Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig."

Transkript

1 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein, hvor en avstand av beinenes yttersider til hverandre og en avstand av beinenes innersider til hverandre øker kontinuerlig i retning mot det renneaktige tverrsnittets åpne side, der huset danner en renne som er åpen i det minste på en frontside og mellom de frie endekantene på beinene til det renneaktige tverrsnittet, og der døren i lukket tilstand lukker både den ene åpne frontsiden og også åpningen til huset som ligger mellom de frie endekantene. 1 Fra den tyske bruksmønsterpublikasjonen De U1 er det kjent en gravlanterne med et hus og en dør som er anordnet vippbart på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et V-formet tverrsnitt. På grunn av V- formen øker en avstand av beinene til V-formen kontinuerlig i retning mot husets åpne side. Det V-formede huset har på sin åpne frontside et sirkelrundt basislegeme og en avdekning på den motliggende siden. Døren er utformet i form av en jevn plate og lukker den åpne siden til huset som er V-formet i tverrsnitt. 2 Fra den tyske bruksmønsterpublikasjonen DE U1 er det kjent en gravlanterne som har en omtrent kvaderformet grunnform med en bunn og et lokk og fire sidevegger i glass. En av sideveggene er utformet som dør og kan åpnes. Fra det tyske publikasjonsdokumentet DE A1 er det kjent en gravlanterne med et kvaderformet grunnhus, der forsiden er utformet som en utsvingbar dør i glass. En stearinlysholder kan svinges ut sammen med døren eller separat. Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 3 Ifølge oppfinnelsen er det til dette tilveiebrakt en gravlanterne med et hus og en dør som er anordnet vippbart på huset, der huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein, hvor en avstand av beinenes

2 2 yttersider mot hverandre og en avstand av beinenes innersider mot hverandre øker kontinuerlig i retning mot det renneaktige tverrsnittets åpne sider, og der huset danner en renne som er åpen i det minste på en frontside og mellom de frie endekantene på beinene til det renneaktige tverrsnittet, og der døren i lukket tilstand lukker både den ene åpne frontsiden og også åpningen til huset som ligger mellom de frie endekantene. 1 2 Huset har dermed et tverrsnitt i form av en U som åpner seg oppover, og hverken innersidene eller yttersidene er anordnet parallelt, men i en vinkel på mer enn 0 overfor hverandre. Derfor kan huset fremstilles i én del som en støpt del, ettersom det på grunn av den valgte tverrsnittsformen er lett å avforme. Utover dette er også en overflatebehandling av huset på grunn av denne valgte tverrsnittsformen vesentlig lettere, ettersom eksempelvis innersidene er lettere tilgjengelige enn ved andre tverrsnittsformer og eksempelvis en avgrading, lakkering eller lignende på husets innside kan derfor foretas på enkel måte. Det oppstår en uvanlig husform som etter dørenes åpning derimot gjør husets indre svært godt tilgjengelig. Spesielt kan det ikke kun gripes inn på husets indre fra en døråpning på siden, som ved vanlige hus, men utover dette også fra den åpne frontsiden. Den åpne frontsiden er i lanternens bruksposisjon hensiktsmessig anordnet oppe, og de frie endekantene på beinene til det renneaktige tverrsnittet er i det minste seksjonsvis anordnet på siden. Spesielt hensiktsmessig er en gradvis, avrundet overgang fra de frie endekantene på beinene til det renneaktige tverrsnittet, som er anordnet parallelt med en lengdeakse av huset, i den åpne frontsidens begrensning. Huset danner så en renne hvis frie endekanter gradvis og med en krumningsradius løper mot basisen. Dette gjør det mulig å ha tilgang inn i huset også fra oversiden, altså fra den åpne frontsiden, når denne befinner seg i bruksstillingen med vertikalt innrettet lengdeakse. Døren kan samtidig frigi både den åpne siden og den åpne frontsiden til huset, og ved enkel oppbygning av gravlanternen er dens indre svært godt tilgjengelig. I videreutvikling av oppfinnelsen er den renneaktige tverrsnittssirkelens basis sirkelseksjonsformet utformet. 3 På denne måten fremgår på den ene siden en tiltalende husform og på den andre siden blir husets avformbarhet etter fremstillingen enda lettere, ettersom det ikke finnes noen skarpe inner- eller ytterkanter.

3 3 1 I videreutvikling av oppfinnelsen er døren, dersom dreieaksen er anordnet i bunnens område, anordnet på huset svingbart om en dreieakse som ligger vinkelrett på husets lengdeakse. På denne måten frigir døren, dersom dreieaksen er anordnet i bunnens område, allerede etter en kort svingebevegelse både den åpne frontsiden og den åpne siden av huset. Utover dette er det ved en dreieakse som ligger vinkelrett på husets lengdeakse, uten videre mulig at døren på grunn av sin egne tyngdekraft forblir i den åpne stillingen. På den andre siden kan det også realiseres at døren i lukket tilstand og i husets bruksstilling ved vertikalt anordnet lengdeakse av huset også i lukket tilstand holdes av den egne tyngdekraften. Gravlanternens indre er derfor på den ene siden lett tilgjengelig og døren som går igjen, forstyrrer ikke, eksempelvis ved innsetting av et stearinlys. I videreutvikling av oppfinnelsen er døren utformet i form av en krummet plate. 2 På denne måten kan det realiseres en dør som er formfin og samtidig enkelt å fremstille. Døren i form av en krummet plate er så tilpasset den avrundede overgangen av det renneformede husets frie endekanter i den åpne frontsiden. Hensiktsmessig ligger døren på endekantenes overside på samme måten som et lokk. Ved dette kan det ved husets og dørens fremstilling godtas større toleranser enn hvis døren måtte blitt innpasset i en dørramme, altså mellom husets bein. Utover dette er husets indre pålitelig beskyttet mot inntrengende regn, ettersom dørene ligger på oversiden av de frie endekantene og den åpne frontsidens begrensning. 3 I videreutvikling av oppfinnelsen er det tilveiebrakt en bunn som er satt inn i en frontside på huset. Bunnen settes inn i frontsiden som i husets bruksstilling ligger nederst, og som ligger overfor husets åpne frontside. En bunn kan eksempelvis sveises inn. På denne måten er det mulig å realisere en gravlanterne i kun tre deler som består av bunnen, huset og døren. Bunnen kan eksempelvis sveises til huset og ha en hengslet opplagring for dørens svingbare anordning.

4 4 I videreutvikling av oppfinnelsen er huset, døren og/eller bunnen utformet som støpte deler. På grunn av husets spesielle formgivning er dette lett å avforme, slik at huset kan fremstilles maskinelt ved sandstøping. Dette reduserer fremstillingskostnadene for huset betydelig. Også dørene i form av den krummede platen samt bunnen kan uten problemer fremstilles som støpte deler, eksempelvis ved bronsestøping. I videreutvikling av oppfinnelsen er det tilveiebrakt en magnetlukning mellom døren og huset. 1 På denne måten kan døren på en pålitelig måte holdes i lukket tilstand. Døren kan ved dette holdes i den lukkede stillingen ikke kun ved den egne tyngdekraften, men i tillegg med magnetlukningen. Flere trekk og fordeler av oppfinnelsen går frem av kravene og den følgende beskrivelsen av en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen i sammenheng med tegningene. I tegningene viser: Fig. 1 et sideriss av en gravlanterne ifølge oppfinnelsen i lukket tilstand, Fig. 2 gravlanternen fra fig. 1 ved åpnet dør og Fig. 3 et skjematisk tverrsnittriss av huset til gravlanternen fra fig Gravlanternen vist i fig. 1 har et hus 12, en dør 14 og en bunn 16. Huset 12 er renneaktig utformet, hvor en nedre frontside på huset 12, vinkelrett på en lengdeakse anordnet vertikalt i fig. 1, er begrenset. Husets 12 øvre frontside er derimot avskrånet, og det renneformede husets frie endekanter forløper, sett nedenfra oppover, krummet mot det renneformede husets basis. Huset 12 har dermed formen til en renne som på den ene siden er avskjært vinkelrett på lengdeaksen og på den andre siden gradvis redusert på sideveggenes høyde. Huset 12 har en vindusåpning 18 i hvilken det er anordnet en krummet glassrute. 3 Døren 14 har formen til en krummet plate som trykker seg inntil de frie endekantene på beinene til det renneformede huset. Døren 14 lukker dermed husets indre rom og dekker samtidig de frie endekantene på beinene til huset 12. Døren 14 kan ved dette på en pålitelig måte forhindre at regnvann kommer

5 1 inn i husets 12 indre. På sin øvre ende i fremstillingen i fig. 1 har døren 14 en hake 22 som griper utover den frie endekanten på basisen til det renneformede huset 12, og som ved dette sørger for en viss låseeffekt. I stillingen vist i fig. 1 er døren følgelig låst til huset 12 via haken 22. For å åpne døren 14 må haken 22 beveges utover husets 12 endekant. Dette er mulig med lite kraftbruk, ettersom dørens 14 formgivning som krummet plate muliggjør en viss elastisitet for døren 14. I tillegg har døren 14 i området av sin øvre ende en magnetlukning 28 fremstilt i fig. 2 som virker sammen med en passende magnet på huset 12 som ikke er vist, og som holder døren i stillingen vist i fig. 1 på en pålitelig måte. Gravlanternen er utstyrt med en bunn 16 som vanligvis er plateformet og sveiset til huset 12. Bunnen 16 har hengslete opplagringer for å kunne svinge døren 14 svingbart om en svingakse som ligger vinkelrett på husets vertikale lengdeakse 12. Disse hengslete opplagringer på bunnen 16 og passende hengslete opplagringer på døren 14 kan ikke sees i tegningene. Fremstillingen i fig. 2 viser gravlanternen fra fig. 1 med åpnet dør 14. Det kan sees at døren 14 også har en vindusåpning 24 som en glassrute 26 er satt inn i. I fremstillingen i fig. 2 er magnetlukningen 28 på dørens 14 øvre ende skjematisk antydet. 2 Allerede i fremstillingen i fig. 2 kan det sees at døren 14 på grunn av sin egne tyngdekraft forblir i den åpnede stillingen. På samme måten forblir døren i den lukkede stillingen vist i fig. 1, kun på grunn av sin tyngdekraft. I fremstillingen i fig. 2 kan det sees godt at et indre rom i gravlanternen er svært godt tilgjengelig ved åpnet dør 14, ettersom man ikke bare kan gripe inn i huset 12 fra siden, men også ovenfra, eksempelvis for å bytte ut eller tenne på et stearinlys som sitter på bunnen 16. Bunnen 16 kan selvfølgelig være utstyrt med gjennomgangsåpninger for å muliggjøre en oksygentilførsel for et stearinlys i det indre rommet. 3 Gravlanternen er bygd opp av kun tre deler, nemlig huset 12, døren 14 og bunnen 16. Det er kun magnetlukningen 28 samt en hengselakse mellom bunn 16 og dør 14 som må bygges inn som separate deler, det samme gjelder for glassrutene, 24. Både huset 12, døren 14 og bunnen 16 kan utføres som støpte deler ved bronsestøping, slik at en massiv utforming for gravlanternen

6 6 oppnås. Huset 12, døren 14 og bunnen 16 kan ved dette støpes maskinelt ved sandstøping, ettersom huset 12 er utformet slik at det er lett å avforme. Døren 14 i form av en krummet plate og også bunnen 16 er uansett utformet slik at de ikke har undersnitt og dermed også er lette å avforme. Den spesielle, renneaktige formgivningen av huset 12 kan sees i fremstillingen i fig. 3 som viser et skjematisk snitt gjennom huset 12 rett over bunnen 16. Det kan sees at tverrsnittet er U-formet utformet, hvor husets 12 tverrsnitt åpner seg oppover, mot den åpne siden. Spesielt øker en avstand mellom to bein, 32 til tverrsnittet kontinuerlig i retning mot tverrsnittets åpne side. Dette gjelder spesielt både for beinenes, 32 yttersider og for deres innersider. En basis 34 til det renneformede huset 12 er sirkelsegmentformet utformet, noe som gjør avformbarheten etter støpingen enda letter. 1 Dermed kan det med oppfinnelsen tilveiebringes en gravlanterne som ikke bare er formfin, men som utover dette også kan fremstilles på en enkel og kostnadsvennlig måte. Gravlanternen stiller utover dette til rådighet et indre rom som er tettet på en pålitelig måte, på grunn av dørens 14 og husets 12 spesielle formgivning, hvor døren 14 griper utover både en åpen side av huset 12 som i fremstillingen i fig. 2 ligger på høyre siden, og dets åpne, øvre frontside. Gravlanternen består av kun tre deler, nemlig huset 12, døren 14 og bunnen 16 som alle kan fremstilles ved sandstøping, eksempelvis av bronse.

7 7 P a t e n t k r a v 1. Gravlanterne med et hus og en dør som er anordnet vippbart på huset, hvor huset (12) sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis (34) og to bein (, 32), hvor en avstand av beinenes (, 32) yttersider til hverandre og en avstand av beinenes (, 32) innersider til hverandre øker kontinuerlig i retning mot det renneaktige tverrsnittets åpne side, karakterisert ved at huset (12) danner en renne som er åpen i det minste på en frontside og mellom de frie endekantene på beinene (, 32) til det renneaktige tverrsnittet, og at døren (14) i lukket tilstand lukker både den ene åpne frontsiden og også åpningen til huset (12) som ligger mellom de frie endekantene. 2. Gravlanterne ifølge krav 1, karakterisert ved at basisen (34) til det renneaktige tverrsnittet er sirkelsegmentformet utformet Gravlanterne ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at døren (14) er anordnet på huset (12) svingbart om en dreieakse som ligger vinkelrett på husets (12) lengdeakse (36). 4. Gravlanterne ifølge et av de foregående kravene, karakterisert ved at døren (14) er utformet i form av en krummet plate. 2. Gravlanterne ifølge et av de foregående kravene, karakterisert ved at døren (14) i lukket tilstand og ved vertikalt anordnet lengdeakse (36) av huset (12) er holdt i lukket tilstand av den egne tygndekraften. 6. Gravlanterne ifølge et av de foregående kravene, karakterisert ved at det er tilveiebrakt en bunn (16) som er satt inn i en frontside på huset (12). 7. Gravlanterne ifølge et av de foregående kravene, karakterisert ved at huset (12), døren (14) og/eller bunnen (16) er utformet som støpte deler. 8. Gravlanterne ifølge et av de foregående kravene, karakterisert ved at det er tilveiebrakt en magnetlukning (28) mellom døren (14) og huset (12). 3

8 1

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 8317 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 6/ (06.01) B6D 6/18 (06.01) B6D 81/38 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.11 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29086 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/46 (06.01) E0D 3/14 (06.01) E0F 1/ (06.01) E0F 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 234363 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/16 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen vedrører feltet, systemer for pakking av iskrem, for eksempel brett eller nivåer som er pakket i kartonger på en stablingsmåte. Foreliggende oppfinnelse vedrører

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

En innretning av typen nevnt innledningsvis er ytterligere beskrevet i BE-A

En innretning av typen nevnt innledningsvis er ytterligere beskrevet i BE-A 1 Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører en innretning for støtting av vekslingsbevegelsen av tungeskinner til en sporveksel, med valser som er montert på en vektarm som er svingbar mot kraften til en fjær

Detaljer

V2138NO00 EP Tittel: Låseslå for transportbeholdere med foldbare sidevegger

V2138NO00 EP Tittel: Låseslå for transportbeholdere med foldbare sidevegger V2138NO00 EP 2384989 Tittel: Låseslå for transportbeholdere med foldbare sidevegger 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen gjelder en innretning for åpning og låsing av foldbare sidevegger i en transport-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E01C 11/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/2 (06.01) B6D 8/12 (06.01) B6D 8/48 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09.24 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 243293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E02B 17/08 (2006.01) B63B 9/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.01.13 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 244609 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 13/08 (06.01) E04F 13/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning 1 Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen angår en anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning ved bevegelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2366079 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 33/00 (06.01) D03D 1/00 (06.01) E04B 2/74 (06.01) F21V 8/00 (06.01) G02B 6/00 (06.01) G09F 13/14 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 296772 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F /11 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat 1 Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk samt et tilsvarende elektronisk apparat for et slikt ad

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser;

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser; 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2276380 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/16 (06.01) E04B 2/86 (06.01) E04C 2/2 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.2 (80) Dato for

Detaljer

FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF

FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF 1 FYRKJELE FOR FORBRENNING AV FAST BRENNSTOFF 3 Oppfinnelsen angår en fyrkjele for forbrenning av fast brennstoff som angitt i innledningen i det selvstendige krav 1, og omhandler utformingen av resten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2179667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A24D 1/14 (06.01) A24F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 77166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2164768 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 63/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.01.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22174 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) B60C 11/13 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.08. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2214927 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B64D 11/06 (2006.01) B60N 2/01 (2006.01) B60N 2/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.31

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34387 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/ (06.01) G06F 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP246924 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246924 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E02D 29/02 (2006.01) F16G 11/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

OVERSTØPT MEMBRANPUMPE

OVERSTØPT MEMBRANPUMPE 1 OVERSTØPT MEMBRANPUMPE 2 TEKNISK BAKGRUNN Plastmembranpumper har tradisjonelt blitt støp av en harpiks som kan inneholde forsterkende fibre. US 02/07972 beskriver en overstøp membranpumpe som anses å

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28296 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47K 3/34 (06.01) E0D 1/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243403 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A47G 25/90 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.05 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 4831 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06B 3/263 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert 11.01.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2335901 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2335901 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B29C 45/00 (2006.01) B65D 8/14 (2006.01) B65D 81/26 (2006.01) B65D 81/38 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01R 13/717 (06.01) H01R 13/6 (06.01) H01R 13/66 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

Europeisk patent nr NORWAY P16367NOEP. Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia

Europeisk patent nr NORWAY P16367NOEP. Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia Europeisk patent nr. 26162 NORWAY P16367NOEP Søker: Aygaz Anonim Sirketi Büyükdere Caddesi No. 14/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu Istanbul Tyrkia Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Emrah

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0887 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04C /06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 214400 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24C /00 (2006.01) A21B /08 (2006.01) F24C 1/16 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.0.04 (80)

Detaljer