Forskernytt ved SUS September 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskernytt ved SUS September 2011"

Transkript

1 SUS med fortsatt høy forskningsproduksjon. I sommer ble tallene til NIFU offentliggjort for forskningsproduksjonen i helseforetakene i Norge for Tallene viste at sykehuset sin forskningsproduksjon fortsatt er stigende, og dette er gledelig. Totalt steg forskningsproduksjonen fra 131,7 til 139,7 forskningspoeng, en økning på 6% Hovedgrunnen til denne økningen ligger i det høye antallet personer som disputerte ved SUS i Når det gjelder publikasjoner hadde sykehuset en liten nedgang i Tabellen nedenfor viser utviklingen i forskningsproduksjonen ved SUS fra SUS sin andel av produksjonen i helseforetakene i Norge hadde en ørliten nedgang fra 4,8 til 4,7% mens en hadde en oppgang når det kommer til SUS sin andel av Helse Vest sin forskningsproduksjon, der en i 2010 sto for 21% av forskningsproduksjonen. For 2011 og fremover vil produksjonstallene for helseforetakene bli hentet ut fra det nye systemet for registrering av forskningsproduksjon i Norge som heter Cristin. I disse dager pågår de siste registreringene av 2010 produksjonen også i Cristin, og det blir der interessant å se på om tallene som kommer ut derfra er like de som NIFU har hentet inn tidligere. Forskningsproduksjon ved Stavanger Universitetssjuekhus fra Årstall Publikasjons poeng Dr.gr. poeng Sum poeng % andel av landet %andel av regionen , ,7 4,7 21, , ,7 4,8 20, , ,5 3,5 15, , ,6 4,0 18, , ,1 4,1 17,7 Tilgang til medisinske tidsskrifter Online. Medisinsk bibliotek ved Stavanger Universitetssjukehus har 2 avdelinger samt ansvar for pasientbiblioteket. En avdeling befinner seg i Sydbygget på Våland, den andre avdelingen er plassert på psykiatrisk divisjon og dekker psykiatrisk litteratur. Pr i dag har ansatte ved SUS tilgang til tidsskrifter via 3 forskjellige innganger: 1. Tilgang til elektroniske tidsskrift via Helsebiblioteket. Helsebiblioteket er en nettbasert kunnskapstjeneste, og alt innhold er gratis tilgjengelig på nett for målgruppen som er helsepersonell. Tjenesten driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Helsebiblioteket er redaksjonelt uavhengig, og offentlig finansiert. Selv om målgruppen primært er helsepersonell, er mye av Helsebibliotekets ressurser tilgjengelig for alle i Norge. Pr i dag er det elektronisk tilgang til ca tidsskrifter via Helsebibliotekets internettsider. For videre informasjon om hva Helsebiblioteket tilbyr, se 2. Elektroniske tidsskrift i abonnement ved Medisinsk bibliotek. Biblioteket abonnerer på elektroniske tidsskrift via forlaget Elsevier og tidsskriftagenten Swets. Dette gir oss tilgang til ca 1500 tidsskrift. Tidsskriftene er tilgjengelige i fulltekst via de fleste referansedatabaser. Tilgang til disse tidsskriftene er styrt på IP-nummer spesifikt for SUS. 3. Trykte tidsskrift i abonnement ved Medisinsk bibliotek I tillegg til elektroniske tidsskrift abonnerer vi på papirutgave av ca 140 tidsskrift fordelt på somatisk og psykiatrisk avdelingsbibliotek. Ca. 50% av disse er også tilgjengelige i elektronisk utgave.

2 Medisinsk bibliotek har en årlig gjennomgang av tidsskriftporteføljen i samarbeid med divisjonene. Hvert år blir forslag til nye abonnement vurdert. Nye forskningsgrupper ved SUS Forskningsavdelingen vil den 01. november 2011 arrangere et seminar for alle forskningsgruppene, der en tar sikte på å avklare aktuelle spørsmål vedrørende strategi, drift og forskning i de enkelte forskningsgrupper samt evt. ressurser som stilles til disposisjon for forskergruppene. Forskningsdagene i Stavangerregionen Forskningsstrategien til SUS peker på at Forskningen ved SUS bør organiseres i forskningsgrupper som har kompetanse og ressurser, og som selvstendig kan publisere vitenskapelig artikler og utdanne forskere. Forskningsutvalget har på bakgrunn av dette anbefalt disse kriteriene for forskningsgrupper: - kompetanse: minst to aktive PhD forskere - aktivitet: minst to igangværende prosjekter hvor ett er et PhD prosjekt - produksjon: minst en PhD per tredje år og 2 % av forskningsproduksjonen ved SUS Basert på disse kriteriene har Forskingsavdelingen bedt om forslag til forskningsgrupper, som i sin tur har vært behandlet i Forskningsutvalget. På basis av overstående er følgende forskningsgrupper etablert ved SUS (leder i parentes) : Forskningsgruppe for Nasjonalt kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser (NKB) (Jan Petter Larsen) Forskningsgruppe for Kirurgi (Jon Arne Søreide) Forskningsgruppe for Kvinne-barn (Knut Øymar) Forskningsgruppe for Klinisk immunologi (Roald Omdal) Forskningsgruppe for Nefrologi (Terje Apeland) Forskningsgruppe for Kardiologi (Alf Inge Larsen) Forskningsgruppe for Kreft og medisinsk fysikk (Rune Småland) Forskningsgruppe for Radiologi (avklares senere) Forskningsgruppe for Patologisk anatomi (Jan Baak) Forskningsgruppe for Akuttmedisin (Eldar Søreide) Forskningsgruppe for Psykoser (Tor Ketil Larsen) Forskningsgruppe for Rusforskning (Korfor) (Sverre Nesvåg) Forskningsgruppe for Eldremedisin og samhandling (Sesam) (Ingelin Testad) Forskningsdagene arrangeres for 17. gang i Norge, og festivalen varer i år fra 23. september til 2. oktober i år. Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Forskningsrådet. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter. Forskningsdagene i Stavanger-regionen består av flere samarbeidspartnere som bidrar til et fyldig og variert program for alle aldersgrupper. Ønsker du å se hele programmet så gå inn på denne linken: Her trekkes det frem tre arrangementer der SUS enten er arrangør eller der deltakere er fra sykehuset. Forsker Grand Prix 2011 i Stavanger Foto: Morten Berentsen Hvem er den beste forskningsformidleren i Stavanger? Du kan bli med å kåre han eller henne! Møt opp på Folken tirsdag 27. september kl Dørene åpnes kl Fjorårets suksess, der Conrad Bjørshol fra Stavanger Universitetssjukehus vant, blir arrangert for andre gang. Arrangementet er en konkurranse i å formidle komplisert forskning på en forståelig og populær måte for publikum. Doktorgradskandidater fra Stavangerregionen gir et fire minutter langt foredrag om sitt forskningsprosjekt. Tre stykker går videre til

3 en finale hvor de gir en seks minutter lang presentasjon. Sammen med et profesjonelt dommerpanel vil publikum få i oppgave å stemme fram den beste av deltakerne. 3 av deltakerne er fra Stavanger Universitetssjukehus, møt opp og støtt dem! Kathrine Brække Norheim, Medisinsk divisjon "Fatigue - venn eller fiende?" Kristin Jonsdottir, Medisinsk divisjon "Biomarkører i brystkreft" Iren Høyland Löhr, Medisinsk service divisjon: Bakterier blir i økende grad motstandsdyktige mot antibiotika hva nå? Forskningens dag i Psykiatrisk divisjon Forskere ved Psykiatrisk divisjon presenterer onsdag 28. september sine prosjekter og du får muligheten til å gjøre deg kjent med hva som foregår av forskning i divisjonen. Dette gjøres gjennom lengre og kortere forelesninger/presentasjoner, stands, posters osv. Tid og sted: 28. september, kl i Psykiatrisk divisjon/uof-avdelingen. Påmelding i læringsportalen via sykehusets intranettsider Fra kl blir det åpne publikumsforedrag hvor ansatte også kan delta. Det blir egen annonsering av dette. ForskerStandup på Café Sting Standupkvelder med forskning er en populær del av Forskningsdagene i Stavanger. Under arrangementet holder forskere et poengtert, kort foredrag om sitt spesialfelt. Den første standupforskeren i Norge reiste seg under Forskningsdagene på kafé Sting Nere i Stavanger høsten Fenomenet spredde seg på rekordtid, og forskerstandup ble en utbredt form for forskningsformidling. Under Forskerstandup holder deltakerne et kort foredrag uten andre hjelpemidler enn en mikrofon. I tillegg er det lov å trylle fram illustrerende objekter fra indrelommen. Det blir to kvelder med til sammen fjorten forskere, syv hver kveld. Fra SUS stiller disse forskerne: Onsdag 28.september kl Maria Boge Lauvsnes: Om mus og menn; hukommelsessvikt -Svein Joar Auglænd Johnsen: Tørre fakta om siccasyndrom, lymfom og genekspresjon I tillegg stiller Aksel Paulsen som har bakgrunn fra Ortopedisk avdeling, nå stipendiat ved Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitet Hospital opp med innlegget, Århundrets operasjon! Dette skjer: torsdag 29. sept. mellom kl 20 og 22. Møt opp disse dagene og få med deg mye spennende forskning. Saker til Forskernytt på SUS Har du eller din forskergruppe en interessant forskningssak til vårt nyhetsbrev for forskning, så ta kontakt på epost med redaktør for nyhetsbrevet, Fredrik Feyling: Nyhetsbrevet vil bli distribuert en gang i måneden til forskere og ledere ved Stavanger Universitetssjukehus, samt til våre samarbeidspartnere.

4 Månedens forskningsprosjekt på SUS Bruk av ultralyd i luftambulansetjeneste Av: Nils Petter Oveland, anestesilege i spesialisering ved SUS og Ph.D stipendiat Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Innledning Akuttmedisinsk ultralyd (AMU) brukes for å diagnostisere livstruende tilstander hos syke og skadde pasienter slik at korrekt behandling kan iverksettes så tidlig som mulig. Ved å foreta en målrettet og fokusert ultralydundersøkelse kan klinikeren få et dynamisk bilde av tilstanden, som sammen med pasientens tegn og symptomer kan avklare vanskelige kliniske problemstillinger. AMU kan også brukes som hjelpemiddel til prosedyrer som vaskulær tilgang og nerveblokkader. I akuttmottaket blir ultralyd brukt i primærutredningen av traumepasienter, og protokollen Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) er utviklet for tidlig å oppdage blod i buken eller rundt hjertet. En utvidelse av denne undersøkelsen (Extended FAST) til også å omfatte brystkassen, gjør det mulig å diagnostisere luft (pneumothorax) og blod (hemothorax) i brysthulen. Ved intensivavdelinger brukes fokuserte ekkoundersøkelser til å skille ulike Lege Nils Petter Oveland forsker på bruk ultralyd og jobber for å få innført denne teknologien i luftambulansentjenesten i Norge. former for sirkulasjonssvikt og oppdage pleuravæske. Da prognosen til alvorlig skadde ofte er avhengig av tid til behandling må det alltid være et mål å avdekke livstruende skade så tidlige som mulig. AMU reduserer morbiditet og mortalitet hos kritisk syke pasienter, reduserer tid til diagnose og påvirker valg av behandling. Teknologiske fremskritt har ført til utviklingen av håndholdte, batteridrevne og mobile ultralydapparat som muliggjør undersøkelser av pasienter også utenfor sykehus. Prehospital ultralyd Vitenskaplig data og dokumentasjon på bruken og effekten av prehospital ultralyd (PUL) er sparsom. Studiene som finnes har ofte lav kvalitet, er ikke randomiserte og varierer stort med tanke på pasientgrupper og problemer. Enkelte studier har likevel påvist positivt utfall, som i Tyskland der det rapporteres at UL har endret behandling hos 37 % av pasientene. En annen studie viste at bruk av ultralyd hadde konsekvenser for prehospital behandling i 30 % av tilfellene og valg av sykehus i 22 % av tilfellene. Lengst erfaring har en med prehospital FAST (PFAST), som har en spesifisitet og sensitivitet på henholdsvis 93 % og 99 % for å oppdage blod i bukhulen og i hjerteposen. Dette er bedre enn vanlig klinisk undersøkelse, som kan være normal hos opp mot 50 % av traumepasientene. Ultralyd i luftambulansetjenesten Bruk av prehospital ultralyd er kjent i ulike ambulansetjenester i Skandinavia, og man ønsker nå å utvide bruksområdet til å omfatte luftambulansetjenestene i disse landene. En rekke luftambulansetjenester i USA og Europa har allerede tatt i bruk ultralyd, og et prøveprosjekt ledet av anestesilege Michael Busch ved SUS har vist at ultralyd er egnet også ombord i et helikopter. Vanlige livstruende tilstander i en luftambulanse har vist seg å være hjertestans, luftveisobstruksjon, hjertetamponade og pneumothorax, som rettferdiggjør et bredt spekter av ultralydundersøkelser før pasienten når sykehuset.

5 Ultralyd har i flere studier vist seg å være mye mer egnet for å oppdage pneumothorax enn vanlig røntgenbilde av brystkassen. Illustrasjonen er tegnet av medisinsk illustratør Kari M. Toverud Lungeultralyd Mitt doktorgradsarbeid handler om bruk av ultralyd for å oppdage pneumothorax (PTX) hos traumepasienter. For å beskytte sentralnevesystemet er disse pasientene ofte fiksert i ryggleie. Fri luft i brysthulen vil da legge se foran lungen og være svært vanskelig å oppdage ved både klinisk undersøkelse og røntgenbilde i akuttmottak. Til tross for å være den vanligste røntgenundersøkelsen av traumepasienter, vil opp mot 76 % av alle PTXer ikke oppdages på et liggende røntgen av brystkassen. Ultralyd av lungene er i flere studier vist å være over dobbelt så sensitiv og tilsvarende spesifikk som røntgen. PTX er viktig å oppdage tidlig, fordi det ved denne tilstanden er en risiko for at økende trykk bygger seg opp inne i brysthulen og avklemmer hjerte og lunger (trykk pneumothorax). Dette er en livstruende tilstand som kan behandles ved enkle tiltak som nålpunksjon eller innleggelse av thoraxsdren. Dette er utgangspunktet for mine 3 forskningsprosjekter, som er gjennomført ved Århus Universitet, i samarbeid med kollegaer fra Danmark og England. Den første studien handler om utvikling av en pneumothoraxmodell, der vi har brukt CT for å validere om luft injisert inn i brysthulen hos anesteserte griser fordeler seg slik PTX gjør hos traumepasientene. I den andre studien har vi sett på om ultralyd for å oppdage PTX, kan læres av helsepersonell uten tidligere erfaring, etter et systematisk kursprogram med forelesninger, lungeskanning på friske individer og på grisemodeller med punktert lunge. Den siste studien ser på bruk av ultralyd for å vurdere størrelsen av en PTX, ved å sammenligne skanning av brystkassen med CT. Mine resultater er nå ferdige og de tre artiklene vil bli fortløpende publisert høsten 2011 / vår Fra forskning til klinisk praksis Min forskning har utviklet seg parallelt med andre prosjekter. I februar var jeg kursleder for det første kurset i prehospital ultralyd, holdt ved SAFER senteret i Stavanger. Nytt kurs skal arrangeres ved SUS nå i september og planlegges arrangert to ganger per år her i Stavanger. Korrekt kursing er en forutsetning før dette kan fases inn i tjenesten. Et implementeringsprosjekt er også etablert, som et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Statens Luftambulansetjeneste, og en avventer nå nødvendige godkjenninger fra luftfartsverket før et ultralydapparat kan være på plass i helikopteret.

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 1 2012 16. ÅRGANG Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med formål å bidra aktivt

Detaljer

Innhold. Appendix. side 3 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7

Innhold. Appendix. side 3 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 Innhold Prosjektgruppen... Bakgrunn... Visjon... Målsetting... Utfordringer... Fordeler... SEARCH 4 modellen... Kurs og utdanning... Historien om Stavanger og akuttmedisin... Veien videre... side 3 side

Detaljer

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Årsrapport 2012 Forskningsavdelingen 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Forskningsgrupper ved Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

pust ved lungekreft Diagnostiske metoder s. 3 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

pust ved lungekreft Diagnostiske metoder s. 3 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte pust november 2009 I Lungekreftforeningen s. 3 Diagnostiske metoder ved lungekreft Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte 2 I PUST 3 2009 pust

Detaljer

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1 Tittel: Utgitt: 2009 ISBN-nr. 978-82-8210-015-1 Utgitt av: Prosjektleder: Post- /besøksadresse: Rapporten kan bestilles frå: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling I styresak B 059/13 slutter styret seg til idéfaserapporten for sykehusutbygningen.

Detaljer

Utredning av en eventuell ny spesialitet i akuttmedisin et interregionalt prosjekt

Utredning av en eventuell ny spesialitet i akuttmedisin et interregionalt prosjekt Utredning av en eventuell ny spesialitet i akuttmedisin et interregionalt prosjekt Dato 30.12.08 FORORD Medisinen, og med den helsevesenet, er i stadig utvikling og det stilles krav til kontinuerlig omstilling

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 3 2014 Apotekforeningens tidsskrift Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 3 123 ÅRGANG SEPTEMBER APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Helsetjenester jorden rundt Norge et eksempel til etterfølgelse Vil

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Bakgrunn: Viser til sak 56/14 hvor det ble orientert om hvordan foretaket

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. SCR i Stockholm Kurs i sonopatologi Forskningssamarbeid ved Revmatologisk avdeling HUS

Norsk Rheumabulletin. SCR i Stockholm Kurs i sonopatologi Forskningssamarbeid ved Revmatologisk avdeling HUS Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2014 SCR i Stockholm Kurs i sonopatologi Forskningssamarbeid ved Revmatologisk avdeling HUS Medlemsblad

Detaljer

Glidende overgang. Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk. Kyrre Lekve Dorothy Sutherland Olsen Arne Martin Fevolden

Glidende overgang. Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk. Kyrre Lekve Dorothy Sutherland Olsen Arne Martin Fevolden Glidende overgang Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk Kyrre Lekve Dorothy Sutherland Olsen Arne Martin Fevolden Rapport 46/2013 Glidende overgang Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 [2-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 SI magasinet Jobber med de døde for de levende 14-15 Praksiskoordinatoren 4 5 Om varsling 8 9 Helse på nett 16 17 De aller fleste vil oppleve

Detaljer

ÅRETS LEGEFEST. Anestesilegene inviterer til: Kl 19.00. De Røde Sjøhus. Fredag 23.01.15. Middag - tapas Stand up - Dr. Jonas Bergland Dj - RoHan

ÅRETS LEGEFEST. Anestesilegene inviterer til: Kl 19.00. De Røde Sjøhus. Fredag 23.01.15. Middag - tapas Stand up - Dr. Jonas Bergland Dj - RoHan MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 4 ÅRG. 20. 2014 Foto: Heidunn S. Nordtveit. Syd-Vesten 10 år som Stavanger Universitetssykehus Intervju med Davor Baros Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7..20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 098/ O Adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn:

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Legebemannet utrykningsbil i legevakt

Legebemannet utrykningsbil i legevakt Legebemannet utrykningsbil i legevakt Rapport nr. 6-2009 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN Rapport Nr. 6-2009 Tilgjengelighet Prosjekttittel Antall sider Legebemannet utrykningsbil i legevakt

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) 03/2012 ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) Sykefravær og psykisk helse er felles utfordring for de nordiske landene Høstens største møteplass for fagfolk innen arbeidsretta rehabilitering

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2012. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2012. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2012 Julekurs og jubileum i Tromsø Norsk Artrittregister endelig! Mangel på revmatologer krise for pasientene

Detaljer

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen og Ernst Omenaas Utgitt av Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

pust Strabasiøs kreftreise for lungeopererte s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Strabasiøs kreftreise for lungeopererte s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Juli 2011 I Lungekreftforeningen s.4 Strabasiøs kreftreise for lungeopererte Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2011 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer