Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1."

Transkript

1 1 Fot, spesielt møbelfot Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 5 Spesielt ved tunge møbler, for eksempel polstermøbler med en fot, spesielt en rundfot, er det ofte vanskelig å skyve på møbelet på grunn av egenvekten. Det er riktignok prinsipielt mulig å tilveiebringe faste ruller under foten, det er derimot ikke meningen at det aktuelle møbelet skal forskyve seg under bruk. 10 Fra AT er det kjent en fot hhv. et fotstativ av samme typen. Fotstativet har ruller som det kan rulles over oppstillingsgulvet med. For å unngå at rullene presses ned i gulvet kan en plate senkes ned i retningen av gulvet, slik at underlagsflaten blir større. 15 Denne mekanismen utgjør en ulempe, fordi det til løfting og senking av platen er nødvendig med en viss bygningshøyde for foten for å kunne oppbevare den nødvendige mekanikken deri. Dette påvirker fotens utformingsmuligheter En møbelfot av samme typen er f.eks. kjent fra JP A. Denne foten har utfellbare ruller som via et svingelement kan stilles ut fra gulvet, og svingelementet hhv. de utstilte rullene blir holdt i en dødposisjon via hvilken rullene fikseres i utstillingsposisjonen. Også denne mekanismen utgjør en ulempe, fordi svingelementet skrues til om en akse parallelt med gulvet og det derfor er nødvendig med en viss byggehøyde for foten for bevegelsens utførelse. Formålet med den foreliggende oppfinnelsen er å tilveiebringe en fot av samme typen som er forbedret med hensyn til dette og som på den ene siden sikrer at foten enkelt kan forskyves og på den andre siden sikrer stabilitet ved lavest mulig byggehøyde. Dette formålet oppnås ved en fot, spesielt en møbelfot med trekkene i krav 1, fordelaktige utførelsesformer finnes i de uselvstendige kravene. 35 Foten ifølge oppfinnelsen har en flerhet ruller på sin gulvside, hvor rullene er utformet slik at de kan stilles ut fra foten. Her er det tilveiebrakt en betjeningsinnretning, der rullene ved dens betjening rullene kan overføres fra en oppbevaringsstilling til en bruksstilling eller fra bruksstillingen til

2 oppbevaringsstillingen. Ved rullenes utstillbarhet via betjeningsinnretningen blir foten og dermed det tilhørende møbelet mobilt for å kunne flytte det. På oppstillingsstedet kan rullene kjøres inn igjen slik at møbelet står sikkert på foten når det er i bruk, og ikke kan skli. Rullene er forbundet med utstillbare armer som er leddet til foten, slik at rullenes utstilling realiseres ved å svinge armene. Alternativt kan rullene også stilles ut ved lineær utkjøring. Armene er ved dette spesielt koblet med betjeningsinnretningen. For koblingen tjener her minst én overføringsinnretning per arm, som spesielt kan omfatte armer og/eller bowdentrekk og/eller gir. Betjeningsinnretningen kan spesielt også omfatte en drivmotor som er tilveiebrakt i foten eller også i det tilhørende møbelet Videre er armene utformet slik at de ved overgangen til oppbevaringsstillingen svinges mot hverandre og ved overgangen til bruksstillingen bort fra hverandre. Det er imidlertid generelt også mulig at bevegelsen av armene foregår nøyaktig omvendt. På denne måten kan armene fordelaktig kobles med kun én overføringsinnretning. Denne er spesielt anordnet mellom armene. Koblingen mellom armene er ved dette utført slik at overføringsinnretningen i bruksstillingen med de utstilte rullene hindrer armene fra å svinge. Denne låsingen kan spesielt være tilveiebrakt i form av en selvsperring av et gir, dersom overføringsinnretningen omfatter et gir eller betjeningsinnretningen har en girmotor med selvsperrende gir. Her er det tilveiebrakt at overføringsinnretningen har et første skyve- og trekkelement som er leddet forbundet med den første armen, og et andre skyveog trekkelement som er leddet forbundet med den andre armen. Her kan det spesielt være tilveiebrakt at det første og det andre skyve- og trekkelementet er leddet forbundet med hverandre via minst ett koblingselement som virker sammen med betjeningsinnretningen. I bruksstillingen er det på denne måten mulig at skyve- og trekkelementet, koblingselementet og armene inntar en dødposisjon slik at ingen tilbakesvingning i bruksstillingen er mulig uten at betjeningsinnretningen betjenes ytterligere. En flerhet første armer kan spesielt også være forbundet med hverandre via en felles forbindelsesstang.

3 3 Foten ifølge oppfinnelsen kan spesielt anvendes på et møbel, hvor betjeningsinnretningen da foretrukket kan betjenes ved å bevege, spesielt dreie eller forskyve en eller en flerhet deler på sittemøbelet. 5 Oppfinnelsen skal beskrives nærmere i det følgende ved hjelp av figur 1 til 6B. Selv om oppfinnelsen i det følgende forklares ved hjelp av kun to konkrete utførelseseksempler, kan enkelte komponenter og trekk ved de to utførelsesformene kombineres vilkårlig. 10 Figur 1 viser et perspektivisk toppriss av en første utførelsesform av foten som ikke er ifølge oppfinnelsen. 15 Figur 2 viser et perspektivisk riss og et sideriss av betjeningsinnretningen og utstillingsmekanikken på foten ifølge den første utførelsesformen, som ikke er ifølge oppfinnelsen, i oppbevaringsstillingen. 20 Figur 3 viser et perspektivisk riss og et sideriss av betjeningsinnretningen og utstillingsmekanikken på foten ifølge den første utførelsesformen, som ikke er ifølge oppfinnelsen, i bruksstillingen. Figur 4 viser et sideriss av betjeningsinnretningen ifølge den første utførelsesformen som ikke er ifølge oppfinnelsen. 25 Figur 5A viser et gulvriss og et sideriss av en utførelsesform ifølge oppfinnelsen av foten i oppbevaringsstillingen. Figur 5B viser utstillingsmekanikken på foten ifølge oppfinnelsen i oppbevaringsstillingen. 30 Figur 6A viser et gulvriss og et sideriss av foten ifølge oppfinnelsen i bruksstillingen. 35 Figur 6B viser utstillingsmekanikken på foten ifølge oppfinnelsen i bruksstillingen. Den første utførelsesformen vist i figur 1 til 4 dannes av en fot 1 som i det viste eksempelet har en (ikke nødvendigvis) omtrent sirkelformet grunnflate og hvis

4 overside som vender bort fra gulvet, er fremstilt i figur 1. I oversiden er det i det viste eksempelet tilveiebrakt to betjeningselementer 2 på diametralt motliggende sider av foten 1. Også utførelser med kun ett betjeningselement 2 kan tenkes. Betjeningselementet 2 som er lagret på foten 1, svingbevegelig om et svingelager 2c, og som er vist i detalj i figur 4, kan bringes i oppbevaringsstillingen vist i figur 2 ved trykk i området og retningen av pilen P1, og bringes fra oppbevaringsstillingen i bruksstillingen vist i figur 3 ved trykk i området og retningen av pil P2. Oppbevaringsstilling betyr generelt at rullene 3a, 3b er kjørt inn i fotens 1 gulv, mens bruksstilling betyr at rullene 3a, 3b er utstilt fra fotens gulv og at foten 1 (og møbelet festet derpå som ikke er vist) kan beveges over gulvet ved å rulles Den første utførelsesformens funksjonsmåte skal nå forklares nærmere ved hjelp av figur 2 og 3. Rullene 3a, 3b er lagret dreiebevegelig på tilhørende armers 31a, 31b ende. Armene 31a, 31b i seg selv er igjen med sin andre ende leddet forbundet med lagerbeslag 8a, 8b som igjen er festet på foten (ikke vist). Ved å svinge armene 31a, 31b stilles rullene 3a, 3b ut eller kjøres inn. Mellom rullelageret og leddforbindelsespunktet på lagerbeslaget er det leddet overføringselementer (som er utformet som skyve- og trekkelementer her, men som også kan være tannstenger eller bowdentrekk) 4a, 4b til armene 31a, 31b, der deres ende som vender bort fra armene 31a, 31b, er leddet forbundet med styrearmer 7a, 7b. Hver av disse styrearmene 7a, 7b er igjen leddet forbundet med et betjeningsbeslag 2d som hører til et betjeningselement 2, og deres ledd er ført i et fotfast lagerbeslag 5: leddforbindelsesaksene hhv. leddene 74a, 74b mellom styrearmene 7a, 7b og overføringselementene 4a, 4b er ført i horisontale føringer 5a, 5b tilveiebrakt på lagerbeslaget 5, forskyvbart i retning X, mens betjeningsbeslaget 2d er ført i en vertikalføring 5c forskyvbart i retning Z. For rullenes 3a, 3b utstilling trykkes betjeningselementet 2 i området og retningen av pilen P2 (f.eks. med foten), jf. figur 4. Betjeningselementet 2 svinger rundt svinglageret 2c og tar med seg betjeningsbeslaget 2d ved at dette i tegningen 2 beveges i retningen av gulvet nedover. Ved koblingen med styrearmene 7a, 7b, tas disse med og flyttes i horisontalstilling, hvorved leddene 74a, 74b beveger seg bort fra hverandre i horisontal retning X. Ved dette beveges også overføringselementene 4a, 4b bort fra hverandre i samme

5 5 5 retningen i horisontal retning X og svinger dermed de dertil koblede armene 31a, 31b på en slik måte a disse blir utstilt fra gulvet sammen med rullene 3a, 3b. I sluttstillingen (jf. figur 3) danner betjeningsbeslaget 2d, styrearmene 7a, 7b og overføringselementene 4a, 4b en linje slik at de inntar en dødposisjon og at en utilsiktet tilbakesvingning av armene 31a, 31b er umulig. Anordningen er da låst i bruksstillingen vist i figur 3. Under utstillingen forspennes dessuten en returfjær 6 som er koblet med styrearmene 7a, 7b, og som støtter at anordningen bringes i oppbevaringsstillingen Til dette trykkes betjeningselementet 2 utgående fra bruksstillingen i figur 3 i området i retningen av pilen P1, slik at betjeningsbeslaget 2d vandrer bort fra gulvet oppover i føringen 5c og, støttet av fjæren, trekker tilbake styrearmene 7a, 7b i føringene 5a, 5b ut av dødstillingen, hvorved leddene 74a, 74b og dermed overføringselementene 4a, 4b beveges mot hverandre. Ved dette svinges armene 31a, 31b mot hverandre og rullene 3a, 3b svinges i oppbevaringsstillingen i retningen av fotens overside. 20 I utførelsesformen vist i figur 5A til 6B tjener et dreibart betjeningselement 2 til betjeningen, dette kan for eksempel betjenes ved å tas med av den dreiende sittedelen på en dreiestol. Dreiebevegelsen rundt aksen A blir ifølge oppfinnelsen oversatt i utstillingen eller innkjøringen av rullene 3a, 3b hhv. de tilhørende armene 31a, 31b Figur 5A, 5B viser oppbevaringsstillingen, rullene 3a, 3b er i det viste eksempelet tilveiebrakt henholdsvis parvis og er dreibart lagret på passende armer 31a, 31b. Armene 31a, 31b er leddet forbundet med passende beslag 8a, 8b som er fotfast anordnet. Rulleparene 3a og 3b hhv. armene 31a, 31b er henholdsvis forbundet med hverandre via koblingsstenger 41a hhv. 41b, hvor koblingsstengene 41a, 41b er dreiebevegelig anbrakt på armene 31a, 31b. Hver koblingsstang 41a, 41b er igjen leddet forbundet med et overføringselement 4a, 4b som her er utformet som styrearm. Overføringselementene 4a, 4b er forbundet med betjeningsinnretningen 2. I det viste eksempelet har dreiestangen 2b på hvilken en betjeningsinnretning 2 virker inn, en kopling 2a som er leddet forbundet med de to overføringselementene 4a, 4b. Når det under stangens 2b betjening dreies fra bruksstillingen vist i figur 6A, 6B rundt aksen A i retning av pilen P3, dreies også koblingen 2a og styrer overføringselementene 4a, 4b ut. Ved dette beveges overføringselementene 4a, 4b og dermed også

6 koblingsstengene 41a, 41b mot hverandre i horisontal retning X. Det samme gjelder for armene 31a, 31b som er koblet med koblingsstengene 41a, 41b, og som svinges mot hverandre og overfører rullene 3a, 3b i oppbevaringsstillingen. Man oppnår situasjonen vist i figur 5A, 5B. Når stangen 2b beveges fra oppbevaringsstillingen vist i figur 5A, 5B ved å betjene betjeningsinnretningen 2 i den tilsvarende motsatte retningen P4, beveger alle elementene seg tilsvarende i motsatt retning. Spesielt beveger koblingsstengene 41a, 41b seg bort fra hverandre i horisontal retning X, armene 31a, 31b svinger bort fra hverandre. Som det kan sees i figur 6B, danner styrearmene 4a, 4b og koblingen 2a i bruksstillingen en linje slik at det igjen går frem en dødstilling som låser denne stillingen, og som muliggjør en sikker forskyving av foten. 15

7 7 Patentkrav Fot (1), spesielt møbelfot, med en flerhet ruller (3a, 3b) anordnet på fotens gulvside, hvor flerheten ruller (3a, 3b) er utformet utstillbart fra foten (1), hvor det videre er tilveiebrakt en betjeningsinnretning (2) ved hvis betjening rullene (3a, 3b) kan føres fra en oppbevaringsstilling til en bruksstilling eller fra bruksstillingen til oppbevaringsstillingen, hvor rullene (3a, 3b) er anbrakt på armer (31a, 31b) leddet på foten (1), slik at rullene kan stilles ut ved å svinge armene (31a, 31b), hvor hver av armene (31a, 31b) er koblet med betjeningsinnretningen (2) via en overføringsinnretning (4a, 4b; 7a, 7b; 41a, 41b), hvor armene (31a, 31b) er utformet slik at de ved overgangen til oppbevaringsstillingen beveges mot hverandre og ved overgangen til bruksstillingen beveges bort fra hverandre, eller at armene (31a, 31b) er utformet slik at de ved overgangen til oppbevaringsstilling beveges bort fra hverandre og ved overgangen til bruksstillingen beveges mot hverandre, hvor overføringsinnretningen er anordnet mellom armene (31a, 31b) og er koblet med armene (31a, 31b) på en slik måte at den i bruksstillingen forhindrer at armene (31a, 31b) svinger, hvor overføringsinnretningen har et første skyve- og trekkelement (4a) som er leddet forbundet med den første armen (31a), og et andre skyve- og trekkelement (4b) som er leddet forbundet med den andre armen (31b), k a r a k t e r i s e r t v e d at rullene (3a, 3b) er tilveiebrakt parvis og at armene (31a, 31b) som hører til rulleparene (3a, 3b), henholdsvis er forbundet med hverandre via koblingsstenger (41a, 41b) som er dreiebevegelig anbrakt på armene, hvor en av koblingsstengene (41a) er leddet forbundet med det første skyve- og trekkelementet (4a) og den andre koblingsstangen (41b) med det andre skyveog trekkelementet Fot (1) ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at overføringsinnretningen omfatter minst én overføringsarm (4a, 4b; 7a, 7b) eller/og ett gir eller/og ett bowdentrekk Fot (1) ifølge et av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at betjeningsinnretningen (2) omfatter en drivmotor.

8 4. Sittemøbel med en fot (1) ifølge et av de foregående kravene Sittemøbel ifølge krav 4, k a r a k t e r i s e r t v e d at betjeningsinnretningen (2) kan betjenes ved å bevege, spesielt dreie eller forskyve en eller en flerhet deler på sittemøbelet.

9 1

10 2

11 3

12 4

13 5

14 6

15 7

16 8

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2189592 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E04G 1/15 (2006.01) E04G 7/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.05.25 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

En innretning av typen nevnt innledningsvis er ytterligere beskrevet i BE-A

En innretning av typen nevnt innledningsvis er ytterligere beskrevet i BE-A 1 Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører en innretning for støtting av vekslingsbevegelsen av tungeskinner til en sporveksel, med valser som er montert på en vektarm som er svingbar mot kraften til en fjær

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2419363 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62B 1/ (06.01) B62B /00 (06.01) B62B /02 (06.01) B62B /04 (06.01) B66B 1/18 (06.01) B66F 9/06 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/2 (06.01) B6D 8/12 (06.01) B6D 8/48 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09.24 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29086 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/46 (06.01) E0D 3/14 (06.01) E0F 1/ (06.01) E0F 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

Europeisk patent nr NORWAY P16367NOEP. Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia

Europeisk patent nr NORWAY P16367NOEP. Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia Europeisk patent nr. 26162 NORWAY P16367NOEP Søker: Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 14/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Emrah

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E01C 11/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/4 (06.01) F24J 2/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland Sluttrapport Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birger Vennesland Innledning For taubaner med to liner i løpende bærekabelsystem

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28296 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47K 3/34 (06.01) E0D 1/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning 1 Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen angår en anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning ved bevegelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP228944 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 228944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 7/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2303754 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66D 1/12 (2006.01) B66D 1/14 (2006.01) B66D 5/12 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2434898 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 11/58 (2006.01) A21B 1/48 (2006.01) A21B 7/00 (2006.01) G07F 11/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat 1 Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk samt et tilsvarende elektronisk apparat for et slikt ad

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE

Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE V1640NO00 EP 2 339 709 B1 Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE 2 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører et system

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2388733 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 7/ (06.01) G06K 19/077 (06.01) H04B /02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22241 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22241 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B08B 9/023 (06.01) B08B 3/02 (06.01) B08B 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 296772 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F /11 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen vedrører feltet, systemer for pakking av iskrem, for eksempel brett eller nivåer som er pakket i kartonger på en stablingsmåte. Foreliggende oppfinnelse vedrører

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 77166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Delpigmentering av et dekksjikt for å unngå interferenser ved aluminiumskomponenter eller komponenter som oppviser aluminium

Delpigmentering av et dekksjikt for å unngå interferenser ved aluminiumskomponenter eller komponenter som oppviser aluminium 1 Delpigmentering av et dekksjikt for å unngå interferenser ved aluminiumskomponenter eller komponenter som oppviser aluminium Oppfinnelsen vedrører en aluminiumskomponent eller en komponent som oppviser

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 8317 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 6/ (06.01) B6D 6/18 (06.01) B6D 81/38 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.11 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2214927 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B64D 11/06 (2006.01) B60N 2/01 (2006.01) B60N 2/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.31

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 234363 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/16 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

V2138NO00 EP Tittel: Låseslå for transportbeholdere med foldbare sidevegger

V2138NO00 EP Tittel: Låseslå for transportbeholdere med foldbare sidevegger V2138NO00 EP 2384989 Tittel: Låseslå for transportbeholdere med foldbare sidevegger 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen gjelder en innretning for åpning og låsing av foldbare sidevegger i en transport-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27191 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 17/22 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 13/00 (06.01) E0B 63/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347945 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B62D 5/093 (2006.01) B63H 25/16 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.23 (80) Dato for

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24)

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF

FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF 1 FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF 3 Oppfinnelsen angår en fyrkjele for forbrenning av fast brennstoff som angitt i innledningen i det selvstendige krav 1, og omhandler utformingen av resten

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2241476 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60N 2/28 (2006.01) B60R 22/ (2006.01) B60R 22/19 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.0.21

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 14838 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/02 (06.01) F16L /14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.1 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 243293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E02B 17/08 (2006.01) B63B 9/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.01.13 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 214400 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24C /00 (2006.01) A21B /08 (2006.01) F24C 1/16 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.0.04 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 244609 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 13/08 (06.01) E04F 13/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 (51)Int.Cl. C 04 b 37/02 (52) Kl 80b-23/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 557/70 (22) Innglt» 17.2.1970 (23) Løpedag 17.2.1970 (41)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34387 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/ (06.01) G06F 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer