Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under."

Transkript

1 DOPINGLISTEN 2014 Denne norske oversettelsen er utarbeidet av Antidoping Norge. Den offisielle dopinglisten (The Prohibited List 2014) utgis av WADA og publiseres på engelsk og fransk. Denne listen er gjeldende fra 1. januar I samsvar med artikkel i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som spesifiserte substanser unntatt stoffer i dopinggruppene S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, og de forbudte metoder M1, M2 og M3. I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under. Forbudte stoffer S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase) S1. Anabole stoffer S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser S3. Beta-2 agonister S4. Hormon- og metabolske modulatorer S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler Forbudte metoder M1. Manipulering av blod og blodkomponenter M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon M3. Gendoping II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse I tillegg til kategoriene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse: S6. Stimulerende midler S7. Narkotiske stoffer S8. Cannabis (cannabinoider) S9. Glukokortikoider III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter P1. Alkohol P2. Betablokkere

2 I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse Forbudte stoffer S0. IKKE GODKJENTE STOFFER (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase) Denne gruppen skal favne misbruk av stoffer i prestasjonsfremmende øyemed som ikke inngår i noen av de andre gruppene (S1-S9), og som ikke er godkjent for markedsføring og salg til terapeutisk bruk på mennesker av legemiddelmyndigheter i noe land. Dette vil i praksis inkludere stoffer som er i en eksperimentell/utprøvende fase (preklinisk eller klinisk utprøvingsfase) som ledd i utvikling av nye legemidler, men kan også favne stoffer der slik utprøving avbrytes underveis av ulike årsaker. I tillegg inkluderes designer -legemidler (spesielt laget for bruk i dopingøyemed for å hindre deteksjon ved bruk) og legemidler godkjent kun til veterinærmedisinsk bruk. Disse stoffene vil være forbudt både i og utenfor konkurranse.

3 S1. ANABOLE STOFFER Alle stoffene under punkt 1 og 2 er forbudt, stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse. 1. Anabole androgene steroider (AAS) a) Eksogene* anabole androgene steroider inkluderer: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol) 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion) bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol) bolasteron boldenon boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion) danazol ([1,2]oxazolo[4,5 :2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol) dehydroklormetyltestosteron (4 -chloro-17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on) desoksimetyltestosteron (17α-metyl-5α-androst-2-en-17β-ol) drostanolon etylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol) fluoksimesteron formebolon furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3,4 :2,3]-5α-androstan-17β-ol) gestrinon 4-hydroksytestosteron (4,17β-dihydroksyandrost-4-en-3-on) kalusteron klostebol kvinbolon mestanolon mesterolon metandienon (17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on) metandriol metasteron (17β-hydroksy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-on) metenolon metribolon (metyltrienolon,17β-hydroksy-17α-metylestra-4,9,11-trien-3-on) metyldienolon (17β-hydroksy-17α-metylestra-4,9-dien-3-on) metylnortestosteron (17β-hydroksy-17α-metylestr-4-en-3-on) metyltestosteron metyl-1-testosteron (17β-hydroksy-17α-metyl-5α-androst-1-en-3-on) miboleron nandrolon 19-norandrostenedion (estr-4-en-3,17-dion) norboleton noretandrolon norklostebol oksabolon oksandrolon oksymesteron oksymetolon prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1 H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstan) stanozolol stenbolon

4 1-testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on) tetrahydrogestrinon (17-hydroksy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on) trenbolon (17β-hydroksyestr-4,9,11-trien-3-on) og andre stoffer med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er). b) Endogene** anabole androgene steroider når de administreres eksogent (dvs. gis utenfra): androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol) androstendion (androst-4-en-3,17-dion) dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5α-androstan-3-on) prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroksyandrost-5-en-17-on) testosteron og de følgende metabolitter og isomere former, som inkluderer, men ikke begrenses av: 5α-androstan-3α,17α-diol 5α-androstan-3α,17β-diol 5α-androstan-3β,17α-diol 5α-androstan-3β,17β-diol androst-4-en-3α,17α-diol androst-4-en-3α,17β-diol androst-4-en-3β,17α-diol androst-5-en-3α,17α-diol androst-5-en-3α,17β-diol androst-5-en-3β,17α-diol 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol) 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion) epi-dihydrotestosteron epitestosterone etiokolanolon 3α-hydroksy-5α-androstan-17-on 3β-hydroksy-5α-androstan-17-on 7α-hydroksy-DHEA 7β-hydroksy-DHEA 7-keto-DHEA 19-norandrosteron 19-noretiokolanolon * Uttrykket eksogene brukes for å beskrive stoffer som normalt ikke kan produseres naturlig i kroppen. ** Uttrykket endogene brukes for å beskrive stoffer som vanligvis kan produseres naturlig i kroppen (kroppsegne stoffer). 2. Øvrige anabole stoffer inkluderer, men er ikke begrenset til: clenbuterol selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er) tibolon zeranol zilpaterol

5 S2. PEPTIDHORMONER, VEKSTFAKTORER OG RELATERTE SUBSTANSER Følgende stoffer, og andre substanser med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er), er forbudt. Stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse: 1. Erytropoiesestimulerende agens (f. eks. erytropoietin (EPO), darbepoetin (depo), hypoksi-induserbar faktor (HIF)-stabilisatorer, metoksypolyetylenglykol-epoetin beta (CERA), peginesatide (Hematide) 2. Koriongonadotropin (CG = graviditetshormonet ) og luteiniserende hormon (LH) samt deres utløsende/frigjørende faktorer, hos menn 3. Kortikotropiner og deres utløsende/frigjørende faktorer 4. Veksthormon (hgh) og dets frigjørende faktorer, og insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1). I tillegg er følgende vekstfaktorer forbudt: Fibroblast vekstfaktorer (FGFs), hepatocytt vekstfaktor (HGF), mekano-vekstfaktorer (MGFs), platederivert vekstfaktor (PDGF), vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), og enhver annen vekstfaktor som påvirker syntese/nedbryting av muskel-, sene- eller ligamentproteiner, vaskularisering (nydannelse av blodkar), energiforbruk, regenerativ kapasitet (tilhelingskapasitet) eller som kan påvirke overganger ( switching ) mellom ulike muskelfibertyper; og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er). S3. BETA-2 AGONISTER Alle beta-2 agonister, inkludert alle optiske isomere (f. eks. D- og L-isomere former av stoffene) der dette er relevant, er forbudt både i og utenfor konkurranse, unntatt inhalasjon av formoterol (maksimumsdose på 54 mikrogram per 24 timer), salbutamol (maksimumsdose på 1600 mikrogram per 24 timer) og salmeterol brukt i godkjente terapiregimer/-doser. Grenseverdi i urin Dersom laboratoriet rapporterer en konsentrasjon av formoterol større enn 40 nanogram pr. milliliter (ng/ml) eller salbutamol i en konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, vil dette ikke anses å være beregnet på terapeutisk bruk av stoffet. Verdien vil da vurderes som et mistenkelig analytisk resultat ( Adverse Analytical Finding ), hvis ikke utøveren viser, ved å gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie, at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over.

6 S4. HORMON- OG METABOLSKE MODULATORER Følgende klasser av midler er forbudt både for kvinner og menn; stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse: 1. Aromatasehemmere som inkluderer, men ikke er begrenset til: aminoglutetimid anastrozol androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion) 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo) eksemestan formestan letrozol testolakton 2. Selektive østrogenreseptormodulatorer (SERMer) som inkluderer, men ikke er begrenset til: raloksifen tamoksifen toremifen 3. Andre antiøstrogene substanser som inkluderer, men ikke er begrenset til: cyklofenil fulvestrant klomifen 4. Stoffer som modifiserer myostatinfunksjon(er) inkluderer, men er ikke begrenset til: myostatininhibitorer. 5. Metabolske modulatorer: a) Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger) b) Peroksisom Proliferator Aktivert Reseptor delta (PPARδ) agonister (f. eks. GW 1516) og PPARδ-AMP-aktivert protein kinase (AMPK)-akse agonister (f. eks. AICAR). Det er ingen legemidler i Norge som foreløpig vil omfattes av dette.

7 S5. DIURETIKA (VANNDRIVENDE MIDLER) OG ANDRE MASKERINGSMIDLER Maskeringsmidler er forbudt, både i og utenfor konkurranse. Dette inkluderer følgende stoffer: vanndrivende midler (diuretika) desmopressin plasmavolumutvidere (f.eks. glycerol samt intravenøs administrering av albumin, dekstran, hydroksyetylstivelse og mannitol) probenecid og andre stoffer med tilsvarende biologisk(e) effekt(er). Lokal administrering (bruk) av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling er ikke forbudt. Vanndrivende midler (diuretika) som er forbudt inkluderer: acetazolamid amilorid bumetanid etakrynsyre furosemid indapamid kanrenon klortalidon metolazon spironolakton tiazider (f.eks. bendroflumetiazid, klortiazid, hydroklortiazid) triamteren vaptaner (f. eks. tolvaptan) og andre stoffer med tilsvarende kjemisk struktur eller biologisk(e) effekt(er) (unntatt drospirenon, pamabrom og lokal bruk av dorzolamid og brinzolamid, som ikke er forbudt). Bruk av et middel (både i og utenfor konkurranse) som har en angitt grenseverdi i urin (f. eks. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) sammen med et diuretikum (vanndrivende middel) eller annet maskeringsmiddel, krever fritakssøknad for stoff med grenseverdi i urin sammen med godkjent søknad for terapeutisk bruk av diuretikum/annet maskeringsmiddel..

8 Forbudte metoder M1. MANIPULERING AV BLOD OG BLODKOMPONENTER Følgende er forbudt, både i og utenfor konkurranse: 1. Administrering eller reintroduksjon av autologt, allogent (homologt) eller heterologt blod, eller røde blodcelleprodukter av enhver opprinnelse til sirkulasjonssystemet (blodbanen) dette gjelder uansett mengde. 2. Kunstig å stimulere til økt opptak, transport eller levering av oksygen til kroppens vev, inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av perfluoroforbindelser, efaproxiral (RSR13) og modifiserte hemoglobinprodukter (f.eks. hemoglobinbaserte blodsubstitutter, mikroenkapsulerte hemoglobinprodukter), unntatt tilførsel av oksygen. 3. Enhver form for intravaskulær (dvs i blodbanen) manipulering av blod eller blodkomponenter/-bestanddeler ved hjelp av fysiske eller kjemiske metoder. M2. KJEMISK OG FYSISK MANIPULASJON Følgende er forbudt, både i og utenfor konkurranse. 1. Å manipulere med, eller forsøke å manipulere med prøver innhentet under dopingkontroll i den hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse er forbudt. Eksempler på forbudte metoder inkluderer, men er ikke begrenset til å fjerne eller bytte urinprøver, og/eller annen endring av prøven (f.eks. tilsetting av proteaser etc). 2. Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 50 milliliter per 6 timers periode er forbudt unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusopphold eller ved kliniske undersøkelser. M3. GENDOPING Følgende, med potensial til å øke idrettslig prestasjonsnivå, er forbudt, både i og utenfor konkurranse: 1. Overføring av polymerer av nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger 2. Bruk av normale eller genetisk modifiserte celler

9 II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse I tillegg til kategoriene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse: S6. STIMULERENDE MIDLER Forbudt i konkurranse. Alle stimulerende midler (inkludert alle deres D- og L-isomere former hvor relevant) er forbudt, unntatt imidazol-derivater til lokal bruk (f. eks. slimhinneavsvellende nesedråper) og de stimulerende midlene som er inkludert på overvåkingslisten*. De stimulerende midlene inkluderer: a. Ikke-spesifiserte stimulerende midler adrafinil amfepramon amfetamin amfetaminil amifenazol benfluoreks benzylpiperazin bromantan fendimetrazin fenetyllin fenfluramin fenkamin fenmetrazin fenproporeks fentermin fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)] furfenoreks klobensoreks kokain kropropamid krotetamid mefenoreks mefentermin mesokarb metamfetamin (D-) p-metylamfetamin modafinil norfenfluramin prenylamin prolintan Et stimulerende middel som ikke er distinkt nevnt i denne seksjonen er et spesifisert middel. b. Spesifiserte stimulerende midler (eksempler) adrenalin (epinefrin)**

10 bensfetamin dimetylamfetamin efedrin**** epinefrin (adrenalin)** etamivan etilamfetamin etilefrin famprofazon fenbutrazat fenkamfamin fenprometamin heptaminol hydroksiamfetamin (parahydroksiamfetamin) isomethepten katin** katinon og dets analoger (f. eks. mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon) levmetamfetamin, meklofenoksat metylefedrin**** metylendioksiamfetamin (tenamfetamin) metylendioksimetamfetamin metylfenidat metylheksanamin (dimetylpentylamin) niketamid norfenefrin oksilofrin (metylsynefrin) oktopamin pemolin pentetrazol propylheksedrin pseudoefedrin***** selegilin sibutramin stryknin tenamfetamin (metylendioksiamfetamin) trimetazidin tuaminoheptan og andre stoffer med liknende kjemisk struktur og liknende biologisk(e) effekt(er). Det er viktig å være klar over at noen stimulantia kan være tilgjengelig på markedet under ulike navn. * Følgende stoffer er inkludert på overvåkingslisten for 2014: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradol, pseudoefedrin (< 150 mikrogram per milliliter) og synefrin. Disse er ikke forbudte stoffer, men kan bli testet for i konkurransesammenheng. ** Katin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter. *** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter. **** Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen eller i øynene) er ikke forbudt. ***** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per ml

11 S7. NARKOTISKE STOFFER Forbudt i konkurranse. Følgende narkotiske stoffer er forbudt: buprenorfin dekstromoramid diamorfin (heroin) fentanyl og dets derivater hydromorfon metadon morfin oksykodon oksymorfon pentazocin petidin Følgende stoffer i denne klassen/gruppen står på overvåkingslisten: hydrokodon, mitragynin, morfin/kodein ratio, tapentadol og tramadol dvs. at de ikke er forbudt, men kan testes for i konkurranser. S8. CANNABIS (CANNABINOIDER) Forbudt i konkurranse. Naturlig (dvs. cannabis, hasjisj, marihuana) eller syntetisk Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabimimetika (f. eks. Spice, JWH018, JWH073, HU-210) er forbudt. S9. GLUKOKORTIKOIDER Forbudt i konkurranse. Alle glukokortikoider er forbudt når de gis oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært. All annen bruk av glukokortikoider er tillatt. Dette gjelder glukokortikoider brukt topikalt/lokalt: Lokalbehandling for lidelse i øret, på munnslimhinnen, på huden (inkludert bruk i forbindelse med iontoforese/fonoforese), i tannkjøttet, i nesen, i øynene og perianalt (rundt anus) samt intraartikulær injeksjon (i ledd), periartikulær injeksjon (rundt ledd), peritendinøs injeksjon (rundt sener), epidural injeksjon (inn i ryggmargskanalen), intradermal injeksjon (inn i selve huden) og inhalasjon. Dette er ikke forbudt og krever ikke medisinsk fritak. Overvåkingslisten: Glukokortikoider vil bli testet for utenfor konkurranse også i 2014.

12 III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter P1. ALKOHOL Alkohol er forbudt kun i konkurranse innenfor de angitte idretter (se under). Påvisning skjer ved bruk av alkometer (pusteprøve) og/eller ved blodprøve. Grenseverdiene for dopingbrudd er ekvivalent til en blodalkoholkonsentrasjon på 0,1 g/liter. SPORT INTERNASJONALT SÆRFORBUND Bueskyting WA Karate WKF Luftsport FAI Motorsport (bil/motorsykkel) FIA og FIM Motorbåtsport (powerboating) UIM P2. BETABLOKKERE Såfremt ikke annet er spesifisert er betablokkere forbudt kun i konkurranse i følgende idretter: SPORT INT.SÆRFORBUND MERKNAD Biljard (alle disipliner) WCBS Bueskyting WA Også forbudt utenfor konkurranse Dart WDF Golf IGF Motosport FIA Ski FIS Skihopp og snowboard (freestyle aerials/halfpipe og snowboard halfpipe/"big air") Skyting ISSF og IPC Også forbudt utenfor konkurranse Betablokkere som er forbudt inkluderer, men er ikke begrenset til: asebutolol alprenolol atenolol betaksolol bisoprolol bunolol celiprolol esmolol karteolol karvedilol labetalol levobunolol metipranolol metoprolol nadolol oksprenolol pindolol propranolol sotalol timolol

Norsk Kennel Klubs antidopingreglement

Norsk Kennel Klubs antidopingreglement Norsk Kennel Klubs antidopingreglement Gyldig fra 01.01.2014 www.nkk.no NORSK KENNEL KLUBS ANTIDOPINGREGLEMENT Vedtatt av NKKs hovedstyre 11. desember 2013, gjeldende fom 1. januar 2014 1. BAKGRUNN Doping

Detaljer

Utøverhåndbok antidoping

Utøverhåndbok antidoping Utøverhåndbok antidoping JANUAR 2008 ANTIDOPING NORGE 1 Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til Fair Play med en ren og ærlig idrett. Norsk Tippings formål er å tilby spill

Detaljer

Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino. Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino. Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 2-2006 21. ÅRGANG Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt

Detaljer

96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com

96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com 96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» 97 Rusfag nr. 1 2011 Av Anna-Lena Westbye Pedersen, KoRus Øst Syntetisk

Detaljer

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse.

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. DOPING Hva er doping? I dagligtale forstås doping gjerne som medikamenter eller

Detaljer

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Statens legemiddelverk (SLV) arrangerte i samarbeid med det svenske Läkemedelsverket terapiverkstedet Smertebehandling og anestesi hos hund og katt høsten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE - - NØKKELINFORMASJON FOR 2010 13,8 årsverk i administrasjonen, 85 regionalt ansatte Tilskudd fra Kulturdepartementet: 22,1 millioner kr 24 saker behandlet av

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Narkotikastatistikk 2005

Narkotikastatistikk 2005 Narkotikastatistikk 2005 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften)

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Saklig og personelt virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner

Detaljer

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 06-07-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 06-07-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Ranibizumab (Lucentis) til behandling av våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 06-07-2012 Statens legemiddelverk Brev stiles til

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Rapport IS-1132. Mat og prestasjon. Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere

Rapport IS-1132. Mat og prestasjon. Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere IS-1132 Rapport Mat og prestasjon Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere Heftets tittel: MAT OG PRESTASJON Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere Utgitt: 11/2003 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Klinisk relevante naturmiddel-legemiddel-interaksjoner blant middelaldrende kvinner i Norge

Klinisk relevante naturmiddel-legemiddel-interaksjoner blant middelaldrende kvinner i Norge Institutt for farmasi Klinisk relevante naturmiddel-legemiddel-interaksjoner blant middelaldrende kvinner i Norge - Kvinner og kreft-studien Silje Brækkan Rønning Masteroppgave i farmasi Mai 2015 II Forord

Detaljer

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING Wai Joe Chan / Zahir Hussain Shah Kull H-00 2005 1 Innhold Forord... 3 Diabetes mellitus... 4 Prevalens av diabetes mellitus i Norge... 6 Mangelfull

Detaljer

Eldre og trening. Støttepersonellets ansvar Kosthold og styrketrening Lokalisering universitetskursene. Skiskyting VM Fondsmidler Høstkongressen

Eldre og trening. Støttepersonellets ansvar Kosthold og styrketrening Lokalisering universitetskursene. Skiskyting VM Fondsmidler Høstkongressen NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 2-2004 19. ÅRGANG Eldre og trening Støttepersonellets ansvar Kosthold og styrketrening Lokalisering universitetskursene Skiskyting

Detaljer