Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under."

Transkript

1 DOPINGLISTEN 2014 Denne norske oversettelsen er utarbeidet av Antidoping Norge. Den offisielle dopinglisten (The Prohibited List 2014) utgis av WADA og publiseres på engelsk og fransk. Denne listen er gjeldende fra 1. januar I samsvar med artikkel i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som spesifiserte substanser unntatt stoffer i dopinggruppene S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, og de forbudte metoder M1, M2 og M3. I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under. Forbudte stoffer S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase) S1. Anabole stoffer S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser S3. Beta-2 agonister S4. Hormon- og metabolske modulatorer S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler Forbudte metoder M1. Manipulering av blod og blodkomponenter M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon M3. Gendoping II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse I tillegg til kategoriene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse: S6. Stimulerende midler S7. Narkotiske stoffer S8. Cannabis (cannabinoider) S9. Glukokortikoider III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter P1. Alkohol P2. Betablokkere

2 I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse Forbudte stoffer S0. IKKE GODKJENTE STOFFER (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase) Denne gruppen skal favne misbruk av stoffer i prestasjonsfremmende øyemed som ikke inngår i noen av de andre gruppene (S1-S9), og som ikke er godkjent for markedsføring og salg til terapeutisk bruk på mennesker av legemiddelmyndigheter i noe land. Dette vil i praksis inkludere stoffer som er i en eksperimentell/utprøvende fase (preklinisk eller klinisk utprøvingsfase) som ledd i utvikling av nye legemidler, men kan også favne stoffer der slik utprøving avbrytes underveis av ulike årsaker. I tillegg inkluderes designer -legemidler (spesielt laget for bruk i dopingøyemed for å hindre deteksjon ved bruk) og legemidler godkjent kun til veterinærmedisinsk bruk. Disse stoffene vil være forbudt både i og utenfor konkurranse.

3 S1. ANABOLE STOFFER Alle stoffene under punkt 1 og 2 er forbudt, stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse. 1. Anabole androgene steroider (AAS) a) Eksogene* anabole androgene steroider inkluderer: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol) 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion) bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol) bolasteron boldenon boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion) danazol ([1,2]oxazolo[4,5 :2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol) dehydroklormetyltestosteron (4 -chloro-17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on) desoksimetyltestosteron (17α-metyl-5α-androst-2-en-17β-ol) drostanolon etylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol) fluoksimesteron formebolon furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3,4 :2,3]-5α-androstan-17β-ol) gestrinon 4-hydroksytestosteron (4,17β-dihydroksyandrost-4-en-3-on) kalusteron klostebol kvinbolon mestanolon mesterolon metandienon (17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on) metandriol metasteron (17β-hydroksy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-on) metenolon metribolon (metyltrienolon,17β-hydroksy-17α-metylestra-4,9,11-trien-3-on) metyldienolon (17β-hydroksy-17α-metylestra-4,9-dien-3-on) metylnortestosteron (17β-hydroksy-17α-metylestr-4-en-3-on) metyltestosteron metyl-1-testosteron (17β-hydroksy-17α-metyl-5α-androst-1-en-3-on) miboleron nandrolon 19-norandrostenedion (estr-4-en-3,17-dion) norboleton noretandrolon norklostebol oksabolon oksandrolon oksymesteron oksymetolon prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1 H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstan) stanozolol stenbolon

4 1-testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on) tetrahydrogestrinon (17-hydroksy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on) trenbolon (17β-hydroksyestr-4,9,11-trien-3-on) og andre stoffer med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er). b) Endogene** anabole androgene steroider når de administreres eksogent (dvs. gis utenfra): androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol) androstendion (androst-4-en-3,17-dion) dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5α-androstan-3-on) prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroksyandrost-5-en-17-on) testosteron og de følgende metabolitter og isomere former, som inkluderer, men ikke begrenses av: 5α-androstan-3α,17α-diol 5α-androstan-3α,17β-diol 5α-androstan-3β,17α-diol 5α-androstan-3β,17β-diol androst-4-en-3α,17α-diol androst-4-en-3α,17β-diol androst-4-en-3β,17α-diol androst-5-en-3α,17α-diol androst-5-en-3α,17β-diol androst-5-en-3β,17α-diol 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol) 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion) epi-dihydrotestosteron epitestosterone etiokolanolon 3α-hydroksy-5α-androstan-17-on 3β-hydroksy-5α-androstan-17-on 7α-hydroksy-DHEA 7β-hydroksy-DHEA 7-keto-DHEA 19-norandrosteron 19-noretiokolanolon * Uttrykket eksogene brukes for å beskrive stoffer som normalt ikke kan produseres naturlig i kroppen. ** Uttrykket endogene brukes for å beskrive stoffer som vanligvis kan produseres naturlig i kroppen (kroppsegne stoffer). 2. Øvrige anabole stoffer inkluderer, men er ikke begrenset til: clenbuterol selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er) tibolon zeranol zilpaterol

5 S2. PEPTIDHORMONER, VEKSTFAKTORER OG RELATERTE SUBSTANSER Følgende stoffer, og andre substanser med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er), er forbudt. Stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse: 1. Erytropoiesestimulerende agens (f. eks. erytropoietin (EPO), darbepoetin (depo), hypoksi-induserbar faktor (HIF)-stabilisatorer, metoksypolyetylenglykol-epoetin beta (CERA), peginesatide (Hematide) 2. Koriongonadotropin (CG = graviditetshormonet ) og luteiniserende hormon (LH) samt deres utløsende/frigjørende faktorer, hos menn 3. Kortikotropiner og deres utløsende/frigjørende faktorer 4. Veksthormon (hgh) og dets frigjørende faktorer, og insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1). I tillegg er følgende vekstfaktorer forbudt: Fibroblast vekstfaktorer (FGFs), hepatocytt vekstfaktor (HGF), mekano-vekstfaktorer (MGFs), platederivert vekstfaktor (PDGF), vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), og enhver annen vekstfaktor som påvirker syntese/nedbryting av muskel-, sene- eller ligamentproteiner, vaskularisering (nydannelse av blodkar), energiforbruk, regenerativ kapasitet (tilhelingskapasitet) eller som kan påvirke overganger ( switching ) mellom ulike muskelfibertyper; og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er). S3. BETA-2 AGONISTER Alle beta-2 agonister, inkludert alle optiske isomere (f. eks. D- og L-isomere former av stoffene) der dette er relevant, er forbudt både i og utenfor konkurranse, unntatt inhalasjon av formoterol (maksimumsdose på 54 mikrogram per 24 timer), salbutamol (maksimumsdose på 1600 mikrogram per 24 timer) og salmeterol brukt i godkjente terapiregimer/-doser. Grenseverdi i urin Dersom laboratoriet rapporterer en konsentrasjon av formoterol større enn 40 nanogram pr. milliliter (ng/ml) eller salbutamol i en konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, vil dette ikke anses å være beregnet på terapeutisk bruk av stoffet. Verdien vil da vurderes som et mistenkelig analytisk resultat ( Adverse Analytical Finding ), hvis ikke utøveren viser, ved å gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie, at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over.

6 S4. HORMON- OG METABOLSKE MODULATORER Følgende klasser av midler er forbudt både for kvinner og menn; stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse: 1. Aromatasehemmere som inkluderer, men ikke er begrenset til: aminoglutetimid anastrozol androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion) 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo) eksemestan formestan letrozol testolakton 2. Selektive østrogenreseptormodulatorer (SERMer) som inkluderer, men ikke er begrenset til: raloksifen tamoksifen toremifen 3. Andre antiøstrogene substanser som inkluderer, men ikke er begrenset til: cyklofenil fulvestrant klomifen 4. Stoffer som modifiserer myostatinfunksjon(er) inkluderer, men er ikke begrenset til: myostatininhibitorer. 5. Metabolske modulatorer: a) Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger) b) Peroksisom Proliferator Aktivert Reseptor delta (PPARδ) agonister (f. eks. GW 1516) og PPARδ-AMP-aktivert protein kinase (AMPK)-akse agonister (f. eks. AICAR). Det er ingen legemidler i Norge som foreløpig vil omfattes av dette.

7 S5. DIURETIKA (VANNDRIVENDE MIDLER) OG ANDRE MASKERINGSMIDLER Maskeringsmidler er forbudt, både i og utenfor konkurranse. Dette inkluderer følgende stoffer: vanndrivende midler (diuretika) desmopressin plasmavolumutvidere (f.eks. glycerol samt intravenøs administrering av albumin, dekstran, hydroksyetylstivelse og mannitol) probenecid og andre stoffer med tilsvarende biologisk(e) effekt(er). Lokal administrering (bruk) av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling er ikke forbudt. Vanndrivende midler (diuretika) som er forbudt inkluderer: acetazolamid amilorid bumetanid etakrynsyre furosemid indapamid kanrenon klortalidon metolazon spironolakton tiazider (f.eks. bendroflumetiazid, klortiazid, hydroklortiazid) triamteren vaptaner (f. eks. tolvaptan) og andre stoffer med tilsvarende kjemisk struktur eller biologisk(e) effekt(er) (unntatt drospirenon, pamabrom og lokal bruk av dorzolamid og brinzolamid, som ikke er forbudt). Bruk av et middel (både i og utenfor konkurranse) som har en angitt grenseverdi i urin (f. eks. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) sammen med et diuretikum (vanndrivende middel) eller annet maskeringsmiddel, krever fritakssøknad for stoff med grenseverdi i urin sammen med godkjent søknad for terapeutisk bruk av diuretikum/annet maskeringsmiddel..

8 Forbudte metoder M1. MANIPULERING AV BLOD OG BLODKOMPONENTER Følgende er forbudt, både i og utenfor konkurranse: 1. Administrering eller reintroduksjon av autologt, allogent (homologt) eller heterologt blod, eller røde blodcelleprodukter av enhver opprinnelse til sirkulasjonssystemet (blodbanen) dette gjelder uansett mengde. 2. Kunstig å stimulere til økt opptak, transport eller levering av oksygen til kroppens vev, inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av perfluoroforbindelser, efaproxiral (RSR13) og modifiserte hemoglobinprodukter (f.eks. hemoglobinbaserte blodsubstitutter, mikroenkapsulerte hemoglobinprodukter), unntatt tilførsel av oksygen. 3. Enhver form for intravaskulær (dvs i blodbanen) manipulering av blod eller blodkomponenter/-bestanddeler ved hjelp av fysiske eller kjemiske metoder. M2. KJEMISK OG FYSISK MANIPULASJON Følgende er forbudt, både i og utenfor konkurranse. 1. Å manipulere med, eller forsøke å manipulere med prøver innhentet under dopingkontroll i den hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse er forbudt. Eksempler på forbudte metoder inkluderer, men er ikke begrenset til å fjerne eller bytte urinprøver, og/eller annen endring av prøven (f.eks. tilsetting av proteaser etc). 2. Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 50 milliliter per 6 timers periode er forbudt unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusopphold eller ved kliniske undersøkelser. M3. GENDOPING Følgende, med potensial til å øke idrettslig prestasjonsnivå, er forbudt, både i og utenfor konkurranse: 1. Overføring av polymerer av nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger 2. Bruk av normale eller genetisk modifiserte celler

9 II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse I tillegg til kategoriene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse: S6. STIMULERENDE MIDLER Forbudt i konkurranse. Alle stimulerende midler (inkludert alle deres D- og L-isomere former hvor relevant) er forbudt, unntatt imidazol-derivater til lokal bruk (f. eks. slimhinneavsvellende nesedråper) og de stimulerende midlene som er inkludert på overvåkingslisten*. De stimulerende midlene inkluderer: a. Ikke-spesifiserte stimulerende midler adrafinil amfepramon amfetamin amfetaminil amifenazol benfluoreks benzylpiperazin bromantan fendimetrazin fenetyllin fenfluramin fenkamin fenmetrazin fenproporeks fentermin fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)] furfenoreks klobensoreks kokain kropropamid krotetamid mefenoreks mefentermin mesokarb metamfetamin (D-) p-metylamfetamin modafinil norfenfluramin prenylamin prolintan Et stimulerende middel som ikke er distinkt nevnt i denne seksjonen er et spesifisert middel. b. Spesifiserte stimulerende midler (eksempler) adrenalin (epinefrin)**

10 bensfetamin dimetylamfetamin efedrin**** epinefrin (adrenalin)** etamivan etilamfetamin etilefrin famprofazon fenbutrazat fenkamfamin fenprometamin heptaminol hydroksiamfetamin (parahydroksiamfetamin) isomethepten katin** katinon og dets analoger (f. eks. mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon) levmetamfetamin, meklofenoksat metylefedrin**** metylendioksiamfetamin (tenamfetamin) metylendioksimetamfetamin metylfenidat metylheksanamin (dimetylpentylamin) niketamid norfenefrin oksilofrin (metylsynefrin) oktopamin pemolin pentetrazol propylheksedrin pseudoefedrin***** selegilin sibutramin stryknin tenamfetamin (metylendioksiamfetamin) trimetazidin tuaminoheptan og andre stoffer med liknende kjemisk struktur og liknende biologisk(e) effekt(er). Det er viktig å være klar over at noen stimulantia kan være tilgjengelig på markedet under ulike navn. * Følgende stoffer er inkludert på overvåkingslisten for 2014: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradol, pseudoefedrin (< 150 mikrogram per milliliter) og synefrin. Disse er ikke forbudte stoffer, men kan bli testet for i konkurransesammenheng. ** Katin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter. *** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter. **** Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen eller i øynene) er ikke forbudt. ***** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per ml

11 S7. NARKOTISKE STOFFER Forbudt i konkurranse. Følgende narkotiske stoffer er forbudt: buprenorfin dekstromoramid diamorfin (heroin) fentanyl og dets derivater hydromorfon metadon morfin oksykodon oksymorfon pentazocin petidin Følgende stoffer i denne klassen/gruppen står på overvåkingslisten: hydrokodon, mitragynin, morfin/kodein ratio, tapentadol og tramadol dvs. at de ikke er forbudt, men kan testes for i konkurranser. S8. CANNABIS (CANNABINOIDER) Forbudt i konkurranse. Naturlig (dvs. cannabis, hasjisj, marihuana) eller syntetisk Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabimimetika (f. eks. Spice, JWH018, JWH073, HU-210) er forbudt. S9. GLUKOKORTIKOIDER Forbudt i konkurranse. Alle glukokortikoider er forbudt når de gis oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært. All annen bruk av glukokortikoider er tillatt. Dette gjelder glukokortikoider brukt topikalt/lokalt: Lokalbehandling for lidelse i øret, på munnslimhinnen, på huden (inkludert bruk i forbindelse med iontoforese/fonoforese), i tannkjøttet, i nesen, i øynene og perianalt (rundt anus) samt intraartikulær injeksjon (i ledd), periartikulær injeksjon (rundt ledd), peritendinøs injeksjon (rundt sener), epidural injeksjon (inn i ryggmargskanalen), intradermal injeksjon (inn i selve huden) og inhalasjon. Dette er ikke forbudt og krever ikke medisinsk fritak. Overvåkingslisten: Glukokortikoider vil bli testet for utenfor konkurranse også i 2014.

12 III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter P1. ALKOHOL Alkohol er forbudt kun i konkurranse innenfor de angitte idretter (se under). Påvisning skjer ved bruk av alkometer (pusteprøve) og/eller ved blodprøve. Grenseverdiene for dopingbrudd er ekvivalent til en blodalkoholkonsentrasjon på 0,1 g/liter. SPORT INTERNASJONALT SÆRFORBUND Bueskyting WA Karate WKF Luftsport FAI Motorsport (bil/motorsykkel) FIA og FIM Motorbåtsport (powerboating) UIM P2. BETABLOKKERE Såfremt ikke annet er spesifisert er betablokkere forbudt kun i konkurranse i følgende idretter: SPORT INT.SÆRFORBUND MERKNAD Biljard (alle disipliner) WCBS Bueskyting WA Også forbudt utenfor konkurranse Dart WDF Golf IGF Motosport FIA Ski FIS Skihopp og snowboard (freestyle aerials/halfpipe og snowboard halfpipe/"big air") Skyting ISSF og IPC Også forbudt utenfor konkurranse Betablokkere som er forbudt inkluderer, men er ikke begrenset til: asebutolol alprenolol atenolol betaksolol bisoprolol bunolol celiprolol esmolol karteolol karvedilol labetalol levobunolol metipranolol metoprolol nadolol oksprenolol pindolol propranolol sotalol timolol

DOPINGLISTA 2012. Denne dopinglista trer i kraft fra 1. januar 2012. DOPINGLISTA 2012 gjeldende fra 1. januar 2012

DOPINGLISTA 2012. Denne dopinglista trer i kraft fra 1. januar 2012. DOPINGLISTA 2012 gjeldende fra 1. januar 2012 DOPINGLISTA 2012 Denne norske oversettelsen er utarbeidet av Antidoping Norge. Den offisielle dopinglista (The Prohibited List 2012) utgis av WADA og publiseres på engelsk og fransk. Denne dopinglista

Detaljer

I tillegg til kategoriene S1-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse:

I tillegg til kategoriene S1-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse: Dopinglista, gjeldende fra 1. januar 2010 Alle forbudte stoffer skal betraktes som spesifiserte substanser unntatt stoffer i dopinggruppene S1, S2.1-S2.5, S4.4 og S6.a, og de forbudte metoder M1, M2 og

Detaljer

I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse

I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse DOPINGLISTEN 2015 Gjeldende fra 1. januar 2015. I samsvar med artikkel 4.2.2 i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som spesifiserte substanser unntatt stoffer i dopinggruppene S1,

Detaljer

Norsk oversettelse Dopinglisten som gjelder fra 01.01.2016 Oslo 26.11.2015. I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse

Norsk oversettelse Dopinglisten som gjelder fra 01.01.2016 Oslo 26.11.2015. I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse DOPINGLISTEN 2016 Gjeldende fra 1. januar 2016. I samsvar med artikkel 4.2.2 i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som spesifiserte substanser unntatt stoffer i dopinggruppene S1,

Detaljer

Norsk oversettelse av WADAs Prohibited List 2011. Ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder.

Norsk oversettelse av WADAs Prohibited List 2011. Ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder. Dopinglista 2011 Norsk oversettelse av WADAs Prohibited List 2011. Ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder. Denne dopinglista er gjeldende fra 1. januar 2011. Alle forbudte stoffer

Detaljer

Er doping et tema i G lf?

Er doping et tema i G lf? Er doping et tema i G lf? Golfforbundet 09765 Sarpsborg 20.november 2010 Anne Cappelen Fagsjef Det er alltid utøvers ansvar, men støttepersonell har også et ansvar.. Roller og ansvar for støttepersonell

Detaljer

- For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn

- For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn - For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo, 14 ansatte Foredragsholdere, kontrollører og prosjektmedarbeidere landet

Detaljer

Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør. einar.koren@antidoping.no.» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook.

Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør. einar.koren@antidoping.no.» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook. Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør einar.koren@antidoping.no» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook.no/antidopingnorge [ personlighet ] [personlighet] Antidoping Norge vil være

Detaljer

Gamle prøver nye muligheter

Gamle prøver nye muligheter Gamle prøver nye muligheter Kromatografi i hverdagen Spesialkurs NITO Oslo, 4.2.2015 Peter Hemmersbach Oslo universitetssykehus og Farmasøytisk institutt Universitetet i Oslo 1 3 Dilemmaet for antidopingarbeidet

Detaljer

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no Antidoping Norge 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo Avd. for toppidrett

Detaljer

Utøverhåndbok antidoping

Utøverhåndbok antidoping Utøverhåndbok antidoping JANUAR 2008 ANTIDOPING NORGE 1 Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til Fair Play med en ren og ærlig idrett. Norsk Tippings formål er å tilby spill

Detaljer

Er laboratorieanalyserne sikre?

Er laboratorieanalyserne sikre? HORMONLABORATORIET - AKER UNIVERSITETSSYKEHUS - OSLO Er laboratorieanalyserne sikre? Forskerseminar om dopingforskning Odense, 13.1.2005 Peter Hemmersbach Hormonlaboratoriet Aker universitetssykehus og

Detaljer

Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003. Ærlig og dopingfri idrett

Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003. Ærlig og dopingfri idrett Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003 ADNs hovedvirksomhet Gjennomføre dopingkontroller Informasjon og forebyggende arbeid Forskning Internasjonalt samarbeid VERDIER Hvorfor

Detaljer

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten 1 Hjemmel Disse Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov 12-2 punkt 4. 2 Virkeområde 1) I henhold til dopingbestemmelsene skal enhver utøver som er medlem av et

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3. Lena Aronsen Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.juni 2015 2 Testing av biologisk materiale??? Laboratorieprøver

Detaljer

Doping fremmende eller hemmende?

Doping fremmende eller hemmende? Doping fremmende eller hemmende? Kilder Medisinske opplysninger i denne forelesningen baserer seg på en presentasjon av overlege Egil Haug ved Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus og overlege Thord

Detaljer

8 Spørsmål: Idrettsutøvere med funksjonshemming kan bruke en hvilken som helst medisin de måtte trenge.

8 Spørsmål: Idrettsutøvere med funksjonshemming kan bruke en hvilken som helst medisin de måtte trenge. Norwegian 1 Spørsmål: Jeg er helt og holdent ansvarlig for hva jeg putter i kroppen, svelger eller injiserer. Svar: Rett Alle idrettsutøvere må være føre var ved at de stiller spørsmål til hva de får eller

Detaljer

HÅNDBOK Anabole-androgene steroider

HÅNDBOK Anabole-androgene steroider HÅNDBOK Anabole-androgene steroider Nasjonal kompetansetjeneste TSB Denne håndboken er skrevet for å gi kunnskap og veiledning i behandling av AAS-brukere. FORORD Norge har lang og stolt tradisjon for

Detaljer

Regler om medisinsk fritak fra dopinglista

Regler om medisinsk fritak fra dopinglista Regler om medisinsk fritak fra dopinglista Revidert av styret i Antidoping Norge 14.12.2009. Reglene trer i kraft fra 01.01.2010. 1 Hjemmel Disse Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov 12-22. 2 Virkeområde

Detaljer

Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder

Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder Antidoping Norge Sted, Bergen den 08.11.13. Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder jan@rentidrettslag.no DM xxxxxxx Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor

Detaljer

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer

Efedrin. Laget av Cato Nygaard og Øyvind Enger

Efedrin. Laget av Cato Nygaard og Øyvind Enger Efedrin Laget av Cato Nygaard og Øyvind Enger 1 Innholdsliste: Innledning s.3 Struktur s.3 Historie s.3 Fremstilling s.4 Hvordan virker efedrin? s.6 Bivirkninger? s.6 Bruk: s.7 Konklusjon s.7 Kilder s.8

Detaljer

Trening skal være sunt og helsefremmende. Si nei til doping.

Trening skal være sunt og helsefremmende. Si nei til doping. Trening skal være sunt og helsefremmende. Si nei til doping. ÆRLIG TALT 1 brosjyre-a5.indd 1 18.03.14 09:57 2 Du vil ta grep som gir deg styrke Med doping risikerer du å miste kontrollen ÆRLIG TALT brosjyre-a5.indd

Detaljer

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Hvordan teste nedsatt leverfunksjon? Leverenzymer (ALAT, ASAT, -GT, ALP)?

Detaljer

Rusmiddelanalyser i Norge

Rusmiddelanalyser i Norge Rusmiddelanalyser i Norge 1 Analyse av etanol i serum tilbys av 42 laboratorier i Norge. 24 laboratorier tilbyr rusmiddeltesting utover etanol. Det er store variasjoner i hvilke analyser som tilbys ved

Detaljer

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi, Enhet for farmakologiske analyser Postboks

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

Doping som samfunnsproblem

Doping som samfunnsproblem Doping som samfunnsproblem 13. mars 2015 Therese S. Torgersen prosjektmedarbeider post@antidoping.no [ personlighet ] Antidoping Norge vil være en uavhengig, Antidoping Norge kunnskapsrik og vil være

Detaljer

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse.

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. DOPING Hva er doping? I dagligtale forstås doping gjerne som medikamenter eller

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: Virkestoff(er): Buserelinacetat

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 INNHOLD: Hormonlaboratoriet 40 år Analysenytt Nytt referanseområde for fritt T 3 Nytt referanseområde for DHEA-SO 4 Ny metode for IGF bindeprotein 3 (IGFBP-3) i serum

Detaljer

Nye psykoaktive stoffer. Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS

Nye psykoaktive stoffer. Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS Nye psykoaktive stoffer Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS Hva er «Nye psykoaktive stoffer»? «Nye» rusmidler som ikke er kontrollert av internasjonale avtaler, men sammenlignbare effekter med stoffer som

Detaljer

Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte. Reseptorbegrepet; definisjon

Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte. Reseptorbegrepet; definisjon Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Læren om legemidlenes biokjemiske og fysiologiske effekter og deres virkningsmekanismer! Ueland, P.M! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Tore Haslemo cand.pharm. PhD Kromatografi i hverdagen, 03.02.2015 Kasus Kvinnelig lege, 40 år, avga jevnlige urinprøver på grunn av tidligere rusmiddelbruk. Etter

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Når dosen er for høy eller preparatet er feil Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Uriktig legemiddelbruk hvor galt kan det gå? Sykehusinnleggelser Norsk pasientregister Dødsfall - Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Antidopingarbeidet i fortid og nåtid. Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund

Antidopingarbeidet i fortid og nåtid. Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund Antidopingarbeidet i fortid og nåtid Inggard Lereim Prof. Dr. med. Sjeflege Norges skiforbund Prestasjon Et produkt av personlige anlegg Utviklingsmuligheter Miljø Krav Press En balansegang mellom belastning

Detaljer

Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015

Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015 Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015 Lov- og organisasjonsseminaret 25.10.2014 Niels R. Kiær Prosessen Tre «høringsrunder» der berørte parter har gitt innspill Ikke en lovgivningsprosess som ved

Detaljer

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Spørsmål om rusmiddeltesting? Ring: 917 06 522 (Vakthavende klinisk farmakolog

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring

Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring Vigdis Vindenes, avdelingsdirektør, PhD, overlege Avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling

Detaljer

Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF. av 22. september 2003

Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF. av 22. september 2003 Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF 2007/EØS/16/25 av 22. september 2003 om endring av rådsdirektiv 96/22/EF om forbud mot bruk av visse

Detaljer

Bakgrunn for endringer i karenstider for glukokortikoider (kortison)

Bakgrunn for endringer i karenstider for glukokortikoider (kortison) Antidopingutvalget Birgit Ranheim (leder), Marit Nesje (sekretær). Roar Solheim (medlem), Terje Pedersen (medlem) Hestepraktiserende Veterinærers forening Lars Moen (leder), Anne Wangen (styremedlem).

Detaljer

Bruk av legemidlet i nedenfor nevnte tilfeller skal kun være i overensstemmelse med nytte/risikovurderingen som foretas av den ansvarlige veterinæren.

Bruk av legemidlet i nedenfor nevnte tilfeller skal kun være i overensstemmelse med nytte/risikovurderingen som foretas av den ansvarlige veterinæren. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Bupaq vet 0,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Buprenorfin (som hydroklorid) 0,3 mg Hjelpestoffer:

Detaljer

Legemiddelavhengighet hos eldre

Legemiddelavhengighet hos eldre Legemiddelavhengighet hos eldre LARkonferansen 17. september 2014 Kl 13 45 til 14 15 Overlege dr. med. Jon Johnsen Klinikk for rus og psykiatri, Blakstad, Vestre Viken HF jon.johnsen@vestreviken.no Agenda

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

Steroider virkningsmekanisme 19.11.2015. Anabolics 10th Edition Softcover William Llewellyn's ANABOLICS) Hva er anabole-androgen steroider (AAS)?

Steroider virkningsmekanisme 19.11.2015. Anabolics 10th Edition Softcover William Llewellyn's ANABOLICS) Hva er anabole-androgen steroider (AAS)? Anabolics 10th Edition Softcover William Llewellyn's ANABOLICS) Bivirkninger av anabole steroider (AAS) i doping Avdelingssjef Trond Oskar Aamo, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Doping som ungdoms- og samfunnsproblem

Doping som ungdoms- og samfunnsproblem Stiftelsen Antidoping Norge Doping som ungdoms- og samfunnsproblem Telemark fylkeskommune 23. januar 2014 Einar Koren, folkehelserådgiver Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Opprettet i 2003 av

Detaljer

Antidoping Norge. - sammen for en ren idrett

Antidoping Norge. - sammen for en ren idrett Antidoping Norge - sammen for en ren idrett 1 Forord 3 Forord Sammen for en ren idrett Sammen for en ren idrett Organisering og økonomi Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse Informasjon og forebygging

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

Trender og Legal highs. Legal = safe?? Disponering

Trender og Legal highs. Legal = safe?? Disponering Trender og Legal highs Legal = safe?? Skien 19.april 2012 Anna-Lena Westbye Pedersen KoRus-Øst Disponering Kort om trender Hva er legal highs? Ulike grupper av stoffer Distribusjon Hvem er brukerne? Utfordringer

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. NovoRapid Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle insulin aspart

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. NovoRapid Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle insulin aspart Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren NovoRapid Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle insulin aspart Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Naturlige og syntetiske cannabisprodukter. Silja Skogstad Tuv Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Naturlige og syntetiske cannabisprodukter. Silja Skogstad Tuv Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Nasjonalt Folkehelseinstitutt Naturlige og syntetiske cannabisprodukter Silja Skogstad Tuv Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Nasjonalt Folkehelseinstitutt Disposisjon Testmedier og påvisningstider Generelt om valg av

Detaljer

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin.

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Minirin 0,1 mg/ml nesedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. For fullstendig

Detaljer

Liliana Bachs MD PhD Avd. dir fortolkningsavdeling, divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet

Liliana Bachs MD PhD Avd. dir fortolkningsavdeling, divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet * Liliana Bachs MD PhD Avd. dir fortolkningsavdeling, divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet Opioider for superspesialister: hvordan komme seg unna Generelt om reseptorer og deres viktigste

Detaljer

Narkotikaforbrytelser og doping. Narkotikabekjempelse. Sentrale rettskilder (utover lovteksten)

Narkotikaforbrytelser og doping. Narkotikabekjempelse. Sentrale rettskilder (utover lovteksten) Narkotikaforbrytelser og doping Narkotikabekjempelse Prioritert område for politi og påtalemyndighet Egenproduserte saker Antall anmeldelser skal opp Hvorfor? Generell narkotikabekjempelse Annen kriminalitet

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Actrapid 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin human

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Actrapid 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin human Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Actrapid 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin human Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

EPO og annen bloddoping - fysiologisk effekt og analytiske utfordringer

EPO og annen bloddoping - fysiologisk effekt og analytiske utfordringer EPO og annen bloddoping - fysiologisk effekt og analytiske utfordringer Forum for klinisk fysiologi, NIH 9.januar 2014 Yvette Dehnes Norges WADA-akkrediterte laboratorium 1 Disposisjon: EPO og rekombinante

Detaljer

Doping som samfunns- og ungdomsproblem

Doping som samfunns- og ungdomsproblem Doping som samfunns- og ungdomsproblem Steinkjer 28. november 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Ærlig talt - kampanjen; er et samarbeid mellom Antidoping

Detaljer

Anabole androgene steroider (AAS) Fysiske og psykiske virkninger. Dopingtelefonen 800 50 200 Hormonlaboratoriet Aker

Anabole androgene steroider (AAS) Fysiske og psykiske virkninger. Dopingtelefonen 800 50 200 Hormonlaboratoriet Aker Anabole androgene steroider (AAS) Fysiske og psykiske virkninger Dopingtelefonen 800 50 200 Hormonlaboratoriet Aker side 2 Innhold Hva er anabole androgene steroider (AAS)? Hvilke virkninger har AAS? Hvordan

Detaljer

96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com

96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com 96 Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» Foto: Dreamstime.com Nye stoffer og trender innen narkotika: «Legal Highs» 97 Rusfag nr. 1 2011 Av Anna-Lena Westbye Pedersen, KoRus Øst Syntetisk

Detaljer

Det juxtaglomerulære apparat!

Det juxtaglomerulære apparat! Nefronet! Diuretika og urikosurika! Nefronet! Det juxtaglomerulære apparat! Cellene i macula densa responderer på endringer i blodgjennomstrømning og sammensetning av væsken i distale tubuli, og kontrollerer

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aridol er indisert til påvisning av bronkial hyperreaktivitet hos personer med baseline FEV 1 på 70 % eller mer av forventet verdi.

PREPARATOMTALE. Aridol er indisert til påvisning av bronkial hyperreaktivitet hos personer med baseline FEV 1 på 70 % eller mer av forventet verdi. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Aridol inhalasjonspulver, hard kapsel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg mannitol. Avgitt dose fra hver

Detaljer

Petter Riiser Spesialrådgiver

Petter Riiser Spesialrådgiver Antidoping Norge Føyka, 13. februar 2013 Petter Riiser Spesialrådgiver Petter.riiser@antidoping.no DM # 602683 Litt om organiseringen av idretten Organisering og eierskapet/rettighetene til idrettene/arrangementene.

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 2015 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Soluprick Positiv kontroll:

Detaljer

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak!

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Oslo kommune Helseetaten Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Oslo Legevakt! PhD-stipendiat! Avdeling for Allmennmedisin!

Detaljer

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Stoffet, virkning, atferd Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Hva er cannabis? Ulike virkninger Ulike skadevirkninger Hva er kjemisk hasj? Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige

Detaljer

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner.

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner. Narkotikastatistikk 2004 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insulatard 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass insulin human

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Insulatard 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass insulin human Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Insulatard 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass insulin human Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM Medisinsk gass,

Detaljer

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

Aldring, menn og hormoner. Bernt Kvarstein

Aldring, menn og hormoner. Bernt Kvarstein Aldring, menn og hormoner Bernt Kvarstein Innledning Reduksjon av gonadefunksjonen med stigende alder hos menn. Store individuelle variasjoner. Livskraftige menn kan bli fedre i 80-års alderen. Men ikke

Detaljer

Syntetisk cannabinoider -et eksperiment med unges helse. Trond Ljøkjell avd. leder KoRus Midt-Norge

Syntetisk cannabinoider -et eksperiment med unges helse. Trond Ljøkjell avd. leder KoRus Midt-Norge Syntetisk cannabinoider -et eksperiment med unges helse Trond Ljøkjell avd. leder KoRus Midt-Norge Jeg vil si noe om: Hva er syntetiske cannabinoider - Historie - Utbredelse - Virkning - Farlighet Adam

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste?

Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste? Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste? Seksjonsoverlege Per Egil Haavik SUS. 050213 Man må skille mellom Akutt smerte Smerte ved avansert Cancer

Detaljer

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Blodsukkersenkende legemidler Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Hvorfor skal apotekansatte kunne noe om legemidler? Hvordan overføre kunnskap til Hvordan finne ut om kunden opplever

Detaljer

Cannabis. - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger. - Ulike skadevirkninger. - Toleranse og avhengighet. - Syntetiske cannabinoider

Cannabis. - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger. - Ulike skadevirkninger. - Toleranse og avhengighet. - Syntetiske cannabinoider s3 Cannabis Grunnkurs rus 2012 Spesialkonsulent Silje Lill Rimstad, Kompetansesenteret rus- region vest Stavanger - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger - Ulike skadevirkninger - Toleranse og avhengighet

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

Hva vet vi om cannabis? Kompetansesenter Rus, Midt-Norge Fagdag 28/8-2013 Ola Røed Bilgrei, SIRUS ob@sirus.no

Hva vet vi om cannabis? Kompetansesenter Rus, Midt-Norge Fagdag 28/8-2013 Ola Røed Bilgrei, SIRUS ob@sirus.no Hva vet vi om cannabis? Kompetansesenter Rus, Midt-Norge Fagdag 28/8-2013 Ola Røed Bilgrei, SIRUS ob@sirus.no Disposisjon 1. Cannabisprodukter i endring 2. Bruken av cannabis 3. Det norske cannabismarkedet

Detaljer

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Rusmidler generelt Hasj og amfetamin Epidemiologi Farmakologi Konklusjon Disposisjon 1 Rusmidler Legale medikamenter Alkohol

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2010

NYHETSAVIS NR. 1/2010 NYHETSAVIS NR. 1/2010 April 2010 INNHOLD: Informasjon Kan vitamin D påvirke blodsukkerkontrollen ved type 2 diabetes? Prosjektinvitasjon Nytt om endokrinologisk poliklinikk, Ous Koriongonadotropin hos

Detaljer

Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast

Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast Definisjon av smerte Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som assosieres

Detaljer

Cannabis: Biologiske aspekter Behandlingsstrategier

Cannabis: Biologiske aspekter Behandlingsstrategier Cannabis: Biologiske aspekter Behandlingsstrategier Øistein Kristensen 1.november 2005 Marihuana, cannabisplante, hasjisj. Brukerutstyr for røyking av cannabis Cannabis preparat Marihuana (USA) Tørkede

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hypotensjon, assosiert med spinalanestesi, epiduralanestesi eller generell anestesi.

PREPARATOMTALE. Hypotensjon, assosiert med spinalanestesi, epiduralanestesi eller generell anestesi. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Efedrin Stragen 3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml injeksjonsvæske inneholder 3 mg efedrinhydroklorid.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Actraphane 30 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass Insulin human (rdna)

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Actraphane 30 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass Insulin human (rdna) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Actraphane 30 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass Insulin human (rdna) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke insulinet

Detaljer

Ernæringsterapi Kjønnshormoner

Ernæringsterapi Kjønnshormoner Hvilke kjønnshormoner har vi Nødvendig for et normalt liv Hypothalamus: GnRH stimulerer til utskillelse av FSH og LH Hypofysen: FSH Østrogen og testosteron Spermproduksjon LH Stimulerer eggløsning Mannlige

Detaljer