LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÅS MED ET SELEKTORELEMENT"

Transkript

1 LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement og et meddragerelement, som virker sammen med en låssylinder. Låsmekanismen omfatter videre et selektorelement som er bevegelig mellom minst to selektorposisjoner for omstilling av låsens funksjonsegenskaper. [0002] Låser av denne typen har en låskasse for å oppta en låsemekanisme, hvor ifølge den foreliggende oppfinnelsen alle mekaniske elementer forstås som del av låsmekanismen. Følgelig omfatter låsemekanismen minst ett reileelement som i tilfelle dører kan forstås som dørreiler eller dørbolter. Reileelementet er videre utstyrt med en mekanisk forbindelse til meddragerelementet som er dreibart anbrakt i låskassen og som er tilpasset for å virke sammen med låssylinderen. Følgelig kan meddragerelementet dreies ved å dreie en nøkkel som er stukket inn i låssylinderen. Meddragerelementets dreiebevegelse gjør det mulig å trekke reileelementet tilbake fra en fremstrakt stilling til en tilbaketrukket stilling for reileelementet i låskassen, for å åpne døren eller vinduet som er utstyrt med låsen. [0003] Videre er det kjent låser med et innebygget selektorelement. Hensikten med selektorelementet er å omstille låsens funksjonsegenskaper, hvor selektorelementet beveges manuelt. Låskassen er vanligvis utformet med et frontstykke, og selektorelementet har et betjeningselement som strekker seg gjennom frontstykket og er bevegelig for hånd. Funksjonsegenskapene til låsen kan oppnås ved å feste dørfallen eller dørvrideren, eller det er mulig å påvirke forhold i låsemekanismen. Selektorelementet kan sjaltes mellom forskjellige selektorstillinger, hvor det finnes minst to stillinger der selektorelementet kan hvile. [0004] Patentskriftet FI beskriver en dørlås med en låskasse utformet med et frontstykke og et reileelement. Videre er det tilveiebrakt et meddragerelement for betjening med en nøkkel som del av låsemekanismen, hvorfra det er kjent kraftoverføringsmidler for en manuell bevegelse av reileelementet fra en fremspringende låsestilling til en tilbaketrukket stilling. Låskassen har også et selektorelement til omstilling av låsens funksjonsegenskaper. En ulempe er at låsen er utformet med et låseelement som bare er bevegelig gjennom kraftoverføringsmidlene i forbindelse med betjening av en nøkkel fra en blokkerende stilling, der bevegelse av selektorelementet forhindres, og en frikoblet stilling der bevegelse av selektorelementet

2 2 2 3 er mulig. Dette betyr at en nøkkel er nødvendig for å omstille selektorelementets selektorstilling. Videre kreves en nøkkel til dreining av meddragerelementet, som må holdes med en første hånd, hvorved selektorelementet må beveges manuelt med en andre hånd. Følgelig er to hender nødvendig til omstilling av selektorstillingen. [000] Oppgaven som søkes løst med den foreliggende oppfinnelsen er å frembringe en lås med en låsmekanisme med et selektorelement som er enkelt å betjene og som har en sikkerhetsfrikoblingsanordning til å forhindre en utilsiktet omstilling av selektorstillingen. [0006] Denne oppgaven løses med en lås med et selektorelement ifølge læren i krav 1 av den foreliggende oppfinnelsen. Et foretrukket utførelseseksempel er angitt i de uselvstendige kravene. [0007] Oppfinnelsen innbefatter den tekniske læren at bevegelsen av selektorelementet kan utføres uavhengig av meddragerelementet, hvor det er tilveiebrakt frikoblingsmidler til samvirke med selektorelementet slik at frikoblingsmidlene må aktiveres før selektorelementet kan forskyves mellom selektorstillingene. [0008] Ifølge oppfinnelsen unngås et mekanisk blokkeringssystem til blokkering av selektorelementet over meddragerelementet. selektorelementet kan omstilles uten betjening av meddragerelementet, det betyr at en nøkkel til dreining av låssylinderen ikke er nødvendig. Personen som skal betjene selektorelementet trenger ingen nøkkel til låsen, men må likevel aktivere frikoblingsmidlene. Frikoblingsmidlene må aktiveres på forhånd, før selektorelementet kan forskyves mellom selektorstillingene. [0009] Ifølge en første utførelsesform av oppfinnelsen omfatter frikoblingsmidlene et stiftelement som del av låsmekanismen anbrakt i frontstykke som danner forsiden av låskassen. Stiftelementet stikker ut fra frontstykket og er manuelt bevegelig mellom en inngrepstilling og en frikoblet stilling. Stiftelementet er utformet for inntrykking vinkelrett på frontstykket. Den fremstikkende stillingen til stiftelementet danner inngrepstillingen, og selektorelementet kan ikke sjaltes mellom selektorstillingene. Når stiftelementet trykkes inn vinkelrett på frontstykket, inntas frikoblingsstillingen og selektorelementet kan omstilles mellom selektorstillingene. [00] Ifølge en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen forløper frontstykket i montert tilstand vertikalt langs forsiden av låskassen, hvor selektorelementet er bevegelig parallelt med utstrekningsretningen til frontstykket. Følgelig kan selektorelementets stilling kun omstilles når døren eller vinduet er åpnet. I andre tilfeller er stiftelementet utilgjengelig. Vanligvis er frontstykket utstrakt i vertikal retning

3 3 2 avhengig av den vertikale utstrekningen av dørbladet, og selektorelementet kan omstilles mellom en øvre, en midtre og eksempelvis en nedre stilling. [0011] En videre utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen er utstyrt med et stiftelement som er bevegelig anbrakt i selektorelementet, hvor bevegelsesretningen til stiftelementet er innrettet vinkelrett på bevegelsesretningen til selektorelementet. Selektorelementet er laget med et hull hvor stiftelementet er innført. Forskyvningen av stiftelementet føres gjennom hullet i selektorelementet, slik at stiftelementet føres når det trykkes inn i frontstykket. Følgelig er frontstykket og selektorelementet anbrakt nær og parallelt med hverandre. Når selektorstillingen omstilles, må en person manuelt trykke stiftelementet inn i selektorelementet, og omstille selektorelementet mellom stillingene mens stiftelementet fastholdes i den inntrykte stillingen. [0012] Den foreliggende oppfinnelsen er likeledes utført med en låsmekanisme som omfatter et stoppelement til blokkering av bevegelsen til selektorelementet gjennom en formsluttende geometri. Den formsluttende geometrien omfatter stopphakk og en krokform som er anbrakt mellom selektorelementet og stoppelementet, hvor krokformen er utformet for inngrep i stopphakkene. [0013] Formslutningen mellom stoppelementet og selektorelementet forhindrer forskyvning av selektorelementet når krokformen hviler i stopphakkene. Hvert stopphakk danner en bestemt selektorstilling og antall selektorstillinger tilsvarer antall stopphakk som selektorelementets krokform kan anbringes i. [0014] I en første utførelse er krokformen utformet som en del av selektorelementet, mens stopphakkene samtidig er utformet som en del av stoppelementet. I en andre utførelse er krokformen utformet som en del av stoppelementet, mens stopphakkene er utformet som en del av selektorelementet. Stopphakkene og krokformen kan utføres som enkeltdeler, hvor krokformen så vel som stopphakkene utformes som en integrert del av henholdsvis selektorelementet eller stoppelementet. [00] Stoppelementet er dreibart anbrakt i låskassen om en dreieakse, hvor stiftelementet har en trykkside som er anbrakt inntil stoppelementet. Trykksiden av stiftelementet er anbrakt overfor siden av stiftelementet som strekker seg gjennom frontstykket og som kan trykkes på manuelt. Når stiftelementet trykkes gjennom hullet i selektorelementet, trykker trykksiden stoppelementet til frikoblingsstillingen, mens stoppelementet dreier om dreieaksen. Kun når stiftelementet er inntrykket i frontstykket løses formslutningen mellom krokformen og de tilordnede stopphakene og selektorelementet kan omstilles mellom selektorstillingene.

4 4 2 3 [0016] Ifølge en foretrukket utførelsesform er selektorelementet utformet med minst ett hvilehakk til samvirke med et hvileelement. Hvileelementet er anbrakt i en stasjonær stilling i låskassen og omfatter et hvilenebb til inngrep i hvilehakket til selektorelementet. Selektorelementet kan bare beveges mellom forskjellige selektorposisjoner i omstillingsretningen. Følgelig danner selektorelementet en ubevegelig del i forhold til hvileelementets bevegelsesretning, hvorved hvileelementet og særlig hvilenebbet danner en bevegelig del. Hvilehakkene i selektorelementet er utformet i en bølgestruktur, og hvilenebbet kan gli langs bølgestrukturen. Hvileeffekten er basert på en returfjæreffekt fra hvileelementet, hvor et foretrukket materiale i hvileelementet er et syntetisk material som et plaststoff. Bølgestrukturen omfatter bølgetopper og bølgedaler, hvor bølgedalene tilsvarer de tilordnede selektorstillingene som selektorelementet må hvile i. På grunn av returfjæreffekten på hvilenesen kan hvilenesen gli langs bølgestrukturen og holder selektorelementet fast i den tilordnede selektorstillingen. [0017] Ifølge en videre utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen omfatter frontstykket en fordypning der stiftelementet er anbrakt, hvor fordypningen har en langstrakt form som tilsvarer utstrekningen av frontstykket. [0018] I fordypningen kan stiftelementet forskyves i lengderetningen. Også når stiftelementet strekker seg gjennom frontstykket og ikke er inntrykket i frontstykket er dette plassert inne i fordypningen for å gjøre det mulig å lukke døren eller vinduet som låsen er innsatt i da stiftelementet ikke stikker ut fra låsen. [0019] En videre utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen er utstyrt med et selektorelement som samvirker med en mekanisk anordning eller med en elektrisk anordning. Selektorelementet kan utføres for sperring av dørfallen, dørvrideren eller låssylinderen. Videre kan låsen omfatte en elektrisk anordning utført som et elektrisk bryterelement, som elektrisk aktivator eller som sensorelement til avføling av låsens funksjonsegenskaper vedrørende brytertilstanden. Følgelig kan selektorelementet omfatte mekanisk-elektriske vekselvirkningsmidler. [00] En videre foretrukket utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen omfatter frikoblingsmidler til vekselvirkning med selektorelementet, utført som minst én aktivator som samvirker med stoppelementet for å omstille inngrepsituasjonen mellom krokformen og stopphakkene. Den elektriske aktivatoren kan være betjenbar gjennom en ekstern styreenhet for å muliggjøre eller undertrykke en manuell betjening av selektorelementet. Følgelig kan den elektriske aktivatoren virke som alternativ til stiftelementet, og omsjaltingen av selektorelementet mellom de forskjellige

5 selektorstillingene kan utføres over en fjerntliggende styreenhet. I bygninger med et stort antall forskjellige dører med tilhørende dørnøkler kan en sentral styreenhet tilpasses til å styre frikoble omstillingen av selektorelementet mellom sine stillinger. [0021] Videre enkeltheter, trekk og fordeler ved oppfinnelsesgjenstanden fremgår av de uselvstendige kravene og den følgende beskrivelsen av de tilhørende figurene som viser foretrukne utførelseseksempler av oppfinnelsen ved hjelp av eksempler som beskrives i forbindelse med de vedlagte figurene, hvor: Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 viser et utførelseseksempel på den foreliggende oppfinnelsen med et selektorelement og et frikoblingsmiddel tilpasset vekselvirkning med selektorelementet, hvor selektorelementet er blokkert ved hjelp av frikoblingsmiddelet; viser en lås ifølge figur 1, hvor frikoblingsmidlene er aktivert for omstilling av selektorelementet, som er vist i selektorstillingen A; viser en lås ifølge utførelseseksempelet fra figur 1 og 2, hvor frikoblingsmidlene er aktivert og selektorelementet er vist i stillingen B; viser et perspektivisk riss av låsen ifølge oppfinnelsen, hvor vekselvirkningen mellom selektorelementet og stoppelementet vises og Fig. viser et ytterligere perspektivisk riss av låsen med en låsmekanisme utstyrt med et hvileelement som vekselvirker med selektorelementet. [0022] Figur 1 viser et oppriss av låsen 1 ifølge den foreliggende oppfinnelsen. Låsen 1 omfatter en låskasse 2 hvor det øvre dekselet er fjernet for å vise låsmekanismen som er plassert inne i låskassen 2. Låsmekanismen har et reileelement og et meddragerelement 4, hvor reileelementet (ikke vist) kan trekkes tilbake i låskassen 2 ved en dreining av meddragerelementet 4. Låsmekanismen har et selektorelement, som er forskyvbart mellom forskjellige selektorstillinger A, B og C og hvor selektorelementet er vist i sin stilling A. Avhengig av selektorstillingen A, B eller C kan låsen 1 oppvise forskjellige funksjonsegenskaper som kan angå en sperring av den mekaniske forbindelsen mellom meddragerelementet 4 og reileelementet, en sperring av dørfallen osv. [0023] Forskyvningen av selektorelementet kan foretas etter en aktivering av frikoblingsmidlene, som omfatter et stiftelement 6 som kan forstås som del av låsmekanismen og er anbrakt i et frontstykke 7, som danner forsiden av låskassen 2. stiftelementet 6 stikker ut fra frontstykket, og er manuelt bevegelig mellom en inngrepstilling og en frikoblet stilling, hvor stiftelementet 6 kan trykkes vinkelrett inn i frontstykket 7 for hånd. Følgelig er stiftelementet 6 bevegelig anbrakt i

6 6 2 3 selektorelementet gjennom et hull, og bevegelsesretningen til stiftelementet 6 er innrettet vinkelrett på bevegelsesretningen til selektorelementet, som tilsvarer utstrekningsretningen til frontstykket 7. I avbildningen er stiftelementet 6 ikke trykket inn i frontstykket 7 og selektorelementet er ikke forskyvbart mellom selektorstillingene A, B og C. Stiftelementet 6 omfatter en trykkside 6a til å støte mot et stoppelement 8, som er anbrakt dreibart om en dreieakse i låskassen 2 og som dreies til frikoblingsstillingen ved et manuelt trykk på stiftelementet 6. Et fjærelement 13 forspenner stoppelementet 8 i en inngrepstilling med selektorelementet. Inngrepanordningen blokkerer bevegelsen til selektorelementet ved en formslutningsgeometri. Formslutningsgeometrien omfatter flere stopphakk 8a og 8b, hvor flere enn to stopphakk 8a, 8b kan tilveiebringes. selektorelementet har en krokform a, som er utformet til inngrep i stopphakket 8a eller alternativt 8b. I avbildningen hviler krokformen a i stopphakket 8a, og selektorelementet er satt fast i selektorstillingen A. Følgelig kan selektorstillingen A ikke omsjaltes til selektorstillingene B eller C. [0024] I figur 2 vises et riss av låsen på figur 1, hvor frikoblingsmidlene til frikobling av selektorelementet er aktivert. stiftelementet 6 er trykket inn i frontstykket 7, og trykksiden 6a har dreid stoppelementet 8 om dreieaksen mot fjærspenningen fra fjærelementet 13. I denne tilstanden er selektorelementet forskyvbart mellom selektorstillingene A, B og C, da formslutningen mellom selektorelementet og stoppelementet 8 ikke er i inngrep. Som vist griper krokformen a på selektorelementet ikke inn i en av stopphakkene 8a eller 8b på stoppelementet 8. Frikobling av selektorelementet er gjort mulig uten å dreie meddragerelementet 4, da stiftelementet 6 bare må trykkes inn i frontstykket 7. Som også vist, er stiftelementet 6 utført som del av frikoblingsmidlene så vel som aktivator til omstilling av selektorstillingen. Som resultat er bare én hånd nødvendig for å omstille selektorstillingen uten bruk av en nøkkel til å dreie meddragerelementet 4. [002] Figur 3 viser låsen 1 med et selektorelement anbrakt i selektorstillingen B. stiftelementet 6 er trykker inn i frontstykket 7 og plassert i en fordypning 9, som danner en langstrakt form i frontstykket 7. Krokformen a er ikke i inngrep med stopphaken 8a eller stopphaken 8b, og selektorelementet er bevegelig parallelt med utstrekningsretningen til frontstykket 7. [0026] På figur 3 vises som eksempel en elektrisk aktivator 12 som danner et ytterligere frikoblingsmiddel og er beregnet på å samvirke med stoppelementet 8. Den elektriske aktivatoren 12 kan utføres som navmagnet som omfatter et

7 7 2 3 forbindelsesanker for å danne en forbindelse mellom stoppelementet 8 og den elektriske aktivatoren 12. Når den elektriske aktivatoren 12 er aktivert, kan stoppelementet 8 dreies om dreieaksen og selektorelementet er frigitt til omstilling mellom selektorstilling A, b eller C uten trykk på stiftelementet 6. Plasseringen av den elektriske aktivatoren 12 i låskassen 2 er bare vist som eksempel, og kan plasseres i låsmekanismen på hvilken som helst måte. [0027] Figur 4 viser et perspektivriss av låsen 1, omfattende en låsmekanisme med et reileelement 3, som er vist i en fremspringende stilling. Videre vises krokelementet a på selektorelementet, som griper inn i stopphakket 8b på stoppelementet 8. I tillegg vises dreieaksen til dreibar opplagring av stoppelementet 8 i låskassen 2. I tillegg til dette vises den parallelle orienteringen av selektorelementet og frontstykket 7, hvor forskyvningsretningen til selektorelementet er antydet med en dobbeltpil. Videre vises meddragerelementet 4, som er dreibart opplagret i låskassen 2. I tillegg kan en ikke vist dørvrider, som kun er et valgfritt trekk ved låsen 1, trekke tilbake reileelementet 3 gjennom en dreining av meddragerelementet 4. Trykksiden 6a av stiftelementet 6 vises også, hvor stiftelementet 6 er anbrakt i frontstykket 7. Når stiftelementet 6 trykkes inn, kan reileelementet 3 forskyves til en tilbaketrukket stilling hvor den kan settes fast gjennom å bytte selektorstilling. [0028] Figur viser et ytterligere perspektivriss av låsen 1 med låskassen 2, frontstykket 7 og reileelementet 3 samt anordningen med selektorelementet. Selektorelementet er utført med minst ett hvilehakk b, hvor selektorelementet er fremstilt av et blikkmateriale og hvilehakkene er utformet i selektorelementet gjennom en bølgestruktur med bølgetopper og bølgedaler. Hvilehakkene b er innrettet til å samvirke med et hvileelement 11, som har et hvilenebb 11a til inngrep med hvilehakkene b i selektorelementet. Hvileelementet 11 er anbrakt i låsmekanismen i låskassen 2 og stasjonært innfestet. Hvilenebbet 11a er anbrakt på enden av et fjærfremspring og utformet til returfjæring når selektorelementet omstilles og hvilenebbet 11a glir langs bølgestrukturen på selektorelementet. Gjennom plasseringen av hvilehakk b til vekselvirkning med hvilenebbet 11a på hvileelementet 11 er selektorelementet utstyrt med selektorstillingene A, B og C, som oppviser en hvileeffekt i sine bestemte stillinger. [0029] Den foreliggende oppfinnelsen er ikke begrenset til utførelseseksempelet beskrevet ovenfor, som kun er gjengitt som eksempel og som kan forandres innenfor beskyttelsesomfanget av den foreliggende oppfinnelsen beskrevet i de uselvstendige patentkravene. Følgelig kan oppfinnelsen også brukes på forskjellige

8 8 utførelseseksempler av låsen 1, særlig i forhold til utførelsen av reileelementet 3, meddragerelementet 4 og vekselvirkningen mellom frikoblingsmidlene og selektorelementet. Liste over henvisningstall [00] 2 1 lås 2 låskasse 3 reileelement 4 meddragerelement selektorelement a krokform b hvilehakk 6 stiftelement 6a trykkside 7 frontstykke 8 stoppelement 8a stopphakk 8b stopphakk 9 fordypning dreieakse 11 hvileelement 11a hvilenebb 12 elektrisk aktivator 13 fjærelement A B C første selektorstilling andre selektorstilling tredje selektorstilling

9 9 P a t e n t k r a v 1. Lås (1) for en dør, et vindu eller tilsvarende, med en låskasse (2) hvor det er anbrakt et reileelement (3) og et meddragerelement (4) for samvirke med en låssylinder, videre omfattende et selektorelement () som er bevegelig mellom minst to selektorposisjoner (A, B, C) for omstilling av låsens (1) funksjonsegenskaper, karakterisert ved, at forskyvningen av selektorelementet () kan utføres uavhengig av meddragerelementet (4), hvor det er tilveiebrakt frikoblingsmidler til samvirke med selektorelementet () slik at frikoblingsmidlene må aktiveres før selektorelementet () kan forskyves mellom selektorstillingene (A, B, C). 2. Lås (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at frikoblingsmidlene omfatter et stiftelement (6) som en del av låsmekanismen anbrakt i et frontstykke (7) som danner forsiden av låskassen (2), hvor stiftelementet (6) rager ut fra frontstykket (7) og kan beveges manuelt mellom en inngrepstilling og en frikoblingsstilling, hvor stiftelementet (6) kan trykkes inn vinkelrett på frontstykket (7). 3. Lås (1) ifølge ett av kravene 1 eller 2 karakterisert ved at frontstykket (7) forløper vertikalt langs en forside av låskassen (2), hvor selektorelementet () er bevegelig parallelt med utstrekningen til frontstykket (7) Lås (1) ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at stiftelementet (6) er bevegelig anbrakt i selektorelementet (), hvor bevegelsesretningen til stiftelementet (6) er innrettet vinkelrett på bevegelsesretningen til selektorelementet ().. Lås (1) ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at låsemekanismen omfatter et stoppelement (8) til blokkering av bevegelsen til selektorelementet () gjennom en formsluttende geometri Lås (1) ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at den formsluttende geometrien omfatter stopphakk (8a, 8b) og en krokform (a) som er anbrakt mellom selektorelementet () og stoppelementet (8), hvor krokformen (a) er utformet for inngrep i stopphakkene (8a, 8b). 7. Lås (1) ifølge krav 6, karakterisert ved at krokformen (a) i en første utførelse er utformet som en del av selektorelementet () og stopphakkene (8a, 8b) er

10 utformet som en del av stoppelementet (8) eller at krokformen (a) i en andre utførelse er utformet som en del av stoppelementet (8) og stopphakkene (8a, 8b) er utformet som en del av selektorelementet (). 8. Lås (1) ifølge ett av kravene til 7, karakterisert ved at stoppelementet (8) er dreibart anbrakt i låskassen (2) om en dreieakse (), hvor stiftelementet (6) har en trykkside (6a) som er anbrakt inntil stoppelementet (8) for å dreie stoppelementet (8) om dreieaksen () i frontstykket (7) ved et manuelt trykk på stiftelementet (6). 9. Lås (1) ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at selektorelementet () er utformet med minst ett hvilehakk (b) til samvirke med et hvileelement (11).. Lås (1) ifølge krav 9, karakterisert ved at hvileelementet (11) er anbrakt i en ubevegelig stilling i låskassen (2) og omfatter et hvilenebb (11a) til inngrep i hvilehakket (b) til selektorelementet (). 11. Lås (1) ifølge ett av kravene 2 til, karakterisert ved at frontstykket (7) omfatter en fordypning (9) der stiftelementet (6) er anbrakt, hvor fordypningen (9) har en langstrakt form som tilsvarer utstrekningen av frontstykket (7) Lås (1) ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at selektorelementet () samvirker med en mekanisk anordning eller med en elektrisk anordning og fortrinnsvis med et elektrisk bryterelement. 13. Lås (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at frikoblingsmidlene er utformet som en elektrisk aktivator (12) som samvirker med stoppelementet (8) for å omstille inngrepssituasjonen mellom krokformen (a) og stopphakkene (8a, 8b). 14. Lås (1) ifølge krav 13, karakterisert ved at den elektriske aktivatoren (12) er betjenbar gjennom en ekstern styreenhet for å muliggjøre eller undertrykke en manuell betjening av selektorelementet ().

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27191 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 17/22 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 13/00 (06.01) E0B 63/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Tittel: AVTAKBAR ROTORBLADSPISS

Tittel: AVTAKBAR ROTORBLADSPISS 1 V234NO00 EP 2 61 218 B1 Tittel: AVTAKBAR ROTORBLADSPISS 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører et rotorblad med en rotorbladspiss ifølge oppfinnelsen samt et vindkraftanlegg med rotorblader hhv.

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1.

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 1 Fot, spesielt møbelfot Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 5 Spesielt ved tunge møbler, for eksempel polstermøbler med en fot, spesielt en rundfot, er det

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren.

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren. 1 Beskrivelse 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører en spennanordning for forsyningssøyler eller romsøyler med tilslutninger og apparater for elektrisk energi, telekommunikasjon og/eller data ifølge innledningen

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

Utadåpnende vindus- eller døranordning

Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Den foreliggende oppfinnelse angår en utadåpnende vindus- eller døranordning som omfatter en karm og en ramme som bærer en vindusrute eller et dørblad og som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US A.

Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US A. 1 SETTEAPPARAT Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US 4 8 747 A. 1 For å sette festemidler slik som spikre,

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn - 1 - P347NO00-KM Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Den foreliggende oppfinnelsen vedrører brønnrammer for havbunnsbrønner. Spesielt vedrører oppfinnelsen en konfigurasjon av brønnrammeluker for

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning

Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning Foreliggende oppfinnelse angår en innretning for tildanning av støpejernbarrer fra kokiller.

Detaljer

Tittel: Innretning for sortering av gjenstander

Tittel: Innretning for sortering av gjenstander V2449NO00 EP2666738 Tittel: Innretning for sortering av gjenstander 1 1 2 30 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen gjelder en innretning for sortering av gjenstander som transporteres på et transportbånd med

Detaljer

Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin.

Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin. Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin. Fra DE 10 2008 030 489 A1, som betraktes som teknikkens stand, kjennes en anordning og en framgangsmåte for å produsere enkeltsnitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2189592 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E04G 1/15 (2006.01) E04G 7/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.05.25 (80) Dato for Den

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører et beholderstablesystem ifølge ingressen i krav 1.

Oppfinnelsen vedrører et beholderstablesystem ifølge ingressen i krav 1. 1 BEHOLDERSTABLESYSTEM Oppfinnelsen vedrører et beholderstablesystem ifølge ingressen i krav 1. Innenfor teknikkens stand er det ifølge DE 34 07 043 A1 eller DE 7 244 36 kjent et modulært beholderkonsept,

Detaljer

1 Aktiviseringsmekanisme for frigjøring av en styrestolpe

1 Aktiviseringsmekanisme for frigjøring av en styrestolpe 1 Aktiviseringsmekanisme for frigjøring av en styrestolpe Foreliggende oppfinnelse vedrører en aktiviseringsmekanisme for frigjøring av en styrestolpe fra en bunnstruktur, hvilken styrestolpe omfatter

Detaljer

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel 1 3 Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel mellom en lukket stilling og en åpen stilling innbefattende

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning

1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning 1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning 5 Bakgrunn for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelse vedrører en håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP3184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 3184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 27/00 (06.01) E0B 9/04 (06.01) E0B 3/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.2 (80)

Detaljer

Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er

Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er 1 Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er formet i trinsekransen for føring av tauet, hvor

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng.

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 1 Skinne for seng Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 10 1 Bakgrunn for oppfinnelsen I forbindelse med arbeid for å forbedre tilvirkningen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

over fingerdelen, løst ved at vottdelen i hvileposisjonen er anordnet i en lomme utformet i hanskens håndbaksområde.

over fingerdelen, løst ved at vottdelen i hvileposisjonen er anordnet i en lomme utformet i hanskens håndbaksområde. 1 TOKOMPONENTHANSKE Oppfinnelsen vedrører en hanske som på pålitelig vis kan beskytte brukerens hånd ved flest mulig temperaturbetingelser, herunder meget lav temperatur og betingelser med sterk vind.

Detaljer

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel 1 Beskrivelse 20 2 30 3 40 4 [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning for fjerning av en del, slik som blad eller frukt,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331973 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 23/58 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20090604 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.02.09 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 262748 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01R 9/26 (06.01) H01R 43/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder 1 Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder Beskrivelse Oppfinnelsen gjelder et fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder, hvorved punktsveiseelektrodene hver har et sentralt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 8317 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 6/ (06.01) B6D 6/18 (06.01) B6D 81/38 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.11 (80) Dato for

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så

Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så 1 1 2 3 Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så som et skytteltankskip. Mer særskilt vedrører

Detaljer

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det 1 STØVTETNING TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører støvtetting mellom utstyr for steinbearbeiding, så som en vibrasjonssikt, mater, matetrakt, gliderenne, steinknuser eller liknende, og et

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav

EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav 1. Gangbrokonstruksjon (1) for å tilveiebringe tilgang mellom et fartøy (3) og et offshoreobjekt (33) omfattende:

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter.

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. V1409NO00 EP2327638 Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. 1 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en anordning

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 77166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN. Beskrivelse

KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN. Beskrivelse 1 KOMPRESSORVENTIL FOR STYRING AV EN STEMPELMASKIN Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører en kompressorventil for styring av en stempelmaskin for innstrømningen av en gass i arbeidsrommet eller utstrømningen

Detaljer

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en 1 1 2 30 3 [0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP 326002/96 A er det kjent en skinnegående kran som er oppbygd på en transportvogn

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

STABLEKRAN MED ET UNDERSTELL

STABLEKRAN MED ET UNDERSTELL 1 STABLEKRAN MED ET UNDERSTELL Denne oppfinnelsen angår en stablekran (ty. Regalbediengerät) med et understell for feste av en mast, omfattende minst én vogn samt føringselementer, minst ett drivelement

Detaljer

FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF

FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF 1 FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF 3 Oppfinnelsen angår en fyrkjele for forbrenning av fast brennstoff som angitt i innledningen i det selvstendige krav 1, og omhandler utformingen av resten

Detaljer

Teknisk område Bakgrunn

Teknisk område Bakgrunn 1 Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører en installasjonsboks i overensstemmelse med innledningen i tilhørende krav 1. Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en forbedret installasjonsboks

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2630 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62B /04 (06.01) E04H 12/22 (06.01) F16M 11/42 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28296 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47K 3/34 (06.01) E0D 1/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1. 1 Seng Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1. Slike senger med underfjæring og liggemadrass, som f.eks. i EP 0 3 772 A2, har allerede vært kjent lenge. Underfjæringen

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Tittel: Innretning og fremgangsmåte til identifisering av tomgods

Tittel: Innretning og fremgangsmåte til identifisering av tomgods V1294NO00 EP2269747 Tittel: Innretning og fremgangsmåte til identifisering av tomgods 1 Beskrivelse 1 2 [0001] Oppfinnelsen angår en innretning til identifisering av tomgods ifølge ingressen til krav 1.

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i 1 Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i overensstemmelse med innledningen til krav 1. 3 Sykler

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A4D 24/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.07. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et ventilatorhjul ifølge ingressen i krav 1 i en utførelse som radial- eller diagonalventilator.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et ventilatorhjul ifølge ingressen i krav 1 i en utførelse som radial- eller diagonalventilator. 1 Radial- eller diagonalventilatorhjul 1 2 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et ventilatorhjul ifølge ingressen i krav 1 i en utførelse som radial- eller diagonalventilator. I denne sammenhengen betyr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Tittel: Styrelist for dybdeboringsverktøy og borkrone

Tittel: Styrelist for dybdeboringsverktøy og borkrone 1 Tittel: Styrelist for dybdeboringsverktøy og borkrone Den foreliggende oppfinnelse vedrører en styrelist til opptak av flatetrykket som oppstår på borkroner utstyrt med skjæreverktøy og ført på borestenger,

Detaljer

FLEKSIBEL LEDDET KRANARM

FLEKSIBEL LEDDET KRANARM 1 FLEKSIBEL LEDDET KRANARM Beskrivelse 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en fleksibel leddet kranarm. Kranarmen som fortrinnsvis anvendes på søyler, innbefatter et mangfold forbindelsesledd,

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene.

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. 1 SEISMISK KLEMME [0001] Oppfinnelsen angår tilbehør for opphengt himlingsskjelettkonstruksjon og, spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. KJENT TEKNIKK [0002] US-patenter 046294;

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/4 (06.01) F24J 2/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 296772 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F /11 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer