Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009"

Transkript

1 Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009 Driftsinntekter på 113,3 MNOK Driftsresultat på 19,1 MNOK (17% driftsmargin) Ordreinngang på 193 MNOK Ordrereserven på 190 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 38,1 MNOK For ytteligere informasjon vennligst kontakt: Svenn Tore Larsen, CEO, mobil Robert Giori, CFO, mobil

2 Finansiell oppsummering 4. kvartal kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Vekst Driftsinntekter 113,3 68,9 64 % Ordreinngang 193,3 21,4 803 % Dekningsbidrag % 51 % 53 % Driftsresultat (EBIT) 19,1 6,4 N/A Driftsresultat % (EBIT %) 17 % 9 % Netto finansposter 0,0 23,6 N/A Resultat etter skattekostnad 13,9 12,8 8 % Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 38,1 23,7 61 % Netto kontantbeholdning 176,7 135,3 31 % Nordic Semiconductor rapporterte stor vekst i løpet av fjerde kvartal Totale driftsinntekter i 4. kvartal ble 113,3 MNOK som er 64% økning fra samme periode i fjor. I US dollar økte omsetningen med 96% fra 4. kvartal Dette skyldes særlig stor økning i salg til segmentet PC tilbehør. Dekningsbidraget var på 57,9 MNOK eller 51% av omsetningen. Til sammenligning var dekningsbidraget for 4. kvartal ,3 MNOK eller 53% av omsetningen. Utviklingen i dekningsbidraget skyldes en vridning mot salg til de største kundene. Gjennom første halvår har disse kundene redusert sine lager og representerte da en relativt lav andel av Nordics omsetning. I tillegg til effekten av kundemiksen pådro Nordic seg høyere varekost på de nylig lanserte komponentene nrf24le1 OTP og nrf24lu1+ OTP gjennom kvartalet. Totale driftskostnader ble 38,8 MNOK i 4. kvartal 2009, mot 42,7 MNOK i 4. kvartal FoUkostnadene ble 12,4 MNOK, sammenlignet med 12,2 MNOK i fjor. I tillegg ble FoU kostnader på 2,6 MNOK aktivert i tråd med kriterier i IAS 38, mot 2,3 MNOK i 4. kvartal Andre driftskostnader i 4. kvartal 2009 endte på 22,0 MNOK, mot 26,9 MNOK i samme periode i fjor, noe som reflekterer et sterkt fokus på kostnadskontroll i dagens økonomiske situasjon. Kostnadsførte avskrivninger ble 4,4 MNOK i 4. kvartal 2009, sammenlignet med 3,6 MNOK i tilsvarende periode forrige år. Grunnet stor vekst i omsetning og god kostnadskontroll på driftskostnader, ble driftsresultatet (EBIT) i 4. kvartal 2009 på sterke 19,1 MNOK, eller 17% av omsetningen. Til sammenligning viste EBIT et tap på 6,4 MNOK i 4. kvartal Netto finansposter ble på 0,0 MNOK i 4. kvartal 2009, mot en inntekt på 23,6 MNOK i tilsvarende periode forrige år. Denne endringen var forårsaket av revaluering av USD baserte balanseposter i NOK (hovedsakelig kundefordringer) som et resultat av en nedgang i USD kursen gjennom 4. kvartal I løpet av 4. kvartal 2009 forble USD kursen relativt stabil mot den norske kronen. Resultatet før skatt ble i 4. kvartal 2009 på 19,1 MNOK, mot 17,2 MNOK i 4. kvartal Resultatet etter skatt ble 13,9 MNOK eller 0,41 NOK pr aksje, mot 12,8 MNOK eller 0,38 NOK pr aksje i 4. kvartal Ordreinngangen i løpet av kvartalet var rekordhøye 193,3 MNOK med en book to bill ratio på 1,71. Ordrereserven var 189,8 MNOK ved utgangen av fjerde kvartal. 2

3 Markedssegmenter Markedssegment Komponenter 4. kvartal PC tilbehør 67,7 59,7 % 24,7 35,8 % 248,8 61,4 % 120,3 37,7 % Spillkontrollere 0,5 0,4 % 5,7 8,3 % 4,9 1,2 % 33,2 10,4 % Sports / Helse monitorer 6,6 5,8 % 4,2 6,1 % 32,1 7,9 % 23,5 7,4 % Audio / Media utstyr 12,6 11,1 % 8,0 11,6 % 28,2 7,0 % 19,8 6,2 % Andre komponenter 10,1 8,9 % 7,0 10,2 % 37,1 9,2 % 55,5 17,4 % Standardkomponenter 97,5 86,0 % 49,6 72,0 % 351,1 86,6 % 252,3 79,0 % Industrielle applikasjoner 14,4 12,7 % 18,6 27,0 % 43,1 10,6 % 64,4 20,2 % Konsulenttjenester 1,4 1,2 % 0,7 1,0 % 11,1 2,7 % 2,6 0,8 % Totalt 113,3 100,0 % 68,9 100,0 % 405,3 100,0 % 319,3 100,0 % Region 4. kvartal Norge 3,0 2,6 % 5,6 8,1 % 8,0 2,0 % 17,8 5,6 % Europa 10,8 9,5 % 13,1 19,0 % 47,1 11,6 % 48,4 15,2 % USA/Canada 9,3 8,2 % 8,3 12,0 % 42,1 10,4 % 24,1 7,5 % Apac 90,2 79,6 % 41,5 60,2 % 307,9 76,0 % 226,6 71,0 % Annet 0,0 0,0 % 0,4 0,6 % 0,2 0,0 % 2,4 0,8 % Totalt 113,3 100,0 % 68,9 100,0 % 405,3 100,0 % 319,3 100,0 % PC tilbehør Samlet omsetning for PC tilbehør i fjerde kvartal var 67,7 MNOK, mot 24,7 MNOK i fjerde kvartal 2008, en økning på 174%. Veksten skyldes en utstrakt konvertering fra 27 MHz teknologi til Nordic s 2.4 GHz RF løsninger, grunnet disse komponentenes størrelse, bedre yteevne og lavere energikrav sammenlignet med konkurrerende løsninger. Spillkontrollere Spillkontrollersegmentet viste en omsetning på 0,5 MNOK i 4. kvartal 2009, mot 5,7 MNOK i 4. kvartal Flere nye design av kontrollere er nå under utvikling for lansering i Sports / Helsemonitorering Omsetning i 4. kvartal 2009 ble 6,6 MNOK, mot 4,2 MNOK i 4. kvartal Økningen i dette segmentet kommer fra nye design av lavprisprodukter hos leverandører, i tillegg til Nordics etablerte posisjon hos store sportsrelaterte merker. Audio / Media utstyr Salg av komponenter til Audio / Media utstyr var 12,6 MNOK, mot 8,0 MNOK i 4. kvartal Applikasjoner for trådløs overføring av lyd driver nå veksten i dette segmentet. Andre komponenter Driftsinntekter fra andre komponenter (f.eks leker) ble totalt 10,1 MNOK, mot 7,0 MNOK året før. Nordic Semiconductor har nylig lansert et referanse design for leker med fjernkontroll, som er forventet å stimulere utvikling av nye produkt design i dette segmentet. Industrielle applikasjoner / konsulenttjenester Omsetning av kundespesifiserte komponenter (ASIC) og konsulenttjenester til det industrielle segmentet ble 15,8 MNOK i 4. kvartal. Nordic Semiconductor har tatt en strategisk beslutning om ikke å investere ytterligere i dette segmentet og leverer nå kun på ordre fra eksisterende kunder. 3

4 Balanse og kontantstrøm Pr 31. desember 2009, hadde Nordic Semiconductor eiendeler på totalt 353,7 MNOK hvorav 307,7 MNOK var omløpsmidler. Total gjeld var 111,6 MNOK. Konsernet har ingen rentebærende gjeld. Total egenkapital var 242,1 MNOK som representerer en egenkapitalandel på 68%. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 38,1 MNOK i 4. kvartal 2009, mot en kontantstrøm på 23,7 MNOK i 4. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter økte grunnet en reduksjon i kundefordringer på 34,0 MNOK, men ble redusert av en betaling av skatt for 2008 på 17,2 MNOK i kvartalet. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter hadde et netto negativt bidrag på 2,8 MNOK, mot et netto negativ bidrag på 2,7 MNOK i 4. kvartal Selskapet har hatt et lavt kapitalforbruk gjennom året. Det var ingen kapitalstrøm fra finansieringsaktivitet i 4. kvartal 2009, mot et netto negativt bidrag fra finansieringsaktivitet på 4,8 MNOK i 4. kvartal 2008 da selskapet ervervet egne aksjer. Selskapet har en kontantbeholdning på 176,7 MNOK (50% av totale eiendeler) ved utgangen av 4. kvartal Markedsutsikter Nordic Semiconductor opplever en meget stor salgsaktivitet ved inngangen til 2010, grunnet selskapets industrielt ledende trådløse løsninger for kortholds lavenergi applikasjoner og gunstige markedstrender. Selskapet hadde rekordhøy ordreinngang på 193,3 MNOK i 4. kvartal og går ut av 2009 med en rekordhøy ordrereserve på 189,8 MNOK. Dette omfanget av nye ordre er spesielt, da det 4. kvartalet historisk sett har vært et sesongmessig svakt kvartal for Nordic Semiconductor. Nøkkelpunkter for Nordics fremdrift i salg er følgende: Nordic s konkurransemessige fordeler innen trådløse lavenergi applikasjoner: Nordic Semiconductor har etablert seg som en ledende leverandør i et voksende marked for kortholds lavenergi trådløse løsninger. Selskapets ultra low power 2,4 GHz trådløse komponenter kombinerer høy ytelse med det laveste energiforbruket i bransjen og har blitt den foretrukne trådløse løsningen for de største globale merkene i de markedene selskapet satser. Vellykket lansering av lav kost system on chip løsninger: I løpet av 4. kvartal 2009, lanserte Nordic en lavkostvariant av sine integrerte system on chip løsninger. Dette har økt opptaket av Nordics 2,4 GHz trådløse teknologi hos høyvolum utstyrsleverandører. Mange av disse leverandørene har tidligere brukt teknisk dårligere løsninger til lavere kostnad, slik som eldre 27 MHz teknologi. Raskt opptak av Nordics løsninger innen PC tilbehør segment: PC tilbehørsleverandører har i spesiell høy grad konvertert fra eldre 27 MHz teknologi til Nordics 2,4 GHz løsninger i løpet av Dette forretningssegmentet har vært hoveddriveren av Nordics omsetningsøkning i 2009, med segmentomsetning på mer enn det dobbelte av Mens leverandører av PCtilbehør historisk har solgt dette utstyret gjennom detaljhandelen adskilt fra PCer, begynner de nå å produsere 2,4 GHz trådløs mus/tastatur som leveres sammen med markedsledende PC merker. 4

5 Nye produkt design med Nordic komponenter i andre segmenter: I tillegg til PC tilbehør segmentet bidrar nye produktdesign i flere segmenter til rekord høy ordreinngang. Nordic har hatt god omsetningsøkning innen forretningssegmentene Sports / Helse monitorer og Audio / Media utstyr i løpet av 4. kvartal Forbedrede markedsforhold med lengre ordresykluser: Etter hvert som den globale økonomien forbedres, har etterspørselen i semiconductor markedet også tatt seg opp etter en lengre tids nedgang. I henhold til estimater fra World Semiconductor Trade Statistics, er det globale semiconductormarkedet forventet å øke med ca 12% i 2010 etter en nedgang på ca 9% i Denne økningen i etterspørsel forårsaker en forlengelse av ordresyklusene innen industrien, noe som igjen medfører økt ordreinngang og ordrereserve. Basert på Nordics store salgsaktivitet ved inngangen til 2010, forventer selskapet en sterk omsetningsøkning i løpet av året. Den primære driveren av veksten vil forbli PC tilbehør segmentet, etter hvert som leverandører faser ut eldre trådløse produkter og erstatter disse med nytt utstyr basert på Nordics 2,4 GHz teknologi. I tillegg forventes nye produkter lansert i andre forretningssegmenter i økende grad å bidra til omsetningsveksten i For å opprettholde Nordics teknologiske ledelse innen kortholds lavenergi trådløs teknologi, samt å støtte kunder i en periode med rask vekst, sikter selskapet å øke bemanningen i løpet av 2010 med ca 20% fordelt på forskning og utvikling, salg og produksjon. Innen utgangen av 2010, forventer selskapet at 2,4 GHz trådløs løsning vil være den dominante teknologien i PC tilleggsutstyrsmarkedet, og konverteringen fra eldre 27 MHz løsningen vil ha en avtagende effekt på omsetningsøkningen. Selskapet forventer for at omsetningsøkningen vil være drevet av nye områder hvor trådløs teknologi erstatter ledninger. Disse nye markedene inkluderer: PC tilbehør: Erstatte tastatur/mus med ledning i PC leveranser Sports /Helse monitorer: Nytt helseutstyr og fjernovervåking av pasienter Audio / Media utstyr: Mediasenter fjernkontroller, lydoverføringsutstyr Spillkontrollere: Kontrollere for nye interaktive spill/ spillkonsoll Andre komponenter: RFID, fjernkontroll leker, nærhets sensorer, klokke applikasjoner På noe lengre sikt forventes Bluetooth Low Energy standarden (BLE) å skape nye muligheter for produktinnovasjon og ytterligere omsetningsvekst. BLE er den første åpne standarden for lavenergi, kortholds radiokommunikasjon mellom enheter. På grunn av den forventede integrasjonen av Bluetooth Low Energy modus i Bluetooth radiobrikken som sitter i de fleste mobile håndsett, forventes BLE å åpne mobile håndsett for tilknytning til lavenergi sensorer og monitorer. Nordic Semiconductor har tatt en aktiv rolle i utviklingen av the Bluetooth Low Energy standard innen the Bluetooth SIG, og forventer å være først på markedet med single mode BLE chipsets basert på Nordics eksisterende 2.4 GHz plattform. Oppsummert går Nordic Semiconductor inn i 2010 med meget god salgsaktivitet. Både på kort og lang sikt er selskapet godt posisjonert for solid vekst basert på selskapets ledende egenutviklede teknologi, svært kompetente forsknings og utviklingsavdeling og utstrakte erfaring, i et marked med generelt meget positive prognoser de nærmeste årene. 5

6 Sammendratt delårsregnskap pr 31. desember 2009 Konsernets resultatregnskap 4. kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Året 2008 Driftsinntekter Driftsinntekter 113,3 68,9 405,3 319,3 319,3 Materialkost 54,4 33,0 179,9 151,2 151,2 Direkte prosjektkostnader 1,0 0,4 5,6 0,3 0,3 Dekningsbidrag 57,9 36,3 219,8 167,8 167,8 Andre driftskostnader 22,0 26,9 87,4 89,2 89,2 Forskning og utvikling 12,4 12,2 43,8 43,4 43,4 Driftsresultat før avskrivninger 23,5 2,8 88,6 35,2 35,2 Avskrivninger 4,4 3,6 16,3 14,1 14,1 Driftsresultat 19,1 6,4 72,3 21,1 21,1 Netto finansposter 0,0 23,6 13,4 35,0 35,0 Resultat før skattekostnad 19,1 17,2 58,9 56,1 56,1 Skattekostnad 5,2 4,4 16,3 15,3 15,3 Resultat etter skattekostnad 13,9 12,8 42,6 40,8 40,8 Resultat pr. aksje 0,41 0,38 1,26 1,18 1,18 Utvannet resultat pr. aksje 0,41 0,38 1,26 1,18 1,18 Oppstilling av totalresultat 4. kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Året 2008 Resultat etter skattekostnad 13,9 12,8 42,6 40,8 40,8 Omregningsdifferanser 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 Totalresultat for perioden 14,0 12,7 42,9 40,7 40,7 6

7 Konsernbalanse Beløp i MNOK (urevidert) Immaterielle eiendeler 34,1 34,3 28,7 Varige driftsmidler 11,9 13,3 16,3 Anleggsmidler 46,0 47,6 45,0 Varebeholdning 51,9 35,9 58,0 Kundefordringer 69,5 103,5 59,2 Andre kortsiktige fordringer 9,6 10,1 18,1 Betalingsmidler 176,7 141,3 135,3 Omløpsmidler 307,7 290,8 270,6 EIENDELER 353,7 338,4 315,6 Egenkapital 242,1 228,1 237,3 Langsiktig gjeld 13,4 18,6 16,9 Betalbar skatt 22,1 28,3 17,2 Annen kortsiktig gjeld 76,1 63,4 44,2 EGENKAPITAL OG GJELD 353,7 338,4 315,6 Endringer i konsolidert egenkapital Beløp i MNOK (urevidert) Aksjekapital Overkursfond Omregningsreserve Annen opptjent Sum egenkapital Egenkapital pr ,8 83,7 0,0 k 128,7 it l 214,2 Totalresultat for perioden 0,1 40,8 40,7 Kjøp av egne aksjer 17,6 17,6 Egenkapital pr ,8 83,7 0,1 151,9 237,3 Utbetaling av utbytte til aksjonær 33,7 33,7 Totalresultat for perioden 0,3 42,6 42,9 Kjøp av egne aksjer 2,9 2,9 Amortisering av egne aksjer 0,1 0,1 Korrigert utøvelse av aksjeopsjoner ansatte 1,4 1,4 Egenkapital pr ,7 82,3 0,2 157,9 242,1 7

8 Konsernets sammendratte kontantstrømoppstilling 4. kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Resultat før skatt 19,1 17,2 58,9 56,1 Periodens betalte skatt 17,2 0,0 17,2 0,0 Ordinære avskrivninger 4,4 3,6 16,3 14,1 Endring i varebeholdning, kundefordringer, leverandørgjeld og annen arbeidskapital 31,2 0,4 24,2 4,9 Andre justeringer fra driftsrelaterte poster 0,6 2,5 1,0 5,3 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 38,1 23,7 83,2 70,6 Kjøp av varige driftsmidler 0,2 0,4 2,2 3,7 Salg av varige driftsmidler 0,0 0,0 12,0 0,0 Balanseførte immaterielle eiendeler 2,6 2,3 15,1 22,3 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 2,8 2,7 5,3 26,0 Utbetalt utbytte til aksjonærer 0,0 0,0 33,7 0,0 Endring egne aksjer 0,0 4,8 2,9 17,6 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0,0 4,8 36,6 17,6 Effekt av valutakursendringer 0,1 0,0 0,1 0,1 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter 35,4 16,2 41,4 26,9 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 141,3 119,1 135,3 108,4 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved 176,7 135,3 176,7 135,3 8

9 Noter til det konsoliderte delårsregnskapet 2009 Note 1: Innledning Konsernregnskapet pr 31. desember 2009 ble godkjent for publisering av styret 10. februar Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også Morselskapets funksjonelle valuta. Konsernet er notert på Oslo Børs og er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Otto Nielsens vei 12, 7052 Trondheim, Norge. Nordic Semiconductor ASA utvikler og selger integrerte kretser og relaterte løsninger for kortholds trådløs kommunikasjon. Selskapet spesialiserer seg i ultra low power (ULP) komponenter, basert på sin egeneide 2,4 GHz RF teknologi. Note 2: Bekreftelse av finansielt rammeverk Konsernregnskapet omfatter Nordic Semiconductor ASA og dets datterselskap og er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet for 2009 omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Note 3: Viktige regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene for 2008 er beskrevet i konsernregnskapet for Konsernregnskapet for 2008 ble utarbeidet i samsvar med EU godkjente IFRS`er og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler, og som skulle anvendes per Note 4: Estimater Utarbeidelse av delårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i delårsregnskapet for 2009, er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Note 5: Sesongvariasjoner Nordic Semiconductors driftsinntekter er påvirket av sesongvariasjoner i kundenes etterspørsel etter elektroniske produkter som integrerer Nordics komponenter. Denne faktoren gjør generelt sett leveransene til distribusjonen i 3. kvartal høyere som en forbredelse til årets julesalg. Note 6: Segmentinformasjon Detaljert segment informasjon er inkludert på side 3 av dette dokumentet. Segment er rapportert i henhold til IFRS 8. Segmentinndelingen er ikke endret som følge av overgangen fra IAS 14 til IFRS 8, da det er slik resultatet blir rapportert til ledelsen. Konsernet har kun 9

10 ett forretningsområde, som er trådløse komponenter. Foretaket deler inn omsetningen i produktområder ut fra Konsernets kunders sluttprodukter: PC tilbehør, Spillkontrollere, Intelligent sportsutstyr, Audio utstyr, Andre komponenter, Industrielle applikasjoner og Konsulenttjenester. Note 7: Finansielle poster konsern Konsoliderte finansielle poster består av renteinntekter på kontantbeholdning og netto utenlandsk valuta gevinst/tap på balanseverdier holdt i utenlandsk valuta (hovedsakelig USD). 4. kvartal Beløp i MNOK (urevidert) Året 2008 Netto renter 0,5 2,3 3,7 6,8 6,8 Netto agio (disagio) 0,5 21,3 17,1 28,2 28,2 Netto andre finansinntekter ( kostnader) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster 0,0 23,6 13,4 35,0 35,0 Note 8: Nærstående parter Styremedlem Anne Cecilie Fagerlie er General Manager for konsulentselskapet Avanade Norden. Avanade er valgt av Nordic Semiconductor som leverandør av og ansvarlig for selskapets ERP og CRM datasystem. Anne Cecilie Fagerlie har ikke tatt del i forbredende sakspapirer, diskusjoner eller beslutninger som Nordic Semiconductors styre og ledelse har hatt på dette området. Note 9: Risikostyring En beskrivelse av risikofaktorer finnes i Note 22 i Nordic Semiconductors årsrapport for Selskapet forventer ikke vesentlig endringer i risikoprofilen gjennom de kommende tre månedene. Note 10: Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntruffet forhold etter fjerde kvartals utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap. 10

Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009 Driftsinntekter på 133,0 MNOK Driftsresultat på 28,5 MNOK (21% driftsmargin) Ordreinngang på 161 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 20,7 MNOK Beholdning

Detaljer

Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010

Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010 Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på 29,5 MUSD Driftsresultat på 8,2 MUSD (28% driftsmargin) Ordreinngang på 67 MUSD Ordrereserve på 71 MUSD Resultat pr aksje på 0,15 USD For ytteligere

Detaljer

Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009 Driftsinntekter på 87,5 MNOK Rekordhøyt driftsresultat på 20,2 MNOK (23% driftsmargin) Sterk ordreinngang på 118 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2008

Delårsrapport. 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2008 Rekordkvartal med driftsinntekter på 103,0 MNOK, en økning på 29% mot 3. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 27,9 MNOK (37%)

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Q4 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q4 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q4 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

3. kvartal 2015 Gyldendal ASA

3. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 3. kvartal 215 3. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 3. kvartal Per 3. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 6, 563,1 7 % 1 41,3 1 313, 7 % EBITDA

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer