AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:"

Transkript

1 AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens Grimstad Medisinsk faglig ansvarlig ambulanse HNT Brit Karlsen Ambulansesjef HNT og leder AMK Versjonsdato: DEFU 2006

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN OM DENNE RAPPORTEN MODELL FOR AKUTTBEREDSKAP KONSEKVENSER VALG AV AKUTTILBUD MULIGE SCENARIOR FOR AKUTTBEREDSKAP I NORD-TRØNDELAG SCENARIO 1: AKUTTBEDEREDSKAP SOM I DAG KONSEKVENS SCENARIO 2A: AKUTTBEREDSKAP I LEVANGER - KONSEKVENS SCENARIO 2B: AKUTTBEREDSKAP I NAMSOS - KONSEKVENS RISIKO VED BRUK AV HELIKOPTER 10% VÆR KANSELLERINGER DEKNING AV OMRÅDER DEKNING MED AMBULANSE INNEN 1 TIME DEKNING MED AMBULANSE INNEN 20 MIN DEKNING MED HELIKOPTER FRA BRØNNØYSUND DEKNING MED HELIKOPTER FRA TRONDHEIM DEKNING MED SEAKING ØRLANDET KONKLUSJON OG SAMMENDRAG KONSEKVENSER VED VALG AV LØSNING, KONKLUSJON...15 VEDLEGG...17 KILOMETER OG KJØRETID, FRA AMK I NORD-TRØNDELAG...17 Side 2 av 18

3 1 Bakgrunn 1.1 Om denne rapporten Vi ble utfordret av Helse Midt Norge til å gi innspill til strategiprosessen i HMN via en e-post 2/ Innholdet i denne rapporten er derfor mer som en skisse (pga. kort tidsfrist) over de konsekvenser man kan forvente, avhengig av hvilken modell man velger for akuttberedskapen i Nord-Trøndelag. Rapporten ser på konsekvenser for ambulanseberedskapen i forhold til valgt modell, og gjennom det også konsekvenser for pasientene i de ulike delene av Nord- Trøndelag. Rapporten kan være et grunnlag for videre utredning. Per Arne Lynum i AMK har vært behjelpelig med en del tall og figurer. Årsaken til at vi har laget denne rapporten er at vi ønsker at beslutninger skal baseres på fakta, og ikke på synsing eller flertallstenkning. I og med at tidsfristen har vært såpass kort, tar vi forbehold om unøyaktigheter dersom man blir veldig detaljorientert. Det er forsøkt å se de store linjene. Siste kapittel, konklusjoner 1.2 Modell for akuttberedskap I dette dokumentet har vi listet opp noen konsekvenser i forhold til ulike valg man forventer at HMN kan tenkes å ta i forhold til akuttfunksjonen. Vi har tatt utgangspunkt i de ulike modellene for akuttberedskap som er skissert av HMN. Vi antar at sykehuset Namsos og sykehuset Levanger tilfredsstiller kravene til nivå 2 i denne tabellen som det er i dag. Side 3 av 18

4 Side 4 av 18

5 2 Konsekvenser valg av akuttilbud 2.1 Mulige scenarior for akuttberedskap i Nord-Trøndelag Vi antar følgende mulige scenarior i Nord-Trøndelag (ref. tabell i kapittel 1.2): Scenario 1: Begge sykehus i Nord-Trøndelag med akuttfunksjoner iht. nivå 2 i tabellen, dvs. ingen endring i forhold til dagens struktur. Scenario 2: 1 sykehus i Nord-Trøndelag med akuttfunksjon iht. nivå 2 i tabellen. Tilleggsspørsmål som da dukker opp er: - Scenario 2a: Skal akuttsykehuset nivå 2 ligge i Levanger? hva er evt. konsekvensen? - Scenario 2b: Skal akuttsykehuset nivå 2 ligge i Namsos? hva er evt. konsekvensen? Nedenfor er det drøftet noen konsekvenser avhengig av hvilke scenarier man velger ut fra kapittel Scenario 1: Akuttbederedskap som i dag konsekvens Dersom det ikke blir noen endringer i akuttstrukturen ved sykehusene i Nord-Trøndelag, kan vi bare skissere noen utviklingstrekk slik som vi ser dem i dag. Vi antar at disse utviklingstrekkene vil forsterke seg med tiden. Dette er: Økt bruk av St.Olav. Trenden gjelder både økt antall overflyttinger mellom sykehusene, og økt bruk av helikopter fra distriktene når det er behov for nivå 1 og noen ganger nivå 2-kompetanse. Dette vil på sikt kunne føre til at intensivkompetansen må økes for de som utfører denne overføringstransporten (ambulansetjenesten). Dette gjør at man kan overføre de sykeste pasientene fra St.Olav tidligere tilbake til sykehuset i Levanger eller Namsos. Dette fordi man da også vil ha god intensivkompetanse på sykehusene. Man kan da anta at det er mulig å få ned liggetiden ved St.Olav på slike pasienter? På sikt må man anta at dette vil medføre at man må ha 1 overføringsbil (tobåre) ekstra for å imøtekomme fremtidig økning. Side 5 av 18

6 Økt helikoptertransport vil antakeligvis også føre til at kapasiteten vedrørende denne må økes på sikt. 2.3 Scenario 2a: Akuttberedskap i Levanger - konsekvens Dersom man satser på å bevare akuttsykehus ved Levanger på nivå 2, og degradere sykehuset Namsos. Dvs. dersom ø-hjelps innleggelser innen ortopedi og kirurgi rutes til sykehuset Levanger for nordre del av fylket, og ambulanseberedskapen er uendret, kan man se for seg at det vil få følgende konsekvenser: Tabellen nedenfor viser økning i transporttid (E og F) og lengde (D), samt redusert ambulanseberedskap (G), denne endringen vil medføre. - Den økte transporttiden for de ulike områdene er skissert i nedenstående tabell, og skyldes ekstra avstand og kjøretid til Levanger sykehus kontra Namsos sykehus for nordre del av fylket. - Tallene er tatt fra kilometer og kjøretid fra AMK. - Kolonne F er estimert: Har regnet at det kan trekkes fra ca. 10 minutter pr. time m/blålys kjøring. Eks. dersom økt tid i tabell nedenfor = 120 min, vil blålystid være 100 min, dvs. 20 minutter raskere (ref. erfaring fra AMK). A Kommune B Til akutt Sykehus C Andel av befolkning i Nord- Trøndelag % D Økt km pr. Akuttoppdrag i forhold til i dag E Økt tid pr. Akuttoppdrag i forhold til i dag F Økt utrykn. tid ved blålys pr. oppdrag (estimert) G Ambulanse ikke på stasjon, svekket beredskap i kommune pr. akuttoppdrag i forhold til i dag Grong Levanger 1, minutter 45 min 2 timer Røyrvik Levanger 0, minutter 47 min 2 timer Lierne Levanger 1, minutter 38 min 2 timer Namsskogan Levanger 0, minutter 47 min 2 timer Høylandet Levanger 0, time 10 1 time 2,5 time min Nærøy Levanger 3, time 10 1 time 2,5 time min Vikna Levanger 3, time 20 1 time 10 3 timer min min Leka Levanger 0, time 13 1 time 2,5 time min 3 min Bindal Levanger 1, time 11 1 time 2 2,5 time min min Namsos Levanger 9, time 41 1 time 20 3 timer min min Overhalla Levanger 2, time 35 1 time 20 3 timer min min Fosnes Levanger 0, time 46 1 time 20 3, 5 time min min Osen Levanger 0, minutter 35 min 1,5 timer Side 6 av 18

7 Roan Levanger 0, minutter 35 min 1,5 timer Namdalseid Levanger 1, minutter 29 min 1 time Flatanger Levanger 0, min 44 min 2 timer Verran Levanger 2, minutter 7 min 30 min Snåsa Levanger 1, minutter 16 min 1 time Meråker Levanger 1, Stjørdal Levanger 15, Frosta Levanger 1, Levanger Levanger 13, Inderøy Levanger 4, Verdal Levanger 10, Mosvik Levanger 0, Leksvik Levanger 2, Steinkjer Levanger 15, Dette innebærer følgende: Betydelig økt transportbelastning langs vei for syke pasienter i nordre del av fylket. Redusert ambulanseberedskap i de kommunene som får økt fravær av ambulanse fra stasjon (kolonne F). Dette kan resultere i at man må ha flere biler i ulike områder, dvs. økte kostnader. Betydelig øking i kjørte km for ambulansene vil bety økte kostnader utover dagens kostnader. Endringer i tjenesteplaner pga mer aktiv tid, behov for flere ansatte gir økte kostnader. Ny turnus med endret/økt arbeidstid samt økt kjørelengde vil medføre at ambulansekontrakter må reforhandles. Dårligere akuttilbud for befolkning i kommuner der kjøretid øker. Økt bruk av helikopter. Ut fra at pasientene skal være på sykehus innen rimelig tid også hensyntatt responstid, er det sannsynlig med et ekstra helikopter plassert i Namsos. Kostnad ca. 30 mill/ år inklusiv beredskap 24/7 m/personell inkl. anestesilege. Kostnad til infrastruktur kommer i tillegg. Dette erstatter ikke biler, er kun et supplement. Det er sannsynlig at helikopter som benyttes i nordre del av fylket går rett til St.Olav og ikke til Levanger. Dette vil bety en betydelig økt andel av pasienter som vil gå til St.Olav i stedet for Levanger. Ny 2-bårebil for å ivareta økende antall overflyttinger pga endret kirurgisk beredskap For føde/gyn.pasienter: Økt antall transporter med helikopter i forbindelse med føde Økt transport langs vei overflytting av pasienter Vil bli et behov for økt jordmor beredskap i kommunene Medisinske pasienter og psykiatri som før. 2.4 Scenario 2b: Akuttberedskap i Namsos - konsekvens Dersom man satser på å bevare akuttsykehus ved Namsos på nivå 2, og degradere sykehuset Levanger. Dvs. dersom ø-hjelps innleggelser innen ortopedi og kirurgi rutes til sykehuset Namsos i nordre del, og St.Olav i søndre del av fylket, og ambulanseberedskapen er uendret, kan man se for seg at det vil få følgende konsekvenser: Side 7 av 18

8 Tabellen nedenfor viser økning /reduksjon i transporttid (E og F) og lengde (D), samt redusert ambulanseberedskap (G), denne endringen vil medføre. - Den økte / reduserte transporttiden for de ulike områdene er skissert i nedenstående tabell, og skyldes ekstra avstand og kjøretid til St.Olav sykehus kontra Levanger sykehus for søndre del av fylket. Noen kommuner får redusert transporttid (Meråker, Stjørdal, Leksvik og Snåsa). - Tallene er tatt fra kilometer og kjøretid fra AMK. - Kolonne F er estimert: Har regnet at det kan trekkes fra ca. 10 minutter pr. time m/blålys kjøring. Eks. dersom økt tid i tabell nedenfor = 120 min, vil blålystid være 100 min, dvs. 20 minutter raskere (ref. erfaring fra AMK). A Kommune B Til akutt sykehus C Andel av befolkning i Nord- Trøndelag % D Økt /red km pr. Akuttoppdrag i forhold til i dag E Økt /red tid pr. Akuttoppdrag i forhold til i dag F Økt /red utrykn. tid ved blålys pr. oppdrag (ca.) G Ambulanse ikke på stasjon, svekket beredskap i kommune pr. akuttoppdrag i forhold til i dag Grong Namsos 1, Røyrvik Namsos 0, Lierne Namsos 1, Namsskogan Namsos 0, Høylandet Namsos 0, Nærøy Namsos 3, Vikna Namsos 3, Leka Namsos 0, Bindal Namsos 1, Namsos Namsos 9, Overhalla Namsos 2, Fosnes Namsos 0, Osen Namsos 0, Roan Namsos 0, Namdalseid Namsos 1, Flatanger Namsos 0, Verran Namsos 2, Snåsa Namsos 1,6-20 km -20 min -17 min -1 time Meråker St.Olav 1,8-9 km - 10 min - 11 min - 0,5 timer Stjørdal St.Olav 15,6-9 km - 10 min - 11 min - 0,5 timer Frosta St.Olav 1,9 35 km 26 min 22 min 1 time Levanger St.Olav 13,7 84 km 1 time 6 min 55 min 2 timer Inderøy St.Olav 4,4 83 km 1 time 3 min 52 min 2 timer Verdal St.Olav 10,5 88 km 1 time 10 min 55 min 2 timer Mosvik St.Olav 0,6 50 km 58 min 50 min 2 timer Leksvik St.Olav 2,6-24 km Steinkjer Namsos 15,5 33 km 27 min 24 min 1 time Dette innebærer følgende: Har antatt at pasienter i Steinkjer må til Namsos, og at pasienter i søndre del av fylket til St.Olav. Nordre del uendret i forhold til i dag. Side 8 av 18

9 Endringer i tjenesteplaner pga mer aktiv tid, behov for flere ansatte gir økte kostnader. Ny turnus med endret/økt arbeidstid samt økt kjørelengde. I sum noe økt transporttid, mer transport sør for Steinkjer. Ambulansekontrakter må reforhandles. Litt mer bruk av helikopter i søndre del av fylket. Ny 2-bårebil for å ivareta økende antall overflyttinger pga endret kirurgisk beredskap. Alle destinasjoner i søndre del av fylket innen en times avstand fra St.Olav (kolonne F). Føde/gyn.pasienter: Økt antall transporter med helikopter/bil i forbindelse med føde Økt transport langs vei overflytting av pasienter Økt jordmor beredskap i kommunene sør for Steinkjer Medisinske /psykiatriske pasienter som før 2.5 Risiko ved bruk av helikopter 10% vær kanselleringer Bruk av helikopter forutsetter at det er flyvær. Fra Brønnøysund får vi opplyst at ca. 10% av alle oppdrag fra den basen i 2008, måtte kanselleres pga. været. Trondheim er forespurt om samme tall, men har ikke fått svar derifra. Dette gir en økt risiko i forhold til scenario 2a, med Levanger som akuttsykehus, og et degradert sykehuset Namsos, fordi pasienter i nordre del av fylket da i stor grad vil bli avhengig av helikopter på akutte oppdrag pga avstanden. Scenario 2a er ikke like avhengig av helikopter, da det er betydelig mindre avstander og enklere geografi. En helikopter base i Namsos vil kun avhjelpe på å redusere tiden til pasienten er på akuttsykehuset, men ikke på været. Sårbarheten vil fortsatt være like stor. Søndre del av fylket har i tillegg en enklere geografi, og et betydelig mindre areal å dekke enn nordre del av fylket. Side 9 av 18

10 3 Dekning av områder 3.1 Dekning med ambulanse innen 1 time Nedenfor viser en tegning hvilket område ambulansene dekker innenfor ca. 1 time. Selv om det riktige vil være at de er mer ellipseformet. Ved valg av et scenario, vil området utenfor disse punktene måtte løses ved bruk av helikopter i stor grad. NB: Å bruke sirkler her er svært unøyaktig. Se tabell vedrørende kilometer og kjøretid i vedlegg. Scenario 2b Scenario 2a Side 10 av 18

11 3.2 Dekning med ambulanse innen 20 min Nedenfor vises en figur som viser hvilke områder i Nord-Trøndelag som dekkes av ambulanse innen 20 minutter. Side 11 av 18

12 3.3 Dekning med helikopter fra Brønnøysund Figuren nedenfor viser avstanden fra helikopterbasen i Brønnøysund til de ulike områdene i nordre del av fylket. Den viser flyvetid en vei til: - Leka. 15 min - Kolvereid: 19 min - Namsos: 33 min - Steinkjer: 43 min Side 12 av 18

13 3.4 Dekning med helikopter fra Trondheim Figuren nedenfor viser avstanden fra helikopterbasen i Trondheim til ulike områder i Nord- Trøndelag. Den viser flyvetid en vei fra Trondheim til: - Stjørdal: 13 min - Levanger: 20 min - Steinkjer: 28 min - Namdalseid: 35 min - Namsos / Grong: 43 min Side 13 av 18

14 3.5 Dekning med SeaKing Ørlandet Figuren nedenfor viser dekning til SeaKing til ulike områder i Nord-Trøndelag. Den viser følgende flyvetid en vei til: - Stjørdal /Levanger: 36 min - Steinkjer: 47 min - Namsos / Grong: 58 min Side 14 av 18

15 4 Konklusjon og sammendrag 4.1 Konsekvenser ved valg av løsning, konklusjon Ut fra drøftingene ovenfor med fokus på ambulanseberedskapen i fylket, og tallmateriale kan vi konkludere med følgende konsekvenser ved valg av de ulike løsningene: 1. Dagens løsning videreføres med 2 akuttsykehus nivå 2 (ref. tabell kapittel 1.2) - Dette er velprøvd gjennom mange år, og den dekker fylket godt. Kan uansett bli behov for en 2 bårebil til dersom trenden med økte overflyttinger mellom sykehusene (særlig til st.olav) fortsetter. Dette er den beste løsningen totalt sett. 2. Dersom man velger Levanger som akuttsykehus (scenario 2a fra kapittel 2) - Betydelig redusert beredskap i nordre del av fylket: a. Av 27 kommuner vil hele 18 kommuner i Nord-Trøndelag få betydelig økt avstand til akuttsykehus, med der tilhørende belastning for pasienter (dårligere veier i nordre del av fylket). b. Alle disse 18 kommunene som vil få betydelig økt reiseavstand vil ikke være i stand til å nå sykehus innen 1 time. Store udekte områder. c. Betydelig svekket ambulanseberedskap i disse 18 kommunene, da ambulansene vil være borte fra stasjon og kommune betydelig lenge, pga økte reisetider og avstander. d. Jordmor beredskapen må styrkes i kommunene. Flere hasteoppdrag i helikopter, og jordmor i ambulanse. e. Økte ambulansekostnader pga. mer kjøring, muligens flere biler og mer aktiv vakt. Kontrakter må reforhandles. Mer overflytting mellom sykehus, og behov for 2 båre bil (kr. 5-6 mill). - Avhengigheten av helikopter vil bli større for nordre del av fylket, stor risiko: a. Akuttoppdrag i helikopter vil uansett i stor grad fraktes til St.Olav, og ikke Levanger b. Det vil være behov for 1 ekstra helikopter i Namsos, kostnad minimum kr. 30 mill / år for drift. Dette vil være et supplement til bilene, og ikke en erstatning. Det er betydelig responstid også ved bruk av helikopter for indre namdal. Side 15 av 18

16 c. Helikopter er væravhengig: Tall fra Brønnøysund viser at 10% av alle oppdrag må kanselleres pga. vær. d. Dagens stasjoner i Brønnøysund, Trondheim (og Ørlandet) er allerede veldig belastet. Er kapasiteten stor nok? 3. Dersom man velger Namsos som akuttsykshus (scenario 2b fra kapittel 2): - Dette alternativet gir mindre konsekvenser enn scenario 2a: a. 6 av 27 kommuner vil få noe økning av transportavstand og tid. Dette vil medføre noe økt kjøring, og muligens mer aktiv vakt slik at ambulansekontrakter i disse kommunene må reforhandles. Mer overflytting av pasienter vil uansett gi behov for en 2 bårebil (kostn 5-6 mill). b. 4 av 27 kommuner vil få redusert transportavstand, da disse ligger nærmere St.Olav eller Namsos (Stjørdal, Meråker, Leksvik og Snåsa). c. For 18 av 27 kommuner vil dette alternative ikke gi noen konsekvens i forhold til slik de er i dag. d. Totalt sett vil dette alternativet få mindre konsekvenser i forhold til ambulanseberedskapen i kommunene (i forhold til scenario 2a). e. De fleste innbyggerne, der transporttiden øker, vil uansett ha St.Olav innen rekevidde i løpet av 1 time. Steinkjer vil også ha sykehuset Namsos innen rekkevidde i løpet av 1 time, det samme med Snåsa. f. Pasienter i helikopter fraktes stort sett til St.Olav også i dag. g. Helikopter vil være fremme til pasienter i søndre del av fylket innen en halvtime (flygetid Steinkjer-Trondheim: 28 min). I og med at man slipper helikopter i Namsos vil dette alternativet være 30 millioner billigere enn scenario 2a. - I sum kan man derfor si at dette alternativet vil få minst konsekvenser i forhold til scenario 2a (akuttsykehus i Levanger). Side 16 av 18

17 Vedlegg Kilometer og kjøretid, fra AMK i Nord-Trøndelag Fra: Til: Til: Til: Kommunens legesenter (NB: kjøring fra ambulansestasjon til senter kommer i tillegg) Sykehuset Namsos (km)-tid-blålys Sykehuset Levanger (km)-tid-blålys St.Olavs (km)-tid-blålys Bindal (127) 1,43 (221) 2,54 (303) 3,57 Flatanger ( 69) 0,58 (129) 1,47 (211) 2,50 Fosnes inkl ferje ( 41) 0,40 (158) 2,26 (240) 3,29 Frosta (154) 2,10 ( 41) 0,35 ( 76) 1,01 Grong ( 50) 0,45 (122) 1,38 (204) 2,41 Høylandet ( 50) 0,45 (145) 1,55 (227) 2,58 Inderøy ( 96) 1,25 ( 29) 0,27 (112) 1,30 Leka inkl ferje (153) 2,32 (249) 3,45 (331) 4,48 Leksvik ferje TRD (151) 2,10 ( 83) 1,10 ( 59) 1,10 Levanger (117) 1,41 1,20 ( 84) 1,06 0,53 Lierne (122) 1,40 (180) 2,23 (261) 3,27 Meråker (209) 2,55 ( 93) 1,20 ( 85) 1,10 Mosvik ferje TRD (116) 1,41 ( 47) 0,42 ( 97) 1,40 Namdalseid ( 39) 0,35 ( 78) 1,07 (160) 2,10 Namsos (117) 1,41 1,20 (200) 2,45 2,15 Namsskogan (118) 1,38 (194) 2,34 (276) 3,38 Nærøy (137) 1,52 (232) 3,02 (313) 4,05 Osen ferje TRD ( 78) 1,05 (125) 1,45 (147) 2,18 Overhalla ( 24) 0,21 (142) 1,56 (224) 2,59 Roan ferje TRD (123) 1,44 (170) 2,23 (144) 2,17 Røyrvik (138) 1,53 (214) 2,48 (296) 3,52 Side 17 av 18

18 Snåsa ( 74) 1,01 ( 98) 1,21 (180) 2,25 Steinkjer ( 75) 1,04 0,52 ( 42) 0,37 (124) 1,40 1,17 Stjørdal (163) 2,18 ( 47) 0,40 ( 38) 0,31 Verdal (105) 1,32 ( 13) 0,13 ( 95) 1,17 Verran ( 62) 0,53 ( 72) 1,02 (141) 2,00 Vikna (176) 2,07 (251) 3,17 (331) 4,20 Side 18 av 18

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

ROS-analyse av ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag Prehospital klinikk, HNT.

ROS-analyse av ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag Prehospital klinikk, HNT. ROS-analyse av ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag 2016. Prehospital klinikk, HNT. Prehospital klinikk, HNT Klinikkledelse og stab, ved Sykehuset Levanger og ved Sykehuset Namsos Avdeling: Ambulansetjenesten,

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Erfaringer med KAD /ØHD

Erfaringer med KAD /ØHD rfaringer med KAD /ØHD rfaringskonferansen 24.11.2015 Olav Bremnes,Samhandlingssjef HNT Intensjon Intensjonen med KAD-tilbud var å bidra til døgnåpne kommuner ndret seg fra 1.12.12 ved oppstart av reformen

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Utskrevne til DMS-ene. År Data- og analyseavdelingen

Utskrevne til DMS-ene. År Data- og analyseavdelingen Utskrevne til DMS-ene År 2011-2014 Data- og analyseavdelingen Gjennomsnittlig liggetid på utvalgte (20-på-topp i 2014) diagnoser utskrevet fra Medisinsk klinikk Levanger Gjsn.liggetid Med Le (utvalgte

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge

Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge 1. Innledning Kystgruppen (Leka, Vikna og Nærøy kommuner) og Bindal kommune samarbeider om felles høringsuttalelse til prehospital plan for RHF Midt-Norge.

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2014

Aktiviteter og strategier 2014 Aktiviteter og strategier 2014 Referat fra forrige møte Rørvik 29/4-2014 Tema Informasjon om Vikna kommune v/ingunn Lysø Organisasjon Utfordringer i Vikna og Ytre Namdal Aktiviteter og strategier v/liv

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.15 Geodataplan 2014 2017 v/jon Endre Kirkholt 10.50 Pause 11.00 Matrikkelen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Statsbudsjett 2009 Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 8,0 Økonomisk balanse NTR og Landet 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Forskjeller i forbruk av helsetjenester

Forskjeller i forbruk av helsetjenester Forskjeller i forbruk av helsetjenester - hvordan få et godt og omforent grunnlag for planlegging av tjenestene? Presentasjon fra kontaktmøter med kommunene 28.Oktober og 4. november 2011 Sveinung Aune

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 19.04.10 Saknr. Tittel: 26/10 Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge - Høringsuttalelse Endringsforlag fra Ole

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge - en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen i samarbeid med berørte kommuner... - fødetilbud og kvalitetskrav...

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

ROS. Ambulansetjenesten i Nord- Trøndelag. PPreh

ROS. Ambulansetjenesten i Nord- Trøndelag. PPreh ROS Ambulansetjenesten i Nord- Trøndelag PPreh Prehospital klinikk 25.08.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Oppdragsgiver... 5 3 Vurderingsobjekt... 5 4 Ambulansetjenesten i Nord- Trøndelag...

Detaljer

Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og. Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010

Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og. Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010 Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og Steinkjer) Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Naturdatas viltkonferanse november 14 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Kjøres som vanlig søndag. Kjøres som normal hverdag Kjøres som normal hverdag Kjøres som normal hverdag. Kjøres som vanlig søndag

Kjøres som vanlig søndag. Kjøres som normal hverdag Kjøres som normal hverdag Kjøres som normal hverdag. Kjøres som vanlig søndag 1 JULERUTER 2015 Gjelder fra og med 20. desember 2015 til og med 2. januar 2016 Side 1 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4, 5 og 6 Side 7 Side 7 Side 7 Trondheim - Levanger - Steinkjer - Namsos Namsos - Steinkjer-

Detaljer

Institusjonsstuktur 2020

Institusjonsstuktur 2020 Institusjonsstuktur 2020 Innspill til temadiskusjon i styret for HMN 2. februar 2010 Ramme for tema Institusjonsstruktur Den diskusjonen det legges opp til bygger på de temamessige diskusjonene vi har

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Lt II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Til Rådmenn i alle kommuner som deltar i Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag Levanger 12.januar 2012 Oversendelse av faktura samt kort orientering for drift 2011

Detaljer

Konst. fylkesmann Oddbjørn Nordset Åre 02.02.2009

Konst. fylkesmann Oddbjørn Nordset Åre 02.02.2009 Vidtgående interkommunalt samarbeide svar påp store samfunnsmessige utfordringer? Konst. fylkesmann Oddbjørn Nordset Åre 02.02.2009 Økt kvalitetskrav i den offentlige tjenesteyting Individuell rettighet/økt

Detaljer

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten 19.10.16 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

Når traumesykehuset er evigheter unna.

Når traumesykehuset er evigheter unna. Når traumesykehuset er evigheter unna...og jeg vet om en god kirurg i nærheten- HVA DA? Svein Arne Monsen Medisinsk systemansvarlig Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset HF Side 1 Helse Nord har helt

Detaljer

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn 2016 2. tildeling Nord-Trøndelag Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Bedre å være barn i Nord-Trøndelag. KS N-T Videreutvikling av Ressursteam oppvekst Region Namdal

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge. Fylkesting Nord-Trøndelag. Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge. Fylkesting Nord-Trøndelag. Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010 Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Fylkesting Nord-Trøndelag Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010 Disposisjon Verdigrunnlag og samfunnsperspektiv Hovedutfordringer Omstillingsbehov Samhandlingsreform

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen Kommune- og regionreformene Matrikkel fagdag Trondheim 2017-10-17/Steinkjer 2017-10-08 Olav Jenssen 2017 Årets tildelingsbrev Oppdrag 3.3.7: Oppdrag 3.3.8: Dette gjør Kartverket i 2017 (1) Ivaretar matrikkelen

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG

Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG . J kayrnic Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG r Vrnsaxucw G 1DN`JANbET. 1r.' :i

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Hvem er vi? Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef Trøndelag Henning L. Irvung Kaja Korsnes Kristensen Aleksander Skogrand Pedersen Knut Bakstad Hilde Tyldum Nordahl

Detaljer

Kommunereformen - status og retningsvalg. Folkemøte

Kommunereformen - status og retningsvalg. Folkemøte Kommunereformen - status og retningsvalg Folkemøte 14.01.2016 Program for kvelden Status/historikk kommunereformen Informasjon om alternativene for sammenslåing for Overhalla Øst eller Vest? Nytt inntektssystem

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

HUNT. Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Stig A. Slørdahl Dekanus Det medisinske fakultet 1.6.21 HUNT forskningssenter, DMF, NTNU Norske helsetrender

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak.

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak. 44.-+ e Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/1932-1 Saksbehandler: Hege Sørlie Saksframlegg Prehospitale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

K o n se k ve n su tr e d n i n g

K o n se k ve n su tr e d n i n g Konsekvensutredning MNS kommuneoverlegen 201503. 09. 2015 201 5 K o n se k ve n su tr e d n i n g M N S kommuneoverlegen Konsekvensutredning for MNS Legevakten/LINA Legevakten ved etablering av Kommunalt

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Styringsdokument for planperioden Tekstdel med strategier, organisering og målsettinger Handlingsplan

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer