Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano Forlag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano Forlag."

Transkript

1 Kari Martinsen (kapitel 9) Bibliografi Primærlitteratur Bøger Martinsen K. (1975). Filosofi og sykepleie. Et marxistisk og fenomenologisk bidrag. Filosofisk institutts stensilserie nr. 34. Bergen: Universitetet i Bergen. Martinsen, K. (1979). Medisin og sykepleie, historie og samfunn. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Martinsen, K. (1984). Sykepleiens historie. Freidige og uforsagte diakonisser. Et omsorgsyrke vokser fram Oslo: Aschehoug/Tanum-Norli. Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano Forlag. Martinsen, K. (red.) (1993). Den omtenksomme sykepleier. Oslo: Tano. Martinsen, K. (1993). Fra Marx til Løgstrup. Om moral, samfunnskritikk og sanselighet i sykepleien. Oslo: Tano Forlag. Martinsen, K. (1996). Fenomenologi og omsorg. Tre dialoger. Oslo: Tano-Aschehoug. Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget. Martinsen, K., & Wærness, K. (1979). Pleie uten omsorg? Oslo: Pax Forlag A/S. Martinsen, K., & Wyller, T. (red.) (2003). Etikk, disiplin og dannelse. Elisabeth Hagemanns etikkbok Nye lesinger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

2 Martinsen, K. (2005). Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe. Dialog, discernment and evidence. Oslo: Akribe. Martinsen, K. (2006). Care and Vulnerability. Oslo: Akribe (English original). Martinsen, K. (2008). Å se og å innse om ulike former for evidens. Oslo: Akribe. Kapitler i bøger Martinsen, K. (1972). Samfunnets krise og sykepleiernes oppgave. I I. K. Haugen, T. Malmin, S. Midtgaard, & K. Nicolaysen (red.), Pedialogen (s. 3-14). Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Martinsen, K. (1972). Sykepleie som sosial-moralsk praksis. I I. K. Haugen, T. Malmin, S. Midtgaard, & K. Nicolaysen (red.), Pedialogen (s ). Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Martinsen, K. (1978). Fra ufaglært fattigsykepleie til profesjonelt yrke Konsekvenser for omsorg. I B. Persson, K. Ravn, & R. Truelsen (red.), Fokus på sygeplejen-79. Årbok (s ). København: Munksgaard. Martinsen, K. (1979). Den engelske sanitation-bevegelsen, hygiene og synet på sykdom. I Ø. Larsen (red.), Synet på sykdom (s ). Oslo: Seksjon for medisinsk historie, Universitetet i Oslo. Martinsen, K. (1979). Diakonissesykepleiens framvekst. Fra vekkelser og kvinneforeninger til moderhus og fattigomsorg. I NAVF s sekretariat for kvinneforskning (red.), Lønnet og ulønnet omsorg. En seminarrapport (Arbeidsnotat nr. 5, s ). Oslo: NAVF. Martinsen, K. (1979). Diakonissene. I E. Mehlum (red.), Bak maskinene, under fanene. Utgitt i forbindelse med Kristiania-utstillingen om arbeidsfolk i byen for 100 år siden (s ). Oslo: Tiden. Martinsen, K. (1979). Sykepleien, historien og den omvendte omsorgen. I R. Wendt (red.), Utveckling av omvårdnadsarbete (s ). Lund: Studentlitteratur.

3 Martinsen, K. (1979). Sykepleien i historisk perspektiv: Fra omsorg mot egenomsorg. I M. S. Fagermoen & R. Nord (red.), Sykepleie: Teori/praksis (s. 5-23). Oslo: Norwegian Nursing Association. Martinsen, K. (1981). Diakonisser. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon. Oslo: Pax Forlag (s ). Martinsen, K. (1981). Guldberg, Cathinka. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Oslo: Pax forlag. Martinsen, K. (1981). Nightingale, Florence. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Martinsen, K. (1981). Omsorg i sykepleie. I E. Barnes & S. Solbak (red.), Sykepleielœre 1. Lœrebok for hjelpepleiere (Kap. 3). Oslo: Aschehoug. Martinsen, K. (1981). Sykepleier. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Martinsen, K. (1981). Sykepleieraksjonen I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Oslo: Pax forlag. Martinsen, K. (1981). Sykepleierforbund, Norsk (NSF). I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s ). Oslo: Pax Forlag. Martinsen, K. (1981). Trekk av hjelpepleiernes historie. I E. Barnes & S. Solbak (red.), Sykepleielœre 1. Lœrebok for hjelpepleiere. (Kap. 2). Oslo: Aschehoug. Martinsen, K. (1985). Organisering av omsorg: diakonisser i Norge. I J. Bjørgum, K. Gundersen, S. Lie, & K. Vogt (red.), Kvinnenes kulturhistorie (s ). Oslo: Universitetsforlaget. Martinsen, K. (1986). Sykepleierne Helsemisjonerer, oppdragere og profesjonelle yrkeskvinner. I. Fredriksen & H. Rømer (red.), I Kvinder, Mentalitet og arbejde. Kvindehistorisk forskning i Norden (s ). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Martinsen, K. (1987). Ledelse og omsorgsrasjonalitet Gir patriarkatbegrepet innsikt? I NAVFs

4 sekretariat for kvinneforskning (red.), Kjønn og makt: teoretiske perspektiver (s ). Arbeidsnotat nr. 2. Oslo: NAVE Martinsen K. (1989). Omsorg i sykepleien en moralsk utfordring. I B. Persson, J. Petersen, & R. Truelsen (red.), Fokus på sygeplejen-90 (s ). København: Munksgaard. Martinsen, K. (1990). Fra resultater til situasjoner: Omsorg, makt og solidaritet. I Samkvind (Center for samfundsvidenskabelig kvindeforskning). Kvinder og kommuner i Norden (s ), København: Samkvind. Martinsen, K. (1990). Moralsk praksis og dokumentasjon i praktisk sykepleie. I T. Jensen, L. U. Jensen, & W. C. Kim (red.), Grundlagsproblemer i sygeplejen. Etik, videnskabsteori, ledelse & samfunn (s ). Aarhus: Philosophia. Martinsen, K. (1993). Etikk og diakoni. I P. Frølich, J. Midtbø, & A. Tang, Bergen Diakonissehjem 75 år (s ). Bergen: Bergen Diakonissehjem. Martinsen, K. (1993). Omsorgens filosofi og dens praksis. I H. M. Dahl (red.), Omsorg og kjœrlighet i velfœrdsstaten (Samfundsvidenskabelig kvindeforskning/cekvina (s. 7-23). Århus: Universitetet i Århus. Martinsen, K. (1995). Omsorgsfeltet i den kliniske sygepleje. I I. Andersen & M. G. Erikstrup (red.), Statens sundhedsvidenskabelige forskningsråds sygeplejeforskn-ingsinitiativ. Betydning for sygeplejepraksis (s ). Århus: Aarhus Universitet. Martinsen, K. (1997). Etikk og kall, kultur og kropp En dialog med Patricia Benner. I M. Sæther (red.), Sykepleiekonferanse på Nordkalottens tak (s ). Tromsø: Universitetet i Tromsø. Martinsen, K. (1999). Etikken og kulturen, og kroppens sårbarhet. I K. Christensen & L. J. Syltevik (red.), Omsorgens forvitring? En antologi om utfordringer i velferdsstaten Tilegnet Kari Wærness (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Martinsen, K. (2000). Kjærlighetsgjerningen og kallet. Betraktninger omkring Rikke Nissens Lærebog i Sygepleje for diakonisser. I R. Nissen, Lœrebog i Sygepleie. Med etterord av Kari Martinsen (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk.

5 Martinsen, K. (2001). Huset og sangen, gråten og skammen. Rom og arkitektur som ivaretaker av menneskets verdighet. I T. Wyller (red.), Skam: Perspektiver på skam, œre og skamløshet i det moderne (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Martinsen, K. (2002). Rikke Nissen. Kjærlighetsgjerningen og sykestuen. I R. Birkelund (red.), Omsorg, kald og kamp. Personer og ideer i sygeplejens historie (s ). København: Munksgaard forlag. Martinsen, K. (2002). Rommets tid, den sykes tid, pleiens tid. I I. T. Bjørk, S. Helseth, & F. Nortvedt (red.), Møte mellom pasient og sykepleier (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Martinsen, K. (2003). Disiplin og rommelighet. I K. Martinsen & T. Wyller (red.), Etikk, disiplin og dannelse. Elisabeth Hagemanns etikkbok Nye lesinger (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Martinsen, K. (2005). Å bo på sykehuset og erfare arkitektur. I K. Larsen (red.), Arkitektur, kropp og løring. København: Reitzels forlag. Martinsen, K. (2005). Sårbarheten og omveiene. Løgstrup og sykepleien. I D. Bugge, P. Bøvadt and P. Sørensen (red.). Løgstrups mange ansikter (s ). Fredriksberg: Anis. Martinsen, K. (2007). Angår du meg? Etisk fordring og disiplinert godhet. I H. Alvsvåg & O. Førland (red.). Engasjement og lœring (s ). Oslo: Akribe. Martinsen, K., K. Beedholm and K. Fredriksen (2007). Metadebatten der forsvandt. I K. Fredriksen, K. Lomborg and U. Zeitler (red.). Perspektiver på forskning (s ). Århus: JCVU udviklingsinitiativet for sygeplejerskeuddannelsen. Martinsen, K. (2008). Modernitet, avtrylling og skam. En måte å lese vestens medisin på i det moderne. In K. A. Petersen and M. Høyen (red.). At sette spor på en vandring fra Aquinas til Bordieu æresbog til Staf Callewaert. Tidsskriftartikler

6 Martinsen, K. (1976). Historie og sykepleie Momenter til en utdanningsdebatt. Kontrast, 7(12), Martinsen, K. (1977). Nightingale Ingen opprører bak myten. Sykepleien, 18(65), Martinsen, K. (1978). Det kliniske blikk i medisinen og i sykepleien. Sykepleien, 20(66), Martinsen, K. (1981). Omsorgens filosofi og omsorg i praksis. Sykepleien, 8(69), Martinsen, K. (1982). Den tvetydige veldedigheten. Sosiologi i dag, temanummer Kvinner og omsorgsarbeid, 1(12), Martinsen, K. (1982). Diakonissene De første faglærte sykepleiere. Sykepleien, 7(70), 6-9. Martinsen, K. (1985). Kallsarbeidere og yrkeskvinner: Diakonissene Våre første sykepleiere. Forskningsnytt, temanummer: Kvinner og arbeid, 1, Martinsen, K. (1985). Sykepleiertradisjonen Et nødvendig korrektiv til dagens sykepleieforskning. Sykepleien, 15(73), Martinsen, K. (1986). Omsorg og profesjonalisering Med fagutviklingen i sykepleien som eksempel. Nytt om kvinneforskning, 2(10), Martinsen, K. (1987). Arbeidsdeling Kjønn og makt. Sykepleien, 1(74), Martinsen, K. (1987). Endret kunnskapsideal og to pleiegrupper. Sykepleien, 4(74), Martinsen, K. (1987). Helsepolitiske problemer og helsepolitisk tenkning bak sykehusloven av Historisk tidsskrift, 3(66), Martinsen, K. (1987). Ledelse og omsorgsrasjonalitet Gir patriarkatbegrepet innsikt? Sykepleien, 1(74), Martinsen, K. (1987). Legers interesse for svangerskapet En del av den perinatale omsorg. Tidsrommet ca Historisk tidsskrift, 3(66), Martinsen, K. (1987). Norsk Sykepleierskeforbund på barrikadene for utdanning fra første stund.

7 Sykepleien, 3(74), Martinsen, K. (1988). Ansvar og solidaritet. En moralfilosofisk og sosialpolitisk forståelse av omsorg. Sykepleien, 12(75), Martinsen, K. (1988). Etikk og omsorgsmoral. Sykepleien, 13(75), Martinsen, K. (1990). Diakoni er fellesskap og samhørighet. Under Ulriken, 5(30), Martinsen, K. (1991). Omsorg og makt, ord og kropp i sykepleien. Sykepleien, 2(78), 2-11, 29. Martinsen, K. (1991). Under kjærlig forskning. Fenomenologiens åpning for den levde erfaring i sykepleien. Perspektiv Sygeplejersken, 36(91), Martinsen, K. (1993). Grunnforskning Trofast og troløs forskning Noen fenomenologiske overveielser. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 1(9), Martinsen, K. (1997). De etiske fortellinger. Omsorg, 1(14), Martinsen, K. (1997). Kallet Kan vi være det foruten? Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2(13), Martinsen, K. (1998). Det fremmede og vedkommende (I). Klinisk Sygepleje, 1(12), Martinsen, K. (1998). Det fremmede og vedkommende (II). Klinisk Sygepleje, 1-2(12), Martinsen, K. (2001). Er det mørketid for filosofien? Et svar til Marit Kirkevold. Tidsskrift for sygeplejeforskning (dansk), 1(17), Martinsen, K. (2002). Livsfilosonske betraktninger. I Diakoninytt, 3(118), Martinsen, K. (2002). Samtalen, kommunikasjonen og sakligheten i omsorgsyrkene. Omsorg, 1(19), Martinsen, K. (2003). Talens åpenhet og evidens Dialog med Jens Bydam. Klinisk Sygepleje, 4(17),

8 Martinsen, K. (2004). Skjønn Språk og distanse: dialog med Jens Bydam. Klinisk Sygepleje, 2(18), Martinsen, K. (2008). Innfallet og dets betydning i liv og arbeid. Metafysisk inspirerte overveielser over innfallets natur og måter å vise seg på. Klinisk Sygepleje, 1(22). Martinsen, K., & Wærness, K. (1976). Sykepleierrollen En undertrykt kvinnerolle i helsesektoren (I). Sykepleien, 4(64), Martinsen, K., & Wærness, K. (1976). Sykepleierrollen En undertrykt kvinnerolle i Helsesektoren (II). Sykepleien, 5(64), , Martinsen, K., & Wærness, K. (1980). Klientomsorg og profesjonalisering. Sykepleien, 4(68), Martinsen, K, & Eriksson, K. (2009). Å se og å innse om ulike former for evidens. Oslo: Akribe. Martinsen, K. (2005). Rom og rommelighet. Bergen: Fagbokforlaget. Sekundærlitteratur Alvsvåg, H., & Gjengedal, E. (red.) (2000). Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Bergen: Fagbokforlaget. Austgard, K. (2002). Omsorgsfilosofi i praksis. Å tenke med filosofen Kari Martinsen i sykepleien. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Beedholm,K. (2003). Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs. Viborg: Forlaget PUC, Denmark. Jørgensen, B.B. and Lyngaa, J. (red.) (2008). Sygeplejeleksikon. København: Munksgaard. Kirkevold, M., Nortvedt, F., & Alvsvåg, H. (red.) (1993). Klokskap og kyndighet. Kari Martinsens innflytelse på norsk og dansk sykepleie. Oslo: Gyldendal Academisk.

9 Mekki, T. E., & Tollefsen, S. (2000). På terskelen. Introduksjon til sykepleie som fag og yrke. Oslo: Akribe. Olsen, R. (1998). Klok av erfaring? Om sansing og opp-merksomhet, kunnskap og refleksjon i praktisk sykepleie. Oslo: Tano Aschehoug. Overgaard, A. E. (2003). Åndelig omsorg En lœrebog. Kari Martinsen, Katie Eriksson og Joyce Travelbee i nytt lys. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Solvoll, B.A. (2007). Omsorgsferdigheter som pedagogisk prosjekt en feltstudie I sykepleieutdanningen. Oslo: Universitetet i Oslo, Det medisinske Fakultet, nr 540. Walstad, P.B. (2006). Dannelse og Duelighed for livet. Dannelse og yrkesutdanning i den grundtvigske tradisjon. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Dokturdisputats 2006:88.

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSY341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt Hvor beveger sykepleien seg? Selv ble jeg i 1991 utfordret til å ha et innlegg i Danmark med tittelen «Hvor beveger sykepleien seg?». I forberedelsen leste jeg Aristoteles «Etikk» (18). Han skriver om:

Detaljer

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 Hvordan blir sykepleiens framtid? Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 København 18. mars Herdis Alvsvåg Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen 1 Litt historie 1981: Har sykepleien en framtid? Oslo: Universitetsforlaget

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis Evidensbasert sykepleie i møte med praksis En kvalitativ studie basert på intervju med 8 intensivsykepleiere Avvenning av respirator som eksempel på evidensbasert sykepleie. Hvordan erfarer intensivsykepleiere

Detaljer

Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager.

Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager. splan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og, SYKVIT 4012, 10 studiepoeng Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager.

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag, SYKVIT 4012 (10P), høst 2005

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag, SYKVIT 4012 (10P), høst 2005 splan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og, SYKVIT 4012 (10P), høst 2005 Emneansvarlig: og May Solveig Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44 Undervisningsdager: Tirsdager, onsdager og torsdager, kl.

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt art forord] forord Dette er en bok om å utvikle faglig skjønn og om å utvikle faglig dyktighet. Filosofen og sykepleieren Kari Martinsen sier: «Godt skjønn er den rette bedømmelsen, hvor handlingsfornuft,

Detaljer

Kjærlighet som grunnlag i helsevesenet

Kjærlighet som grunnlag i helsevesenet Kjærlighet som grunnlag i helsevesenet Herdis Alvsvåg Michael 2010; 7: 244-53. Kjærlighet har en viktig og selvstendig rolle i omsorgsarbeid. Kjærlighetens epikk beskriver dens natur, kjærlighetens poetikk

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Beruset verdighet som etisk fordring. Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere LPS Rus og psykisk helse

Beruset verdighet som etisk fordring. Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere LPS Rus og psykisk helse Beruset verdighet som etisk fordring Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere LPS Rus og psykisk helse psykisk helsevern og rus Identitet Hva er vi til for? Hva ønsker vi å bety for dem vi er til for? Beruset

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Etisk refleksjon Marie Aakre

Etisk refleksjon Marie Aakre Marie Aakre Hvordan forløse og vedlikeholde etisk refleksjon i en travel hverdag? Hvordan bygger vi en reflekterende hverdagskultur? Hvordan videreutvikler vi praktisk klokskap og personlig dømmekraft?

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

Modige møter på veien - i jakten på dømmekraft

Modige møter på veien - i jakten på dømmekraft Modige møter på veien - i jakten på dømmekraft 1 Modige møter er etikkarbeidets forutsetning. Mot til motstand Den danske filosof og økonom Finn Janning sier (2009) Motstand handler om at skabe et fundament,

Detaljer

Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015. «Etikk og kommunikasjon»

Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015. «Etikk og kommunikasjon» Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015 «Etikk og kommunikasjon» Etikkfasilitatorer og nettverkskontakter i UHT - Drammen Kommunikasjon i etisk perspektiv: Jeg må finne og være hos deg! «At man, naar det

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Kull 173. Høstsemesteret 2007.

Kull 173. Høstsemesteret 2007. 1 Kull 173. Høstsemesteret 2007. LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 1 ( 1.- og deler av andre semester, fom 14 august til ca 15 mars 2008) Aadland Einar.(1998):. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo, Det

Detaljer

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle.

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. Bakgrunn. Et lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid i Trondhjems asylselskaps barnehager (TA)

Detaljer

TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet

TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet Jan Terje Omdal TMA konsulent UoF avdelingen Psykiatrisk divisjon Helse Stavanger HF Bakgrunn TMA ble startet og utviklet som eget konsept i 1993. Har

Detaljer

Omsorgens tvetydighet

Omsorgens tvetydighet KNUT W. RUYTER OG ARNE JOHAN VETLESEN (RED.) Omsorgens tvetydighet egenart, historie og praksis AKADEMISK INNHOLDSOVERSIKT FORORD... INNLEDNING... 5 15 Del 1 PRINSIPIELLE PERSPEKTIVER: OMSORGENS EGENART

Detaljer

Organisering av helse og sosialtenester til eldre - Timeplan for fellessamlingar ved vidareutdanning

Organisering av helse og sosialtenester til eldre - Timeplan for fellessamlingar ved vidareutdanning Organisering av helse og sosialtenester til eldre - Timeplan for fellessamlingar ved vidareutdanning Vår 2016: veke 4, 10 og 17 Dato kl Tema Ansvar Aktuell litteratur Første samling veke 4: 27.01-29.01.

Detaljer

Tidlige tegn på endringer i tilstand En studie av intensivsykepleiers kliniske kompetanse

Tidlige tegn på endringer i tilstand En studie av intensivsykepleiers kliniske kompetanse Tidlige tegn på endringer i tilstand En studie av intensivsykepleiers kliniske kompetanse Monica E. Kvande Intensivsykepleier/PhD student i helsevitenskap, Universitetet i Tromsø Prosjektperiode: 1.1.2012-31.12.2015

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFØ230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Når sykepleie redder liv

Når sykepleie redder liv 21. APRIL 2015. Når sykepleie redder liv Noen refleksjoner fra et sykepleier og pasientperspektiv Finn Nortvedt. Dosent. Dr Philos Sykepleie, kropp og livshjelp Sykepleie og kroppspleien. Den levde kroppen

Detaljer

SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost

SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost Noen grunner for min interesse for dette temaet Snart 30

Detaljer

Det beste for pasienten?

Det beste for pasienten? Det beste for pasienten? En studie av omsorgsforståelsen innen en livsfilosofisk og en evidensbasert sykepleiertradisjon Hanne Synøve Briseid Masteroppgave i profesjonsetikk og diakoni Det teologiske fakultet

Detaljer

Læring om samhandling om. Etikk-kompetanse

Læring om samhandling om. Etikk-kompetanse Læring om samhandling om Etikk-kompetanse Verdighet og hverdagskultur arbeidsglede og moralsk praksis De modige møter i arbeidshverdagen Anvendt etikk / kommunikativ etikk Hva er det som gjør møtet til

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Å dokumentere praksis gjennom fortellinger

Å dokumentere praksis gjennom fortellinger Å dokumentere praksis gjennom fortellinger Bakgrunn og hensikt Skal det være håp om å forstå noe særlig av denne innfløkte tilværelsen vår, må vi være villige til å ta alle ressurser i bruk. Skulle jeg

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

KVALITET I PRAKSIS. Høgskolen i Sørøst-Norge

KVALITET I PRAKSIS. Høgskolen i Sørøst-Norge KVALITET I PRAKSIS I PRAKSIS. I praksisstudier I virkeligheten -Tre «bilder» -En fortelling -Noen påstander NILS A. RETTERSTØL Nils Retterstøl var en av Norges betydeligste psykiatere. Som behandlende

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Av Siri Tønnessen og Per Nortvedt

Av Siri Tønnessen og Per Nortvedt forskning nr 3, 2012; 7: 280-285 doi: 10.4220/sykepleienf. 2012.0134 essay > Hva er faglig forsvarlig hjemmesykepleie? essay Av Siri Tønnessen og Per Nortvedt Siri Tønnessen er sykepleier og førsteamanuensis

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sykepleie til pasient og pårørende - Del A

Sykepleie til pasient og pårørende - Del A Emne BSY250_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A Emnekode: BSY250_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

MAa INNSIKT 08.11.2013 1

MAa INNSIKT 08.11.2013 1 Den etiske fordring Organisasjonsetikk og profesjonsetikk Hverdagskultur, lederen som kulturbygger Etisk refleksjon og etiske dilemma Når sant skal sies, mine modige møter Moralsk stress Arbeidsglede og

Detaljer

Omsorg, sårbarhet og tid

Omsorg, sårbarhet og tid Klinisk Sygepleje 25. årgang nr. 4 2011 5 Omsorg, sårbarhet og tid Fest-forelæsning ved tildeling af St. Olavs Orden Kari Martinsen Det er en stor ære for sykepleien, sykepleieforskningen og for andre

Detaljer

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Litteraturliste Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen Emneansvarlig: Versjon: Kull:

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Tillit i praksis forutsetning eller fortjeneste? ashild.slettebo@uia.no Fagdag Etikk i praksis Grimstad 24. mai 2011

Tillit i praksis forutsetning eller fortjeneste? ashild.slettebo@uia.no Fagdag Etikk i praksis Grimstad 24. mai 2011 Tillit i praksis forutsetning eller fortjeneste? ashild.slettebo@uia.no Fagdag Etikk i praksis Grimstad 24. mai 2011 Disposisjon Omsorg i pleierelasjonen Tillit som livsytring Tillit og den asymmetriske

Detaljer

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske LITTERATURLISTE/LÆREMIDLER HELSEADMINISTRASJON EMNE 1 Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske Graas Kari K, Sjursen M og Stordalen J (2009), Etikk og kommunikasjon. (224

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING. Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING. Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Treårig yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR. Side 1 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 07.10.2010-07.10.2010

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR. Side 1 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 07.10.2010-07.10.2010 Dok.nr 08/25-33 JP.ID 10/942 Adressater iht vedlagte adresseliste OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 405.2 Saksbeh. SEKR-TGR Dok.nr 08/25-34 JP.ID 10/1192 s medlemsinstitusjoner v/ rektor 405.2 Saksbeh. SEKR-TGR

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING KUNSTFAGLIG PROFIL 1. STUDIEÅR 2014-2015 1 Revidert 23.06.2014 BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring Askland L.& Sataøen S.O. ( 2013) Utviklingspsykologiske perspektiv

Detaljer

Innhold. Redaktørenes forord Forord av John Lundstøl... 13

Innhold. Redaktørenes forord Forord av John Lundstøl... 13 Innhold Redaktørenes forord... 11 Forord av John Lundstøl... 13 Engasjement i praksis... 17 Engasjert i kunnskap og filosofi?... 18 Bokens innhold... 21 Del 1 FENOMENER... 25 Om de sansende subjekter Kapittel

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Emne BBL120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:07 Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Innledning: Samfunnskritiske og fagkritiske omveier... 15

Innledning: Samfunnskritiske og fagkritiske omveier... 15 Innhold Innledning: Samfunnskritiske og fagkritiske omveier... 15 Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland Utdanning og yrkesliv... 15 Sentrale temaer i Martinsens faglige virke og forfatterskap...

Detaljer

SY12-3 Geriatrisk sykepleie

SY12-3 Geriatrisk sykepleie SY12-3 Geriatrisk sykepleie Emnekode: SY12-3 Emnenavn: Geriatrisk sykepleie Studiepoeng: 9,00 Undervisningssemester: Vår Undervisningssted: Molde/Kristiansund Språk undervisning: Språk oppg./eksamen: Språk

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Marit Mauset Halldis Lønnum

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Velferdsteknologi og etikk. Yrkesetisk utvalg v/ Kjersti Helene Haarr 18. Okt 2012

Velferdsteknologi og etikk. Yrkesetisk utvalg v/ Kjersti Helene Haarr 18. Okt 2012 Velferdsteknologi og etikk Yrkesetisk utvalg v/ Kjersti Helene Haarr 18. Okt 2012 Velferdsteknologi Tekniske hjelpemidler Brukes for å erstatte eller utfylle medmenneskelig assistanse i helsetjenesten.

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Evalueringsarbeid av kontaktsykepleienettverket for kreft og andre alvorlig syke

PROSJEKTPLAN. Evalueringsarbeid av kontaktsykepleienettverket for kreft og andre alvorlig syke PROSJEKTPLAN Evalueringsarbeid av kontaktsykepleienettverket for kreft og andre alvorlig syke 2011 Introduksjon Kreftforekomsten i Norge er økende, antall nye tilfeler er i overkant av 24 000 årlig. Prognoser

Detaljer

Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap.

Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap. Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap. 12. Mai 2016 Arne Okkenhaug Psykiatrisk sykepleier/ Medlem i rådet for sykepleieetikk Tenkt agenda Først og fremst fortelle noen historier

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Hverdagskultur og moralsk. praksis

Hverdagskultur og moralsk. praksis Hverdagskultur og moralsk praksis Når makt og avmakt møtes Anvendt etikk og etiske verktøy i praksis 01.12.2010 MAa Etikk i praksis Hva er vi til for? Hva ønsker vi å bety for dem vi er til for? 01.12.2010

Detaljer

Samarbeidskonferanse NAV universitet og høgskolene. Gardermoen,

Samarbeidskonferanse NAV universitet og høgskolene. Gardermoen, Samarbeidskonferanse NAV universitet og høgskolene Gardermoen, 01.04 2014 14.04.2014 Det humboldske dannelsesideal Universitets formål ikke primært vitenskapelig framskritt, men menneskets dannelse til

Detaljer

ansatte med nedsatt funksjonsevne tilgjengelighet Sykehusets møte med pasienter og - om kropp, sårbarhet og likeverdig

ansatte med nedsatt funksjonsevne tilgjengelighet Sykehusets møte med pasienter og - om kropp, sårbarhet og likeverdig Sykehusets møte med pasienter og ansatte med nedsatt funksjonsevne - om kropp, sårbarhet og likeverdig tilgjengelighet Inger Marie Lid Teolog, ph.d., førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Kreftsykepleie 1. Fagpersoner. Introduksjon. Innhold. Arbeidsformer

Kreftsykepleie 1. Fagpersoner. Introduksjon. Innhold. Arbeidsformer Kreftsykepleie 1 Emnekode: VKS110_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Hildegunn Oma Steine (Emneansvarlig)

Detaljer

er sårbare og kan ha vanskelig for å forholde seg til den plutselige hendelsen (Frid et al, 2001; Cleiren et al, 2002; Jacoby et al, 2005)

er sårbare og kan ha vanskelig for å forholde seg til den plutselige hendelsen (Frid et al, 2001; Cleiren et al, 2002; Jacoby et al, 2005) er sårbare og kan ha vanskelig for å forholde seg til den plutselige hendelsen (Frid et al, 2001; Cleiren et al, 2002; Jacoby et al, 2005) Presis og forståelig informasjon om tilstand og prosedyrer ble

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

Omsorg og styring Hva skjer i eldreomsorgen? Ullevål Universitetssykehus 10/2-2015 Heidi Haukelien

Omsorg og styring Hva skjer i eldreomsorgen? Ullevål Universitetssykehus 10/2-2015 Heidi Haukelien Omsorg og styring Hva skjer i eldreomsorgen? Ullevål Universitetssykehus 10/2-2015 Heidi Haukelien Min bakgrunn Utdannet ved Høgskolen i Telemark 1983 Arbeidet på sykehjem frem til 1990 Underviste på Telemark

Detaljer

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord.

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord. Makt og omsorg Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord Arrangør: 1 Senter for omsorgsforskning Vest: Forskergruppen Omsorgens grunnlag,

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

SMATT og SMAK. Lilja Palovaara. Søberg

SMATT og SMAK. Lilja Palovaara. Søberg SMATT og SMAK Lilja Palovaara. Søberg Barnehagekonferanse sammen for barnet Å lære å spise og lære å like ulike typer mat handler om å utforske mat med sansene «Smatt og smak» handler om smaksopplevelser

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Et kritisk blikk på helse- og omsorgstjenestene. Heidi Haukelien Kragerø 9.april 2014

Et kritisk blikk på helse- og omsorgstjenestene. Heidi Haukelien Kragerø 9.april 2014 Et kritisk blikk på helse- og omsorgstjenestene Heidi Haukelien Kragerø 9.april 2014 Min bakgrunn Utdannet ved Høgskolen i Telemark 1983 Arbeidet på sykehjem frem til 1990 Underviste på Telemark Sykepleierhøgskolen

Detaljer

Pleiekultur og holdninger

Pleiekultur og holdninger Etikk i sykehjem. Hvordan møte hverdagens moralske utfordringer? Av Trude Hande Hjelseth, geriatrisk sykepleier v/skytta bo- og servicesenter, Nittedal kommune Faglitteratur og forskning har vist at satsing

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Studentpraksis i den tredje verden

Studentpraksis i den tredje verden Studentpraksis i den tredje verden Morgendagens helsearbeidere i nord 6-7.april 2011 Kirsti Henriksen sykepleieutdanningen IHO Bakgrunn: Økende trend innen vestlige sykepleierutdanninger å ha praksis i

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer