AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015"

Transkript

1 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder ved AMK Østfold - Sommer 204 ble prosjektleder for avleveringsprosjekt AMKtjenester Ved spørsmål om prosjektet kontakt meg på: E-post: Mobil:

2 Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk og kommunikasjonsteknikksystem for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helseog omsorgstjenesten. Medisinsk nødmeldetjeneste Østfold AMK sentral etablert i Fredrikstad 993 Mottar 3 telefoner fra hele Østfold Mottok telefoner 204 Mottok totalt telefoner 204 Har også et ansvar om å varsle inn over i sykehuset om akutt syke og skadde pasienter som kommer inn. 2

3 Medisinsk nødmeldetjeneste Østfold Ta i mot henvendelser over telefon Prioritere oppdrag/hastegrad Iverksette og varsle ambulanser Gi råd/veiledning Følge opp oppdrag Styre og koordinere Sikre tilgjengelighet og kommunikasjon Koordinering og samordning Norsk Medisinsk Indeks Alle som ringer blir vurdert etter Indeks. 3

4 Ambulansetjenesten i Østfold Fra transportarbeid til behandler på et svært høyt nivå. Større avstander og lenger transporttid, og i Østfold. Ambulansetjenesten kompenserer for mer sentraliserte og mer spesialiserte sykehusfunksjoner og legevaktordninger Store forandringer innenfor IKTløsninger - EPJ for Ambulansetjenesten - Mobimed (sende EKG) - Nødnett - CT ambulanse (forskning med SNLA) Daglig arbeid Ambulansearbeiderens hverdag spenner fra transportoppdrag med minimalt behov for medisinsk helsehjelp til oppdrag hvor sykdom eller skade kan være så alvorlig at pasientens liv er truet. 4

5 5

6 6

7 Hva er fakta? Svartider 3 0% innen 3-4 sek Median/gj.snitt 5-6 sek 90% innen -2 sek Kravet er at 90% svart innen 0 sekunder (Helsetilsynet) 7

8 Hva er forsvarlig svartid på 3? Det er bra å mål å strekke seg etter. Skiller -2 sekunder seg ut som totalt uforsvarlig. Dette gjeller ALLE telefoner, hele døgnet. Hvorfor tas ikke alle med en gang: Ofte ringer flere 3 fra samme hendelse, 5 personer ringer samtidig om hendelsen. Siste besvares etter 20 sek, slår negativt ut for oss. Man kjenner igjen nummer, etter flere henvendelser fra samme og man avventer litt da man er opptatt i 3 samtale. Media skriver om Ambulansetjenesten Men skriver AMK rykker ut. Mange tror ambulanser skal flyttes 8

9 Ambulansetjenesten i Østfold Ambulansetjenesten i Østfold Totalt 22 ambulanser Totalt 22 ambulanser Alle ambulanser blir i Østfold : Kjører oppdrag Ca akuttoppdrag km timer på oppdrag 2 Ekstra ressurser: «slagambulanse» - forsking veileder ambulanse Helseexpress, med 3 bårer, bemannet som en ambulanse 9

10 Org. Kart Legevakt områdene deltar via UFAB og egen arbeidsmøter Oslo & Akershus Gjennomføre en forsvarlig avvikling av AMK-sentralen i SØ, samt bidra til en sikker sammenslåing av AMKsentralene Østfold og Oslo-Akershus 20 0

11 Prehospitalt senter OUS AMK AMBULANSE LUFTAMBULANSE PASIENTREISER Ambulanseseksjonen (ressurser) 450 fast ansatte. 205: 29 ambulanser hele døgnet 5 ambulanser dag 3 syketransport biler legebil Oslo (døgnbasis/ Ullevål) 3 helikoptre (døgnbasis/ Lørenskog og Rygge) kommandobil (OLH/ 02) intensivambulanse barne/kuvøseambulanse smitte ambulanse solo enhet Nesodden solo enhet Gardermoen Motorsykkel (sommer) Sykkeltjeneste (Oslo Sentrum tidvis) Båt samarbeid med Oslo Brann-og redningsetat Prehospitalt senter 22

12 Litt om PHS OUS: AMK sentralen Litt om PHS OUS: aktivitet ca èn mill pasienter. AMK telefoner Ambulanse: oppdrag Nødnummer telefoner Legebil oppdrag Radiokommunikasjon inn og ut av AMK Legehelikopter: oppdrag Ambulansefly:. 600 oppdrag Ambulansefly:. 600 oppdrag Intensivambulanse: 750 oppdrag Intensivambulanse: 750 oppdrag Pasientreiser: oppdrag Pasientreiser: oppdrag 2

13 AMK Oslo skal gjøre mer av det de allerede gjør mye av! OG - vi har gjort det før! Sammenslåinger av sentraler fra seks til fem til èn AMK i Østfold Flytting av AMK sentralen internt i SØ, Fredrikstad Sammenslåinger av seks sentraler til èn i Sykehuset Innlandet. Sammenslåinger fra tre til to til èn i Oslo og Akershus. Sentralene har endret rolle ny giv for skrankene i akuttmottak. Nytt nødnett / utvikling på IKT - gir nye muligheter. Lokal kunnskap skal forsatt være i Ambulansetjenesten SØ skal nå lage et opplegg som siker god lokal kunnskap i ambulansetjenesten Ambulansetjenesten er de som fra før også har vært mest kjent i sitt primær område. 3

14 Hvordan påvirker dette dere? Tilgjengelige ressurser på vakt i ny AMK Ny AMK Oslo 7 Medisinske operatør AMK OUS I dag 5 Medisinske operatør AMK Østfold Medisinsk operatør 4 Ressurskoordinator LA - koordinator Operasjonsleder Ambulansebestiller 3 Ressurskoordinator LA - koordinator Operasjonsleder Ressurskoordinator Ambulansebestiller (Man-fre 08-5:30) 4

15 Hvordan påvirker dette dere? Fra til 7 sykepleiere som besvarer 3 telefon Fra til 4 Ressurskoordinatorer Høyt faglig nivå med mye fokus på faglig utvikling Større kapasitet ved hendelser Sitter med et større bilde av hva som skjer i regionen. Kan samkjøre ressurser. Ambulansetjenesten blir i Østfold Budskap mitt Grundig beslutningsprosess Ingen flytting før det er forsvarlig De ansatte blir ivaretatt Ambulansene blir i Østfold Lokalkunnskapen skal sitte hos ambulansetjenesten Kjentmannsprøve på AMK/Ambulansetjenesten OUS er SØs viktigste faglige samarbeidspartner. Vi har lang tradisjon for samhandling og oppgavedeling og vi har gjort dette før. 5

16 Om dere lurte Dere vil fortsatt bli VARSLET ved røde responser i Østfold Takk for oppmerksomheten Våre leveregler på AMK: Vi behandler pasienter, samarbeidspartnere og hverandre med høflighet og respekt. Alle som ringer AMK skal oppleve Kvalitet - trygghet respekt. 6