Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo"

Transkript

1 Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive kapitlene. Valgstyrene skal kun skrive i de feltene som er markert med gul farge - de øvrige feltene er beskyttet og det er lagt inn summeringsfunksjoner. Summeringen skjer først når du går ut av feltet (cellen). De fleste overføringene fra en post til en annen, skjer automatisk (det finnes noen få unntak). Når du skal skrive i de gule feltene (cellene), må du først klikke med markøren på det aktuelle feltet (cellen). Deretter er det bare å skrive. Dersom du har behov for å gjøre rettelser på et senere tidspunkt, må du dobbeltklikke på det aktuelle feltet (cellen) før du gjør rettelsene (med enkeltklikk vil du slette alt som står der fra før og du må skrive alt på nytt igjen). Du kan bruke tabulator-tasten til å bevege deg mellom feltene (cellene). Dersom du ønsker å bruke linjeskift i et tekstfelt, trykk ALT + ENTER Dersom du ønsker å fjerne arkbeskyttelsen, velger du Verktøy/Beskyttelse/Opphev arkbeskyttelse (evt. Se gjennom/opphev ark dersom du bruker Excel 27) Dersom du ønsker å se rutenettet og/eller rad- og kolonneoverskrifter, velger du Verktøy/Alternativer og markerer av for ønskede valg i arkfanen "Vis" etter at du har opphevet arkbeskyttelsen (evt. velg Visning dersom du bruker Excel 27). x Les fra fil Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo - Denne versjonen av møteboka er utviklet av ErgoGroup for å lese datafil fra Valg2 Selve møteboka lastes ned fra Dokumenter under Valg-portalen, og lagres lokalt på i f.eks. C:/Møtebok29. Lag din egen original av møteboka som du aldri foretar o og som du starter med hver gang du måtte ønske å foreta en ny kjøring. - Tekstfilen som skal dannes når datauttrekk genereres i Valg29, bør lagres på sam (samme katalog og filnavn på din PC) hver gang. Filnavnet Valgprot.txt foreslåes. - Når tekstfilen er lagret lokalt, kan møteboka kjøres ved å trykke på knappen ovenfo og dataene fra tekstfilen vil komme inn i de riktige rubrikkene i møteboka. - Dersom du ved kjøring av møteboka ser at noe mangler, retter du feilen i Valg29 og gjentar prosessen over inntil alt er korrekt. (Altså ny danning av fil og ny kjøring - Den ferdig-utfylte møteboka lagres lokalt på din PC med eget navn for senere innse fylkesvalgstyret og til KRD. - Fylles ut automatisk ved kjøring av macro - Fylles ev. manuelt ut av bruker her i møteboka

2 oka: 9. å din PC ppdatering i, mme sted. or <Les fra fil>, der det er mulig g av møtebok). ending til

3 Stortingsvalget År: 29 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 121 BERGEN 12 HORDALAND Valgstyrets sekretær: Roar Kristiansen E-postadresse: Direkte tlf.nr. til sekretær: Telefaksnr.: Valgstyrets leder: Gunnar Bakke Øvrige medlemmer: Trude H Larsen Drevland, Medlem Hans-Carl Tveit, Medlem Hilde Onarheim, Medlem Oddny Irene Miljeteig, Medlem Frank William Hansen, Medlem Kjersti Toppe, Medlem Filip Rygg, Medlem Helen G Wathle Kongshavn, Medlem Johan Jacob Horn, Medlem Ruth Mari Grung, Medlem Hallgeir U Hatlevik, Medlem Terje Ohnstad, Nestleder.. 3

4 A2 Valgtinget Stemmekrets og tid Navn på alle kretsene i kommunen: Krets: Åpningstid: 135 Kulturhuset Sentrum Man. kl.9.-kl Indre Arna skule Man. kl.9.-kl Garnes ungdomsskule Man. kl. 9.-kl Lonehallen Man. kl.9.-kl Bergen rådhus Man. kl.9.-kl Vitalitetsenteret Møhlenpris Man. kl.9.-kl Nordnes skole Man. kl.9.-kl Haukeland skole Man. kl.9.-kl Hellen skole Man. kl.9.-kl Rothaugen skole Man. kl.9.-kl Kringlebotn skole Man. kl.9.-kl Ulsmåg skole Man. kl. 9.-kl Helldal skole Man. kl.9.-kl Kaland skole Man. kl.9.-kl Kirkevoll skole Man. kl. 9.-kl Krokeide skole Man. kl.9.-kl Skjold skole Man. kl.9.-kl Midtun skole Man. kl.9.-kl Nattland skole Man. kl.9.-kl Hop skole Man. kl.9.-kl Paradis skole Man. kl.9.-kl Bønes skole Man. kl.9.-kl Lyshovden skole Man. kl.9.-kl Lynghaug skole Man. kl.9.-kl Ortun skole Man. kl.9.-kl Varden skole Man. kl.9.-kl Olsvikhallen Man. kl.9.-kl Vadmyra skole Man. kl.9.-kl Mathopen skole Man. kl.9.-kl Alvøen skole Man. kl.9.-kl Bjørndalsskogen skole Man. kl.9.-kl Damsgård skole Man. kl.9.-kl Håstein skole Man. kl.9.-kl Nygårdslien skole Man. kl.9.-kl Ytrebygda kultursenter Man. kl.9.-kl Rå ungdomsskole Man. kl.9.-kl Hjellestad skole Man. kl.9.-kl Skeie skole Man. kl.9.-kl Liland skole Man. kl.9.-kl Søreide skole Man. kl.9.-kl Ny Krohnborg skole Man. kl.9.-kl Hunstad skole Man. kl.9.-kl Minde skole Man. kl.9.-kl Landåshallen Man. kl.9.-kl.21. Åpningstid søndag: 4

5 714 Slettebakken skole Man. kl.9.-kl Gimle skole Man. kl.9.-kl Eidsvåg skole Man. kl.9.-kl Tertnes skole Man. kl.9.-kl Mjølkeråen skole Man. kl.9.-kl Salhus skole Man. kl.9.-kl Haukedalen skole Man. kl.9.-kl Hordvik skole Man. kl.9.-kl Haukås skole Man. kl.9.-kl Åsatun Lagshuset Man. kl.9.-kl Rolland skole Man. kl.9.-kl.21. <Gå til neste arkfane> 5

6 B. Behandling av forhåndsstemmene B1 Forhåndsstemmer mottatt totalt Antall stemmegivninger lagt av for telling sammen med sent innkomne 2 B1.1 Mottatt - forkastet - godkjent kol I kol II kol III mottatt forkastet godkjent a. Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli - 9. august (tidlig-stemmegivn.): b. + Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. august c. + Antall forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen: d. Totalt antall godkjente stemmegivninger etter 1-1 = e. Stemmeseddelkonv. til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte, fratrukket - stemmegivninger lagt av for telling sammen med sent innkomne. Overføres til B2.1a f. Stemmeseddelkonv. til behandling etter at valglokalene stengte, inkl. sent innkomne og - stemmegivn. lagt av for telling sammen med sent innkomne. Overføres til B2.2a 259 g. Kontrollsum = B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet Totalt antall forkastede stemmegivninger Overført fra B1.1 A Innenriks B1.1a+b kol II 5 B Utenriks, Svalbard og Jan Mayen B1.1c kol II 1 a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen 1-1(1) a) b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren 1-1(1) b) c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid 1-1(1) c) d. - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 1-1(1) d) e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 1-1(1) e) f. - Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning 1-1(1) f) 5 1 g. - Stemmegivningen kom for sent frem 1-1(1) g) h. Sum = B1.2.1 Kontroll (Sett X) Sum B1.2 rad h er lik. Årsak til eventuell differanse: Ja 3

7 B2 Opptelling av forhåndsstemmer B2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte a. b. c. d. Antall Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling fire timer før valglokalene ble stengt. Overført fra B1.1e Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering (tvilsomme). Overføres til B2.3a 21 Blanke stemmesedler. Overføres til D Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1a B2.2 Behandling av stemmegivninger etter at valglokalene stengte a. b. c. d. Antall Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl. sent innkomne. Overført fra B1.1f 259 Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering. Overføres til B2.3b Blanke stemmesedler Overføres til D Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1b 352 B2.3 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene Antall a. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i forbindelse med foreløpig opptelling. Overført fra B2.1b 21 b. + Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Overført fra B2.2b c. = Mellomsum Tvilsomme stemmer totalt 21 d. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1)b 4 e. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1)c 68 f. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1)d 7 g. = Godkjente stemmesedler til fordeling på listene Til fordeling i B3.1c 131 4

8 B3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene B3.1 Forhåndsstemmenes fordeling på valglistene Valgliste a b c d Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer Totalt Fra foreløpig opptelling fire timer før valglokalene stengte Fra opptelling etter at valglokalene stengte Fra "tvilsomme" Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen SUM B3.1.1 Kontroll (Sett X) Fra B2.1d til fordeling i tabellen: Fra B2.2d til fordeling i tabellen: Fra B2.3g til fordeling i tabellen: Sum B3.1a er lik B2.1d Ja Årsak til eventuell differanse: 131 Sum B3.1b 352 er lik B2.2d 352 Ja Årsak til eventuell differanse: Sum B3.1c er lik B2.3 g 131 Nei Årsak til eventuell differanse: 131 lagt til side som tvilsomme forhåndsstemmer. Disse ble scannet i feil krets. Er nå endel av sum B3.1 b og gir et avvik i denne kontrollsummen. Dette påvirker ikke totalresultatet. <Gå til neste arkfane> 5

9 C. Behandling av valgtingsstemmene C1 Valgtingsstemmer mottatt totalt C1.1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Manntall Antall stemmegivninger avgitt på valgtinget Sted for a b c d foreløpig Stemmekrets Kryss i manntall Ordinære Særskilt omslag opptelling valgtinget (urnen) Fremmede Forhåndsavkrysset /ikke i Søndag Mandag manntallet 135 Kulturhuset Sentrum I kretsen 136 Indre Arna skule I kretsen 137 Garnes ungdomsskule I kretsen 139 Lonehallen I kretsen 21 Bergen rådhus I kretsen 22 Vitalitetsenteret I kretsen 23 Nordnes skole I kretsen 24 Haukeland skole I kretsen 218 Hellen skole I kretsen 219 Rothaugen skole I kretsen 34 Kringlebotn skole I kretsen 341 Ulsmåg skole I kretsen 342 Helldal skole I kretsen 344 Kaland skole I kretsen 345 Kirkevoll skole I kretsen 347 Krokeide skole I kretsen 348 Skjold skole I kretsen 349 Midtun skole I kretsen 35 Nattland skole I kretsen 351 Hop skole I kretsen 352 Paradis skole I kretsen 49 Bønes skole I kretsen 461 Lyshovden skole I kretsen 462 Lynghaug skole I kretsen 463 Ortun skole I kretsen 464 Varden skole I kretsen 567 Olsvikhallen I kretsen 568 Vadmyra skole I kretsen 569 Mathopen skole I kretsen 57 Alvøen skole I kretsen 571 Bjørndalsskogen skole I kretsen 574 Damsgård skole I kretsen 575 Håstein skole I kretsen 576 Nygårdslien skole I kretsen 654 Ytrebygda kultursenter I kretsen 655 Rå ungdomsskole I kretsen 656 Hjellestad skole I kretsen 657 Skeie skole I kretsen 658 Liland skole I kretsen 659 Søreide skole I kretsen 77 Ny Krohnborg skole I kretsen 78 Hunstad skole I kretsen 71 Minde skole I kretsen 713 Landåshallen I kretsen 714 Slettebakken skole I kretsen 715 Gimle skole I kretsen 6

10 822 Eidsvåg skole I kretsen 823 Tertnes skole I kretsen 824 Mjølkeråen skole I kretsen 825 Salhus skole I kretsen 828 Haukedalen skole I kretsen 829 Hordvik skole I kretsen 83 Haukås skole I kretsen 831 Åsatun Lagshuset I kretsen 832 Rolland skole I kretsen SUM Videreføres ev. C2.1a C2.2.1a C2.2.2a C1.1.1 Kontroll av stemmestyrenes møtebøker (Sett X) Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til stortingsvalget (C1.1b) enn det er kryss i manntallet (C1.1a) Nei Årsak til eventuell differanse: Manglende avkryssing i manntallet, stemmegiver har lagt flere stemmesedler i urnen, stemmegiver har brukt blanke stemmesedler som omslag til partiliste. Da tallene er direkte fra stemmestyrenes møtebøker kan opptelling av manntallskryss og stemmesedler også inneholde avvik. 7

11 C2 Opptelling av valgtingsstemmer C2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret Antall a. Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som ikke teller selv. (Ev. fra C1.1b) b. + Ev. stemmesedler blant de som ble avgitt "fremmed". Overført fra C2.2.1.e c. = d. - Stemmesedler lagt til side etter 1-5(4) for nærmere vurdering. Overføres til C2.3.a Mellomsum = e. - f. Blanke stemmesedler. Overføres til D3.3 Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene = Til fordeling i C3.1a C2.2 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag C2.2.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte "fremmed" a. Antall stemmegivninger. Overført fra C1.1c Antall b. - c. - d. - e. forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 1-2(1) a) forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 1-2(1) c) forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 1-2(1) c) Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = Overføres til C2.2.3a (eller ev. til C2.1b) C2.2.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen Antall a. b. - c. - d. Antall stemmegivninger. Overført fra C1.1d forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 1-2(1) a) forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme 1-2(1) c) Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = Overføres til C2.2.3a

12 C2.2.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag a. Stemmeseddelkonvolutter fra særskilt omslag. Overført fra C2.2.1e (ev) C2.2.2d 2 75 b. - c. = d. - e. - f. - g. = 55 Antall 2 85 Blanke stemmesedler. Overføres til D Mellomsum: Antall stemmesedler fra særskilt omslag forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene Til fordeling i C3.1c C2.3 Behandling av tvilsomme stemmer Antall a. Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling. Overført fra C2.1d b. + Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling. Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker 15 c. = Mellomsum: "Tvilsomme" stemmesedler totalt 15 d. - forkastelsesgrunn: seddelen mangler offentlig stempel 1-3(1) a) 123 e. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) f. - forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) g. - forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) h. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valglistene Til fordeling i C3.1d 27 9

13 C3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike valglistene C3.1 Valgtingsstemmenes fordeling på valglistene a b c d Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Fra Fra Fra særskilt Fra "tvilsomme" foreløpig foreløpig omslag opptelling opptelling hos valgstyret hos stemme- styrene e Totalt Fra C2.1f til fordeling: Valgliste Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen SUM * = Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.2 C3.1.1 Kontroll (Sett X) Sum C3.1a er lik C2.1f Ja Årsak til eventuell differanse: Fra * Fra C2.2.3g til fordeling: Fra C2.3h til fordeling: er lik C Sum C3.1c Nei Årsak til eventuell differanse: En konvolutt inneholdt ikke stemmeseddel. 68 stemmesedler ble scannet i krets 993, men skulle vært scannet i krets 992 (jfr. forklaring under). 11 stemmesedler hvor stemmegivningen ble godkjent, ble ikke scannet. Et avvik på 28 har en ikke klart å verifisere. 95 er lik C2.3h 27 Sum C3.1d Nei Årsak til eventuell differanse: Differansen skyldes at godkjente stemmesedler fra tvilsomme særskilt omslag og tvilsomme valgting, er scannet i samme krets (993), (jfr. C3.1d), mens C.2.3h refererer bare til godkjente tvilsomme fra valgting. <Gå til neste arkfane> 1

14 D. Endelig resultat D1 Stemmesedler til endelig opptelling Antall a. Godkjente stemmesedler avgitt på forhånd i alt. Overført fra B3.1d b. + Godkjente stemmesedler avgitt på valgtinget i alt. Overført fra C3.1e c. = Mellomsum = d. - Blanke stemmesedler. Overføres til D3.3 e. - Forkastelsesgrunn: seddelen manger offentlig stempel 1-3(1) a) f. - Forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 1-3(1) b) g. - Forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 1-3(1) c) h. - Forkastelsesgrunn: partiet/gruppen stiller ikke liste 1-3(1) d) i. = Antall stemmesedler til endelig opptelling. Overføres til fordeling i D D2 Resultat fra endelig opptelling D2.1 Fordeling på valglistene Valglistenes stemmetall a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stemmetall Valglistens navn Urettede Rettede Urettede Rettede totalt Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristeleg Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Sentrumsalliansen Kontrollsummer = Sum = Sum = Sum =

15 D2.2 Kontroll (Sett X) Nei D1.i er lik D2.1c Eventuell årsak til differanse: Differansen på 41 stemmesedler skyldes forskjellen mellom grovtellingen og fintelllingen. Fintellingen ligger i D2 og denne gir grunnlaget for fordelingen på valglistene. <Gå til neste arkfane> 11

16 D3 Statistikk (Fyll inn antall i felt som er markert med gul farge) D3.1 Stemmegivninger Godkjente stemmegivninger Forkastede stemmegivninger Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall B1.1d C1.1b C2.2.1e 2 75 C2.2.2d B1.1a kol. II C2.2.1b 1 B1.1b kol. II 5 C2.2.1c 9 B1.1c kol. II 1 C2.2.1d 1 C2.2.2b 52 C2.2.2c D3.2 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger Hjemmel Velgeren var ikke manntallsført i kommunen (1) a) / 1-2 (1) a) Det var ikke mulig å identifisere velgeren (1) b) Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid (1) c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottager (1) d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet (1) e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning (1) f) Stemmegivningen kom for sent frem (1) g) Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk. var manntallsført (1) c) Velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme (1) c) Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall B1.2a, kol. I C2.2.1b 1 B1.2a, kol. II C2.2.2b B1.2b, kol. I B1.2b, kol. II B1.2c, kol. I B1.2c, kol. II B1.2d, kol. I B1.2d, kol. II B1.2e, kol. I B1.2e, kol. II B1.2f, kol. I 5 B1.2f, kol. II 1 6 B1.2g, kol. I B1.2g, kol. II C2.2.1c 9 C2.2.1d 1 C2.2.2c

17 D3.3 Stemmesedler Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall Godkjente stemmesedler D1.a D1.b Forkastede stemmesedler Blanke stemmesedler B2.3d 4 C2.2.3d B2.3e 68 C2.2.3e B2.3f 7 C2.2.3f C2.3d 123 C2.3e C2.3f C2.3g D1e D1f D1g D1h B2.1c 172 C2.1e B2.2c 15 C2.2.3b 21 D1.d Stemmest. møtebøker B3.1e D3.4 Forkastelsesgrunner for stemmesedler Hjemmel Seddelen mangler off. stempel (1) a) Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1) b Fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på (1) c) Partiet/gruppen stiller ikke liste (1) d) Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall C2.3d 123 D1.e 123 B2.3d 4 C2.2.3d C2.3.e D1.f B2.3e 68 C2.2.3e C2.3f D1.g B2.3f 7 C2.2.3f C2.3g D1.h 13

18 Valgstyrets merknader til fylkesvalgstyret: Ti stemmegivninger som ikke ble funnet i manntalet før etter endelig scanning, oversendes fylkesvalgstyret for behandling. Elleve stemmesedler fra særskilt omslag som ved en inkurie ble forkastet på grunn av manglende stempel, oversendes også fylkesstyret for behandling. Underskrifter (Leder) (Øvrige medlemmer) 14

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASIONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i følge liste 1 Ü JUL 2012 Deres ref. Vår ref. 12/1988 Dato 10.07.2012 Sametingsvalget

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 07.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 Brukerveiledning VIGObedrift 01.08.2013 1 av 48 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Opus Systemer AS 2015

Opus Systemer AS 2015 2015 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Prislister 1.1 1.2 1.3... 4 Ny prisliste... 6 Lag ny prislinje... 7 Endre/Slette prislinje 3 Stikkordsregister 0 Prislister 3 1 Prislister For å koble

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 19.05.2014 1 av 53 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 16.12.2014 1 av 62 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 11 Søkeroversikt... 12 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 Brukerveiledning VIGObedrift 23.03.2012 1 av 34 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer