Regionale ledersamlinger 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionale ledersamlinger 2014"

Transkript

1 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering

2 Tema Tekniske krav Brukerroller Oppsett prøve Gjennomføring prøve Klargjøre prøvested Support Spørsmål

3 Tekniske krav Nettleser av nyere dato Anbefalt Firefox eller Chrome Høretelefoner Delprøve i norsk lytteforståelse Samfunnskunnskap Arabisk Dari Somali Sorani Tigrinja Teknisk test: Eksempelprøven norsk lytteforståelse

4 Brukerroller administrative brukere Prøveansvarlig Prøveleder Ens brukerrolle(r) bestemmer Hva en ser på skjermen Hvilke handlinger en kan utføre

5 Prøveansvarlig Kan gjøre det samme som prøveleder Har i tillegg ansvar for Opprettelse av andre administrative brukere Oppsett / konfigurasjon av prøvestedet

6 Opprette prøve Forutsetter oppsatt prøvested se senere Prøver planlegges til Dato Klokkeslett Rom Maksimalt antall kandidater Prøven kan, men trenger ikke, være åpen for privatister Privatistprøver kan publiseres til ulike kanaler

7 Kanaler En kanal kan være en egen nettside som f. eks. Vox sin privatistportal Kan også være en integrert del av Kommunens nettside Skolens nettside Vox sin privatistportal er tilgjengelig for alle prøvested. Alle privatistprøver publiseres på privatistportalen Andre kanaler lages spesifikt for hvert prøvested En kanal viser oppdatert informasjon om ledige plasser Enovate support bistår med gratis oppsett av kanaler

8 Prøveoppsett Stegvis eksempel på opprettelse av prøve

9 Prøveoppsett Skjermbilder prøveoppsett alle steg fra A - Å

10 Prøveoppsett Skjermbilder prøveoppsett alle steg fra A - Å

11 Prøveoppsett Skjermbilder prøveoppsett alle steg fra A - Å

12 Prøveoppsett Skjermbilder prøveoppsett alle steg fra A - Å

13

14

15

16

17 Registrere kandidater for en prøve Fire alternativ Registrering manuelt Tidkrevende med mange kandidater Import fra Excel Import fra Web-services Privatister registrerer seg selv

18 Registrere kandidater manuelt Kan brukes av alle Kan være tidkrevende Passer best for prøvested med få kandidater

19 Registrere kandidater manuelt

20 Registrere kandidater manuelt

21 Importere data via Excel Kandidatinformasjon kan importeres ved hjelp av Excelregneark Regnearket kan genereres fra skoleadministrative system

22 Importere data via Excel Kandidatinformasjon kan importeres ved hjelp av Excelregneark Regnearket kan genereres fra skoleadministrative system

23 Importere data via Excel Kandidatinformasjon kan importeres ved hjelp av Excelregneark Regnearket kan genereres fra skoleadministrative system

24 Importere data via Excel Kandidatinformasjon kan importeres ved hjelp av Excelregneark Regnearket kan genereres fra skoleadministrative system

25 Importere data via Excel Kandidatinformasjon kan importeres ved hjelp av Excelregneark Regnearket kan genereres fra skoleadministrative system

26 Importere data via Excel Kandidatinformasjon kan importeres ved hjelp av Excelregneark Regnearket kan genereres fra skoleadministrative system

27 Importere data via web-services Web-service er en nettbasert tjeneste Skoleadministrative system kan snakke med webservicen Overfører kandidater som skal opp til prøven fra det skoleadministrative systemet Kun mulig dersom din skoles skoleadministrative system støtter bruk av Vox sin web-service

28 NIR-Impact IMDi arbeider med ny versjon av NIR Klar i løpet av 2014 Prøvesystemet og NIR vil integrere med hverandre Vil utveksle informasjon med hverandre Etter at NIR-Impact er klar, tilstrekkelig med DUFnummer for alle kandidater som er registrert i NIR

29 Skjermet identitet Håndtering før NIR-IMPACT er på plass Legg kun inn DUF-nummer på kandidaten. Ikke registrer annen informasjon Dersom det likevel legges inn, vil skjermet informasjon være skjult Håndtering etter NIR-IMPACT er klar Sjekkes automatisk om kandidaten har skjermet identitet

30 Privatister - oppmelding Kandidater går til Lenke til prøveportal som viser alle publiserte prøver med ledige privatistplasser fra alle prøvested Kan også gå via andre kanaler som prøvestedets nettside, kommunenes nettside, mv.

31 Betaling fra privatister Kommunen bestemmer pris Betaling kan kreves inn Integrasjon mot bankkortbetalingsløsning Faktura utstedt av kommunen eller prøvestedet Kandidat betaler inn til et spesielt kontonummer Betalingsløsning for bankkort koster kr i engangsetableringskostnad 300 kr pr måned i abonnementsavgift 5 kr i transaksjonsavgift + 1,95% av beløp i gebyr Eksempel 500 kr i avgift = kr avgift 9,75 i gebyr = 485,25 til kommunen

32 Kvittering på betaling fra privatister Betaling markeres automatisk i skjermbildet og oppfølingslisten som gjennomført ved bruk av betalingsløsning Dersom betaling mottas via faktura eller til spesielt kontonummer, må kommunen eller prøvestedet selv registrere innbetalingen, eller kreve kvittering fra kandidaten før gjennomføring av prøven.

33 Innkallingsbrev Kandidatene registreres med navn og adresse under oppmelding, eller det hentes fra NIR nårnir-impactintegrasjon er klar Informasjonen brukes til innkallingsbrev Innkallingsbrevet fletter inn informasjon om dato, klokkeslett, veibeskrivelse, rom, mv

34 Innkallingsbrev Skjermbilde registrerte kandidater på en prøve og knapp for innkallingsbrev

35 Innkallingsbrev Skjermbilde PDF med innkallingsbrev

36

37 Oppmøteliste Oppmøtelisten viser alle kandidater som skal gjennomføre prøven Kandidatene må signere på listen Det vil være markert hvem som er privatist og hvor betaling ikke er registrert mottatt Det fremgår av lista om betaling er registrert mottatt eller ikke

38 Oppmøteliste Skjermbilde kandidater til prøve og knapp for uthenting av kandiatliste

39 Kandidatliste Bilde PDF med kandidatliste

40 Kandidatliste Bilde PDF med kandidatliste

41 Kandidatenes brukernavn og passord

42 Kandidatsider Pålogging fra Kandidaten logges på med Brukernavn Passord Kandidaten kommer til side med Kandidatnavn Kandidatnummer Startlenke prøve Daglig kode

43 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde kandidatside etter pålogging med navn, kandidatnummer, startlenke prøve og eventuelt daglig kode

44 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

45 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

46 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

47 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

48 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

49 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

50 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

51 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

52 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

53 Gjennomføring prøve kandidat Skjermbilde tilfeldig eksempeloppgave

54

55

56

57

58 Avviksrapportering Avvik rapporteres inn, f. eks. Fusk Forsøk på fusk Tekniske problem, f. eks. Nettleser krasjet Kandidat fikk ikke høre lyd

59 Avviksrapportering Avvik rapporteres inn, f. eks. Fusk Forsøk på fusk Tekniske problem, f. eks. Nettleser krasjet Kandidat fikk ikke høre lyd

60 Avviksrapportering Avvik rapporteres inn, f. eks. Fusk Forsøk på fusk Tekniske problem, f. eks. Nettleser krasjet Kandidat fikk ikke høre lyd

61 Avviksrapportering Avvik rapporteres inn, f. eks. Fusk Forsøk på fusk Tekniske problem, f. eks. Nettleser krasjet Kandidat fikk ikke høre lyd

62 Avviksrapportering Avvik rapporteres inn, f. eks. Fusk Forsøk på fusk Tekniske problem, f. eks. Nettleser krasjet Kandidat fikk ikke høre lyd

63 Håndtering av fusk og karantene Forsøk på fusk og gjennomført fusk registreres i systemet Kandidaten får ett års karantene Umulig å melde opp kandidaten til ny prøve i karanteneperioden. Karantenen gjelder kun faget fusket ble gjort i F. eks. fusk i norsk har ingen innvirkning på samfunnskunnskap hvor prøven fortsatt kan avlegges og vice versa

64 Prøvebevis Papir til prøvebevis trykkes av Vox Bestilles fra PAD PDF med innhold til prøvebevis opprettes i prøvesystemet Etiketter med navn og adresse til konvolutter kan skrives ut fra prøvesystemet

65

66

67 Excel-eksport av resultater Kandidatresultat kan hentes ut fra systemet i Excelformat Prøve Navn Resultat

68 Administrer privatistoppmeldinger

69 Administrer privatistoppmeldinger

70 Administrer privatistoppmeldinger

71 Administrer privatistoppmeldinger

72 Administrer privatistoppmeldinger

73 Administrer privatistoppmeldinger

74 Administrer privatistoppmeldinger

75 Sensorgrensesnitt Muntlig Prøvested registrerer inn resultat fra muntlig prøve Skriftlig Sensorpar settes sammen av Vox Ved ulik vurdering kobles tredje sensor inn

76 Nettkurs i muntlig vurdering Klart i mars Fire miniforelesninger - video Selvtest med eksempler på muntlig prøve og mulighet for å gi vurdering og egenvurdering Tilgang på ekspertvurdering vurdering og begrunnelse

77 Design nettkurs muntlig vurdering vilkår

78 Miniforelesning

79 Egenvurdering

80 Pilotering norskprøven Åpner i dag februar Vil være mulig å skrive ut skriftlige besvarelser Registrering prøvested til pilotering Åpner i dag 19. februar Fra Registrer prøvestedet med navn, kommune, fylke, mobil og e-post

81 Pilotering norskprøven

82 Pilotering norskprøven

83 Registrering prøvested norsk og samfunnskunnskap Åpner 1. mars Fra Registrer prøvestedet med Navn Adresse Prøveansvarlig

84 Oppmelding prøvene Samfunnskunnskap fra 1. mars Norsk 24. mars 30. april

85 Oppsett prøvested Registrering rom Beskrivelse hvordan finne rom Flettes inn i innkallingsbrevet Velg målform Kontonummer for privatistbetaling Bestill prøvebevisblanketter

86

87

88 Support Kostnadsfri support Support åpent alle hverdager 8 16 I prøveperioder for norsk utvidet åpningstid 8-21 E-post Telefon

89 Feil og forbedringsforslag Feil som kan inntreffe Datafeil Programvarefeil Opplever du f. eks. Systemet er tungvint å bruke, at noe kan være gjort enklere Gi beskjed - alvorlige feil rettes med en gang, og innkomne forbedringsforslag vurderes fortløpende

90 Råd til slutt Deltagelse i piloteringen = nyttig erfaring med administrativt system og prøvegjennomføring Brukermanualen beskriver systemet grundig Er du usikker kontakt support Samlinger fra Vox - praktisk bruk av systemet med gjennomgang av innhold fra brukermanualen og dagens presentasjon

91 Et aller siste råd Gjennomfør alle Windowsoppdateringer før prøvene Kjedelig om de starter av seg selv under en prøve

92 Spørsmål og svar Spørsmål?