Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak"

Transkript

1 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende oppfinnelsen vedrører også en fremgangsmåte for å fremstille et slikt kanalbæreelement ifølge krav 6 og et bæresystem for et tørrveggstak ifølge krav Kanalbæreelementer for anvendelse i et bæresystem for tørrveggstak har allerede blitt beskrevet av US , som beskriver et kanalbæreelement ifølge innledningen til krav 1. Kanalbæreelementene omfatter et basisparti som strekker seg langsgående. Basispartiet er tilveiebrakt for å motta skruer slik at tørrvegg kan skrues fast til basispartiet. Kanalbæreelementet ifølge US omfatter ytterligere et første benparti som strekker seg i oppadgående retning langs en første langsgående kant på basispartiet og et andre benparti, som strekker seg i oppadgående retning langs en andre langsgående kant på basispartiet, midt imot den første langsgående kanten på basispartiet. Det første og andre benpartiet beskrevet av US er fleksibelt skråstilt bort fra hverandre. Henholdsvis det første og det andre benpartiet omfatter første og andre festemidler tilveiebrakt for å gripe inn i korresponderende henholdsvis første og andre åpninger i en løper (eng.: runner) i bæresystemet. Det første og andre festemiddelet er atskilt fra hverandre av en første avstand målt langs kanalelementets bredderetning. Feste av tørrveggen til kanalbæreelementene er imidlertid begrenset til kanalbæreelementets basisparti. Det er funnet at bredden på kanalbæreelementets basisparti er relativt begrenset, og at det følgelig er vanskelig å skru inn i basispartiet for å feste tørrveggen til kanalbæreelementet. 3 Det er derfor et behov for et kanalbæreelement for hvilket det er enklere å feste en tørrvegg til kanalbæreelementet.

2 2 Dette oppnås i følge den foreliggende oppfinnelsen med et kanalbæreelement i følge den karakteriserende delen av det første kravet. Dertil strekker minst en henholdsvis første og andre del av det andre og første benpartiet seg mot hverandre fra den henholdsvis første og andre langsgående kanten, slik at den første og andre langsgående kanten atskilles fra hverandre av en andre avstand målt langs kanalelementets bredderetning, der den første avstanden er mindre enn den andre avstanden. 1 En analyse av problemet har vist at enkelheten med hvilken tørrveggen kan festes til kanalbæreelementet er relatert til basispartiets bredde, der en større bredde tilveiebringer et større område til hvilket tørrveggen kan skrues. Oppfinneren har funnet at med et kanalbæreelement ifølge oppfinnelsen kan bredden, den andre avstanden, til kanalbæreelementets basisparti økes uten å måtte øke den første avstanden. Enkelheten med hvilken tørrveggen kan festes til kanalbæreelementet kan derfor økes samtidig som det tillates at kanalbæreelementet anvendes uten å måtte tilpasse de korresponderende første og andre åpningene i bæresystemets løpere. Kanalbæreelementet ifølge oppfinnelsen kan derfor anvendes i kjente systemer for tørrveggstak samtidig som det gir fordelen av en enklere festing av tørrveggen til bæresystemet. 2 3 En ytterligere fordel ved kanalbæreelementet og bæresystemet er at konstruksjon av bæresystemet for et tørrveggstak kan utføres før påføring av tørrveggsplatene på bæresystemet for å ferdigstille tørrveggstaket, slik at konstruksjonen av bæresystemet kan utføres hovedsakelig uavhengig av påføringen av tørrveggsplatene. Et slikt konstruksjonssystem tillater at noen konstruksjonstrinn, så som å montere bygningskonstruksjoner i bæresystemene, så som lysarmaturer, osv., utføres etter at bæresystemet har blitt konstruert, men før tørrveggsplatene har blitt påført, noe som er mindre tungvint. Oppfinneren har funnet at nærværet av de to festemidlene tillater forbedret festing av kanalbæreelementet i løperen, ettersom rotasjon langs kanalbæreelementets langsgående akse og/eller rotasjon langs en rotasjonsakse hovedsakelig vinkelrett på kanalbæreelementets langsgående akse forhindres.

3 3 I foretrukne utførelsesformer av kanalbæreelementet ifølge oppfinnelsen strekker en henholdsvis tredje og/eller fjerde del av det første og/eller andre benpartiet tilstøtende den henholdsvis første og/eller andre langsgående kanten seg i en retning hovedsakelig vinkelrett på eller bort fra basispartiet. Benpartiets tredje og/eller fjerde del tillater at ytterligere plass skapes mellom benpartiet og basispartiet for å motta for eksempel skruer, slik at tørrvegg enklere kan festes til bæresystemet. 1 I foretrukne utførelsesformer av kanalbæreelementene ifølge oppfinnelsen, tilveiebringes en bærende del av en langsgående endedel av basispartiet for å bæres i det minste delvis av en bæreflens på bæresystemets løper når festemidlene griper inn i den korresponderende første og andre åpningen i bæresystemets løper og i at den bærende delen løftes opp i oppadgående retning over en avstand som hovedsakelig korresponderer med tykkelsen til løperens bæreflens. En slik heving tillater at etter montering av kanalbæreelementet til løperen, oppnås en mer gradvis overgang fra bæreflensen til kanalbæreelementet. En slik mer gradvis overgang tillater bedre festing av tørrvegg til sammenstillingen av kanalbæreelementet og løperen til bæresystemet for tørrveggstak. Foretrukket er undersidene av basispartiet og løperen som et resultat hovedsakelig i samme plan, noe som resulterer i forbedret festing av tørrveggsplater. Dessuten forhindres uønskede spenninger i tørrveggsplater montert til bæresystemet, som skyldes ujevne undersider på kanalbæreelementets og løperens basisparti. 2 3 I foretrukne utførelsesformer av kanalbæreelementet ifølge oppfinnelsen, omfatter basispartiet et hakk ved en langsgående endedel av basispartiet som strekker seg i det minste delvis i den langsgående retningen. Ved å tilveiebringe et slikt hakk har oppfinneren funnet at det første og andre benpartiet enklere kan bøyes mot hverandre for å tillate at det første og det andre festemiddelet enklere kan flyttes gjennom de første og andre åpningene tilveiebrakt i løperen. Oppfinnelsen vedrører også en fremgangsmåte for å fremstille et kanalbæreelement som omfatter trinnene å folde en første og andre sidedel, som omfatter festemidler tilveiebrakt for å gripe inn i korrespondere henholdsvis første og andre åpninger i en løper i bæresystemet etter å ha dannet kanalbæreelementet av et langsgående metallark i oppadgående retning langs en henholdsvis første og andre langsgående foldelinje for å danne basispartiet avgrenset av den første og

4 4 andre langsgående kanten inntil den første og andre sidedelen strekker seg i en retning hovedsakelig vinkelrett på eller bort fra basispartiet, for å skape en bærende del løftet opp i oppadgående retning etter hvilket minst del av den første og den andre sidedelen foldes i en retning mot hverandre, slik at en første avstand mellom festemidler målt langs kanalelementets bredderetning blir mindre enn en andre avstand mellom de første og de andre langsgående kantene målt langs kanalelementets bredderetning. Oppfinneren har funnet at en slik konstruksjon av kanalbæreelementet tillater en enkel konstruksjon av den bærende delen. Oppfinnelsen vedrører også et bæresystem for et tørrveggstak som omfatter et kanalbæreelement ifølge oppfinnelsen. 1 Andre detaljer og fordeler ved anordningen ifølge oppfinnelsen, som definert i kravene, vil fremgå ut ifra de vedlagte figurene og beskrivelsen av foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen. 2 Figur 1a viser et tverrsnittriss av en foretrukket utførelsesform av kanalbæreelementet ifølge den gjeldende oppfinnelsen. Figur 1b viser et langsgående riss av kanalbæreelementet i figur 1a. Figur 1c viser et grunnriss av kanalbæreelementet i figur 1 a. Figur 1d viser en detalj av en endedel på kanalbæreelementet ifølge figur 1c i et perspektivriss. Figur 2 viser kanalbæreelementet ifølge figur 1a - 1d som griper inn i en løper i perspektiv. Figur 3 viser en løper som er grepet inn i av to kanalbæreelementer ifølge oppfinnelsen. Figur 4 viser et riss fra undersiden av et tørrveggstak som omfatter kanalbæreelementer ifølge oppfinnelsen. Figur viser et riss ovenfra av tørrveggstaket ifølge figur 4. 3 Figur 1a - 1c viser et kanalbæreelement 2 ifølge oppfinnelsen. Kanalbæreelementet 2 er tilveiebrakt for å anvendes i et bæresystem 1 for tørrveggstak, som for eksempel vist i figur 4 og. Bæresystemet 1 omfatter kanalbæreelementer 2

5 og løpere 22 som er forbundet med hverandre for å danne et nett som for eksempel vist i figur. 1 Kanalbæreelementet 2 omfatter et basisparti 3 som strekker seg langsgående og blir avgrenset av en første 6 og en andre 7 langsgående kant, der den første langsgående kanten 6 er midt imot den andre langsgående kanten 7, og strekker seg fra en første langsgående endedel 17 til en andre langsgående endedel. Et første 4 og andre benparti strekker seg fra henholdsvis den første 6 og andre 7 langsgående kanten i oppadgående retning. Det første og andre benpartiet 4, omfatter henholdsvis første 8 og andre 9 festemidler som er tilveiebrakt for å gripe inn i korresponderende henholdsvis første og andre 11 åpninger i en løper 22 i bæresystemet 1. Det første 8 og andre 9 festemiddelet er atskilt fra hverandre av en første avstand 12 målt langs kanalbæreelementets 2 bredderetning. Minst en første og andre del 18, 19 av det andre og første 4 benpartiet strekker seg mot hverandre fra den henholdsvis første 6 og andre 7 langsgående kanten, slik at den første 6 og andre 7 langsgående kanten atskilles fra hverandre av en andre avstand 13 målt langs kanalelementets 2 bredderetning. Den første avstanden 12 er mindre enn den andre avstanden 13. Kanalbæreelementet 2 fremstilles foretrukket av metall, så som for eksempel stål, rustfritt stål, aluminium, osv. Kanalbæreelementet 2 kan imidlertid også fremstilles av andre materialer, så som for eksempel plast, tre, osv. 2 Kanalbæreelementet 2 som vises i figur 1a - 1 c er utformet som et enhetlig stykke. Dette er imidlertid ikke avgjørende for oppfinnelsen, og kanalbæreelementets 2 forskjellige deler kan også dannes av forskjellige stykker som er forbundet med hverandre, for eksempel ved å lime, stifte, klinke, nagle, skru, sveise, lodde, osv., for slik å danne kanalbæreelementet 2. Kanalbæreelementet 2 som vises i figur 1a - 1 c har en langsgående form, men dette er ikke avgjørende for oppfinnelsen, og kanalbæreelementet 2 ifølge oppfinnelsen kan også ha hvilken som helst annen form som fagpersonen mener er egnet. 3 Kanalbæreelementets 2 dimensjoner tilpasses foretrukket til den spesifikke an- vendelsen av kanalbæreelementet 2 i bæresystemet 1 for tørrveggstak, og ba-

6 6 sispartiets 3 lengde er foretrukket i den samme størrelsesordenen som lett tilgjengelige tørrveggsplater, også kalt tørrveggsplank, som vist i figur 4 og. Basispartiets 3 bredde er foretrukket bredere enn bredden på kjente kanalbæreelementer, slik at tørrveggsplater enklere kan monteres til kanalbæreelementet 2 ifølge oppfinnelsen. 1 Basispartiet 3 vist i figur 1a - 1c er foretrukket rektangulært, men kan ha hvilken som helst form som fagpersonen mener er egnet. Basispartiet 3, nærmere bestemt undersiden som vil vende mot tørrveggsplatene når de monteres til det, er fortrukket tilveiebrakt for å være tilstøtende tørrveggsplater som monteres til det, som vist i figur 4 og. Basispartiet 3 er dertil foretrukket hovedsakelig flatt, selv om, for eksempel ved anvendelse av ikke-flate tørrveggsplater, andre former er mulig. Basispartiets 3 underside er foretrukket tilveiebrakt for å festes til tørrveggsplater. Tørrveggsplatene kan festes på hvilken som helst måte som fagpersonen kjenner, så som for eksempel ved nagling, skruing, klinking, liming, osv. Foretrukket festes tørrveggsplatene til basispartiet 3 ved skruing. Basispartiets 3 underside er dertil foretrukket tilveiebrakt med en riflet overflate, slik at skruene enklere kan posisjoneres med hensyn til basispartiet 3, etter å ha blitt stukket gjennom tørrveggsplatens tykkelse. Basispartiets underside kan imidlertid også være mer eller mindre flat. 2 3 Som vist i figur 1b tilveiebringes en bærende del 16 av en langsgående endedel 17 av basispartiet 3 for å bæres i det minste delvis av en bæreflens 23 på bæresystemets 1 løper 22 når festemidlene 8, 9 griper inn i den korresponderende første og andre åpningen, 11 i bæresystemets løper 22. Den bærende delen 16 som bæres av en løper 22 vises for eksempel i nærmere detalj i figur 2. Den bærende delen 16 er foretrukket løftet opp i oppadgående retning, dvs. bort fra den øvre siden av basispartiet 3, over en avstand som hovedsakelig korresponderer med tykkelsen til løperens 22 bæreflens 23. Dette er imidlertid ikke avgjørende for oppfinnelsen og bæreflensen 23 kan også være hovedsakelig i planet til basispartiet 3 på undersiden.

7 7 Basispartiet 3 omfatter foretrukket et hakk 37 ved en langsgående endedel, for eksempel den første langsgående endedelen 17 på basispartiet 3, foretrukket ett i hver av de to langsgående endedelene, som vist i figur 1c, som strekker seg i det minste delvis i den langsgående retningen. Det er funnet at hakket 37 øker fleksibiliteten med hvilken det første og andre benpartiet 18, 19 er skråstilt mot hverandre. 1 2 Foretrukket er basispartiet 3 tilveiebrakt med minst én fure 26, 27, 28, som strekker seg langs den langsgående retningen til kanalbæreelementets 2 basisparti 3. Furen 26, 27 og 28 tilveiebringer foretrukket personen som installerer tørrveggsplatene på kanalbæreelementet 2 med nyttig informasjon for å installere tørrveggsplaten. Foretrukket indikerer en første fure 27 midten av basispartiet, 3 slik at personen som installerer tørrveggsplatene kan installere tørrveggsplaten mer presist. Foretrukket indikerer en andre fure 26 en posisjon fra hvor en tørrveggsplate, når den er posisjonert tilstøtende midten av basispartiet, foretrukket ved å anvende den første furen 27, i tillegg er tilveiebrakt med forsterkende midler for å tillate bedre festing ved hjelp av, for eksempel, skruer. Den andre furen 26 indikerer derfor for personen som installerer tørrveggsplaten hvor skruer fortrukket presses gjennom platen. Foretrukket tilveiebringes en tredje fure 28, slik at også for en andre tørrveggsplate, posisjonert tilstøtende en første tørrveggsplate og gjensidig tilstøtende midten av basispartiet 3, området hvor den andre tørrveggsplaten er tilveiebrakt, foretrukket for å skrues. Mest foretrukket, men ikke avgjørende for oppfinnelsen, er den første, andre og tredje furen 27, 26, 28 alle tilveiebrakt på basispartiet 3 for å forbedre enkelheten av å montere tørrveggsplater til kanalbæreelementet 2. Foretrukket er den andre 26 og/eller tredje furen 28 tilveiebrakt hovedsakelig i midten mellom den første furen 27 og henholdsvis den første 6 og andre 7 kanten. 3 Foretrukket omfatter basispartiet 3 en indikasjon av basispartiets 3 langsgående midte som tillater en forbedret enkelhet for å installere tørrveggsplatene på basispartiet 3. Mer foretrukket indikeres midten av en åpning 38. Åpningen 38, i tillegg til å markere basispartiets 3 langsgående midte, kan også anvendes for å mekanisk transportere basispartiet 3, for eksempel mens kanalbæreelementet 2 dannes. Åpningen 38 er imidlertid ikke avgjørende for oppfinnelsen, og den langsgående midten kan også indikeres av for eksempel en lokal forhøyning, en lokal forsenkning, en foldelinje, osv.

8 8 Det første 4 og andre benpartiet er foretrukket symmetriske i forhold til hverandre, men dette er imidlertid ikke avgjørende for oppfinnelsen, og det første 4 og andre benpartiet kan også være asymmetriske, som fagpersonen mener er egnet. Det første 4 og andre benpartiet er foretrukket forbundet med basispartiet 3 av henholdsvis en første 24 og en andre 2 foldelinje, som vist i figur 1a. 1 Den første 18 og andre 19 delen, som strekker seg mot hverandre, strekker seg mot hverandre under en henholdsvis første og andre vinkel 14, 1 ved basispartiet 3, som foretrukket er hovedsakelig identiske med hverandre, som vist i figur 1a. Dette er imidlertid ikke avgjørende for oppfinnelsen, og den første og andre vinkelen 14, 1 kan være hovedsakelig forskjellige fra hverandre så lenge den første avstanden 12 er mindre enn den andre avstanden 13. Den første og andre vinkelen 14, 1 er foretrukket hovedsakelig identiske og er mellom og 8, foretrukket en vinkel på mellom og 70, mer foretrukket en vinkel på mellom og 60, enda mer foretrukket 40-0 og mest foretrukket en vinkel på mellom 43 og 47, så som for eksempel Det første og andre benpartiets 4, første 18 og andre del 19 er tilveiebrakt ved en toppdel, dvs. en del fjernt fra basispartiet 3 på benpartiene 4, og er fleksibelt skråstilt mot hverandre. Selv om det ikke vises, kan delen 18, 19 av det første 4 og andre benpartiet som strekker seg mot hverandre være henholdsvis og direkte forbundet med basispartiets 3 første langsgående kant 6 og andre langsgående kant 7. Det første og andre benpartiet omfatter imidlertid foretrukket henholdsvis en tredje 29 og fjerde del som strekker seg mellom henholdsvis den første og andre langsgående kanten 6, 7 og den første og andre delen 18, 19. Den tredje og fjerde 29, delen strekker seg hovedsakelig bort fra basispartiet 3 og strekker seg mer foretrukket langs en retning hovedsakelig vinkelrett på basispartiet 3, som vist i figur 1 a. Den tredje 29 og fjerde delens høyde bestemmes foretrukket i funksjon av den første 12 og andre 13 avstanden og den første og andre vinkelen 14, 1 og den første og andre 11 åpningen i løperen 22.

9 9 Den tredje 29 og fjerde delen er forbundet med basispartiet 3 av henholdsvis den første 24 og andre 2 foldelinjen. Den første 18 og andre 19 delen er forbundet til henholdsvis den tredje 29 og fjerde delen av en tredje 31 og fjerde 32 foldelinje, som vist i figur 1a. 1 Foretrukket omfatter det første 4 og andre benpartiet en femte 33 og en sjette 34 del som strekker seg bort fra hverandre fra den første 18 og den andre 19 delen langs en retning som foretrukket, men ikke nødvendigvis er hovedsakelig parallell med basispartiet 3. Den femte 33 og den sjette delens 34 utstrekkende retning er foretrukket tilpasset til den første og andre 11 åpningen i bæresystemets 1 løper 22. Den femte 33 og sjette 34 delen er forbundet til henholdsvis den første 18 og den andre 19 delen med en femte 3 og sjette 36 forbindelseslinje, mer foretrukket femte 34 og sjette 3 foldelinje. Foretrukket er langsgående sider av den femte 32 og sjette 33 delen midt imot den femte 3 og sjette 36 forbindelseslinjen avgrenset av faldet kant. 2 Det første og andre festemiddelet 8, 9 er tilveiebrakt på kanalbæreelementets 2 langsgående 17 endedel og strekker seg fra det første og andre benpartiet 4, langs kanalbæreelementets 2 langsgående retning. Foretrukket er det første og andre festemiddelet 4, tilveiebrakt for å gripe inn i standard første og andre åpning, 11 i en løper 22 og mer foretrukket er den første avstanden 12 mellom det første og andre festemiddelet 8, 9 tilveiebrakt dertil. Det første og andre benpartiet 4, er tilveiebrakt for å bøyes mot hverandre, slik at festemidlene 8, 9 kan skyves sammen og flyttes gjennom den første og andre åpningen, 11 i løperen 22. Etter å ha frigjort det første og andre festemiddelet 8, 9, flytter det første og andre festemiddelet 8, 9 seg igjen bort fra hverandre og kan nå gripe inn i åpningene, 11 i løperen 22. Foretrukket er festemidlene 8, 9 dertil tilveiebrakt med slisser, 21, som er tilveiebrakt for å gripe inn i en side av åpningene, 11 i løperen 22. Som vist i figur 1c er festemidlene 8, 9 foretrukket tilveiebrakt i begge endedeler av kanalbæreelementet 2 er tilveiebrakt med festemidler 8, 9. 3 Fremgangsmåten for å danne kanalbæreelementet omfatter trinnene å folde en første og andre sidedel, som omfatter festemidler 8, 9 tilveiebrakt for å gripe inn i korrespondere henholdsvis første og andre åpninger, 11 i en løper 22 i bæ-

10 resystemet 1, etter dannelse av kanalbæreelementet 2 av et langsgående metallark i oppadgående retning langs en henholdsvis første og andre langsgående foldelinje 24, 2 for å danne basispartiet 3 inntil den første og andre sidedelen strekker seg i en retning hovedsakelig vinkelrett på eller bort fra basispartiet 3. Deretter løftes den bærende delen 16 opp i oppadgående retning, etter hvilket minst del av den første og den andre sidedelen foldes ytterligere i en retning mot hverandre, slik at den første avstanden 12 mellom festemidlene 8, 9 målt langs kanalelementets 2 bredderetning blir mindre enn den andre avstanden 13 mellom den første og den andre langsgående kanten 6, 7 dannet av den første og andre foldelinjen 24, 2 målt langs kanalelementets 2 bredderetning.

11 11 P a t e n t k r a v 1. Kanalbæreelement (2) for anvendelse i et bæresystem (1) for tørrveggstak, som omfatter: - et basisparti (3) som strekker seg langsgående, - et første benparti (4) som strekker seg i oppadgående retning langs en første langsgående kant (6) av basispartiet (3), - et andre benparti () som strekker seg i oppadgående retning langs en andre langsgående kant (7) av basispartiet (3) midt imot basispartiets (3) første langsgående kant (6), 1 - at henholdsvis det første og det andre benpartiet (4, ) omfatter første og and- re festemidler (8, 9) tilveiebrakt for å gripe inn i korrespondere henholdsvis første og andre åpninger (, 11) i en løper (22) i bæresystemet (1), - at det første og andre festemiddelet (8, 9) er atskilt fra hverandre av en første avstand (12) målt langs kanalelementets (2) bredderetning, 2 - at en første og andre del (18, 19) av det første og andre benpartiet (4, ) er tilveiebrakt på en toppdel, dvs. en del fjernt fra basispartiet (3), av benpartiene (4, ) og er fleksibelt skråstilt med hensyn til hverandre, - at det første og andre festemiddelet (8, 9) er tilveiebrakt på kanalbæreelementets (2) langsgående endedel (17) og strekker seg fra det første og andre benpartiet (4, ) langs kanalbæreelementets (2) langsgående retning, hvori det første og andre benpartiet (4, ) er tilveiebrakt for å bøyes mot hverandre, slik at festemidlene (8, 9) kan skyves sammen og flyttes gjennom den første og andre åpningen (, 11) i løperen (22) og slik at, etter å ha frigjort det første og andre festemiddelet (8, 9), flytter det første og andre festemiddelet (8, 9) igjen bort fra hverandre og kan nå gripe inn i åpningene (, 11) i løperen (22), 3 k a r a k t e r i s e r t v e d at det andre og første benpartiets (4, ) første og andre del (18, 19) strekker seg mot hverandre fra henholdsvis den første og

12 12 andre langsgående kanten (6, 7) slik at den første og andre langsgående kanten (6, 7) blir atskilt fra hverandre av en andre avstand (13) målt langs kanalbæreelementets (2) bredderetning, der den første avstanden (12) er mindre enn den andre avstanden (13) og ved at den første og andre delen (18, 19) strekker seg mot hverandre under en vinkel på mellom og Kanalbæreelement ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at en henholdsvis tredje (29) og/eller fjerde () del av det første og/eller andre benpartiet (4, ) tilstøtende den henholdsvis første og/eller andre langsgående kanten (6, 7) strekker seg i en retning hovedsakelig vinkelrett på eller bort fra basispartiet (3) Kanalbæreelement ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at en bærende del (16) av en langsgående endedel (17) av basispartiet (3) er tilveiebrakt for å bæres i det minste delvis av en bæreflens (23) på bæresystemets (1) løper (22) når festemidlene (8, 9) griper inn i den korresponderende første og andre åpningen (, 11) i bæresystemets (1) løper (22) og ved at den bærende delen (16) løftes opp i oppadgående retning over en avstand som hovedsakelig korresponderer med tykkelsen til løperens (22) bæreflens (23) Kanalbæreelement ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at den første og andre delen (18, 19) strekker seg mot hverandre under en vinkel på mellom og 60, enda mer foretrukket 40 og 0 og mest foretrukket en vinkel på mellom 43 og 47, så som for eksempel 4.. Kanalbæreelement ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at basispartiet (3) omfatter et hakk (37) i en langsgående endedel (17) av basispartiet (3), som strekker seg i det minste delvis i den langsgående retningen Fremgangsmåte for å fremstille et kanalbæreelement (2) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 -, som omfatter trinnene å folde en første og andre sidedel omfattende festemidler (8, 9) tilveiebrakt for å gripe inn i korrespondere henholdsvis første og andre åpninger(, 11) i en løper (22) i bæresystemet (1),

13 13 etter dannelse av kanalbæreelementet (2), av et langsgående metallark, i oppadgående retning langs en henholdsvis første og andre langsgående foldelinje (24, 2) for å danne basispartiet (3) avgrenset av den første og andre langsgående kanten (6, 7) inntil den første og andre sidedelen strekker seg i en retning hovedsakelig vinkelrett på eller bort fra basispartiet (3), for å skape en bærende del (16) løftet opp i oppadgående retning, etter hvilket minst del av den første og den andre sidedelen foldes i en retning mot hverandre, slik at en første avstand (12) mellom festemidler (8, 9) målt langs kanalelementets (2) bredderetning blir mindre enn en andre avstand (13) mellom den første og den andre langsgående kanten (6, 7) målt langs kanalelementets (2) bredderetning. 7. Bæresystem for et tørrveggstak som omfatter et kanalbæreelement (2) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 -, som omfatter 1 - et basisparti (3) som strekker seg langsgående, - et første benparti (4) som strekker seg i oppadgående retning langs en første langsgående kant (6) på basispartiet (3), - et andre benparti () som strekker seg i oppadgående retning langs en andre langsgående kant (7) på basispartiet (3) midt imot basispartiets (3) første langsgående kant (6), hvori 2 - at det første og det andre benpartiet (4, ) omfatter henholdsvis første og andre festemidler (8, 9) som griper inn i korresponderende henholdsvis første og andre åpninger (, 11) i en løper (22) i bæresystemet (1), - at det første og andre festemiddelet (8, 9) er atskilt fra hverandre av en første avstand (12) målt langs kanalelementets (2) bredderetning, - at en første og andre del (18, 19) av det første og andre benpartiet (4, ) er tilveiebrakt på en toppdel, dvs. en del fjernt fra basispartiet (3), på benpartiene (4, ) og er fleksibelt skråstilt med hensyn til hverandre, 3 - at det første og andre festemiddelet (8, 9) er tilveiebrakt ved kanalbæreele- mentets (2) langsgående endedel (17) og strekker seg fra det første og andre

14 14 benpartiet (4, ) langs kanalbæreelementets (2) langsgående retning, hvori det første og andre benpartiet (4, ) er tilveiebrakt for å bøyes mot hverandre, slik at festemidlene (8, 9) kan skyves sammen og flyttes gjennom den første og andre åpningen (, 11) i løperen (22), og slik at etter å ha frigjort det første og andre festemiddelet (8, 9), flytter det første og andre festemiddelet (8, 9) igjen bort fra hverandre og kan nå gripe inn i åpningene (, 11) i løperen (22), 1 k a r a k t e r i s e r t v e d at det andre og første benpartiets (4, ) første og andre del (18, 19) strekker seg mot hverandre fra henholdsvis den første og andre langsgående kanten (6, 7) slik at den første og andre langsgående kanten (6, 7) blir atskilt fra hverandre av en andre avstand (13) målt langs kanalbæreelementets (2) bredderetning, der den første avstanden (12) er mindre enn den andre avstanden (13) og ved at den første og andre delen (18, 19) strekker seg mot hverandre under en vinkel på mellom og Bæresystem for et tørrveggstak ifølge krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at en tørrveggsplate monteres til kanalbæreelementet (2).

15 1 Tegninger

16 16

17 17

18 18

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

Teknisk område Bakgrunn

Teknisk område Bakgrunn 1 Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører en installasjonsboks i overensstemmelse med innledningen i tilhørende krav 1. Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en forbedret installasjonsboks

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy.

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy. 1 Tittel: FREMDRIFTSANORDNING MED FINNE Beskrivelse Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et fremdriftssystem til et marint fartøy hvori det anvendte middelet til fremdrift omfatter

Detaljer

Utadåpnende vindus- eller døranordning

Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Den foreliggende oppfinnelse angår en utadåpnende vindus- eller døranordning som omfatter en karm og en ramme som bærer en vindusrute eller et dørblad og som

Detaljer

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen vedrører feltet, systemer for pakking av iskrem, for eksempel brett eller nivåer som er pakket i kartonger på en stablingsmåte. Foreliggende oppfinnelse vedrører

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng.

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 1 Skinne for seng Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 10 1 Bakgrunn for oppfinnelsen I forbindelse med arbeid for å forbedre tilvirkningen

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene.

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. 1 SEISMISK KLEMME [0001] Oppfinnelsen angår tilbehør for opphengt himlingsskjelettkonstruksjon og, spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. KJENT TEKNIKK [0002] US-patenter 046294;

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det 1 STØVTETNING TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører støvtetting mellom utstyr for steinbearbeiding, så som en vibrasjonssikt, mater, matetrakt, gliderenne, steinknuser eller liknende, og et

Detaljer

POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL

POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL 1 POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en pose av typen som anvendes for pakking og salg av frukt- og grønnsaksprodukter, slik som sitrusfrukter,

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US A.

Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US A. 1 SETTEAPPARAT Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US 4 8 747 A. 1 For å sette festemidler slik som spikre,

Detaljer

BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET

BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET PATENTKRAV 1. Blad (6) for en vindturbingenerator (1) for omdanning av vindenergi til elektrisk energi, omfattende: - en bladkonstruksjon (7)

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1.

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1. - 1 - P4064NO00-KM Undervannsklemme Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en undervannsklemme for å holde én rørformet struktur sammen med en langstrakt guidestruktur anvendt i en undervannsoperasjon.

Detaljer

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren.

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren. 1 Beskrivelse 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører en spennanordning for forsyningssøyler eller romsøyler med tilslutninger og apparater for elektrisk energi, telekommunikasjon og/eller data ifølge innledningen

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i 1 1 2 3 Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i innledningen til det selvstendige krav 1. Tanken kan

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

Et antall delvise løsninger på disse problemene er allerede blitt funnet. For sauna- og hyttebygg forsøker man f.eks. ofte å feste bjelkene ved deres

Et antall delvise løsninger på disse problemene er allerede blitt funnet. For sauna- og hyttebygg forsøker man f.eks. ofte å feste bjelkene ved deres 1 VEGGSAMMENSTILLING 2 3 Foreliggende oppfinnelse angår en veggsammenstilling for konstruksjon av et veggelement, omfattende: - minst to profiler, som i den monterte tilstanden til veggelementet strekker

Detaljer

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel 1 Beskrivelse 20 2 30 3 40 4 [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning for fjerning av en del, slik som blad eller frukt,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1.

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 1 Fot, spesielt møbelfot Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 5 Spesielt ved tunge møbler, for eksempel polstermøbler med en fot, spesielt en rundfot, er det

Detaljer

Oppfinnelsen er relatert til en sko, i sær en sportssko, og vedrører nærmere bestemt en sko beregnet på skigåing, fotturer eller friidrett.

Oppfinnelsen er relatert til en sko, i sær en sportssko, og vedrører nærmere bestemt en sko beregnet på skigåing, fotturer eller friidrett. 1 Beskrivelse Oppfinnelsen er relatert til en sko, i sær en sportssko, og vedrører nærmere bestemt en sko beregnet på skigåing, fotturer eller friidrett. Denne skoen kan anvendes på områder som langrenn,

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

"Steglist på frittfall livbåter"

Steglist på frittfall livbåter 11979/JH/OM 13/06/03 Patentsøknad nr.: 1171 [ev. PCT-nr.] Patentsøker: Norsafe AS Tittel: "Steglist på frittfall livbåter" Basisdokument 1 Teknisk område [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører livbåter,

Detaljer

Beskrivelse TEKNISK OMRÅDE FOR OPPFINNELSEN

Beskrivelse TEKNISK OMRÅDE FOR OPPFINNELSEN 1 Beskrivelse TEKNISK OMRÅDE FOR OPPFINNELSEN [0001] Oppfinnelsen vedrører et sagblad med et båndformet grunnlegeme og uavgrensede tenner som har geometriske, bestemte skjærpartier. Tennene omfatter formlegemer

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem

Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem CAMO skjult terrasseinnfestingssystem er lett å bruke på alle typer terrassebord, vanlig trykkimp. Royal imp. Lerk,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20141246 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. A47C 19/02 (2006.01) A47C 19/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20141246 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2014.10.17 (85)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2626482 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/147 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1. 1 Seng Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1. Slike senger med underfjæring og liggemadrass, som f.eks. i EP 0 3 772 A2, har allerede vært kjent lenge. Underfjæringen

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning

1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning 1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning 5 Bakgrunn for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelse vedrører en håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar

Detaljer

20. Fremgangsmåte ifølge krav 15, k a r a k t e r i s e r t v e d a t dreieleddet omfatter en roterende kobling, fremgangsmåten omfatter videre å

20. Fremgangsmåte ifølge krav 15, k a r a k t e r i s e r t v e d a t dreieleddet omfatter en roterende kobling, fremgangsmåten omfatter videre å 1 P A T E N T K R A V 1 1. En strekkanordning for å opprettholde en strekkraft i et stigerør som strekker seg fra en undervanns-brønnhodesammenstilling til et dekk til en flytende plattform, k a r a k

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne.

Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne. 1 Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne. 1 2 Oppfinnelsens område Denne oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for å fremstille en blokkformet byggeblokk med isolerende

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i 1 Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i overensstemmelse med innledningen til krav 1. 3 Sykler

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223384 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 12/14 (2006.01) F16B 12/20 (2006.01) F16B 12/30 (2006.01) F16B 12/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21612 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 27/06 (06.01) A47C 19/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.01 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing V04NO00 EP2184141 Tittel: Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing 1 [0001] Foreliggende oppfinnelse gjelder en fremgangsmåte og en anordning til produksjon av en stansing, særlig en

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2189592 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E04G 1/15 (2006.01) E04G 7/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.05.25 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

FR A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 ( ) beskriver et kjent mudringsfartøy.

FR A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 ( ) beskriver et kjent mudringsfartøy. 1 Tittel: MUDRINGSFARTØY Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et mudringsfartøy. FR 1 39 3 A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 (1964-04-24) beskriver et kjent mudringsfartøy. 1 30 Ifølge foreliggende

Detaljer

UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS.

UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS. UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS. TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører herreundertøy og spesielt underbukser for menn som på innsiden av forsiden har separat rom for fysisk å adskille

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 239219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D /22 (06.01) B6B 7/28 (06.01) B6D /00 (06.01) B6D /64 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.02

Detaljer

Beskrivelse Bakgrunn for oppfinnelsen

Beskrivelse Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en forbedret spolearm for et vinsjarrangement og spesielt en spolearm utformet for å forårsake at en spolearmspindel stanser forbigående ved hver ende

Detaljer

BARRE AV EDELMETALL OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING

BARRE AV EDELMETALL OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING 1 BARRE AV EDELMETALL OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING Oppfinnelsen vedrører en barre av edelmetall, eksempelvis gull, sølv, platina, palladium eller legeringer av disse, og en fremgangsmåte for fremstilling

Detaljer

Et mannhull er en åpning i dekk (gulv) eller skott (vegg) som kun åpnes på skip under bygge- og serviceperioder.

Et mannhull er en åpning i dekk (gulv) eller skott (vegg) som kun åpnes på skip under bygge- og serviceperioder. Den foreliggende oppfinnelse vedrører en beskyttelsesanordning for å sikre åpne mannhull ombord på skip eller lignende, omfattende et i det minste delvis sirkulært eller ovalt legeme innrettet til å bli

Detaljer

Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin.

Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin. Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin. Fra DE 10 2008 030 489 A1, som betraktes som teknikkens stand, kjennes en anordning og en framgangsmåte for å produsere enkeltsnitt

Detaljer

Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE

Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE 1 Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en emballasje for en vare, slik som et elektrisk apparat, spesielt en drikkedispenser.

Detaljer

EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav

EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav 1. Gangbrokonstruksjon (1) for å tilveiebringe tilgang mellom et fartøy (3) og et offshoreobjekt (33) omfattende:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement

Detaljer

Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling

Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling 1 Teleskopisk sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling Oppfinnelsen vedrører en sprøytebom for åkersprøyter med dysekobling, som flere dyser er tilordnet som er utformet slik at de kan kobles separat

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34099 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 7/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 241816 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D /20 (2006.01) B6D /36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 27 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/06 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 27 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 06.12.27 PCT/GB06/00478 (22) Inng.dag 1.03.02 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 269179 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. F21S 8/02 (06.01) F21V 17/16 (06.01) F21V 21/04 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331339 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) F16J 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093178 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE

BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE 1 BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE 1 2 3 Oppfinnelsen angår en bagasje som angitt i innledningen i krav 1. En slik bagasje, kjent fra teknikkens stand (GB 161 117 A) har vanligvis en bagasjevegg, et lokk

Detaljer