Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyre- og fylkestingsvalg"

Transkript

1 II151 III

2 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 1756 INDERØY Fylke 1700 NORD-TRØNDELAG A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Berit Slåttnes Aune E-postadresse: bsaginderoy.kommune.no Telefon: Faksnr: Valgstyrets leder: Ole Tronstad Øvrige medlemmer (inkl. møtende varamedlemer) Maria Aune, Medlem Harald Ness, Medlem Margareth Halle, Medlem Carl Ivar von Køppen, Nestleder

3 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 2 av 22 A2 Valgtinget - Stemmekretser og tid Navn på alle kretsene i kommunen Krets Åpningstid 0001 Sakshaug Man. k k Utøy Man. k k Lyngstad Man. k k Røra Man. k k Sandvollan Man. k k Mosvik Man. k kl Framverran Man. k k \7011C8442XYT WWWENBKS0LSPFE&PRM..,

4 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 3 av 22 B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1 Forhåndsstemmegivninger mottatt totalt B1.1 Mottatt - forkastet - godkjent a. Antall forhåndsstemmegivn. innenriks fra 1. juli - 9. august (tidlig-stemmegivn.) b. + Antall forhåndsstemmegivn. innenriks fra 10. august c. + Antall brevstemmer utenriks 0 0 d. + Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen e. = Totalt antall godkjente stemmegivninger etter 1() f. - Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stengte. Til B2.1a g. - Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene stengte, inkl, sent innkomne. Til B2.2a h. = KONTROLLSUM 3 kol 1 mottatt kol 2 forkastet kol 3 godkjent B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble forkastet Totalt antall forkastede stemmegivninger Fra B1.1 a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen 10-1(1) a) b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren 10-1(1) b) c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid 10-1(1) c) d. - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker 10-1(1) d) e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet 10-1(1) e) f. - Velgeren har allerede fått godkj ent en stemmegivning 10-1(1) f) g. - Stemmegivningen kom for sent frem 10-1(1) g) h. SUM = B1.2.1 Kontroll JA Sum B1.2 rad h.) = 0 Årsak til eventuell differanse:

5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 4 av 22 B2 Forhåndsstemmer til foreløpig opptelling B2.1 Stemmer til foreløpig opptelling senest fire timer valglokalene stengte a. Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene ble stengt. Fra B1.1f Innholdet fordelte seg slik: b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering av innholdet (tvilsomme). Til D2.1a c. Blanke stemmesedler Til D d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene 509 Til fordeling i B3.1a og B3.2a Antall Fval kol 1 Kval kol B2.2 Stemmer til foreløpig opptelling etter at valglokalene stengte a. Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl, sent innkomne. Fra B1.1g Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter 10-5(4) for nærmere vurdering av innholdet. Til D2.1b c. Blanke stemmesedler Til D4.5 d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene Til fordeling i B3.1b og B3.2b 27 Antall Fval kol 1 Kval kol

6 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 5 av 22 B3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene B3.1 Fylkestingsvalget - Resultat fra foreløpig opptelling Ja B2.1d kol 1 er lik sum B3.1a Årsak til eventuell differanse: Ja B2.2d kol 1 er lik sum B3.1b Årsak til eventuell differanse: SPFE&PRM

7 Ja B2.1d kol 2 er lik sum B3.2a Årsak til eventuell differanse: Ja B2.2d kol 2 er lik sum B3.2b Årsak til eventuell differanse:

8 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 7 av 22 C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer Cl Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene Stemmekrets Sted for forelopig opptelling Manntall Antall stemmegivninger avgitt på valgtinget Kryss i manntallet Søndag Mandag Ordinære (urnene) Fvalg Kvalg kol 1 kol 2 Særskilt Særskilt omslag omslag Forhånds- Fremmede avkryss/ ikke i mannt. C1.1 Kontroll av stemmestyrenes valgprotokoller Ja Ja Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til fylkestingsvalget (Clb kol 1) enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (Cla) Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til kommunestyrevalget (Clb kol 2) enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (Cla) Årsak til eventuell differanse: WWWENBKS0LSPFE&PRM ,2011

9 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 8 av 22 C2 Valgtingsstemmer til foreløpig opptelling hos valgstyret C2.1 Fremmede stemmer som ble tatt med i foreløpig opptelling C2.1.1 Godkjenning av stemmegivninger a. Antall stemmegivninger (konvolutter) Fra Clc b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) Antall c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var marmtallsført 10-2(1) c) d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) e. = Godkjent stemmegivninger til foreløpig opptelling Til C2.1.2a C2.1.2 Godkjenning av stemmesedlene Antall a. b. c. d. e. f. g. Godkjente stemmegivninger fra fremmede Fra C2.1.1e Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik Blanke stemmesedler Til D4.5 forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) Godkjente stemmesedler til foreløpig opptelling Til C2.2b Fvalg kol 1 Kvalg kol

10 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 9 av

11 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 10 av 22 C3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene C3.1 Fylkestingsvalg - Res ultat fra foreløpig opptelling Valgliste * Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.2 C3.1.1 Kontroll Ja C3.1a er lik sum C2.2f kol 1 Årsak til eventuell differanse: Ja C3.1b er lik sum B3.2 i stemmestyrets møtebok Årsak til eventuell differanse:

12 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 11 av 22 C3.2 Kommunestyrevalg - Resultat fra forelopig opptelling. Valgliste Valgtingsstemmer Fra foreløpig opptelling hos valgstyret Valgtingsstemmer Totalt Fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene Det norske Arbeiderparti + Sosialistisk Venstreparti + Senterpartiet + Kristelig Folkeparti + Venstre + Høyre + Fremskrittspartiet SUM Fra C2.2f kol Fra * Til sammenstilling D3.1d kol 2 * Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.4 C3.2.1 Kontroll Ja C3.2a er lik sum C2.2f kol 2 Årsak til eventuell differanse: Ja C3.2b er lik sum B3.4 i stemmestyrets møtebok Årsak til eventuell differanse:

13 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 12 av 22 D Endelig opptelling Dl Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag D1.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte "fremmed" (skal bare fylles ut dersom fremmede stemmer ikke ble tatt med i foreløpig opptelling) a. Antall stemmegivninger Fra Cle b. forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) c. forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende var manntallsført 10-2(1) c) d. forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) e. Godkjente stemmegivninger (konvolutter) Til D1.3a Antall D1.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som ikke stod i manntallet i kommunen a. Antall stemmegivninger Fra Cld b. forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen 10-2(1) a) c. forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme 10-2(1) c) d. Godkjente stemmegivninger (konvolutter) Til D1.3b Antall

14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 13 av 22 D1.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag Antall a. Stemmeseddelkonvolutter fra fremmede Fra Dl.le 22 b. + Stemmeseddelkonvolutter fra forhåndsavkrysset / ikke i manntall. Fra D1.2d 1 c. Godkjente stemmegivninger fra særskilt omslag Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik d. Blanke stemmesedler Til D4.5 e. forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: g. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) h. forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) i. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike listene. Til sammenstilling D3.1e 23 Fvalg kol 1 Kvalg kol

15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 14 av 22 D2 Behandling av tvilsomme stemmer D2.1 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene a. b. + Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i forbindelse med foreløpig opptelling. Fra B2.1b 4 Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte, inkl, sent innkomne. Fra B2.2b 0 Antall c. Totalt antall stemmeseddelkonvolutter Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik d. Blanke stemmesedler. Til D4.5 forkastet fordi: e. fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) g. forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) h. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike listene. Til sammenstilling D3.1b 4 Fvalg kol 1 Kvalg kol

16 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 15 av 22 D2.2 Behandling av tvilsomme stemmer blant valgtingsstemmene a. b. Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling. Fra C2.2d Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling. Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker. Antall Antall Fvalg kol 1 Kvalg kol c. = Mellomsum: Totalt antall stemmesedler 0 1 d. e. f. g. h. Blanke stemmesedler Til D forkastet fordi: seddelen mangler off. stempel 10-3(1) a) 0 1 forkastet fordi: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) 0 0 forkastet fordi: fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) 0 0 forkastet fordi: partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) 0 0 Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene. Til sammenstilling D3.1f

17 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 16 av 22 D3 Resultat fra endelig opptelling D3.I Sammendrag - samlet antall godkjente stemmesedler til Antall Antall endelig opptelling Fvalg kol 1 Kvalg kol 2 Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling Forhånd a. av forhåndsstemmer. Fra B3.1c og B3.2c b+. Valgting d. Godkjente fra "tvilsomme" forhåndsstemmer Fra D2.1h c. Forhånd: Antall stemmesedler til endelig telling e+. f + g. = h. - Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling av valgtingsstemmer. Fra C3.1c og C3.2c Godkjente stemmesedler fra særskilt omslag Fra D1.3i Godkjente fra "tvilsomme" valgtingsstemmer Fra D2.2i Mellomsum: Blanke stemmesedler Til D4.5 forkastelsesgrunn: seddelen mangler off.stempel 10-3(1) a) forkastelsesgrunn: fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder 10-3(1) b) forkastelsesgrunn: k. - fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 10-3(1) c) forkastelsesgrunn: 1. - partiet/gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d) m. = Valgting: Antall stemmesedler til endelig telling

18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 17 av 22 D3.2 Fylkestingsvalget - Resultat fra endelig opptelling KONTROLLSUMMER = 536 = 2790 = 3326 D3.2.1 Kontroll Ja D3.1c kol. 1 er lik sum D3.2a Årsak til differanse: Ja D3.1m kol. 1 er lik sum D3.2b Årsak til differanse:

19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 18 av 22 D3.3 Kommunestyrevalget - Resultat fra endelig opptelling KONTROLLSUMMER = 544 = 2942 = 3486 D3.3.1 Kontroll Ja D3.1c kol. 2 er lik sum D3.3a Årsak til differanse: Ja D3.1m kol. 2 er lik sum D3.3b Årsak til differanse:

20 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 19 av 22 D4 Sammenstilling og statistikk - kommunestyrevalget D4.1 Kryss i manntallet Antall Antall kryss i manntallet SØNDAG 0 Antall kryss i manntallet MANDAG 2951 D4.2 Forhåndsstemmegivninger Antall stemmegivninger Tidligstemmer innenriks (mottatt 1. juli - 9. august) Øvrige forhåndsstemmegivninger innenriks (mottatt fra 10. august) Brevstemn-ier utenriks Øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen D4.3 Valgtingsstemmegivninger Antall stemmegivninger Referanse Forkastet Referanse Godkjent Stemmegivninger i urnen(e) Clb kol II 2917 Fremmede stemmegivninger (dersom tatt med i foreløpig opptelling) C2.1.1b-d C2.1.1e Fremmede stemmegivninger (dersom ikke tatt med i foreløpig opptelling) D1.1b-d 0 Dl.le 22 Stemmegivninger (forhåndsavkrysset - stod ikke i manntallet) DI.2b-c 5 D1.2d

21 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 20 av 22 D4.4 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger Hjemmel Velgeren var ikke manntallsført i kommunen (1)a / 10-2(1)a Det var ikke mulig å identifisere velgeren (1)b Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid (1)c Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker (1)d Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet (1)e Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning (1)f Stemmegivningen kom for sent frem (1)g Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk. var manntallsført (1)c Velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme (1)c Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall B1.2a 0 C2.1.1b + D1.1b+ D1.2b 4 B1.2b 0 B1.2c 0 B1.2d 0 B1.2e 0 B1.2f 0 B1.2g 0 C2.1.1c + D1.1c 0 C2.1.1d + D1.1d+ D1.2c 1 D4.5 Stemmesedler Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall Godkjente stemmesedler D3.1c 544 D3.1m 2942 C2.1.2c-f + D1.3e-h + Forkastede stemmesedler D2.1e-g 4 D2.2e-h + 1 D3.1i-1 C2.1.2b h. D1.3d + Blanke stemmesedler i3272-c-+5 D2.2d + 16 D2.1d D3.1h + St.Mø B3.1e

22 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 21 av 22 D4.6 Forkastelsesgrunner for stemmesedler Hj emmel Forhånd Valgting Referanse Antall Referanse Antall C2.1.2c + D L3e + Seddelen mangler off. stempel D2.2e (1)a D3.11 C2.1.2d + D1.3f + D2.1e 3 D2.2f + 0 Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder (1)b D3.1j Fremgår ikke hvilken liste velgeren har stemt på (1)c C2.1.2e + D1.3g + D2.1.f 1 D2.2g + 0 D3.1k C2. L2f + D1.3h + D2.1.g 0 D2.2h + 0 Partiet/gruppen stiller ikke liste (1)d D3.1 i

23 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 22 av 22 Underskrifter Dato: /3. II Leder: Øvrige medlemmer: 0,(t7;:~17Let1 ciu-d(t, ff- /6,44 cj 14,,x) Vedlegg: E1.1 Listestemmetall og antall mandater til listene E1.2 Mandatenes fordeling på partier E2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter

24 1756 INDERØY E1.1 LISTESTEMMETALL OG ANTALL MANDATER Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 16:33:28 Ant. stemmeberett: 5,090 Valgdeltakelse: 68.50% Rapp.dato: 13/09-11 kl. 16:37:53 Tilbake Valglåt stiir:s`e x Stenger - stiii;ta Ld 35, ,818 25, , , , , , , , SV 6, ,223 4, , , SP 43, ,011 30, , , , , , , , KRF 4, ,633 3, , V 2, ,639 1, , ,525 8, , , , , , ,FRP 4, ,217 3, ,

25 Kommunestyrevalg 2011 Side 1 av INDERØY E1.2 MANDATENES FORDELING PÅ PARTIER Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 16:33:28 Ant. stemmeberett: 5,090 Valgdeltakelse: 68.50% Rapp.dato: 13/09-11 kl. 16:38:56 Tilbake Mandatnr Partinavn Kvotient 01 Senterpartiet 30, Det norske Arbeiderparti 25, Senterpartiet 14, Det norske Arbeiderparti 11, Senterpartiet 8, Høyre 8, Det norske Arbeiderparti 7, Senterpartiet 6, Det norske Arbeiderparti 5, Senterpartiet 4, Sosialistisk Venstreparti 4, Det norske Arbeiderparti 3, Senterpartiet 3, Høyre 3, Kristelig Fol keparti 3, Senterpartiet 3, Det norske Arbeiderparti 3, Fremskrittspartiet 3, Senterpartiet 2, Det norske Arbeiderparti 2, Senterpartiet 2, Det norske Arbeiderparti 2, Høyre 2, Senterpartiet 2, Det norske Arbeiderparti 2, Sosialistisk Venstreparti 2, Senterpartiet 2, Det norske Arbeiderparti 1, Venstre 1, Senterpartiet 1, Senterpartiet 1,

26 Kommunestyrevalg 2011 Side 1 av INDERØY E2.1 STEMMETILLEG OG PERSONLIGE STEMMER Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 16:33:28 5,090 Valgdeltakelse: 68.50% Rapp.dato: 13/ :41:57 Sosialistisk Venstreparti Ant.stm.sedler: prosent: Stemme- Pers. Stm.tillegg Ny Listeoppsett tillegg stemmer + pers.stm. rang. 01 x Huseth Tore x Furunes Siv

27

28 Venstre Ant.stm.sedler: prosent: Stemme- Pers. Stm.tillegg Ny Listeoppsett tillegg stemmer + pers.stm. rang

29 Fremskrittspartiet

30 Kornmunestyrevalg 2011 Side 5 av ,2011

31 Kommunestyrevalg 2011 Side 1 av INDERØY E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 16:33:28 Ant. stemmeberett: 5,090 Valgdeltakelse: 68.50% Rapp.dato: 13/09-11 kl. 16:39:39 Tilbake Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti 'Y011C933?XYT----WWWENBKSOLSPFE&PRM

32 Kommunestyrevalg 2011 Side 2 av 3 Senterpartiet Nr Representantens navn Fodselsår Bostedskommune 01 Stuberg Ida 1981 Sandvollan 02 Iversen Ole Anders 1970 Framverran 03 Wolan Christina 1978 Utøy 04 Hjulstad Leif 1954 Utøy 05 Vatn Otte 1946 Røra 06 Klev Steinar 1959 Sakshaug 07 Nossum Ragnar 1956 Utøy 08 Rannem Arne Bragstad 1974 Sandvollan 09 Letnes Ida Lise 1992 Lyngstad 10 Langfjæran Karen E Wiik 1991 Mosvik 11 Undersåker Per Egil 1966 Utøy 12 Kjesbu Ragnhild 1967 Sakshaug 13 Melhus Ingrid 1981 Sakshaug Nr Vararepresentantens navn Fodselsår Bostedskommune 01 Olsen Liv Elin 1962 Sakshaug 02 Bakken Hanna Lise 1978 Røra 03 Helgesen Kjetil 1960 Røra 04 Stuberg Olaf 1993 Sandvollan 05 Klepp Marte 1977 Utøy 06 Klepp Kjetil 1960 Sakshaug 07 Kvam Per Morten 1960 Utøy 08 Iversen Camilla 1979 Lyngstad 09 Røflo Jørgen 1938 Røra 10 Berg Jostein 1948 Sandvollan 11 Værdal Liv Skogset 1945 Sakshaug 12 Melting Erik 1985 Framverran 13 Tangstad Ida Stene 1983 Utøy 14 Fjeset Bjørn Åge 1977 Sakshaug 15 Haugum Ole 1968 Sakshaug 16 Skrove Lise Lyngsaunet 1983 Sakshaug Kristelig Folkeparti Nr Representantens navn Fodselsår Bostedskommune 01 Langfjæran Ann-Kristin W 1962 Mosvik Nr Vararepresentantens navn Fodselsår Bostedskommune 01 Aune Berit Slåttnes 1966 Sakshaug 02 Ljøkjell Terje 1963 Lyngstad 03 Jakobsen Edit 1966 Utøy 04 Aune Maria 1981 Sakshaug Venstre

33 Kommunestyrevalg 2011 Side 3 av 3 Nr Representantens navn 01 Olsen Øyvind Treider Fodselsår 1969 Bostedskonunune Utøy Nr Vararepresentantens navn Fodselsår Bostedskommune 01 Langfjæran Rune 02 Melting Unni 03 Vatn Anders 04 Bjelkåsen Toralf Høyre Mosvik Mosvik Sakshaug Røra Nr Representantens navn 01 Fines Trine Berg 02 Vesterås Petter 03 Vang Izabela Nr Vararepresentantens navn 01 Arnevik Terje 02 Fuglesang Heidi 03 Ørsjødal Geir Jostein 04 Johansen Kjell Brynjar 05 Petersen Willy 06 Melhus Hilde Børstad Fødselsår Bostedskommune 1962 Mosvik 1977 Sakshaug 1979 Sakshaug Fødselsår Bostedskommune 1951 Røra 1992 Sandvollan 1975 Framverran 1949 Sakshaug 1941 Sakshaug 1977 Framverran Fremskrittspartiet Nr Representantens navn 01 Gjermstad Jostein Eirik Nr Vararepresentantens navn 01 Berg Ståle 02 Petersen Steinar Gard T 03 Halvorsen Aleksandra G 04 Sundfær Kåre Fødselsår Bostedskommune 1955 Røra Fødselsår Bostedskommune 1958 Sandvollan 1989 Sakshaug 1992 Røra 1947 Sakshaug

34 Til fylkesvalgstyret Fra 1756 Inderøy Va Igstyrets møtebok: Under D4.4 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger skal det i første rad valgting «Velgeren var ikke manntallsført i kommunen» stå 5 i stedet for 4. En stemmegivning var umulig å finne i hele manntallet og kunne derfor ikke registreres inn og påføres slettekode. Stemmegivningen er oppført som fremmed i møteboka for stemmestyret Sakshaug. Inderøy (ite, Vå.~1P4 o1 Ole Tronstad Leder valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Konstituerende kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 1.1.211 Tidspunkt: 12: Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf.

Detaljer

Kommunestyrevalget 2011 godkjente valglister

Kommunestyrevalget 2011 godkjente valglister Kommunestyrevalget 2011 godkjente valglister Valgstyret i 1756 Inderøy har godkjent listeforslag med følgende overskrifter Det Norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene Fylkestingsvalg Valgprotokoll for fylkesvalgstyret År: Fylke: A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylke: Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Faksnr.: Fylkesvalgstyrets leder:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Møtested: Herredsstyresalen Dato: 31.10.2011 Tid: 18:30 Offentlig spørretid: 30 min. fra møtestart Medlemmer som ikke kan møte på grunn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene År: Stortingsvalg Fylke: Møtebok for fylkesvalgstyret A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Direkte tlf.: Fylkesvalgstyrets leder: Øvrige medlemmer E-post adresse: Faksnr.:

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Iveland Aust-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: 29.09.2011 Tid: 12:00 Forfall meldes til Info- og Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.1.211 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Christina

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Kurs, Inderøyheimen Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 14:45-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP Trond Bjørken

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP Trond Bjørken Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 09:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret, Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Carl Ivar von Køppen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 09:00-12.30 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Hægebostad Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møteprotokoll. Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 08:00 09:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret. Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009

MØTEPROTOKOLL. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret. Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesvalgstyret MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: 17.9.2009 Fylkets Hus Ingvild Kjerkol 4/2009 Til stede: ingvild Kjerkol (DNA) Sara Kveli (DNA) Carl P.

Detaljer

Protokoll for valgstyret

Protokoll for valgstyret Levanger kommune Kommunesammenslaing - Radgivende folkeavstemning 6.6.2016 Protokoll for valgstyret 1. Administrative forhold - Valgstyret mer (inkl. m(lltende varamedlemmer): Navn: Robert Svarva Alf Magnar

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP Ole Anders

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

1114 BJERKREIM E1.1 LISTESTEMMETALL OG ANTALL MANDATER Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 11:50:58 Ant. stemmeberett: 1,957 Valgdeltakelse: 69.49% Rapp.dato: 13/09-11 kl. 13:48:31 Valgliste Stm.sed. x kst.rpr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 09.06.2017 Tidspunkt: 14:55-15:07 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP Trine

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøy 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Sivert Bragstad Rannem SP Ståle Berg FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Sivert Bragstad Rannem SP Ståle Berg FRP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: 13:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Karlsøy Troms Romsa År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Bystyret (konstituerende møte) Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Bystyret (konstituerende møte) Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret (konstituerende møte) Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: 05.09.2011 Tidspunkt: 18:00-18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Møteinnkalling Valstyret

Møteinnkalling Valstyret Møteinnkalling Valstyret Møtetid: 05.10.2011 kl 11:30 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 14:00-15:05

Møteprotokoll. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 14:00-15:05 Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 14:00-15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: , Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-22:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: , Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-22:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre, Inderøy kulturhus Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 18:00-22:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2011 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer