Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge"

Transkript

1 Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må erkjenne at helsevesenet er i stadig utvikling og forandring. Den medisinske vitenskapen er i en rivende utvikling, og det forskes kontinuerlig på nye og bedre metoder for å behandle forskjellige sykdommer. Samtidig har man i Norge hatt som prinsipp at den behandlingen du mottar ved et av landets sykehus skal være like god, uavhengig av hvor du bor i landet. Dette gir oss en del utfordringer. Dette er imidlertid ikke utfordringer av ny dato, som en kanskje får inntrykk av når en leser strategidokumentet, eller når man hører ledere inne helseforetaket uttale seg i media. Vi i legegruppen vet at ting vil forandre seg fram mot 2020, like mye som vi også visste dette i arbeidet med tidligere strategiplaner. Vårt fokus er hvordan man skal prioritere ressursene for å gi befolkningen best mulig behandling til riktig tid og på riktig sted. Det er fokusert en del på dette med akutt beredskap og fødeavdeling i strategiplanen. Vi tror det er meget viktig for befolkningen å ha en oppegående og kompetent fødeavdeling ved sykehuset Namsos,som i dag,også i framtiden. Nærhet til kompetansen er viktig innenfor dette fagfelt, som innefor flere andre fagfelt.vi tror den usikkerheten som skapes ved stadig å stille spørsmålstegn ved fødeavdelingens eksistens kan være ødeleggende for det tilbudet befolkningen etterspør. Som ortopediske leger har vi selvsagt spesielt bitt oss merke i dette som skrives om akuttberedskap, siden akutte skader opptar såpass stor del av vår arbeidshverdag i dag. Vi er av den formening at et sykehus også i framtiden bør være et sted som tar imot akutt

2 syke og skadde. Når man leser og hører debatten om akuttberedskap, virker det ofte som om man diskuterer om hvem som skal ta seg av de multitraumatiserte etter f.eks trafikkulykker, mens dette kun helt unntaksvis gjelder pasienter som kommer akutt til vårt sykehus. Gjennom de siste år har vi ved sykehuset Namsos mottatt stadig færre multitraume, men siden vær og andre forhold ikke alltid tillater en rask helikoptertransport til Trondheim,blir fortsatt en del slike pasienter akutt behandlet ved vårt sykehus. Imidlertid består pasientene som mottar akutt kirurgisk behandling ved vårt sykehus for en stor del av akutte mavesmerter, bruddskader og andre typer skader, samt pasienter henvist for tilsyn fra andre medisinske avdelinger. En skal også være klar over at veldig mange pasienter som blir henvist til sykehus ikke har en diagnose, slik at det ikke blir bestemt før etter ankomst om pasientene skal legges inn på medisinsk eller f.eks kirurgisk avdeling. Ved sykehuset Namsos har vi over de siste årene redusert beredskapen innenfor det kirurgisk fagområdet en del, og er nå nede på det absolutte minimum i forhold til å behandle de pasientgrupper som vi naturlig bør behandle. De kirurger som går generell vakt, har kun hjemmevakt,beredskap, etter kl 16, betalt 1-5, ortopedene har aktiv vakt til 19, beredskap til kl Det er også et faktum vi faktisk behandler veldig mange pasienter under den tiden vi har vakt, og vi tror ikke at en kan si at beredskapsordningen ved vårt sykehus er kostbar og går på bekostning av behandling av elektive pasienter. Man vil uansett måtte ha en viss beredskap for egne pasienter ved en kirurgisk avdeling. Transport av alle akutt kirurgiske pasienter til et annet sykehus vil i vårt tilfelle bli meget kostbart, og vil ikke være økonomisk forsvarlig. Vi som leger er hele tiden opptatt av at man prioriterer ressursene til det beste for pasientene.

3 For selvsagt handler mye om hva slags helsevesen vi får i framtiden,om hvordan vi prioriterer ressursene. Det er følgelig selvsagt bekymringsfullt for oss klinikere at stadig større ressurser settes inn i administrasjon, uten at dette kommer pasientene til gode. Vi erkjenner at dette er et vanskelig problem å løse. Byråkratiet er ofte selvforsterkende og en enkelt byråkrat kan gjerne skape arbeid til 2 nye osv. Hvordan man kan løse dette, har vi ingen enkel løsning på.imidlertid er sykehusenes primæroppgave å diagnostisere og sette i gang behandling på grunn av sykdom eller skade, og her er legene sykehusenes viktigste ressurs. Vi tror man framover i like stor grad som man kaster fram ideer om akuttberedskap og fødeavdeling bør fokusere på hvordan man skal legge forholdene til rette for legene i sykehus til det beste for pasientene. Vi vil til slutt argumentere for hvorfor vi mener ortopediske pasienter bør prioriteres framover. Vi vil få en stadig større andel av eldre i befolkningen. I tillegg vil det være aktuelt å behandle prosentvis stadig flere av den eldre befolkning pga ortopediske lidelser, blant annet på grunn av bedre behandlingsmetoder. Dette vil føre til en fortsatt stor økning av ortopediske pasienter henvist til sykehus, en økning som man har hatt over mange år allerede. Vi vet at den behandlingen vi gir har stor betydningen for den enkelte pasient. Samtidig vet vi at flere helseøkonomiske kalkuleringer vurderer ortopediske behandlinger som f.eks protesekirurgi som meget kostnadseffektivt, ja flere vurdererer hofteprotesekirurgi som det mest kostnadseffektive vi gjør i norske sykehus. Når det gjelder ortopedisk kirurgi består mesteparten av den operative virksomheten av lidelser det er stort volum av. Det vil si at vi ved sykehuset Namsos har god operativ erfaring på de sykdommer i opererer. I så henseende er ortopedisk kirurgi ypperlig i forhold til desentralisert behandling. Det er f.eks alle de

4 ortopediske privatklinikkene som det offentlige støtter et glimrende eksempel på. Vi fokuserer hele tiden på kvaliteten på de ortopediske tjenestene vi tilbyr ved sykehuset Namsos. Enkelte pasienter sender vi fra oss, i de fleste tilfeller til St Olavs hospital, men de fleste pasientene behandler vi med like god kvalitet som hvilket som helst sykehus i Norge. For å fortsatt kunne tilby dette ved sykehuset Namsos i framtiden er det essensielle at vi klare å opprettholde det gode fagmiljø vi har hatt innen ortopedisk kirurgi de siste 30 år. Det vil også være behov for flere spesialister innen ortopedisk kirurgi i Namsos i framtiden. Vi tror det er viktig med gode robuste fagmiljø inne ortopedisk kirurgi både ved sykehuset Namsos og sykehuset Levanger, og tror det er viktig at de som sitter i ledende posisjoner i foretaket begynner å kommuniserer dette.

5

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet?

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? For oss som kjenner til sikkerhetskulturen i Luftfarten, er helsevesenets innstilling til sikkerhet helt uforståelig. Det er nesten

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer