Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker"

Transkript

1 Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker

2 Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret kan gi støtte til Forsvaret i fredstid, men kan ikke støtte Forsvaret i krig. Sivilforsvaret skal ikke erstatte primæransvarlige etater, men utgjøre et supplement ved hendelser som krever stor ressursinnsats

3 Forsterkning - rolle Hendelser som krever betydelig ressursinnsats på en gang volum over tid utholdenhet Hendelser som krever et bredt spekter av oppdrag Mindre oppdrag støttes også når lokalt tilgjengelige ressurser og responstid hos nødetatene spiller inn

4 Forsterkning - anmodning Rettes til distriktssjefen/vakthavende i Sivilforsvarsdistriktet Kan gjøres av "alle" unntatt private og frivillige organisasjoner Kan iverksettes basert på nyheter, rapport fra egne mannskaper m.m. Hvert enkelt oppdrag analyseres før personell og materiell mobiliseres

5 Forsterkning - bruk Øke yteevnen til nød- og beredskapsetatene ved uønskede hendelser utover det de er dimensjonert for å håndtere Samfunnsnytte og eventuell øvingsverdi vurderes Egne avtaler med Kystverket, Helsedirektoratet, Politiet, Statens havarikommisjon for transport, Røde kors med flere

6 Forsterkning - rapportering Ved større hendelser etableres det kontakt med DSB/SIV Loggføring skjer i DSB CIM Distriktene rapporterer ukentlig innsatser elektronisk i Sivilforsvarets innsatsrapporteringssystem DSB yter støtte, holder oversikten og rapporterer videre. De overtar ikke ansvaret, men kan ta initiativet til samarbeid/kontakt på tvers av berørte aktører

7 Hendelser per 20 januar

8 Forsterkning - kapasiteter Organisert struktur med evne til volum og utholdenhet Kort responstid (1-2 timer) Avdelingene har utvalgte mannskaper med lokalkjennskap og utdannede ledere som er øvd i samvirke Styrke på 8000, der ca 750 rulleres hvert år Fredstid styrke på ca 4000 fordelt på 134 fredsinnsatsgrupper (FIG), 16 mobilerenseenheter (MRE) og 134 radiac-lag (RAD) Grunnutdanning og årlige øvelser sikrer enkeltmannsferdigheter

9 Forsterkning type oppdrag Kommandoplasstjenester Sambandstjenester Vakthold og sikring Brannslokking Vannforsyning Lensing Rydding og sikring av infrastruktur og bygninger Sanitet og førstehjelp Mottakssenter, evakuerte og pårørendesenter Søk/leteaksjoner Håndtering av store menneskemengder Radiac referanse- og beredskapsmålinger Logistikkstøtte Tilføre spesiell fagkompetanse Bistand ved akutt forurensing

10 Telemark sivilforsvarsdistrikt FIG Vinje pers, lager i Åmot FIG bil 4WD Snøscooter Måleinstrument for rad FIG Rjukan 48 pers, lager Svaddevegen 139 FIG-bil VHF repeater Jernhest Varmetelt FIG/IG Notodden pers, lager Merdavegen 18A FIG bil Liten RIB med påhengsmotor Snøscooter Varmetelt Områdebelysning VHF repeater Måleinstrument for rad FIG Midt-Telemark pers, lager Gvarv FIG bil 4WD 1 stk ATV Måleinstrument for rad FIG Seljord pers, lager ved brua FIG bil Varmetelt Måleinstrument for rad FIG Nissedal pers, lager ved brannstasjonen FIG bil Liten RIB med motor Varmetelt Områdebelysning Måleinstrument for rad FIG Kragerø pers, lager Kalstad FIG-bil Måleinstrument for rad MRE Telemark 24 pers, lager Skrukkerød Ford Excursion Dekontaminieringsenhet Måleinstrument for rad Varmetelt FIG Skien 72 pers, lager Kapittelgata 5 FIG bil FIG Porsgrunn og distriktskontor pers, lager og kontor Skrukkerød Lastebil med krokløft Transporter 4WD 1 stk ATV(Lån fra Starum) Varmetelt VHF repeater Jernhest Otter forsterkningspumpe 24 KV strømagregat Måleinstrument for rad

11 Beskyttelse Sivilforsvaret beskytter befolkningen mot virkningene av krig og terrorhandlinger gjennom varsling, evakuering, drift av tilfluktsrom, organisering av måletjeneste og mobile rensestasjoner Bidrar også ved naturhendelser som flom, skogbrann, ras m.m. ved bruk av FIG Genevekonvensjonen gir Sivilforsvaret rett til beskyttelse mot direkte krigshandlinger

12 Beskyttelse - tilfluktsrom Permanente beskyttelsesrom Ca rom med plass til ca 2,5 millioner Eier ansvarlig for vedlikehold Sivilforsvaret fører tilsyn og behandler søknad om bygg-/bruksendringer Tilfluktsrom kan i fred utnyttes til andre formål så lenge det raskt kan klargjøres ved behov

13 Beskyttelse - varsling I fred har Sivilforsvaret ca 1250 tyfonvarslingsanlegg som når ca halvparten av befolkningen Anleggene er primært i byer og tettsteder, men også langs vei og jernbane hvor det fraktes farlig gods og ved virksomheter hvor det kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer "Viktig melding lytt på radio" utløses i fred av politiet

14 Beskyttelse - Evakuering Bistand ved pålegg om evakuering/krigsutflytting Aktuelle oppgaver er Etablere samleplass for evakuerte Registrering Midlertidig forpleining Transport Kontrollpunkt I fred kan politiet anmode om bistand til å gjennomføre en evakuering

15 Beskyttelse - luftvarsling Har i oppgave å varsle befolkningen i byer og tettsteder om mulige luftangrep Gis gjennom et landsdekkende radiostyrt nett av tyfonvarslingsanlegg Organisert i to grupper ved Luftforsvarets varslingsstasjoner (CRC) Sørreisa og Mågerø Eneste krigsoppsetning som øves i fredstid to ganger per år

16 Samvirke Sivilforsvaret er en sentral samvirkeaktør i redningstjenesten med et ansvar for å ta initiativ og følge opp samarbeid med nødetatene, kommunene, Fylkesmannen, militære myndigheter, frivillige organisasjoner og andre Felles øvelser, kurs, seminarer og fagdager bidrar til kvalitativ utvikling av samvirket, og forsterker relasjonen mellom aktørene God kompetanse innen beredskapsog øvingsplanlegging samt stabsledelse

17 Takk for oppmerksomheten (kilder: Operativt konsept for Sivilforsvaret 2012, utgitt av DSB)

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31 KURSPLAN Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2015 Ikrafttredelse 1. mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2010: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern Illustrasjon: Statens strålevern/inger Sandved Anfinsen www.koboltdesign.no Plangrunnlag for kommunal atomberedskap Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP FIG 10

KURSPLAN. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP FIG 10 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer