Brannen i Lærdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannen i Lærdal 18.01.2014"

Transkript

1 Brannen i Lærdal Lærdal brann og redning 16 mannskap deltid, 1 på vakt. Status kl 22: 54, 10 mannskap og 1 befal møter på stasjonen. Dimensjonert for husbrann(mindre stor brann ved 1 dimf), trafikkulykker og mindre redningsaksjonar Kl 23: melder til OV Årdal brann i bustadhus Lærdal Bilete teke kl 22:57, 3 min etter utkalling Politet får melding 22:54, H41(Akre/Lindgren),varsla om husbrann Kyrkjevegn 6, overtenning, då var patruljen i Øvre Årdal

2 Brannen Dei siste 30 dagar før brannen kom det 10 mm nedbør i Lærdal, perioden var om lag 6 ºC mildare enn normalt. Vinden var turbulent og tørr, det var storm i fjellet og vinden slo ned i dalen, vindkasta gikk i alle retningar, men hovudsakeleg austleg. Brannen starta i Kyrekjeteigen som ligg lang aust på Lærdalsøyri, brannvernet fekk melding kl 22:54, fyrste bil på plass kl 22:59 Kl 23:15 brenn det i 3 hus

3 KL.23:45 Laurdag KO - logg Utkall st Årdalstangen 23:13, Pb Thomas Øye(har fri), innsatsleiar, oppretar KO ved kyrkja 23:21 H 41 er på plass 23:29 ALSF varslar Sivilforsvaret 23:31 varslar med lyd og lys bebuarar i Øyramarki 23:41 Fyrste melding om at gyllevogn er i arbeid 23:35 Lindstrøm hotell EPS 23:45 Mannskap Årdalstangen melder seg OV Årdal på plass 23:50 Tankbil Åtg melder seg 23:50 Tot alarm Årdal st ØÅ 23:58 Kyrkjeteigen 4,6,8,10 er i brann alle er evakuert Brannbil Årdal Overbefal Årdal Brannvesen Lærdal

4 KL.24:00 Søndag Brannbil Årdal Overbefal Årdal KO logg 24:00 Sogn B&R kalla ut 00:04 OV Årdal informerar Brannsjef 00:04 melding om vinden går i retning ESSO, stasjonen blir sikra 00:05 patrulje G 21 er innsats Brann Aurland melder seg 00:10 Aurland raude kors blir kalla ut 00:15 H20 er på plass, NK innsats 00:16 HBR er kalla ut 00:19 Vil ta ny kontakt for Heli- bistand 00:22 EPS flytta til Lærdal sjukehus 00:30 Brann ØÅ melder seg 00:32 Straumutfall i sentrum 00:50 OV overtek sløkkeansvar, vurdere evak sjukehus 00:53 ALSF melder Bergen og Voss Brannvesen er varsla 00:56 Fylkes beredskapssjef informert 00:58 IL/UL redd for verneverdig område, vatn frå lufta må til Brannvesen Lærdal

5

6 KL.01:00 Søndag KO logg Overbefal Årdal Brannbil Årdal 01:01 2 Tankbiler på veg frå Hallingdal 01:06 2 gyllevogner på staden 01:10 Sogn B&R melder seg 01:13 Ny gyllevogn i arbeid 01:05 FIG evakuerer vatn 01:16 Ordførar melder om smell frå Oppedal(gass, lastebildekk) 01:19 Ny gyllevogn i aksjon 01:21 Utfordring i tunellane, viftene stoppar, lysproblematikk 01:24 EPS venteplass Håbakken og Ljøsne, etter at alle har vore innom sjukehuset 01:25 HV varsla og sjukehuset blir varsla om fare for mange med røykskade 01:34 Gyllevogn nr 5 på plass 01:37 Mat er bestilt til innsatsmannskap 01:48 Sivilforsvaret må varsla nye mannskap Brannstrategien blir endra, vi møter brannen kl 01:00 Brannvesen Lærdal Evakuering er starta i sone 1, RK Aurland og Lærdal, NFH Årdal 513 personar fordelt på 301 hus Tankbil Årdal Brannvesen Aurland

7 Henta bilde frå NRK sogn og fjordane

8

9 KL.02:00 Søndag Sogn brann og redning Gyllevogner Overbefal Årdal Brannbil Årdal KO logg 02:05 Brannvesenet ber om gravemaskiner, branngate 02:08 Brannsjef, OV, IL etablerar framskutt KO 02:15 AMK rekvirert Aurland fjord hotell EPS plass tol 90 personar 02: personar vore inne til kontroll 20 vert innlagt 02:25 Voss melder seg 02:27 KKL etablert på sjukehuset 02:34 Samband nede 02:44 SF 30 stk i arbeid, Voss i beredskap 02:52 FIG ordnar satellitt tlf KKL 02:56 IL melder om at brannen har spreidd seg til Øyragata, Brannvesen Lærdal Tankbil Årdal Brannvesen Aurland

10

11

12 Ragnar Tokvam, ein av 5 gyllevogner, kapasitet 8000 l, 3 min oppfylling

13 Tillaup til brann (sløkking FIG) KO logg KL.03:00 Søndag Overbefal Årdal Brannvesen Hallingdal Brannvesen Voss Sogn brann og redning Gyllevogner Brannbil Årdal 03:02 PD bedt om å skaffe 15 mann 03:03 KO flytta til Tannklinikken 03:03 Sone 1 ferdig evakuert 03:03 Startar evakuering sone personar fordelt på 92 hus 03:05 Melding frå 110, Bergen snart på plass, brigadeleiar om 1 time 03:25 spreidning til fleire hus i Øyragata mot sentrum Sea King ønska til Lærdal 03:36 Førebur evakuering av sjukeheimen, 6 ambulansar tilgjengelig 03:41 5 brannkonstablar frå Florø kjem med Sea King til Sogndal 03:53 Hordaland PD melder 3 bilar med 6 mann Brannvesen Lærdal Tankbil Årdal Brannvesen Aurland

14

15

16 KL.04:00 Søndag Overbefal Årdal Brannvesen Voss og Bergen Brannbil Årdal 04:00 Bil frå AVINOR skumlegg Øyragata -04:11 Kapasiteten på EPS Aurland auka til :14 6 sengeliggande flytta frå sjukeheimen til sjukehuset, resterande 32 blir på aldersheimen 04:34 H41 melder om at gassflasker er flytta frå ESSO 04:40 Anmodning om bistand Førde 04:43 ny oppmodning om helibistand 04:43 innsatspersonell har vore på kontroll på sjukehuset, 04:44 Politiet startar tiltak for påfyll av nytt mannskap 04:46 Politiet overtek vegsperringar 04:55 32 bebuarar blir verande på aldersheimen 04:57Telenor sender utstyr 04:59 Florø sender bil og 5 mann Avinor Sogn brann og redning Brannvesen Hallingdal Tankbil Årdal KO logg Brannvesen Aurland Brannvesen Lærdal

17

18

19

20

21 KL.05:00 Søndag Brannvesen Voss og Bergen Overbefal Årdal Stabil brann vinden avtek Brannbil Årdal Sogn brann og redning Avinor Brannvesen Lærdal Tankbil Årdal Brannvesen Aurland Brannvesen Hallingdal Brann kompostlager 05:00 PO patrulje frå Hallingdal og stigebil frå Bergen kjem 0503: G21 melder 81 evakuerte og 24 sendt vidare 05:06 Kripos varsla 05:19 EPS Aurland er auka til :49 Forsvaret på plass med 2 helikopter 05:55 Evakuering av sone 2 ferdig, område sikra 06:01 Alt ok melder heimesjukepleie 06:21 Telenor på plass 06:23 Aurland Røde kors melder status ok 06:45 SMS til politi om å melda seg God oversikt, brannmannskap på alle branntomter, helsesjekk av alt innsatspersonell før dimitering.

22

23

24

25

26

27

28 Brannkonstabel Sørhage sine bevegelsar i løpet av brannen i Lærdal Takk til alt innsatspersonell

29 Sektor III Sivilforsvaret (82 i løpet av sundagen tot 141 mannskap)) Sogn Brann og redning(tot 29 mannskap) Voss Brannvern Bergen Brannvesen(tot 12 mannskap, 1 brig leder)) fko Sektor II Årdal Brannvern Aurland Brannvern Hallingdal brann & redning Voss Brannvern (10 mannskap), etterkvart flytta til sektor III Sektor I Lærdal brann & redning Årdal brannvern(17 mannskap etter kvart fordelt til sektor II) Aurland (7 mannskap etterkvar flytta tilsektor II 13mannskap) KO Flytt ca kl 0300 til Tannklinikken Lærdalsbrannen kl 22:54 til kl 0830 Sektor I UL Bjørn Fodnes Sektor II UL Jan Låksrud UL Reinert Sørensen I tilegg, to UL frå Årdal var med i sløkkearbeidet i desse sektorane Sektor III Leiar Sogn brann og redning UL Sogn brann & redning Brigadeleiar Bergen Brannvesen Voss brannvern Ordre og meldingar manuelt frå framskutt KO ut til UL Personell vart flytta mellom dei ulike sektorane etter utviklinga av brannen. Florø, Førde, Jølster og Høyanger stilte med mannskap frå natt til sundag til og med natt måndag

30

31 40 bygningar, har ikkje vore så stor brann sidan bustadhus av desse 3 feriehus. 3 av bygningane i verneområdet. 681 personar evakuert, 393 hus Ingen døde, ingen skadde. 70 personar vart huslause og mista alt dei eigde Finans Norge henta inn info som tilseier skadeomfanget til ca 200 mill kr. Henta bilde frå Nettavisa

32 Mål for attreising og utvikling Fasar: Akutt - er for det meste over. Oppryddinga er langt komme, programmet vil for det meste gjelde attreising og utvikling Attreising og utvikling det viktigaste er å skaffe dei som er råka nye heimar. Samstundes skal Lærdalsøyri bli betre rusta for framtida gjennom rask og effektiv attreisning. Ein katastrofe endrar mange av planføresetnadane, men gir og nye mogelegheiter Attreising og utvikling er meir krevjande enn berre oppbygging men er ein god investering for framtida Verdival Lærdalsøyri skal raskt attende til eit normal liv Minske framtidig sårbarheit Lærdalsøyri skal bli ein effektiv, verdifull og attraktiv tettstad.

33 1 Varsling deteksjon 2 Sprinkling 3 Manuelt sløkkeutstyr 4 Opplæring informasjon 5 Bygningsmessige tiltak 6 Lokal forskrift 7 Tilsyn 8 Innsatsplanar 9 Utstyr 10 Avtalar 11 Tilgang/nyklar 12 Søppelhandtering 13 Brannvernet

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR

RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR 2014 Den største brannen etter 2. verdenskrig Brannaksjon over 3 uker. Brannområde på 15 km2. 64 bygninger gikk tapt på under 12 timer i grendene

Detaljer

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 6 - desember 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008

SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008 SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008 Ove Frigstad Avd.leder ØABV 27.08.09 ØABV FRA 01.01.2008 7 kommuner Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli Areal ca 3.150 km2 Antall innbyggere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015 Erfaringar frå ekstremvêret Nina januar 2015 55 2015 R A P P O R T Erfaringar frå ekstremvêret Nina Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Noregs vassdrags og energidirektorat Rannveig Baaserud Nilsen Rannveig

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya».

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya». 13 GOD LOKALKOKKEN Møt Kari Støfringsdal SIDE 18 19 FRISPARK Av Knut Magnussen SIDE 20 SKRIVEKLØE av Ingvild R. Myklebust SIDE 21 BLIKKET av Bent Are Iversen SIDE 21 FOTO : BENT ARE IVERSEN «Skya» har

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 HAUST Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Grunnkurs redning Elv 2 Administrativ leiing 3 Psykisk Førstehjelp (regionkurs) 3 Voice broadcast 4 Vannredning B (regionkurs) 4 Operativ

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Kommunedel plan trafikksikring

Kommunedel plan trafikksikring 1 VAKSDAL KOMMUNE Trafikksikringsplan, Kommunedelplan trafikksikring 2009-2013 Analyse av ulykker, uhell og utryggleik Forslag og prioritering av tiltak Oppdatert juli 2010. 2 FORORD styre har i møte 26.10.09

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Sivilforsvaret, FORF og FM i SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Stabssjef / leder FOE i politidistrikt, Jan Birger Jacobsen, åpnet seminaret. Han fastslo at seminaret vil bli en årlig foreteelse.

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Beredskapsplan - skogbrann

Beredskapsplan - skogbrann Beredskapsplan - skogbrann Aftenposten 11.6.2008 Foto: Anders Martinsen Skoglyng brann- og redningsteneste iks 01.06.2011 Brant Skogen brannsjef Innhold 1. INNLEDNING 1.1 Generelt 1.2 Skogen som brannobjekt

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 1/2011 FEBRUAR INFORMASJONSSKRIV

Detaljer