Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/ Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. SAKSKART Referatsaker Delegerte saker Behandling av utvalgssak 038/12 12/ Godkjenning av protokoll fra møte /12 12/ Forespørsel om regulering Bø i Tørdal 040/12 12/ Gbnr 6/13 - Søknad om å bygge hytte 041/12 12/ Gbnr. 32/195 Søknad om utvidet tomt i Mjelkåsen. 042/12 12/ Gebyrer ved konsesjon og delingssaker 043/12 12/ Delegering - fjernvarmeanlegget 044/12 12/ Tertialrapport januar - april 2012 samt budsjettendringer 045/12 12/ Skatteregnskapet for /12 12/ Rapportering pr i henhold til finansreglement. 047/12 12/ Prinsipper for økonomistyring i Dangedal kommune 048/12 12/ Kommuneregnskapet for /12 12/ Årsmelding 2011

2 050/12 12/ Årsmelding for Grenlandssamarbeidet /12 12/ Fremtidig bruk av Drangedal aktiviteter Drangedal, Karianne S. Reiten ordfører

3 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 006/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Gautefall Hotell 007/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkestad: Riviera Cafe. 008/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Playa Bar. 009/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Gautefall skisenter AS 010/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Hos Rasmus Colonial og spiseri 011/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested Sagodden Kro

4 Delegerte saker 056/12 Gbnr. 15/194 - Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 15/194 1 Formannskapet /12 057/12 Gbnr 58/36 - Søknad om tillatelse til tiltak - Ny fritidsbolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 58/36 1 Formannskapet /12 058/12 Gbnr. 44/10 - Søknad om fradeling av tomter Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/10 1 Formannskapet /12 059/12 Gbnr 32/1 Fradeling av boligtomt gbnr 32/1/132 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/1

5 1 Formannskapet /12 060/12 Gbnr 32/1 Fradeling av festetomt 32/1/154 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/1 1 Formannskapet /12 061/12 Gbnr. 44/1 - Søknad om fradeling av festetomt. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/1 1 Formannskapet /12 062/12 Gbnr. 25/209 Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig Eikenes Hyttegrend Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 25/209 1 Formannskapet /12

6 063/12 Gbnr 32/396 - Omlegging av ny vei Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/396 1 Formannskapet /12 064/12 Gbnr. 24/40 - Søknad om deling av grunneiendom. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 24/40 1 Formannskapet /12 065/12 Gbnr. 24/1 - Søknad om deling av grunneiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 24/1 1 Formannskapet /12 066/12 Gbnr 32/184 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/184

7 1 Formannskapet /12 067/12 Gbnr. 19/2 Søknad om fradeling av boligeiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 068/12 Gbnr 32/236 - Oppføring av garasje Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/236 1 Formannskapet /12 069/12 Gbnr 25/20 - Oppmpling tomt 13, Eikenes Hyttegrend Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 25/20 1 Formannskapet /12 070/12 Gbnr 19/105 - Søknad om tiltak - Oppføring av garasje. Arkivsak-dok. 12/

8 Arkivkode. 19/105 1 Formannskapet /12 071/12 Gbnr 15/6/A1 - Søknad om fradeling av hyttetomt Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 15/6 1 Formannskapet /12 072/12 Gbnr 15/6/C1 - Søknad om fradeling av hyttetomt Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 15/6 1 Formannskapet /12 073/12 Gbnr 15/160 - Søknad om grensejustering på Skomakerøya Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 15/160 1 Formannskapet /12

9 074/12 Gbnr 44/1/82 - Søknad om oppføring av hytte på Bleka Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/1/82 1 Formannskapet /12 075/12 Gbnr 44/1/82 - Søknad om oppføring av hytte på Bleka Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/1/82 1 Formannskapet /12 076/12 Gbnr. 16/55 - Søknad om tillatelse til tiltak ett trinn Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. gbnr: 16/55 1 Formannskapet /12 077/12 Tillatelse til tiltak for tilbygg på gnr. 44, bnr. 93. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/93 Saksbehandler Else Grete Furuvald 1 Formannskapet /12

10 078/12 Gbnr. 32/56 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Tveita-Bråtheia. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/56 1 Formannskapet /12 079/12 Gbnr 6/13 - Ny frittliggende garasje - Søknad om tiltak uten ansvarsrett Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 6/13 1 Formannskapet /12 080/12 Gbnr 53/2/53/14 - Melding om tiltak - Nytt tilbygg på eksisterende hytte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 53/2/53/14 1 Formannskapet /12

11 081/12 Gbnr 32/4 Søknad om deling av grunneiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/4 1 Formannskapet /12 082/12 Gbnr 24/39/1 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg og parkeringsplass Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 24/39/1 1 Formannskapet /12 083/12 Gbnr 32/341 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av tilbygg på bolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/341 1 Formannskapet /12 084/12 Gbnr 45/68 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 45/68

12 1 Formannskapet /12 085/12 Gbnr 45/67 - Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns - oppføring av fritidsbolig Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 45/67 1 Formannskapet /12 086/12 Gbnr 32/292 - Melding om tiltak - Endring av verandar - fasadeendring. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 21/17 1 Formannskapet /12 087/12 Gbnr 44/2/78 - Søknad om tiltak - Tilbygg Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/2/78 1 Formannskapet /12

13 088/12 Gbnr 32/1/208 - Søknad om deling av grunneiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/1/208 1 Formannskapet /12 089/12 Gbnr 69/1 - Søknad om fradeling av eiendom. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 69/1 1 Formannskapet /12 090/12 Gbnr 32/132 - Søknad om deling av grunneiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 32/132 1 Formannskapet /12 091/12 Gbnr 14/41/2 - Søknad om rammetillatelse - tilbygg Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 14/41/2 1 Formannskapet /12

14 092/12 Gbnr 41/64 - Søknad om tillatelse til tiltak - Bostrak vannverk Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 41/64 1 Formannskapet /12 093/12 Søknad om rammetillatelse for Drangedal 10-årige skole Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 094/12 Gbnr 44/2/22 - Søknad om tiltak - Frittliggende bod Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 44/2/22 1 Formannskapet /12 095/12 Gbnr. 24/1 Tillatelse til tiltak for Renseanlegg Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 24/1

15 1 Formannskapet /12 096/12 Gbnr. 32/1/213 Søknad om igangsettingstillatelse for Drangedal 10-årige skole Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 097/12 Gbnr 45/113 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av ny fritidsbolig, Gautefall Panorama. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 45/113 1 Formannskapet /12

16 Behandling av utvalgssak 038/12 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte enstemmig godkjent. Vedlegg Protokoll fra møte

17 039/12 Forespørsel om regulering Bø i Tørdal Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Formannskapet tar forespørselen til orientering og henviser til prosedyre om privat reguleringsplan. Vedlegg 1. Brev ang. forespørsel om regulering. Bakgrunn Saken gjelder i utgangspuntet å få hjemmelsgrunnlag for å oppføre boliger i form av leiligheter slik det oppfattes og det er nå ikke interessant å benytte noe av det areal som er regulert for dette formål på Bø i Tørdal. Nå er det ønske om å plassere dette formål mellom skoleområdet og hovedveien gjennom tettstedet Bø i Tørdal Rådmannens vurdering Området hvor det er ønske om leiligheter er regulert til landbruksformål og er da ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette tiltaket krever reguleringsendring dersom det skal realiseres. De ber om at kommunen tar stilling til hvordan saken bør håndteres videre. Det er slik at kommunen har gitt dispensasjon fra plankrav i 4 år ved behandling av byggesak for barnehage. Bakgrunn for dette var at den utbyggingen ville gjøre det umulig å gjennomføre den regulerte gangvei til skolen. Plasseringen av barnehagen ble så endret og gangveien burde la seg gjennomføre uten reguleringsendring. Kommunen har av den grunn tilsynelatende ikke direkte behov for planendring i dette området nå. Initiativtakerne kan da forestå privat reguleringsplan for et område som avklares med en forhåndskonferanse. Noen spesielle prinsipper eller andre lovnader forut for en reguleringsplan er det ikke anledning til å gi i en slik sak som dette. Konklusjon Rådmannen mener det kan utarbeides privat reguleringsplan i denne sammenheng. Vedlegg til sak

18

19 040/12 Gbnr 6/13 - Søknad om å bygge hytte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 6/13 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Formannskapet godkjenner rammebetingelse for oppføring av hytte/anneks med hjemmel i plan og bygningsloven 20-1 Vedlegg Søknad med kartutsnitt. Bakgrunn Søknaden gjelder å beholde deler av et gammelt våningshus på Jonskås i Kjosen til hytte. Huset er tidligere godkjent revet. Det er oppført erstatningsbolig på denne eiendommen som er en mindre landbrukseiendom. Rådmannens vurdering Området hvor dette omsøkes er ikke regulert og er i kommunedelplan vist som LNF område i overgang mellom tillatt spredt boligbygging og kuturlandskap. Saken vurderes slik at det her søkes om at deler av den gamle bygningen skal beholdes og benyttes som et anneks eller for sporadisk overnattingsvirksomhet. Vedlegg til sak

20 041/12 Gbnr. 32/195 Søknad om utvidet tomt i Mjelkåsen. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Formannskapet godkjenner ikke salg av tomt som omsøkt. Vedlegg 1. Situasjonskart. 2. Utsnitt av reguleringsplan. Bakgrunn Saken gjelder søknad om utvidet tomt til bolig i Mjelkåsen. Arealet ligger innenfor reguleringsplan for Mjelkåsen Vest i nordøstre del. Rådmannens vurdering Denne saken dreier seg om 2 saksområder. 1. Salg av boligtomt med kommunen som grunneier. 2. Søknad om fradeling. Området i Mjelkåsen er regulert til bolig. I dette tilfellet har søker tidligere fått utvidet tomt. Det vil si at han har fått deler av regulert nabotomt. Deler av denne ble omdisponert til lekeareal i den sammenheng. Søknaden begrunnes med at han trenger større areal for å få parkert på egen tomt. Tomta vurderes ganske stor, men etter at det er blitt plassert en mindre byning som ikke er søknadspliktig, midt i tunet så blir dette vanskelig. Problemet i en slik sak vurderes vesentlig å være den presedens dette vil ha i forhold til andre som kan tenke seg større tomt og kommunen får solgt snart bare annenhver tomt i kommunalt regulerte boligfelt. Det bør fremdeles tillates adkomst over deler av dette areal. Dersom arealet skal selges skal saken behandles som fradeling og det skal i så fall først sendes nabovarsel. Konklusjon Rådmannen mener at søker ikke bør få kjøpe større tomt. Vedlegg til sak

21 042/12 Gebyrer ved konsesjon og delingssaker Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Pål Henne 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Nye gebyrsatser for: Delingssak jordlovsbehandling kr: 2000,- Konsesjonssaker der det er lagt føringer i delingssaken kr. 2000,- Øvrige konssesjonssaker kr. 5000,- Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker 2 3. ledd. Bakgrunn Behandlingsgebyr for saker etter jordloven og konsesjonsloven er regulert gjennom forskrift fra landbruks- og matdepartementet (LMD). LMD har vedtatt ny forskrift gjeldende fra 1. januar Det gis rom for at kommunen kan vedta graderinger av de nye satsene og det innstilles på to graderinger av gebyr satsene for behandling av saker etter konsesjonsloven. Saksopplysninger Forskrift om gebyr for konsesjonssaker mv. av nr 1354 sier i hvilke saker det skal betales gebyr og størrelsen på gebyret. Det skal betales behandlingsgebyr for søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven og søknad fradeling av tomter jordloven er. Gebyrsatsene i forskriften ble sist endret i 1997 til å være kr 750 for delingssaker etter jordloven. For konsesjonssaker var gebyret avhenging av kjøpesummen det skulle betales 3 promille av 1.te million og 2 promille av overskytende beløp dog ikke over kr , men heller ikke mindre enn 750 kr. Vurderinger Ny forskrift er fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011.

22 Det skal fremdels betales gebyr for søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom og fradeling av tomter etter jordloven. Det skal ikke betales gebyr for konsesjonssøknader som er knyttet til søknad om fritak fra boplikten på landbrukseiendommer når overdragelsen er i nær slekt (lovebestemt boplikt på landbrukseiendommer). I forskriften heter det at kommunen kan kreve et gebyr for konsesjonssaker på inntil kr 5000 (første ledd) og for delingssaker inntil kr 2000 (andre ledd). Kommunen kan fastsette lavere gebyrsats heter det i Forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker 2. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd. Forslaget til endring i forskriften ble sendt på høring med forslag om kr for konsesjonssaker og kr 2000 for delingssaker. Tilbakemeldingene var at satsen for konsesjonssaker var for lav det er ofte mye arbeid med konsesjonssaker og ikke gjenspeilet kostnaden (arbeidet) med saken. Statens landbruksforvaltning tok hensyn til høringsinnspillene og fastsatte derfor gebyret for konsesjonssakene til maksimalt kr Jordbrukssjefene langs kysten i Aust-Agder samt Kragerø og Bamble har etablert en samarbeidsgruppe. Gruppen er enig om å holde fast på jordlovsgebyret på kr Det er videre enighet om å gradere konsesjonsgebyret til to satser kr 2000 for saker der det er lagt føringer i delingssaken og kr 5000 for øvrige konsesjonssaker. Vi ser ikke grunnlag for at det er behov for andre vurderinger i Drangedal enn i våre nabokommuner. Det kan være riktig å gjøre som det står som forslag i vedlagt rundskriv fra SLF. Der foreslås det å ha ulike gebyrer for kurante og ikke kurante saker. Dette tolkes til administrativt avgjorte og saker som må behandles politisk. Bakgrunnen for at vi ikke ønsker denne delingen, er at vi på det tidspunktet vi fakturerer behandlingsgebyret, ikke vet om vi får en klagebehandling eller ikke. Ved en klagebehandling vil kostnadene langt overstige det vi har som behandlingsgebyr og det vil derfor være uriktig å se kun på hvordan sakene behandles frem til første vedtak. Vår konklusjon er basert på erfaring med tidsbruk i denne type saker samt at vi har sett litt på gebyrer for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven.

23 043/12 Delegering - fjernvarmeanlegget Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Thor Wraa 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling Formannskapet får myndighet til å vurdere eventuelle overskridelser av kostnadsrammen i forbindelse med anbud for bygging av fjernvarmeanlegg i Drangedal sentrum, jfr kommunestyresak 12/ , saksnr. 10/12, punkt 3 i vedtaket. Referanser i saken Kommunestyresak 12/ , saksnr. 10/12 Bakgrunn I kommunestyresak 12/ , saksnr. 10/12 ble det vedtatt at; Kommunestyret godkjenner igangsetting og bygging av fjernvarmenett og fyrhus/fyrsentral etter anbud. Dersom anbudsrunden endrer kostnadsrammen med mer enn 4%, dvs ,-, skal saken opp for kommunestyret for ny vurdering. Av ulike årsaker er utsendelse av anbudsdokumenter i forbindelse med bygging av fjernvarmeanlegget i Drangedal sentrum forskjøvet noen uker i forhold til tidligere oppsett. Anbudet på fjernvarmenettet kunngjøres mandag , noe som gjør at anbudsåpning blir Anbudet på fyrsentralen kunngjøres , med anbudsåpning i slutten av den mnd. Siste kommunestyret før sommerferien er Skulle det vise seg at anbudene overskrider gitte kostnadsramme må kommunestyret innkalles på nytt, da det ikke vil være mulig å vente med avklaring til over ferien. Det vil i så måte være mer praktisk å samle formannskapet enn kommunestyret i ferien. Endringene i planlagt dato for kunngjøring påvirker ikke prosjektet som helhet, kun muligheten for en politisk vurdering av eventuelle overskridelser Rådmannens vurdering Rådmannen ser det mer praktisk at formannskapet vurderer eventuelle overskridelser av kostnadsrammen, og ber om at kommunestyret delegerer denne myndigheten til formannskapet.

24 044/12 Tertialrapport januar - april 2012 samt budsjettendringer Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 1. tertial 2012 til etteretning. 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende budsjettendringer i driften: Tekst Kontering Beløp Kommentar Rammetilskudd ,- Reduksjon ramme p.g.a. folketall Aksjer/andeler ,- Økt eieruttak fra Dr.dal Everk KF Administrasjon Helse og velferd ,- Samhandlingskoordinator Admin. Sektor ,- Stillingsreduksjon Sektor 200 Delegeres til rådmannen tatt to ganger ,- Tillegg ramme for ressurskrevende elever Disposisjonsfond ,- Bruk av fjorårets overskudd Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende budsjettendringer i investeringene: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Endring i fremdrift fra 2011 til 2012 Biler til hjemmesykepleien Låneopptak ,- Biler til erstatning av tidligere leasingbiler ,- Antas å kunne dekkes av tidligere vedtatt låneramme

25 Referanser i saken Årsbudsjett 2012 Økonomiplan Folketallsutvikling i Drangedal Dette er en økning på 18 personer fra årsskiftet. 17 av disse skyldes netto innflytting. Budsjettforbruk Inntekter og kostnader for januar april 2012 spesifisert på sektornivå: Alle tall i hele millioner kr. Sektor Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer 1. tertial 1. tertial 100 Rådmann 4,5 5,4 0,9 Mindreforbruk m/stab 101 Politikk 0,6 1,0 0,4 Mindreforbruk 102 Fellesutg. 3,7 3,7 0,0 Lik budsjett 200 Oppvekst 26,9 27,1 0,2 Mindreforbruk og undervisning 300 Helse og 39,8 40,6 0,8 Mindreforbruk velferd 400 Plan, 2,3 2,5 0,2 Mindreforbruk næring og kultur Sum forbruk 77,8 80,3 2,5 Mindreforbruk ,7-77,8 1,9 Merinntekt Finansiering Total Drangedal kommune -1,9 2,5 4,4 Mindreforbruk/ merinntekt Investeringer påløpt for januar april 2012 spesifisert pr. prosjekt: Ansvar Investeringsansvar Prosjektnr. Prosjektnavn 1. tertil Ny skolefløy Ny skole Heirikshaug barnehage 5252 Ny avd. Heirekshaug Bostrak/Bø barnehage Bostrak Bø Barnehage Bistand funksjonshemmede FH-Boliger Kommunale veier Oseidveien Prod. vann Gautefall VA-Gautefall Disribuering av vann Vann resten av bygda Avløpsrensing Kloakk resten av bygda Avløpsrensing Renseanlegg Neslandsvatn Avløpsrensing 1520 Bjønnås./Blåbærheia VA-Anlegg Avløpsrensing- Nesl.vatn Renseanlegg Neslandsvatn Avløpsnett Kloakk resten av bygda

26 575 Utbygging Nedre-Stranna Vannfront Toke Delprosj Flisfyringsanlegg Flisfyringsanlegg Lån -Formidlingslån Startlån/forvaltningslån Utlån Formidlingslån Startlån/forvaltningslån EDB EDB Sak-/Arkivsystem EDB Agressooppgrad EDB PC politiske møter EDB 1929 Sak /Arkivsystem Alle tall i kroner Sum 1. tertial Alle påløpte investeringer er innenfor vedtatte budsjettrammer. Det gjøres likevel oppmerksom på forskyvninger fra 2011 til 2012 i prosjektet for Toke Brygge. Finansrapportering Område Likviditet (driftskonto) 25 mill. 92 mill. 76 mill. 61,5 mill. 63,6 mill. Herav ubrukte lånemidler 28 mill. 80 mill. 65 mill. 52,8 mill. 46,6 mill. Lånegjeld, rentebærende 168 mill. 218 mill. 215 mill. 208,3 mill. 205,8 mill. Lånegjeld med rentebinding 98 mill. 147 mill. 95 mill. 62,6 mill. 61,9 mill. Andel lånegjeld m/rentebinding 58,30 % 67,30 % 44,19 % 30,07 % 30,08 % Nom. rente på innsk.midler (statisk) 2,95 % 3,26 % 3,65 % 3,44 % 2,87 % Nom. rente 3 mnd. NIBOR (statisk) 2,60 % 2,71 % 3,18 % 2,89 % 2,32 % Gj.sn. lånerente flytende rente (statisk) 2,76 % 2,76 % 2,94 % 3,10 % 2,66 % Gj.sn. lånerente fast rente (statisk) 4,05 % 4,05 % 3,98 % 3,88 % 3,88 % Flytende lånerente Kommunalb. (statisk) 2,75 % 2,75 % 2,77 % 3,15 % 2,50 % Rådmannens vurdering Folketallet økte med 2 personer i løpet av Folketallet pr er det som legges til grunn for netto inntektsutjevning i rammeoverføringene fra Staten. Budsjettet for 2012 er basert på folketallet pr. 1. juli 2011 som var 33 personer høyere enn ved siste årsskiftet. Dette medfører at inntektsutjevningen i kommunens budsjett må nedjusteres med kr ,- for Ifølge egen kommunestyresak som behandler årsregnskap for 2011 for Drangedal Everk KF, har styret foreslått et eieruttak på kr ,-. Tilsvarende budsjettpost hos kommunen for 2012 er på kr ,-. Det overskytende på kr ,- medgår til dekning av budsjettjusteringer i denne saken. Utgifter til felles samhandlingskoordinator i Grenland er for 2012 uteglemt i budsjetteringen. Drangedals andel utgjør kr ,-.

27 I forbindelse med behandling av omstillingsprosessen i kommunestyret i mai 2010, ble det vedtatt at sektor 400 skulle oppnå sine krav bl.a. ved reduksjon av 1 stilling. Dette ble lagt inn i budsjettene med et beløp på kr ,- som den gang ikke var konkretisert ned på budsjettansvar. Rent teknisk ble dette lagt på budsjettansvar 1511 Administrasjon teknisk. I vedtatt budsjett for 2012 er dette realisert ved at budsjettramme for lønn og sosiale kostnader er fjernet i fra budsjettansvar 1515 Kommune-/delplaner samtidig med at en ansatt er flyttet fra dette ansvaret til administrasjon ved fast ansettelse av ny sektorleder. I budsjettet for 2012 har vi derfor kommet i skade for å ta med effekten 2 ganger. Denne feilen må korrigeres. For prosjekt Toke Brygge var det i 2011 budsjettert med kr ,- til investeringer. På prosjektnr påløp det imidlertid et netto beløp på kr ,-. Differansen skyldes endringer i fremdriften. En del av det planlagte arbeidet har blitt gjennomført i 2012 i stedet. Dette er håndtert i styringsgruppen for prosjektet og rådmannen har gitt utsikt til at det blir foreslått for kommunestyret å overføre ubrukte midler i 2011 til investeringer i Investeringsbudsjettet for 2012 må derfor økes med kr ,-. I kommunestyresak 032/11 vedtok kommunestyret å kjøp inn fire biler til hjemmesykepleien finansiert med låneopptak. Av forskjellige årsaker fikk vi ikke kjøpt inn disse bilene i Behovet er stort for bilene. I og med at disse bilene opprinnelig var vedtatt innkjøpt i 2011, har de ikke blitt med i investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet for 2012 foreslås korrigert for dette. I sektor 200 for oppvekst og undervisning har det vært nødvendig med midlertidig bruk av ekstra ressurser knyttet til ressurskrevende elever. Ressursbruken tilsvarer 2 ekstra årsverk og budsjettrammen må økes med ca. kr. 1 mill. årlig for å dekke opp for dette. Rammebehovet for 2012 utgjør kr ,- til dette. For å dekke ovennevnte budsjettrevisjoner relatert til driften må det hentes kr ,- fra disposisjonsfond og som må ses i sammenheng med midreforbruket (overskuddet) i kommunens driftsregnskap for Alle sektorene holder seg innenfor periodisert budsjett for de fire første månedene av Inntekter fra skatt og rammeoverføring har til sammen merinntekt så langt. Begge disse postene er vanskelig å periodisere helt riktig da dette endrer seg noe fra år til år. Rådmannen vurderer det slik at med den korreksjon som er nevnt ovenfor for korrigert folketall, så bør budsjetterte skatter og overføringer utgjøre beste estimat pr. nå. Konklusjon Det er fortsatt tidlig i året og rådmannen vil avvente behovet for ytterligere budsjettrevisjoner til 2. tertial Det er noen interne avvik på de ulike budsjettansvarene, men som slår begge veier. Drangedal, 16. mai 2012

28 045/12 Skatteregnskapet for 2011 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler Rigmor Szabo 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling Kommunestyret tar Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune og Årsrapport for 2011 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune til etterretning. Vedlegg Årsregnskap og årsrapport 2011 fra Skatteoppkreveren i Drangedal. Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune. Bakgrunn Skatteetaten og Riksrevisjonen har ansvar for kontroll med og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune. Kommunestyret skal ut fra dette ikke foreta den formelle godkjenning av skatteregnskapet i Drangedal. Skatteetaten ved Skatt sør, Avdeling for innkreving har den løpende kontrollen og revisjonen av skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune. Ut i fra dette er det den sendt Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune til Kommunestyret i Drangedal kommune. Denne rapporten sier noe om utført kontroll og revisjon og vedlegges denne saken. Innbetalt skatt blir hver måned fordelt til kommune, fylkeskommune, stat og folketrygd på bakgrunn av fordelingsprosenter som blir fastsatt av Skattedirektoratet. Kommunes andel av innbetalt skatt er i 2011 kr Dette er kr mindre enn i 2010 og utgjør ca 7,97 % reduksjon. Hovedgrunnen til at kommunes skatteinntekter er redusert sammenlignet med 2010 er en nedgang i fordelingsprosenten til kommunen med 4,1 % fra 32,2 % i 2010 til 28,1 % i Kommunen har i sitt budsjett for 2011 lagt til grunn en skatteinngang på kr Reell skatteinngang for kommunen ble kr , som utgjør et negativt avvik med kr Dette utgjør ca 3,46 % mindre skatteinngang enn budsjettert. Skatteoppkrever vurderer det som vanskelig å treffe helt riktig når kommunen skal budsjettere forventet skatteinngang og det blir ofte avvik når en sammenligner budsjett mot reell skatteinngang. Budsjettert skatteinngang er lagt inn i henhold til beregninger fra Telemarksforskning basert på premisser fra KRD (Kommunal- og Regionaldepartementet). Disse forutsetningene antas å være

29 gjennomsnittsbetraktninger for hele landet, men som kan medføre avvik i den enkelte kommune. Samlede skatterestanser pr utgjør kr mot kr pr , som er en økning i totale skatterestanser med kr Økningen i skatterestansene skyldes flere forhold. Restanser arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk har gått opp med henholdsvis kr og kr og skyldes hovedsakelig et selskap hvor det ble åpnet konkurs i Restanser restskatt, person har gått opp med kr Økningen skyldes bl.a. at totale krav vedrørende restskatt for 2010 sammenlignet med restskatt 2009 har gått opp med ca kr Andel skjønnsligninger for restskatt 2010 har gått opp til 8,10 % av total restskatt sammenlignet med restskatt 2009 hvor andel skjønnsligninger av totale krav var 1,96 %. Andre årsaker til økningen i restskatt, person er at innfordringstiltak er igangsatt noe forsinket og at dette har medført at enkelte skattytere med store restskatter først har betalt etter Skattedirektoratet og Skatt sør fastsetter krav til resultater for innfordringen pr for hver enkelt kommune. Resultatkravene er oppnådd for forskuddstrekk 2010 og forskuddsskatt, person Resultatkravet er ikke oppnådd for restskatt, person 2009 og det negative avviket utgjør 1,5 %. For innfordret restskatt, person 2009 er det også et negativt avvik på 0,7 %. Forklaringen til avvikene for restskatt, person 2009 er bl.a. at det er gjennomført bokettersyn hvor forskuddstrekk er nektet godskrevet ved avregningen og dette har medført ubetalt restskatt med kr I tillegg har det vært vanskelig å innfordre flere av de øvrige kravene. Resultatkravet for arbeidsgiveravgift 2010 er ikke oppnådd og viser et negativt avvik med 0,4 %. Dette avviket skyldes hovedsakelig konkurs i et selskap. Skatteoppkrever mener innfordringsresultatene er tilfredsstillende vurdert ut fra de konkrete forhold som er knyttet til personene og virksomhetene. Den stedlige arbeidsgiverkontrollen har i 2011 medført en kontrolldekning på 4,6 % av totalt antall leverandører av lønns- og trekkoppgaver i kommunen. Krav til resultater fastsatt av Skattedirektoratet og Skatt sør er 5 %. Resultatet viser et negativt avvik med 0,4 %. Kontrollene som er gjennomført har medført endringer/egenrettinger og selv om krav til antall kontroller ikke er helt oppnådd vurderer skatteoppkrever oppnådde resultater som tilfredsstillende. Konklusjon Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune og Årsrapport for 2011 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune tas til etterretning. Vedlegg til sak

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer