Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013"

Transkript

1 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise

2 Region Helse Vest

3 Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Divisjon for intern service Har institusjonar i kommunane Lærdal, Sogndal, Høyanger, Førde, Flora og Eid Ambulansestasjonar rundt heile fylket

4 Institusjoner i Helse Førde Sogn og Fjordane Nordfjord Sykehus Psykiatrisenter Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Florø Poliklinikk Førde Sykehus ( Somatisk and Psykiatrisk) Ungdomsavdeling for psykisk helse Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Høyanger (Tronvik) Psyiatrisk lang tids avdeling Sogndal Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Psykiatrisenter Lærdal Sykehus Ca tilsette

5 Våre tenester Helse Førde skal yte spesialiserte helsetenester til folk i Sogn og Fjordane Tenestetilbodet i Sogn og Fjordane skal være basert på moderne kunnskapsbasert diagnose og behandling Den moderne spesialiserte helsetenesta skal være kunnskapsbasert Hovedoppgåver Pasientbehandling utdanning av helsepersonell forskning opplæring av pasienter og pårørende

6 Rekruttering utfordringar nasjonalt/regionalt Spesialisthelsetenesta i Norge står overfor eit enormt rekrutteringsbehov dei neste åra. Situasjonen er den same i foretaksgruppa Helse Vest, som stipulerer eit behov for nye medarbeidarar dei neste 8 åra. Dersom alle skal rekrutterast gjennom auka nyutdanning, må kvar tredje ungdomsskuleelev på Vestlandet velje helsefag fram mot år Våre hovudutfordringar blir dermed å rekruttere dei nye medarbeidarane vi treng samt å behalde dei vi allereie har.

7 Samanlikning demografi - sjukepleiarordninga

8 Samanlikning demografisjukehuslegeordninga

9 Samanlikning demografifellesordninga

10 Korleis møter vi utfordringa? Behalde tilsette (senior/livsfasepolitikk) Auke gjennomsnittleg pensjonsalder Auka stillingsprosent i deltidsstillingar Redusere turnover Ny-rekruttering Rekrutterings- og kommunikasjonstiltak Arbeidsgruppe i Helse Vest Felles løysing og tiltak Overordna bodskap «Jobb med meining» og «Nokon treng deg» Målgruppe: Unge, foreldre, studierådgjevarar, eksternt helsepersonell, folk som jobbar i andre yrke, eigne tilsette/org, utdanningsinstitusjonar, Media, Politikarar Omdøme Haldningar til eigen arbeidsplass

11 Mange mogelegheiter i Helse Førde Vi treng medarbeidarar med helsefagleg utdanning. I tillegg kan vi tilby jobbar innan mange andre yrke

12 Noen stillingstyper i sjukehus Sjukepleiarar Hjelpepleiarar Helsefagarbeider Legar Psykologar Radiografar Bioingeniørar Fysioterapeutar Ergoterapeutar Ambulansepersonell Kontorpersonale (legesekr) Kjøkkenpersonale Portørar Reinhaldspersonale Ingeniørar Økonomar Andre merkantilt personell

13 Bioingeniør Bioingeniøren tar ulike prøver av pasientane og analyserer prøvene 6

14 Kva gjer ein Bioingeniør Bioingeniøren har også ansvaret for å orientere pasienten om føremålet med prøvene, og skal i tillegg rettleie anna helsepersonell

15 Fysioterapeuten arbeider med menneske som har, eller kan få problem med rørsle-funksjonar Fysioterapeut

16 Kva gjer ein fysioterapeut Fysioterapeuten driv med rettleiing og opptrening etter skade/sjukdom

17 .

18 Som sjukepleiar møter ein mange menneske og personlegdomar dette er både utfordrande og spennande Sjukepleiar

19 Sjukepleiar Sjukepleiaren møter menneske med mange ulike sjukdomar Samarbeid med andre yrkesgrupper er nødvendig for å gje pasienten så god hjelp som råd

20 Spesialisering som sjukepleiar Etter nokre år som sjukepleiar er det mogleg å spesialisere seg innan Kreftsjukepleie Barnesjukepleie Anestesi/operasjon/ intensiv Jordmor Psykiatri m.m.

21 Mor og barn

22 Hjelpepleiar/Helsefagarbeidar Hjelpepleie er eit praktisk yrke der ein arbeider nær pasienten

23 Hjelpepleiar/Helsefagarbeidar Hjelpepleiaren jobbar saman med sjukepleiarar og lege, og utfører dagleg stell og pleie

24 Sekretær Helsesekretæren skriv pasientjournal på datasystemet etter diktat frå legen Helsesekretæren administrerer også praktiske rutiner som t.d. å kalle pasientar inn til undersøking

25 Å arbeide som helsesekretær er spennande og utfordrande. Dei samarbeider med mange yrkesgrupper Sekretær

26 Radiografen har teknisk kompetanse Han/ho har også ansvar for sjukepleie og omsorg til pasientane når dei er i avdelinga Radiograf

27 Nokre ser meir enn andre - radiografen har ansvar for å framstille bilete av høg kvalitet. Dette krev både medisinsk og god teknisk kunnskap Radiograf

28 Ergoterapeuten arbeider med menneske som har fysiske eller psykiske problem. Ein viktig del er førebyggjande arbeid der målet er å hindre at problem oppstår Ergoterapeut

29 Eit grunnprinsipp er at klienten skal delta aktivt i sin kvardag Ergoterapeut

30 Legen har ansvar for å stille diagnose, og iverksetje best mogleg behandling Lege

31 Lege På sjukehuset er det mange avdelingar og spesialitetar innan legefaget. Kirurgi Ortopedi Indremedisin Pediatri Gynekologi Nevrologi Auge- øyre nase hals osb.

32 Kokk/kjøkkenmedarbeidar God mat er viktig for at pasienten skal trivast og bli frisk

33 Utviklinga går imot meir bruk av IT i sjukehusdrifta. SSSF vil trenge fleire gode IT medarbeidarar i framtida IT medarbeidar

34 Ved Sjukehuset arbeider det fleire typar fagarbeidarar Teknisk fagarbeidar

35 Transport/ambulanse

36 Kompetanse ved NSH Pasientgruppene som i hovudsak vil ha størst behov for tenester ved NSH no og framover har behov for tenester på tvers av mange fagområde, både psykisk helsevern, kirurgi og medisin. Det er behov for formell breiddekompetanse tilpassa dei store pasientgruppene (eldre pasientar) som vil bruke Nordfjord sjukehus. Utvikling av geriatrisk kompetanse (eldremedisin) er ei spesialisering med ei tverr- /fleirfagleg tilnærming som ivaretek breidda. Å sikre tilstrekkeleg kompetanse innanfor geriatri/eldreomsorg/aldring er derfor viktig.

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 2006 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

1 Overordna tiltak og føresetnader

1 Overordna tiltak og føresetnader 1 Overordna tiltak og føresetnader 1.1.5 1.1.7 A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer