Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/ Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. SAKSKART Referatsaker Delegerte saker Behandling av utvalgssak 038/12 12/ Godkjenning av protokoll fra møte /12 12/ Forespørsel om regulering Bø i Tørdal 040/12 12/ Gbnr 6/13 - Søknad om å bygge hytte 041/12 12/ Gbnr. 32/195 Søknad om utvidet tomt i Mjelkåsen. 042/12 12/ Gebyrer ved konsesjon og delingssaker 043/12 12/ Delegering - fjernvarmeanlegget 044/12 12/ Tertialrapport januar - april 2012 samt budsjettendringer 045/12 12/ Skatteregnskapet for /12 12/ Rapportering pr i henhold til finansreglement. 047/12 12/ Prinsipper for økonomistyring i Dangedal kommune 048/12 12/ Kommuneregnskapet for /12 12/ Årsmelding 2011

2 050/12 12/ Årsmelding for Grenlandssamarbeidet /12 12/ Fremtidig bruk av Drangedal aktiviteter Drangedal, Karianne S. Reiten ordfører

3 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 006/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Gautefall Hotell 007/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkestad: Riviera Cafe. 008/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Playa Bar. 009/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Gautefall skisenter AS 010/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Hos Rasmus Colonial og spiseri 011/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested Sagodden Kro

4 Delegerte saker 056/12 Gbnr. 15/194 - Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 15/194 1 Formannskapet /12 057/12 Gbnr 58/36 - Søknad om tillatelse til tiltak - Ny fritidsbolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 58/36 1 Formannskapet /12 058/12 Gbnr. 44/10 - Søknad om fradeling av tomter Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/10 1 Formannskapet /12 059/12 Gbnr 32/1 Fradeling av boligtomt gbnr 32/1/132 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/1

5 1 Formannskapet /12 060/12 Gbnr 32/1 Fradeling av festetomt 32/1/154 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/1 1 Formannskapet /12 061/12 Gbnr. 44/1 - Søknad om fradeling av festetomt. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/1 1 Formannskapet /12 062/12 Gbnr. 25/209 Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig Eikenes Hyttegrend Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 25/209 1 Formannskapet /12

6 063/12 Gbnr 32/396 - Omlegging av ny vei Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/396 1 Formannskapet /12 064/12 Gbnr. 24/40 - Søknad om deling av grunneiendom. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 24/40 1 Formannskapet /12 065/12 Gbnr. 24/1 - Søknad om deling av grunneiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 24/1 1 Formannskapet /12 066/12 Gbnr 32/184 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/184

7 1 Formannskapet /12 067/12 Gbnr. 19/2 Søknad om fradeling av boligeiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 068/12 Gbnr 32/236 - Oppføring av garasje Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/236 1 Formannskapet /12 069/12 Gbnr 25/20 - Oppmpling tomt 13, Eikenes Hyttegrend Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 25/20 1 Formannskapet /12 070/12 Gbnr 19/105 - Søknad om tiltak - Oppføring av garasje. Arkivsak-dok. 12/

8 Arkivkode. 19/105 1 Formannskapet /12 071/12 Gbnr 15/6/A1 - Søknad om fradeling av hyttetomt Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 15/6 1 Formannskapet /12 072/12 Gbnr 15/6/C1 - Søknad om fradeling av hyttetomt Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 15/6 1 Formannskapet /12 073/12 Gbnr 15/160 - Søknad om grensejustering på Skomakerøya Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 15/160 1 Formannskapet /12

9 074/12 Gbnr 44/1/82 - Søknad om oppføring av hytte på Bleka Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/1/82 1 Formannskapet /12 075/12 Gbnr 44/1/82 - Søknad om oppføring av hytte på Bleka Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/1/82 1 Formannskapet /12 076/12 Gbnr. 16/55 - Søknad om tillatelse til tiltak ett trinn Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. gbnr: 16/55 1 Formannskapet /12 077/12 Tillatelse til tiltak for tilbygg på gnr. 44, bnr. 93. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/93 Saksbehandler Else Grete Furuvald 1 Formannskapet /12

10 078/12 Gbnr. 32/56 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Tveita-Bråtheia. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/56 1 Formannskapet /12 079/12 Gbnr 6/13 - Ny frittliggende garasje - Søknad om tiltak uten ansvarsrett Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 6/13 1 Formannskapet /12 080/12 Gbnr 53/2/53/14 - Melding om tiltak - Nytt tilbygg på eksisterende hytte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 53/2/53/14 1 Formannskapet /12

11 081/12 Gbnr 32/4 Søknad om deling av grunneiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/4 1 Formannskapet /12 082/12 Gbnr 24/39/1 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg og parkeringsplass Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 24/39/1 1 Formannskapet /12 083/12 Gbnr 32/341 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av tilbygg på bolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/341 1 Formannskapet /12 084/12 Gbnr 45/68 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 45/68

12 1 Formannskapet /12 085/12 Gbnr 45/67 - Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns - oppføring av fritidsbolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 45/67 1 Formannskapet /12 086/12 Gbnr 32/292 - Melding om tiltak - Endring av verandar - fasadeendring. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 21/17 1 Formannskapet /12 087/12 Gbnr 44/2/78 - Søknad om tiltak - Tilbygg Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/2/78 1 Formannskapet /12

13 088/12 Gbnr 32/1/208 - Søknad om deling av grunneiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/1/208 1 Formannskapet /12 089/12 Gbnr 69/1 - Søknad om fradeling av eiendom. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 69/1 1 Formannskapet /12 090/12 Gbnr 32/132 - Søknad om deling av grunneiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/132 1 Formannskapet /12 091/12 Gbnr 14/41/2 - Søknad om rammetillatelse - tilbygg Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 14/41/2 1 Formannskapet /12

14 092/12 Gbnr 41/64 - Søknad om tillatelse til tiltak - Bostrak vannverk Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 41/64 1 Formannskapet /12 093/12 Søknad om rammetillatelse for Drangedal 10-årige skole Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 094/12 Gbnr 44/2/22 - Søknad om tiltak - Frittliggende bod Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/2/22 1 Formannskapet /12 095/12 Gbnr. 24/1 Tillatelse til tiltak for Renseanlegg Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 24/1

15 1 Formannskapet /12 096/12 Gbnr. 32/1/213 Søknad om igangsettingstillatelse for Drangedal 10-årige skole Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 097/12 Gbnr 45/113 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av ny fritidsbolig, Gautefall Panorama. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 45/113 1 Formannskapet /12

16 Behandling av utvalgssak 038/12 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte enstemmig godkjent. Vedlegg Protokoll fra møte

17 039/12 Forespørsel om regulering Bø i Tørdal Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Formannskapet tar forespørselen til orientering og henviser til prosedyre om privat reguleringsplan. Vedlegg 1. Brev ang. forespørsel om regulering. Bakgrunn Saken gjelder i utgangspuntet å få hjemmelsgrunnlag for å oppføre boliger i form av leiligheter slik det oppfattes og det er nå ikke interessant å benytte noe av det areal som er regulert for dette formål på Bø i Tørdal. Nå er det ønske om å plassere dette formål mellom skoleområdet og hovedveien gjennom tettstedet Bø i Tørdal Rådmannens vurdering Området hvor det er ønske om leiligheter er regulert til landbruksformål og er da ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette tiltaket krever reguleringsendring dersom det skal realiseres. De ber om at kommunen tar stilling til hvordan saken bør håndteres videre. Det er slik at kommunen har gitt dispensasjon fra plankrav i 4 år ved behandling av byggesak for barnehage. Bakgrunn for dette var at den utbyggingen ville gjøre det umulig å gjennomføre den regulerte gangvei til skolen. Plasseringen av barnehagen ble så endret og gangveien burde la seg gjennomføre uten reguleringsendring. Kommunen har av den grunn tilsynelatende ikke direkte behov for planendring i dette området nå. Initiativtakerne kan da forestå privat reguleringsplan for et område som avklares med en forhåndskonferanse. Noen spesielle prinsipper eller andre lovnader forut for en reguleringsplan er det ikke anledning til å gi i en slik sak som dette. Konklusjon Rådmannen mener det kan utarbeides privat reguleringsplan i denne sammenheng. Vedlegg til sak

18

19 040/12 Gbnr 6/13 - Søknad om å bygge hytte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 6/13 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Formannskapet godkjenner rammebetingelse for oppføring av hytte/anneks med hjemmel i plan og bygningsloven 20-1 Vedlegg Søknad med kartutsnitt. Bakgrunn Søknaden gjelder å beholde deler av et gammelt våningshus på Jonskås i Kjosen til hytte. Huset er tidligere godkjent revet. Det er oppført erstatningsbolig på denne eiendommen som er en mindre landbrukseiendom. Rådmannens vurdering Området hvor dette omsøkes er ikke regulert og er i kommunedelplan vist som LNF område i overgang mellom tillatt spredt boligbygging og kuturlandskap. Saken vurderes slik at det her søkes om at deler av den gamle bygningen skal beholdes og benyttes som et anneks eller for sporadisk overnattingsvirksomhet. Vedlegg til sak

20 041/12 Gbnr. 32/195 Søknad om utvidet tomt i Mjelkåsen. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Formannskapet godkjenner ikke salg av tomt som omsøkt. Vedlegg 1. Situasjonskart. 2. Utsnitt av reguleringsplan. Bakgrunn Saken gjelder søknad om utvidet tomt til bolig i Mjelkåsen. Arealet ligger innenfor reguleringsplan for Mjelkåsen Vest i nordøstre del. Rådmannens vurdering Denne saken dreier seg om 2 saksområder. 1. Salg av boligtomt med kommunen som grunneier. 2. Søknad om fradeling. Området i Mjelkåsen er regulert til bolig. I dette tilfellet har søker tidligere fått utvidet tomt. Det vil si at han har fått deler av regulert nabotomt. Deler av denne ble omdisponert til lekeareal i den sammenheng. Søknaden begrunnes med at han trenger større areal for å få parkert på egen tomt. Tomta vurderes ganske stor, men etter at det er blitt plassert en mindre byning som ikke er søknadspliktig, midt i tunet så blir dette vanskelig. Problemet i en slik sak vurderes vesentlig å være den presedens dette vil ha i forhold til andre som kan tenke seg større tomt og kommunen får solgt snart bare annenhver tomt i kommunalt regulerte boligfelt. Det bør fremdeles tillates adkomst over deler av dette areal. Dersom arealet skal selges skal saken behandles som fradeling og det skal i så fall først sendes nabovarsel. Konklusjon Rådmannen mener at søker ikke bør få kjøpe større tomt. Vedlegg til sak

21 042/12 Gebyrer ved konsesjon og delingssaker Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Pål Henne 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Nye gebyrsatser for: Delingssak jordlovsbehandling kr: 2000,- Konsesjonssaker der det er lagt føringer i delingssaken kr. 2000,- Øvrige konssesjonssaker kr. 5000,- Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker 2 3. ledd. Bakgrunn Behandlingsgebyr for saker etter jordloven og konsesjonsloven er regulert gjennom forskrift fra landbruks- og matdepartementet (LMD). LMD har vedtatt ny forskrift gjeldende fra 1. januar Det gis rom for at kommunen kan vedta graderinger av de nye satsene og det innstilles på to graderinger av gebyr satsene for behandling av saker etter konsesjonsloven. Saksopplysninger Forskrift om gebyr for konsesjonssaker mv. av nr 1354 sier i hvilke saker det skal betales gebyr og størrelsen på gebyret. Det skal betales behandlingsgebyr for søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven og søknad fradeling av tomter jordloven er. Gebyrsatsene i forskriften ble sist endret i 1997 til å være kr 750 for delingssaker etter jordloven. For konsesjonssaker var gebyret avhenging av kjøpesummen det skulle betales 3 promille av 1.te million og 2 promille av overskytende beløp dog ikke over kr , men heller ikke mindre enn 750 kr. Vurderinger Ny forskrift er fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011.

22 Det skal fremdels betales gebyr for søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom og fradeling av tomter etter jordloven. Det skal ikke betales gebyr for konsesjonssøknader som er knyttet til søknad om fritak fra boplikten på landbrukseiendommer når overdragelsen er i nær slekt (lovebestemt boplikt på landbrukseiendommer). I forskriften heter det at kommunen kan kreve et gebyr for konsesjonssaker på inntil kr 5000 (første ledd) og for delingssaker inntil kr 2000 (andre ledd). Kommunen kan fastsette lavere gebyrsats heter det i Forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker 2. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd. Forslaget til endring i forskriften ble sendt på høring med forslag om kr for konsesjonssaker og kr 2000 for delingssaker. Tilbakemeldingene var at satsen for konsesjonssaker var for lav det er ofte mye arbeid med konsesjonssaker og ikke gjenspeilet kostnaden (arbeidet) med saken. Statens landbruksforvaltning tok hensyn til høringsinnspillene og fastsatte derfor gebyret for konsesjonssakene til maksimalt kr Jordbrukssjefene langs kysten i Aust-Agder samt Kragerø og Bamble har etablert en samarbeidsgruppe. Gruppen er enig om å holde fast på jordlovsgebyret på kr Det er videre enighet om å gradere konsesjonsgebyret til to satser kr 2000 for saker der det er lagt føringer i delingssaken og kr 5000 for øvrige konsesjonssaker. Vi ser ikke grunnlag for at det er behov for andre vurderinger i Drangedal enn i våre nabokommuner. Det kan være riktig å gjøre som det står som forslag i vedlagt rundskriv fra SLF. Der foreslås det å ha ulike gebyrer for kurante og ikke kurante saker. Dette tolkes til administrativt avgjorte og saker som må behandles politisk. Bakgrunnen for at vi ikke ønsker denne delingen, er at vi på det tidspunktet vi fakturerer behandlingsgebyret, ikke vet om vi får en klagebehandling eller ikke. Ved en klagebehandling vil kostnadene langt overstige det vi har som behandlingsgebyr og det vil derfor være uriktig å se kun på hvordan sakene behandles frem til første vedtak. Vår konklusjon er basert på erfaring med tidsbruk i denne type saker samt at vi har sett litt på gebyrer for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven.

23 043/12 Delegering - fjernvarmeanlegget Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Thor Wraa 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling Formannskapet får myndighet til å vurdere eventuelle overskridelser av kostnadsrammen i forbindelse med anbud for bygging av fjernvarmeanlegg i Drangedal sentrum, jfr kommunestyresak 12/ , saksnr. 10/12, punkt 3 i vedtaket. Referanser i saken Kommunestyresak 12/ , saksnr. 10/12 Bakgrunn I kommunestyresak 12/ , saksnr. 10/12 ble det vedtatt at; Kommunestyret godkjenner igangsetting og bygging av fjernvarmenett og fyrhus/fyrsentral etter anbud. Dersom anbudsrunden endrer kostnadsrammen med mer enn 4%, dvs ,-, skal saken opp for kommunestyret for ny vurdering. Av ulike årsaker er utsendelse av anbudsdokumenter i forbindelse med bygging av fjernvarmeanlegget i Drangedal sentrum forskjøvet noen uker i forhold til tidligere oppsett. Anbudet på fjernvarmenettet kunngjøres mandag , noe som gjør at anbudsåpning blir Anbudet på fyrsentralen kunngjøres , med anbudsåpning i slutten av den mnd. Siste kommunestyret før sommerferien er Skulle det vise seg at anbudene overskrider gitte kostnadsramme må kommunestyret innkalles på nytt, da det ikke vil være mulig å vente med avklaring til over ferien. Det vil i så måte være mer praktisk å samle formannskapet enn kommunestyret i ferien. Endringene i planlagt dato for kunngjøring påvirker ikke prosjektet som helhet, kun muligheten for en politisk vurdering av eventuelle overskridelser Rådmannens vurdering Rådmannen ser det mer praktisk at formannskapet vurderer eventuelle overskridelser av kostnadsrammen, og ber om at kommunestyret delegerer denne myndigheten til formannskapet.

24 044/12 Tertialrapport januar - april 2012 samt budsjettendringer Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 1. tertial 2012 til etteretning. 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende budsjettendringer i driften: Tekst Kontering Beløp Kommentar Rammetilskudd ,- Reduksjon ramme p.g.a. folketall Aksjer/andeler ,- Økt eieruttak fra Dr.dal Everk KF Administrasjon Helse og velferd ,- Samhandlingskoordinator Admin. Sektor ,- Stillingsreduksjon Sektor 200 Delegeres til rådmannen tatt to ganger ,- Tillegg ramme for ressurskrevende elever Disposisjonsfond ,- Bruk av fjorårets overskudd Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende budsjettendringer i investeringene: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Endring i fremdrift fra 2011 til 2012 Biler til hjemmesykepleien Låneopptak ,- Biler til erstatning av tidligere leasingbiler ,- Antas å kunne dekkes av tidligere vedtatt låneramme

25 Referanser i saken Årsbudsjett 2012 Økonomiplan Folketallsutvikling i Drangedal Dette er en økning på 18 personer fra årsskiftet. 17 av disse skyldes netto innflytting. Budsjettforbruk Inntekter og kostnader for januar april 2012 spesifisert på sektornivå: Alle tall i hele millioner kr. Sektor Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer 1. tertial 1. tertial 100 Rådmann 4,5 5,4 0,9 Mindreforbruk m/stab 101 Politikk 0,6 1,0 0,4 Mindreforbruk 102 Fellesutg. 3,7 3,7 0,0 Lik budsjett 200 Oppvekst 26,9 27,1 0,2 Mindreforbruk og undervisning 300 Helse og 39,8 40,6 0,8 Mindreforbruk velferd 400 Plan, 2,3 2,5 0,2 Mindreforbruk næring og kultur Sum forbruk 77,8 80,3 2,5 Mindreforbruk ,7-77,8 1,9 Merinntekt Finansiering Total Drangedal kommune -1,9 2,5 4,4 Mindreforbruk/ merinntekt Investeringer påløpt for januar april 2012 spesifisert pr. prosjekt: Ansvar Investeringsansvar Prosjektnr. Prosjektnavn 1. tertil Ny skolefløy Ny skole Heirikshaug barnehage 5252 Ny avd. Heirekshaug Bostrak/Bø barnehage Bostrak Bø Barnehage Bistand funksjonshemmede FH-Boliger Kommunale veier Oseidveien Prod. vann Gautefall VA-Gautefall Disribuering av vann Vann resten av bygda Avløpsrensing Kloakk resten av bygda Avløpsrensing Renseanlegg Neslandsvatn Avløpsrensing 1520 Bjønnås./Blåbærheia VA-Anlegg Avløpsrensing- Nesl.vatn Renseanlegg Neslandsvatn Avløpsnett Kloakk resten av bygda

26 575 Utbygging Nedre-Stranna Vannfront Toke Delprosj Flisfyringsanlegg Flisfyringsanlegg Lån -Formidlingslån Startlån/forvaltningslån Utlån Formidlingslån Startlån/forvaltningslån EDB EDB Sak-/Arkivsystem EDB Agressooppgrad EDB PC politiske møter EDB 1929 Sak /Arkivsystem Alle tall i kroner Sum 1. tertial Alle påløpte investeringer er innenfor vedtatte budsjettrammer. Det gjøres likevel oppmerksom på forskyvninger fra 2011 til 2012 i prosjektet for Toke Brygge. Finansrapportering Område Likviditet (driftskonto) 25 mill. 92 mill. 76 mill. 61,5 mill. 63,6 mill. Herav ubrukte lånemidler 28 mill. 80 mill. 65 mill. 52,8 mill. 46,6 mill. Lånegjeld, rentebærende 168 mill. 218 mill. 215 mill. 208,3 mill. 205,8 mill. Lånegjeld med rentebinding 98 mill. 147 mill. 95 mill. 62,6 mill. 61,9 mill. Andel lånegjeld m/rentebinding 58,30 % 67,30 % 44,19 % 30,07 % 30,08 % Nom. rente på innsk.midler (statisk) 2,95 % 3,26 % 3,65 % 3,44 % 2,87 % Nom. rente 3 mnd. NIBOR (statisk) 2,60 % 2,71 % 3,18 % 2,89 % 2,32 % Gj.sn. lånerente flytende rente (statisk) 2,76 % 2,76 % 2,94 % 3,10 % 2,66 % Gj.sn. lånerente fast rente (statisk) 4,05 % 4,05 % 3,98 % 3,88 % 3,88 % Flytende lånerente Kommunalb. (statisk) 2,75 % 2,75 % 2,77 % 3,15 % 2,50 % Rådmannens vurdering Folketallet økte med 2 personer i løpet av Folketallet pr er det som legges til grunn for netto inntektsutjevning i rammeoverføringene fra Staten. Budsjettet for 2012 er basert på folketallet pr. 1. juli 2011 som var 33 personer høyere enn ved siste årsskiftet. Dette medfører at inntektsutjevningen i kommunens budsjett må nedjusteres med kr ,- for Ifølge egen kommunestyresak som behandler årsregnskap for 2011 for Drangedal Everk KF, har styret foreslått et eieruttak på kr ,-. Tilsvarende budsjettpost hos kommunen for 2012 er på kr ,-. Det overskytende på kr ,- medgår til dekning av budsjettjusteringer i denne saken. Utgifter til felles samhandlingskoordinator i Grenland er for 2012 uteglemt i budsjetteringen. Drangedals andel utgjør kr ,-.

27 I forbindelse med behandling av omstillingsprosessen i kommunestyret i mai 2010, ble det vedtatt at sektor 400 skulle oppnå sine krav bl.a. ved reduksjon av 1 stilling. Dette ble lagt inn i budsjettene med et beløp på kr ,- som den gang ikke var konkretisert ned på budsjettansvar. Rent teknisk ble dette lagt på budsjettansvar 1511 Administrasjon teknisk. I vedtatt budsjett for 2012 er dette realisert ved at budsjettramme for lønn og sosiale kostnader er fjernet i fra budsjettansvar 1515 Kommune-/delplaner samtidig med at en ansatt er flyttet fra dette ansvaret til administrasjon ved fast ansettelse av ny sektorleder. I budsjettet for 2012 har vi derfor kommet i skade for å ta med effekten 2 ganger. Denne feilen må korrigeres. For prosjekt Toke Brygge var det i 2011 budsjettert med kr ,- til investeringer. På prosjektnr påløp det imidlertid et netto beløp på kr ,-. Differansen skyldes endringer i fremdriften. En del av det planlagte arbeidet har blitt gjennomført i 2012 i stedet. Dette er håndtert i styringsgruppen for prosjektet og rådmannen har gitt utsikt til at det blir foreslått for kommunestyret å overføre ubrukte midler i 2011 til investeringer i Investeringsbudsjettet for 2012 må derfor økes med kr ,-. I kommunestyresak 032/11 vedtok kommunestyret å kjøp inn fire biler til hjemmesykepleien finansiert med låneopptak. Av forskjellige årsaker fikk vi ikke kjøpt inn disse bilene i Behovet er stort for bilene. I og med at disse bilene opprinnelig var vedtatt innkjøpt i 2011, har de ikke blitt med i investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet for 2012 foreslås korrigert for dette. I sektor 200 for oppvekst og undervisning har det vært nødvendig med midlertidig bruk av ekstra ressurser knyttet til ressurskrevende elever. Ressursbruken tilsvarer 2 ekstra årsverk og budsjettrammen må økes med ca. kr. 1 mill. årlig for å dekke opp for dette. Rammebehovet for 2012 utgjør kr ,- til dette. For å dekke ovennevnte budsjettrevisjoner relatert til driften må det hentes kr ,- fra disposisjonsfond og som må ses i sammenheng med midreforbruket (overskuddet) i kommunens driftsregnskap for Alle sektorene holder seg innenfor periodisert budsjett for de fire første månedene av Inntekter fra skatt og rammeoverføring har til sammen merinntekt så langt. Begge disse postene er vanskelig å periodisere helt riktig da dette endrer seg noe fra år til år. Rådmannen vurderer det slik at med den korreksjon som er nevnt ovenfor for korrigert folketall, så bør budsjetterte skatter og overføringer utgjøre beste estimat pr. nå. Konklusjon Det er fortsatt tidlig i året og rådmannen vil avvente behovet for ytterligere budsjettrevisjoner til 2. tertial Det er noen interne avvik på de ulike budsjettansvarene, men som slår begge veier. Drangedal, 16. mai 2012

28 045/12 Skatteregnskapet for 2011 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler Rigmor Szabo 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling Kommunestyret tar Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune og Årsrapport for 2011 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune til etterretning. Vedlegg Årsregnskap og årsrapport 2011 fra Skatteoppkreveren i Drangedal. Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune. Bakgrunn Skatteetaten og Riksrevisjonen har ansvar for kontroll med og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune. Kommunestyret skal ut fra dette ikke foreta den formelle godkjenning av skatteregnskapet i Drangedal. Skatteetaten ved Skatt sør, Avdeling for innkreving har den løpende kontrollen og revisjonen av skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune. Ut i fra dette er det den sendt Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune til Kommunestyret i Drangedal kommune. Denne rapporten sier noe om utført kontroll og revisjon og vedlegges denne saken. Innbetalt skatt blir hver måned fordelt til kommune, fylkeskommune, stat og folketrygd på bakgrunn av fordelingsprosenter som blir fastsatt av Skattedirektoratet. Kommunes andel av innbetalt skatt er i 2011 kr Dette er kr mindre enn i 2010 og utgjør ca 7,97 % reduksjon. Hovedgrunnen til at kommunes skatteinntekter er redusert sammenlignet med 2010 er en nedgang i fordelingsprosenten til kommunen med 4,1 % fra 32,2 % i 2010 til 28,1 % i Kommunen har i sitt budsjett for 2011 lagt til grunn en skatteinngang på kr Reell skatteinngang for kommunen ble kr , som utgjør et negativt avvik med kr Dette utgjør ca 3,46 % mindre skatteinngang enn budsjettert. Skatteoppkrever vurderer det som vanskelig å treffe helt riktig når kommunen skal budsjettere forventet skatteinngang og det blir ofte avvik når en sammenligner budsjett mot reell skatteinngang. Budsjettert skatteinngang er lagt inn i henhold til beregninger fra Telemarksforskning basert på premisser fra KRD (Kommunal- og Regionaldepartementet). Disse forutsetningene antas å være

29 gjennomsnittsbetraktninger for hele landet, men som kan medføre avvik i den enkelte kommune. Samlede skatterestanser pr utgjør kr mot kr pr , som er en økning i totale skatterestanser med kr Økningen i skatterestansene skyldes flere forhold. Restanser arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk har gått opp med henholdsvis kr og kr og skyldes hovedsakelig et selskap hvor det ble åpnet konkurs i Restanser restskatt, person har gått opp med kr Økningen skyldes bl.a. at totale krav vedrørende restskatt for 2010 sammenlignet med restskatt 2009 har gått opp med ca kr Andel skjønnsligninger for restskatt 2010 har gått opp til 8,10 % av total restskatt sammenlignet med restskatt 2009 hvor andel skjønnsligninger av totale krav var 1,96 %. Andre årsaker til økningen i restskatt, person er at innfordringstiltak er igangsatt noe forsinket og at dette har medført at enkelte skattytere med store restskatter først har betalt etter Skattedirektoratet og Skatt sør fastsetter krav til resultater for innfordringen pr for hver enkelt kommune. Resultatkravene er oppnådd for forskuddstrekk 2010 og forskuddsskatt, person Resultatkravet er ikke oppnådd for restskatt, person 2009 og det negative avviket utgjør 1,5 %. For innfordret restskatt, person 2009 er det også et negativt avvik på 0,7 %. Forklaringen til avvikene for restskatt, person 2009 er bl.a. at det er gjennomført bokettersyn hvor forskuddstrekk er nektet godskrevet ved avregningen og dette har medført ubetalt restskatt med kr I tillegg har det vært vanskelig å innfordre flere av de øvrige kravene. Resultatkravet for arbeidsgiveravgift 2010 er ikke oppnådd og viser et negativt avvik med 0,4 %. Dette avviket skyldes hovedsakelig konkurs i et selskap. Skatteoppkrever mener innfordringsresultatene er tilfredsstillende vurdert ut fra de konkrete forhold som er knyttet til personene og virksomhetene. Den stedlige arbeidsgiverkontrollen har i 2011 medført en kontrolldekning på 4,6 % av totalt antall leverandører av lønns- og trekkoppgaver i kommunen. Krav til resultater fastsatt av Skattedirektoratet og Skatt sør er 5 %. Resultatet viser et negativt avvik med 0,4 %. Kontrollene som er gjennomført har medført endringer/egenrettinger og selv om krav til antall kontroller ikke er helt oppnådd vurderer skatteoppkrever oppnådde resultater som tilfredsstillende. Konklusjon Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune og Årsrapport for 2011 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune tas til etterretning. Vedlegg til sak

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, AP, Magnus Straume, AP, Åse Hamre, SV, Monica Sanden Tveitan, SP, Arnt Olav Brødsjø, V

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, AP, Magnus Straume, AP, Åse Hamre, SV, Monica Sanden Tveitan, SP, Arnt Olav Brødsjø, V Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Karianne S. Reiten,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Drangedal kommune. Det vil bli foretatt befaring til Hellehei i forkant til sak 068/12. Ta med godt skotøy. Oppmøte ved kommunehuset kl. 09:30.

Drangedal kommune. Det vil bli foretatt befaring til Hellehei i forkant til sak 068/12. Ta med godt skotøy. Oppmøte ved kommunehuset kl. 09:30. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.09.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 29. Det vil bli foretatt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. SAKSKART Side Referatsaker

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Drangedal kommune. Kontrollutvalg. Medlemmer og varamedlemmer Dato Drangedal kommune - kontrollutvalget

Drangedal kommune. Kontrollutvalg. Medlemmer og varamedlemmer Dato Drangedal kommune - kontrollutvalget Drangedal kommune Vår ref. 12/282-2 033 /HAUMARG Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.04.2012 Drangedal kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til kontrollutvalgsmøte i Drangedal kommune. Dato: 07.05.2012

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Arkivsak: 15/00046 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig.

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig. 1 Kontrollutvalget i Re kommune Møteprotokoll Møtetid: 28. mai 2015, kl. 18.00 Møtested: Revetal gata 10, lokalene til VIKS, spisesalen Disse møtte: Frode Hestnes, leder Harald Solberg, nestleder Karl

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie (SV), Geir Morten Stenhaug (Frp)

Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie (SV), Geir Morten Stenhaug (Frp) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Re Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 Arkivsak: 15/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 10.05.2017 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom RA Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer