Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, AP, Magnus Straume, AP, Åse Hamre, SV, Monica Sanden Tveitan, SP, Arnt Olav Brødsjø, V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, AP, Magnus Straume, AP, Åse Hamre, SV, Monica Sanden Tveitan, SP, Arnt Olav Brødsjø, V"

Transkript

1 Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Karianne S. Reiten, AP, Magnus Straume, AP, Åse Hamre, SV, Monica Sanden Tveitan, SP, Arnt Olav Brødsjø, V Jon Andre Nesland, AP, Dag Arild Brødsjømoen, FRP Oddvar Haugland, AP, Jostein Harm, H Jørn Chr. Knudsen, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Bård Bråten, Marianne Storbukås Marianne Storbukås SAKSKART Side Referatsaker Delegerte saker Behandling av utvalgssak 038/12 12/ Godkjenning av protokoll fra møte /12 12/ Forespørsel om regulering Bø i Tørdal 040/12 12/ Gbnr 6/13 - Søknad om å bygge hytte 041/12 12/ Gbnr. 32/195 Søknad om utvidet tomt i Mjelkåsen. 042/12 12/ Gebyrer ved konsesjon og delingssaker 043/12 12/ Delegering - fjernvarmeanlegget 1

2 044/12 12/ Tertialrapport januar - april 2012 samt budsjettendringer 045/12 12/ Skatteregnskapet for /12 12/ Rapportering pr i henhold til finansreglement. 047/12 12/ Prinsipper for økonomistyring i Drangedal kommune 048/12 12/ Kommuneregnskapet for /12 12/ Årsmelding /12 12/ Årsmelding for Grenlandssamarbeidet /12 12/ Fremtidig bruk av Drangedal aktiviteter Drangedal, Karianne S. Reiten Ordfører møteleder 2

3 Det ble vedtatt å behandle sak 48/12 før sak 44/12. Referatsaker Tatt til orientering. Saknr Arkivsak Tittel 006/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Gautefall Hotell 007/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Riviera Cafe. 008/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Playa Bar. 009/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Gautefall skisenter AS 010/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested: Hos Rasmus Colonial og Spiseri 011/12 12/ Kontrollrapport - skjenkebevilling. Skjenkested Sagodden Kro 3

4 Delegerte saker De delegerte sakene i møte ble tatt til orientering. Formannskapet vedtok at de fra nå av ikke ønsker å ha delegerte saker til behandling. 056/12 Gbnr. 15/194 - Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig 057/12 Gbnr 58/36 - Søknad om tillatelse til tiltak - Ny fritidsbolig 058/12 Gbnr. 44/10 - Søknad om fradeling av tomter 059/12 Gbnr 32/1 - Fradeling av boligtomt gbnr 32/1/ /12 Gbnr 32/1 - Fradeling av festetomt 32/1/ /12 Gbnr. 44/1 - Søknad om fradeling av festetomt. 062/12 Gbnr. 25/209 Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig Eikenes Hyttegrend 063/12 Gbnr 32/396 - Omlegging av ny vei 064/12 Gbnr. 24/40 - Søknad om deling av grunneiendom. 065/12 Gbnr. 24/1 - Søknad om deling av grunneiendom 066/12 Gbnr 32/184 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje 067/12 Gbnr. 19/2 Søknad om fradeling av boligeiendom 068/12 Gbnr 32/236 - Oppføring av garasje 069/12 Gbnr 25/20 - Oppmåling tomt 13, Eikenes Hyttegrend 070/12 Gbnr 19/105 - Søknad om tiltak - Oppføring av garasje. 071/12 Gbnr 15/6/A1 - Søknad om fradeling av hyttetomt 072/12 Gbnr 15/6/C1 - Søknad om fradeling av hyttetomt 073/12 Gbnr 15/160 - Søknad om grensejustering på Skomakerøya 074/12 Gbnr 44/1/82 - Søknad om oppføring av hytte på Bleka 075/12 Gbnr 44/1/82 - Søknad om oppføring av hytte på Bleka 4

5 076/12 Gbnr. 16/55 - Søknad om tillatelse til tiltak ett trinn 077/12 Tillatelse til tiltak for tilbygg på gnr. 44, bnr /12 Gbnr. 32/56 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Tveita- Bråtheia. 079/12 Gbnr 6/13 - Ny frittliggende garasje - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 080/12 Gbnr 53/2/53/14 - Melding om tiltak - Nytt tilbygg på eksisterende hytte 081/12 Gbnr 32/4 Søknad om deling av grunneiendom 082/12 Gbnr 24/39/1 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg og parkeringsplass 083/12 Gbnr 32/341 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av tilbygg på bolig 084/12 Gbnr 45/68 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig 085/12 Gbnr 45/67 - Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns - oppføring av fritidsbolig 086/12 Gbnr 32/292 - Melding om tiltak - Endring av verandar - fasadeendring. 087/12 Gbnr 44/2/78 - Søknad om tiltak - Tilbygg 088/12 Gbnr 32/1/208 - Søknad om deling av grunneiendom 089/12 Gbnr 69/1 - Søknad om fradeling av eiendom. 090/12 Gbnr 32/132 - Søknad om deling av grunneiendom 091/12 Gbnr 14/41/2 - Søknad om rammetillatelse - tilbygg 092/12 Gbnr 41/64 - Søknad om tillatelse til tiltak - Bostrak vannverk 093/12 Søknad om rammetillatelse for Drangedal 10-årige skole 094/12 Gbnr 44/2/22 - Søknad om tiltak - Frittliggende bod 095/12 Gbnr. 24/1 Tillatelse til tiltak for Renseanlegg 096/12 Gbnr. 32/1/213 Søknad om igangsettingstillatelse for Drangedal 10- årige skole 097/12 Gbnr 45/113 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av ny fritidsbolig, Gautefall Panorama. 5

6 Behandling av utvalgssak 038/12 Godkjenning av protokoll fra møte Formannskapet /12 Protokoll fra møte enstemmig godkjent. ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte enstemmig godkjent. 6

7 039/12 Forespørsel om regulering Bø i Tørdal 1 Formannskapet /12 Formannskapet tar forespørselen til orientering og henviser til prosedyre om privat reguleringsplan. Åse Hamre satte fram flg. endringsforslag på vegne av AP/SV : Formannskapet ser positivt på initiativet til utarbeidelse av privat reguleringsplan for bygging av eldreboliger på Bø i Tørdal. Votering Åse Hamres endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet ser positivt på initiativet til utarbeidelse av privat reguleringsplan for bygging av eldreboliger på Bø i Tørdal. 7

8 040/12 Gbnr 6/13 - Søknad om å bygge hytte 1 Formannskapet /12 Formannskapet godkjenner rammebetingelse for oppføring av hytte/anneks med hjemmel i plan og bygningsloven 20-1 ble enstemmig vedtatt. Formannskapet godkjenner rammebetingelse for oppføring av hytte/anneks med hjemmel i plan og bygningsloven

9 041/12 Gbnr. 32/195 Søknad om utvidet tomt i Mjelkåsen. 1 Formannskapet /12 Formannskapet godkjenner ikke salg av tomt som omsøkt. Magnus Straume satte på vegne av AP/SV fram flg. endringsforslag: Formannskapet godkjenner salg av tomt som omsøkt. Votering Magnus Straumes endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet godkjenner salg av tomt som omsøkt. 9

10 042/12 Gebyrer ved konsesjon og delingssaker 1 Formannskapet /12 Nye gebyrsatser for: Delingssak jordlovsbehandling kr: 2000,- Konsesjonssaker der det er lagt føringer i delingssaken kr. 2000,- Øvrige konsesjonssaker kr. 5000,- Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker 2 3. ledd. Magnus Straume satte fram flg. tilleggsforslag: Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Votering med Magnus Straumes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Nye gebyrsatser for: Delingssak jordlovsbehandling kr: 2000,- Konsesjonssaker der det er lagt føringer i delingssaken kr. 2000,- Øvrige konsesjonssaker kr. 5000,- Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker 2 3. ledd. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. 10

11 043/12 Delegering - fjernvarmeanlegget 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Formannskapet får myndighet til å vurdere eventuelle overskridelser av kostnadsrammen i forbindelse med anbud for bygging av fjernvarmeanlegg i Drangedal sentrum, jfr kommunestyresak 12/ , saksnr. 10/12, punkt 3 i vedtaket. ble enstemmig vedtatt. Formannskapet får myndighet til å vurdere eventuelle overskridelser av kostnadsrammen i forbindelse med anbud for bygging av fjernvarmeanlegg i Drangedal sentrum, jfr kommunestyresak 12/ , saksnr. 10/12, punkt 3 i vedtaket. 11

12 044/12 Tertialrapport januar - april 2012 samt budsjettendringer 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 1. tertial 2012 til etteretning. 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende budsjettendringer i driften: Tekst Kontering Beløp Kommentar Rammetilskudd ,- Reduksjon ramme p.g.a. folketall Aksjer/andeler ,- Økt eieruttak fra Dr.dal Everk KF Administrasjon Helse og velferd ,- Samhandlingskoordinator Admin. Sektor ,- Stillingsreduksjon Sektor 200 Delegeres til rådmannen tatt to ganger ,- Tillegg ramme for ressurskrevende elever Disposisjonsfond ,- Bruk av fjorårets overskudd Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende budsjettendringer i investeringene: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Endring i fremdrift fra 2011 til 2012 Biler til hjemmesykepleien Låneopptak ,- Biler til erstatning av tidligere leasingbiler ,- Antas å kunne dekkes av tidligere vedtatt låneramme 12

13 Rådmannen la fram flg. tilleggsforslag: Ny rad i punkt 3: Kjøp av feierbil. Nytt prosjektnr ,- kjøp feierbil. Låneopptak økes fra kr ,- til kr ,- Votering med rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 1. tertial 2012 til etteretning. 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende budsjettendringer i driften: Tekst Kontering Beløp Kommentar Rammetilskudd ,- Reduksjon ramme p.g.a. folketall Aksjer/andeler ,- Økt eieruttak fra Dr.dal Everk KF Administrasjon Helse og velferd ,- Samhandlingskoordinator Admin. Sektor ,- Stillingsreduksjon Sektor 200 Delegeres til rådmannen tatt to ganger ,- Tillegg ramme for ressurskrevende elever Disposisjonsfond ,- Bruk av fjorårets overskudd Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende budsjettendringer i investeringene: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Endring i fremdrift fra 2011 til 2012 Biler til hjemmesykepleien ,- Biler til erstatning av tidligere leasingbiler Kjøp av feierbil Nytt prosjektnr ,- Kjøp feierbil Låneopptak ,- Antas å kunne dekkes av tidligere vedtatt låneramme 13

14 14

15 045/12 Skatteregnskapet for Formannskapet /12 2 Kommunestyret Kommunestyret tar Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune og Årsrapport for 2011 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune til etterretning. ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune og Årsrapport for 2011 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune til etterretning. 15

16 046/12 Rapportering pr i henhold til finansreglement. 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannen anbefaler kommunestyret å ta rapporten til etterretning. ble enstemmig vedtatt. Rådmannen anbefaler kommunestyret å ta rapporten til etterretning. 16

17 047/12 Prinsipper for økonomistyring i Dangedal kommune 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret 1. Alle omstillingsvedtak vedtatt av kommunestyret i mai 2010 og med eventuelle revisjoner i senere møter gjennomføres som forutsatt av kommunestyret. Rådmannen kan komme tilbake til nærmere avklaringer om gjennomføringen i forbindelse det årlige budsjettet eller i egne saker. 2. Gebyrer for vann, avløp og feiing skal over tid følge selvkostprinsippet. Rasjonell drift og økt volum på antall kunder skal sikre at gebyrene for vann og avløp ikke blir høyere enn nødvendig og at gebyrene kan holdes forholdsvis stabile uten store endringer fra år til år. 3. Eieruttak fra Drangedal Everk KF fastsettes slik: a. Drangedal kommune skal ha et fast minimumsbeløp på kr ,- årlig. b. I tillegg skal Drangedal kommune ha 50 % av gjenværende resultat etter skatt redusert med kr ,- (i pkt.a). Resterende 50 % settes av til egenkapital i Drangedal Everk KF. c. Det foreslås at den nye modellen får virkning for etterskudds eieruttak på bakgrunn av regnskap i Drangedal Everk KF for Budsjettoverskridelser dekkes ved omdisponering i egen sektor, senest i neste års budsjett. Ved ekstraordinære situasjoner som for sektoren samlet gir en vesentlig nedgang i inntekter eller vesentlig økning i kostnader, skal rådmannen legge fram saken til behandling i kommunestyret. 5. Om nødvendig må nye politisk vedtatte behov dekkes ved tilsvarende politisk vedtatte omdisponeringer av budsjettrammer. Dette gjelder også kapitalkostnadene ved nye investeringer i fremtiden. 6. Satsen for eiendomsskatt skal ikke settes høyere enn det som er nødvendig for å gi balanse imellom samlede inntektsrammer og samlede kostnadsrammer for kommende økonomiplanperiode på 4 år. Åse Hamre fremmet flg. tilleggsforslag: ny setning i pkt. 3.a Ved ekstraordinære situasjoner som medfører svært dårlig resultat i et enkelt år, må styret for Drangedal Everk KF orientere kommunestyret snarest mulig slik at situasjonen og mulighet for eieruttak kan vurderes konkret. Votering med Åse Hamres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 17

18 1. Alle omstillingsvedtak vedtatt av kommunestyret i mai 2010 og med eventuelle revisjoner i senere møter gjennomføres som forutsatt av kommunestyret. Rådmannen kan komme tilbake til nærmere avklaringer om gjennomføringen i forbindelse det årlige budsjettet eller i egne saker. 2. Gebyrer for vann, avløp og feiing skal over tid følge selvkostprinsippet. Rasjonell drift og økt volum på antall kunder skal sikre at gebyrene for vann og avløp ikke blir høyere enn nødvendig og at gebyrene kan holdes forholdsvis stabile uten store endringer fra år til år. 3. Eieruttak fra Drangedal Everk KF fastsettes slik: a. Drangedal kommune skal ha et fast minimumsbeløp på kr ,- årlig. Ved ekstraordinære situasjoner som medfører svært dårlig resultat i et enkelt år, må styret for Drangedal Everk KF orientere kommunestyret snarest mulig slik at situasjonen og mulighet for eieruttak kan vurderes konkret b. I tillegg skal Drangedal kommune ha 50 % av gjenværende resultat etter skatt redusert med kr ,- (i pkt.a). Resterende 50 % settes av til egenkapital i Drangedal Everk KF. c. Det foreslås at den nye modellen får virkning for etterskudds eieruttak på bakgrunn av regnskap i Drangedal Everk KF for Budsjettoverskridelser dekkes ved omdisponering i egen sektor, senest i neste års budsjett. Ved ekstraordinære situasjoner som for sektoren samlet gir en vesentlig nedgang i inntekter eller vesentlig økning i kostnader, skal rådmannen legge fram saken til behandling i kommunestyret. 5. Om nødvendig må nye politisk vedtatte behov dekkes ved tilsvarende politisk vedtatte omdisponeringer av budsjettrammer. Dette gjelder også kapitalkostnadene ved nye investeringer i fremtiden. 6. Satsen for eiendomsskatt skal ikke settes høyere enn det som er nødvendig for å gi balanse imellom samlede inntektsrammer og samlede kostnadsrammer for kommende økonomiplanperiode på 4 år. 18

19 048/12 Kommuneregnskapet for Formannskapet /12 2 Kommunestyret 1. Drangedal kommunes regnskap for 2011 med noter og årsberetning godkjennes. 2. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Dette settes av til disposisjonsfond. Konteres slik: a. Debet balansekonto b. Kredit Konto 1930 Ansvar 1681 Funksjon 880 c. Debet Konto 1540 Ansvar 1681 Funksjon 880 d. Kredit balansekonto Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på ,-. Dette settes av til ubundet investeringsfond. Det foreslås disponert til rehabilitering av kommunale eiendommer og som er av slik karakter at det skal føres i investeringsregnskapet. Konteres slik: a. Debet balansekonto b. Kredit Konto 1930 Ansvar 0681 Funksjon 880 c. Debet Konto 1540 Ansvar 0681 Funksjon 880 d. Kredit balansekonto ble enstemmig vedtatt. 1. Drangedal kommunes regnskap for 2011 med noter og årsberetning godkjennes. 2. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Dette settes av til disposisjonsfond. Konteres slik: a. Debet balansekonto b. Kredit Konto 1930 Ansvar 1681 Funksjon 880 c. Debet Konto 1540 Ansvar 1681 Funksjon 880 d. Kredit balansekonto Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på ,-. Dette settes av til ubundet investeringsfond. Det foreslås disponert til rehabilitering av kommunale eiendommer og som er av slik karakter at det skal føres i investeringsregnskapet. Konteres slik: a. Debet balansekonto b. Kredit Konto 1930 Ansvar 0681 Funksjon 880 c. Debet Konto 1540 Ansvar 0681 Funksjon 880 d. Kredit balansekonto

20 20

21 049/12 Årsmelding Formannskapet /12 2 Kommunestyret Kommunestyret tar Årsmelding for Drangedal kommune 2011 til orientering. ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar Årsmelding for Drangedal kommune 2011 til orientering. 21

22 050/12 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet Formannskapet /12 2 Kommunestyret Kommunestyret godkjenner årsmelding med regnskap for Grenlandssamarbeidet for ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner årsmelding med regnskap for Grenlandssamarbeidet for

23 051/12 Fremtidig bruk av Drangedal aktiviteter 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Kommunestyret går inn for å omgjøre Drangedal Aktiviteter til lokaler for en samlokalisert fysioterapitjeneste i kommunen. Det skal også gis plass for drift av en frisklivssentral. Omgjøringen gjøres avhengig av at det inngås bindende avtaler med de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen. Rådmannen får myndighet til å inngå slik avtale. Nødvendige investeringer dekkes innenfor kommunens lånerammer. Begrenset til en kostnadsramme innenfor , -kroner. ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret går inn for å omgjøre Drangedal Aktiviteter til lokaler for en samlokalisert fysioterapitjeneste i kommunen. Det skal også gis plass for drift av en frisklivssentral. Omgjøringen gjøres avhengig av at det inngås bindende avtaler med de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen. Rådmannen får myndighet til å inngå slik avtale. Nødvendige investeringer dekkes innenfor kommunens lånerammer. Begrenset til en kostnadsramme innenfor , -kroner. 23

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. SAKSKART Side Referatsaker

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.11.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Karianne Sydtveit Reiten

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland.

Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 13:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970 12 459. SAKSKART Side Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 29.11.2012 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 126/10-135/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45 69/2008 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 30.06.2008 Tidspunkt: 13:00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda,

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

UTVALG FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ Rådhuset, kommunestyresalen.

UTVALG FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ Rådhuset, kommunestyresalen. Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: DATO: 14.10.2014 TIDSPUNKT: 10:00. UTVALG FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ Rådhuset, kommunestyresalen. Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Budsjett og økonomireglement. Hammerfest kommune (Utkast)

Budsjett og økonomireglement. Hammerfest kommune (Utkast) Budsjett og økonomireglement Hammerfest kommune (Utkast) Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Innhold 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Gyldighetsområde... 3 4. Sammenheng mellom kommunens planer

Detaljer