I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Mandag 23.mars kl Sted: Bogafjell kirke, bydelssalen SAKSLISTE 1. Valg av referent 2. Valg av møteleder/dirigent 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen etter årsmøtet 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av innkallingen 6. Godkjenning av styrets årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Fastsetting av kontingenten for Godkjenning av budsjettet for Valg av leder og styremedlemmer 11. Valg av valgkomite 12. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb 13. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte 14. Styrets orientering om aktuelle saker: - saker som skal opp på årets generalforsamling: - Prioritering av utgifter i forhold til området på Sviland Vedlagt følger årsberetningen, regnskapet for 2014, budsjett for 2015, valgkomiteens forslag (med stemmeseddel til bruk ved eventuell forhåndstemming), og styrets forslag til kontingent. VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN! Side 1 av 13

2 SAK 6 ÅRSBERETNING 2014 Styret har i perioden bestått av: Leder: Nestleder/kasserer: Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlem: Magne Jensen Tor Ingve Frøyland Cathrin Ovedal Torleiv A. Sirevåg Heidi Olsen-Hagen Lise Drivflaadt Arielle Heimvik Antall medlemmer pr : 337 Styret har hatt 7 ordinære styremøter i 2014, og 65 saker er behandlet. Det har vært avholdt 1 samarbeidsmøte med komiteene i klubben i år. Situasjonen i styret dette året har vært noe utfordrende. Et styremedlem trakk seg etter noen uker pga. sykdom. I november 2014 døde Torleiv. Torleiv har gjort en utmerket innsats for klubben gjennom flere år, og vil bli dypt savnet. I desember 2014 trakk Magne seg som leder med umiddelbar virkning. Vi andre har gjort vårt beste for å fullføre styrets oppgaver. Både Tove Nina Klemmetsrud, Kristine Mørch Frantzen og Torun Larsen har tilbudt seg å hjelpe til. Tusen takk for god hjelp fra dere! En spesiell takk til Kristine som har hjulpet oss med regnskap/budsjett. Styret arrangerte felles dugnad på området 14.juni stk. deltok på dugnaden. Vi ryddet området for store trær, steiner m.m. Ellers generelt vedlikehold og påfyll av grus. Etter overslag angående hvor mye restaurering av brakka ville koste, ble dette arbeidet stanset. Vi har nå engasjert Gand videregående skole som skal se på saken høsten Styret kjøpte inn traktorklipper til området. Fungerte greit gjennom hele vår/sommerhalvåret. Klipperen ble dessverre stjålet fra området tidlig i høst. Det har vært endel utfordringer med hærverk på området. Flere låser er blitt ødelagt. Søndagssamlingene på området på Sviland er videreført i Det poengteres at slike samlinger setter krav til at alle eiere tar ansvar for egen hund og dens fremtreden på området, det deles inn i valpetreff og voksentreff for å få homogene grupper på treffene. Styret arrangerte temakveld på Tu dyreklinikk 3.juni Temaet var førstehjelp for hund. Godt oppmøte, interessant foredrag av veterinær Dagny Spanne Kjær. Vi vil benytte anledningen til å takke komitèene for arbeidet de gjør for klubben. Håper på mye medlemsaktivitet det kommende året. For styret Heidi Olsen-Hagen Side 2 av 13

3 Deltakelse på kurs og møter NRK s Kontaktmøte NRK s generalforsamling NKK, region Rogaland årsmøte : Torun : Torleiv : ikke møtt Årsberetningen fra jaktkomiteen 2014 Mars 2014 ble der arrangert dobbel eliteprøve i samarbeid med SJK Høsten 2014 var der tilbud om drop in trening/kurs med instruktører på Dysjaland. Mvh Tove Svindland Jaktkomiten ÅRSBERETNING FOR UTSTILLINGSKOMITEEN 2014 Utstillingskomiteen har bestått av: Aina Tangen og Torun Larsen Utstillingskomiteen har i 2013 hatt 4 møter, ellers så har vi pratet på treninger osv. Utstillingen vår ble holdt sammen med NRK avd. Agder i Kristiansand sånn at det ble dobbeltutstilling den 10 og 11. Mai. Dommere for disse utstillingene ble Vidar Grundetjern (som avd. Agder hadde valgt) og Barbara Krumpak fra Slovenia som vi hadde valgt. Det var 130 påmeldte hunder til utstillingen vår. Har fått tilbake meldinger om at folk koste seg og hadde en fin dag, selv om været ikke var helt med oss. Nå har vi begynt å planlegge dommere til Utstillingen 2015 er satt til den 31. mai, da i samarbeid med SBK som arrangerer utstilling på lørdagen. Vi venter på tilbakemelding om dommere til utstillingen Ellers så har det gjennom året vært utstillings trening på onsdager hvor Robert Terjesen er så snill og trener oss. Fra oktober tom april har vi fått være i garasje anlegget på Jærhagen. Da pågår treningene der på plan B fra kl I perioden mai tom september så trener vi på området vårt på Sviland. Treningene koster kr 20 for medlemmer og 40 for ikke medlemmer. Det er ett godt oppmøte på disse treningene både av medlemmer og ikke medlemmer Nå er vi frem til ett spennende utstillings år. Utstillingskomiteen. Side 3 av 13

4 Årsberetning 2014 Lydighetskomiteen Lydighetskomiteen har bestått av Tove Nina Klemmetsrud, Torun Larsen og Roar Fjeldheim. Gunhild Grøtteland som har vært komiteens kasserer gjennom flere år gikk ut av komiteen i vår og vi takker henne for arbeidet hun har lagt ned i klubben både som hovedkasserer i styret og i komiteen og ikke minst som instruktør på våre lydighetskurs. Cathrin Ovedal har kommet til i løpet av året og vi ønsker henne velkommen i komiteen med håp om at hun vil fortsette å være en aktiv bidragsyter i lydighetsmiljøet framover. Hovedaktiviteten i komiteen har i år som i fjor vært kursvirksomheten. I vårsemesteret avholdt vi både valp/- grunnkurs (instruktører var Sigmund Loen og Tove Nina Klemmetsrud) og videregående kurs (instruktør var Torun Larsen). I høstsemesteret ble det bare avholdt valp/-grunnkurs (instruktør var Torun Larsen) pga for få påmeldte til videregående kurs. I et forsøk på å skape litt mer aktivitet inviterte vi til et kurs i Flyball i august med ekstern kursleder fra Østlandet. Til tross for omfattende annonsering gjennom ulike kanaler måtte kurset dessverre kanselleres pga av manglende interesse. I tillegg til kursene har det vært faste lydighetstreninger på lørdager på området på Sviland. Oppmøtet har vært variabelt, men det har vært en liten hard kjerne som har trent sammen og hjulpet hverandre med treningstips og forstyrrelser. På tampen av året tok Torun initiativ til å invitere klubbens medlemmer til tematrening på lørdagen hvor formålet var å fokusere på et par konkrete øvelser (feks innkalling) mot en liten deltakeravgift. Enkle jaktøvelser var også med på denne "piloten". Selv om oppmøtet i desember ikke akkurat skape parkeringskaos på området er dette noe vi har lyst til å fortsette med og også samarbeide med de andre komiteene slik at medlemmene kan få en litt mer uformell innsikt i de ulike aktivitetene som retrieverne våre kan brukes til - og ikke minst ha det kjekt med. I oktober deltok Torun og Tove Nina på NKK sitt adferds seminar "Født sånn eller blitt sånn?" delvis dekket av komiteens motivasjonsmidler. Dette var to spennende og lærerike dager med dyktige fagfolk fra ut- og innland som foreleste med stort engasjement og mye humor. Hvis noen lurer på om vi fikk et svar på spørsmålet som ble stilt i tittelen er svaret: "ja takk, begge deler" - og variablene er mange! Det eneste som er sikkert er at man aldri blir ferdig utlært som hundeeier eller -trener. Vi vil også gratulere Torun Larsen som i år har bestått eksamen på NKK sin Instruktør I utdanning. Nå gjenstår bare det praktiske kvalifikasjonskravet før hun får tildelt det offisielle instruktørbeviset. Det er vi sikre på at Torun og Bella klarer med glans i løpet av 2015 og vi er glade for at vi får styrket klubbens instruktørkompetanse. Til slutt vil vi takke alle gamle og nye medlemmer som har deltatt på kurs og treninger i løpet av 2014 og ønske alle velkommen til å gjøre 2015 til et aktivt hundeår. Tove Nina Klemmetsrud Lydighetskomiteen Side 4 av 13

5 ÅRSBERETNING FOR BRUKSKOMITEEN 2014 Brukskomiteen dette året har vært: Leder: Gro Larsen Sekretær og kasserer: Aud Venke G. Østerhus Komitemedlemmer: Marina Kaptijn og Lise Lunde Komiteen har hatt 2 møter i Komiteen er ansvarlig for å sette opp terminliste for treningene - samt arranger disse og arrangerer kurs i spor og rundering. Terminlista blir lagt ut på retrieverklubben sin hjemmeside. Klubbens facebook side brukes også til annonsering. Kurs/aktiviteter: Det har ikke vært arranger kurs I regi av klubben I Aktiviteter gjennom året: Vi har fast brukstrening hver lørdag, de tre første lørdagene er satt av til rundering, mens siste lørdag i måned er avsatt til spor trening. Det har vært varierende oppmøte. På mandager har vi brukslydighetstrening på området. Noen av medlemmene har brukt den dagen til å trene asfaltspor og har dermed ikke brukt området. Det har også vært varierende oppmøte på mandager. Generelt har det vært færre medlemmer som har vært aktive i På vegne av brukskomiteen: Lise Lunde. SAK 7 GODKJENNING AV REGNSKAP 2014 Side 5 av 13

6 RESULTATREGNSKAP 2014 Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland Side 6 av 13

7 SAK 8 FASTSETTING AV KONTINGENTEN FOR 2016 Styret foreslår en økning av kontingent på 50 kr., fra kr.100 til kr.150 for SAK 9 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2015 Side 7 av 13

8 SAK 10 13, VALG Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak: Valg 2015 Valg for 2015 gjennomføres i.h.t. NRKs vedtekter for Lokalavdelinger, 19. Det skal velges leder, fire styremedlemmer for to år, tre medlemmer til valgkomiteen, og tre representanter til NRKs generalforsamling samt en representant til NKK-Rogalands årsmøte. Forslag basert på valgkomiteens kandidater: Leder ( inntil 1 x): Torun Larsen 1 år Ny 3 styremedlemmer (inntil 3x): Vegard A. Rosland Ny Tove Nina Klemmetsrud Ny Bent Nymark Ny Lone Vierdal Ny Tonje Eskeland Ny Cathrin Ovedal ikke på valg Valgkomite, 3 medl. ( inntil 3 x): Linn M. H. Årreberg Robert Terjesen Inger Jewitt Revisor ( inntil 1 x): Børge Espeland på valg 1 år 3 representanter til NRKs generalforsamling (inntil 3 x):satt opp i alfabetisk rekkefølge 1 representant til NKK-Rogalands årsmøte (inntil 1 x) Side 8 av 13

9 Presentasjon av valgkomiteens innstilling: Linn M. H. Årreberg (valgkomitè) Jeg er da 37 år gammel og bor i Stavanger, Eiganes. Jeg har fulltidsjobb som sivil ingeniør og har fire barn i alder 2,4,6 og 9. For vel ett år siden fikk vi en brun labrador hann som heter Snorre. Han var en omplasseringshund fra oppdretter Kristin Vinsrygg. Vi hentet han på Hommersåk og siden har han vært hos oss. Jeg har ikke drevet med noen form for utstilling, lydighet/spor ol. enda. Men har vært noen ganger på retrieverklubben sitt område på Sviland. Snorre er av den rolige og bedagelige typen og er den perfekte familiehunden for oss:-). Hilsen Linn M. H. Årreberg Styremedlem: Tonje Eskeland Hei. Jeg er en 31 år gammel dame som bor i Sandnes med 3 unger og en brun flatcoated retriever hann på 9 mnd som lyder navnet Toffee. En hund med mye energi og som flatter mest alltid glad og fornøyd! Jeg er aktivt med på både utstillingstrening, lydighetstrening, lydighetskurs og er med i jaktgruppen. Ser jeg fremover så ønsker jeg å konkurrere innen lydighet, drive med jakttrening og utstilling. For meg og min hund har fellestreninger og det å kunne bruke klubbens område på Sviland betydd mye. Det å ha muligheten for å trene sammen med andre, motta tips og oppmuntring er noe både hund og eier får mye positivt utav. Vi har alle noe å lære av hverandre og ikke minst er disse treningene sosiale og kjekke for både hund og eier. Det skal være gøy å trene! Jeg mener selv jeg kan bidra med noe positivt for klubben og ønsker å være en del av styret. Med vennlig hilsen Tonje Eskeland Bent Nymark Utsen Jeg er Bent Nymark Utsen, er 55 år, min intresse er jakt med min golden. Dem har eg haft 4 af da eg var i Danmark, dem har eg brugt på jakt prøver og har ført hund i vinder klasse. Har sat i styret i dansk retriver klub sydjylland, Har brugt mye tid på og trene i retriver klub, både hvalpe, lydighed og jakt trening. Jakt trening var både begynder, åben, vinderklasse. Var holdleder for sydjylland til DM for hold. Har lavet c-prøver i sydjylland, Har været dommer på c-prøver for begynder og åbenklasse. Jeg er indstillet på og gøre en indsats for at få mye mere ativiteter i klubben, Jeg brænder for min retriver. Mvh Bent Utsen Side 9 av 13

10 Lone Vierdal Litt om meg.. Mitt navn er Lone Vierdal og jeg kommer fra Torvastad på Karmøy. Jeg har drevet med hund så lenge jeg kan huske (Bichon Frisé, Golden Retriever og Flat Coated Retriever). Nå har jeg en bichon frisé hann på 5 år, Kova, og en 8 mnd. Gammel flat valp som heter Joker. Kova er en pensjonert utstillingschampion mens jeg har store planer for lille Joker Jeg har drevet med utstilling så lenge jeg kan huske, og begynte å trene lydighet når jeg var 16 år og fikk min første flat. Nå interesserer jeg meg for det meste av trening, men trener fast lydighet og utstilling. Jeg har en bachelor i Husdyrfag- Velferd og produksjon og jobber som salgskonsulent i Felleskjøpet Rogaland Agder. Jeg er for det meste smilende og glad og elsker å arrangere. Tove Nina Klemmetsrud Mitt navn er Tove Nina Klemmetsrud og jeg ble medlem i Rogaland Retrieverklubb i 1988 da vi fikk vår første flatcoat, Bastian. Vi trente lydighet i klubben, men kom oss aldri forbi klasse 1, så vi gikk istedet over til å konkurrere i agility som passet oss bedre. Bastian ble bare 5 1/2 år og det ble noen års opphold før neste flat, Jeppe, kom i hus i Han fikk prøve seg på både agility, lydighet, jakt, freestyle og spor, men det ble mest lydighet hvor vi fikk opprykk til klasse 3 før han måtte pensjoneres tidlig pga sykdom. Nå er vi igang med vår tredje flat, Ludvig, som nærmer seg ett år og tester grenser hver dag...:-) Jeg har vært medlem av Retrieverklubbens styre i flere perioder tidligere både som sekretær og kasserer. Jeg er også utdannet NKK Instruktør trinn I og har gjennom mange år vært aktiv som hjelpeinstruktør og instruktør på klubbens lydighetskurs. Jeg ønsker å bidra til at klubben blir et godt tilbud til alle medlemmene våre og håper at vi klarer å engasjere flere av våre passive medlemmer framover. Det er kjekt å se at så mange nye har stilt seg til disposisjon for styreverv så jeg tror det kan bli en spennende periode. Hilsen Tove Nina Klemmetsrud Side 10 av 13

11 Vegard A. Rosland Jeg er en gutt som ser på meg selv som en allsidig og ansvarsfull person. Er glad i utfordringer som gjør at jeg må sette meg selv litt på prøve. Er ellers en person som hele tiden liker å ha noe å gjøre. Til daglig jobber jeg som byggeleder hos Kruse Smith Entreprenør og har for tiden ansvaret for byggingen av Zarabutikken i Stavanger sentrum. Jeg sitter som varemedlem i styret til Stavanger og Rogaland Jeger og fiskerforening. I denne forening har jeg også verv som medlem i Leirdueutvalget samtidig som jeg er nestleder i ungdomsgruppen til avdelingen. Jeg har også påtatt meg å være prosjektleder for opprustning av skytebanen foreningen nettopp kjøpte på Skurve. I tillegg til dett er er jeg også nettside-ansvarlig for foreningen. Jeg er lidenskapelig opptatt av jakt og friluftsliv, og etter at jeg fikk hunden min Ace for ett år siden er jeg også blitt bitt av hundetrening, spesielt retter mot jakt og jaktprøver. Ace er en sort jaktlabrador som kommer fra Ronnie Blindheims Kennel Faks i Bergen. I utgangspunktet hadde jeg bare tenkt å bruke Ace som en jakthund på egne jaktturer. Dette endret seg imidlertid etter at jeg ble med på jakttreninger i regi av Retrieverklubben. Foreløpig er fremtidig mål med Ace å gjøre det bra på BK-prøve til sommeren, men jeg håper jo selvsagt at vi etter hvert kan hevde oss også i høyere klasser. Jeg har veldig lyst å bidra så mye som mulig med Retrieverklubben. Når det er sagt så sitter jeg som sagt med en del andre oppgaver i en annen forening i tillegg. Kan derfor i første omgang tenke meg å ikke få noen tunge verv, men heller se det litt an på sikt. Side 11 av 13

12 Torun Larsen. Jeg er 46 år og bor på Klepp, sammen med min mann Olav, og jentene våre Mina 7 år og Andrea 14 år. Har hatt hund i mer eller mindre 20 år og da har det vært både Schäfer og dobermann tidligere, før jeg falt totalt for Flat coated retrieveren og kjøpte min første i Vi har nå to flat coated retriever tisper, det er Hempth s Frisky «Easy» på snart 9 år og Hempth s Bella på snart 3 år. Begge disse er utstillingschampion og er mor og datter. Bella trener jeg jakt og lydighet med også. Så i løpet av året skal jeg starte bk prøve i jakt med henne. Konkurrerer også i lydighet +reiser mye rundt på utstilling med Bella. Til daglig jobber jeg på ett sentralbord for Securitas. Men det meste av fritiden går til hund Har tidligere sittet som leder for retrieverklubben i 4 år. Men er og aktiv i lydighetskomiteen, utstillingskomiteen og er Webmaster for hjemmesidene til klubben. Har tatt instruktørkurs trinn1 i lydighet, så jeg holder og kurs for klubben. Nå gleder jeg meg til en ny periode i styret for klubben Hilsen Torun Side 12 av 13

13 Retningslinjer for utfylling av stemmeseddelen og forhåndsstemming: 3 av kandidatene velges inn som styremedlemmer. Den kandidaten som får minst stemmer velges som varamedlem for 2 år. Den som får nest minst stemmer blir styremedlem i ett år. De to andre blir styremedlemmer i 2 år. (2 for 1 år, 3 for 2 år) Det velges revisor og vararevisor for ett år Det velges tre personer til valgkomiteen for ett år Det velges tre representanter til NRKs generalforsamling og to varamedlemmer. Ved ikke å sette alle x du kan sette i.h.t. det som fremgår ovenfor, påvirker du utfallet av valget. Stemmerett har bare medlemmer og familiemedlemmer av NRK avd. Rogaland som har betalt kontingenten for inneværende år. De som er forhindret fra å møte personlig på årsmøtet kan gi skriftlig forhåndsstemme. Forhåndsstemmeseddelen må legges i en nøytral konvolutt som merkes forhåndsstemme. Denne legges i en ny konvolutt med avsenders navn og adresse påført, og sendes avdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes av tellekorpset på årsmøtet. Side 13 av 13

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Tirsdag 11.mars, kl. 19.30 Sted: Gausel Bydelshus (Lillesalen) Heddeveien 141, 4034 Stavanger SAKSLISTE 1. Valg av referent 2. Valg

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2013

ÅRSMØTEINNKALLING 2013 ÅRSMØTEINNKALLING 2013 NORSK RETRIEVERKLUBB, AVD. NORD-TRØNDELAG Norsk Retrieverklubb, avd. Nord-Trøndelag avholder årsmøte på Retrieverbua, Lysheim torsdag 21. mars 2013 kl 19.00 Sak list e 1. Godkjenning

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 1-2013 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Asker Hundeklubbs medlemsblad

Asker Hundeklubbs medlemsblad Apport Nr. 2 2012 Asker Hundeklubbs medlemsblad Utgis av Asker hundeklubb 4 ganger per år. Annonsepriser: 1/1 side: kr 300,- 1/2 side: kr 150,- Opplag: 340 stk Manusfrist neste Apport: 31. august 2012

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg 2 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Samojed på elgjakt Alt om aktivitestmerket Mental aktivisering Innholdsfortegnelse Ny redaktør søkes Tillitsvalgte i Norsk Polarhundklubb Mindy på elgjakt

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN 03 APRIL Kl.19:00 OSELVARNAUSTET, HAMNEVEGEN, 5200 OS Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent,referent,underskrivere protokollen,

Detaljer

Nr. 1 2014 Asker Hundeklubbs medlemsblad

Nr. 1 2014 Asker Hundeklubbs medlemsblad Apport Nr. 1 2014 Asker Hundeklubbs medlemsblad Utgis av Asker hundeklubb 4 ganger per år. Annonsepriser: 1/1 side: kr 300,- 1/2 side: kr 150,- Opplag: 305 stk Manusfrist neste Apport: 8. juni 2014 Redaksjonen

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

INFO INFORMASJON. god sommer! NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, morsomme, flotte og gjerne små historier fra ting som skjer rundt om i landet!

INFO INFORMASJON. god sommer! NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, morsomme, flotte og gjerne små historier fra ting som skjer rundt om i landet! god sommer! Ellers i dette nummeret: - Presentasjon av styret - Agilitykurs - Kurs i Rogaland - Den svenske spesialen - Mentaltesting - Vålerbanen - Eurasierspesialen Redaktørens hjørne Hei! Da var endelig

Detaljer

RAPPORT. Nr 2 juni 2011

RAPPORT. Nr 2 juni 2011 RAPPORT Nr 2 juni 2011 1 Elverum hundeklubb Postboks 255 2402 Elverum Leder Erik Østbakken Nestleder Ole Jonny Grongan Sekretær Brit Annie Hoddø Kasserer Elisabeth Østbakken Medlemsbladet Rapport Utgis

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Nr. 1 2012 Asker Hundeklubbs medlemsblad

Nr. 1 2012 Asker Hundeklubbs medlemsblad Apport Nr. 1 2012 Asker Hundeklubbs medlemsblad Utgis av Asker hundeklubb 4 ganger per år. Annonsepriser: 1/1 side: kr 300,- 1/2 side: kr 150,- Opplag: 330 stk Manusfrist neste Apport: 27. mai 2012 Redaksjonen

Detaljer

Nr. 3 2013 Asker Hundeklubb 40 år 1973-2013

Nr. 3 2013 Asker Hundeklubb 40 år 1973-2013 Apport Nr. 3 2013 Asker Hundeklubb 40 år 1973-2013 Utgis av Asker hundeklubb 4 ganger per år. Annonsepriser: 1/1 side: kr 300,- 1/2 side: kr 150,- Opplag: 415 stk Manusfrist neste Apport: 21. februar

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer