Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb"

Transkript

1 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Oslo Vest Rotaryklubb Erik Kreyberg Normann

2

3

4

5 Norsk Luftambulanses historie Stiftet november 1977 initiert av Jens Moe Første legehelikopteroppdrag 3. juni 1978 fra Lørenskog Innførte den moderne legehelikoptertjenesten i Norge Stiftelsen Norsk Luftambulanse arbeider i dag med å videreutvikle og styrke luftambulansetjenesten slik at akutt syke og alvorlig skadde kan få enda bedre og raskere akuttmedisinsk hjelp.

6 Pionéren Jens Moe Jens Moe var en norsk lege og pionér innen utviklingen av den sivile luftambulansetjenesten i Norge. Sammen med andre ildsjeler tok han initiativ til etableringen av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og var i mange år organisasjonens leder. Fra påskebasen på Hovden i 1982, fra høyre: pilot Ole Aronsen (helikopterservice), Jan Martinsen, Jens Moe og ukjent person

7 Jens%Moe%(helt%,l%venstre)%tok%ini,a,vet%,l%Oslos%første%legebemannede% ambulanse,% 9>bilen.%Tankegangen%var%den%samme%som%da%han%senere%arbeidet% for%å%opprece%norsk%lufambulanse:%lege%og%medisinsk%utstyr%må%ut%,l%pasienten% så%raskt%som%mulig!%%

8 Demonstrasjon%i%Holmenkollen% % Demonstrasjonen%ble%avbruC%da%det%gikk%et%snøskred% på%noresell.%

9 NoreSell% %12%speidere%ble%taC%av%et%snøskred.%Østlandets%redningshelikopter%kom%raskt%,l% stedet%med%leger,%utstyr%og%lavinehunder.%i%redningsaksjonen%deltok%bl.a.%lege%jens%moe.% Her%blir%speider%Øivind%Antonsen%fraktet%,l%sykehus.%10%speidere%overlevde,%to%omkom.% Foto:%NTB%/%SCANPIX%

10 Onsdag%7.%juni%1978,%bare%fire%dager%eCer%Norsk%LuFambulanses%første%utrykning%fra%Norges% første%legehelikopterbase%ved%sentralsykehuset%i%akershus,%lørenskog.% Foran:%,l%venstre%Jens%Moe,%,l%høyre%Jan%Mar,nsen%

11 Fra%påskebasen%på%Hovden%i%1982.%Fra%høyre:%pilot%Ole%Aronsen%(Helikopterservice),%Jan% Mar,nsen,%Jens%Moe%og%ukjent%person%(opera,v%leder%i%Røde%kors%hjelpekorps).% Foto:%Jørn%Holmestrand%

12 Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norsk Luftambulanse AS Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Norges største ideelle medlemsorganisasjon med cirka medlemmer. Målet er å redde liv og helse gjennom å styrke luftambulansetjenesten i hele Norge. Datterselskapet Norsk Luftambulanse AS er operatør på 8 av Norges 11 legehelikopterbaser. Selskapet flyr på oppdrag fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig finansiert.

13

14 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

15 Oppdraget Norsk Luftambulanse har satt en høy standard på luftambulansetjenesten i Norge, og har som mål å høyne denne ytterligere. Oppdraget: Alt vi gjør, gjør vi for at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende sykdom eller skade utenfor sykehus. Visjonen: Ingen skal si vi kunne gjort mer. %

16 Strategiske målområder Stiftelsen Norsk Luftambulanse har fire strategiske målområder Luftambulanseoperatør (gjennom datterselskapet Norsk Luftambulanse AS) Støtte og videreutvikle luftambulansetjenesten Forskning relatert til luftambulansetjenesten Samarbeid relatert til luftambulansetjenesten

17 Luftambulanseoperatør Norsk Luftambulanse AS

18 Luftambulanseoperatør Luftambulansen er spydspissen i den akuttmedisinske kjeden. For å sikre at befolkningen skal få den hjelpen de har behov for ved akutte og livstruende situasjoner, må Norsk Luftambulanse være en sentral utøver og ha sterk innflytelse på luftambulansetjenesten. Målsetting: Norsk Luftambulanse skal være myndighetens foretrukne leverandør av luftambulansetjenester.

19

20 Norsk Luftambulanse AS flyr på oppdrag for helseforetakene via Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS i Bodø drifter redningshelikoptret på Ørlandet etter avtale med St. Olavs Hospital HF gjennomfører årlig over oppdrag skal drifte den nasjonale luftambulansetjenesten i Danmark i 6 år fra 1. oktober 2014

21

22 Helikoptertyper EC 135 Maks takeoff-vekt: 2910 kg Motor: Pratt & Witney: PW206B2 Rotordiameter: 10.20m Lengde:12.06m Marsjfart - km/t kts: 254 / 137 Rekkevidde - km / NM: 635 / 342 EC 145 Maks takeoff-vekt: 3585kg Motor: Turbomeca Arriel 1E2 Rotordiameter 11.00m Lengde: 13.03m Marsjfart km/t - kts: 246 / 133 Rekkevidde - km / NM: 680 / 370

23

24 Oppdragsprofil

25 Forskning

26 Forskning relatert til luftambulansetjenesten For å gi befolkningen best mulig luftambulansetjeneste må vi ha kunnskap. Det er bare ved hjelp av dokumentasjon og forskning vi kan tilegne oss den nødvendige kunnskapen slik at metoder og systemer til enhver tid gir de best tenkelige forutsetninger for å redde liv. Målsetting: Norsk Luftambulanse skal gjennomføre forskning som gjør luftambulansetjenesten stadig bedre og dokumentere at den blir det.

27 Kunnskap til beste for pasienten Største akuttmedisinske forskningsmiljø i Europa. Forsker innen: luftambulansetjenesten gjenopplivning skader akuttmedisinske systemer pasientsikkerhet - og mer skal det bli, til beste for pasienten! 25 PhD stipendiater 10 professorer

28 Ultralyd inn i luftambulansen Prehospital ultralyd diagnostiserer livstruende tilstander hos syke og skadde slik at korrekt behandling kan iverksettes tidlig. Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber aktivt for å implementere økt bruk av ultralydteknologi i luftambulansen.% Tidligere var ultralyd teknologi som bare kunne brukes på sykehus. Nå kan man undersøke og overvåke pasienten underveis til sykehuset. I forbindelse med innføring av ultralyd i luftambulansetjenesten har Norsk Luftambulanse etablert og gjennomført tre kurs i Norge for leger i tjenesten. Ultralyd er et livreddende hjelpemiddel utenfor sykehus.

29 Slagambulanse

30 Slagambulanse

31 Støtte og videreutvikle luftambulansetjenesten

32 Støtte og videreutvikle luftambulansetjenesten Utviklingen fører til stadig nye muligheter for å redde liv og kravene til en best mulig luftambulansetjeneste endres over tid. Det er Norsk Luftambulanse som har satt og skal sette standarden for luftambulansetjenesten. Det er derfor vår oppgave å gjøre luftambulansen enda bedre.

33 Utvikling Norge har en svært god luftambulansetjeneste. Men det som er bra i dag, er ikke bra nok i morgen. Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver kontinuerlig utviklingsarbeid på en rekke akuttmedisinske områder. Målet er å videreutvikle og styrke luftambulansetjenesten slik at akutt syke og alvorlig skadde kan få enda bedre og raskere akuttmedisinsk hjelp.

34 Legebil på alle baser 2000 oppdrag Utstyrt som helikoptret Brukes i dårlig vær, basens nærområde På alle baser inkl. 330 Viktig sikkerhetsnett for pasienten

35

36 Sesongbase: NLA Hovden en suksess! 27 oppdrag/30 flytimer 2 SAR/Skred Høy alvorlighetsgrad Leverte på alle nærliggende sykehus Fungerte som ekstraressurs for hele Sør-Norge når kapasiteten ellers var brukt opp

37 Camp Torpomoen Torpmoen er en arena for kunnskapsutvikling og eksperimentering som hever kunnskapene langt utover standarden som er satt. Camp Torpomoen er Norsk Luftambulanses mest omfattende utviklingsprosjekt. En uke hvert år får leger, redningsmenn og piloter tid til trene, diskutere og evaluere sine kunnskaper sammen på Norsk Luftambulanses utviklingssenter på Torpomoen i Hallingdal.

38 Samarbeid

39 Samarbeid relatert til luftambulansetjenesten Andre profesjonelle aktører har en viktig livreddende funksjon ved akutt sykdom og skade. Vi vil bidra til at de har de beste forutsetninger for å sikre en effektiv utnyttelse av luftambulansetjenestens ressurser. Målsetting: Norsk Luftambulanse skal bidra til at den profesjonelle redningskjeden styrkes slik at luftambulansens ressurser utnyttes best mulig til livreddende oppdrag.

40 Mens du venter på ambulansen I distriktene er det ofte store avstander og lengre responstid på ambulanseberedskap. Lokal beredskap gir livsviktig hjelp de første kritiske minuttene. På Senja har Norsk Luftambulanse satt ut hjertestartere og lært opp lokale mannskaper. Mens du venter på ambulansens mål er å etablere en lokal beredskap basert på brannmannskaper og helsepersonell. Den lokale beredskapen tar hånd om pasienten inntil profesjonell hjelp kommer fram. Mannskapene tar også de første livsviktige grep ved utrykninger.

41 Mens du venter på ambulansen Førstehjelpere settes i beredskap for å ta hånd om alvorlig syke eller skadde pasienter inntil profesjonell hjelp kommer fram Er et supplement til den lokale helseberedskapen

42 Inntektsgivende aktiviteter

43 Norges største ideelle medlemsorganisasjon Antall medlemmer (individer) i ideelle organisasjoner 2004 og 2012 SNLA DNT Røde Kors Plan Norge Kreftforeningen SOS-barnebyer Redningsselskapet LHL wwf Norsk Folkehjelp

44 Helikopterbarna prosjekt

45 På omdømmetoppen Et solid omdømme gir gjennomslag for det arbeidet vi gjør. De siste årene har Norsk Luftambulanse tronet på første og andre plass i undersøkelsen opinionsinstituttet Ipsos MMI årlig gjennomfører om folks inntrykk av 85 etater og 37 organisasjoner.

46

47 Kampanje: Nødplakat

48 Finn hytta på nett Nødplakater:%40.064,%hvorav%8.768%er% skrevet%ut%i%drøbak%og%sendt%hjem%,l%medlemmene.%

49

50 En suksesskampanje Produktene nødplakat og nødappen Hjelp 113-GPS har vært fokus ved flere av Norsk Luftambulanses kampanjer. Nødappen er gratis, mens nødplakaten er tilgjengelig for medlemmer og brukes aktivt og med stor suksess i kampanjene for å rekruttere nye medlemmer.

51 Utvikling av Hjelp 113 GPS Lansert i 2012 Lastet ned av (iphone: , Android: , Windows Phone: 7.679) Har «hemmelig» mulighet til å sende SMS Planlegger ny versjon med forbedringer

52 Har vist seg nyttig! Trondheimsmaskinen på Vennafjell Brakk beinet, brukte app en

53 Ikke medlem? medlemstelefon SMS: send MEDLEM til facebook.no/norskluftambulanse

54

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 1 2012 16. ÅRGANG Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med formål å bidra aktivt

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Nasjonale krav til legevakt

Nasjonale krav til legevakt Utposten publiserer artikkelserien under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette søkelys på felter av allmennmedisinen som kan virke vanskelige, uklare og diffuse, og som man kanskje ikke lærte så mye

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014 Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 4-2013 nå kommer nødnett vi tar i bruk nødnett i 2014 issw 2014 internasjonal skredkonferanse

Detaljer

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030 Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter RAPPORT TITTEL Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Mobile datatjenester

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT Deres dato: Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 86-2005

Detaljer