Ny prisstruktur. Guest Maker booking. Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: eller på epost:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny prisstruktur. Guest Maker booking. Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no."

Transkript

1 Ny prisstruktur Guest Maker booking Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: eller på epost: 1

2 Innhold Generelt... 3 Mva regler... 3 OBS: Måltider må legges inn som tillegg for å kunne knytte riktig mvaregel til måltider... 4 Tillegg... 6 Produkt... 7 Navn... 7 Beskrivelse... 7 Prissetting... 7 Aktiv... 7 MVA oppsett... 7 Prisperioder... 7 Knytte tillegg til enhetstyper... 7 Knytte tillegg til prisstrukturen... 8 Opprette ny prisstruktur... 9 Kode Navn MVA oppsett Aktivert / Deaktivert Oppholdsdatoer Salgsdatoer Antall dager før ankomst Prising av barn Ukedagsbegrensninger Ekstra / Tillegg Måltider Oppholdsbegrensninger Registrere priser Nytt datointervall Priser Ukedager Måltidspriser

3 Generelt For å legge inn en komplett pris er det fire steg man må igjennom i følgende rekkefølge: Mva regler Tillegg Prisstruktur Priser. Før man legger inn selve romprisen må man først ha lagt inn mva regler og eventuelle tillegg (tillegg er produkter som kommer i tillegg til romprisen som sengetøy, frukt osv). For de som ikke ønsker å registrere mva (i hovedsak de som bruker systemet kun som ekstern salgskanal), kan la være å gjøre det. Man unnlater da å knytte prisstrukturen opp mot en mva regel. Ingen informasjon rundt mva vil da vises for gjesten. Grunnen til at man starter med mva regler og tillegg er fordi dette knyttes opp mot en prisstruktur, det er derfor praktisk at dette er lagt inn i forkant. Mva regler Vær oppmerksomme på at mva regler for overnatting må legges inn på en annen måte enn tidligere. Regler for mat og for overnatting må legges inn separat da måltider nå er skilt ut fra prisen. For å legge inn nye mva regler klikk på menyvalg Betalingsregler. Velg deretter fliken MVA grupper og klikk på det blå krysset for å legge inn ny mva gruppe. Legg inn to nye grupper, en for mat og en for overnatting. Navngi gjerne gruppene med prosentsatsen. For å knytte MVA gruppene til et oppsett velg fliken Nytt MVA oppsett. Navngi oppsettet f.eks. overnatting og klikk på det blå krysset. Knytt riktig MVA gruppe til oppsettet. Siden prisen på måltider og 3

4 overnatting blir lagt inn separat, må restandel settes til 100%. Det betyr at momsen skal regnes ut fra hele beløpet og ikke utifra en prosentdel. OBS: Måltider må legges inn som tillegg for å kunne knytte riktig mvaregel til måltider For at systemet skal vite hvilke momsregel som skal gjelder for måltider må måltider legges inn som et tillegg. Dette gjøres bare for de som ønsker at mva skal vises. Har man ikke lagt opp noen mva regler for rom og overnatting, behøver man heller ikke dette tillegget. Klikk på menyvalg Egenskaper og tillegg og deretter fliken Tillegg. 4

5 Velg produkt og legg inn navn på tillegget (Måltider) og velg prissetting per opphold. Tillegget må hakes av for mealplan og riktig MVA oppsett må velges fra rullgardinen. Klikk lagre for så å legge inn en gyldig prisperiode. Utover det skal ingen annen informasjon registreres opp mot dette tillegget. Dette er bare en måte å knytte måltider opp mot en momsregel og skal ikke være et bookbart tilleggsprodukt. 5

6 Tillegg For å legge inn tilleggsprodukter klikk på menyvalg Egenskaper og Tillegg og deretter fliken Tillegg. OBS: Husk å gå igjennom alle eksisterende tillegg for å sjekke at de er som de skal. Flervalg tillegg kan ikke lenger benyttes, slike tillegg må derfor legges inn på nytt og gamle må eventuelt slettes. Om de ikke slettes blir de bare liggende uten noen funksjon. Tillegg er noe man betaler for i tillegg til rom og måltider. Eksempler på tillegg kan være sluttrengjøring, frukt på rommet eller båtutleie. Tillegg kan enten være valgfrie eller obligatoriske (dette settes i prisstrukturen). 6

7 Produkt Velg produktet du ønsker å knytte tilleggene til Navn Skriv inn navnet på tillegget. Navnet vil vises som tillegget ut mot kunde. Huskk å oversette til engelsk ved å klikke på språk. Beskrivelse Beskrivelse av tillegget. Husk å oversette ved å klikke på språk. Prissetting Velg type prissetting pr.natt, pr.person pr natt, pr.opphold eller pr. person pr opphold. Pr. natt : Prisen du legger inn blir ganget per natt og per antall valgte tillegg. Antall valgbare tillegg av denne typen er alltid 1 per rom (tillegg velges per rom slik at antallet vil alltid være 1) Eks. Tillegget koster 100 kroner. Du gjør en booking for 3 voksne i 2 netter. Du får bare velge 1 tillegg. Velger du 1 blir prisen 100 *1 * 2 (netter) = 200 Pr. person per natt : Prisen du legger inn her blir ganget per person og per natt. Antall valgbare tillegg av denne typen er samme som antall personer i bookingen. Eks Tillegget koster 100 kroner. Du gjør en booking for 3 voksne i 2 netter. Du får valget å velge maks 3 tillegg. Velger du 2 tillegg blir prisen 100 *2*2 (netter)=400 Pr. opphold : Prisen du legger inn blir ganget med 1 (for et opphold). Antall valgbare tillegg er alltid bare 1. Prisen blir derfor alltid det samme som lagt inn på tillegget. Pr. person pr. opphold = Prisen du legger inn blir ganget med antall valgbare tillegg og 1 (for opphold). Antall valgbare tillegg av denne typen er samme som antall personer. Eks. Tillegget koster 100 kroner. Du gjør en booking for 3 voksne i 2 netter. Velger du 3 tillegg blir prisen 100 * 3 * 1 (opphold) = 300 Aktiv Angir om tillegget er aktivt eller ikke. Tillegget må være aktivt og ha en gyldig dato for å kunne bli knyttet opp mot en prisstruktur. Se kapittel Opprette ny prisstruktur for hvordan man knytter et tillegg til en prisstruktur. Mealplan Denne benyttes bare for å knytte måltider mot et mva oppsett (nevnt over i kapittel mva regler). MVA oppsett Knytt til de riktige mva oppsett. For de som bruker systemet som ekstern salgskanal og ikke ønsker å vise mva, trenger man ikke knytte tillegget opp mot et mva oppsett. Prisperioder Klikk lagre for så å kunne legge inn prisperioder. Legg inn prisperiode og pris for valgte tillegg. Man kan ha forskjellig pris i forskjellige prisperioder. Tillegget må ha en gyldig prisperiode for at det skal bli synlig i prisstrukturen. Knytte tillegg til enhetstyper Det er ikke nok bare å definere tilleggene. De må knyttes opp mot enhetstyper. Hvilke tillegg selges med hvilke enhetstyper. Klikk på menyvalg Rombygger og deretter rediger gjeldende romtype. 7

8 Kryss av for tillegg som gjelder for enhetstypen. I bestillingsprosessen (ut mot den reisende) vises tillegg som gjelder for den enkelte enhetstype slik som du har definert. Knytte tillegg til prisstrukturen I tillegg til å knytte tillegget til en enhetstype må det også knyttes til en prisstruktur. Se forklaring i kapittelet under Opprette ny prisstruktur på hvordan du gjør dette. 8

9 Opprette ny prisstruktur For registrering av rompriser må man alltid registrere en prisstruktur før man legger inn prisen. Prisstrukturen er der man legger inn de overordnede restriksjonene som skal gjelde for prisperioder og priser. En prisstruktur kan inneholde mange priser, det er bare i tilfeller der priser har forskjellige restriksjoner hvor det er nødvendig å opprette flere prisstrukturer. Restriksjoner i en prisstruktur kan være begrensninger på ankomstdato, antall dager man må bo eller antall dager før ankomst man må gjøre bestillingen. Har man forskjellige priser på ukedager og helger, styres dette i prisen og ikke i prisstrukturen. Husk på at jo flere begrensninger man legger til en prisstruktur, des vanskeligere er det for kunden å bestille. OBS: Hvis du har obligatoriske tillegg som er forskjellig per romtype, må man legge opp en prisstruktur per romtype. Dette fordi man i prisstrukturen setter om et tillegg er obligatorisk eller ikke og ikke inne på tillegget som tidligere. Logg deg inn i GM Booking og klikk på Priskalender overnatting. Deretter klikker du på knappen Ny prisstruktur. 9

10 Kode Priskode blir automatisk generert av systemet Navn Navnet på prisen skal gjerne være beskrivende utifra hva slags pris det er. Eks. Ukespris, dagpris, grunnpris osv. MVA oppsett Velg riktig mva oppsett satt opp i betalingsreglene. La feltet stå blankt om man ikke ønsker å vise/regne ut mva. Aktivert / Deaktivert Hak av for aktivert for at prisen skal tre i kraft. Ønsker man å jobbe med prisene en liten stund før man legger de ut, eller av en annen grunn ikke ønsker at prisen skal være synlig, setter man den til deaktivert 10

11 Oppholdsdatoer Dette er datoer for når prisene gjelder. Legger man inn priser som bare gjelder for sommeren, er det sommer datoen som legges inn her. Vær oppmerksom på at man også legger inn datoer på selve prisinnleggelsen, det anbefales derfor at man heller styrer prisens gyldighet direkte i prisene fremfor i prisstrukturen. F.eks. legg inn oppholdsdato ett år frem i tid (eller lenger), når du så er inne på priser legger du f.eks. inn sommerpriser og vinterpriser der. Det er bare mulig å legge inn priser innenfor datoer lagt opp i prisstrukturen. Salgsdatoer Dette er datoer for når prisene skal være salgbare. Selv om prisen bare gjelder for sommeren, så ønsker du allikevel å gjøre salget hele året. Antall dager før ankomst Min er minimum antall dager før ankomst man må bestille. Max er maksimum antall dager før ankomst man må bestille. Prising av barn Ved bruk av valget Basert på standardkategorier vil prisingen skje ut i fra alderskategoriene satt i produktinformasjon. Du vil ved innleggelse av priser kunne legge inn pris på f.eks. barn under 2 år og barn under 16 år. Ved bruk av valget Basert på antall barn vil prisingen skje i form av rabatt på voksenprisen ut i fra antall barn. Felter for innleggelse av rabatt vil vises ved innleggelse av pris. Ukedagsbegrensninger Tilgjengelige dager er dager i uken gjesten kan bo på denne prisen. Ankomstdager er dager i uken gjesten må ha ankomst. Betinget opphold er dager i uken gjesten må bo. For priser uten restriksjoner behøver man ikke gjøre noen endringer utover det som står til default. Et eksempel på bruk av restriksjoner er som følger: F.eks. Hvis du haker av for ankomst dag på en lørdag og haker av alle dager på betinget opphold, så betyr dette at gjesten må ha ankomst på en lørdag og må bo minimum hele uken, men det er ikke satt noen begrensninger på lengde (se eksempel over) Ønsker man å sette opp en pris som gjelder bare fra lørdag til lørdag, altså min 7 dager og maks 7 dager, så må man bruke restriksjonene under oppholdsbegrensninger slik som dette. Ekstra / Tillegg Tillegg som blir lagt inn under menyvalg Egenskaper og tillegg må knyttes opp mot en prisstruktur for å bli synlig i søkeresultatet. Man angir også her hvorvidt tillegget er obligatorisk eller valgfritt. Tilleggene må også knyttes opp mot romtype. Dette gjøres inne på menyvalg rombygger Måltider Alle måltider MÅ prises i systemet og det er her inne på prisstruktur du angir hvilke måltider som skal være tilgjengelige for booking. Ved å hake av for aktuelle måltider, vil disse måltidene bli tilgjengelige ved innleggelse av romprisene (i neste ledd). Det billigste måltidet vil være det måltidet som inkluderes i romprisen. Om man ikke ønsker at billigste måltid skal være inkludert, må man hake av for Ingen måltider i tillegg til 11

12 måltidene. På denne måten vil det være Ingen måltider som vises i søkeresultatet med mulighet for kunden å legge til måltider. Eks. Haket av for frokost, helpensjon og halvpensjon Eks. Haket av for ingen måltider og frokost. Oppholdsbegrensninger Oppholdsbegrensningene er mye av det samme som ukedagsbegrensningene over. Forskjellen er at du her kan ha egne tidsperioder for begrensningene/restriksjonene. Man kan sette opp hvilke ukedager gjesten må bo i en viss periode. I tillegg kan man legge inn en begrensning på minimum og maksimum antall dager gjesten må bo. Haker man av for ankomst betyr ukedagene hvilke dager gjesten må ha ankomstdag. OBS! Vær oppmerksom på at man ikke legger inn restriksjonene dobbelt. Det er mange måter å legge inn den samme restriksjonen på, men legg den bare inn ett sted, hvis ikke kan den ene restriksjonen ødelegge for den andre. Registrere priser For å legge inn rompriser og måltidspriser klikk på Legg til priser knappen under aktuelle prisstruktur. 12

13 Nytt datointervall Når man oppretter en pris vil alltid prisstrukturens datointervall være foreslått. Om man ønsker at prisenes gyldighet skal ha et annet datointervall, velger man aktuelle datoer i feltene nytt datointervall. Alle priser må være innenfor prisstrukturens datointervall. Har man egene sommerpriser og/eller vinterpriser legges dette inn i to omganger med hver sin pris og datointervall. OBS: Prisene er fra og med til og med dato. 13

14 Priser Er prisene per rom/hytte hakes det av for pris per enhet. Du vil da bare måtte legge inn en pris uavhengig av antall personer. Om prisen er per person legger du inn prisen for alle personer under nummer 1, 2, 3 osv. 1 er for en person i romtypen, 2 er for 2 personer totalt i romtypen osv. 4+ er per person prisen for alle personer over 4, dvs at er man 5 personer hentes prisen fra 4, mens for nr. 5 hentes den fra 4+. Det anbefales å legge inn barnepriser om man har det. Grunnen til det er for å få riktige priser ved et søk som inkluderer barn. Har man ikke lagt inn barnepris, vil barn få voksenpris. Ved innleggelse av pris per enhet er det ikke nødvendig med barnepriser. Da er prisen per rom uhavhengig av antall barn og voksne. Har man forskjellige restriksjoner utifra romtype må man legge inn egen prisstruktur per romtype. Du vil alikevel få opp romtypen på alle priser tilhørende sin prisstruktur selv om man har egen prisstruktur per romtype. Du vil i slike tilfeller måttet legge inn blankt felt i stedet for en pris på romtyper som ikke skal være med i gjeldene pris/prisstruktur. Legger man inn null vil det si at rommet er gratis. Ukedager Hak av for hvilke dager prisen gjelder for. Er det forskjellige priser iløpet av uken klikker man på knappen Legg til ny priskonfigurasjon og legger til priser for de aktuelle ukedagene. Måltidspriser Det MÅ legges inn pris på alle måltider. Setter du ett måltid til 0 vil det si at det er gratis og ingen moms vil bli lagt til i prisen på måltidet. Den billigste måltidsprisen vil vises inkludert i romprisen i søkeresultatet. Er det slik at ingen målitder er inkluder i prisen velger man alternativet Ingen måltider i prisstrukturen. NB: For de som bare har frokost inkludert og som ikke har behov for å legge inn mva regler, kan man la være å legge inn frokostprisen. Du må likevel hake av for frokost for å få med informasjonen i bookingen, men selve frokost prisen bakes inn i romprisen og frokosten settes til 0. 14

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 4 1.1 Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 4 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 5 2.1 Overnatting...

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 1.1 Timebok på nett Når timebok på nett er klart til å brukes må man alltid huske på å starte "Aktiv Data Server" ved starten på dagen. Det er dette programmet som kommuniserer med Timebok på nett og Winklipp.

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Organisasjonsstruktur 2012.1

Organisasjonsstruktur 2012.1 Visma Enterprise HRM Organisasjonsstruktur 2012.1 Redigert 31.8.12 En helthetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 2 Grunndata... 3 2.1 Karttyper...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider.

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. VisBook 6.0 Manual for oppsett av online booking Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. Emne Side Generelt om WEB linker Side 2 Logge inn Side 3 Tillat produkter for booket på web

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

KOM I GANG. Visma.net Expense. Visma Mamut Academy

KOM I GANG. Visma.net Expense. Visma Mamut Academy 1 KOM I GANG Visma.net Expense Visma Mamut Academy Produsent og distributør: Visma Mamut AS Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00 Internett: www.mamut.no E-post: info@mamut.no Kurssenter: Visma

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Allotment. Innhold. Allotment

Allotment. Innhold. Allotment Allotment Copyright 2008 VisBook AS all rights reserved Dato: 28. mai 2008 - Revisjon: 8 Innhold Allotment...1 Definisjoner...2 Bruksområde...3 Hvordan komme igang med allotment...4 Tillatelser til allotmentbrukeren:...4

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Produkt Administrasjon

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Produkt Administrasjon Pipfrog AS www.pipfrog.com Produkt Administrasjon Legge til kategorier Kategorier i en Pipfrog nettbutikk betyr produktgrupper. Kategoriene er som forskjellige avdelinger i butikken din, og blir ved Pipfrogs

Detaljer