Initiert av/dato: Ferdigstilt av/dato: Godkjent av/dato Revisjon/dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Initiert av/dato: Ferdigstilt av/dato: Godkjent av/dato Revisjon/dato:"

Transkript

1 Initiert av/dato: Ferdigstilt av/dato: Godkjent av/dato Revisjon/dato: Lokalforeningsstyret Olav Teigen Lokalforeningsstyre Lærdal,

2 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 1.0 INNHALD Side 1.0. Innleiing 1.1. Litt om planen Lokallaget og kompetanse Fordeling og Ansvar Varsling Varslingsordning Ressursoversikt Alarmliste Personell Materielloversikt ROS-analysen og Røde Kors-bistand Ros-analysen Røde Kors-bistandsoppgåver Innsamlingsaksjonar Organisering Tiltakskort Tiltak Målsetjing Ansvar Mottak Melding Tiltakskort Naturkatastrofar Tiltakskort Trafikkulukker-Havari Tiltakskort Skade infrastuktur Tiltakskort Større branntilfeller Tiltakskort Forureining og andre hendingar Tiltakskort Innsamlingsaksjonar Tiltakskort Naudvarsling ved kommunikasjonsbrot Vedlegg 28 Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 1.1

3 BEREDSKAPSPLAN FOR RØDE KORS LÆRDAL Gjeldande frå Beredskapsplanen gjer greie for det Lærdal Røde Kors kan støtte Lærdal kommune og den offentlege redningstenesta med ved ekstraordinære hendingar. NB. Planen er eit viktig og meir utførleg tillegg til den allereie eksisterande kommunale Redningsplan av 1989, sist revidert i februar Planen tek utgangspunkt i kommunen sin Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av og kommunen sin Plan for etablering av kriseleiing, sist revidert i juli Planen gjer òg greie for korleis Lærdal Røde Kors skal opptre i samband ekstraordinære hendingar der Røde Kors har, får eller tek ei spesiell rolle. Planen byggjer på ei felles norm, vedteken av landsmøtet i Norges Røde Kors hausten 2005, og i medhald av Sogn og Fjordane Røde Kors sin handlingsplan i høve beredskap. For at planen skal fungere må den oppdaterast til eikvar tid, minst 1 gong i året. Oppdatert plan vert utsendt i samsvar med fordelingsplan Planen er godkjent i styremøte i Røde Kors Lærdal, Norges Røde Kors støtter i fredstid den militære sanitet, sivilforsvarets sanitet, den offentlige rednings-, helse- og sosialtjeneste med personell og materiell. Norges Røde Kors forbereder slik støtte i samråd med de berørte myndigheter. Norges Røde Kors Lover, 4 Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 1.2

4 Lokallaget og Kompetanse Røde Kors er ein humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap. Lokalt er Røde Kors organisert i Lokalstyre og 2 lokalråd Hjelpekorps, som er ein viktig aktør i den offentlege redningstenesta, og Omsorg (Besøkstenesta) som driv omsorgsarbeid blandt eldre og sjuke. Lokallaget tel ca. 30 aktive medlemmer og har eige lagshus/lager på Bergo. Medlemmer i Røde Kors Lærdal har kompetanse innan Førstehjelp/Sanitet Ettersøk og redningsteneste Barmark Vinterfjell (2 snøskutrar) Snøskred Sjø/vatn/elv (14 fots alupram med 10 hestar motor) Organisering av skadestad Samband Evakuering Transport Vakthald Omsorg Forpleiing Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 1.3.

5 Fordeling og Ansvar Denne beredskapsplanen er fordelt til 1. Beredskapsutvalet for Røde Kors Sogn og Fjordane 1. Distriktskontoret 1. Fylkesmannen, beredskapsavdelinga 1. Lærdal Kommune 1. Sogn og Fjordane Politidistrikt 1. Lærdal lensmannskontor 1. Aurland lensmannskontor 1. Årdal lensmannskontor 1. Lærdal Sjukehus 1. Lærdal Helsesenter 2. Spesialavdelingane i Røde Kors Lærdal Leiar i hovudforeninga har i samarbeid med operativ leiar i Hjelpekorpset ansvar for at denne planen vert oppdatert minst 1 gong i året, utsendt i medhald av denne fordelingsplan og vedlagt årsberetninga til distriktskontoret. Ein forutset at Røde Kors Lærdal har øvd i bruk av planen og såleis er vel førebudde når eksterne redningsressursar og forvaltningsorgan ber om bistand. Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 2.0

6 2.0. VARSLING Røde Kors Lærdal Alarmtelefon Røde Kors Hjelpekorps Eventuelt alarmsentral 110 Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 2.1.

7 VARSLINGSORDNING. 1. Voice Broadcast. Røde Kors nyttar varslingssystemet Voice Broadcast for alarmering av tillitsvalde og medlemmer i Sogn og Fjordane. Det inneber at ca. 600 medlemmer i fylket kan varslast innan 5-10 minutt, noko som har revolusjonert varslingstenesta. 2. Lokal varsling. Røde Kors Lærdal er og knytt til denne varslingsordninga som inneber at medlemmene vert varsla ved SMS eller oppringt på telefon/mobiltelefon. Alarmtelefonen vår, mobiltelefon skal vera operativ 24 timar i døgeret, der operativ leiar i Hjelpekorpset er ansvarleg. Skulle du likevel ikkje nå fram med alarmmelding hit, kan du ringe alarmsentral 110. Ansvarleg for Voice Broadcasting lokalt er Monika Lysne, tlf Beredskapsansvarleg lokalt er Bjørn Skalle, tlf Beredskapsutvalet lokalt er sett saman av Namn; Telefon; Mobil; Bjørn Skalle Leiar Monika Lysne Hjelpekorpset Ingrid Thyri Omsorg Øyvind Aarethun Lysne Hjelpekorpset Distriktsrådet for Hjelpekorpsa har alarmtelefon Aksjonar og Førehandsvarsel. Ved aksjonar kallar vi ut tilgjengeleg mannskap etter behov. Ved førehandsvarsel stiller vi våre mannskap i beredskap for snarleg utrykking ved behov. Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 3.0.

8 3.0. RESSURSOVERSIKT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 3.1.

9 ALARMLISTE Namn Spesialområde Telefon Andre opplysingar Hjelpekorps Monika Lysne Leiar Hj. korps Øyvind Aarethun Lysne Op. leiar Hj.korps Alarmtelefon Bjørn Skalle Leiar Hf Johannes Halland Styrem. Hj.korps Olav Teigen Medlem/kasserar Hf. Runar Halland Varamedlem Flæte Hj.korps Kamilla B Sandvik Styrem. Hj.korps Åslaug G Kaardal Nestleiar Hf Harald Hunderi Medlem Åge Bøyum Medlem Frantz Henriksen Medlem Omsorg Ingrid Thyri Leiar Aslaug Grøttebø Nestleiar Anna Kristine Styrem Damstuen Margit Eri Hagen Varamedlem Distriktsrådet for Hjelpekorpsa Alarmtelefon * Stian Antonsen D-rådsleiar Margrethe Skåden Operativ leiar Arne Løland Områdeleiar * D-rådet skal varslast av lokalt Hjelpekorps ved aksjonar. Røde Kors Sogn og Fjordane Distrikstkontoret Førde Versjon

10 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 3.2. MATERIELLOVERSIKT Type Kvanta Lagringsstad Andre opplysingar Fyrstehjelpsutstyr Armebårer 16 Lager Spesialbåre ulendt/fly 1 Lager Spesialbåre glatt lende 1 Lager Spesialbåre bilredning 1 Lager Vakumbårer, etc. 5 Lager Båredukar 5 Lager Båretau 6 Lager Bårestropper 20 Lager Vakumspjelk/spjelkeutstyr Div. Lager Førstehjelpsvesker 5 Lager Ulltepper 25 Lager Hjartestartar 1 Arkivskåp kontor Skredutstyr Søkestenger 30 Lager Snøspadar 10 Lager Snøsager 2 Lager Skredsøkjar 10 Lager Ortovox Sokneutstyr Vasskikkert 1 Lager Vassøkestavar 10 Lager Søkedreggar 6 Lager Redningsvestar 10 Lager Sikringsutstyr Tau, selar, karabinkrokar, hjelmar for bratt/glatt lende Div. Lager Merkevestar Div. Lager Versjon

11 Røde Kors Lærdal Beredskapspplan 3.2. Transportutstyr. Type Drivstoff Lagringstad Andre opplysningar Snøskuter Bensin Lager Snøskuter Bensin Lager Skuterhengar (3) Lager Skuterpulk Lager Skikjelkar (3) Lager Aluminiumsbåt Lager Alu Pram 14 Påhengsmotor Bensin Lager Mercury 9.9 hk. Samband Type Batteri Lagringstad Andre opplysningar Nokia Mobiltelefon Ja Operativ leiar Vakttelefon Icom VHF-radio (4) Ja Lager Repeater Ja Lager GPS-skuter (2) Ja Lager GPS-hand Ja Lager ICE Modem mobilt Kontor/lager breiband Tracking Kontor Brukast til sporing Lysutstyr/aggregat Type Kvanta Lagringsstad Andre opplysningar Lysaggregat 1 Lager Handlykter 12 Lager Maglight Hodelykter 19 Lager Skøyteledning m/greinuttak 3 Lager Versjon

12 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 3.2. Telt/kokeutstyr Type Kvanta Lagringstad Andre opplysningar Telt-nød (3-manns) 1 Lager Røde Kors-hus/lokale Type Storleik Adresse Andre opplysningar Lagshus/lager 140 m2 Bergo Møterom Projektor Kontor RK-hus Oppslagtavle/whiteboard RK-hus PC 2 stk RK-hus Versjon

13 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan ROS-analyse og Røde Kors-bistand Versjon

14 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 4.1. ROS-analyse. 1. Definisjon. Med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) forstår ein ei kartlegging av kva hendingar det er aktuelt å førebyggje eller planlegge mot, og ei kopling av sårbarhet mot risiko. Kartlegginga er eit verkemiddel for å redusere omfang og skader av uønska hendingar som uhell, ulukker, driftstans og katastrofar. 2. Historikk. Utgangspunktet var Stortingsmeldingar nr. 24 og 48 frå om den framtidige sivile beredskap. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, beredskapsavdelinga er ein viktig aktør og pådrivar i beredskapsarbeidet. På initiativ frå Fylkesmannen fatta Lærdal kommunestyre vedtak om å utarbeida ein slik analyse. Beredskapsrådet i Lærdal var styringsgruppe og analysen var ferdigstilt Ros-analysen er ein viktig del av planverket som dannar grunnlag for Lærdal kommune sin Plan for etablering av kriseleiing sist revidert i juli Risiko og Sårbarhet. Analysen tek føre seg hendingar som rammar større grupper av mennesker og som går ut over ulukker som det ordinære hjelpearbeidet taklar tilfredstillande. Det er lagt mest vekt på risiko og sårbarhet i fredstid. Ein vurderar årsaker til slike hendingar, kor sannsynleg at dei inntreff, konsekvensar og framlegg til mottiltak. Risiko er funksjonen av sannsynlegheit for uønska hendingar og konsekvensen av desse. Analysen opererar med følgjande risikograderingar; Uakseptabel risiko, Akseptabel, men høg risiko og Akseptabel risiko. Sårbarhet er uttrykk for lokalsamfunnet si evne til å fungere og oppnå sine mål under uforutsette hendingar. 4. Konsekvensar Ein sannsynleggjer og kor ofte ei hending kan skje og kva konsekvensar det får for samfunnsviktige funksjonar, mennesker, materiell og miljø, gradert frå ufarleg til katastrofalt. 5. Hendingar I alt er det lista opp 22 tenkte hendingar i Lærdal. For kvar hending er det kort gjort greie for årsak/konsekvens, samla risiko- og sårbarhetsvurderingar, og framlegg til mottiltak. I det etterfølgjande skal vi sjå litt på kva Røde Kors i Lærdal kan hjelpa kommunen med ved ulike hendingar som krev bistandstiltak. Versjon

15 Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 4.2. Røde Kors-bistandsoppgåver Med utgangspunkt i kommunen sin ROS-analyse kan følgjande oppgåver eller form for støtte vera aktuelle for Røde Kors å hjelpa Lærdal kommune med; Naturkatastrofar, slik som: 1. Snøskred som rammar personar 2. Jord-og/eller steinras 3. Store nedbørsmengder og uver 4. Ekstrem høg vasstand/flaum/dambrot Røde Kors kan hjelpa til med; Ettersøking etter sakna Sanitetsteneste Avgrensa skadeomfang Etablere og drifte samleplass og ambulansekontrollpunkt (AKP) Omsorg for skadde og pårørande Innkvartering og evakuering Forsyningar til eldre, uføre, trengande Personskade innan kommunikasjon/transport 1. Trafikkulukke mange skadde (buss) 2. Transportuhell, farleg gods 3. Tunnellulukker, kollisjon vogntog buss, o.l. 4. Havari, brann på ferje eller båt Røde Kors kan hjelpa til med; Sanitetsteneste Omsorg for skadde og pårørande Etablere og drifte samleplass og AKP Organisering av evakueringskjede skadde Vakt og trafikkdirigering Informasjon til trafikantar Transportteneste Evakuering uskadde, registrering, vakt, omsorg Forsyning, bevertning Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 4.2.

16 Skade på infrastruktur 1. Langvarig svikt i straumforsyning 2. Svikt i vassforsyning 3. Brot på transportnett, vegar, bruer 4. Brot på telesamband Røde Kors kan hjelpa til med; Omsorg for sjuke Personell og bilar Transportteneste Koking og distribuering av vatn Sambandsutstyr Ordonansteneste Større branntilfeller 1. Brann/evakuering av sjukehus 2. Brann/evakuering av institusjon 3. Brann/evakuering av skular/barnehagar 4. Brann/evakuering av hotell/overnattingsplassar 5. Brann/evakuering av Gamle Lærdalsøyri 6. Brann i kyrkjer Røde Kors kan hjelpa til med Sanitetsteneste Evakuering Omsorg for skadde, uskadde og pårørande Etablere og drifte samleplassar skadde og evakuerte Organisere evakueringskjede for skadde og AKP. Vakt og trafikkdirigering Transportteneste Forsyning og bevertning Forureining og utslepp 1. Forureining med gass/væske/luftforureining 2. Forureing av drikkevatn, vassdrag, fjordsystem Røde Kors kan hjelpa til med Sanitetsteneste Evakuering Omsorg for skadde, uskadde og pårørande Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 5.0.

17 5.0.INNSAMLINGSAKSJONER Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 5.1.

18 Organisering - Innsamlingsaksjonar Kvifor Røde Kors. Når det skjer humanitære katastrofar vil det vera trong for spontane innsamlingsaksjonar for å hjelpa dei naudstillte så snart som råd. Røde Kors har som internasjonal hjelpeorganisasjon lang røynsle med å organisere slike aksjonar. Formålet kan og vera av meir nasjonalt, regionalt eller lokal art. Uansett så får ofte det lokale Røde Kors ansvar for å organisere innsamlingsaksjonen på ein mest muleg effektiv måte. Røde Kors har såleis lang erfaring i organisering av denne type aksjonar, det vere seg innsamling av pengar, kle eller andre ting. Aksjonstypar Dør til dør aksjon Stands Børser i butikk Anna inntektsgjevande Mest effektiv, får dekka heile kommunen Kan vera effektiv, men får ikkje dekka heile kommunen Dekkar berre dei større stadane, ikkje effektiv Mykje arbeid, gjer lite av seg i høve tidsbruk Rodedeling Dør til dør er den mest effektive og nytta forma ved innsamlingsaksjonar. Kommunen er delt opp i rodar, med ein rodeleiar i kvar rode. Vedkomande har ansvar for utlevering og innsamling av bøssene i sitt område. Stad Lærdalsøyri Tønjum Ljøsne Husum Steinklepp Borlaug Dekkar området Lærdalsøyri, Erdal, Vindedal, Frønningen og Strendene Hauge-Eri frå sjukehusvegen til Bøe bru Frå Bøe bru til og med Saltkjelen Frå Hønjum til Berge skule Frå Berge skule til Hegg ungdomshus Frå Hegg ungdomshus til Maristova/Breistøl Lokalstyreleiar eller den han gjev mynde, er leiar for dei rodeansvarlege, som vi må peike ut blant tilgjengelege medlemmer ved kvar aksjon. Rodekart, lister, bøsser og organisering elles er lagra på Røde Kors-huset. Ved naudvarsling Denne aksjonsforma som alt har si organisering kan og nyttast ved varsling der ein ikkje når den einskilde innbyggjar på annan måte, enten frå politiet eller kommunen. Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.0.

19 6.0.TILTAKSKORT Side Tiltak Målsetjing Ansvar 19 Mottak melding 20 Naturkatastrofar 21 Personskade innan kommunikasjon/transport 22 Skade på infrastruktur 23 Større branntilfeller 24 Forureining og andre ikkje definerte uhell 25 Innsamlingsaksjonar 26 Naudvarsling ved kommunikasjonsbrot 27 TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.1. Tiltak - Målsetjing - Ansvar

20 Tiltakskort Tiltakskorta er eit hjelpemiddel for raskt å få ein oversikt over kva tiltak som i hovudsak må setjast i verk ved ulukker og uønska hendingar som er skildra i kap. 4, samt kven som har Røde Kors-ansvar for dei ulike oppgåvene. Melding/Varsling Mottak av melding og varsling av medlemmer vil i hovudsak skje i samsvar med varslingsrutinar i kap. 2, enten til Hjelpekorpset sin vakttelefon eller 110 og utkalling av medlemmene via Voice Broadcasting. Målsetjing Røde Kors har som målsetjing å dyktiggjera våre medlemmer til optimal innsats for våre oppdragsgjevarar. Sjølv om vi er ein organisasjon med frivillige personar, må alle våre operative medlemmer ha gjennomført basiskurs og godkjennast for slik innsats kvart 3. år. Ansvarsfordeling Lokalforeninga. Hjelpekorpset. Lokalforeninga vil i utgangspunktet ha hovudansvar for å leie Røde Kors-innsatsen. Ved omfattande aksjonar kan det vera aktuelt å setje eigen stab, men elles vil til vanleg Røde Kors avgje stabspersonell til politi eller kommuneleiinga. Hjelpekorpset vil som oftast få det operative Røde Kors-ansvaret i felt, i samarbeid med andre innsatsstyrkar. Særleg ved redningsaksjonar vil Hjelpekorpset med sin kompetanse ha ein viktig funksjon. Besøkstenesta. Besøkstenesta er ein viktig ressurs i omsorg og bevertning TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.2.

21 MOTTAK MELDING Registrer melding Registrer melding på Meldingskjema, jfr. vedlegg Er Politiet oppdragsgjevar, be om SAR-nr. Er AMK oppdragsgjevar be om AMIS-nr. før aksjon Er kommunen oppdragsgjevar, avklar muleg refusjon Varsle lokallagsleiar/hjelpekorpsleiar og motta ordre. Alarmering Slå alarm. Utkalling skjer i samsvar med varslingsplan Vurder behov for innsatspersonell, evt. reserve Hugs å varsle D-rådet for Hjelpekorpsa ved redningsaksjon Registrer kor mange som kan møte/fråvere. Vurder bistand frå nabokorps, hugs områdeleiar. Tilbakemelding. Meld frå til leiar om kven som møter Meld frå til rekvirent om kor mange som møter og når. Oppfølging Prøv ny varsling av dei som ikkje er nådd kontakt med Frammøte. Mannskap møter på korpshuset dersom ikkje anna er sagt. Hugs; Meldingsmottakar er ansvarleg for alarmering. TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.3.

22 Naturkatastrofar Aktuelle hendingar; 1. Snøskred som rammar personar 2. Jord-og/eller steinras 3. Store nedbørsmengder og uver 4. Ekstrem høg vasstand/flaum/dambrot Konsekvensar; Fare for liv og helse, store materielle skader på infrastruktur og bygningar, straumog kommunikasjonsbrot, vassmangel, trafikkproblem, trong for evakuering og innkvartering. Målsetjing; Hjelpe LRS og/eller kommunen i organisering av redningsarbeidet og avgrense skadeomfanget.sanitetsteneste. Etablering og drift av samleplass skadde og AKPkontroll. Ettersøk etter sakna. Omsorg for skadde og pårørande. Evakuering, innkvartering og bevertning. Tiltak Redning og ettersøk Sanitetsteneste Samleplass, AKP Omsorg Evakuering Innkvartering Forsyningsteneste Bevertning Ansvarsfordeling Hjelpekorpset Hjelpekorpset Hjelpekorpset Besøkstenesta Lokalforening Lokalforening, Besøkstenesta Lokalforeninga Lokalforening, Besøkstenesta TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.4.

23 Personskade innan kommunikasjon/transport Aktuelle hendingar; 1. Trafikkulukke mange skadde (buss) 2. Transportuhell, farleg gods 3. Tunnellulukker, kollisjon vogntog-buss, o.l. 4. Havari, brann på ferje eller båt Konsekvensar; Fare for liv og helse, store materielle skader, kommunikasjonsbrot, trafikkproblem og trong for evakuering og innkvartering. Målsetjing; Hjelp til organisering av redningsarbeidet og avgrense skadeomfanget. Sanitetsteneste. Hjelp til organisering av evakueringskjede skadde frå skadestad via samleplassar til transport. Drift av samleplassar og AKP-kontrollpostar. Vakt, trafikkdirigering og informasjon til trafikantar. Omsorg for skadde og pårørande. Evakuering, innkvartering og bevertning. Tiltak Redningsarbeid Sanitetsteneste Evakueringskjede skadde Drifte samleplassar og AKP Omsorg for skadde og pårørande Vakt og trafikkdirigering Informasjon til trafikantar Transportteneste Evakuering Innkvartering Bevertning Ansvarsfordeling Hjelpekorpset Hjelpekorpset Hjelpekorps, Lokalforening Hjelpekorps, Lokalforening Besøkstenesta Hjelpekorps Lokalforening Lokalforening Lokalforening, Hjelpekorps Lokalforening Besøkstenesta TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.5.

24 Aktuelle hendingar; Skade på Infrastruktur 1. Langvarig svikt i straumforsyning grunna uver, driftstans, sabotasje, rasjonering. 2. Svikt i vassforsyning grunna uver, tørke, forureining, sabotasje, rasjonering 3. Brot på transportnett, vegar, bruer grunna nedbør, flaum, ras, sabotasje 4. Brot på telesamband grunna uver, driftstans, sabotasje, rasjonering Konsekvensar; Brot på viktig infrastruktur Mangelfull varsling og informasjon Fare for liv og helse, forgifting, epidemiar, omsorgssvikt. Nedkjøling, forfrysingar Trafikkproblem Målsetjing; Hjelpa kommunen med redningsteneste, evakuering, innkvartering. Sanitetsteneste, omsorg for eldre, sjuke og trengande. Koking og distribuering av vatn. Personell, bilar og transportteneste. Samband og ordonansteneste. Tiltak Redningsteneste Sanitetsteneste Evakuering Innkvartering Omsorg Vassforsyning Transport Informasjon til trafikantar Samband ordonans Ansvarsfordeling Hjelpekorpset Hjelpekorps Hjelpekorps Lokalforening Besøkstenesta Lokalforeninga Lokalforeninga Lokalforeninga Hjelpekorpset TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.6.

25 Større branntilfeller Aktuelle hendingar; 1. Brann/evakuering av sjukehus 2. Brann/evakuering av institusjon 3. Brann/evakuering av skular/barnehagar 4. Brann evakuering av hotell/overnattingsplassar 5. Brann/evakuering av Gamle Lærdalsøyri 6. Brann i kyrkjer. Konsekvensar; Kan lett medføre akutt og alvorleg evakueringssituasjon. Fare for liv og helse, brannskader, røykforgifting, m.v. Trugsmål mot busetnad, verneområder, institusjonar og kultur. Mange huslause. Målsetjing; Hjelpa LRS og kommunen med redningsarbeid, evakuering, og innkvartering. Sanitetsteneste,.Etablere og drifte samleplass og AKP. Omsorg for skadde og uskadde. Bevertning. Bistå med vakt, trafikkdirigering og transport. Tiltak Redningsarbeid Sanitetsteneste Samleplass, AKP Evakuering Innkvartering Omsorg Bevertning Vakt og trafikk Transport Ansvarsfordeling Hjelpekorps Hjelpekorps Hjelpekorps, Lokalforening Hjelpekorps Lokalforening Besøkstenesta Besøkstenesta Hjelpekorpset Lokalforeninga TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.7.

26 Forureining og andre ikkje definerte uhell. Aktuelle hendingar; 1. Olje-eller kjemikalieureining på fjorden, i vassdrag eller på land 2. Større ulukker som ikkje er omtalt på dei andre tiltakskorta 3. Andre hendingar som Røde Kors kan assistera kommunen og/eller LRS med. Konsekvensar; Fare for liv og helse og/eller store materielle skader Målsetjing; Hjelpa LRS og kommunen med redningsarbeidet og avgrensa skadeomfanget. Sanitetsteneste, omsorg og andre aktuelle tiltak etter som situasjonen krev det. Tiltak Oppdrag Ansvarsfordeling Lokalforening med spesialavdelingar TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.8.

27 Innsamlingsaksjonar Aktuelle hendingar; 1. Humanitære katastrofar nasjonalt eller internasjonalt som krev økonomisk eller materiell støtte Konsekvensar; Fare for liv og helse og/eller store materielle skader som krev ekstraordinære tiltak Målsetjing; Organisere ein tenleg og effektiv innsamlingsaksjon i medhald av Kap det vere seg Dør til dør aksjon Børser i butikk Stand Anna inntektsgjevande Tiltak Organisering innsamlingsaksjon Innsamlingsaksjonen Ansvarsfordeling Lokalforeninga Rodeansvarlege TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 6.9.

28 Naudvarsling ved kommunikasjonsbrot Aktuelle hendingar; 1. Svikt i straumforsyning 2. Brot på telesamband 3. Brot på transportnettet Konsekvensar; Skade på viktig infrastruktur Mangelfull varsling og informasjon Fare for liv og helse Nedkjøling, forfrysingar Trafikkproblem Målsetjing Denne aksjonsforma som alt har si organisering ved innsamlingsaksjonar, jfr. kap kan og nyttast ved varsling der ein ikkje når den einskilde innbyggjar på annan måte, enten frå politiet eller kommunen. Røde Kors kan bistå med sambands- og ordonansteneste. Tiltak Organisering Informasjon i rodane Samband ordonans Ansvarsfordeling Lokalforeninga Rodeansvarleg Hjelpekorpset TILTAKSKORT Versjon Røde Kors Lærdal Beredskapsplan 7.0.

29 7.0. VEDLEGG (Gjeld Røde Kors lokalforening og spesialavdelingar) 1. Skjema for mottak av melding 2. Operative skjemaer 3. Forsikringsavtale Røde Kors 4. Forsikringsdekning Yrkesskadeforsikring Rundskriv G-2/ Vovv Retningsliner for NRK innsats og varsling ved ulukker og katastrofar i fredstid. 6. Rundskriv Redningstenesta Redningsutgifter 7. Rutinar ved oppdatering av beredskapsplanen Når det gjeld Plan for organisering av Redningsapparatet, prinsippskisser og radiodiagram vert det vist til Redningsplan for Lærdal kommune, som denne planen er eit viktig supplement til. Versjon

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap

Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap Dei fleste av oss har stor tillit til at kommunen er der for å hjelpe når det skjer noko ekstraordinært. Vi stoler på at folkevalde og administrasjonen

Detaljer

Dokumentdato Vår referanse 13/407

Dokumentdato Vår referanse 13/407 Rapport Tilsyn Fyresdal kommune 25.september 2013 Bakgrunn for tilsynet Føremålet med tilsynet var å kontrollere at kommunen oppfyller føresegnene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet vart gjennomført

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 25.03.2014 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Plan for oppfølging av læringspunkt etter beredskapssituasjonar

Detaljer

Aurland kommune Det naturlege valet

Aurland kommune Det naturlege valet Aurland kommune Det naturlege valet Generelt om Aurland kommune 1 791 innbyggjarar 1 489 km 2 Kraftproduksjon: 3 000 GWh/år Turisme i rask vekst: - Flåmsbana 900 000 reisande/år - Cruisetrafikk 170 skip/år

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km.

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014 Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Varsling og flåtestyring Varsling mellom naudetatar AMK Førde varsla ambulanse, luftambulanse, legevakt

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining fag og utvikling. Risiko og sårbarheitsanalyse - Sogndal kommune. Vedlegg. Revisjon hausten 2012

SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining fag og utvikling. Risiko og sårbarheitsanalyse - Sogndal kommune. Vedlegg. Revisjon hausten 2012 Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato X20 12/3634-2 108858/12 19.10.2012 Risiko og sårbarheitsanalyse - Sogndal kommune Revisjon hausten 2012 Vedlegg Nr Naturskapte hending/vurdering Framlegg til skadeavgrensande

Detaljer

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune Varslings- og evakueringsplan Sauda kommune Starten, utløysande faktor 17.10.12: Tilsyn frå fylkesmannen innan området samfunnssikkerhet. Beredskapsplanverket var ikkje i samsvar med sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SORG- OG KRISETEAMET

SORG- OG KRISETEAMET AURLAND KOMMUNE Retningsliner for SORG- OG KRISETEAMET Yter bistand ved: uventa dødsfall ulukker sjølvmordsforsøk o sjølvmord alvorlege skadar 2 INNHALD SORG- OG KRISETEAMET SI VERKSEMD... Bakgrunn.. Oppgåver..

Detaljer

Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik og beredskap Samfunnstryggleik og beredskap (Status og tankar om vegen vidare ) - ROS-analysar - Krise- og beredskapsplanverk - Øvingar - Interkommunalt samarbeid 1 NRK Brennpunkt 21.04.2015 2 1 Status i Hordaland

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009 ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko Oktober 2009 Rev. desember 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

KATASTROFEPLAN FOR HELSETENESTA I HAREID

KATASTROFEPLAN FOR HELSETENESTA I HAREID KATASTROFEPLAN FOR HELSETENESTA I HAREID Vedlegg til Beredskapsplan for helse- og sosialtenesta i Hareid Vedteke av Hareid kommunestyre 28. mai 2009 Side 1 av 9 Innhald: Melding om ulukke/katastrofe...

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

INNHALD Plan for kriseleiing i Norddal kommune

INNHALD Plan for kriseleiing i Norddal kommune Kriseplan for Norddal kommune INNHALD Plan for kriseleiing i Norddal kommune 1. Innleiing 1.1 Generelt 1.2 Katastrofer / ulykker 1.3 Kommunen sine oppgåver 1.4 Plan for kriseleiing i kommunen 1.5 Fordelingsliste

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sauda kommune 1. juni 2017

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sauda kommune 1. juni 2017 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sauda kommune 1. juni 2017 Tidsrom for tilsynet: 1. juni Kommunens adresse: Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda Kontaktperson i kommunen: Beredskapskoordinator

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Kommunal beredskap Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Osv Alt som kan gå galt i kommunen, er kommunen sitt ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt Ros

Detaljer

Då flaumen ramma Aurland

Då flaumen ramma Aurland Då flaumen ramma Aurland Beredskap, utfordringar og tiltak Tromsøkonferansen 2017 Norsk Kommunalteknisk forening 31.januar Ordførar Noralv Distad Skadeomfanget 13 bustadhus tekne av flaumen eller

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

FylkesROS Hordaland 2015

FylkesROS Hordaland 2015 FylkesROS Hordaland 2015 ( og litt anna om ROS) Innlegg på "Kommuneplankonferansen 2014" 28. og 29. oktober 2014 ved seksjonsleiar plan og beredskap/fylkesberedskapssjef Arve Meidell Føremålet med FylkesROS

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Vedtatt i Time kommunestyre

Vedtatt i Time kommunestyre Vedtatt i Time kommunestyre 10.12.13 Revidert 01.07.2016 1 BEREDSKAP - OVERORDNA PLANVERK: REVIDERT BEREDSKAPSPLAN, HELSE- OG SOSIALBEREDSKAPSPLAN OG SMITTEVERNPLAN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune www.fylkesmannen.no/oppland Samandrag Fylkesmannen meiner at samfunnssikkerheit og beredskap er godt sikra i

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5 MØTEINNKALLING Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 24.04.2013 kl. 9:00 Stad: Skålen, Kulturhuset Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til avd. Fellestenester SAKSKART Side Saker

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN

SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN Pr. 2009 Sist endra: 12.03.2010 INNHALD Plan for kriseleiing i Sandøy kommune 1. Kva er ei krise? 2. Delplanar 3. Kriseleiing 4. Beredskapssekretatiatet 5. Etablering til krisemøte

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8532 Dykkar referanse Lindum Bioplan Odda Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved Lindum

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad Kvinnherad kommune Verksemd for samfunnsutvikling Versjon: Desember 2010 Vedteke av kommunestyret xx.xx.2010 Bakgrunn

Detaljer

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 HAUST Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Grunnkurs redning Elv 2 Administrativ leiing 3 Psykisk Førstehjelp (regionkurs) 3 Voice broadcast 4 Vannredning B (regionkurs) 4 Operativ

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Extreme weather, the consequences for health. Bjørn Morten Øen Beredskapssjef Helse Førde

Extreme weather, the consequences for health. Bjørn Morten Øen Beredskapssjef Helse Førde Extreme weather, the consequences for health Bjørn Morten Øen Beredskapssjef Helse Førde Sogn og Fjordane Areal 18 623 km 2 Folketal 108 000 26 kommunar Fjellrikt Mange store og lange fjordar Liten befolkning

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Velkomen til kriseøvings- og seminardag

Velkomen til kriseøvings- og seminardag Velkomen til kriseøvings- og seminardag 10.00-10.05 Opning Fylkesmannen 10.05-10.45 Flaumsituasjonen Orientering v/nve Spørsmål og diskusjon 10.45-11.15 Foredrag: Bruk av ELS DSB NVE, Fylkesmannen og politiet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for Halsnøy-området

Kommunedelplan for Halsnøy-området Revidert - og sårbarheitsanalyse for Kommunedelplan for Halsnøy-området Kvinnherad kommune Verksemd for plan, arealbruk og beredskap Juli 2006 Forord Det er ei nasjonal målsetting at risiko og beredskap

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Brannen i Lærdal 18.01.2014

Brannen i Lærdal 18.01.2014 Brannen i Lærdal 18.01.2014 Lærdal brann og redning 16 mannskap deltid, 1 på vakt. Status kl 22: 54, 10 mannskap og 1 befal møter på stasjonen. Dimensjonert for husbrann(mindre stor brann ved 1 dimf),

Detaljer

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune For pedagog/assistent/vikar som jobbar i skule og barnehage i Naustdal kommune Krav til aktivitet 1.) Du skal ha regelmessing gjennomgang av og opplæring i prosedyrer for rutiner ved brann, brannøvingar,bruk

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANLYSE

HEMSEDAL KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANLYSE HEMSEDAL KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANLYSE 2011 Samfunnssikkerheit og planlegging Kommuneplan sin arealdel 2011 2023. Hemsedal kommune som samfunn er stort sett i det daglege skjerma for utsetting av

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Kommunalteknikk. Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 106. Perioden 2010-2013

Kommunalteknikk. Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 106. Perioden 2010-2013 Stranda kommune Kommunalteknikk Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 106. Perioden 2010-2013 Side 1 STRANDA KOMMUNE Kommunalteknikk PRISTILBOD FOR INNLEIE MASKINER TIL VINTERVEDLIKEHALD

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato:

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato: 2 Brann, eksplosjon og evakuering Beskriving Innsatsplanen dekker brann og/eller eksplosjon med fare for eskalering til storbrann. Den dekker også omfattande evakuering av heile eller deler av bygningsmasse

Detaljer

Førebygging og oppfølging av akutt ureining på sjø og vassdrag som følgje av klimaeffektar

Førebygging og oppfølging av akutt ureining på sjø og vassdrag som følgje av klimaeffektar Førebygging og oppfølging av akutt ureining på sjø og vassdrag som følgje av klimaeffektar Eline Orheim Assisterande fylkesmiljøvernsjef Bergen 30.mai 2017 Førebygging og oppfølging av akutt ureining Utgangspunktet

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING Sist oppdatert 01.02.2016 ULVIK HERAD ULVIK HERAD PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING INNLEIING DEL 1 s. 2 KRISELEIING DEL 2 s. 4 INSTRUKS FOR KRISELEIINGA DEL 3 s. 6 TILTAKSKORT OG HANDLINGSPLANAR DEL 4 (vedlegg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Sambandsberedskap. Rapport etter sambandstesten for SFJ 3.desember 2013 - Anders Gjerland

Sambandsberedskap. Rapport etter sambandstesten for SFJ 3.desember 2013 - Anders Gjerland Sambandsberedskap Rapport etter sambandstesten for SFJ 3.desember 2013 - Anders Gjerland Bakgrunn Etter uvèret Dagmar i 2011 tok fylkesberedskapssjefen initiativ for å samle etatar og organisasjonar for

Detaljer

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret 01.05.2016 Side: 1 av 6 01.05.2016 Side: 2 av 6 1.0 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å oppnå ei effektiv handtering av ein beredskapssituasjon som kan føre til ei krise for Kaupanger fotball.

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1 1. Formål med planen... 2 2. Krisedefinisjon... 2 2.1 Kriminelle handlingar og/eller truslar... 2 2.2 Kriser og ulukker i samfunnet som vedkjem tilsette og/eller brukarane av fylkeskommunale tenester...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Beredskapsplan for fjellskred

Beredskapsplan for fjellskred Beredskapsplan for fjellskred Aktørplan - generell del Versjon 1 Desember 2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Generelt... 4 2.1 Definisjonar... 4 2.2 Føremål... 4 3. Ansvar... 5 3.1 Ansvarsfordeling... 5

Detaljer