Manual for testveiledere, Regnetesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for testveiledere, Regnetesten"

Transkript

1 Manual for testveiledere, Regnetesten

2 1 Om Regnetesten Bakgrunn for testen Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen Hvem kan benytte Regnetesten? Begreper Regning Læringsmål for regning Nivåer og læringsmål Grunnleggende regning Læringsmålene og oppgavene Sammenheng med læringsmålene Området tall Testegenskaper En adaptiv flertrinnstest Oppgavetyper Testing Pålogging Testgjennomføring praktiske råd Hjelpemidler Resultatet på skjermen Testenes tilgjengelighet Rapporter Testsystemet Logg inn Navigering Systemkrav for Regnetesten Nettlesere Java Skjermoppløsning Feilmeldinger Får ikke hentet ut rapporten for deltakerne mine Deltakerne får ikke opp testen Vedlegg Sertifisering og taushetserklæring

3 1 Om Regnetesten 1.1 Bakgrunn for testen Regnetesten er blitt utviklet i et samarbeid mellom Vox og CITO i Nederland. Vox har oversatt og tilpasset alle spørsmålene til norske forhold. Oppgavene i testen har blitt pilotert for å kontrollere at nivåene i testen tilsvarer de norske Læringsmålene i regning. Målgruppe Målgruppen for Regnetesten er voksne som har behov for å heve sin grunnleggende kompetanse i regning i arbeidslivet, i samfunnslivet eller i utdanning og opplæring. Regnetesten som pedagogisk verktøy Regnetesten er tenkt som pedagogisk verktøy for å kunne diagnostisere opplæringsbehov, vurdere underveis og for å måle læringsutbytte etter gjennomført opplæring. Det vil si at Regnetesten hjelper til å analysere styrker og svakheter i en persons regneferdigheter. Ved å kartlegge kursdeltagernes regne kompetanse både i forkant av opplæringen og underveis, er det lettere å tilpasse innholdet i kurset til deltakernes faktiske kunnskaper, ferdigheter og forståelse. Resultatene, for den enkelte kursdeltaker eller for hele grupper, hjelper læreren til å målrette undervisningen mer hensiktsmessig. Ved å ta testen på nytt etter at kurset er gjennomført får man målt læringsutbyttet. Det er viktig å tenke gjennom hvordan testen skal introduseres til testtakerne. Ved bruk av testen bør det fokuseres på at resultatet først og fremst er nyttig for å kunne tilby opplæring på riktig nivå. Det er også viktig å tenke gjennom hvem testen er egnet for, og å ikke teste deltakere uten hensiktsmessige forutsetninger. 1.2 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen For at gjennomføring av testen skal være hensiktsmessig, må noe grunnleggende kunnskap om bruk av pc, norsk språk og regning være på plass. Digital kompetanse For å kunne gjennomføre Regnetesten må brukeren kunne bruke mus og tastatur, samt beherske enkel navigering. Regneferdigheter For elever med lite skolegang, svært svake regneferdigheter og/eller matteangst, bør det vurderes om ikke andre kartleggingsmetoder kan være mer hensiktsmessige å ta i bruk. Det er også viktig at testtakerne er inneforstått med hvorfor de skal ta testen og hva de kan få ut av den. 3

4 Leseferdigheter Det anbefales at testtakere har språkferdigheter på norsk som tilsvarer omtrent B1 1 etter det felles europeiske rammeverket for språk. B1 tilsvarer norskprøve 3 for voksne innvandrere som er avsluttende prøve på den statlig finansierte norskopplæringen som innvandrere i Norge tilbys. På dette nivået vil man kunne lese tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk eller vanlige ord knyttet til arbeidet. Man skal kunne forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid og emner som er av personlig eller faglig interesse. 1.3 Hvem kan benytte Regnetesten? Regnetesten er ment brukt i forbindelse med opplæring i regning. Testveiledere for Regnetesten skal være sertifisert av Vox. Vi anbefaler at lærer i regning også er testveileder. Hvis testveileder ikke skal foreta opplæringen, må læreren være tilstede under kartleggingen. Sertifisering Interesserte kan melde seg på sertifiseringskurs på våre hjemmesider Testveileder må undertegne en Taushetserklæring, se side 15, Vedlegg. Testbestilling Regnetesten er gratis og kan bestilles på Ved bestilling får testveileder tilgangskoder, kandidat ID og passord til kursdeltakere som skal ta Regnetesten. Bruk Testen er nettbasert og krever tilgang til pc med nettforbindelse. Alle oppgavene skal besvares mens brukeren er inne i selve testprogrammet. Går man ut av programmet, avsluttes testen. Testlokale Testlokalet skal tilfredsstille Arbeidsmiljølovens 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet. 2 Begreper 2.1 Regning Vox definerer regning som de matematikkrelaterte ferdighetene man trenger for å fungere i dagliglivet. Det handler om den kompetansen voksne trenger for å mestre utfordringer i hverdags- og arbeidsliv hvor tallforståelse, måleferdighet og tallbehandling inngår. 1 Oversikt over det europeiske rammeverket finnes her: 4

5 2.2 Læringsmål for regning Testoppgavene baserer seg på læringsmålene for regning. Vox har utarbeidet læringsmålene i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, og de skal være et hjelpemiddel for å gi opplæring i grunnleggende ferdigheter til voksne. Læringsmålene finner du på Her finner du også digitale læringsressurser, oppdatert informasjon om kurs med mer. 3 Nivåer og læringsmål Læringsmålene er delt inn i tre nivåer og hvert nivå beskriver hva som kjennetegner kvalifikasjonene på dette nivået. For hvert nivå beskrives flere læringsmål. Læringsmålene på Nivå 1 2 beskriver en matematisk minimumskompetanse for å kunne nyttiggjøre seg matematisk informasjon i dagliglivet. Læringsmålene på Nivå 3 beskriver den kompetansen som er nødvendig for å kunne regne og bruke matematikken rundt seg på en selvstendig og god måte. Læringsmålene på Nivå 4 beskriver en mestringskompetanse man må ha for å håndtere matematikkholdig informasjon man møter i hverdagslivet på en trygg og kritisk måte. 3.1 Grunnleggende regning Grunnleggende ferdigheter i regning dreier seg om - tall - måling - statistikk Tall Tallforståelse og tallbehandling dreier seg om å kunne telle og sortere, ordne etter størrelse og antall og å kunne uttrykke tall skriftlig og muntlig. Det handler om å forstå små og store tall, hvordan de er bygget opp i posisjonssystemet og å kunne regne. De fire regneartene er sentrale. Det å kunne forstå og behandle tall omfatter både hele tall, desimaltall, brøk og prosent. I regning er det lagt vekt på å kunne nyttiggjøre seg tallene på de arenaene man opptrer og det å kunne avrunde tall og gjøre overslag når man handler, eller orientere seg i en tidtabell er eksempler på det. Måling Å måle handler om å knytte tall til mengder og størrelser. Å kunne angi hvor langt, hvor mye og hvor lenge krever at man kan bruke måleutstyr som metermål, vekt og klokke. Måling handler også om å kunne velge passende måleenheter, å kunne anvende informasjon i en arbeidstegning og vurdere resultater. I hverdagslivet kan det være å følge en oppskrift, finne arealet av et gulv eller vurdere når man må gå hjemmefra for å rekke neste buss. 5

6 Statistikk Statistikk handler om å samle, sortere, presentere og vurdere data på en oversiktlig måte. Det kan være å lese tabeller og diagrammer i offentlig informasjon og det kan være å produsere statistisk materiell selv. I regning kan det dreie seg om å telle opp og sortere gjenstander, holde oversikt over innkomne og utgående varer i et skjema eller vurdere kostnader i forhold til et gjennomsnitt. Sannsynlighet er et annet tema i regning. Vurdering av sannsynlighet inngår i å vurdere risiko ved opptak av lån eller tenke over sjansen for å vinne i pengespill. 4 Læringsmålene og oppgavene 4.1 Sammenheng med læringsmålene Oppgavene i testen er hentet fra Nederland og valgt ut slik at de passer med læringsmålene for regning. Oppgavene er tilpasset nivåene i læringsmålene og fordelt på områdene tall, måling og statistikk. 4.2 Området tall Av praktiske og testtekniske hensyn er tall delt inn i to ulike grupper. Tall 1 omfatter det som har med forståelsen av tall å gjøre. Slik som posisjonssystemet, forståelsen av matematisk notasjon, bruke grunnreglene og de fire regneartene. Tall 2 omfatter brøk, prosent og desimaltall og sammenhengen mellom disse. 5 Testegenskaper 5.1 En adaptiv flertrinnstest En adaptiv test er karakterisert ved at den tilpasser seg svarene som testkandidaten gir. Regnetesten er en adaptiv flertrinnstest. Det vil si at kandidatene blir testet i blokker av oppgaver på tre trinn. Etter å ha gjennomført Regnetesten har kandidatene blitt prøvet i oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad. Antallet oppgaver en kandidat har besvart riktig vil derfor ikke være et mål på kandidatens nivå. Oppgavene i de forskjellige blokkene er fast. I blokken på første trinn er det åtte spørsmål. På andre trinn er det to blokker à tolv spørsmål og på tredje trinn er det tre blokker à åtte spørsmål. Oppgavene i testblokkene er plukket ut etter forventet vanskelighetsgrad, som er basert på resultatene etter piloteringene. Testkandidatene blir ledet ulike veier gjennom blokkene avhengig av hvordan de svarer. Totalt består en fullført test av 28 oppgaver. 6

7 Nivå 1 2, 3 Nivå 1 2, 3, 4 Nivå 3, 4 Figuren viser sammenhengen mellom blokkene på de tre trinnene. Når kandidaten har flere enn fem riktige svar i første blokk blir hun ledet videre til den vanskelige varianten i andre trinn. Når hun har flere enn åtte riktige svar på andre trinn blir hun ledet videre til den vanskelige varianten på tredje trinn. For å teste ved oppstart, underveis og ved slutten av et kurs, kan man benytte Regnetesten flere ganger. For å unngå at kandidaten får samme inngangsspørsmål hver gange, er det laget to ulike versjoner, A og B av første oppgaveblokk. Vanskelighetsgraden til de to versjonene er like. Versjon A finner man i Regnetesten I og versjon B finner man i Regnetesten II. Ved å teste etter kurs, kan man få en indikator på læringsutbyttet av kurset. En ettertest kan også brukes som utgangspunkt for å samtale med deltakeren om utbyttet av kurset og om veien videre. 5.2 Oppgavetyper Det benyttes to forskjellige oppgavetyper i Regnetesten, flervalgsoppgaver og fyll inn oppgaver. Flervalgsoppgaver Flervalgsoppgavene har bare ett riktig svar. Testkandidaten klikker på det alternativet som hun velger. Et eksempel: En euro kostet på et tidspunkt 8,39 kroner. Robert kjøpte varer for 145. Omtrent hvor mye var dette i norske kroner? 7

8 1200 NOK 1250 NOK 1100 NOK 1150 NOK Fyll inn Markøren settes i tekstboksen, og man skriver inn svaret ved hjelp av tastaturet. Eventuelle ekstra blanke tegn har ingen betydning. For å angi klokkeslett er det i noen tilfeller satt av to numeriske bokser. I den første skriver man inn timene og i den andre minuttene. Når man skriver inn desimaltall kan man velge om man vil skrive dem med komma eller punktum. 6 Testing 6.1 Pålogging Påloggingsvinduet ser slik ut: Testkandidaten fyller inn navn og passord som er blitt utdelt og klikker på logg inn Etter å ha logget inn, blir kandidaten først bedt om å fylle inn sine demografiske data. Deretter trykker man fortsett og blir ledet til første oppgave. 6.2 Testgjennomføring praktiske råd Testen skal gjennomføres med en testveileder og eventuelt lærer tilstede, som kan bistå med eventuelle tekniske eller pedagogiske råd. Tillatte hjelpemidler er kun papir og blyant. Dette må derfor være tilgjengelig. Ellers er det ikke tillatt å ha andre aktive programmer enn testvinduet for å besvare testen. Bruk dokumentet «Informasjon til deg som skal ta Regnetesten» for å forberede kandidaten på testen. Dette ligger på Informasjon til testtaker. Normal tid for å ta testen er på ca. 30 til 45 minutter. Det er av tekniske grunner satt en tidsbegrensning på 3 timer. Testen startes fra Vi anbefaler at testveileder legger denne siden inn som en favoritt i nettleseren. Support: eller telefon

9 6.3 Hjelpemidler Tillatte hjelpemidler er papir og blyant/penn. 6.4 Resultatet på skjermen Etter gjennomført test får kandidaten opp på sin skjerm en tilbakemelding om resultatet. 6.5 Testenes tilgjengelighet Testene er tilgjengelig i to uker fra testdato. Trenger du mer tid gi beskjed når du bestiller testene, eller svar på eposten du mottok med testkodene. 7 Rapporter 7.1 Testsystemet Questionmark Perception (QMP) er et 100 % web-basert testsystem. Du kobler deg opp til test eller administrasjon ved å bruke en godkjent nettleser (se kap.8) og Internett. Testserveren er satt opp slik at det skal være tilstrekkelig båndbredde og kapasitet til test. Både administrasjon og start av test gjøres fra en nettleser. 7.2 Logg inn Gå til siden og velg «Regnetesten». Denne siden skal du ikke gjøre tilgjengelig for testkandidater, og den skal ikke ligge som favoritt på testmaskiner, kun på administrasjonsmaskiner. Her vil du møte et påloggingsvindu: Her bruker du ditt brukernavn og passord som blir tilsendt fra Vox når du bestiller tester første gang. 9

10 Etter godkjent pålogging vil du få opp følgende skjermbilde: Klikk Enterprise Reporter: Klikk deretter Transcript Report 10

11 Da får du opp følgende skjermbilde: Pass på at det står «Participant view» Skriv inn brukernavnet på deltakeren Klikk på View Report Du får nå opp testen(e) til deltakeren. Ved å klikke på ikonet under «Coaching report» vil du få opp en mer detaljert oversikt. OBS! De resultatene som kommer opp på dette skjermbildet (Total score, Maximum score og Percentage score) har med den interne utregningen i programmet å gjøre. Disse resultatene skal ikke oppgis til deltakerne. Det er kun resultatet i «Coaching report» som skal er relevant for resultatet. 11

12 I «Coaching Report» finner du følgende informasjon: - Antall riktige oppgaver - Testbane - Nivå (læringsmål ) - Prosent (nivå) Når du blar nedover på samme side finner du mer detaljert informasjon om alle de 28 spørsmålene som deltakeren fikk. Spørsmålstype Avgitt svar Riktig eller feil svar 12

13 7.3 Navigering Du kan bruke menyvalgene som kommer frem i nettleseren og eventuelle linker som kommer opp i det aktive vinduet. Du har ikke tilgang til bruk av andre funksjoner enn å kjøre rapporter. De resterende menyvalgene vil derfor ikke være aktive. Mange av valgene du gjør er avhengig av popup-vindu. Slå derfor av popup-blokkeringen på nettleseren din (for eksempel menyen Verktøy/Popup-blokkering for IE). OBS! Du kan ikke bruke knappen Tilbake i nettleseren for å gå til forrige side. Da vil du miste alle eventuelle data som er skrevet inn. Hvis du ikke bruker systemet i løpet av 10 minutter, vil du av sikkerhetsgrunner bli logget ut. 8 Systemkrav for Regnetesten 8.1 Nettlesere Følgende nettlesere kan brukes for å avlegge Regnetesten. Når en nettleser blir oppgradert er det ingen automatikk at denne vil kunne brukes til testing. Generelt blir nyere versjoner prioritert, slik at de vil fungere, mens eldre versjoner ikke blir prioritert. Nettleser Gjennomføre Regnetesten Internet Explorer 11 Internet Explorer 10 Internet Explorer 9 Internet Explorer 8 Firefox Safari Google Chrome Opera For å ta Regnetesten kan du benytte følgende nettlesere: IE9 og 10, samt Firefox, Safari og Google Chrome. For de tre sistnevnte virker imidlertid ikke Avslutt-knappen. I stedet avslutter du testen ved å lukke vinduet. 13

14 8.2 Java Regnetesten krever bruk av Java. Sjekk at dette er på datamaskinene du skal bruke. Du vil få et ekstra kandidat-id og passord ved tildeling av testen. Dette kan du bruke for å sjekke at alt fungerer. 8.3 Skjermoppløsning Skjermoppløsning 1024*768 eller høyere. Hvis skjermen er innstilt på en lavere oppløsning vil det være behov for å rulle skjermbildet i testen. 9 FAQ 9.1 Jeg får ikke hentet ut rapporten for deltakerne mine Svar Sjekk at du har fulgt alle de riktige skrittene i kapittel 7 for uttak av rapporter. Logg deg inn på vox.no/testadmin med brukernavn og passord. Hvis du ikke finner hjelp i manualen, send en epost til 9.2 Deltakerne får ikke opp testen Mine deltakere klarer å logge seg inn og fylle ut siden med personlige data. Deretter komme de ikke videre. Svar Ta kontakt med Vox, ring Vi må sjekke om testene er blitt tildelt. 14

15 10 Vedlegg 10.1 Sertifisering og taushetserklæring For å bli godkjent som testveileder av Regnetesten må man sertifiseres gjennom et dagskurs arrangert av Vox. Den endelige sertifiseringen skjer ved at man på kursdagen får utlevert en taushetserklæring som undertegnes og leveres inn. Teksten i erklæringen er gjengitt under. Taushetserklæring - kopi Undertegnede,., er sertifisert testveileder fra Vox for Regnetesten og erklærer at jeg er gjort kjent med og er inneforstått med at jeg har taushetsplikt. Dette innebærer blant annet at jeg bare skal distribuere testresultater og annen informasjon fra testen til den deltageren det gjelder. Taushetsplikten gjelder både testresultater for deltakere i egen gruppe og andre deltakeres testresultater jeg mot formodning skulle få kjennskap til. Som testveileder forplikter jeg meg til ikke å slippe andre inn på Regnetesten enn de deltakerne jeg er blitt tildelt innloggingsdata for av Vox. Det er bare sertifiserte testveiledere som kan bestille innloggingsdata for deltakere på kurs. Det er ikke aneldning til å kopiere oppgavene eller på andre måter gjøre oppgavene i testen kjent for andre. Oppdages overtredelse, vil testveileder få inndratt sin sertifisering. 15

Manual for testveildere

Manual for testveildere Manual for testveildere Regnetesten Kurs Deltaker Innholdsfortegnelse 1 Om Regnetesten... 3 1.1 Bakgrunn for testen... 3 1.2 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 3 1.3 Hvem kan benytte Regnetesten?...

Detaljer

Testadministrasjon. Digitaltesten

Testadministrasjon. Digitaltesten Testadministrasjon Digitaltesten Gjennomføringen Testveileder i Digitaltesten = lærer i data Kun sertifiserte testveiledere fra Vox kan gjennomføre kartleggingen Alternativt: Testveileder leder testingen

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Digitaltesten 2. Testadministrasjon

Digitaltesten 2. Testadministrasjon 2 Testadministrasjon Testveileders oppgaver: Oppstart Opplæring Bestille tester Veilede deltaker/ vurdere opplærings behov Klargjøre pcer Tar ut rapporter Informere om testen Gjennomføre testen Oppstart

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

Digitaltesten 2 - en diagnostisk test. Ellen Gard

Digitaltesten 2 - en diagnostisk test. Ellen Gard Digitaltesten 2 - en diagnostisk test Digitaltesten Et samarbeidsprosjekt mellom Vox og Norsk Test AS Vox tildeler tester og sertifiserer tilbydere Norsk Test drifter testen fra sin server Test Test =

Detaljer

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Legge til elever s. 4 Systemkrav for DragonBox edu s. 6 Rapporteringsverktøy s.

Detaljer

Digitaltesten 2 - en diagnostisk test

Digitaltesten 2 - en diagnostisk test 2 - en diagnostisk test Innlogging Kursrom 315 Brukernavn:.\kurs Passord: Kurs315 Trådløst nettverk Brukernavn: tlgjestvox Passord: xov01 Program Om testen Dere prøver selv. Denne skal ikke bestås Lunsj

Detaljer

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Oppdatert manual finner du på http://afr.norsktest.no M a n u a l f o r P r a k t i s k p r ø v e s y s t e m V.1 20091014 Side 1 av 9 Innhold 1. Elektronisk

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Regning, læringsmål og profiler. Sertifiseringskurs regnetesten

Regning, læringsmål og profiler. Sertifiseringskurs regnetesten Regning, læringsmål og profiler Sertifiseringskurs regnetesten Sertifiseringskurs regnetesten Side 2 Numeracy «To be numerate means to be competent, confident, and comfortable with one s judgements on

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 21 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 8. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 22 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 5. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke:

For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke: Brukerveiledning for testgjennomføring For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke: Krav til datamaskiner der testing og administrasjon skal gjennomføres Windows

Detaljer

Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave

Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Oppsett av skole/organisasjon og grupper s. 4 Systemkrav for DragonBox

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 Utgitt av DataPower Learning AS 2008 Sats og layout: Varemerker: DataPower Learning AS DataPower Learning Online er registrert

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Brukerveiledning av «Smarthus»

Brukerveiledning av «Smarthus» Brukerveiledning av «Smarthus» - Innstilling av temperatur på panelet - Avlesing av målerverdier på panelet - Innstilling av temperatur og avlesning av målerverdier på PC Innstilling av temperatur på panelet

Detaljer

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord.

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. ENALYZER FOR DUMMIES LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. OPPRETTE NYTT PROSJEKT: Hvis du har noen prosjekter liggende

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

YouTube. Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter.

YouTube. Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter. YouTube Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter. Registrering Når du skal registrere deg på YouTube klikker du på Opprett konto (se bildet under).

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 5. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 5. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler. Videre presenteres

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme Pålogging til Porten og Portalen Stavanger bispedømme Design: Marius A. Årdal Versjon 2.0 Datert 31.10.13 Innhold A. Godkjente nettlesere... 2 B. Pålogging til Porten... 2 C. Glemt brukernavn / passord

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Manual for testveiledere, Digitaltesten 2

Manual for testveiledere, Digitaltesten 2 Manual for testveiledere, Digitaltesten 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav til leseferdigheter...

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

TMA4100 Matematikk 1. Høsten 2016

TMA4100 Matematikk 1. Høsten 2016 TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2016 Plan for dagen 1. Hva kan du forvente av en forelesning? 2. Hva er hensikten med Maple T.A. og hvordan fungerer det? 3. Forventninger og strategier for å lykkes i Matematikk

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

(forkortet versjon) (revidert pr. 1.3.2015) 2002 NetPed AS

(forkortet versjon) (revidert pr. 1.3.2015) 2002 NetPed AS Brukerveiledning til Veilederen-2 (forkortet versjon) (revidert pr. 1.3.2015) 2002 NetPed AS Generell informasjon om Veilederen-2 Veilederen-2 er utviklet for Internett, og gir sammen med Rådgiveren og

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web. Brukerguide Brokjøring Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging... 1 Installering

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Oppdaterte dokumenter finnes alltid på Testledersidene www.norsktest.no/bfp/testleder 1 1 Oversikt... 3 1.1 Eksamensgebyr/Betalingsrutiner... 3 1.2 Hastegebyr...

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Innhold Spille simuleringen i nettleser (PC og MAC)...2 Spille simuleringen

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Varde Hartmark-presentasjon Brukerveiledning

Varde Hartmark-presentasjon Brukerveiledning Varde Hartmark-presentasjon Brukerveiledning INNHOLD Slik starter du den nedlastede presentasjonen... 3 Bytte av kundelogo i presentasjonen... 4 Forutsetning... 4 Hvordan... 4 Bytte av PowerPoint-presentasjon...

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet NNN landsmøte 2013 7. - 11. april - Oslo kongressenter Det 24. ordinære landsmøte SYNLIG TRYGG STERK Brukerveiledning for Landsmøtesystemet Easymeet Innhold

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Følgende må være installert, testet og levert på egen maskin (den maskinen som skal brukes på digital eksamen) før eksamensdagen: - Eduroam (trådløst nett på

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Når din bestilling er registrert vil du motta to mailer. Disse inneholder følgende: Mail 1 «Takk for din bestilling» - En link til denne hjelpeguiden - En personlig

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

PRAKTISKE ØVINGSOPPGAVER

PRAKTISKE ØVINGSOPPGAVER CIM PRAKTISKE ØVINGSOPPGAVER Versjon 8.60 One Voice AS Opphavsretten til dette opplæringsmateriellet tilhører One Voice AS og må ikke kopieres, distribueres eller vises uten skriftlig samtykke. Hensikten

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Pålogging Du logger deg på via himolde.inspera.no (med vanlig Feide-pålogging): 1 Din oversikt over prøver og eksamener Så snart du har logget på, kommer

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL)

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Først og fremst: start internett og gå til siden www.itslearning.com ITLs eksamensmodul har en egen påloggingsside, du kan altså ikke

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 23.05.16 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer