Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano Forlag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano Forlag."

Transkript

1 Kari Martinsen (kapitel 9) Bibliografi Primærlitteratur Bøger Martinsen K. (1975). Filosofi og sykepleie. Et marxistisk og fenomenologisk bidrag. Filosofisk institutts stensilserie nr. 34. Bergen: Universitetet i Bergen. Martinsen, K. (1979). Medisin og sykepleie, historie og samfunn. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Martinsen, K. (1984). Sykepleiens historie. Freidige og uforsagte diakonisser. Et omsorgsyrke vokser fram Oslo: Aschehoug/Tanum-Norli. Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano Forlag. Martinsen, K. (red.) (1993). Den omtenksomme sykepleier. Oslo: Tano. Martinsen, K. (1993). Fra Marx til Løgstrup. Om moral, samfunnskritikk og sanselighet i sykepleien. Oslo: Tano Forlag. Martinsen, K. (1996). Fenomenologi og omsorg. Tre dialoger. Oslo: Tano-Aschehoug. Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget. Martinsen, K., & Wærness, K. (1979). Pleie uten omsorg? Oslo: Pax Forlag A/S. Martinsen, K., & Wyller, T. (red.) (2003). Etikk, disiplin og dannelse. Elisabeth Hagemanns etikkbok Nye lesinger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

2 Martinsen, K. (2005). Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe. Dialog, discernment and evidence. Oslo: Akribe. Martinsen, K. (2006). Care and Vulnerability. Oslo: Akribe (English original). Martinsen, K. (2008). Å se og å innse om ulike former for evidens. Oslo: Akribe. Kapitler i bøger Martinsen, K. (1972). Samfunnets krise og sykepleiernes oppgave. I I. K. Haugen, T. Malmin, S. Midtgaard, & K. Nicolaysen (red.), Pedialogen (s. 3-14). Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Martinsen, K. (1972). Sykepleie som sosial-moralsk praksis. I I. K. Haugen, T. Malmin, S. Midtgaard, & K. Nicolaysen (red.), Pedialogen (s ). Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Martinsen, K. (1978). Fra ufaglært fattigsykepleie til profesjonelt yrke Konsekvenser for omsorg. I B. Persson, K. Ravn, & R. Truelsen (red.), Fokus på sygeplejen-79. Årbok (s ). København: Munksgaard. Martinsen, K. (1979). Den engelske sanitation-bevegelsen, hygiene og synet på sykdom. I Ø. Larsen (red.), Synet på sykdom (s ). Oslo: Seksjon for medisinsk historie, Universitetet i Oslo. Martinsen, K. (1979). Diakonissesykepleiens framvekst. Fra vekkelser og kvinneforeninger til moderhus og fattigomsorg. I NAVF s sekretariat for kvinneforskning (red.), Lønnet og ulønnet omsorg. En seminarrapport (Arbeidsnotat nr. 5, s ). Oslo: NAVF. Martinsen, K. (1979). Diakonissene. I E. Mehlum (red.), Bak maskinene, under fanene. Utgitt i forbindelse med Kristiania-utstillingen om arbeidsfolk i byen for 100 år siden (s ). Oslo: Tiden. Martinsen, K. (1979). Sykepleien, historien og den omvendte omsorgen. I R. Wendt (red.), Utveckling av omvårdnadsarbete (s ). Lund: Studentlitteratur.

3 Martinsen, K. (1979). Sykepleien i historisk perspektiv: Fra omsorg mot egenomsorg. I M. S. Fagermoen & R. Nord (red.), Sykepleie: Teori/praksis (s. 5-23). Oslo: Norwegian Nursing Association. Martinsen, K. (1981). Diakonisser. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon. Oslo: Pax Forlag (s ). Martinsen, K. (1981). Guldberg, Cathinka. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Oslo: Pax forlag. Martinsen, K. (1981). Nightingale, Florence. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Martinsen, K. (1981). Omsorg i sykepleie. I E. Barnes & S. Solbak (red.), Sykepleielœre 1. Lœrebok for hjelpepleiere (Kap. 3). Oslo: Aschehoug. Martinsen, K. (1981). Sykepleier. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Martinsen, K. (1981). Sykepleieraksjonen I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Oslo: Pax forlag. Martinsen, K. (1981). Sykepleierforbund, Norsk (NSF). I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Oslo: Pax Forlag. Martinsen, K. (1981). Trekk av hjelpepleiernes historie. I E. Barnes & S. Solbak (red.), Sykepleielœre 1. Lœrebok for hjelpepleiere. (Kap. 2). Oslo: Aschehoug. Martinsen, K. (1985). Organisering av omsorg: diakonisser i Norge. I J. Bjørgum, K. Gundersen, S. Lie, & K. Vogt (red.), Kvinnenes kulturhistorie (s ). Oslo: Universitetsforlaget. Martinsen, K. (1986). Sykepleierne Helsemisjonerer, oppdragere og profesjonelle yrkeskvinner. I. Fredriksen & H. Rømer (red.), I Kvinder, Mentalitet og arbejde. Kvindehistorisk forskning i Norden (s ). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Martinsen, K. (1987). Ledelse og omsorgsrasjonalitet Gir patriarkatbegrepet innsikt? I NAVFs

4 sekretariat for kvinneforskning (red.), Kjønn og makt: teoretiske perspektiver (s ). Arbeidsnotat nr. 2. Oslo: NAVE Martinsen K. (1989). Omsorg i sykepleien en moralsk utfordring. I B. Persson, J. Petersen, & R. Truelsen (red.), Fokus på sygeplejen-90 (s ). København: Munksgaard. Martinsen, K. (1990). Fra resultater til situasjoner: Omsorg, makt og solidaritet. I Samkvind (Center for samfundsvidenskabelig kvindeforskning). Kvinder og kommuner i Norden (s ), København: Samkvind. Martinsen, K. (1990). Moralsk praksis og dokumentasjon i praktisk sykepleie. I T. Jensen, L. U. Jensen, & W. C. Kim (red.), Grundlagsproblemer i sygeplejen. Etik, videnskabsteori, ledelse & samfunn (s ). Aarhus: Philosophia. Martinsen, K. (1993). Etikk og diakoni. I P. Frølich, J. Midtbø, & A. Tang, Bergen Diakonissehjem 75 år (s ). Bergen: Bergen Diakonissehjem. Martinsen, K. (1993). Omsorgens filosofi og dens praksis. I H. M. Dahl (red.), Omsorg og kjœrlighet i velfœrdsstaten (Samfundsvidenskabelig kvindeforskning/cekvina (s. 7-23). Århus: Universitetet i Århus. Martinsen, K. (1995). Omsorgsfeltet i den kliniske sygepleje. I I. Andersen & M. G. Erikstrup (red.), Statens sundhedsvidenskabelige forskningsråds sygeplejeforskn-ingsinitiativ. Betydning for sygeplejepraksis (s ). Århus: Aarhus Universitet. Martinsen, K. (1997). Etikk og kall, kultur og kropp En dialog med Patricia Benner. I M. Sæther (red.), Sykepleiekonferanse på Nordkalottens tak (s ). Tromsø: Universitetet i Tromsø. Martinsen, K. (1999). Etikken og kulturen, og kroppens sårbarhet. I K. Christensen & L. J. Syltevik (red.), Omsorgens forvitring? En antologi om utfordringer i velferdsstaten Tilegnet Kari Wærness (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Martinsen, K. (2000). Kjærlighetsgjerningen og kallet. Betraktninger omkring Rikke Nissens Lærebog i Sygepleje for diakonisser. I R. Nissen, Lœrebog i Sygepleie. Med etterord av Kari Martinsen (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk.

5 Martinsen, K. (2001). Huset og sangen, gråten og skammen. Rom og arkitektur som ivaretaker av menneskets verdighet. I T. Wyller (red.), Skam: Perspektiver på skam, œre og skamløshet i det moderne (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Martinsen, K. (2002). Rikke Nissen. Kjærlighetsgjerningen og sykestuen. I R. Birkelund (red.), Omsorg, kald og kamp. Personer og ideer i sygeplejens historie (s ). København: Munksgaard forlag. Martinsen, K. (2002). Rommets tid, den sykes tid, pleiens tid. I I. T. Bjørk, S. Helseth, & F. Nortvedt (red.), Møte mellom pasient og sykepleier (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Martinsen, K. (2003). Disiplin og rommelighet. I K. Martinsen & T. Wyller (red.), Etikk, disiplin og dannelse. Elisabeth Hagemanns etikkbok Nye lesinger (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Martinsen, K. (2005). Å bo på sykehuset og erfare arkitektur. I K. Larsen (red.), Arkitektur, kropp og løring. København: Reitzels forlag. Martinsen, K. (2005). Sårbarheten og omveiene. Løgstrup og sykepleien. I D. Bugge, P. Bøvadt and P. Sørensen (red.). Løgstrups mange ansikter (s ). Fredriksberg: Anis. Martinsen, K. (2007). Angår du meg? Etisk fordring og disiplinert godhet. I H. Alvsvåg & O. Førland (red.). Engasjement og lœring (s ). Oslo: Akribe. Martinsen, K., K. Beedholm and K. Fredriksen (2007). Metadebatten der forsvandt. I K. Fredriksen, K. Lomborg and U. Zeitler (red.). Perspektiver på forskning (s ). Århus: JCVU udviklingsinitiativet for sygeplejerskeuddannelsen. Martinsen, K. (2008). Modernitet, avtrylling og skam. En måte å lese vestens medisin på i det moderne. In K. A. Petersen and M. Høyen (red.). At sette spor på en vandring fra Aquinas til Bordieu æresbog til Staf Callewaert. Tidsskriftartikler

6 Martinsen, K. (1976). Historie og sykepleie Momenter til en utdanningsdebatt. Kontrast, 7(12), Martinsen, K. (1977). Nightingale Ingen opprører bak myten. Sykepleien, 18(65), Martinsen, K. (1978). Det kliniske blikk i medisinen og i sykepleien. Sykepleien, 20(66), Martinsen, K. (1981). Omsorgens filosofi og omsorg i praksis. Sykepleien, 8(69), Martinsen, K. (1982). Den tvetydige veldedigheten. Sosiologi i dag, temanummer Kvinner og omsorgsarbeid, 1(12), Martinsen, K. (1982). Diakonissene De første faglærte sykepleiere. Sykepleien, 7(70), 6-9. Martinsen, K. (1985). Kallsarbeidere og yrkeskvinner: Diakonissene Våre første sykepleiere. Forskningsnytt, temanummer: Kvinner og arbeid, 1, Martinsen, K. (1985). Sykepleiertradisjonen Et nødvendig korrektiv til dagens sykepleieforskning. Sykepleien, 15(73), Martinsen, K. (1986). Omsorg og profesjonalisering Med fagutviklingen i sykepleien som eksempel. Nytt om kvinneforskning, 2(10), Martinsen, K. (1987). Arbeidsdeling Kjønn og makt. Sykepleien, 1(74), Martinsen, K. (1987). Endret kunnskapsideal og to pleiegrupper. Sykepleien, 4(74), Martinsen, K. (1987). Helsepolitiske problemer og helsepolitisk tenkning bak sykehusloven av Historisk tidsskrift, 3(66), Martinsen, K. (1987). Ledelse og omsorgsrasjonalitet Gir patriarkatbegrepet innsikt? Sykepleien, 1(74), Martinsen, K. (1987). Legers interesse for svangerskapet En del av den perinatale omsorg. Tidsrommet ca Historisk tidsskrift, 3(66), Martinsen, K. (1987). Norsk Sykepleierskeforbund på barrikadene for utdanning fra første stund.

7 Sykepleien, 3(74), Martinsen, K. (1988). Ansvar og solidaritet. En moralfilosofisk og sosialpolitisk forståelse av omsorg. Sykepleien, 12(75), Martinsen, K. (1988). Etikk og omsorgsmoral. Sykepleien, 13(75), Martinsen, K. (1990). Diakoni er fellesskap og samhørighet. Under Ulriken, 5(30), Martinsen, K. (1991). Omsorg og makt, ord og kropp i sykepleien. Sykepleien, 2(78), 2-11, 29. Martinsen, K. (1991). Under kjærlig forskning. Fenomenologiens åpning for den levde erfaring i sykepleien. Perspektiv Sygeplejersken, 36(91), Martinsen, K. (1993). Grunnforskning Trofast og troløs forskning Noen fenomenologiske overveielser. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 1(9), Martinsen, K. (1997). De etiske fortellinger. Omsorg, 1(14), Martinsen, K. (1997). Kallet Kan vi være det foruten? Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2(13), Martinsen, K. (1998). Det fremmede og vedkommende (I). Klinisk Sygepleje, 1(12), Martinsen, K. (1998). Det fremmede og vedkommende (II). Klinisk Sygepleje, 1-2(12), Martinsen, K. (2001). Er det mørketid for filosofien? Et svar til Marit Kirkevold. Tidsskrift for sygeplejeforskning (dansk), 1(17), Martinsen, K. (2002). Livsfilosonske betraktninger. I Diakoninytt, 3(118), Martinsen, K. (2002). Samtalen, kommunikasjonen og sakligheten i omsorgsyrkene. Omsorg, 1(19), Martinsen, K. (2003). Talens åpenhet og evidens Dialog med Jens Bydam. Klinisk Sygepleje, 4(17),

8 Martinsen, K. (2004). Skjønn Språk og distanse: dialog med Jens Bydam. Klinisk Sygepleje, 2(18), Martinsen, K. (2008). Innfallet og dets betydning i liv og arbeid. Metafysisk inspirerte overveielser over innfallets natur og måter å vise seg på. Klinisk Sygepleje, 1(22). Martinsen, K., & Wærness, K. (1976). Sykepleierrollen En undertrykt kvinnerolle i helsesektoren (I). Sykepleien, 4(64), Martinsen, K., & Wærness, K. (1976). Sykepleierrollen En undertrykt kvinnerolle i Helsesektoren (II). Sykepleien, 5(64), , Martinsen, K., & Wærness, K. (1980). Klientomsorg og profesjonalisering. Sykepleien, 4(68), Martinsen, K, & Eriksson, K. (2009). Å se og å innse om ulike former for evidens. Oslo: Akribe. Martinsen, K. (2005). Rom og rommelighet. Bergen: Fagbokforlaget. Sekundærlitteratur Alvsvåg, H., & Gjengedal, E. (red.) (2000). Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Bergen: Fagbokforlaget. Austgard, K. (2002). Omsorgsfilosofi i praksis. Å tenke med filosofen Kari Martinsen i sykepleien. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Beedholm,K. (2003). Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs. Viborg: Forlaget PUC, Denmark. Jørgensen, B.B. and Lyngaa, J. (red.) (2008). Sygeplejeleksikon. København: Munksgaard. Kirkevold, M., Nortvedt, F., & Alvsvåg, H. (red.) (1993). Klokskap og kyndighet. Kari Martinsens innflytelse på norsk og dansk sykepleie. Oslo: Gyldendal Academisk.

9 Mekki, T. E., & Tollefsen, S. (2000). På terskelen. Introduksjon til sykepleie som fag og yrke. Oslo: Akribe. Olsen, R. (1998). Klok av erfaring? Om sansing og opp-merksomhet, kunnskap og refleksjon i praktisk sykepleie. Oslo: Tano Aschehoug. Overgaard, A. E. (2003). Åndelig omsorg En lœrebog. Kari Martinsen, Katie Eriksson og Joyce Travelbee i nytt lys. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Solvoll, B.A. (2007). Omsorgsferdigheter som pedagogisk prosjekt en feltstudie I sykepleieutdanningen. Oslo: Universitetet i Oslo, Det medisinske Fakultet, nr 540. Walstad, P.B. (2006). Dannelse og Duelighed for livet. Dannelse og yrkesutdanning i den grundtvigske tradisjon. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Dokturdisputats 2006:88.

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt Hvor beveger sykepleien seg? Selv ble jeg i 1991 utfordret til å ha et innlegg i Danmark med tittelen «Hvor beveger sykepleien seg?». I forberedelsen leste jeg Aristoteles «Etikk» (18). Han skriver om:

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Omsorg, sårbarhet og tid

Omsorg, sårbarhet og tid Klinisk Sygepleje 25. årgang nr. 4 2011 5 Omsorg, sårbarhet og tid Fest-forelæsning ved tildeling af St. Olavs Orden Kari Martinsen Det er en stor ære for sykepleien, sykepleieforskningen og for andre

Detaljer

Hvordan blir sykepleiens framtid?

Hvordan blir sykepleiens framtid? 4 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr. 2 2011 ESSAY Hvordan blir sykepleiens framtid? Herdis Alvsvåg På 1980-tallet stilte vi spørsmålet Har sykepleien en framtid? (1,2). Når vi i dag spør hvordan sykepleiens

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for Helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet 180 studiepoeng 2011-2012 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Den beste medisinen - er et annet menneske

Den beste medisinen - er et annet menneske Haraldsplass diakonale høgskole Fordypningsoppgave i tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg Den beste medisinen - er et annet menneske The best medicine - is another person Kandidatnummer: 111

Detaljer

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter?

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? 60 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 ORIGINALARTIKEL Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? Participating in a project during the practical module a learning

Detaljer

Hvor nært skal vi involveres?

Hvor nært skal vi involveres? Hvor nært skal vi involveres? Sykepleie skal være pasientnær, kompetent og profesjonell. Følelsesmessig involvering kan berike og trøste, men det kan også vanskeliggjøre nødvendig avstand til pasienten.

Detaljer

Kull 173. Høstsemesteret 2007.

Kull 173. Høstsemesteret 2007. 1 Kull 173. Høstsemesteret 2007. LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 1 ( 1.- og deler av andre semester, fom 14 august til ca 15 mars 2008) Aadland Einar.(1998):. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo, Det

Detaljer

Masteroppgave Våren 2006

Masteroppgave Våren 2006 Kommunikasjon i det korte møtet mellom pasient og bioingeniør i forbindelse med blodprøvetaking - En kvalitativ undersøkelse Masteroppgave Våren 2006 Anita R. Turøy Masterprogram i helsefag - Studieretning

Detaljer

Hva er gode sykepleiefaglige læringseksempler?

Hva er gode sykepleiefaglige læringseksempler? 48 Klinisk sygepleje 20. årgang nr. 3 2006 Hva er gode sykepleiefaglige læringseksempler? How to construct good nursing cases... What I teach is not necessarily the same as what the student nurses learn.

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE Godkjent ved dekanfullmakt 29.07.05 Gjelder 2005-06 Kp. 4 Fagplan 3. studieår 2005-2006 Fagplanen er godkjent i fagplanutvalg og på dekanfullmakt i juni 2005. Fagplanen bygger

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger

CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning Ullevål sykepleierskole, grunnutdanning i sykepleie 1981 1984 Ullevål sykepleierskole, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 1985 1986 Norsk sykepleierforbund,

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Marit Mauset Halldis Lønnum

Detaljer

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved studiet i Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Nordland. Dette brevet inneholder

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Helsetjenester og rettferdighet

Helsetjenester og rettferdighet Aina Schiøtz Helsetjenester og rettferdighet Tre blikk på norsk helsehistorie* Michael 2008;5:180 96 Har norsk helsevesen fungert rettferdig? Gjennom de siste 200 år har skiftende ideologiske synsmåter

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse

Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse Fagutviklingssykepleier Randi Ween rween@hotmail.com Introduksjon Studiens hensikt var å undersøke hvordan læring foregår.

Detaljer

Pleiekultur og holdninger

Pleiekultur og holdninger Etikk i sykehjem. Hvordan møte hverdagens moralske utfordringer? Av Trude Hande Hjelseth, geriatrisk sykepleier v/skytta bo- og servicesenter, Nittedal kommune Faglitteratur og forskning har vist at satsing

Detaljer

Sluttprøve 051HOEM4 4-4

Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Høgskolen i Telemark Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Kull 2007 sykepleie BA-deltid Bearbeidet etter tilbakemelding fra eks.utv. 27.09.10 Versjon 19.10.2010 AKS/TB 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 051HOEM4 4-4 SLUTTPRØVE...

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Arbeidshefte Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Denne utgaven er publisert 15. august 2011. Vi tar forbehold

Detaljer

NR. 1-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 1-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Sykepleie 1-2007:Sykepleielederen 4-2006 24-04-07 12:28 Side 1 NR. 1-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Sykepleie 1-2007:Sykepleielederen 4-2006 24-04-07

Detaljer

STUDIEPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED NYRESYKDOM

STUDIEPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED NYRESYKDOM STUDIEPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED NYRESYKDOM Deltid over 2 år 4 semestre 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent i Høyskoleråd 11.12.03 og i Høyskolens styre 15.12.03. Studieplanen

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning

Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning FAGLIG ARTIKEL Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 2 2014 45 Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning The entry of science and research methods in the Norwegian nursing

Detaljer