. kl.9.-kl Nattland skole Man. kl.9.-kl Hop skole Man. kl.9.-kl Paradis skole Man. kl.9.-kl Bønes skole Man. kl.9.-kl Lyshovden skole Man. kl.9.-kl Lynghaug skole Man. kl.9.-kl Ortun skole Man. kl.9.-kl Varden skole Man. kl.9.-kl Olsvikhallen Man. kl.9.-kl Vadmyra skole Man. kl.9.-kl Mathopen skole Man. kl.9.-kl Alvøen skole Man. kl.9.-kl Bjørndalsskogen skole Man. kl.9.-kl Damsgård skole Man. kl.9.-kl Håstein skole Man. kl.9.-kl Nygårdslien skole Man. kl.9.-kl Ytrebygda kultursenter Man. kl.9.-kl Rå ungdomsskole Man. kl.9.-kl Hjellestad skole Man. kl.9.-kl Skeie skole Man. kl.9.-kl Liland skole Man. kl.9.-kl Søreide skole Man. kl.9.-kl Ny Krohnborg skole Man. kl.9.-kl Hunstad skole Man. kl.9.-kl Minde skole Man. kl.9.-kl Landåshallen Man. kl.9.-kl.21. Åpningstid søndag: 4

5 714 Slettebakken skole Man. kl.9.-kl Gimle skole Man. kl.9.-kl Eidsvåg skole Man. kl.9.-kl Tertnes skole Man. kl.9.-kl Mjølkeråen skole Man. kl.9.-kl Salhus skole Man. kl.9.-kl Haukedalen skole Man. kl.9.-kl Hordvik skole Man. kl.9.-kl Haukås skole Man. kl.9.-kl Åsatun Lagshuset Man. kl.9.-kl Rolland skole Man. kl.9.-kl.21. <Gå til neste arkfane> 5

6 B. Behandling av forhåndsstemmene B1 Forhåndsstemmer mottatt totalt Antall stemmegivninger lagt av for telling sammen med sent innkomne 2 B1.1 Mottatt - forkastet - godkjent kol I kol II kol III mottatt forkastet godkjent a. Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli - 9. august (tidlig-stemmegivn.): b. + Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. august c. + Antall forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen: d. Totalt antall godkjente stemmegivninger etter 1-1 = e. Stemmeseddelkonv. til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte, fratrukket - stemmegivninger lagt av for telling sammen med sent innkomne. Overføres til B2.1a f. Stemmeseddelkonv. til behandling etter at valglokalene stengte, inkl. sent innkomne og - stemmegivn. lagt av for telling sammen med sent innkomne. Overføres til B2.2a 259 g. Kontrollsum = B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet Totalt antall forkastede stemmegivninger Overført fra B1.1 A Innenriks B1.1a+b kol II 5 B Utenriks, Svalbard og Jan Mayen B1.1c kol II 1 a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen 1-1(1) a) b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren 1-1(1) b) c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid 1-1(1) c) d. - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 1-1(1) d) e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 1-1(1) e) f. - Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 1-1(1) f) 5 1 g. - Stemmegivningen kom for sent frem 1-1(1) g) h. Sum = B1.2.1 Kontroll (Sett X) Sum B1.2 rad h er lik. Årsak til eventuell differanse: Ja 3

7 B2 Opptelling av forhåndsstemmer B2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte a. b. c. d. Antall Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene ble stengt. Overført fra B1.1e Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering (tvilsomme). Overføres til B2.3a 21 Blanke stemmesedler. Overføres til D Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1a B2.2 Behandling av stemmegivninger etter at valglokalene stengte a. b. c. d. Antall Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl. sent innkomne. Overført fra B1.1f 259 Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering. Overføres til B2.3b Blanke stemmesedler Overføres til D Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1b 352 B2.3 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene Antall a. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i forbindelse med foreløpig opptelling. Overført fra B2.1b 21 b. + Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Overført fra B2.2b c. = Mellomsum Tvilsomme stemmer totalt 21 d. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1)b 4 e. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1)c 68 f. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1)d 7 g. = Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1c 131 4

8 B3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene B3.1 Forhåndsstemmenes fordeling på valglistene Valgliste a b c d Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Totalt Fra foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte Fra opptelling etter at valglokalene stengte Fra "tvilsomme" Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen SUM B3.1.1 Kontroll (Sett X) Fra B2.1d til fordeling i tabellen: Fra B2.2d til fordeling i tabellen: Fra B2.3g til fordeling i tabellen: Sum B3.1a er lik B2.1d Ja Årsak til eventuell differanse: 131 Sum B3.1b 352 er lik B2.2d 352 Ja Årsak til eventuell differanse: Sum B3.1c er lik B2.3 g 131 Nei Årsak til eventuell differanse: 131 lagt til side som tvilsomme forhåndsstemmer. Disse ble scannet i feil krets. Er nå endel av sum B3.1 b og gir et avvik i denne kontrollsummen. Dette påvirker ikke totalresultatet. <Gå til neste arkfane> 5

9 C. Behandling av valgtingsstemmene C1 Valgtingsstemmer mottatt totalt C1.1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Manntall Antall stemmegivninger avgitt på valgtinget Sted for a b c d foreløpig Stemmekrets Kryss i manntall Ordinære Særskilt omslag opptelling valgtinget (urnen) Fremmede Forhåndsavkrysset /ikke i Søndag Mandag manntallet 135 Kulturhuset Sentrum I kretsen 136 Indre Arna skule I kretsen 137 Garnes ungdomsskule I kretsen 139 Lonehallen I kretsen 21 Bergen rådhus I kretsen 22 Vitalitetsenteret I kretsen 23 Nordnes skole I kretsen 24 Haukeland skole I kretsen 218 Hellen skole I kretsen 219 Rothaugen skole I kretsen 34 Kringlebotn skole I kretsen 341 Ulsmåg skole I kretsen 342 Helldal skole I kretsen 344 Kaland skole I kretsen 345 Kirkevoll skole I kretsen 347 Krokeide skole I kretsen 348 Skjold skole I kretsen 349 Midtun skole I kretsen 35 Nattland skole I kretsen 351 Hop skole I kretsen 352 Paradis skole I kretsen 49 Bønes skole I kretsen 461 Lyshovden skole I kretsen 462 Lynghaug skole I kretsen 463 Ortun skole I kretsen 464 Varden skole I kretsen 567 Olsvikhallen I kretsen 568 Vadmyra skole I kretsen 569 Mathopen skole I kretsen 57 Alvøen skole I kretsen 571 Bjørndalsskogen skole I kretsen 574 Damsgård skole I kretsen 575 Håstein skole I kretsen 576 Nygårdslien skole I kretsen 654 Ytrebygda kultursenter I kretsen 655 Rå ungdomsskole I kretsen 656 Hjellestad skole I kretsen 657 Skeie skole I kretsen 658 Liland skole I kretsen 659 Søreide skole I kretsen 77 Ny Krohnborg skole I kretsen 78 Hunstad skole I kretsen 71 Minde skole I kretsen 713 Landåshallen I kretsen 714 Slettebakken skole I kretsen 715 Gimle skole I kretsen 6

10 822 Eidsvåg skole I kretsen 823 Tertnes skole I kretsen 824 Mjølkeråen skole I kretsen 825 Salhus skole I kretsen 828 Haukedalen skole I kretsen 829 Hordvik skole I kretsen 83 Haukås skole I kretsen 831 Åsatun Lagshuset I kretsen 832 Rolland skole I kretsen SUM Videreføres ev. C2.1a C2.2.1a C2.2.2a C1.1.1 Kontroll av stemmestyrenes møtebøker (Sett X) Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til stortingsvalget (C1.1b) enn det er kryss i manntallet (C1.1a) Nei Årsak til eventuell differanse: Manglende avkryssing i manntallet, stemmegiver har lagt flere stemmesedler i urnen, stemmegiver har brukt blanke stemmesedler som omslag til partiliste. Da tallene er direkte fra stemmestyrenes møtebøker kan opptelling av manntallskryss og stemmesedler også inneholde avvik. 7

11 C2 Opptelling av valgtingsstemmer C2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret Antall a. Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som ikke teller selv. (Ev. fra C1.1b) b. + Ev. stemmesedler blant de som ble avgitt "fremmed". Overført fra C2.2.1.e c. = d. - Stemmesedler lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering. Overføres til C2.3.a Mellomsum = e. - f. Blanke stemmesedler. Overføres til D3.3 Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene = Til fordeling i C3.1a C2.2 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag C2.2.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte "fremmed" a. Antall stemmegivninger. Overført fra C1.1c Antall b. - c. - d. - e. forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 1-2(1) a) forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 1-2(1) c) forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 1-2(1) c) Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = Overføres til C2.2.3a (eller ev. til C2.1b) C2.2.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen Antall a. b. - c. - d. Antall stemmegivninger. Overført fra C1.1d forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 1-2(1) a) forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme 1-2(1) c) Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = Overføres til C2.2.3a

12 C2.2.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag a. Stemmeseddelkonvolutter fra særskilt omslag. Overført fra C2.2.1e (ev) C2.2.2d 2 75 b. - c. = d. - e. - f. - g. = 55 Antall 2 85 Blanke stemmesedler. Overføres til D Mellomsum: Antall stemmesedler fra særskilt omslag forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene Til fordeling i C3.1c C2.3 Behandling av tvilsomme stemmer Antall a. Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling. Overført fra C2.1d b. + Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling. Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker 15 c. = Mellomsum: "Tvilsomme" stemmesedler totalt 15 d. - forkastelsesgrunn: seddelen mangler offentlig stempel 1-3(1) a) 123 e. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) f. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) g. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) h. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene Til fordeling i C3.1d 27 9

13 C3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene C3.1 Valgtingsstemmenes fordeling på valglistene a b c d Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Fra Fra Fra særskilt Fra "tvilsomme" foreløpig foreløpig omslag opptelling opptelling hos valgstyret hos stemme- styrene e Totalt Fra C2.1f til fordeling: Valgliste Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen SUM * = Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.2 C3.1.1 Kontroll (Sett X) Sum C3.1a er lik C2.1f Ja Årsak til eventuell differanse: Fra * Fra C2.2.3g til fordeling: Fra C2.3h til fordeling: er lik C Sum C3.1c Nei Årsak til eventuell differanse: En konvolutt inneholdt ikke stemmeseddel. 68 stemmesedler ble scannet i krets 993, men skulle vært scannet i krets 992 (jfr. forklaring under). 11 stemmesedler hvor stemmegivningen ble godkjent, ble ikke scannet. Et avvik på 28 har en ikke klart å verifisere. 95 er lik C2.3h 27 Sum C3.1d Nei Årsak til eventuell differanse: Differansen skyldes at godkjente stemmesedler fra tvilsomme særskilt omslag og tvilsomme valgting, er scannet i samme krets (993), (jfr. C3.1d), mens C.2.3h refererer bare til godkjente tvilsomme fra valgting. <Gå til neste arkfane> 1

14 D. Endelig resultat D1 Stemmesedler til endelig opptelling Antall a. Godkjente stemmesedler avgitt på forhånd i alt. Overført fra B3.1d b. + Godkjente stemmesedler avgitt på valgtinget i alt. Overført fra C3.1e c. = Mellomsum = d. - Blanke stemmesedler. Overføres til D3.3 e. - Forkastelsesgrunn: seddelen manger offentlig stempel 1-3(1) a) f. - Forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) g. - Forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) h. - Forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) i. = Antall stemmesedler til endelig opptelling. Overføres til fordeling i D D2 Resultat fra endelig opptelling D2.1 Fordeling på valglistene Valglistenes stemmetall a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stemmetall Valglistens navn Urettede Rettede Urettede Rettede totalt Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen Kontrollsummer = Sum = Sum = Sum =

15 D2.2 Kontroll (Sett X) Nei D1.i er lik D2.1c Eventuell årsak til differanse: Differansen på 41 stemmesedler skyldes forskjellen mellom grovtellingen og fintelllingen. Fintellingen ligger i D2 og denne gir grunnlaget for fordelingen på valglistene. <Gå til neste arkfane> 11

16 D3 Statistikk (Fyll inn antall i felt som er markert med gul farge) D3.1 Stemmegivninger Godkjente stemmegivninger Forkastede stemmegivninger Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall B1.1d C1.1b C2.2.1e 2 75 C2.2.2d B1.1a kol. II C2.2.1b 1 B1.1b kol. II 5 C2.2.1c 9 B1.1c kol. II 1 C2.2.1d 1 C2.2.2b 52 C2.2.2c D3.2 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger Hjemmel Velgeren var ikke manntallsført i kommunen (1) a) / 1-2 (1) a) Det var ikke mulig å identifisere velgeren (1) b) Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid (1) c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottager (1) d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet (1) e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning (1) f) Stemmegivningen kom for sent frem (1) g) Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk. var manntallsført (1) c) Velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme (1) c) Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall B1.2a, kol. I C2.2.1b 1 B1.2a, kol. II C2.2.2b B1.2b, kol. I B1.2b, kol. II B1.2c, kol. I B1.2c, kol. II B1.2d, kol. I B1.2d, kol. II B1.2e, kol. I B1.2e, kol. II B1.2f, kol. I 5 B1.2f, kol. II 1 6 B1.2g, kol. I B1.2g, kol. II C2.2.1c 9 C2.2.1d 1 C2.2.2c

17 D3.3 Stemmesedler Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall Godkjente stemmesedler D1.a D1.b Forkastede stemmesedler Blanke stemmesedler B2.3d 4 C2.2.3d B2.3e 68 C2.2.3e B2.3f 7 C2.2.3f C2.3d 123 C2.3e C2.3f C2.3g D1e D1f D1g D1h B2.1c 172 C2.1e B2.2c 15 C2.2.3b 21 D1.d Stemmest. møtebøker B3.1e D3.4 Forkastelsesgrunner for stemmesedler Hjemmel Seddelen mangler off. stempel (1) a) Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1) b Fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på (1) c) Partiet/gruppen stiller ikke liste (1) d) Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall C2.3d 123 D1.e 123 B2.3d 4 C2.2.3d C2.3.e D1.f B2.3e 68 C2.2.3e C2.3f D1.g B2.3f 7 C2.2.3f C2.3g D1.h 13

18 Valgstyrets merknader til fylkesvalgstyret: Ti stemmegivninger som ikke ble funnet i manntalet før etter endelig scanning, oversendes fylkesvalgstyret for behandling. Elleve stemmesedler fra særskilt omslag som ved en inkurie ble forkastet på grunn av manglende stempel, oversendes også fylkesstyret for behandling. Underskrifter (Leder) (Øvrige medlemmer) 14

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200804968-27 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Skoler med barnetrinn Fagavdelingen Dato: 7. oktober 2009 Utskifting av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim,

Detaljer

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0001 Halden Antall stemmeberettigede: 5,247 Valgdeltakelse: 44.34% Det norske Arbeiderparti 0 0 0 486 211 697 486 211 697 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Utarbeidet av Anne Cesilie Tellnes Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold 1 PRAKTISK

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

I denne saken gis en orientering om planleggingen, gjennomføringen, ressursbruken og oppslutningen om søndagsvalget.

I denne saken gis en orientering om planleggingen, gjennomføringen, ressursbruken og oppslutningen om søndagsvalget. VALG /14 Valgstyret Evaluering av 2 - dagers valg - Stortings - og sametingsvalget 2013 ELSO ESARK-0211-201206519-59 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 180612, sak 175 12 at Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vik Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg 2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg Valg av menighetsråd Framgangsmåte ved opptelling Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.08.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 30 000 bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar.

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Til skolene Utbygging av strøm og trådløse nett. Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Trådløse nett: Kombinerte skoler

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

Arbeiderpartiet ,76. Venstre 65 4,12. Fremskrittspartiet 61 3,87. Senterpartiet ,04. Høyre 148 9,38. Kristelig Folkeparti 21 1,33

Arbeiderpartiet ,76. Venstre 65 4,12. Fremskrittspartiet 61 3,87. Senterpartiet ,04. Høyre 148 9,38. Kristelig Folkeparti 21 1,33 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 5 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 5 7 Nord-Trøndelag fylke 7 Steinkjer kommune Steinkjer Arbeiderpartiet 659 4,76 Venstre 65 4, Fremskrittspartiet 6 3,87

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-5803/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 12.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av stemmestyret til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013 Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013 Utarbeidet juni 2013 Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Veiledning Valgting

Veiledning Valgting Veiledning Valgting 2015 1 Innhold Innhold... 2 Praktisk informasjon om valgarbeidet... 4 Kontaktpersoner... 4 Bemanning... 4 Arbeidstid for valgmedarbeidere... 4 Godtgjøring... 4 Spisepauser... 5 Taushetsplikt...

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14.

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. september 2015 (Revidert 18.08.2015) Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74.

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 4 Hedmark fylke 417 Stange kommune Arstad Arbeiderpartiet 476 39,18 Senterpartiet 11 9,5 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Møtebok for Fylkesvalgstyret

Møtebok for Fylkesvalgstyret Møtebok for Fylkesvalgstyret Rogaland A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene x Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

A Administrative forhold

A Administrative forhold Sametingsvalg Møtebok for Opptellingsvalgstyret År: 29 A Administrative forhold A1 Opptellingsvalgstyret Valgkrets: 6 Sørsamisk valgkrets Opptellingsted: Steinkjer Opptellingsvalgstyrets sekretær: E-post

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 15.11.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 12/1967 MELDING - FORHÅNDSTEMMING, OPPTELLING OG VALGADMINISTRAVT DATASYSTEM (EVA)

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 06.10.2016 kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

Møteinnkalling Valstyret

Møteinnkalling Valstyret Møteinnkalling Valstyret Møtetid: 05.10.2011 kl 11:30 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 11. og 12. september 2011 1 Innhold Innledning:... 2 1. Organisering av stemmegivningen på valgdagen... 3 2. Prinsipper for organiseringen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 -

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 - Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 14:00 - Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer: AP - Hans Sundsvalen

Detaljer

Tom-Christer Nilsen utvalsleiar

Tom-Christer Nilsen utvalsleiar Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset, Bergen Dato: 23.9.215 Tid: 15:3 Birthe Eriksen har meldt forfall til møte. Einar Lutro vert kalla inn som vara. Program

Detaljer

Anleggsoversikt heiser

Anleggsoversikt heiser Anleggsoversikt heiser Bygg NHK nr Kontrollfrekvens Type Bruksområde Last Installert år Installatør Garanti Allehelgensgården 3120125222 6 Personheis 800 kg 1970 Schindler Stahl Alvøen skole 3120130790

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00 Skånland kommune Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer