Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009"

Transkript

1 Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009 Driftsinntekter på 113,3 MNOK Driftsresultat på 19,1 MNOK (17% driftsmargin) Ordreinngang på 193 MNOK Ordrereserven på 190 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 38,1 MNOK For ytteligere informasjon vennligst kontakt: Svenn Tore Larsen, CEO, mobil Robert Giori, CFO, mobil

2 Finansiell oppsummering 4. kvartal kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Vekst Driftsinntekter 113,3 68,9 64 % Ordreinngang 193,3 21,4 803 % Dekningsbidrag % 51 % 53 % Driftsresultat (EBIT) 19,1 6,4 N/A Driftsresultat % (EBIT %) 17 % 9 % Netto finansposter 0,0 23,6 N/A Resultat etter skattekostnad 13,9 12,8 8 % Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 38,1 23,7 61 % Netto kontantbeholdning 176,7 135,3 31 % Nordic Semiconductor rapporterte stor vekst i løpet av fjerde kvartal Totale driftsinntekter i 4. kvartal ble 113,3 MNOK som er 64% økning fra samme periode i fjor. I US dollar økte omsetningen med 96% fra 4. kvartal Dette skyldes særlig stor økning i salg til segmentet PC tilbehør. Dekningsbidraget var på 57,9 MNOK eller 51% av omsetningen. Til sammenligning var dekningsbidraget for 4. kvartal ,3 MNOK eller 53% av omsetningen. Utviklingen i dekningsbidraget skyldes en vridning mot salg til de største kundene. Gjennom første halvår har disse kundene redusert sine lager og representerte da en relativt lav andel av Nordics omsetning. I tillegg til effekten av kundemiksen pådro Nordic seg høyere varekost på de nylig lanserte komponentene nrf24le1 OTP og nrf24lu1+ OTP gjennom kvartalet. Totale driftskostnader ble 38,8 MNOK i 4. kvartal 2009, mot 42,7 MNOK i 4. kvartal FoUkostnadene ble 12,4 MNOK, sammenlignet med 12,2 MNOK i fjor. I tillegg ble FoU kostnader på 2,6 MNOK aktivert i tråd med kriterier i IAS 38, mot 2,3 MNOK i 4. kvartal Andre driftskostnader i 4. kvartal 2009 endte på 22,0 MNOK, mot 26,9 MNOK i samme periode i fjor, noe som reflekterer et sterkt fokus på kostnadskontroll i dagens økonomiske situasjon. Kostnadsførte avskrivninger ble 4,4 MNOK i 4. kvartal 2009, sammenlignet med 3,6 MNOK i tilsvarende periode forrige år. Grunnet stor vekst i omsetning og god kostnadskontroll på driftskostnader, ble driftsresultatet (EBIT) i 4. kvartal 2009 på sterke 19,1 MNOK, eller 17% av omsetningen. Til sammenligning viste EBIT et tap på 6,4 MNOK i 4. kvartal Netto finansposter ble på 0,0 MNOK i 4. kvartal 2009, mot en inntekt på 23,6 MNOK i tilsvarende periode forrige år. Denne endringen var forårsaket av revaluering av USD baserte balanseposter i NOK (hovedsakelig kundefordringer) som et resultat av en nedgang i USD kursen gjennom 4. kvartal I løpet av 4. kvartal 2009 forble USD kursen relativt stabil mot den norske kronen. Resultatet før skatt ble i 4. kvartal 2009 på 19,1 MNOK, mot 17,2 MNOK i 4. kvartal Resultatet etter skatt ble 13,9 MNOK eller 0,41 NOK pr aksje, mot 12,8 MNOK eller 0,38 NOK pr aksje i 4. kvartal Ordreinngangen i løpet av kvartalet var rekordhøye 193,3 MNOK med en book to bill ratio på 1,71. Ordrereserven var 189,8 MNOK ved utgangen av fjerde kvartal. 2

3 Markedssegmenter Markedssegment Komponenter 4. kvartal PC tilbehør 67,7 59,7 % 24,7 35,8 % 248,8 61,4 % 120,3 37,7 % Spillkontrollere 0,5 0,4 % 5,7 8,3 % 4,9 1,2 % 33,2 10,4 % Sports / Helse monitorer 6,6 5,8 % 4,2 6,1 % 32,1 7,9 % 23,5 7,4 % Audio / Media utstyr 12,6 11,1 % 8,0 11,6 % 28,2 7,0 % 19,8 6,2 % Andre komponenter 10,1 8,9 % 7,0 10,2 % 37,1 9,2 % 55,5 17,4 % Standardkomponenter 97,5 86,0 % 49,6 72,0 % 351,1 86,6 % 252,3 79,0 % Industrielle applikasjoner 14,4 12,7 % 18,6 27,0 % 43,1 10,6 % 64,4 20,2 % Konsulenttjenester 1,4 1,2 % 0,7 1,0 % 11,1 2,7 % 2,6 0,8 % Totalt 113,3 100,0 % 68,9 100,0 % 405,3 100,0 % 319,3 100,0 % Region 4. kvartal Norge 3,0 2,6 % 5,6 8,1 % 8,0 2,0 % 17,8 5,6 % Europa 10,8 9,5 % 13,1 19,0 % 47,1 11,6 % 48,4 15,2 % USA/Canada 9,3 8,2 % 8,3 12,0 % 42,1 10,4 % 24,1 7,5 % Apac 90,2 79,6 % 41,5 60,2 % 307,9 76,0 % 226,6 71,0 % Annet 0,0 0,0 % 0,4 0,6 % 0,2 0,0 % 2,4 0,8 % Totalt 113,3 100,0 % 68,9 100,0 % 405,3 100,0 % 319,3 100,0 % PC tilbehør Samlet omsetning for PC tilbehør i fjerde kvartal var 67,7 MNOK, mot 24,7 MNOK i fjerde kvartal 2008, en økning på 174%. Veksten skyldes en utstrakt konvertering fra 27 MHz teknologi til Nordic s 2.4 GHz RF løsninger, grunnet disse komponentenes størrelse, bedre yteevne og lavere energikrav sammenlignet med konkurrerende løsninger. Spillkontrollere Spillkontrollersegmentet viste en omsetning på 0,5 MNOK i 4. kvartal 2009, mot 5,7 MNOK i 4. kvartal Flere nye design av kontrollere er nå under utvikling for lansering i Sports / Helsemonitorering Omsetning i 4. kvartal 2009 ble 6,6 MNOK, mot 4,2 MNOK i 4. kvartal Økningen i dette segmentet kommer fra nye design av lavprisprodukter hos leverandører, i tillegg til Nordics etablerte posisjon hos store sportsrelaterte merker. Audio / Media utstyr Salg av komponenter til Audio / Media utstyr var 12,6 MNOK, mot 8,0 MNOK i 4. kvartal Applikasjoner for trådløs overføring av lyd driver nå veksten i dette segmentet. Andre komponenter Driftsinntekter fra andre komponenter (f.eks leker) ble totalt 10,1 MNOK, mot 7,0 MNOK året før. Nordic Semiconductor har nylig lansert et referanse design for leker med fjernkontroll, som er forventet å stimulere utvikling av nye produkt design i dette segmentet. Industrielle applikasjoner / konsulenttjenester Omsetning av kundespesifiserte komponenter (ASIC) og konsulenttjenester til det industrielle segmentet ble 15,8 MNOK i 4. kvartal. Nordic Semiconductor har tatt en strategisk beslutning om ikke å investere ytterligere i dette segmentet og leverer nå kun på ordre fra eksisterende kunder. 3

4 Balanse og kontantstrøm Pr 31. desember 2009, hadde Nordic Semiconductor eiendeler på totalt 353,7 MNOK hvorav 307,7 MNOK var omløpsmidler. Total gjeld var 111,6 MNOK. Konsernet har ingen rentebærende gjeld. Total egenkapital var 242,1 MNOK som representerer en egenkapitalandel på 68%. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 38,1 MNOK i 4. kvartal 2009, mot en kontantstrøm på 23,7 MNOK i 4. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter økte grunnet en reduksjon i kundefordringer på 34,0 MNOK, men ble redusert av en betaling av skatt for 2008 på 17,2 MNOK i kvartalet. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter hadde et netto negativt bidrag på 2,8 MNOK, mot et netto negativ bidrag på 2,7 MNOK i 4. kvartal Selskapet har hatt et lavt kapitalforbruk gjennom året. Det var ingen kapitalstrøm fra finansieringsaktivitet i 4. kvartal 2009, mot et netto negativt bidrag fra finansieringsaktivitet på 4,8 MNOK i 4. kvartal 2008 da selskapet ervervet egne aksjer. Selskapet har en kontantbeholdning på 176,7 MNOK (50% av totale eiendeler) ved utgangen av 4. kvartal Markedsutsikter Nordic Semiconductor opplever en meget stor salgsaktivitet ved inngangen til 2010, grunnet selskapets industrielt ledende trådløse løsninger for kortholds lavenergi applikasjoner og gunstige markedstrender. Selskapet hadde rekordhøy ordreinngang på 193,3 MNOK i 4. kvartal og går ut av 2009 med en rekordhøy ordrereserve på 189,8 MNOK. Dette omfanget av nye ordre er spesielt, da det 4. kvartalet historisk sett har vært et sesongmessig svakt kvartal for Nordic Semiconductor. Nøkkelpunkter for Nordics fremdrift i salg er følgende: Nordic s konkurransemessige fordeler innen trådløse lavenergi applikasjoner: Nordic Semiconductor har etablert seg som en ledende leverandør i et voksende marked for kortholds lavenergi trådløse løsninger. Selskapets ultra low power 2,4 GHz trådløse komponenter kombinerer høy ytelse med det laveste energiforbruket i bransjen og har blitt den foretrukne trådløse løsningen for de største globale merkene i de markedene selskapet satser. Vellykket lansering av lav kost system on chip løsninger: I løpet av 4. kvartal 2009, lanserte Nordic en lavkostvariant av sine integrerte system on chip løsninger. Dette har økt opptaket av Nordics 2,4 GHz trådløse teknologi hos høyvolum utstyrsleverandører. Mange av disse leverandørene har tidligere brukt teknisk dårligere løsninger til lavere kostnad, slik som eldre 27 MHz teknologi. Raskt opptak av Nordics løsninger innen PC tilbehør segment: PC tilbehørsleverandører har i spesiell høy grad konvertert fra eldre 27 MHz teknologi til Nordics 2,4 GHz løsninger i løpet av Dette forretningssegmentet har vært hoveddriveren av Nordics omsetningsøkning i 2009, med segmentomsetning på mer enn det dobbelte av Mens leverandører av PCtilbehør historisk har solgt dette utstyret gjennom detaljhandelen adskilt fra PCer, begynner de nå å produsere 2,4 GHz trådløs mus/tastatur som leveres sammen med markedsledende PC merker. 4

5 Nye produkt design med Nordic komponenter i andre segmenter: I tillegg til PC tilbehør segmentet bidrar nye produktdesign i flere segmenter til rekord høy ordreinngang. Nordic har hatt god omsetningsøkning innen forretningssegmentene Sports / Helse monitorer og Audio / Media utstyr i løpet av 4. kvartal Forbedrede markedsforhold med lengre ordresykluser: Etter hvert som den globale økonomien forbedres, har etterspørselen i semiconductor markedet også tatt seg opp etter en lengre tids nedgang. I henhold til estimater fra World Semiconductor Trade Statistics, er det globale semiconductormarkedet forventet å øke med ca 12% i 2010 etter en nedgang på ca 9% i Denne økningen i etterspørsel forårsaker en forlengelse av ordresyklusene innen industrien, noe som igjen medfører økt ordreinngang og ordrereserve. Basert på Nordics store salgsaktivitet ved inngangen til 2010, forventer selskapet en sterk omsetningsøkning i løpet av året. Den primære driveren av veksten vil forbli PC tilbehør segmentet, etter hvert som leverandører faser ut eldre trådløse produkter og erstatter disse med nytt utstyr basert på Nordics 2,4 GHz teknologi. I tillegg forventes nye produkter lansert i andre forretningssegmenter i økende grad å bidra til omsetningsveksten i For å opprettholde Nordics teknologiske ledelse innen kortholds lavenergi trådløs teknologi, samt å støtte kunder i en periode med rask vekst, sikter selskapet å øke bemanningen i løpet av 2010 med ca 20% fordelt på forskning og utvikling, salg og produksjon. Innen utgangen av 2010, forventer selskapet at 2,4 GHz trådløs løsning vil være den dominante teknologien i PC tilleggsutstyrsmarkedet, og konverteringen fra eldre 27 MHz løsningen vil ha en avtagende effekt på omsetningsøkningen. Selskapet forventer for at omsetningsøkningen vil være drevet av nye områder hvor trådløs teknologi erstatter ledninger. Disse nye markedene inkluderer: PC tilbehør: Erstatte tastatur/mus med ledning i PC leveranser Sports /Helse monitorer: Nytt helseutstyr og fjernovervåking av pasienter Audio / Media utstyr: Mediasenter fjernkontroller, lydoverføringsutstyr Spillkontrollere: Kontrollere for nye interaktive spill/ spillkonsoll Andre komponenter: RFID, fjernkontroll leker, nærhets sensorer, klokke applikasjoner På noe lengre sikt forventes Bluetooth Low Energy standarden (BLE) å skape nye muligheter for produktinnovasjon og ytterligere omsetningsvekst. BLE er den første åpne standarden for lavenergi, kortholds radiokommunikasjon mellom enheter. På grunn av den forventede integrasjonen av Bluetooth Low Energy modus i Bluetooth radiobrikken som sitter i de fleste mobile håndsett, forventes BLE å åpne mobile håndsett for tilknytning til lavenergi sensorer og monitorer. Nordic Semiconductor har tatt en aktiv rolle i utviklingen av the Bluetooth Low Energy standard innen the Bluetooth SIG, og forventer å være først på markedet med single mode BLE chipsets basert på Nordics eksisterende 2.4 GHz plattform. Oppsummert går Nordic Semiconductor inn i 2010 med meget god salgsaktivitet. Både på kort og lang sikt er selskapet godt posisjonert for solid vekst basert på selskapets ledende egenutviklede teknologi, svært kompetente forsknings og utviklingsavdeling og utstrakte erfaring, i et marked med generelt meget positive prognoser de nærmeste årene. 5

6 Sammendratt delårsregnskap pr 31. desember 2009 Konsernets resultatregnskap 4. kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Året 2008 Driftsinntekter Driftsinntekter 113,3 68,9 405,3 319,3 319,3 Materialkost 54,4 33,0 179,9 151,2 151,2 Direkte prosjektkostnader 1,0 0,4 5,6 0,3 0,3 Dekningsbidrag 57,9 36,3 219,8 167,8 167,8 Andre driftskostnader 22,0 26,9 87,4 89,2 89,2 Forskning og utvikling 12,4 12,2 43,8 43,4 43,4 Driftsresultat før avskrivninger 23,5 2,8 88,6 35,2 35,2 Avskrivninger 4,4 3,6 16,3 14,1 14,1 Driftsresultat 19,1 6,4 72,3 21,1 21,1 Netto finansposter 0,0 23,6 13,4 35,0 35,0 Resultat før skattekostnad 19,1 17,2 58,9 56,1 56,1 Skattekostnad 5,2 4,4 16,3 15,3 15,3 Resultat etter skattekostnad 13,9 12,8 42,6 40,8 40,8 Resultat pr. aksje 0,41 0,38 1,26 1,18 1,18 Utvannet resultat pr. aksje 0,41 0,38 1,26 1,18 1,18 Oppstilling av totalresultat 4. kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Året 2008 Resultat etter skattekostnad 13,9 12,8 42,6 40,8 40,8 Omregningsdifferanser 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 Totalresultat for perioden 14,0 12,7 42,9 40,7 40,7 6

7 Konsernbalanse Beløp i MNOK (urevidert) Immaterielle eiendeler 34,1 34,3 28,7 Varige driftsmidler 11,9 13,3 16,3 Anleggsmidler 46,0 47,6 45,0 Varebeholdning 51,9 35,9 58,0 Kundefordringer 69,5 103,5 59,2 Andre kortsiktige fordringer 9,6 10,1 18,1 Betalingsmidler 176,7 141,3 135,3 Omløpsmidler 307,7 290,8 270,6 EIENDELER 353,7 338,4 315,6 Egenkapital 242,1 228,1 237,3 Langsiktig gjeld 13,4 18,6 16,9 Betalbar skatt 22,1 28,3 17,2 Annen kortsiktig gjeld 76,1 63,4 44,2 EGENKAPITAL OG GJELD 353,7 338,4 315,6 Endringer i konsolidert egenkapital Beløp i MNOK (urevidert) Aksjekapital Overkursfond Omregningsreserve Annen opptjent Sum egenkapital Egenkapital pr ,8 83,7 0,0 k 128,7 it l 214,2 Totalresultat for perioden 0,1 40,8 40,7 Kjøp av egne aksjer 17,6 17,6 Egenkapital pr ,8 83,7 0,1 151,9 237,3 Utbetaling av utbytte til aksjonær 33,7 33,7 Totalresultat for perioden 0,3 42,6 42,9 Kjøp av egne aksjer 2,9 2,9 Amortisering av egne aksjer 0,1 0,1 Korrigert utøvelse av aksjeopsjoner ansatte 1,4 1,4 Egenkapital pr ,7 82,3 0,2 157,9 242,1 7

8 Konsernets sammendratte kontantstrømoppstilling 4. kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Resultat før skatt 19,1 17,2 58,9 56,1 Periodens betalte skatt 17,2 0,0 17,2 0,0 Ordinære avskrivninger 4,4 3,6 16,3 14,1 Endring i varebeholdning, kundefordringer, leverandørgjeld og annen arbeidskapital 31,2 0,4 24,2 4,9 Andre justeringer fra driftsrelaterte poster 0,6 2,5 1,0 5,3 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 38,1 23,7 83,2 70,6 Kjøp av varige driftsmidler 0,2 0,4 2,2 3,7 Salg av varige driftsmidler 0,0 0,0 12,0 0,0 Balanseførte immaterielle eiendeler 2,6 2,3 15,1 22,3 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 2,8 2,7 5,3 26,0 Utbetalt utbytte til aksjonærer 0,0 0,0 33,7 0,0 Endring egne aksjer 0,0 4,8 2,9 17,6 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0,0 4,8 36,6 17,6 Effekt av valutakursendringer 0,1 0,0 0,1 0,1 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter 35,4 16,2 41,4 26,9 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 141,3 119,1 135,3 108,4 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved 176,7 135,3 176,7 135,3 8

9 Noter til det konsoliderte delårsregnskapet 2009 Note 1: Innledning Konsernregnskapet pr 31. desember 2009 ble godkjent for publisering av styret 10. februar Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også Morselskapets funksjonelle valuta. Konsernet er notert på Oslo Børs og er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Otto Nielsens vei 12, 7052 Trondheim, Norge. Nordic Semiconductor ASA utvikler og selger integrerte kretser og relaterte løsninger for kortholds trådløs kommunikasjon. Selskapet spesialiserer seg i ultra low power (ULP) komponenter, basert på sin egeneide 2,4 GHz RF teknologi. Note 2: Bekreftelse av finansielt rammeverk Konsernregnskapet omfatter Nordic Semiconductor ASA og dets datterselskap og er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet for 2009 omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Note 3: Viktige regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene for 2008 er beskrevet i konsernregnskapet for Konsernregnskapet for 2008 ble utarbeidet i samsvar med EU godkjente IFRS`er og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler, og som skulle anvendes per Note 4: Estimater Utarbeidelse av delårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i delårsregnskapet for 2009, er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Note 5: Sesongvariasjoner Nordic Semiconductors driftsinntekter er påvirket av sesongvariasjoner i kundenes etterspørsel etter elektroniske produkter som integrerer Nordics komponenter. Denne faktoren gjør generelt sett leveransene til distribusjonen i 3. kvartal høyere som en forbredelse til årets julesalg. Note 6: Segmentinformasjon Detaljert segment informasjon er inkludert på side 3 av dette dokumentet. Segment er rapportert i henhold til IFRS 8. Segmentinndelingen er ikke endret som følge av overgangen fra IAS 14 til IFRS 8, da det er slik resultatet blir rapportert til ledelsen. Konsernet har kun 9

10 ett forretningsområde, som er trådløse komponenter. Foretaket deler inn omsetningen i produktområder ut fra Konsernets kunders sluttprodukter: PC tilbehør, Spillkontrollere, Intelligent sportsutstyr, Audio utstyr, Andre komponenter, Industrielle applikasjoner og Konsulenttjenester. Note 7: Finansielle poster konsern Konsoliderte finansielle poster består av renteinntekter på kontantbeholdning og netto utenlandsk valuta gevinst/tap på balanseverdier holdt i utenlandsk valuta (hovedsakelig USD). 4. kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Året 2008 Netto renter 0,5 2,3 3,7 6,8 6,8 Netto agio (disagio) 0,5 21,3 17,1 28,2 28,2 Netto andre finansinntekter ( kostnader) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster 0,0 23,6 13,4 35,0 35,0 Note 8: Nærstående parter Styremedlem Anne Cecilie Fagerlie er General Manager for konsulentselskapet Avanade Norden. Avanade er valgt av Nordic Semiconductor som leverandør av og ansvarlig for selskapets ERP og CRM datasystem. Anne Cecilie Fagerlie har ikke tatt del i forbredende sakspapirer, diskusjoner eller beslutninger som Nordic Semiconductors styre og ledelse har hatt på dette området. Note 9: Risikostyring En beskrivelse av risikofaktorer finnes i Note 22 i Nordic Semiconductors årsrapport for Selskapet forventer ikke vesentlig endringer i risikoprofilen gjennom de kommende tre månedene. Note 10: Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntruffet forhold etter fjerde kvartals utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap. 10

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT 2010 SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMCOR TECH., THE PHILLIPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

I2006 har Nordic Semiconductor ASA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor

I2006 har Nordic Semiconductor ASA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor Årsrapport 2006 Om ordic emiconductor nnhold ordic emiconductor AA er en halvlederbedrift (emiconductor company) som er spesialisert på designløsninger på chip-nivå innenfor trådløs kommuniksjon og spesialiserte

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Rapport for første kvartal 2010 Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Strategisk Aker fortsetter rendyrkingen av eierrollen ved å konvertere gjeld til egenkapital i Aker BioMarine og selge

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 25. august 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 25. august 2010 Kvartalsrapport 25. august Viktige hendelser og status Refinansiseringen av selskapet er gjennomført med tilførsel av ny kapital med 11,7 millioner kroner. Positiv salgsutvikling i andre kvartal med en

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Viktige hendelser og status Selskapet registrerer tegn på bedring i markedet. Interessen fra kunder, partnere og distributører er høyere for Dolphins produkter

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Sammendrag første kvartal 2012

Sammendrag første kvartal 2012 2012 Sammendrag første kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holding selskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) steg med 16 prosent i kvartalet til 22,5 milliarder

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 -

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 - årsrapport - 1 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 1 4/26/2012 9:57:34 AM - 2 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 2 4/26/2012 9:57:34 AM Innholdsfortegnelse Kort om Bouvet...s.6 Sverre Hurums kommentar...s.7

Detaljer

EBIT i 1. kvartal 2014 var 220 mill. kroner, 74 mill. kroner høyere enn i samme periode 2013.

EBIT i 1. kvartal 2014 var 220 mill. kroner, 74 mill. kroner høyere enn i samme periode 2013. 1. kvartal 2014 Hovedtrekk Konsernet hadde en god omsetningsutvikling i 1. kvartal 2014 med en nominell vekst på 6 % sammenlignet med 2013. Justert for oppkjøp og valutaeffekter var den underliggende veksten

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer