Drammensregionens brannvesen IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammensregionens brannvesen IKS"

Transkript

1 Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet Drammensregionens brannvesen IKS 1

2 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi utfordringer, muligheter og rammebetingelser sett i forhold til foretakets eierstrategi. Drammensregionens brannvesen IKS 2

3 OM DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Drammensregionens brannvesen IKS 3

4 Historikk 1980: Drammen og Lier Brann- og Feiervesen ( 27) 2002: Etablerte DRBV (Drammen, Lier, Sande og Svelvik) 2004: Etablerte Søndre Buskerud 110-sentral IKS 2006: Øvre- og Nedre Eiker kommuner kom inn som deltagere 2010: Sigdal kommune kom inn som deltager 2012: Krødsherad Kommune kom inn som deltager

5 DRBV DRBV: 8 Eierkommuner innbyggere 9 brannstasjoner 2 Heltid 7 Deltid Feierstasjon 221 ansatte H: 121 D: km 2 Omsetning (14) : 120 mill Eiertilskudd (14): 88,3 mill Drammensregionens brannvesen IKS 5

6 Om DRBV IKS Styrende dokumenter: Eierstrategi Selskapets egen strategi Selskapsavtale Regnskap etter regnskapsloven Medlem av KS bedrift Drammensregionens brannvesen IKS 6

7 Eierandeler Eierandeler Sigdal 3 % Svelvik 7 % Øvre Eiker 8 % Sande 7 % Drammen 45 % Nedre Eiker 14 % Lier 14 % Krødsherad 2 % Drammensregionens brannvesen IKS 7

8 PRESENTASJON AV REGNSKAP OG RESULTATER. Drammensregionens brannvesen IKS 8

9 Historikk DRBVs økonomiske tilpasningskrav: 2009: Reguleringspremien på ca. kr. 5,5 mill. Kompensert lønns- og prisvekst på hhv: 2011: 0,8 % 2012: 0,9 %. Avvik forebyggende tjenester. 2013: 0,3 % I tillegg kommer tilpasninger til Nødnett, nattillegg, innføring av pensjonskostnader til deltid 2013: Brev fra DRBV til eierkommunene. 2014: Justert tilskudd, avvik i ferd med å lukkes. Drammensregionens brannvesen IKS 9

10 Tema pensjon Pensjon Pensjonspremie Reguleringspremie Pensjonsforpliktelser (balanseførte) Svært utfordrende å budsjettere korrekt. Drammensregionens brannvesen IKS 10

11 Status Regnskap 2013 Post R B-2013 R 2012 Sum driftsinntekter 108,2 110,2 110,8 Sum driftskostnader* 107,6 114,6 112,4 Driftsresultat** 0,6-4,4-1,6 Netto finans** 0,5 0,4 0,8 Årsresultat** 1,08-4,05-0,82 * Inklusive reduksjon i pensjonsforpliktelser (1,04 mill) **Eksklusive feiertjenesten Overskuddet er bl.a. knyttet til: Endringer i pensjonsforpliktelser, ca. kr. 1,04 mill ikke reelle inntekter! lavere reguleringsbeløp enn budsjettert, ca. kr. 1,1 mill. Innførte ansettelses- og investeringsstans. Tøff økonomistyring mange midlertidige driftsmessige sparetiltak. Mer refusjon sykelønn enn budsjettert, ca. kr. 1,0 mill.

12 Status feier Regnskap for feiertjenesten 2013 Post R B 2013 R 2012 Sum driftsinntekter 20,0 22,1 22,2 Sum driftskostnader 20,0 22,1 21,0 Driftsresultat 0,03 0,0 1,16 Netto finans Årsresultat* 0,03 1,16 0 Endring på grunn av langtidssykemeldinger og likt feiegebyr fra 2012 til 2013.

13 millioner kr. Status Utvikling balansen 30 Sum egenkapital (EK) Sum egenkapital (EK) År Drammensregionens brannvesen IKS 13

14 millioner kr. Status 35 Netto pensjonsforpliktelser Netto pensjonsforpliktelser År Drammensregionens brannvesen IKS 14

15 millioner kr. Status Utvikling balansen 25 Biler, bokført verdi Biler, bokført verdi År Drammensregionens brannvesen IKS 15

16 milliioner kr. Status 30 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld År Drammensregionens brannvesen IKS 16

17 Utfordringer i økonomiplanperioden Økte statlige krav: Drammen tettsted passerer innbyggere. Opp med et vaktlag. Pris: kr. 7,7 mill. Det jobbes med å se på alternative løsninger. Innføring av markedspris på husleie. Foreslås innført fra Pris: anslått til kr. 7,42 mill Drammensregionens brannvesen IKS 17

18 TJENESTEPRODUKSJON Drammensregionens brannvesen IKS 18

19 Forebyggende tjenester 736 særskilte objekter, gått tilsyn i 95,5 %. Drammen: 331 objekter og 316 tilsyn. Brannteknisk saksbehandling: 421 saker 3 stk. brannvernlederkurs 3 stk. introduksjonskurs for innvandrere Direkte kontakt med ca innbyggere gjennom våre kampanjer gjennom året. Prosjekter generert gjennom nasjonale aksjoner og lokal risiko. Drammensregionens brannvesen IKS 19

20 Aktivitet beredskap, hele DRBV 2013 : 2184 utrykninger (DK: 1130). Et gjennomsnitt på 6,0 utrykninger per døgn. Totalt ned 5,8 % ift Dødsbranner: 1 person DK: 0 i 2013 og 1 i Husbranner ned 20,6 %. DK: 34 i 2013 og 48 i Bilbranner opp 48,3 % Bilulykker opp 21 %. First responder opp 33 %. Akutt forurensning opp 9 %. Drammensregionens brannvesen IKS 20

21 Feiing og tilsyn med ildsteder 2013 Antall ildsteder Antall tilsyn ildsteder Antall Piper Feiet Totalt

22 Pipebranner Drammen Sigdal Krødsherad Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Svelvik Sande Drammensregionens brannvesen IKS 22

23 ANGI UTFORDRINGER, MULIGHETER OG RAMMEBETINGELSER SETT I FORHOLD TIL FORETAKETS EIERSTRATEGI. Drammensregionens brannvesen IKS 23

24 Fremtiden DRBV i endring Strategi Implementering Røyken og Hurum Mulig eierskap DRBV Brannstasjoner Eierforhold Stasjonsstruktur Dimensjonering Brannsjefens faglige råd Evaluering av kostnadsnøkler

25 Tettstedet Drammen Drammensregionens brannvesen IKS 25

26 Tettstedet Drammen DRBVs del av tettstedet Drammen passerer innbyggere. Statlig krav om ekstra vaktlag slår inn. Innbyggerutviklingen i DRBVs del av Buskerudbyen viser en økning av befolkningen med i 2023 til i Neste dimensjonerende terskel er innbyggere. DRBV er da dimensjonert til å dekke innbyggerveksten som er varslet gjennom Buskerudbyen. Drammensregionens brannvesen IKS 26

27 Fremtidig stasjonsstruktur Deloitte ble benyttet som utreder i stasjonsspørsmål og strategi for fremtidig stasjonsstruktur. Representantskapet har vedtatt at: DRBV ikke skal eie, men leie brannstasjoner i fremtiden. DRBV skal i fremtiden betale markedsleie for brannstasjonene. Forslag om felles brannstasjon i Eikerkommunene. Ny mindre brannstasjon i området rundt Kjellstad, Lier. Da vil brannstasjonen i Sylling bli lagt ned. Vil vurderes fortløpende, men også ift ny RV 23. Drammensregionens brannvesen IKS 27

28 Stasjonsstruktur i tettstedet Drammen, 2040 = Kasernert stasjon = Deltidsstasjon = mulig plassering av ny stasjon Drammensregionens brannvesen IKS 28

29 Evaluering av eier- og ansvarsfordeling Evalueringa er forankret i selskapsavtalen Rådmennene i eierkommunene har engasjert EY (Ernst &Young) til å evaluere. EY har gjennomført en evaluering med rådmannsrepresentantene og kommet med følgende alternativer: 1. Fordeling etter innbyggertall 2. Fordeling etter krav til beredskap i eierkommunene 3. Vektet pkt. 1 og 2: 50/50 4. Fordeling etter grunnbeløp + variabelt tilskudd (som funksjon av inbyggertall). Drammensregionens brannvesen IKS 29

30 Konklusjon 1. Dagens modell gjenspeiler ikke dagen situasjon. 2. Anbefalt ny modell: Grunnbeløp + variabelt tilskudd Drammensregionens brannvesen IKS 30

31 Nye eierandeler - forslag Drammensregionens brannvesen IKS 31

32 Brannfaglig utvikling Brannstudien Stortingsmelding nr 35 om Brannsikkerhet Drammensregionens brannvesen IKS 32

33 Spørsmål! Drammensregionens brannvesen IKS 33

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

Det vises til rapport fra EY, vedlegg 1: Drammensregionens brannvesen IKS. Gjennomgang av fordelingsnøkkel for driftstilskudd.

Det vises til rapport fra EY, vedlegg 1: Drammensregionens brannvesen IKS. Gjennomgang av fordelingsnøkkel for driftstilskudd. VEDLEGG 1 OPPSUMMERING Evaluering av eierandel og ansvarsfordeling Det vises til rapport fra EY, vedlegg 1: Drammensregionens brannvesen IKS. Gjennomgang av fordelingsnøkkel for driftstilskudd. Dagens

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2008 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler seg med Drammen 47,9 %,

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 8 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker,

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2014

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2014 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2014 10.02.2015 Årsmelding 2014 Forord v. styreleder Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 8 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt i nordre

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013.

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksbehandler: Anne Lise Wibstad L.nr.: 29218/2012 Arkivnr.: 231 Saksnr.: 2008/8012 Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 2014 [ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS [Vedtatt av. bystyre den xx.xx.14]. Innhold Innledning... 3 1. kommune skal være en aktiv eier... 4 1.1. Legge til rette for samarbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling Indre Østfold Brann og Redning IKS Innstilling Nn kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. mai 2015. Nn kommune legger til grunn vedlagte forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/33 Brannutredning Indre Østfold

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 31. oktober 2014 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 13.09.2010 Tidspunkt: Kl. 18.30 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer