Hva er ICNP? Historikk ICNP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24.04.2012. Hva er ICNP? Historikk ICNP"

Transkript

1 ICNP Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis Elisabeth Ursfjord Sykepleier Medlem av redaksjonsutvalg for oversettelse av ICNP Hva er ICNP? En internasjonal klassifikasjon som kan brukes til systematisk beskrivelse og sammenligning av sykepleiepraksis lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt Utviklet av ICN (International Council of Nurses) Historikk 1989 ICN besluttet etablering av ICNP 1996 ICNP Alfa-versjon 1996 ICNP Beta-versjon 2001 ICNP Beta 2-versjon 2005 ICNP Versjon ICNP Versjon ICNP Versjon ICNP 2011 (Versjon 3) 1

2 ICNP et omforent språksystem for sykepleie Felles rammeverk for å navngi, sortere og knytte sammen fenomener i sykepleiepraksis Hva sykepleiere gjør, ut fra bestemte behov, for å komme fram til bestemte resultater Komposisjonell terminologi Inneholder nødvendige begreper for å formulere sykepleieutsagn Referanseterminologi Muliggjør kryssreferanser til og interoperabilitet med andre terminologier Medlem av WHOs internasjonale familie av klassifikasjoner (ICD-10, ICF, m.fl.) Terminologi Et sett av termer som representerer et system av konsepter (ISO 1087). Har som formål å bidra til en felles begrepsforståelse og dermed lette kommunikasjonen mellom ulike ledd i helsetjenesten og ulike faggrupper Begrepsforståelse Term (uttrykk) Begrep (mental forestilling) Definisjon (avgrenser begrepet) Referent (fenomen i den virkelige verden) 2

3 Diffus begrepsbruk Vi bruker samme betegnelse, men mener forskjellige ting: En term kan referere til forskjellige begreper (homonymer) Eks.: Måke, egg, bolle Vi bruker forskjellige betegnelser, men mener samme ting: Flere termer kan referere til samme begrep (synonymer) Eks.: hus bygning, boks eske Lite reflektert forhold til begreper kan føre til misforståelser Referanseterminologi Et system som kan inneholder ulike betegnelser på de samme begrepene (innholdet) og forholdene mellom dem Binder sammen / oversetter / mapper ulike klassifikasjonssystemer/applikasjonssystem er Komponentene i ICNP Basiselementene i sykepleie Sykepleieintervensjoner, -diagnoser og - resultater Begreper fra meningskategorier (organisert i akser) som er relevante for å formulere sykepleieutsagn 3

4 ICNPs struktur og formater Klassifikasjon med pre-definerte sykepleieutsagn (siden Versjon 2) Modell med 7 akser for oppbygging av sykepleieutsagn Kataloger med utvalgte termer (uttrykk) for bruk i spesielle situasjoner eller sammenhenger Multi-aksial struktur i ICNP Fokus Vurdering Oppmerksomhetsområde som er relevant for sykepleie Klinisk oppfatning eller avgjørelse relatert til fokus for sykepleiepraksis Middel Handling Tid Lokalisasjon Klient (mottaker av helsehjelp) En måte eller en metode å utføre en intervensjon på Bevisst prosess brukt overfor eller utført av en klient Punkt, periode, tilfelle, intervall eller varighet av en hendelse Anatomisk orientering og plassering av en diagnose eller en intervensjon Individ/gruppe med en diagnose og som mottar en intervensjon Regler for formulering av sykepleieutsagn i ICNP Basert på ISO standard for Health Informatics Integration of a Reference Terminology Model for Nursing (ISO 18104) 4

5 Utsagn om sykepleiediagnoser og -resultater Må inneholde en term fra Fokusaksen Må inneholde en term fra Vurderingsaksen Kan inneholde tilleggstermer ved behov fra Fokus, Vurdering, eller andre akser (NB: ISO revidert i 2010) Utsagn om sykepleiediagnoser Eksempel: Økt spastisitet høyre arm distalt Elementer i utsagnet Økt Spastisitet Høyre arm distalt Akser involvert Vurdering Fokus Lokalisasjon Utsagn om sykepleiediagnoser Eksempel: Skuldersmerter Her mangler ICNP term for skulder, det nærmeste er aksillært område Elementer i utsagnet (Aktuelle) Smerter Aksillært område Akser involvert (Vurdering) + Fokus Lokalisasjon 5

6 Utsagn om sykepleieresultater Eksempel: Forbedret ernæringsstatus Elementer i utsagnet Akser involvert Ernæringsstatus Fokus Forbedret Vurdering Utsagn om sykepleieresultater Eksempel: Kunnskap om smertehåndtering (pre-definert i ICNP) Utsagn om sykepleieintervensjoner Må inneholde en term fra Handlingsaksen Må inneholde minst en målterm ( nedslagsfelt ). En målterm kan være en term fra hvilken som helst akse bortsett fra Vurderingsaksen. Kan inneholde tilleggstermer ved behov fra Handlingsaksen eller hvilken som helst annen akse 6

7 Utsagn om sykepleieintervensjoner Eksempel: Observere overforbruk høyre arm under (egen)aktivitet Her mangler ICNP term for overforbruk, en utfordring å finne alternativ term Elementer i utsagnet Observere Overforbruk Høyre arm Under egenaktivitet Akser involvert Handling Fokus Lokalisasjon Fokus Utsagn om sykepleieintervensjoner Eksempel: Administrere smertestillende middel Elementer i utsagn Administrere Smertestillende middel Akser involvert Handling Middel Pre-definerte utsagn Eksempler: Problemer med kognisjon Nedsatt evne til å forberede måltider og lage mat Negativ respons på medisinering Initiere pasientkontrollert smertelindring Vurdere smerte Vurdere spise- eller drikkeatferd 7

8 Katalogutvikling i ICNP ICNP-kataloger Kjernesett av ferdig formulerte/sammensatte sykepleiediagnoser, -intervensjoner og forventede -resultater Velge et tema for katalogutvikling, ta kontakt med ICN for registrering og assistanse ICN formidler også kontakt ved mulighet for nettverk/samarbeid med andre (Se Retningslinjer for utvikling av ICNP-kataloger) Rammeverk for ICNP-kataloger Klient Prioritert helseområde Individ Helsetilstander Gruppe (familie, samfunn) Spesialområder innenfor sykepleie eller helsetjenesteområder Sykepleiefenomener Eksempler på prioriterte helseområder for ICNP-kataloger Sykepleiefenomener Spesialområde innenfor sykepleie eller helsetjenesteområder Helsetilstander Smerte Fatigue Egenomsorg Urininkontinens Behandlingstilslutning Kvinnehelse Jordmorpraksis Menighetssykepleie Familiesykepleie Kreftsykepleie Omsorg ved livets slutt (Palliativ sykepleie) HIV/AIDS Tuberkulose Hjertesykdom Diabetes Depresjon Influensa Psykisk helse 8

9 Katalogutvikling ICNP Ved bruk av rammeverket har hver katalog identifisert en eller flere klienter og fokuserer på et klart definert prioritert helseområde Kan rehabilitering være et slikt prioritert helseområde? ICNPs formål 1 Skape et felles språk for å beskrive den største delen av helsetjenesten, sykepleietjenesten Bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og nivåene i helsetjenesten Representere lokal praksis, på tvers av språk og spesialområder Beskrive helsehjelp og sykepleiepraksis i forhold til enkeltpersoner, familier og samfunn i hele verden ICNPs formål 2 Gjøre det mulig å sammenligne data på tvers av pasientgrupper, ulike rammer, geografi og tid Stimulere forskning gjennom lenker til helsedata Skaffe data om sykepleiepraksis for å påvirke helsepolitikk 9

10 ICNPs strategiske mål Fungere som en hovedaktør i betegnelse av sykepleiernes bidrag til helse og pasientomsorg globalt Fremme harmonisering med andre mye brukte klassifikasjoner og med arbeidet til standardiseringsgrupper i helsevesen og i sykepleie ICNPs visjon Å ha sykepleiedata tilgjengelig og i bruk i helseinformasjonssystemer over hele verden C- SPACE Nettbasert verktøy hvor ICN tilbyr informasjon og kommunikasjonsmuligheter for de som er interessert i ICNP eller andre deler av ICNs ehelse-program Møtested for grupper av sykepleiere som arbeider innenfor spesielle interesseområder av ehelse Søkemotor for siste versjon av ICNP (flere språk) Finnes på 10

11 Eksempler på ICNP-prosjekter Ann Kristin Rotegård, Norge: POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING ICNP IN A KNOWLEDGE BASED ELECTRONIC NURSING PROCEDURE SYSTEM, PPN ( ) Tae Youn Kim, USA: DEVELOPING A PEDIATRIC PAIN MANAGEMENT SUBSET USING ICNP ( ) Christine Boldt, Sveits: LINKING THE ICNP VERSION 2 WITH THE ICF ( ) Leonardo Tadeu de Andrade: Using ICNP to Construct Specific Terminology for Physical Rehabilitation in a Hospital Setting (2009 -) ICNP-status i Norge NSF anbefaler ICNP integrert i EPJ-systemer i Norge ICNP 2011 er nylig oversatt til norsk Implementering av ICNP avhengig av at leverandører av EPJ-systemer utvikler plattformer som støtter anvendelse av ICNP NSF er i dialog med helsemyndigheter og systemleverandører om muligheten for implementering av ICNP Referanser Denne presentasjonen er hovedsakelig basert på informasjon hentet fra:

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Versjon 1.0 Mars 2003 KITH Rapport R 14/03 ISBN 82-7846-176-7 Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 2 KITH-rapport Tittel Veileder for

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse World Health Organization Oversatt og tilrettelagt av KITH og utgitt av Sosial- og helsedirektoratet med tillatelse fra WHO Originalen

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse Norsk brukerveiledning Trykk: Aktietrykkeriet i Trondhjem, 2004 ISBN 82-7846-213-5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 Hvorfor en nasjonal

Detaljer

WHITE BOOK ON PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE IN EUROPE

WHITE BOOK ON PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE IN EUROPE WHITE BOOK ON PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE IN EUROPE (NORSK VERSJON OKTOBER 2011) Produsert av Section of Physical and Rehabilitation Medicine, Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS),

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Kandidat nr: 214 Antall ord: 9660 Studieår: 2013 Kull: 180 Innleveringsdato: 22.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for valg av tema.3

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

BARNS RETTIGHETER I SYKEHUS OG HELSETJENESTER

BARNS RETTIGHETER I SYKEHUS OG HELSETJENESTER BARNS RETTIGHETER I SYKEHUS OG HELSETJENESTER Håndbok og verktøy for evaluering og forbedring 1 UTGITT AV: Sekretariatet for Norsk HPH REDAKTØR: Ana Isabel Fernandes Guerreiro Leder, Task Force on Health

Detaljer

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse versjon for barn og ungdom (ICF-CY)

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse versjon for barn og ungdom (ICF-CY) Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse versjon for barn og ungdom (ICF-CY) World Health Organization 2007 WHOs publikasjoner er opphavsrettslig beskyttet overensstemmende med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS

Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS 1 Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS ble

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Legeforeningens IT-utvalg, februar 2015 Grad av strukturering må avstemmes med klinikeres behov og krav til enkelhet, og ønsket

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus, og Institutt

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Historikk, Femtidsperspektiver Helsemyndighetenes forventninger 18.11.2004 Tema for presentasjonen 2 Hvorfor klassifikasjoner og kodeverk? Redskap for å systematisere

Detaljer

Fra EPJ-data til tannhelseregister?

Fra EPJ-data til tannhelseregister? 2011 Utredningsprosjekt Fra EPJ-data til tannhelseregister? Jørgen Meisfjord Rasa S. Rysstad Anna Biehl Steinar Bjørnæs Grete Alhaug Else-Karin Grøholt Utredningsprosjekt Fra EPJ-data til tannhelseregister?

Detaljer

Hva er viktig for god omsorg?

Hva er viktig for god omsorg? 1 Hva er viktig for god omsorg? En studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning Hovedfagsoppgave Kirsti Kvåle Bergen, juni 1997 Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE Alle rettigheter, inkludert oversettelse til andre språk, er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen må reproduseres ved trykking, fotokopiering eller andre metoder,

Detaljer

Statlig strategi 2004-2007. S@mspill 2007. Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren

Statlig strategi 2004-2007. S@mspill 2007. Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren Statlig strategi 2004-2007 S@mspill 2007 Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Elektronisk samarbeid for helhetlige forløp 4 1.1 Behovet for en strategi 4 1.2 Visjon: helhetlige

Detaljer

Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring

Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring Brusselkontoret AS Februar 2012 www.brusselkontoret.eu 2012 BRUSSELKONTORET AS Kontaktinformasjon The Brussels Office s.a. Rue du Trône 61, B- 1050

Detaljer

SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE

SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien møte brukeren, for å unngå at verdigheten krenkes, når hjemmet blir sykepleierens arbeidsplass? Kandidatnr: 166 Dato for

Detaljer

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter Kristin Fiskaa Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Detaljer

Standard for begrepskoordinering

Standard for begrepskoordinering Standard for begrepskoordinering Versjon/dato: 1.0 / 2013-02-13 Denne versjonen: Siste versjon er tilgjengelig fra: Spørsmål og kommentarer rettes til: standard@difi.no Om dokumentet Standard for begrepskoordinering

Detaljer