Initiert av/dato: Ferdigstilt av/dato: Godkjent av/dato Revisjon/dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Initiert av/dato: Ferdigstilt av/dato: Godkjent av/dato Revisjon/dato:"

Transkript

1 Initiert av/dato: Ferdigstilt av/dato: Godkjent av/dato Revisjon/dato: Lokalforeningsstyret Olav Teigen Lokalforeningsstyre Lærdal,

2 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 1.0 INNHALD Side 1.0. Innleiing 1.1. Litt om planen Lokallaget og kompetanse Fordeling og Ansvar Varsling Varslingsordning Ressursoversikt Alarmliste Personell Materielloversikt ROS-analysen og Røde Kors-bistand Ros-analysen Røde Kors-bistandsoppgåver Innsamlingsaksjonar Organisering Tiltakskort Tiltak Målsetjing Ansvar Mottak Melding Tiltakskort Naturkatastrofar Tiltakskort Trafikkulukker-Havari Tiltakskort Skade infrastuktur Tiltakskort Større branntilfeller Tiltakskort Forureining og andre hendingar Tiltakskort Innsamlingsaksjonar Tiltakskort Naudvarsling ved kommunikasjonsbrot Vedlegg 28 Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 1.1

3 BEREDSKAPSPLAN FOR RØDE KORS LÆRDAL Gjeldande frå Beredskapsplanen gjer greie for det Lærdal Røde Kors kan støtte Lærdal kommune og den offentlege redningstenesta med ved ekstraordinære hendingar. NB. Planen er eit viktig og meir utførleg tillegg til den allereie eksisterande kommunale Redningsplan av 1989, sist revidert i februar Planen tek utgangspunkt i kommunen sin Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av og kommunen sin Plan for etablering av kriseleiing, sist revidert i juli Planen gjer òg greie for korleis Lærdal Røde Kors skal opptre i samband ekstraordinære hendingar der Røde Kors har, får eller tek ei spesiell rolle. Planen byggjer på ei felles norm, vedteken av landsmøtet i Norges Røde Kors hausten 2005, og i medhald av Sogn og Fjordane Røde Kors sin handlingsplan i høve beredskap. For at planen skal fungere må den oppdaterast til eikvar tid, minst 1 gong i året. Oppdatert plan vert utsendt i samsvar med fordelingsplan Planen er godkjent i styremøte i Røde Kors Lærdal, Norges Røde Kors støtter i fredstid den militære sanitet, sivilforsvarets sanitet, den offentlige rednings-, helse- og sosialtjeneste med personell og materiell. Norges Røde Kors forbereder slik støtte i samråd med de berørte myndigheter. Norges Røde Kors Lover, 4 Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 1.2

4 Lokallaget og Kompetanse Røde Kors er ein humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap. Lokalt er Røde Kors organisert i Lokalstyre og 2 lokalråd Hjelpekorps, som er ein viktig aktør i den offentlege redningstenesta, og Omsorg (Besøkstenesta) som driv omsorgsarbeid blandt eldre og sjuke. Lokallaget tel ca. 30 aktive medlemmer og har eige lagshus/lager på Bergo. Medlemmer i Røde Kors Lærdal har kompetanse innan Førstehjelp/Sanitet Ettersøk og redningsteneste Barmark Vinterfjell (2 snøskutrar) Snøskred Sjø/vatn/elv (14 fots alupram med 10 hestar motor) Organisering av skadestad Samband Evakuering Transport Vakthald Omsorg Forpleiing Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 1.3.

5 Fordeling og Ansvar Denne beredskapsplanen er fordelt til 1. Beredskapsutvalet for Røde Kors Sogn og Fjordane 1. Distriktskontoret 1. Fylkesmannen, beredskapsavdelinga 1. Lærdal Kommune 1. Sogn og Fjordane Politidistrikt 1. Lærdal lensmannskontor 1. Aurland lensmannskontor 1. Årdal lensmannskontor 1. Lærdal Sjukehus 1. Lærdal Helsesenter 2. Spesialavdelingane i Røde Kors Lærdal Leiar i hovudforeninga har i samarbeid med operativ leiar i Hjelpekorpset ansvar for at denne planen vert oppdatert minst 1 gong i året, utsendt i medhald av denne fordelingsplan og vedlagt årsberetninga til distriktskontoret. Ein forutset at Røde Kors Lærdal har øvd i bruk av planen og såleis er vel førebudde når eksterne redningsressursar og forvaltningsorgan ber om bistand. Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 2.0

6 2.0. VARSLING Røde Kors Lærdal Alarmtelefon Røde Kors Hjelpekorps Eventuelt alarmsentral 110 Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 2.1.

7 VARSLINGSORDNING. 1. Voice Broadcast. Røde Kors nyttar varslingssystemet Voice Broadcast for alarmering av tillitsvalde og medlemmer i Sogn og Fjordane. Det inneber at ca. 600 medlemmer i fylket kan varslast innan 5-10 minutt, noko som har revolusjonert varslingstenesta. 2. Lokal varsling. Røde Kors Lærdal er og knytt til denne varslingsordninga som inneber at medlemmene vert varsla ved SMS eller oppringt på telefon/mobiltelefon. Alarmtelefonen vår, mobiltelefon skal vera operativ 24 timar i døgeret, der operativ leiar i Hjelpekorpset er ansvarleg. Skulle du likevel ikkje nå fram med alarmmelding hit, kan du ringe alarmsentral 110. Ansvarleg for Voice Broadcasting lokalt er Monika Lysne, tlf Beredskapsansvarleg lokalt er Bjørn Skalle, tlf Beredskapsutvalet lokalt er sett saman av Namn; Telefon; Mobil; Bjørn Skalle Leiar Monika Lysne Hjelpekorpset Ingrid Thyri Omsorg Øyvind Aarethun Lysne Hjelpekorpset Distriktsrådet for Hjelpekorpsa har alarmtelefon Aksjonar og Førehandsvarsel. Ved aksjonar kallar vi ut tilgjengeleg mannskap etter behov. Ved førehandsvarsel stiller vi våre mannskap i beredskap for snarleg utrykking ved behov. Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 3.0.

8 3.0. RESSURSOVERSIKT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 3.1.

9 ALARMLISTE Namn Spesialområde Telefon Andre opplysingar Hjelpekorps Monika Lysne Leiar Hj. korps Øyvind Aarethun Lysne Op. leiar Hj.korps Alarmtelefon Bjørn Skalle Leiar Hf Johannes Halland Styrem. Hj.korps Olav Teigen Medlem/kasserar Hf. Runar Halland Varamedlem Flæte Hj.korps Kamilla B Sandvik Styrem. Hj.korps Åslaug G Kaardal Nestleiar Hf Harald Hunderi Medlem Åge Bøyum Medlem Frantz Henriksen Medlem Omsorg Ingrid Thyri Leiar Aslaug Grøttebø Nestleiar Anna Kristine Styrem Damstuen Margit Eri Hagen Varamedlem Distriktsrådet for Hjelpekorpsa Alarmtelefon * Stian Antonsen D-rådsleiar Margrethe Skåden Operativ leiar Arne Løland Områdeleiar * D-rådet skal varslast av lokalt Hjelpekorps ved aksjonar. Røde Kors Sogn og Fjordane Distrikstkontoret Førde Versjon

10 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 3.2. MATERIELLOVERSIKT Type Kvanta Lagringsstad Andre opplysingar Fyrstehjelpsutstyr Armebårer 16 Lager Spesialbåre ulendt/fly 1 Lager Spesialbåre glatt lende 1 Lager Spesialbåre bilredning 1 Lager Vakumbårer, etc. 5 Lager Båredukar 5 Lager Båretau 6 Lager Bårestropper 20 Lager Vakumspjelk/spjelkeutstyr Div. Lager Førstehjelpsvesker 5 Lager Ulltepper 25 Lager Hjartestartar 1 Arkivskåp kontor Skredutstyr Søkestenger 30 Lager Snøspadar 10 Lager Snøsager 2 Lager Skredsøkjar 10 Lager Ortovox Sokneutstyr Vasskikkert 1 Lager Vassøkestavar 10 Lager Søkedreggar 6 Lager Redningsvestar 10 Lager Sikringsutstyr Tau, selar, karabinkrokar, hjelmar for bratt/glatt lende Div. Lager Merkevestar Div. Lager Versjon

11 Røde Kors Lærdal Beredskapspplan 3.2. Transportutstyr. Type Drivstoff Lagringstad Andre opplysningar Snøskuter Bensin Lager Snøskuter Bensin Lager Skuterhengar (3) Lager Skuterpulk Lager Skikjelkar (3) Lager Aluminiumsbåt Lager Alu Pram 14 Påhengsmotor Bensin Lager Mercury 9.9 hk. Samband Type Batteri Lagringstad Andre opplysningar Nokia Mobiltelefon Ja Operativ leiar Vakttelefon Icom VHF-radio (4) Ja Lager Repeater Ja Lager GPS-skuter (2) Ja Lager GPS-hand Ja Lager ICE Modem mobilt Kontor/lager breiband Tracking Kontor Brukast til sporing Lysutstyr/aggregat Type Kvanta Lagringsstad Andre opplysningar Lysaggregat 1 Lager Handlykter 12 Lager Maglight Hodelykter 19 Lager Skøyteledning m/greinuttak 3 Lager Versjon

12 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 3.2. Telt/kokeutstyr Type Kvanta Lagringstad Andre opplysningar Telt-nød (3-manns) 1 Lager Røde Kors-hus/lokale Type Storleik Adresse Andre opplysningar Lagshus/lager 140 m2 Bergo Møterom Projektor Kontor RK-hus Oppslagtavle/whiteboard RK-hus PC 2 stk RK-hus Versjon

13 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan ROS-analyse og Røde Kors-bistand Versjon

14 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 4.1. ROS-analyse. 1. Definisjon. Med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) forstår ein ei kartlegging av kva hendingar det er aktuelt å førebyggje eller planlegge mot, og ei kopling av sårbarhet mot risiko. Kartlegginga er eit verkemiddel for å redusere omfang og skader av uønska hendingar som uhell, ulukker, driftstans og katastrofar. 2. Historikk. Utgangspunktet var Stortingsmeldingar nr. 24 og 48 frå om den framtidige sivile beredskap. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, beredskapsavdelinga er ein viktig aktør og pådrivar i beredskapsarbeidet. På initiativ frå Fylkesmannen fatta Lærdal kommunestyre vedtak om å utarbeida ein slik analyse. Beredskapsrådet i Lærdal var styringsgruppe og analysen var ferdigstilt Ros-analysen er ein viktig del av planverket som dannar grunnlag for Lærdal kommune sin Plan for etablering av kriseleiing sist revidert i juli Risiko og Sårbarhet. Analysen tek føre seg hendingar som rammar større grupper av mennesker og som går ut over ulukker som det ordinære hjelpearbeidet taklar tilfredstillande. Det er lagt mest vekt på risiko og sårbarhet i fredstid. Ein vurderar årsaker til slike hendingar, kor sannsynleg at dei inntreff, konsekvensar og framlegg til mottiltak. Risiko er funksjonen av sannsynlegheit for uønska hendingar og konsekvensen av desse. Analysen opererar med følgjande risikograderingar; Uakseptabel risiko, Akseptabel, men høg risiko og Akseptabel risiko. Sårbarhet er uttrykk for lokalsamfunnet si evne til å fungere og oppnå sine mål under uforutsette hendingar. 4. Konsekvensar Ein sannsynleggjer og kor ofte ei hending kan skje og kva konsekvensar det får for samfunnsviktige funksjonar, mennesker, materiell og miljø, gradert frå ufarleg til katastrofalt. 5. Hendingar I alt er det lista opp 22 tenkte hendingar i Lærdal. For kvar hending er det kort gjort greie for årsak/konsekvens, samla risiko- og sårbarhetsvurderingar, og framlegg til mottiltak. I det etterfølgjande skal vi sjå litt på kva Røde Kors i Lærdal kan hjelpa kommunen med ved ulike hendingar som krev bistandstiltak. Versjon

15 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 4.2. Røde Kors-bistandsoppgåver Med utgangspunkt i kommunen sin ROS-analyse kan følgjande oppgåver eller form for støtte vera aktuelle for Røde Kors å hjelpa Lærdal kommune med; Naturkatastrofar, slik som: 1. Snøskred som rammar personar 2. Jord-og/eller steinras 3. Store nedbørsmengder og uver 4. Ekstrem høg vasstand/flaum/dambrot Røde Kors kan hjelpa til med; Ettersøking etter sakna Sanitetsteneste Avgrensa skadeomfang Etablere og drifte samleplass og ambulansekontrollpunkt (AKP) Omsorg for skadde og pårørande Innkvartering og evakuering Forsyningar til eldre, uføre, trengande Personskade innan kommunikasjon/transport 1. Trafikkulukke mange skadde (buss) 2. Transportuhell, farleg gods 3. Tunnellulukker, kollisjon vogntog buss, o.l. 4. Havari, brann på ferje eller båt Røde Kors kan hjelpa til med; Sanitetsteneste Omsorg for skadde og pårørande Etablere og drifte samleplass og AKP Organisering av evakueringskjede skadde Vakt og trafikkdirigering Informasjon til trafikantar Transportteneste Evakuering uskadde, registrering, vakt, omsorg Forsyning, bevertning Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 4.2.

16 Skade på infrastruktur 1. Langvarig svikt i straumforsyning 2. Svikt i vassforsyning 3. Brot på transportnett, vegar, bruer 4. Brot på telesamband Røde Kors kan hjelpa til med; Omsorg for sjuke Personell og bilar Transportteneste Koking og distribuering av vatn Sambandsutstyr Ordonansteneste Større branntilfeller 1. Brann/evakuering av sjukehus 2. Brann/evakuering av institusjon 3. Brann/evakuering av skular/barnehagar 4. Brann/evakuering av hotell/overnattingsplassar 5. Brann/evakuering av Gamle Lærdalsøyri 6. Brann i kyrkjer Røde Kors kan hjelpa til med Sanitetsteneste Evakuering Omsorg for skadde, uskadde og pårørande Etablere og drifte samleplassar skadde og evakuerte Organisere evakueringskjede for skadde og AKP. Vakt og trafikkdirigering Transportteneste Forsyning og bevertning Forureining og utslepp 1. Forureining med gass/væske/luftforureining 2. Forureing av drikkevatn, vassdrag, fjordsystem Røde Kors kan hjelpa til med Sanitetsteneste Evakuering Omsorg for skadde, uskadde og pårørande Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 5.0.

17 5.0.INNSAMLINGSAKSJONER Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 5.1.

18 Organisering - Innsamlingsaksjonar Kvifor Røde Kors. Når det skjer humanitære katastrofar vil det vera trong for spontane innsamlingsaksjonar for å hjelpa dei naudstillte så snart som råd. Røde Kors har som internasjonal hjelpeorganisasjon lang røynsle med å organisere slike aksjonar. Formålet kan og vera av meir nasjonalt, regionalt eller lokal art. Uansett så får ofte det lokale Røde Kors ansvar for å organisere innsamlingsaksjonen på ein mest muleg effektiv måte. Røde Kors har såleis lang erfaring i organisering av denne type aksjonar, det vere seg innsamling av pengar, kle eller andre ting. Aksjonstypar Dør til dør aksjon Stands Børser i butikk Anna inntektsgjevande Mest effektiv, får dekka heile kommunen Kan vera effektiv, men får ikkje dekka heile kommunen Dekkar berre dei større stadane, ikkje effektiv Mykje arbeid, gjer lite av seg i høve tidsbruk Rodedeling Dør til dør er den mest effektive og nytta forma ved innsamlingsaksjonar. Kommunen er delt opp i rodar, med ein rodeleiar i kvar rode. Vedkomande har ansvar for utlevering og innsamling av bøssene i sitt område. Stad Lærdalsøyri Tønjum Ljøsne Husum Steinklepp Borlaug Dekkar området Lærdalsøyri, Erdal, Vindedal, Frønningen og Strendene Hauge-Eri frå sjukehusvegen til Bøe bru Frå Bøe bru til og med Saltkjelen Frå Hønjum til Berge skule Frå Berge skule til Hegg ungdomshus Frå Hegg ungdomshus til Maristova/Breistøl Lokalstyreleiar eller den han gjev mynde, er leiar for dei rodeansvarlege, som vi må peike ut blant tilgjengelege medlemmer ved kvar aksjon. Rodekart, lister, bøsser og organisering elles er lagra på Røde Kors-huset. Ved naudvarsling Denne aksjonsforma som alt har si organisering kan og nyttast ved varsling der ein ikkje når den einskilde innbyggjar på annan måte, enten frå politiet eller kommunen. Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.0.

19 6.0.TILTAKSKORT Side Tiltak Målsetjing Ansvar 19 Mottak melding 20 Naturkatastrofar 21 Personskade innan kommunikasjon/transport 22 Skade på infrastruktur 23 Større branntilfeller 24 Forureining og andre ikkje definerte uhell 25 Innsamlingsaksjonar 26 Naudvarsling ved kommunikasjonsbrot 27 TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.1. Tiltak - Målsetjing - Ansvar

20 Tiltakskort Tiltakskorta er eit hjelpemiddel for raskt å få ein oversikt over kva tiltak som i hovudsak må setjast i verk ved ulukker og uønska hendingar som er skildra i kap. 4, samt kven som har Røde Kors-ansvar for dei ulike oppgåvene. Melding/Varsling Mottak av melding og varsling av medlemmer vil i hovudsak skje i samsvar med varslingsrutinar i kap. 2, enten til Hjelpekorpset sin vakttelefon eller 110 og utkalling av medlemmene via Voice Broadcasting. Målsetjing Røde Kors har som målsetjing å dyktiggjera våre medlemmer til optimal innsats for våre oppdragsgjevarar. Sjølv om vi er ein organisasjon med frivillige personar, må alle våre operative medlemmer ha gjennomført basiskurs og godkjennast for slik innsats kvart 3. år. Ansvarsfordeling Lokalforeninga. Hjelpekorpset. Lokalforeninga vil i utgangspunktet ha hovudansvar for å leie Røde Kors-innsatsen. Ved omfattande aksjonar kan det vera aktuelt å setje eigen stab, men elles vil til vanleg Røde Kors avgje stabspersonell til politi eller kommuneleiinga. Hjelpekorpset vil som oftast få det operative Røde Kors-ansvaret i felt, i samarbeid med andre innsatsstyrkar. Særleg ved redningsaksjonar vil Hjelpekorpset med sin kompetanse ha ein viktig funksjon. Besøkstenesta. Besøkstenesta er ein viktig ressurs i omsorg og bevertning TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.2.

21 MOTTAK MELDING Registrer melding Registrer melding på Meldingskjema, jfr. vedlegg Er Politiet oppdragsgjevar, be om SAR-nr. Er AMK oppdragsgjevar be om AMIS-nr. før aksjon Er kommunen oppdragsgjevar, avklar muleg refusjon Varsle lokallagsleiar/hjelpekorpsleiar og motta ordre. Alarmering Slå alarm. Utkalling skjer i samsvar med varslingsplan Vurder behov for innsatspersonell, evt. reserve Hugs å varsle D-rådet for Hjelpekorpsa ved redningsaksjon Registrer kor mange som kan møte/fråvere. Vurder bistand frå nabokorps, hugs områdeleiar. Tilbakemelding. Meld frå til leiar om kven som møter Meld frå til rekvirent om kor mange som møter og når. Oppfølging Prøv ny varsling av dei som ikkje er nådd kontakt med Frammøte. Mannskap møter på korpshuset dersom ikkje anna er sagt. Hugs; Meldingsmottakar er ansvarleg for alarmering. TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.3.

22 Naturkatastrofar Aktuelle hendingar; 1. Snøskred som rammar personar 2. Jord-og/eller steinras 3. Store nedbørsmengder og uver 4. Ekstrem høg vasstand/flaum/dambrot Konsekvensar; Fare for liv og helse, store materielle skader på infrastruktur og bygningar, straumog kommunikasjonsbrot, vassmangel, trafikkproblem, trong for evakuering og innkvartering. Målsetjing; Hjelpe LRS og/eller kommunen i organisering av redningsarbeidet og avgrense skadeomfanget.sanitetsteneste. Etablering og drift av samleplass skadde og AKPkontroll. Ettersøk etter sakna. Omsorg for skadde og pårørande. Evakuering, innkvartering og bevertning. Tiltak Redning og ettersøk Sanitetsteneste Samleplass, AKP Omsorg Evakuering Innkvartering Forsyningsteneste Bevertning Ansvarsfordeling Hjelpekorpset Hjelpekorpset Hjelpekorpset Besøkstenesta Lokalforening Lokalforening, Besøkstenesta Lokalforeninga Lokalforening, Besøkstenesta TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.4.

23 Personskade innan kommunikasjon/transport Aktuelle hendingar; 1. Trafikkulukke mange skadde (buss) 2. Transportuhell, farleg gods 3. Tunnellulukker, kollisjon vogntog-buss, o.l. 4. Havari, brann på ferje eller båt Konsekvensar; Fare for liv og helse, store materielle skader, kommunikasjonsbrot, trafikkproblem og trong for evakuering og innkvartering. Målsetjing; Hjelp til organisering av redningsarbeidet og avgrense skadeomfanget. Sanitetsteneste. Hjelp til organisering av evakueringskjede skadde frå skadestad via samleplassar til transport. Drift av samleplassar og AKP-kontrollpostar. Vakt, trafikkdirigering og informasjon til trafikantar. Omsorg for skadde og pårørande. Evakuering, innkvartering og bevertning. Tiltak Redningsarbeid Sanitetsteneste Evakueringskjede skadde Drifte samleplassar og AKP Omsorg for skadde og pårørande Vakt og trafikkdirigering Informasjon til trafikantar Transportteneste Evakuering Innkvartering Bevertning Ansvarsfordeling Hjelpekorpset Hjelpekorpset Hjelpekorps, Lokalforening Hjelpekorps, Lokalforening Besøkstenesta Hjelpekorps Lokalforening Lokalforening Lokalforening, Hjelpekorps Lokalforening Besøkstenesta TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.5.

24 Aktuelle hendingar; Skade på Infrastruktur 1. Langvarig svikt i straumforsyning grunna uver, driftstans, sabotasje, rasjonering. 2. Svikt i vassforsyning grunna uver, tørke, forureining, sabotasje, rasjonering 3. Brot på transportnett, vegar, bruer grunna nedbør, flaum, ras, sabotasje 4. Brot på telesamband grunna uver, driftstans, sabotasje, rasjonering Konsekvensar; Brot på viktig infrastruktur Mangelfull varsling og informasjon Fare for liv og helse, forgifting, epidemiar, omsorgssvikt. Nedkjøling, forfrysingar Trafikkproblem Målsetjing; Hjelpa kommunen med redningsteneste, evakuering, innkvartering. Sanitetsteneste, omsorg for eldre, sjuke og trengande. Koking og distribuering av vatn. Personell, bilar og transportteneste. Samband og ordonansteneste. Tiltak Redningsteneste Sanitetsteneste Evakuering Innkvartering Omsorg Vassforsyning Transport Informasjon til trafikantar Samband ordonans Ansvarsfordeling Hjelpekorpset Hjelpekorps Hjelpekorps Lokalforening Besøkstenesta Lokalforeninga Lokalforeninga Lokalforeninga Hjelpekorpset TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.6.

25 Større branntilfeller Aktuelle hendingar; 1. Brann/evakuering av sjukehus 2. Brann/evakuering av institusjon 3. Brann/evakuering av skular/barnehagar 4. Brann evakuering av hotell/overnattingsplassar 5. Brann/evakuering av Gamle Lærdalsøyri 6. Brann i kyrkjer. Konsekvensar; Kan lett medføre akutt og alvorleg evakueringssituasjon. Fare for liv og helse, brannskader, røykforgifting, m.v. Trugsmål mot busetnad, verneområder, institusjonar og kultur. Mange huslause. Målsetjing; Hjelpa LRS og kommunen med redningsarbeid, evakuering, og innkvartering. Sanitetsteneste,.Etablere og drifte samleplass og AKP. Omsorg for skadde og uskadde. Bevertning. Bistå med vakt, trafikkdirigering og transport. Tiltak Redningsarbeid Sanitetsteneste Samleplass, AKP Evakuering Innkvartering Omsorg Bevertning Vakt og trafikk Transport Ansvarsfordeling Hjelpekorps Hjelpekorps Hjelpekorps, Lokalforening Hjelpekorps Lokalforening Besøkstenesta Besøkstenesta Hjelpekorpset Lokalforeninga TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.7.

26 Forureining og andre ikkje definerte uhell. Aktuelle hendingar; 1. Olje-eller kjemikalieureining på fjorden, i vassdrag eller på land 2. Større ulukker som ikkje er omtalt på dei andre tiltakskorta 3. Andre hendingar som Røde Kors kan assistera kommunen og/eller LRS med. Konsekvensar; Fare for liv og helse og/eller store materielle skader Målsetjing; Hjelpa LRS og kommunen med redningsarbeidet og avgrensa skadeomfanget. Sanitetsteneste, omsorg og andre aktuelle tiltak etter som situasjonen krev det. Tiltak Oppdrag Ansvarsfordeling Lokalforening med spesialavdelingar TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.8.

27 Innsamlingsaksjonar Aktuelle hendingar; 1. Humanitære katastrofar nasjonalt eller internasjonalt som krev økonomisk eller materiell støtte Konsekvensar; Fare for liv og helse og/eller store materielle skader som krev ekstraordinære tiltak Målsetjing; Organisere ein tenleg og effektiv innsamlingsaksjon i medhald av Kap det vere seg Dør til dør aksjon Børser i butikk Stand Anna inntektsgjevande Tiltak Organisering innsamlingsaksjon Innsamlingsaksjonen Ansvarsfordeling Lokalforeninga Rodeansvarlege TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.9.

28 Naudvarsling ved kommunikasjonsbrot Aktuelle hendingar; 1. Svikt i straumforsyning 2. Brot på telesamband 3. Brot på transportnettet Konsekvensar; Skade på viktig infrastruktur Mangelfull varsling og informasjon Fare for liv og helse Nedkjøling, forfrysingar Trafikkproblem Målsetjing Denne aksjonsforma som alt har si organisering ved innsamlingsaksjonar, jfr. kap kan og nyttast ved varsling der ein ikkje når den einskilde innbyggjar på annan måte, enten frå politiet eller kommunen. Røde Kors kan bistå med sambands- og ordonansteneste. Tiltak Organisering Informasjon i rodane Samband ordonans Ansvarsfordeling Lokalforeninga Rodeansvarleg Hjelpekorpset TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 7.0.

29 7.0. VEDLEGG (Gjeld Røde Kors lokalforening og spesialavdelingar) 1. Skjema for mottak av melding 2. Operative skjemaer 3. Forsikringsavtale Røde Kors 4. Forsikringsdekning Yrkesskadeforsikring Rundskriv G-2/ Vovv Retningsliner for NRK innsats og varsling ved ulukker og katastrofar i fredstid. 6. Rundskriv Redningstenesta Redningsutgifter 7. Rutinar ved oppdatering av beredskapsplanen Når det gjeld Plan for organisering av Redningsapparatet, prinsippskisser og radiodiagram vert det vist til Redningsplan for Lærdal kommune, som denne planen er eit viktig supplement til. Versjon