Extreme weather, the consequences for health. Bjørn Morten Øen Beredskapssjef Helse Førde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Extreme weather, the consequences for health. Bjørn Morten Øen Beredskapssjef Helse Førde"

Transkript

1 Extreme weather, the consequences for health Bjørn Morten Øen Beredskapssjef Helse Førde

2

3 Sogn og Fjordane Areal km 2 Folketal kommunar Fjellrikt Mange store og lange fjordar Liten befolkning - stort areal - spredd busetnad

4 Døgnambulanse Dagambulanse Båtambulanse Sogn og Fjordane

5 30 Helseradiokart Sogn og Fjordane

6 Ekstremvervarsel Kva betyr det, kor tid og korleis skal vi reagere?

7 Søndag 25. desember kl 0001 Den sterkeste vinden sør for lavtrykket kommer inn mot Nordfjord. blant de 10 sterkeste de siste 30 år Svakere enn nyttårsorkanen (1/1-92) Den sterkeste vinden er ventet søndag kveld mellom kl

8 Søndag 25. desember kl 1251.Sjølv om vinden er venta å verte noko svakare enn Nyttårsorkanen (1/1-92), er det likevel grunn til å tru at den kan gi øydeleggingar, ikkje minst på kraft- og teleinfrastrukturen Det er difor ikkje usannsynleg at det kan skje større eller mindre utfall av straum og erfaringsmessig veit vi at det i så fall kan føre til utfall av teletenester og.

9 Til ettertanke Viktig og riktig informasjon var tilgjengeleg Oppfatta vi bodskapen? Korleis reagerte dei rundt oss? Fylkesmannen Nødetatane Tidlegare erfaringar. Nyttårsorkanen i -92 slo ikkje ut telekommunikasjonen i heile fylket

10 TELE- KOMMUNIKASJON Medisinsk nødhjelp 113 / Legevakt- sentral AMK Førde var operativ heile tida LV- sentral i Førde og Lærdal var operativ LV- sentral på Eid var utan telefoni Varierande kva kommunar som hadde samband og fekk ringt inn Ingen kontakt med Nordfjord sjukehus og fleire av våre institusjonar

11 Personell Fekk ikkje varsla / gitt beskjed Vanskeleg å tilkalle ekstrahjelp Pasientar Ingen kontakt mellom pasient og sjukehus (frå/til) Amulanse-/Nødmeldetenesta Varsling vanskeleggjort/ umogleg Helseradionettet ute av drift Maritimt samband ute av drift Kommunikasjon mellom flyplassar var nede Legevakt. TELE- KOMMUNIKASJON

12 Tele-/Straumforsyning Datasamband Ustabilt i periodar Datasamband til ambulansestasjonane ute av drift Informasjon til publikum / tilsette Internett begrensa nytta Intranett bra i delar av organisasjonen Radio/TV truleg den mest effektive informasjonskanalen (batteriradio!) Kraftselskapa var flinke til å realitetsorientere Manglande system for tidleg varsling av utfall i straum og telenett - Status i Fylkesberedskapsrådet fungerte, men då er «skada» skjedd.

13 Straumforsyning Trefall, utan varige feil etter at tre vart fjerna Varig feil på elektrisk anlegg Større driftsproblem utan varig feil Under ombygging

14 Straumforsyning Hospitalt Nødstrømforsyning fungerte på alle sjukehusa Drivstoffleveranse kunne blitt ei alvorleg utfordring Ikkje alle institusjonar i HF har nødstrøm Kva dersom sprengkulde!!

15 Straumforsyning Prehospitalt Ambulansestasjonar har ikkje nødstrøm Lading av mobil, radio PC ute av drift Lys, varme osv.. (vinter og kulde) Manglande tilgang til drivstoff (pumpesvikt)

16 STENGDE VEGAR

17 STENGDE VEGAR

18

19 STENGDE VEGAR Kombinasjonen stengde vegar manglande telesamband Svært krevjande. Risiko for eige mannskap Vegtrafikksentralen informerte godt Prioritering av vegopning Fylkesberedskapsrådet

20 INFORMASJON/ KOMMUNIKASJON Svært viktig - vanskeleg Kva skal vi informere om? Kva bli situasjonen framover? Koordinering av informasjon Korleis informere? Kven skal vi informere? Kven informerer?

21 INORMASJON/ KOMMUNIKASJON Media som ein ressurs få ut viktig informasjon ROS til NRK lokalt - raskt ute med relevant informasjon Informasjonskanal også til tilsette Hjalp beredskapsleiinga med å få oversikt Stor pågang/press i ein elles hektisk situasjon Mangel på kommunikasjon avlasta «Hendingar» tok fokus litt vekk frå heilskap

22 Kommunane - konsekvensar Manglande nødstrøm ved institusjonane/ kommuneleiing Trygghetsalarmar fungerte ikkje Vegstenging hjelpeapparatet kom ikkje fram (heimesjukepleie) Manglande kommunikasjon internt i kommunen Manglande helsepersonell (t.d. legevakt) Ikkje mogleg å få pasientar til sjukehus Drivstoff.

23 TILTAK i Helse Førde BEREDSKAPSLEIING Tett opp til AMK (som infosentral)..operativ taktisk - strategisk. Få personar med rett kompetanse. Kartlegging av eit utfordringsbilde i stadig endring Sjukehus (pasientar, sentral infrastruktur) Ambulanse / Kommunal legevakt Informasjon Kommunikasjonsløysingar (interne og eksterne utfordringar) Styrking / omdiponering av ambulanseberedskap Informasjonsarbeid Samhandling/prioritering i fylkesberedskapsrådet

24 Fylkesberedskapsrådet Telefonmøte dei mest kritiske dagane God samhandling Kommunikasjonsløysingar Satellitt telefonar Amatørradio Forsvaret etablere eige nett? Prioriteringar Vegopning Fordeling av satellitt telefonar Forsvaret / Kystvakt Viktig informasjonsutveksling Felles oppgåveløysing

25 KVA HAR VI LÆRT? Det utenkjelege skjer! Beredskapsarbeid må prioriterast Ein må vere Pro- aktiv (ekstremvervarsel) Aktivere linjeleiinga ansvar- og oppgåvedeling Gjensidig avhengighet Samarbeid og samordna planverk Kartlegge tilgang på ressursar og alternative løysingar

26 KVA HAR VI LÆRT? Etablere/sikre kritiske kommunikasjonsløysingar Telefoni, data Kartlegge og systematisere alternativ (plan) Sikre intern infrastruktur Nødstrøm Prioritet avtaler - drivstoffleveranse Informasjon Beredskapsplan revisjon/ta inn læringspunkt ROS- analyse Tiltakskort!!! Operativt Taktisk Strategisk nivå Plan for korleis tilsette og leiarar skal reagere i slike situasjonar Opplæring/øving

27 KVA HAR VI LÆRT? Ambulansepersonell med: Erfaring Lokalkunnskap Innbyggjarar Ressursar Personellplanlegging Unntak frå AML Tilsette tar ansvar og stille opp Stor lokal innsats og kreativitet på eige initativ. Manglande sambandskunnskap

28 VEGEN VIDARE Beredskap har fått prioritert!!! Ressursar tilført Nødstrøm Planlegg utskifting og oppgradering Drivstoff Avtaler Kartlegge alternative løysingar

29 VEGEN VIDARE Kommunikasjonsløysingar Satellitt telefonar IP- telefonar Lync Facebook/Twitter konto Betra samhandling og samarbeid Fylkesmann og fylkesberedskapsrådet Kommunane Nødetatane Internt i HF og RHF LÆR AV ANDRE

30 FAST MØTEPUNKT I ALLE KOMMUNAR ambulanse, legevakt, brann, kommuneleiing, publikum osv.. Kommunikasjonløysingar Nødstraum tilgjengeleg Informasjonsteneste Kommunikasjonsknutepunkt Vaktberedskap Tilrettelagt for beredskapsleiing Alle veit kor dei kan søkje informasjon og få hjelp i vanskelege situasjonar!

31 ANDRE TILTAK Prosjekt Virtuell AMK Etablering av CIM Viktig med kommunikasjon på tvers Kriseweb integrert i ny intranettløysing (mål)

32 Kritiske kommunikasjonssystem Telefoni Radiokommunikasjon Støttesystem AMIS Kartsystem Lydlogg PAS/EPJ Radiologi Laboratorie Intra-/internett/Sharepoint KS- handbok Andre hospitale system Fleire og fleire av våre kritiske kommunikasjonssystem er ITbaserte. Har vi god nok tryggleik? Er beredskapen godt nok ivaretatt? Samarbeid på tvers har vi nytta potensialet? Lokal kompetanse.

33 Spørsmål

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407 7694/2013 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.09.13 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Vi

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgjeve av: Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-302-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015 Erfaringar frå ekstremvêret Nina januar 2015 55 2015 R A P P O R T Erfaringar frå ekstremvêret Nina Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Noregs vassdrags og energidirektorat Rannveig Baaserud Nilsen Rannveig

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

Alternativ drift av legevaktsentraler

Alternativ drift av legevaktsentraler Saksnummer: 2004/00026-4 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Alternativ drift

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan VF-rapport nr. 15/2000 Breiband i Sogn og Fjordane Handlingsplan versjon 1.0 Odd Erik Loftesnes, Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Svein Ølnes, Vestlandsforsking VF Rapport Tittel Breiband i Sogn og Fjordane

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING TYSNES KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING Overordna beredskapsplan Vedteke i kommunestyret 18. november 2008 Revidert av rådmannen 21. mars 2013 Revidert av rådmannen 13. desember 2013 Revidert av rådmannen

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer