FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar Beredskapssamling 9. mai Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen"

Transkript

1 Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Beredskapssamling 9. mai 2014

2 LOGG; KRISELEDELSEN Kl. 22:18 Fullalarm 10 min Flatanger brannvesen setter resurs på lokal brannstasjon 37 min FB varsler operativ leder i kriseledelsen (rådmannen) 60 min Alle i kriseledelsen er varslet (ordfører, lensmann og helse og omsorgsjef) + fylkesberedskapssjef (Kl ) 1 ½ time Kriseteam (POSUM-gruppa) ble samlet 3 timer Kriseteam var operativ på Drageid leirskole som var evakueringsplass for berørte 8 timer Full media dekning fra ca kl timer 1. Presse konferanse kl 12.00, 2.pressekonf. Kl timer Justisminister, fylkesmann og politimester besøker Flatanger Dag 2 Stormøte med berørte kl Pressekonferanse kl Dag 4 Kongeparet besøker Flatanger og brannområdet Dag 5 Brannen blusser opp igjen Dag 8 Statsministeren besøker brannområdet

3 Brannområdet i Flatanger Meget sterk vind 29ms Kaldt 4-5gr Mørkt og natt Uran 2 mil Jøssund 3 mil Utsikter om bistand fra helikopter Begrenset mobildekning. Akutte fase; Brann, ambulanse, politi. Rådmann kobles på. Øvrige kriseledelse; lensmann, ordfører, helse og omsorgssjef. Vår første reaksjon, dette blir meget dramatisk! Startfasen er meget godt håndtert. Vanskelige forhold

4 FLATANGER BRANNVESEN Godkjent brannording stk 13-objekter Tilsyn og feiing i boliger og hytter Hovedstyrke Lauvsnes 12 brannkonstabler 4 utrykningsleder Brannsjef og varabrannsjef Depotanlegg Utvorda (6 mannskap) Jøssund (6 mannskap) Hasvåg (6 mannskap) Rekrutteringslag

5 s vurdering Etter innføring fra brannsjef og utrykningsleder var det klart at dette ble en dramatisk hendelse. Fikk også tidlig klarhet i at evakuering ble iverksatt og nødvendige redningsetater var alarmert. Etter hvert redningsaksjon operasjonssentral har hovedansvar, der 110-sentral med styrket stab koordinerte brannbekjempelse. Kommunal kriseledelses hovedrolle ta vare på egne innbyggere info og kriseteam, praktiske forhold

6 Ordførers vurdering Brannen sprer seg raskt Den vil nå bebyggelsen før det blir lyst Tapet av materielle verdier vil bli meget stort Media er klar over brannen, men ikke omfanget, etter kl starter mediefokuset Min mobil har registrert 150 hendelser 28.jan

7 TEGNFORKLARING Uskadde bygninger 4 Skadde bygninger Tallet viser antall bygninger Illustrasjonen viser området der brannen har herjet. Arnestedet er lokalisert til Uran. I følge politiets tall så er det 66 skadete bygninger. Kommunen opererer med 64 skadete bygninger, derav 24 er fritidsboliger/bolighus. Avviket skyldes nok at politiet har talt bygninger som kan være så små at de ikke regnes som bygninger etter kommunens definisjon. Antatt arnested 1 28

8 KO Stopp punkt

9 Småværet Hasvåg C B D A D - Brannfront i forkant av vinden Veglengde 3 km med mange branntunger Hasvågskaret A Hårstad Uran FV

10 FLATANGER KOMMUNE Bilde fra Hasvåg Fritid mot Småværet/Gammelgården kl. 05:12

11 SMÅVÆRET FLATANGER KOMMUNE

12 EVAKUERING LOGG; Kl. 22:28 Utrykningsleder ble satt i beredskap på brannstasjonen Kl. :40 Forhåndsvarsel til 110 om evakuering ber politi om vurdering Kl. :51 Brannsjef på Jøssund og varsler evakuering til lokal brannst. og 110 Kl. 23:10 Brannsjef og brannbil på Uran. Starter evakuering i området m/ kjentmann Kl. 23:15 Brannsjef i kontakt med depotstyrke (Marte) som har ringt til beboere og bedt dem om å forlate området og ble satt i kontakt med utrykningsleder på lokal brannstasjon Kl. 00:00 Politi på Uran Kl. 00:25 Politi på Hasvåg Kl. 00:29 Evakueringen i område utført KL. 01:00 Kommando plass settes (KO)

13 Rask evakuering kan ha reddet liv 3. februar 2014 Politimester Trond Prytz tror den raske evakueringa kan ha reddet liv, da storbrannen brøt ut på Sørnesset mandag kveld. - Jeg er redd det kunne ha gått liv, uten den raske evakueringa. Det var ikke mye å gå på, sier Prytz til Flatangernytt. Vist stort mot Trond Prytz forteller til Flatangernytt at han er imponert over innsatsen til brannmannskapene. - Svært mange har vist stort mot, sier han. Spesielt er han imponert over den tidlige evakueringen mandag kveld. - Innsatsen i forhold til å redde liv, har vært fenomenal. De så faren, og var resolutt i å sette i verk evakuering, sier Trond Prytz. Fakta: 64 bygninger, derav 23 bolighus og fritidshus, gikk tapt i storbrannen. 250 brannmannskaper og 165 fra Sivilforsvaret kjempet mot flammene. Et område på 15 kvadratkilometer er avsvidd på Sørnesset.

14 Mange sterke historier Det er 16 personer i brannvesenet på Lauvsnes, alle ansatt i 1,25- prosentstillinger. Tolv av dem var med på den første utrykningen til brannen. Vi sto i 15 timer fra vi rykket ut til vi ble avløst, forteller utrykningsleder Marius Olsen. Både Olsen og andre sitter igjen med sterke historier etter den intense kampen mot flammene. Brannen var som en motor som kom turende, sier utrykningslederen. Og han er klar på at flammene var ustoppelige. Hadde vi hatt brannbiler, ville vi hatt oppbrente brannbiler.

15 Kommunal kriseledelse Overordnet leder: Ordfører Operativ leder: Rådmann Teknisk sjef/brannsjef (Erstattet med utrykningsleder) Lensmann Helse- og omsorgssjef (leder kriseteam) Oppvekstsjef Økonomikonsulent (loggfører)

16 KRISELEDELSEN Ta vare på berørte innbyggere Enormt informasjonsbehov Praktisk bistand, Nav, forsikring, bolig Kriseteamets rolle, døråpner til andre Stort planleggingsarbeid, møter, besøk, media Kartlegging av skadeomfang Tilgjengelighet, døgnåpent Regjeringas støtte og garanti

17 Kriseledelsens evaluering Håndtering av media og info til innbyggere /berørte fungerte bra. Kontakt mellom kriseledelse og innsatsstyrker fungerte etter forholdene bra. Kriseteam har vært tett på gode tilbakemeldinger. Har vært «på» når det gjelder å løse praktiske utfordringer for berørte (NB. Ansvarsavklaringer)

18 Kriseledelsens evaluering Forbedringspunkter: - Forberedte evakueringssteder (avtaler?) - Hvem utløser aktivitet til kriseteamet i en redningsaksjon. - Rutiner registrering av evakuerte - Kontakt kriseledelse/servicekontor i starten, lokalisering av kriseledelse i starten - Tidlig info til egne ansatte.

19 SUKSESS -KRITERIER Tidlig innsats fra lokal depotstyrke (4 stk) kl 22:30 Tidlig evakuering kl 23:26 alle beboere evakuert til Drageid Leirskole ( stk) Tidlig anmodning av slokkehjelp fra nabobrannvesen kl 22:33 og 22:36 ( Namsos med innsatsstyrke 6 stk med mannskapsbil og tankvogn kl 02:39 og full røykdykkingsutstyr) Tydelig oppgavedeling av hovedstyrken kl 23:10 (slokking på Uran og sikre branngate Uran Uranvannet) Tydelig prioritering av branngater ( FV av nabobrannvesen og sivilforsvaret fra Uranvannet Jøssundfjorden) Storalarm godt samarbeid mellom nødetaten, sivilforsvaret og kommunens kriseledelse

20 Sentralt for suksess Kortreist beredskap Lokalkunnskap Lokal myndighet med lokalkunnskap og brannfaglig kunnskap.

21 ØVING GJØR MESTER IUA Namdal Vi utfører de samme oppgaver i en krise som i det daglige, viktig at vi tar våre roller Kriseøvelse og rolleøvelse er avgjørende Evaluering og forbedringsfokus med bakgrunn i en stor hendelse er viktig Samhandling, Brann, politi, ambulanse sivilforsvaret, Kystvakta, forsvaret, redningsskøyta, fylkesmannen, kommune

22 Nord Trøndelag Brønnøy Namsskogan Namsos Namdalseid Verran Steinkjer Trondheim FLATANGER KOMMUNE 21 brannvesen deltok Sivilforsvaret 165 mannskaper fra 10 fig grupper 30 mil 21 mil 10 mil 7 mil 10 mil 11 mil 23 mil Flatanger Brønnøy Namsos Namdalseid Steinkjer Namsskogan Trondheim

23 FLATANGER KOMMUNE Aksjon over 3 uker Ingen kommunal oppgave - finansielt Sivilforsvaret Ca. 1 mill kr. 4 årsverk 150 stk 11 fig. grupper Kalkulert utgift for brannvesens innsats ca. 8 mill kr.

24 Gjenoppbygging Nye planer for turistanlegg på Småværet Før og etter????? Den første hytte er under oppføring!

25