Først i Norge med Sykepleie. elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi. Asddfsdf.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Først i Norge med Sykepleie. elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi. Asddfsdf."

Transkript

1 Først i Norge med Sykepleie elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi Asddfsdf Bjørg Kjos Fagutviklingssykepleier Medisinsk avdeling, Seksjon for Fordøyelsessykdommer, Gastro undersøkelse. sadsdasdf Kjos spl. dok. seminar 15/16 mai side 1

2 Først i Norge med elektronisk veiledende pleieplan til pasienter som er til øvre endoskopi Jeg skal presentere et fagutviklingsprosjekt som fagutviklingssykepleier Kristin Woldstad og fagutviklingssykepleier Bjørg Kjos arbeider med ved Gastro undersøkelse ved Seksjon for fordøyelsessykdommer ved Rikshospitalet side 2

3 3 Kjos spl. dok. seminar 15/16 mai side

4 Veiledende pleieplan Med veiledende sykepleieplaner menes sykepleieplaner der alt eller deler av en sykepleiediagnose, mål, ressurser, og tiltak er ferdig utarbeidet, slik at den er klar til bruk. (Mølstad 1998) side 4

5 Sykepleiediagnose, mål, ressurser, og tiltak med utgangspunkt i gjennomsnittspasienten side 5

6 Strukturert etter VIPS - modellen Pasientstatus / funksjonsområder Sykepleiediagnoser problemdiagnoser risikodiagnose ressursdiagnose Mål / forventet resultat Tiltak Evaluering side 6

7 Bakgrunn Dokumentasjonstradisjon Tidligere / nåværende dokumentasjon er ikke knyttet til pasientjournalen Pilotprosjekt side 7

8 Hensikt Evaluere og eventuelt videreutvikle den veiledende pleieplanen side 8

9 Problemstilling Er veiledende pleieplan et egnet verktøy i dokumentasjon av sykepleie til pasienter som gjennomgår endoskopiske intervensjoner i GI tractus? side 9

10 Metode Retrospektiv studie Gjennomgang av ca 100 veiledende planer skrevet i pilotfasen Dokumentasjon av avvik Vurdere erfaringer fra pilotfasen Muntlige / skriftlige tilbakemeldinger fra sykepleierne side 10

11 Resultat Sykepleierne opplever den veiledende planen som et nyttig redskap i en travel hverdag i forhold til å dokumentere den utførte sykepleie Det er gjort endringer i den veiledende planen Vi konkluderer med at veiledende plan er et egnet verktøy i dokumentasjon av sykepleie til pasienter ved alle endoskopiske intervensjoner side 11

12 Eksempler på sykepleiediagnose Har erfaring r/t tidligere gjennomføring av undersøkelsen Har ikke erfaring r/t tidligere gjennomføring av undrsøkelsen Her velges ett av alternativene på en nedtrekksliste side 12

13 Eksempler på sykepleiediagnose Har behov for informasjon r/t undersøkelsen Risiko for blødning r/t undersøkelsen Risiko for ubehag r/t undersøkelsen Risiko for respirasjonshemning r/t sedering Sistnevnte diagnose fjernes hvis pasienten ikke har fått sedering side 13

14 Eksempler på sykepleiediagnose Er rolig r/t gjennomføring og engstelig r/t resultat Er rolig r/t gjennomføring og resultat Er engstelig r/t gjennomføring og rolig r/t resultat Er engstelig r/t gjennomføring og resultat Her velges ett av alternativene på en nedtrekksliste side 14

15 Eksempler på mål Komunikasjon / kunnskap: Er forberedt, forstår informasjonen og samarbeider Resp/sirk: Har ubesværet respirasjon og får ikke sirkulasjonssvikt Søvn: Er våken/vekkbar, svare på tiltale etter undersøkelsen Smerte: Opplever minst mulig ubehag Psykososialt: Føler seg ivaretatt side 15

16 Eksempler på sykepleietiltak Før us: Etterspør tidligere kunnskap og erfaring. Informerer iht prosedyre for øvre endoskopi tilpasset pasientens erfaring, kunnskap og forståelse. Vurderer pasientens behov for sedering Under us: Informerer fortløpende om forløpet og veileder i pusteteknikk Etter us: Etterspør pasientens opplevelse. Informerer om videre forholdsregler. Vurderer pasientens forståelse og behov for ytterligere informasjon side 16

17 Eksempler på sykepleietiltak Medvikning: Før us: avtaler kommunikasjonsmåte under undersøkelsen Støtte: Støtter og veileder Miljø: Tilrettelegger og opprettholder et bekvemt leie iht prosedyre for øvre endoskopi. Evt tannproteser taes ut Stell: Fjerner spytt / slim Observasjon /overvåkning: Vurderer respirasjon og sirkulasjon samt bevissthet side 17

18 Eksempler på sykepleietiltak Legemiddelhåndtering: Administrerer ordinerte legemidler. Se legerapport Koordinering: Overflyttes til sengepost Informasjon ved oppfølging / overflytting: sett inn standardtekst Eks:Øvre endoskopi med sklerosering. Det er utført øvre endoskopi med sklerosering. Pasienten skal faste i 3 timer og kan deretter få klare væsker resten av dagen. Sårhet i halsen og litt luftplager er vanlig og går over av seg selv. Noe retrosternale smerter er normalt, men ved sterke smerter må lege kontaktes straks med tanke på perforasjon eller mediastinitt. Tegn på blødning kan kreve ny ø-hjelp endoskopi. Bevissthetens bevissthet må overvåkes r/t sedering. side 18

19 Eksempler på sykepleietiltak BT / p før us: BT /p etter us: Er det ført overvåkningsskjema henvises det til det her Drikke kl: Spise kl: side 19

20 Individualisering Endringer i forventet pasientresultat og /eller sykepleietiltak som ikke er utført og / eller sykepleietiltak utført utover gjeldende veiledende pleieplan Eks: Kommunikasjon/kunnskap:Informasjon om forholdsregler er ikke gitt da pasienten er søvnig og lite mottakelig for informasjon ved avsluttet undersøkelse. Pasienten var til øvre endoskopi for to dager siden og ga uttrykk for at han ikke hadde behov for ny informasjon side 20

21 Individualisering Søvn: Pasienten var ikke vekkbar etter undersøkelsen. Fikk 0.5 mg flumazenil med god effekt bevissthetstilstanden må overvåkes nøye ift videre effekt Psykososialt: Pasienten kjempet i mot undr nedføringen av skopet. Hjalp pasienten til å fokusere på pusteteknikk og få kontroll. Ytterligere sedering ble gitt og pasienten klarte å finne roen etter hvert side 21

22 Videre arbeid Implementering av den sist reviderte VP Utarbeide tilbakemeldingsskjema for sykepleierne på sengepost Ferdig stille prosjekt innen Artikkelskriving Utarbeide VP til alle endoskopiske intervensjoner og inkludere polikliniske pasienter side 22

23 23 Kjos spl. dok. seminar 15/16 mai side

24 Dokumentasjon knyttet til pasientjournalen Blir bevisførsel og dokumentasjon på det faglige nivået i sykepleien side 24

25 Referanser Anderson,Phea, B.S. (1999) Defensible Documentation using Endoscopy Pathway. Gastroententerolgy Nursing, 22(2), Ehnfors,M., Ehrenberg, A., Thorell Ekstrand,I. (2000). VIPS boken: Om en forskningsbaserad modell for dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Stockholm: Vårdforbundet Norsk Sykepleieforbunds forum for IKT og Dokumentasjon(2007) K. Mølstad, A.M. Mauritzen, L.M. Angermo (red). Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. En veileder fra Norsk sykepleieforbunds forum for IKT og Dokumentasjon. Oslo: Norsk sykepleieforbund The society of gastroenterology Nurses & Associates (2000). SGNA Guidelines for nursing Care og the Patient Receiving Sedation and Analgesia in the Gastrointestinal Endoscopy Setting. Gastroenterology Nursing, 23(3), side 25

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Versjon 1.0 Mars 2003 KITH Rapport R 14/03 ISBN 82-7846-176-7 Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 2 KITH-rapport Tittel Veileder for

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Sluttrapport delprosjekt

Sluttrapport delprosjekt Sluttrapport delprosjekt Hovedprosjekt: Delprosjekt: «Sammen om kompetanseheving» «Sammen om kompetanseheving» - Forprosjektet Rapportdato: 10.02.2012 Delprosjektleder: Hege Berntzen 1. Sammendrag Dette

Detaljer

«Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014

«Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014 «Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014 Sykehusapotekene i Midt-Norge har de siste årene økt aktiviteten innen forskning og utvikling. Forskningen vår er

Detaljer

Liverpool Care Pathway (LCP)- for SYKEHUS

Liverpool Care Pathway (LCP)- for SYKEHUS Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Pasientdata Liverpool Care Pathway (LCP)- for SYKEHUS En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende Referanser: The National Council for

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste Rapport publisert 1. april 2012 Ved prosjektleder Jorunn Larsen, Kvaløya hjemmetjeneste, UHT Troms Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Masteroppgave organisasjon og ledelse

Masteroppgave organisasjon og ledelse Masteroppgave organisasjon og ledelse Innføring av Elektronisk dokumentasjon av sykepleie umiddelbar suksess eller usikker tålmodighetsprøve? Utarbeidet av: Annette Hole Sjøborg og Bjørn Christian Hauge

Detaljer

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Vestre Viken HF klinikk Kongsberg sykehus Oktober 2012 august 2014 0 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning...

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag

HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag Avsluttende oppgave i Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal FRA PENN TIL TASTATUR: KAN DET BLI FLERE OG BEDRE SJUKEPLEIEDIAGNOSER

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

IKKE BARE EN MIDDAG Rapport fra "SSI prosjekt" - 1 Storgaten barnehage 2008

IKKE BARE EN MIDDAG Rapport fra SSI prosjekt - 1 Storgaten barnehage 2008 IKKE BARE EN MIDDAG 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Barnehagen er en kommunal 2-avdelings barnehage med 32 barn, hvorav ca 60 % er minoritetsspråklige. Det snakkes 10 forskjellige språk i barnehagen. Barnehagen

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer