Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den Kl På Nebbenes Kro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro"

Transkript

1 Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den Kl På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer!

2 Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder Referent To medlemmer til å underskrive protokollen Tellekorps 2- ÅRSBERETNINGEN 2-1 Ledelse, råd og utvalg 2-2 Medlemmer 2-3 Styrets virksomhet 2-4 Økonomi 2-5 Bernhardposten og nettsiden 2-6 Årsberetning utstillingsrådet 2-7 Stattestikk på HD og AD og reg. valpekull 3- REGNSKAP Regnskap 2012 inkludert budsjett Revisors beretning 4-INNKOMMENDE SAKER 4-1 Søknad til NKK om disposisjon til buk av utenlandsk hanne 5- DRIFT- OG AKTIVITETSPLAN 2013 (handlingsplan) 6-BUDSJETTET VALG

3 1 -VALG AV MØTELEDER- Forslag legges frem ved møtet REFERENT - Forslag legges frem ved møtet 2 MEDLEMMER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN - Forslag legges frem ved møtet TELLEKORPS - Forslag legges frem ved møtet 2- ÅRSBERETNING 2-1 Ledelse,råd og utvalg Etter generalforsamlingen dato ha NSBK hatt følgende ledelse råd og utvalg Valgt av generalforsamlingen STYRET: Leder : Helen Vanebo Nestleder : Reidun Skretteberg Sekretær: Anniken Solbjør Kasserer: Johanna Gøransson Styremedlem Asbjørn Skretteberg 1 vara styremedlem Jardar Øyen 2 vara styremedlem Heidi Hanevold VALGKOMITE Medlem: Aud Ramsvik Medlem: John Arnold Simonsen Medlem: Anita Engen Vara : Laila Nordby VALPEFORMIDDLING Johanna Gøransson BERNHARDPOSTEN Rakel Stølen WEBMASTER Helen Vanebo REVISOR Tor Helge Tangen VARA REVISOR Aud Ramsvik 2-2 MEDLEMMER Per hadde NSBK hatt reg 158 Medlemmer

4 2-3 STYRETS VIRKSOMHET I perioden er det avholdt 10 ordinære styremøter, og 1 årsmøte På Dogs4All i november 2012 ble NSBK og Sankt Bernhard som rase profilert 2-4 ØKONOMI 2012 har vært et vært et ganske bra år, hvor mye gammelt er ordnet opp i. Men fortsatt rom for forbedring. Det er gjort en god innsats med sletting av det gamle 2-5 BERNHARDPOSTEN OG NETTSIDEN Bernhardposten er det fortsatt Rakel Stølen som ordner med, og vi er veldig takknemlig for at hun gjør en så flott jobb med. Nettsiden, fikk en ny webmaster under årsmøtet Helen Vanebo tok på seg oppgaven som ny webmaster siden Dan Solberg, ikke hadde mulighet til å fortsette. Dette er noe Helen har tatt på strak arm og utført med glans! 2-6 ÅRSBERETNING UTSTILLINGSRÅDET Klubben har holdt 4 spesial utstillinger og et Valpeshow Det er også holdt flere aktiviteter for medlemmer 2012 som 10 mars Wold Cup Holmenkollen Ble Avlyst 21 og 22 april Handler kurs 23 og 24 juni Familiesamling Nytt kurs på høst 2012 Ble avlyst 24og 25 November Dogs 4 all Lillestrøm 15 desember Juleparade. Kjempe bra innsats for å få opp aktiviteten i klubben! Utstillinger i Morokulien Didier Basset, Frankrike Hunderfossen AnneGret Splinter, Tyskland Hunderfossen John Jakobsen, Norge Hokksund camp Sven Andresen, Norge valpeshow Hokksund camp Maria Kuster, Nederland 2-7 STATESTIKK HD, AD OG REGISTRERTE VALPEKULL A B C D E HD 44 er rønket hvor av AD 43 er rønket hvor av

5 Det er 23 valpekull som er registrert i korthåret og 2 imp 16 langhåret og 5 imp Det er registrert 53 korthåret + 75 langhåret =128 Sankt Bernhard i 2012 Det er registrert at 5 Sankt bernharder har oppnådd tittel Nordisk Champion 18 Sankt bernharder har oppnådd tittel Norsk Champion 3 REGNSKAP 2012 Viser til eget vedlagte skriv på dette 4 INNKOMNE SAKER 4-1 Søke NKK om disposisjon til å få bruke hannhund i utlandet 5- DRIFT- OG AKTIVITETSPLAN 2013 AKTIVITETER I Juni Familiesamling Høsten kurs/seminar 16 og 17 November Dogs4All Lillestrøm Desember Juleparade, Oslo UTSTILLINGER I 2013 Dato Sted dommer Skaslien Gjestgiveri,Kirkenær Jean Prim, Luxenburg Skaslien Gjestgiveri,Kirkenær Ralf Campbell, Norge 6- BUDSJETT 2013 Styret viser til sak lagt frem under VALG Styre minner om at der er egne regler for innsending av forhåndstemmer. Disse står nevnt i innkallelsen. De som er valgt for 2 år stiller ikke til valg igjen i år. Kandidater til styret er Leder : Helen Vanebo - Ikke til valg i år Styremedlem : Johanna Gøransson - Ikke til valg i år Styremedlem : Anniken Solbjør - Ikke til valg i år Styremedlem : Jardar Øyen

6 Styremedlem : Ingebjørg Langseth 1 vara : Anne Marie Bratlie 1 vara : Lena Westlie Kandidater til valgkomite Medlem : Kate Yndestad Medlem : Reidun Skretteberg Medlem : Ulla Lindbergsengen Vara : Asbjørn Skretteberg Revisor : Tor Helge Tangen Vara revisor : Ruth Prøven

7 NORSK SANKT BERNHARD KLUBB Org.nr REGNSKAP PR INNTEKTER: BUDSJETT 2013 MEDLEM , , ,00 BERNHARDPOSTEN 3 500, , ,00 REKVISITA OG KIOSK , , ,00 UTSTILLING , , ,00 VALPEFORMIDLING 1 500, , ,00 KURS , , ,00 UTSTYR 0,00 ADMINISTASJON 4 224, , ,00 HJEMMESIDE OG EPOST 0,00 BANK- OG KORTGEBYR 13,75 450,95 Grasrotandel 6 000,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,00 UTGIFTER: MEDLEM 0,00 BERNHARDPOSTEN , , ,00 REKVISITA , , ,00 AKTIVITETER UTSTILLING , , ,00 OMKOSTNINGER KURS 3 751, , ,00 UTSTYR 0, ,00 ADMINISTASJON 7 137, , ,00 HJEMMESIDE OG EPOST 2 025, ,00 BANK- OG KORTGEBYR 3 292, , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00

8 NORSK SANKT BERNHARD KLUBB Org.nr BALANSE EIENDELER: Kundefordringer Andre fordringer Varebeholdning 5 552,50 Bank ,11 Bank ,88 SUM EIENDELER ,49 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital ,61 Årets overskudd ,12 Egenkapital , ,49 Kreditorgjeld Skyldig merverdiavgift Andre påløpne kostnader SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,49

9 Forslag til årsmøte Styret i klubben ber NKK om muligheten til å søke om dispensasjon til å benytte utenlandsk hannhund uten kjent AD status i avl på vegne av oppdretterne. Dette skal foregå på følgende måte; En oppdretter som ønsker å bruke en hannhund uten kjent AD status fra land som ikke har tvungen AD røntgen skal be Norsk Sankt Bernhard klubb om en anbefaling av dette før søknaden sendes videre til NKK. Norsk Sankt Bernhard Klubb skal anbefale ovenfor NKK at søknaden godkjennes dersom hannhunden er av nytt blod i minst to generasjoner. Begrunnelse for forslaget; Vi har stort behov for nytt blod på denne rasen her i landet. Norge har som et av de få land i verden, tvungen AD røntgen på rasen. Vi er også den eneste rasen i NKK som har tvungen AD røntgen. Nå som det har blitt enklere å reise til andre deler av verden å parre våre tisper, skulle en jo tro at det vil gjøre det enklere å få inn nytt blod. Slik er det dessverre ikke da klubben selv har låst seg med det vedtaket som ble gjort for noen år siden om tvungen AD røntgen. I og med at andre land ikke har dette, er vi nesten like langt med tanke på valg av hannhund. Det er derfor et håp at NKK kan åpne for muligheten til å søke om dispensasjon for bruk av utenlandsk hannhund som ikke har kjent AD status. Søknaden skal vedlegges stamtavle som viser nytt blod i minst to generasjoner slik at dette ikke skal benyttes som en veg utenom det vedtaket som er gjort vedr våre egne hunder. Dersom dette foreligger skal Norsk Sankt Bernhard Klubb anbefale NKK å godkjenne dispensasjon for bruk av en slik hannhund.

10 ÅRSMØTE Stemmeseddel for valget 2013 Det kan kun stemmes på innkommende forslag STEM MED X Leder Helen Vanebo sitter til 2014 xxxxxxxx Styremedlem Jardar Øyen Styremedlem Ingebjørg Stb Langseth Styremedlem Anniken Solbjør sitter til 2014 xxxxxxx Styremedlem Johanna Gøransson sitter til 2014 xxxxxxxx Vara Anne Marie Brattlie Vara Lena Westlie Valgkommite Kate Yndestad Valgkommite Reidun Skretteberg Valgkommite Ulla Lindbergsengen Vara Valgkom. Revisor VaraRevisor Asbjørn Skretteberg Tor Helge Tangen Ruth Prøven Møte og stemmerett i generalforsamlingen har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det året som generalforsamlingen avholdes. Kun de oppgitte saker/el forslagene kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg, og skal være i styrets hende senest 1 uke før generalforsamlingen.for at en forhåndsstemme skal være gyldig, skal den legges i en egen konvolutt Denne skal legges i en yterligere konvolutt som skal merkes forhåndsstemme- valg 2013 og stemmegivers navn og sendes til angitte adresse, Om den ikke er merket med avsenders navn, vill denne sees som ugyldig. Det kan kun stemmes på kandidatene som er foreslåtte for vervene i innkallingen.forhåndstemmer skal være oss i hende senest Adresse for innsending forhåndstemmene er Norsk Sankt Bernhard klubb, c/helen Vanebo, Røsrudvegen 20, 2090 HURDAL styret

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 14. april 2007, kl. 14.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen (veibeskrivelse bak i bladet)

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen [Skriv inn tekst] Innkalllliing tiill Dachshundtiinget søndag 27.04.14 kll. 11.00 på Garder Kurs og Konferansesenter Garder, 2060 Gardermoen SIDEREGISTER: Saksliste 3 Årsberetning 4-7 Sunnhetsutvalgets

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer