Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Tirsdag 11.mars, kl Sted: Gausel Bydelshus (Lillesalen) Heddeveien 141, 4034 Stavanger SAKSLISTE 1. Valg av referent 2. Valg av møteleder/dirigent 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen etter årsmøtet 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av innkallingen 6. Godkjenning av styrets årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Fastsetting av kontingenten for Godkjenning av budsjettet for Valg av leder og styremedlemmer 11. Valg av valgkomite 12. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb 13. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte 14. Styrets orientering om aktuelle saker: - saker som skal opp på årets generalforsamling Vedlagt følger årsberetningen, regnskapet for 2013, budsjett for 2014, valgkomiteens forslag (med stemmeseddel til bruk ved eventuell forhåndstemming), og styrets forslag til kontingent. VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN! Side 1 av 16

2 SAK 6 ÅRSBERETNING 2013 Styret har i perioden bestått av: Leder: Guro Hansen Nestleder Tor Ingve Frøyland Kasserer: Kristine M Frantzen Sekretær: Heidi Olsen Styremedlemmer: Frank H Nielsen Styremedlemmer: Roar Fjeldheim Varamedlem: Torleiv A. Sirevåg Antall medlemmer pr : 379 pr : 348 Styret har hatt 8 ordinære styremøter, og 58 saker er behandlet. Det har ikke blitt holdt samarbeidsmøte med komiteene i klubben i år, men dialogen mellom styret og de ulike komiteene er god. Styret avholdt dugnad på området 1. juni stykker deltok på felles dugnad. Vi hadde leid konteiner for anledningen og fikk kastet mye skrot, rydda greiner og fylt på grus på veien. Det ble avholdt en liten dugnad 1. juli 2013 bestående av styret for å fikse en bakvegg på brakka- Vi startet også å grave plass til platting foran. Ferdigstillingen av brakka har vært vanskeligere en vi anså da vi trenger litt mer kompetanse til å sikre tett tak før vi installerer strøm osv. Det jobbes med saken. Styret bestemte etter mye tilbakemelding fra medlemmer å gjeninnføre søndagssamlingene på området på Sviland. Det poengteres at slike samlinger setter krav til at alle eiere tar ansvar for egen hund og dens fremtreden på området, det ble samtidig besluttet å dele søndagene i valpetreff og voksentreff for å få mer homogene grupper på treffene. Styret håper på mye medlemsaktivitet det kommende året. Deltakelse på kurs og møter NRK s Kontaktmøte NRK s generalforsamling NKK, region Rogaland årsmøte : Torun Larsen : ikke møtt : ikke møtt grunnet sykdom Side 2 av 16

3 ÅRSBERETNING FOR LYDIGHETSKOMITEEN 2013 Lydighetskomiteen i 2013 har bestått av: Tove Nina Klemmetsrud (leder), Gunhild Grøtteland (kasserer), Torun Larsen Katrine Fugelli Og Roar Fjeldheim Dessverre flyttet Katrine fra distriktet våren 2013, men senhøstes fikk vi inn Roar Fjeldheim som erstatter. Dermed har vi fått nok en positiv og aktiv deltager i komiteen som er opptatt av et mangfoldig hundehold. Roar stilte forøvrig i sin første lydighetskonkurranse våren 2013 og fikk opprykk til klasse 2. Samtidig har han jobbet med å utdanne seg og Felix til besøkshundekvipasje, noe de oppnådde i juni i år. Vi er veldig glade for å få Roar med på laget i Lydighetskomiteen og vil følge dem med spenning mot neste mål både i lydighetsringen og som terapihundekvipasje. Kursaktiviteten har i år som i fjor vært begrenset til to kurs - et valp-/grunnkurs på våren som ble holdt av Tove Nina med hjelp fra Per Schøyen og et valp-/grunnkurs på høsten som ble holdt av Torun med hjelp fra Roar. Instruktørkapasitet er en utfordring i forhold til hvor aktivt vi kan gå ut og reklamere for kursene våre så dette blir et fokusområde for oss i 2014, men komiteen bidrar fremdeles positivt til klubbens økonomi. Torun og Roar har også sørget for å få fart på lørdagstreningene på Sviland i år. Det har vært en god gjeng som har stilt opp mer eller mindre regelmessig (6-12 ekvipasjer) på disse egentreningsdagene både for å kunne trene sammen med andre og dele treningstips. Vi har ikke hatt noen offisielle eller uoffisielle prøver dette året, men håper å komme sterkere tilbake til dette i I år som i fjor har jeg lyst til å fremheve og takke Torun hennes engasjement på flere områder i klubben og ikke minst i Lydighetskomiteen gjennom hele året både på kursene og treningsaktivitetene. Tove Nina Klemmetsrud Side 3 av 16

4 ÅRSBERETNING FOR JAKTKOMITEEN mars 2013 ble det arrangert eliteprøve på Orre. Vi hadde svenske Birgitta Stafflund-Wiberg og danske Boye Rassmusen som dommer. Planlagt jaktkurs på høsten 2013 ble avlyst pga få påmeldte. Ingen påmeldte til praktisk jaktprøve i år. 1 desember ble det arrangert kvalifiseringsprøve med 5 deltakere, hvor alle fikk bestått prøve. Dommer Pål Bådsvik. For jaktkomiteen Tove Svindland ÅRSBERETNING FOR UTSTILLINGSKOMITEEN 2011 Utstillingskomiteen har bestått av: Frem til juni 2013: Jane H. Hinna og Jorunn Skjæveland Fra august 2013 Aina Tangen og Torun Larsen Informasjon fra styret: Samtlige i utstillingskomiteen valgte midt i året og tre ut av sitt verv i klubben. Dette foregikk uten dramatikk og utstillingsdelen i klubben er fortsatt godt ivaretatt. Da det ikke er mottatt noen årsberetning fra forrige komite, så er det kun årsberetning fra sittende komite som er kommet inn Styret Det er nå en ny utstillingskomite i klubben bestående av Aina Tangen og Torun Larsen, vi jobber med og har full kontroll på utstillingene fremover. Men det ble en del jobb i starten, da utstillingen som vi skulle avholde i september (samme helg som NKK se ref. fra forrige årsmøte) var blitt flyttet til mai av den forrige utstillingskomiteen. Men etter litt tid og noen telefoner, så har vi blitt enige med å holde utstillingen i Kristiansand samme helg som NRK avd. Agder, så det blir da dobbeltutstilling den 10 og 11. Mai på oss. Dommere for disse utstillingene blir Lena Hägglund (som avd. Agder har valgt) og Barbara Krumpak fra Slovenia som vi har valgt. Tror dette blir en veldig kjekk utstilling som trekker mye folk. Utstillingen 2015 er satt til den 31 mai, da i samarbeid med SBK som arrangerer utstilling på lørdagen. Ellers så har det gjennom året vært utstillings trening på onsdager hvor Robert Terjesen er så snill og trener oss. Fra oktober tom april har vi fått være i garasje anlegget på Jærhagen. Da pågår treningene der på plan B fra kl I perioden mai tom september så trener vi på området vårt på Sviland. Treningene koster kr 20 for medlemmer og 40 for ikke medlemmer. Det er ett godt oppmøte på disse treningene. Nå er vi frem til ett spennende utstillings år. Utstillingskomiteen. Side 4 av 16

5 ÅRSBERETNING FOR BRUKSKOMITEEN 2011 Brukskomiteen dette året er: Leder: Gro Larsen Sekretær og kasserer: Aud Venke G. Østerhus Komitemedlemmer: Gry Håvik og Marina Kaptijn I slutten av oktober har Gry Håvik gått ut av brukskomiteen og Lise Lunde har overtatt etter henne. Komiteen har hatt 4 møter i Vi er ansvarlige for å lage terminliste for treningene og arrangerer kurs i spor og rundering. Terminlista blir lagt ut på retrieverklubben sin hjemmeside. Kurs/aktiviteter: Motivasjonskurs med Merete Stokkanæs, for komitemedlemmene. Det ble gitt tilbud 1 plass til den som har vært medhjelper på kursene i bruks. Deltakere:5 Sporkurs helgen 6-7 april. Aud Venke G. Østerhus var kursleder og Gry Håvik var medhjelper. Deltakere: 5 Sommeravslutning for komitemedlemmene, Aktiviteter gjennom året: Vi har fast runderingstrening hver lørdag, men siste lørdag i måned er avsatt til sportrening. Det har vært varierende oppmøte. På mandager har vi brukslydighetstrening på området. Noen av medlemmene har brukt den dagen til å trene asfaltspor og har dermed ikke brukt området. Det har også vært varierende oppmøte på mandager. Generelt har det vært færre medlemmer som har vært aktive i På vegne av brukskomiteen: Marina Kaptijn. Side 5 av 16

6 SAK 7 GODKJENNING AV REGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT RESULTAT DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Medlemsmøter/ 3100 fellesarrangementer Salgsartikler Utstillinger Offentlig støtte Prøver Kurs Div inntekter Sum - Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER 4000 Administrasjon Medlemsregister Motivasjonspenger Regnskapsføring Møter/reiser Medlemsmøter/ 4100 fellesarrangementer Diverse kjøp Utstillinger Leie av jaktområde Dysjaland Prøver Kurs Diverse utgifter Klubbområdet på Sviland Sum - Driftsutgifter FINANSPOSTER 7000 Renteinntekter Renteutgifter og gebyrer Sum - Finansposter DRIFTSRESULTAT Side 6 av 16

7 ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT 2013/2014 AVD. 10 STYRET BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Medlemsmøter/ fellesarrangementer Salgsartikler Utstillinger Offentlig støtte Prøver Kurs Div inntekter Sum - Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER 4000 Administrasjon Medlemsregister Motivasjonspenger Regnskapsføring Møter/reiser Medlemsmøter/ fellesarrangementer Diverse kjøp Utstillinger Leie av jaktområde - Dysjaland Prøver Kurs Diverse utgifter Klubbområdet på Sviland Sum - Driftsutgifter DRIFTSRESULTAT (ekskl. Finansposter) Side 7 av 16

8 ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT 2013/2014 AVD. 20 UTSTILLING BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Medlemsmøter/ fellesarrangementer Salgsartikler Utstillinger Offentlig støtte Prøver Kurs Div inntekter Sum - Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER 4000 Administrasjon Medlemsregister Motivasjonspenger Regnskapsføring Møter/reiser Medlemsmøter/ fellesarrangementer Diverse kjøp Utstillinger Leie av jaktområde - Dysjaland Prøver Kurs Diverse utgifter Klubbområdet på Sviland Sum - Driftsutgifter DRIFTSRESULTAT (ekskl. Finansposter) Side 8 av 16

9 ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT 2013/2014 AVD. 30 BRUKS BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Medlemsmøter/ fellesarrangementer Salgsartikler Utstillinger Offentlig støtte Prøver Kurs Div inntekter Sum - Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER 4000 Administrasjon Medlemsregister Motivasjonspenger Regnskapsføring Møter/reiser Medlemsmøter/ fellesarrangementer Diverse kjøp Utstillinger Leie av jaktområde - Dysjaland Prøver Kurs Diverse utgifter Klubbområdet på Sviland Sum - Driftsutgifter DRIFTSRESULTAT (ekskl. Finansposter) Side 9 av 16

10 Side 10 av 16

11 ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT 2012/2013 AVD. 50 JAKT BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Medlemsmøter/ fellesarrangementer Salgsartikler Utstillinger Offentlig støtte Prøver Kurs Div inntekter Sum - Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER 4000 Administrasjon Medlemsregister Motivasjonspenger Regnskapsføring Møter/reiser Medlemsmøter/ fellesarrangementer Diverse kjøp Utstillinger Leie av jaktområde - Dysjaland Prøver Kurs Diverse utgifter Klubbområdet på Sviland Sum - Driftsutgifter DRIFTSRESULTAT (ekskl. Finansposter) Side 11 av 16

12 Regnskapet er gjort opp med et totalt positivt årsresultat på kr (inkl. finansposter), som var kr høyere enn budsjettert (eks. finansposter). Pr hadde klubben en positiv egenkapital på kr Diverse inntekter består av momskompensasjon. - Motivasjonspenger overføres mellom konti og bokføres ikke som utgift. - Møter/Reiser er noe lavere enn budsjettert grunnet liten deltakelse på møter/reiser (beløpet inneholder deltakelse på kontaktmøte flybillett for kontaktmøte 2014). - Leie av jaktområde Dysjaland er bokført og betalt av styret (kr 6000). - Noe planlagte aktiviteter knyttet til innkjøpt brakke er flyttet til 2014 og gjør at ikke hele budsjettet på klubbområdet/sviland brukes. NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ROGLAND BALANSE 2013 EIENDELER Konto Beskrivelse Varebeholdning, Styret Varebeholdning, Utstillingskomiteen Varebeholding, Brukskomiteen Varebeholdning, Lydighetskomiteen Varebeholdning, Jaktkomiteen Kasse Styret Kasse, Utstillingskomiteen Kasse, Brukskomiteen Kasse, Lydighetskomiteen 20, Kasse, Jaktkomiteen Bank, Styret , Sparekonto, Styret , Bank, Utstillingskomiteen , Bank, Brukskomiteen , Bank, Lydighetskomiteen , Bank, Jaktkomiteen 3 665,06 SUM EIENDELER ,72 EGENKAPITAL OG GJELD Konto Beskrivelse 2050 Innskutt egenkapital ,81 Årsresultat 5 745, Leverandørgjeld/kortsiktig gjeld - SUM EGENKAPITAL/GJELD ,72 Side 12 av 16

13 SAK 8 FASTSETTING AV KONTINGENTEN FOR 2015 Styret foreslår ingen kontingentendring for SAK 9 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2014 BUDSJETT 2014 AVD 10 AVD 20 AVD 30 AVD 40 AVD 50 DRIFTSINNTEKTER STYRET UTSTILLING BRUKS LYDIGHET JAKT TOTAL 3000 Medlemskontingent Medlemsmøter/ fellesarrangementer Salgsartikler Utstillinger Offentlig støtte Prøver Kurs Div inntekter Sum - Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER 4000 Administrasjon Medlemsregister Motivasjonspenger Regnskapsføring Møter/reiser Medlemsmøter/ fellesarrangementer Diverse kjøp Utstillinger Leie av jaktområde - Dysjaland Prøver Kurs Diverse utgifter Klubbområdet på Sviland Sum - Driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Side 13 av 16

14 SAK 10 13, VALG Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak: Valg 2014 Valg for 2014 gjennomføres i.h.t. NRKs vedtekter for Lokalavdelinger, 19. Det skal velges leder, fire styremedlemmer for to år, tre medlemmer til valgkomiteen, og tre representanter til NRKs generalforsamling samt en representant til NKK-Rogalands årsmøte. Forslag basert på valgkomiteens kandidater: Leder ( inntil 1 x): Magne Jensen ( 1 år) Ny 3 styremedlemmer (inntil 3x): Lise Drivflaadt Ny Ariell Heimvik ( velges for 1 år) Ny Cathrin Ovedal Ny Tor Ingve Frøyland ikke på valg Torleiv A Sirevåg ikke på valg Heidi Olsen- Hagen Ikke på valg Valgkomite, 2 medl. ( inntil 2 x): Robert Terjesen Inger Jewitt Revisor ( inntil 1 x): Børge Espeland på valg 1 år 3 representanter til NRKs generalforsamling (inntil 3 x):satt opp i alfabetisk rekkefølge Magne Jensen Tor Ingve Frøyland Torleiv A Sirevåg 1 representant til NKK-Rogalands årsmøte (inntil 1 x) Magne Jensen Side 14 av 16

15 Kort presentasjon av valgkomiteens innstilling styremedlemmer: Arielle Heimvik. Er 22år og bor i Egersund. Bor sammen med min samboer, en pusekatt og min flatcoated retriever, Ivo på 7år. Har hatt hund i huset siden jeg var liten jente og interessen vokste fort. Begynte på agilitytrening med min mormors tibbetanske spaniel bare 7år gammel og har i året etter trent irske settere for en oppdretter som driver med jakt helt til jeg fikk Ivo når jeg var 15år. Sammen har vi gjort mye og trener jevnlig agility, konkurrerer i lydighet, tatt ferdselsprøve, prøvd blodspor, trent aktivt i Norske redningshund. Nå koser vi oss på hans eldre dager med lydighet, satser mot en del starter i RIK programmet i år og skal fortsette å trene agility for moro skyld. Jeg er utdannet trinn 1 instruktør gjennom NKK og har vært i styret i Dalane Hundeklubb tidligere. Er også instruktør i Dalane Hundeklubb. Min lidenskap er hund og hundetrening. Jeg er kreativ og har stadig mange gode ideer for å nå mine mål. Jeg driver også eget firma med salg av hundeutstyr. Har også stor interesse i problematferd og liker å jobbe med utfordringer. Cathrin Ovedal Landsvik Jeg er 34 år og oppvokst på Austrått. Jeg bor sammen med min mann Eskil, og barna våre Julie 12 år og Torjus 9 år. Vi har også tidvis innom Eskils datter Birgitte som er 17 år. Jeg eier 50 % i Pizzabakeren Ganddal og er også daglig leder for 15 ansatte her. Vi har en 10 år gammel Golden som heter Charlie, og en ivrig Labbe på 20 mnd som heter Dexter. Jeg trener lydighet med Dexter. Vi trener hos Odd Geir Sørmarken, og det har vi gjort siden Dexter var 4 mnd. Vi er klar til vår debut i klasse 2 den 16. februar. Mine ambisjoner er å komme opp på Elitenivå i lydighet og at Dexter skal bli lydighetschampion. Dexter er min første hund som jeg trener aktivt lydighet med. Jeg har blitt bitt av basillen og gleder meg til hver økt. Jeg ser også frem til å engasjere meg i Rogaland Retrieverklubb. Det skal nevnes at jeg ikke har erfaring med styreverv i den forstand, men har sittet i forskjellige utvalg tidligere. Eks. FAU, SU. Er også kjederådsrepresentant for Pizzabakeren Region Vest. Håper dette sier litt om hvem jeg er. Magne Jensen. Jeg er 29 år og jobber som områdeleder i Nokas mobilt Stavanger. Har 1 flatcoated retriever hann som snart 2 år og som heter Charlie. Dette er min første retriever som jeg har kjøpt hos kennel Hempth. Samboeren min har 2 engelske bulldoger som Charlie er bestevenn med. Vi bor ute på Tjelta hvor vi har masse fine turmuligheter - enten ved sjøen eller i skogen. Går nå på utstillingstrening når jeg har tid, men har mest lyst til å begynne å trene lydighet med Charlie. Lise Drivflaadt Jeg er 54 år, gift og har 2 voksne barn. Jeg har vokst med hund, colli (Lassi). Som voksen har vi hatt hunder i alt i 17 år. Først Happy, en blanding mellom golden retriever/new foundlender. I dag har vi en golden retriever tispe, Dina på ca. 3,5 år. Vi storkoser oss med hund hele familien. Vi kommer oss ut på turer ikke bare i nærmiljøet men rundt ellers i omgivelsene. Vi prøver oss også på lokale utstillinger Side 15 av 16

16 Retningslinjer for utfylling av stemmeseddelen og forhåndsstemming: 3 av kandidatene velges inn som styremedlemmer. Den kandidaten som får minst stemmer velges som varamedlem for 2 år. Den som får nest minst stemmer blir styremedlem i ett år. De to andre blir styremedlemmer i 2 år. Det velges revisor og vararevisor for ett år Det velges tre personer til valgkomiteen for ett år Det velges tre representanter til NRKs generalforsamling og to varamedlemmer. Ved ikke å sette alle x du kan sette i.h.t. det som fremgår ovenfor, påvirker du utfallet av valget. Stemmerett har bare medlemmer og familiemedlemmer av NRK avd. Rogaland som har betalt kontingenten for inneværende år. De som er forhindret fra å møte personlig på årsmøtet kan gi skriftlig forhåndsstemme. Forhåndsstemmeseddelen må legges i en nøytral konvolutt som merkes forhåndsstemme. Denne legges i en ny konvolutt med avsenders navn og adresse påført, og sendes avdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes av tellekorpset på årsmøtet. Side 16 av 16

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2013

ÅRSMØTEINNKALLING 2013 ÅRSMØTEINNKALLING 2013 NORSK RETRIEVERKLUBB, AVD. NORD-TRØNDELAG Norsk Retrieverklubb, avd. Nord-Trøndelag avholder årsmøte på Retrieverbua, Lysheim torsdag 21. mars 2013 kl 19.00 Sak list e 1. Godkjenning

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg 2 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN 03 APRIL Kl.19:00 OSELVARNAUSTET, HAMNEVEGEN, 5200 OS Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent,referent,underskrivere protokollen,

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Tirsdag 25 Februar 2014 kl 19.00 på Motorhotellet, Foksrød Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 26. mars 2014 kl.19.00 Klubbhytta i Kilen Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012

ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012 ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012 Styret 2012: Leder: Hege Lunde (på valg for 2 år) Kasserer: Bente Boye (på gjenvalg for 2 år) Sekretær: Anniken Sæther (ikke på valg) Nestleder: Gro Bunæs (på valg for

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer