I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse"

Transkript

1 DOPINGLISTEN 2015 Gjeldende fra 1. januar I samsvar med artikkel i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som spesifiserte substanser unntatt stoffer i dopinggruppene S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, og de forbudte metoder M1, M2 og M3. I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under. Forbudte stoffer S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase) S1. Anabole stoffer S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika S3. Beta-2 agonister S4. Hormon- og metabolske modulatorer S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler Forbudte metoder M1. Manipulering av blod og blodkomponenter M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon M3. Gendoping II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse I tillegg til kategoriene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse: S6. Stimulerende midler S7. Narkotiske stoffer S8. Cannabis (cannabinoider) S9. Glukokortikoider III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter P1. Alkohol P2. Betablokkere

2 S0. IKKE GODKJENTE STOFFER (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase) Denne gruppen skal favne misbruk av stoffer i prestasjonsfremmende øyemed som ikke inngår i noen av de andre gruppene (S1-S9), og som ikke er godkjent av legemiddelmyndigheter i noe land for markedsføring og salg til terapeutisk bruk på mennesker. Dette vil i praksis inkludere stoffer som er i en eksperimentell/utprøvende fase (preklinisk eller klinisk utprøvingsfase) som ledd i utvikling av nye legemidler, men kan også favne stoffer der slik utprøving avbrytes underveis av ulike årsaker. I tillegg inkluderes designer -legemidler (spesielt laget for bruk i dopingøyemed for å hindre deteksjon ved bruk) og legemidler godkjent kun til veterinærmedisinsk bruk. Disse stoffene vil være forbudt både i og utenfor konkurranse.

3 S1. ANABOLE STOFFER Alle stoffene under punkt 1 og 2 er forbudt både i og utenfor konkurranse. 1. Anabole androgene steroider (AAS) a) Eksogene* anabole androgene steroider inkluderer: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol) 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion) bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol) bolasteron boldenon boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion) danazol ([1,2]oxazolo[4,5 :2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol) dehydroklormetyltestosteron (4 -chloro-17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on) desoksimetyltestosteron (17α-metyl-5α-androst-2-en-17β-ol) drostanolon etylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol) fluoksimesteron formebolon furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3,4 :2,3]-5α-androstan-17β-ol) gestrinon 4-hydroksytestosteron (4,17β-dihydroksyandrost-4-en-3-on) kalusteron klostebol kvinbolon mestanolon mesterolon metandienon (17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on) metandriol metasteron (17β-hydroksy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-on) metenolon metribolon (metyltrienolon,17β-hydroksy-17α-metylestra-4,9,11-trien-3-on) metyldienolon (17β-hydroksy-17α-metylestra-4,9-dien-3-on) metylnortestosteron (17β-hydroksy-17α-metylestr-4-en-3-on) metyltestosteron metyl-1-testosteron (17β-hydroksy-17α-metyl-5α-androst-1-en-3-on) miboleron nandrolon 19-norandrostenedion (estr-4-en-3,17-dion)

4 norboleton noretandrolon norklostebol oksabolon oksandrolon oksymesteron oksymetolon prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1 H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstan) stanozolol stenbolon 1-testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on) tetrahydrogestrinon (17-hydroksy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on) trenbolon (17β-hydroksyestr-4,9,11-trien-3-on) og andre stoffer med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er). b) Endogene** anabole androgene steroider når de administreres eksogent (dvs. gis utenfra): androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol) androstendion (androst-4-en-3,17-dion) dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5α-androstan-3-on) prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroksyandrost-5-en-17-on) testosteron og de følgende metabolitter og isomere former, som inkluderer, men ikke begrenses av: 5α-androstan-3α,17α-diol 5α-androstan-3α,17β-diol 5α-androstan-3β,17α-diol 5α-androstan-3β,17β-diol 5β-androstan-3α,17β-diol androst-4-en-3α,17α-diol androst-4-en-3α,17β-diol androst-4-en-3β,17α-diol androst-5-en-3α,17α-diol androst-5-en-3α,17β-diol androst-5-en-3β,17α-diol 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol) 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)

5 androsteron (3β-hydroksy-5α-androstan-17-on) epi-dihydrotestosteron epitestosteron etiokolanolon 7α-hydroksy-DHEA 7β-hydroksy-DHEA 7-keto-DHEA 19-norandrosteron 19-noretiokolanolon * Uttrykket eksogene brukes for å beskrive stoffer som normalt ikke kan produseres naturlig i kroppen (kroppsfremmede stoffer). ** Uttrykket endogene brukes for å beskrive stoffer som vanligvis kan produseres naturlig i kroppen (kroppsegne stoffer). 2. Øvrige anabole stoffer inkluderer, men er ikke begrenset til: clenbuterol selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er, f. eks. andarine og ostarine) tibolon zeranol zilpaterol

6 S2. PEPTIDHORMONER, VEKSTFAKTORER OG RELATERTE SUBSTANSER Følgende stoffer, og andre substanser med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er), er forbudt. Stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse: 1. Erytropoietin (EPO)-reseptor agonister 1.1 Erytropoiesestimulerende agens (f. eks. darbepoetin (depo), erytropoietiner (EPO), EPO-Fc, EPO-mimetiske peptider (EMP; f. eks. CNTO 530 og peginesatide), og metoksypolyetylenglykol-epoetin beta (CERA) 1.2 Ikke-erytropoietiske EPO-reseptor agonister (f. eks. ARA-290, asialo EPO og karbamylert EPO) 2. Hypoksi-induserbar faktor (HIF)-stabilisatorer (f. eks. kobolt og FG-4592), og HIFaktivatorer (f. eks. argon, xenon) 3. Koriongonadotropin (CG = graviditetshormonet ) og luteiniserende hormon (LH) samt deres utløsende/frigjørende faktorer (f. eks. buserelin, gonadorelin og triptorelin), hos menn 4. Kortikotropiner og deres utløsende/frigjørende faktorer (f. eks. corticorelin) 5. Veksthormon (hgh) og dets frigjørende faktorer, som inkluderer veksthormon frigjørende hormon (GHRH) og dets analoger (f. eks. CJC-1295, sermorelin og tesamorelin), veksthormonfrigjørere ( sekretagoger ; GHS) (f. eks. ghrelin og ghrelin mimetika, anamorelin og ipamorelin) og veksthormonfrigjørende peptider (GHRPs; f. eks. alexamorelin, GHRP-6, hexarelin og pralmorelin (GHRP-2)) I tillegg er følgende vekstfaktorer forbudt: Fibroblast vekstfaktorer (FGFs), hepatocytt vekstfaktor (HGF), insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1) og dens analoger, mekano-vekstfaktorer (MGFs), platederivert vekstfaktor (PDGF), vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), og enhver annen vekstfaktor som påvirker syntese/nedbryting av muskel-, sene- eller ligamentproteiner, vaskularisering (nydannelse av blodkar), energiforbruk, regenerativ kapasitet (tilhelingskapasitet) eller som kan påvirke overganger ( switching ) mellom ulike muskelfibertyper; og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er).

7 S3. BETA-2 AGONISTER Alle beta-2 agonister, inkludert alle optiske isomere (f. eks. D- og L-isomere former av stoffene) der dette er relevant, er forbudt både i og utenfor konkurranse, unntatt inhalasjon av: - formoterol (maksimumsdose på 54 mikrogram per 24 timer) - salbutamol (maksimumsdose på 1600 mikrogram per 24 timer) - salmeterol brukt i godkjente terapianbefalinger/-doser Grenseverdi i urin Dersom laboratoriet rapporterer en konsentrasjon av formoterol større enn 40 nanogram pr. milliliter (ng/ml) eller salbutamol i en konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, vil dette ikke anses å være beregnet på terapeutisk bruk av stoffet. Verdien vil da vurderes som et mistenkelig analytisk resultat ( Adverse Analytical Finding, AAF), hvis ikke utøveren viser, ved å gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie, at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over.

8 S4. HORMON- OG METABOLSKE MODULATORER Følgende hormoner og metabolske modulatorer er forbudt både for kvinner og menn både i og utenfor konkurranse: 1. Aromatasehemmere som inkluderer, men ikke er begrenset til: aminoglutetimid anastrozol androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion) 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo) eksemestan formestan letrozol testolakton 2. Selektive østrogenreseptormodulatorer (SERMer) som inkluderer, men ikke er begrenset til: raloksifen tamoksifen toremifen 3. Andre antiøstrogene substanser som inkluderer, men ikke er begrenset til: cyklofenil fulvestrant klomifen 4. Stoffer som modifiserer myostatinfunksjon(er) inkluderer, men er ikke begrenset til: myostatininhibitorer. 5. Metabolske modulatorer: 5.1 Aktivatorer av AMP-aktivert protein kinase (AMPK) (f. eks. AICAR), og peroksisom proliferator aktivert reseptor delta (PPARδ) agonister (f. eks. GW 1516) 5.2 Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger) 5.3 Trimetazidine

9 S5. DIURETIKA (VANNDRIVENDE MIDLER) OG MASKERINGSMIDLER Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler er forbudt både i og utenfor konkurranse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende stoffer: desmopressin probenecid plasmavolumutvidere (f.eks. glycerol, samt intravenøs administrering av albumin, dekstran, hydroksyetylstivelse og mannitol) samt følgende diuretika (vanndrivende midler): acetazolamid amilorid bumetanid etakrynsyre furosemid indapamid kanrenon klortalidon metolazon spironolakton tiazider (f.eks. bendroflumetiazid, klortiazid, hydroklortiazid) triamteren vaptaner (f. eks. tolvaptan) og andre stoffer med tilsvarende kjemisk struktur eller biologisk(e) effekt(er). Unntak: Drospirenon, pamabrom, samt lokal bruk av/behandling med dorzolamid og brinzolamid er ikke forbudt Lokal administrering (bruk) av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling er ikke forbudt. Bruk av et middel (både i og utenfor konkurranse) som har en angitt grenseverdi i urin (f. eks. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) sammen med et diuretikum (vanndrivende middel) eller maskeringsmiddel, vil bli vurdert som et mistenkelig analytisk funn (Adverse Analytical Finding; AAF), hvis ikke utøver har et godkjent fritak for dette stoffet, sammen med godkjent fritak for terapeutisk bruk av diuretikum/ maskeringsmiddel.

10 S6. STIMULERENDE MIDLER Forbudt i konkurranse. Alle stimulerende midler (inkludert alle deres D- og L-isomere former hvor relevant) er forbudt, unntatt imidazol-derivater til lokal bruk (f. eks. slimhinneavsvellende nesedråper) og de stimulerende midlene som er inkludert på overvåkingslisten*. De stimulerende midlene inkluderer: a. Ikke-spesifiserte stimulerende midler adrafinil amfepramon amfetamin amfetaminil amifenazol benfluoreks benzylpiperazin bromantan fendimetrazin fenetyllin fenfluramin fenkamin fenproporeks fentermin fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)] furfenoreks klobensoreks kokain kropropamid krotetamid mefenoreks mefentermin mesokarb metamfetamin (D-) p-metylamfetamin modafinil norfenfluramin prenylamin

11 prolintan Et stimulerende middel som ikke er distinkt nevnt i denne seksjonen er et spesifisert middel. b. Spesifiserte stimulerende midler (eksempler) adrenalin (epinefrin)**** bensfetamin dimetylamfetamin efedrin*** epinefrin (adrenalin)**** etamivan etilamfetamin etilefrin famprofazon fenbutrazat fenetylamin og dets derivater fenkamfamin fenmetrazin fenprometamin heptaminol hydroksiamfetamin (parahydroksiamfetamin) isomethepten katin** katinon og dets analoger (f. eks. mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon) levmetamfetamin, meklofenoksat metylefedrin*** metylendioksiamfetamin (tenamfetamin) metylendioksimetamfetamin metylfenidat metylheksanamin (dimetylpentylamin) niketamid norfenefrin oksilofrin (metylsynefrin) oktopamin pemolin pentetrazol propylheksedrin pseudoefedrin*****

12 selegilin sibutramin stryknin tenamfetamin (metylendioksiamfetamin) tuaminoheptan og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er). Det er viktig å være klar over at noen stimulantia kan være tilgjengelig på markedet under ulike navn. * Følgende stoffer er inkludert på overvåkingslisten for 2015: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradol og synefrin. Disse er ikke forbudte stoffer, men kan bli testet for i konkurransesammenheng. ** Katin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter. *** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter. **** Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen eller i øynene) er ikke forbudt. ***** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per ml

13 S7. NARKOTISKE STOFFER Forbudt i konkurranse. Følgende narkotiske stoffer er forbudt: buprenorfin dekstromoramid diamorfin (heroin) fentanyl og dets derivater hydromorfon metadon morfin oksykodon oksymorfon pentazocin petidin Følgende stoffer i denne klassen/gruppen står på overvåkingslisten: hydrokodon, mitragynin, morfin/kodein ratio, tapentadol og tramadol dvs. at de ikke er forbudt, men kan testes for i konkurranser for å se på trender når det gjelder bruk.

14 S8. CANNABIS (CANNABINOIDER) Forbudt i konkurranse. Naturlig (dvs. cannabis, hasjisj, marihuana) eller syntetisk Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabimimetika (f. eks. Spice, JWH-018, JWH-073, HU-210) er forbudt.

15 S9. GLUKOKORTIKOIDER Forbudt i konkurranse. Alle glukokortikoider er forbudt når de gis oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært. All annen bruk av glukokortikoider er tillatt. Dette gjelder glukokortikoider brukt topikalt/lokalt: Lokalbehandling for lidelse i øret, på munnslimhinnen, på huden (inkludert bruk i forbindelse med iontoforese/fonoforese), i tannkjøttet, i nesen, i øynene og perianalt (rundt anus) samt intraartikulær injeksjon (i ledd), periartikulær injeksjon (rundt ledd), peritendinøs injeksjon (rundt sener), epidural injeksjon (inn i ryggmargskanalen), intradermal injeksjon (inn i selve huden) og inhalasjon. Dette er ikke forbudt og krever ikke medisinsk fritak. Overvåkingslisten: Glukokortikoider vil bli testet for utenfor konkurranse også i P1. ALKOHOL Alkohol er forbudt kun i konkurranse innenfor de angitte idretter (se under). Påvisning skjer ved bruk av alkometer (pusteprøve) og/eller ved blodprøve. Grenseverdiene for dopingbrudd er ekvivalent til en blodalkoholkonsentrasjon på 0,1 g/liter. Sport Bueskyting Luftsport Motorsport (bil/motorsykkel) Motorsport (powerboating) Internasjonalt særforbund WA FAI FIA og FIM UIM

16 P2. BETABLOKKERE Betablokkere som er forbudt inkluderer, men er ikke begrenset til: asebutolol alprenolol atenolol betaksolol bisoprolol bunolol celiprolol esmolol karteolol karvedilol labetalol levobunolol metipranolol metoprolol nadolol oksprenolol pindolol propranolol sotalol timolol Se tabell under.

17 Forbudt kun i konkurranse i følgende idretter: Internasjonalt Sport Merknad særforbund Biljard (alle disipliner) WCBS Bueskyting WA Også forbudt utenfor konkurranse Dart Golf Bilsport Ski Skyting WDF IGF FIA FIS ISSF og IPC Skihopp og snowboard (freestyle aerials/halfpipe og snowboard halfpipe / "big air" Også forbudt utenfor konkurranse Underwater sports CMAS Se dopinglisten for detaljer rundt hvilke disipliner dette gjelder.

18 M1. MANIPULERING AV BLOD OG BLODKOMPONENTER Følgende er forbudt, både i og utenfor konkurranse: 1. Administrering eller reintroduksjon av autologt, allogent (homologt) eller heterologt blod, eller røde blodcelleprodukter av enhver opprinnelse til sirkulasjonssystemet (blodbanen) dette gjelder uansett mengde. 2. Kunstig å stimulere til økt opptak, transport eller levering av oksygen til kroppens vev, og inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av perfluoroforbindelser, efaproxiral (RSR13) og modifiserte hemoglobinprodukter (f.eks. hemoglobinbaserte blodsubstitutter, mikroenkapsulerte hemoglobinprodukter), unntatt tilførsel av oksygen. 3. Enhver form for intravaskulær (dvs i blodbanen) manipulering av blod eller blodkomponenter/-bestanddeler ved hjelp av fysiske eller kjemiske metoder.

19 M2. KJEMISK OG FYSISK MANIPULASJON Følgende er forbudt, både i og utenfor konkurranse. 1. Å manipulere med, eller forsøke å manipulere med prøver innhentet under dopingkontroll i den hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse er forbudt. Eksempler på forbudte metoder inkluderer, men er ikke begrenset til å fjerne eller bytte urinprøver, og/eller annen endring av prøven (f.eks. tilsetting av proteaser etc). 2. Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 50 milliliter per 6 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusopphold, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske undersøkelser.

20 M3. GENDOPING Følgende, med potensial til å øke idrettslig prestasjonsnivå, er forbudt, både i og utenfor konkurranse: 1. Overføring av polymerer av nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger 2. Bruk av normale eller genetisk modifiserte celler

Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under.

Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under. DOPINGLISTEN 2014 Denne norske oversettelsen er utarbeidet av Antidoping Norge. Den offisielle dopinglisten (The Prohibited List 2014) utgis av WADA og publiseres på engelsk og fransk. Denne listen er

Detaljer

Norsk oversettelse av WADAs Prohibited List 2011. Ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder.

Norsk oversettelse av WADAs Prohibited List 2011. Ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder. Dopinglista 2011 Norsk oversettelse av WADAs Prohibited List 2011. Ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder. Denne dopinglista er gjeldende fra 1. januar 2011. Alle forbudte stoffer

Detaljer

Norsk Kennel Klubs antidopingreglement

Norsk Kennel Klubs antidopingreglement Norsk Kennel Klubs antidopingreglement Gyldig fra 01.01.2014 www.nkk.no NORSK KENNEL KLUBS ANTIDOPINGREGLEMENT Vedtatt av NKKs hovedstyre 11. desember 2013, gjeldende fom 1. januar 2014 1. BAKGRUNN Doping

Detaljer

Utøverhåndbok antidoping

Utøverhåndbok antidoping Utøverhåndbok antidoping JANUAR 2008 ANTIDOPING NORGE 1 Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til Fair Play med en ren og ærlig idrett. Norsk Tippings formål er å tilby spill

Detaljer

Forbuds- og karenstidsliste gjeldende fra 1.juli 2014

Forbuds- og karenstidsliste gjeldende fra 1.juli 2014 Forbuds- og karenstidsliste gjeldende fra 1.juli 2014 Endringer fra forrige forbuds- og karenstidsliste fremkommer med rød skrift. Forbuds- og karenstidslisten er utarbeidet av administrasjonen i DNT i

Detaljer

Er doping et tema i G lf?

Er doping et tema i G lf? Er doping et tema i G lf? Golfforbundet 09765 Sarpsborg 20.november 2010 Anne Cappelen Fagsjef Det er alltid utøvers ansvar, men støttepersonell har også et ansvar.. Roller og ansvar for støttepersonell

Detaljer

Regler om medisinsk fritak fra dopinglista

Regler om medisinsk fritak fra dopinglista Regler om medisinsk fritak fra dopinglista Revidert av styret i Antidoping Norge 14.12.2009. Reglene trer i kraft fra 01.01.2010. 1 Hjemmel Disse Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov 12-22. 2 Virkeområde

Detaljer

Gendoping - det perfekte bedrag?

Gendoping - det perfekte bedrag? Gendoping - det perfekte bedrag? Overlege dr.med. Per Wiik Johansen Medisinsk sjef Antidoping Norge Publisert i Norsk Idrettsmedisin nr. 2, 2006 Sammendrag Dopingmetodene har gradvis blitt mer og mer sofistikerte,

Detaljer

Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør. einar.koren@antidoping.no.» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook.

Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør. einar.koren@antidoping.no.» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook. Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør einar.koren@antidoping.no» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook.no/antidopingnorge [ personlighet ] [personlighet] Antidoping Norge vil være

Detaljer

- For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn

- For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn - For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo, 14 ansatte Foredragsholdere, kontrollører og prosjektmedarbeidere landet

Detaljer

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi, Enhet for farmakologiske analyser Postboks

Detaljer

8 Spørsmål: Idrettsutøvere med funksjonshemming kan bruke en hvilken som helst medisin de måtte trenge.

8 Spørsmål: Idrettsutøvere med funksjonshemming kan bruke en hvilken som helst medisin de måtte trenge. Norwegian 1 Spørsmål: Jeg er helt og holdent ansvarlig for hva jeg putter i kroppen, svelger eller injiserer. Svar: Rett Alle idrettsutøvere må være føre var ved at de stiller spørsmål til hva de får eller

Detaljer

Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015. Rus- og medikamentanalyser

Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015. Rus- og medikamentanalyser Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015 Rus- og medikamentanalyser Faggruppe for klinisk farmakologi Avd. for medisinsk biokjemi Elena Kvan, overlege, spes. klinisk farmakologi Jon Norseth, avd. overlege

Detaljer

Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino. Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino. Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 2-2006 21. ÅRGANG Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis

Detaljer

Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003. Ærlig og dopingfri idrett

Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003. Ærlig og dopingfri idrett Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003 ADNs hovedvirksomhet Gjennomføre dopingkontroller Informasjon og forebyggende arbeid Forskning Internasjonalt samarbeid VERDIER Hvorfor

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aridol er indisert til påvisning av bronkial hyperreaktivitet hos personer med baseline FEV 1 på 70 % eller mer av forventet verdi.

PREPARATOMTALE. Aridol er indisert til påvisning av bronkial hyperreaktivitet hos personer med baseline FEV 1 på 70 % eller mer av forventet verdi. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Aridol inhalasjonspulver, hard kapsel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg mannitol. Avgitt dose fra hver

Detaljer

Figur 1. Strukturformel for testosteron og nandrolon (nortestosteron).

Figur 1. Strukturformel for testosteron og nandrolon (nortestosteron). Nandrolon 05.04.06 14:08 Side 2 Nandrolon et dopingmiddel med mange aspekter Idrettsutøvere fattet tidlig interesse for nandrolon som dopingmiddel på grunn av den anabole effekten som gir økt styrke og

Detaljer

D N Ts F o r b u d s - o g K a r e n s t i d s l i s t e

D N Ts F o r b u d s - o g K a r e n s t i d s l i s t e D N Ts F o r b u d s - o g K a r e n s t i d s l i s t e 2 0 0 9 U t g i v e r : D e t N o r s k e T r a v s e l s k a p Forbuds- og Karenstidsliste Forbuds- og karenstidslisten er utarbeidet av administrasjonen

Detaljer

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel 2013 Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk og sammenligning med urinprøver Elisabeth Leere Øiestad Hege Krabseth Vigdis Vindenes 1 Rapport Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk

Detaljer

Det er begrenset erfaring med bruk av Aridol hos pasienter i alderen 6-18 år, og derfor anbefales ikke Aridol til denne aldersgruppen.

Det er begrenset erfaring med bruk av Aridol hos pasienter i alderen 6-18 år, og derfor anbefales ikke Aridol til denne aldersgruppen. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Aridol inhalasjonspulver, hard kapsel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg mannitol. Avgitt dose fra

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Sunn trening og fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sinn. Dette er noe de aller fleste vet, men for mange er det vanskelig å komme skikkelig i gang.

Detaljer

Forbuds- og karenstidsliste 2011

Forbuds- og karenstidsliste 2011 Forbuds- og karenstidsliste 2011 Forbuds- og karenstidslisten er utarbeidet av administrasjonen i DNT i samarbeid med Antidopingutvalget, og NEMAC og godkjent av styret i DNT. (Jfr. DNTs dopingreglement

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Actrapid 40 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 ml, tilsvarende 400

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsvarende 2 mg ondansetron.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsvarende 2 mg ondansetron. 1. LEGEMIDLETS NAVN Ondansetron Hameln 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsvarende 2 mg ondansetron.

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2010

narkotika- og dopingstatistikk 2010 narkotika- og dopingstatistikk Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater. Faktorer som

Detaljer

Antidopingarbeidet i fortid og nåtid. Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund

Antidopingarbeidet i fortid og nåtid. Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund Antidopingarbeidet i fortid og nåtid Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund Prestasjon Et produkt av personlige anlegg Utviklingsmuligheter Miljø Krav Press En balansegang mellom belastning

Detaljer

Prop. 107 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.

Prop. 107 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m. Prop. 107 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 22. mars 2013,

Detaljer