HKH? HKH - fleksibel metode. Ungdom, risiko og hur4g kartlegging HKH: en modell for kartlegging av problemer på samfunnsnivå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HKH? HKH - fleksibel metode. Ungdom, risiko og hur4g kartlegging HKH: en modell for kartlegging av problemer på samfunnsnivå 12.03."

Transkript

1 Ungdom, risiko og hur4g kartlegging HKH: en modell for kartlegging av problemer på samfunnsnivå Nasjonal satsing 4dlig intervensjon på rusområdet Bodø, Rusfaglig forum Nordland 17. april 2012 Else Kris4n Utne Berg (sosionom og MPA) Kompetansesenteret rus- region vest Bergen HKH? HKH - fleksibel metode En gullåre som Bergenserne deler generøst! UUorsker og svarer på Problemer på samfunnsnivå ungdom, rus og 4dlig intervensjon Problemet, men også løsningen samarbeid Grupper og temaer som er vanskelige å nå - de risikoutsawe, de som selger sex, unge tunge rusavhengige Rusmiddelproblemer cannabis, GHB, heroin, overdoser Poli4kkuUorming pros4tusjon og effekt av nyw lovverk 1

2 Kjennetegn ved HKH Involverer lokalsamfunnet Iden4fiserer og styrker pågående innsats lokalt Gir grunnlag for handling Er rask Prak4kerdrevet under veiledning fra forskere/ kompetansemiljøer (Korus) Hovedprinsipp HKH kan sammenlignes med situasjonen for en lege på akuwmowaket: Å fremskaffe prak4sk informasjon som er nødvendig for å handle. HKH Forespørsel fra Utekontakten 4l Korus Vest Bergen Konsulentrapport Workshops, opplæring underveis Utvikling av manual 15 HKH Nasjonalt prosjekt Engelsk utdrag av den nasjonale rapporten S4aelsen Bergensklinikkene

3 HK&H - prosessen? Behov/ forespørsel Etablere lokal referansegruppe Portugal/UN Russland Innledende konsultasjon Utvikle prosjektplan Kartlegge problemet Kartlegge pågående innsats Analyse av hull Os Kris4ansand Bykle Haugesund AvsluFende konsultasjon Bergen Skrive HKH rapport og handlingsplan Korus Vest, Bergen B Fre ergen dri kst ad HKH Stavanger Sandeiord Stord Bergen Gausdal Oslo Kris4ansand Drammen, Bergen, Stavanger Nasjonalt Prosjekt 2011 Nasjonalt Prosjekt 2012 Korus Vest, Bergen Status Quo HKH i Norge gjennomført av kommuner under veiledning av Korus: Ungdomsmiljøer i bydeler; rus, ungdomskultur, fri4d og psykisk helse: Bergen Pros4tusjon i Bergen og Kris4ansand; innendørs pros4tusjon, mannlig pros4tusjon, konsekvenser av sexkjøps- loven Tidlig iden4fisering og forebyggende arbeid kommunalt samarbeid : Os og Haugesund Omfang/bruk av cannabis i ungdomsmiljøer; Kris4ansand, Stavanger, Drammen Unge med 4lknytning 4l tunge rusmidler i Bergen sentrum Overdoser i Bergen om risiko og beskywende faktorer GHB/GBL i Bergen og omegn Det nasjonale prosjektet 2012: 6 HKH om anabole steroider, bostedsløshet, ungdomsmiljøet på Oslo S og et tewsted på Stord, minoritetsungdom i Bergen sentrum Korus Vest, Bergen 3

4 Cannabissituasjonen i 3 store byer, anno 2011 Situasjonen i byene : sammenfall med nasjonale og internasjonale trender Tilgjengeligheten på cannabis er god Introduksjon 4l rusmidler skjer via jevnalderfellesskapet, familien og barnevernet Sårbare grupper er risikoutsaw Majoritetsmisforståelsen Manglende kunnskap og kompetanse fragmentert hjelpeapparat Ungdomsmiljøet i O Målsepng med kartleggingen: Risikoungdommer, deres bruk av rusmidler, involvering i kriminalitet og fri4dsinteresser Lokalt engasjement rundt ungdom, risiko og forebyggende arbeid Å komme med forslag 4l 4ltak Metoder som ble brukt: Innhen4ng av eksisterende informasjon Observasjon Intervjuer med nøkkelinformanter Fokusgrupper Intervjuer med ungdommer, voksne i nærmiljøet og Funn i O Russituasjonen Dominans: alkohol, derewer hasj Hard kjerne med bredt kontaktnew Ak4vt rusmiljø; forsøpling brukerutstyr Lokalt engasjement Lukket miljø? Utbredt mistro Dårlig samarbeidsklima Et tømt O 4

5 Tiltak i O Etablere samarbeid mellom tjenester rundt harde kjerne Ryddepatrulje (forsøpling) Gjennomgå rusforebyggende programmer i skolen OppreWe nærmiljøprosjekt Ak4v O Tiltaksplan for bedre kommunikasjon tjenester i mellom og mellom det off. og nærmiljøet RekruWere flere voksne 4l dria av ungdoms4ltak i Grendehuset Etablere veiledningsordning for NaWeravnene og voksne i Grendehuset Etablere leksehjelpsgruppe i regi av Kirken og IdreWslaget Gruppe for å se på flere off. 4ltak i nærmiljøet Funn Unge med 4lknytning 4l tunge rusmiljøer Oppvekst i barnevernet medfører hyppige omplasseringer Unge introduseres for rus i barnevernins4tusjoner Midler4dige boliger er oae eneste løsning; gir press på rusarenaene Antall plasser i rusbehandling underdimensjonert og lite 4lpasset unge Vente4d og lite sammenheng mellom faser i behandlingsforløpet Underforbrukere av alle helsetjenester Nedprioriteres i psykisk helsevern Høy dødelighet, OD og suicid EWer rapporten En sint ung mann. Tre flinke journalister, - Trond Olav Skurnes, Eystein Røssum og Helge Svela. Et tragisk dødsfall. 5

6 Resultat Tiltak i Bufetat, rusplasser og opplæring. Fylkesmannens 4lsynsordning endret. Endrede prioriteringer i psykisk helsevern. Ny repghetsforskria. Funn Overdoser Manglende omsorg4lbud for eldre rusavhengige Vurdering av risiko overdose vs. sovedose Åpne russcener beskywende? De fleste overdoser skjer i private hjem Praksis med intravenøs bruk, lav renhetsgrad og blandingsmisbruk > overdoser Mange aktører lite systema4sk sammenherng i tjenstene Forebyggingsperspek4vet og 1. hjelp i fokus Hur4g kartlegging og handling - hva fører det 4l? pros4tusjon pros4tusjon pros4tusjon 6

7 Erfaringer Erfaringer Tiltakene ser ut 4l å bli fulgt opp Sentrale aktører i kartleggingen er...? Økt kunnskap forut for handling Inngår i en kjede av styringsverktøy Grunnlag for prioritering og finansiering Erfaringer Bedre samarbeid og kommunikasjon mellom tjenester Lokalt eierskap felles prioriteringer Profesjonalisering overføring av kunnskap Når fungerer det ikke? 7

8 There are indica4ons that rapid assessments are more effec4ve when targe4ng a limited number of research ques4ons, focus on a clearly defined and rela4vely small geographical area, and are directed by the needs and interests of those commissioning the assessment. RAR- REVIEW (P.4) Potensialet.. Et koordinert newverk av HKH- veiledere på landsbasis med grundig opplæring - (første steg taw) Kompetent veiledernewverk i samspill med HKH- team som svar på relevante og aktuelle problemer Lokalt 4lpassede kartlegginger av problem og løsning 4dlig intervensjon Rapporter av høy kvalitet kunnskapsgrunnlag for poli4kkuuorming Framover Konsolidering gjennom spredning Metodebank De det ikke ble noe av... Ar4kkel Vurdere ekstern evaluering Folkehelseloven: Oversikt over situasjonen UUorme og sewe inn 4ltak Samarbeid samordnes og koordineres Styrking av det forebyggende arbeidet 8

9 hwp://korusbergen.no/4dlig- intervensjon2/hkh/ 9

01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN

01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN 01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 RAPPORTEN ER SKREVET AV JANNICE MYRMEL ISAKSEN UTEKONTAKTEN I BERGEN KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN

Detaljer

Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen

Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT2009 Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen Innhold Strategiske mål og kompetanesentrenes innsatsområder > 2 Kompetansesenter Rus Region Vest

Detaljer

01/11. Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen UTEKONTAKTEN I BERGEN

01/11. Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen UTEKONTAKTEN I BERGEN 01/11 Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen Rapporten er skrevet av Camilla Fonnes Haaland UTEKONTAKTEN I BERGEN MENN SOM SELGER SEKSUELLE

Detaljer

Ungdom. Anabole steroider. Bruk av androgene-anabole steroider blant gutter 16 20 år, i Stavanger

Ungdom. Anabole steroider. Bruk av androgene-anabole steroider blant gutter 16 20 år, i Stavanger Ungdom Anabole steroider Bruk av androgene-anabole steroider blant gutter 16 20 år, i Stavanger 1 (sort side) Kartleggingsteamet: Siv Meland, Thomas Gimming Stensland, Mariama Faal, Solveig Margrethe Haaland,

Detaljer

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Rapporten er skrevet av Astrid H. Gerdts UTEKONTAKTEN I BERGEN 01 02 3 4 5 6 9 Lokale konsekvenser

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM:

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: No 01 06 INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: KVINNENES BAKGRUNN, SITUASJON OG BEHOV, MARKEDET, EKSISTERENDE TILTAK OG HANDLINGSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 3

Detaljer

Kartlegging av rusfeltet i Drammen

Kartlegging av rusfeltet i Drammen Kartlegging av rusfeltet i Drammen Innhold Innledning... 2 Medvirkningsprosesser... 2 Innspill fra verksteder... 3 Innspill fra Borgestadklinikken... 5 Innspill fra Kirkens Bymisjon... 6 Innspill fra Vestre

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hjem skole. Lagspill og dragkamp RAPPORT 2010. Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN 978-82-8224-022-2

Hjem skole. Lagspill og dragkamp RAPPORT 2010. Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN 978-82-8224-022-2 RAPPORT 2010 Hjem skole Lagspill og dragkamp Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet ISBN 978-82-8224-022-2

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Helle Wessel Andersson (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/05 ISBN 82-446-1162-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2015. Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Redigert 13.02.12

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2015. Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Redigert 13.02.12 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Redigert 13.02.12 2012-2015 Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 er utarbeidet av: Asker kommune, januar 2012 Anne Bowitz

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet!

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet! Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet! Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. konferansen 2014. Velkommen til Barnet og Rusen. www.borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen

Nyhetsbrev. Innhold. konferansen 2014. Velkommen til Barnet og Rusen. www.borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen Nr: 2 / 2014 Nyhetsbrev Innhold Side 1: Barnet og Rusen 2014 Side 2: Kompetansekartlegging i regionen Kunngjøring om stimuleringsmidler Side 3: Tilskudd til kommunalt rusarbeid Horten har fokus på eldre

Detaljer

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 Rusfag nr. 1 2013 Av: Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff, KoRus - Bergen Føre Var-systemet gir informasjon om hvordan rusmidlenes tilgjengelighet, bruk

Detaljer

artikkelsamling fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 1 2013

artikkelsamling fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 1 2013 artikkelsamling fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 1 2013 Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet Regionale Kompetansesentre Rus har som hovedoppgave å sikre ivaretakelse,

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Gutter som bruker androgene anabole steroider - hvem er de og hva trenger de?

Gutter som bruker androgene anabole steroider - hvem er de og hva trenger de? Gutter som bruker androgene anabole steroider - hvem er de og hva trenger de? Av: Siv Meland og Tonje Hoff, Uteseksjonen i Stavanger (publisert 24.04.2013). Uteseksjonen i Stavanger har kartlagt omfang

Detaljer