Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH"

Transkript

1 Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Benedicte Løseth (seksjonsleder) Rolf Halse (seniorrådgiver) Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Dato: 8. november 2013 Tid: kl Sted: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Forslag til saksliste: Sak 14/13 Godkjenning av dagsorden og referat fra 7. juni 2013 (Vidar) Sak 15/13 Særsaker Sak 16/13 Gjennomgang av nye publiseringskanaler med innstilling. Sak 17/13 Til diskusjon Sak 18/13 Henvendelse fra BI Sak 19/13 Revisjon av forlagslisten. Forarbeid til møte 19. november Sak 20/13 Nomineringsprosessen 2013 og oppdatering av kanalregisteret Sak 21/13 Møteplan for AU for 2014 Sak 22/13 Eventuelt

2 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Godkjenning av referat og dagsorden Referatet fra møtet 7. juni 2013 ble godkjent og publisert på publiseringsutvalgets nettsider 14. juni 2013 og kan leses her. AU og DBH hadde ingen videre kommentarer til referatet og godkjente dagsorden.

3 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Særsaker Saksbehandler: Rolf Halse og Benedicte Løseth Saksdokumenter fulgte saken. DBH ønsket en faglig gjennomgang av 2 forlag og 37 ISSNtitler. Vedtakene følger løpende i kursiv etter hvert sak under. Forlag The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology International Conference on Machine Learning Tidsskrifter, abonnement Change Management: An International Journal ISSN Revista de Asistenta Sociala ISSN Open Access tidsskrifter The International Journal of Organizational Innovation ISSN

4 American journal of translational research ISSN Music + Practice ISSN IAES International Journal of Robotics and Automation ISSN African Review of Economics and Finance ISSN Masculinidades y cambio social / Masculinities and social change ISSN Acta Universitatis Danubius ISSN Australian Journal of Business & Management Research ISSN Journal of Advanced Studies in Finance ISSN Studia Commercialia Bratislavensia ISSN PhytoKeys ISSN

5 Journal of Multidisciplinary Research ISSN Homiletic ISSN Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe ISSN Migracijske i etnicke teme ISSN International journal of current research ISSN X Revista iberoamericana de estudios de desarrollo / Iberoamerican Journal of Development Studies ISSN International education research ISSN Journal of the International Society for Telemedicine and ehealth ISSN Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture ISSN International Journal of Dentistry ISSN

6 Irish Journal of Applied Social Studies ISSN Medijske Studije ISSN Translation: Computation, Corpora, Cognition ISSN Études caribéennes ISSN Dacoromania ISSN ID&A Interaction design & architecture(s) ISSN Springer Plus ISSN Journal of Advances in Information Fusion ISSN Journal of Futures Studies ISSN International Journal of Research Studies in Language Learning ISSN International Journal of Advanced Research in Computer Science ISSN

7 JMIR mhealth and uhealth ISSN Revista Chilena de Antropología Visual ISSN X

8 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Gjennomgang av nye publiseringskanaler Saksbehandler: Rolf Halse og Benedicte Løseth Saksdokumenter: Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1 for 2013 ble presentert på sidene til DBH. Vurdering: Listen med forslag ble gjennomgått med AU Endelige vedtak kan leses her:

9 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Til diskusjon Saksbehandler: Rolf Halse og Benedicte Løseth Saksdokumenter: Dokument fulgte saken. DBH hadde samlet diskusjonspunkter i et eget vedlegg. Vedtak følger løpende etter hver diskusjonssak. ISSN validering NSD kontrollerer alle foreslåtte publiseringskanaler med ISSN opp mot det internasjonale ISSN registeret. Gyldig ISSN er et kriterium for at et tidsskrift, en serie, eller en konferanseproceedings kan inkluderes i kanalregisteret. Økningen i antall forslag om nye Open Access-tidsskrift, der enkelte av disse tidsskriftene ikke har en god nok kvalitetskontroll med forskningen, understreker behovet for dette kravet. Lars Petter Jevnaker, superbruker og koordinator ved Senter for helseforskning, Høgskulen i Sogn og Fjordane (som tidligere har jobbet ved NSD) har kommet med en innvending angående NSDs prosedyre med å undersøke om ISSN er validert hos det internasjonale ISSN registeret. Han mener at det er uheldig at nye tidsskrifter fra gode forlag ikke blir godkjent som tellende publiseringskanaler pga. denne praksisen. NSD ser at kravet om gyldig ISSN kan ha noen uheldige sider, spesielt når det i enkelte tilfeller kan ta måneder før et nytt tidsskrift får på plass gyldig ISSN. Vi foreslår derfor en revisjon av vår praksis. Hvis ikke ISSN ligger inne som gyldig når man foretar en sjekk av en publiseringskanals ISSN mot det internasjonale ISSN registeret, får man opp tre svaralternativer: 1) This ISSN has not yet been assigned or reported to the ISSN International Centre: it is a 'free' ISSN. 2) The validation of this ISSN has been requested and is being processed. 3) The ISSN corresponding to this record has been assigned to a publication but not yet confirmed. NSD forslår at når man får opp beskjed 1) og 2) fra det internasjonale ISSN registeret, så vil ikke et forslag bli registrert i kanalregisteret dvs. at den vil bli betraktet som ugyldig. Hvis den foreslåtte kanalen har ugyldig ISSN, så vil forslagsstilleren i tråd med den nye praksisen umiddelbart bli kontaktet. Når gyldig ISSN ikke er på plass, så anbefaler vi at forslagsstiller tar kontakt med redaktøren eller redaksjonen til publiseringskanalen, og be dem om å kontakte det internasjonale ISSN registeret, slik at ISSN eventuelt kan bli validert.

10 Får man derimot opp svaralternativ 3, så peker dette mot at et av de nasjonale sentra som har ansvaret for utdelingen av ISSN har validert dette ISSN, men at det enda ikke er blitt bekreftet av det internasjonale ISSN registeret. NSD foreslår derfor at publiseringskanaler blir registrert og behandlet i de tilfeller hvor man får opp denne meldingen ved sjekk av ISSN. AU godkjenner prosedyrene NSD foreslår. Forslag om å sette River Publishers til nivå 0 NSD har mottatt tilbakemeldinger fra våre forskermiljøer om at forlaget River Publishers (http://www.riverpublishers.com/about.html) nå publiserer doktorgradsavhandlinger med liten eller ingen kvalitetskontroll med forskningen som publiseres. Dette kommer også fram fra informasjon som forlaget selv kommer med. I forhold til de tjenester som forlaget tilbyr de som ønsker å publisere sin doktorgrad, skriver forlaget blant annet: "Hurtig og effektiv proces, Op til én uge fra sidste godkendelse til publicering, Lidt længere tid for de printede versioner, Støtte til kandidaterne i form af: Skabelon til opsætning af afhandlingen, Guidelines." På grunnlag av informasjonen fra forlaget og brukere av kanalregisteret foreslår NSD at River Publishers settes ned til nivå 0. AU godkjenner forslaget fra NSD om å sette ned River Publishers til nivå 0. Revurdering av tidsskriftet Review of European Studies Review of European Studies ISSN Utgiver er Canadian Center of Science and Education. Dette forlaget står på Bell's List. Tidsskriftet ble i mai 2010 satt ned til nivå etter vedtak i UHR om at en setter alle useriøse OA-tidsskrift til nivå 0. Nicolay Gausel, forsker ved Høgskolen i Østfold ber om en revurdering av tidsskriftet på bakgrunn av opplysninger fra tidsskriftet og de han selv kommer med. "Jeg må si jeg er nokså uenig i avgjørelsen og begrunnelsen. J. Beall er en person som har laget sin egen liste som ikke oppfyller noen vitenskapelig metode. Han har nyttige tips, men det er alt. Interessant nok har J. Beall selv publisert i nivå 0 satt av dere (Library Hi Tech News). Review of European Studies har dette editorial laget: Jeg ber dere igjen om å ta denne journalen opp til ny vurdering med bakgrunn i faktiske opplysninger fra journalen og ikke i bakgrunn av en liste satt opp av en enkelperson. Jeg ber dere også revurdere avgjørelsen på bakgrunn av de opplysninger som jeg gir dere. Og om så er, så bruk gjerne Beall sine kriterier om dere vil. For RES oppfyller disse. Jeg har selv publisert som førsteforfatter i Journal of Personality and Social Psychology (og endel andre nivå 2) og skulle mene at jeg kan litt om kvalitet ved journaler. Som du sikkert vet så varierer artikler i kvalitet og provokasjon - og journaler deretter. Og jeg klarer uten vanskelighet å finne ut hvem som spammer og later som om de er seriøse. Vennlig hilsen Nicolay Gausel" AU ber NSD evaluere tidsskriftet på nytt, og forberede en innstilling slik at tidsskriftet kan behandles på nytt i neste AU møte.

11 Revurdering av tidsskriftet International Journal of Business and Management UHRs publiseringsutvalg vedtok i 2012 å nulle en rekke Open Access tidsskrifter. International Journal of Business and Management var ett av dem, og en viktig grunn var at forlaget til tidsskriftet, Canadian Center of Science and Education, står oppført på Beall's List. Tore Abrahamsen, forskningskoordinator ved Handelshøyskolen BI, ber NSD og AU om å vurdere på nytt tidsskriftet International Journal of Business and Management, ISSN Han har også sendt oss en print versjon av tidsskriftet, slik vi skal få "et visuelt inntrykk av tidsskriftet." Nedenfor står Abrahamsens begrunnelser for hvorfor dette tidsskriftet bør være på nivå 1: "Dette tidsskriftet var med i registeret t.o.m Jeg anmoder om en revurdering av denne beslutningen. Bakgrunnen er at tidsskriftet tilfredsstiller de fire kriteriene som må være oppfylt: 1. ISSN. 2. Det er fem 'associate editors', to 'Editorial Assistance' og et stort 'Editorial Board'. 3. Tidsskriftet praktiserer 'double-blind review'. (En av BIs faglige publiserte i Vol 8, No og mottok review). 4. I nevnte Vol 8, No 10 er forskere fra en rekke land representert. Tidsskriftet er på Australian Business Deans Councils Journal Ratings List og på Australian Research Councils ERA 2012 List. Vol 8, No 10 anbefales for en konkret vurdering av vitenskapelighet. Tore Abrahamsen, BI" AU ber NSD evaluere tidsskriftet på nytt, og forberede en innstilling slik at tidsskriftet kan behandles på nytt i neste AU møte. Har enkelte tidsskrifter til SpringerOpen en problematisk publiseringspraksis? I URL til Springer Open tidsskriftet Large-scale Assessments in Education, ISSN , får man opp følgende informasjon: "If a manuscript is not accepted for publication in Large-scale Assessments in Education and the authors choose to submit a revised version to another SpringerOpen journal, we will pass the reviews on to the other journal's editors at the authors' request. We will reveal the reviewers' names to the handling editor for editorial purposes unless reviewers let us know when they return their report that they do not wish us to share their report with another SpringerOpen journal." SpringerOpen tidsskrifter er ikke underlagt NSDs tilleggsprosedyre for Open Access tidsskrifter. Forlaget er på Open Access Scholarly Publishers Association's (OASPA) liste over seriøse OA utgivere, noe som skal indikere kvalitet. Spørsmålet er om NSD, med bakgrunn i denne informasjonen, også bør bruke ressurser på å kvalitetssjekke 'bak kriteriene' på SpringerOpen tidsskrifter. AU mener at dette ikke trenger å medføre en forandring i NSDs praksis i forhold til evalueringen av SpringerOpen tidsskrifter.

12 Useriøse OA tidsskrifter NSD har fått henvendelser fra forskermiljøer angående mistanke om useriøse tidsskrifter. Forskere blir 'spammet' med meldinger fra enkelte Open Access forlag der de oppfordres til å publisere hos dem, for eksempel står det: "We invite you to publish scientific articles in Peer- Reviewed Open Access Journals." Forlaget Omics Group er en aktør i denne sammenheng som har blitt trukket frem og som vi har blitt tipset om. Forlaget står på Beall's List. NSD gikk derfor gjennom deres liste over tidsskrifter og fant to tellende tidsskrifter i kanalregisteret: Journal of Oral Health and Dental Management ISSN og Business and Economics Journal ISSN I tillegg så har NSD blitt tipset om European Journal of Social Sciences Utgiver er Eurojournals, og står på Beall's List. NSD foreslår at tidsskriftene som står oppført ovenfor settes til nivå 0. AU godkjenner forslaget fra NSD. Prosedyre ved opprettelse av tidsskrift på nivå 2 som er etterfølger NSD ønsker å diskutere hvilken praksis vi bør legge oss på når vi får beskjed om å opprette et nytt tidsskrift på nivå 2 som er etterfølger av et tidsskrift som allerede ligger inne på nivå 2. Eksempelet vi trekker frem i denne sammenhengen, er tidsskriftet Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics. Dette tidsskriftet er på nivå 2, men det har nå fått ny tittel og ISSN, og heter nå Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiologygy. Skal det nye tidsskriftet innstilles til nivå 2, eller bør nivåsettingen tas opp og diskuteres i møtet NSD har med AU? Når et tidsskrift skifter tittel/navn skal den nye tittelen beholde nivået til den gamle tittelen. Tidsskriftet er ikke å betrakte som et nytt tidsskrift, men en videreføring av et eksisterende tidsskrift. NSD trenger ikke et formelt vedtak for å gjøre en slik endring. Publiseringspoeng i forbindelse med justering fra nivå 1 til 0: Journal of Sustainable Development Ola Flåten, professor ved Norges fiskerihøgskole/uit, har sendt oss en klage på at tidsskriftet Journal of Sustainable Development, ISSN , er blitt satt ned til nivå 0 for publiseringsåret Han ber oss om å bruke en unntaksparagraf slik at artikkelen som Flåten og hans PhD student står bak får publiseringspoeng. Utgiver er Canadian Center of Science and Education, et forlag som står oppført på Beall's List. AU ber NSD evaluere tidsskriftet på nytt, og forberede en innstilling slik at tidsskriftet kan behandles på nytt i neste AU møte.

13 Ask forlag: søknad om godkjenning som vitenskapelig publiseringskanal Ask forlag er blitt foreslått som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Mons Hvattum, ved Ask forlag, har i denne sammenheng henvendt seg til NSD angående om hvorvidt Ask forlag kan bli vurdert som en publiseringskanal på nivå 1. Han ble informert om kriteriene for å bli vurdert som dette per e-post. Hvattum har sendt NSD en søknad som fulgte som vedlegg i denne saken. AU godkjenner ikke forslaget om Ask forlag som vitenskapelig publiseringskanal. Avgjørelsen er basert på at forlaget ikke kan vise til et vitenskapelig publiseringsprogram.

14 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Henvendelse fra BI Saksbehandler: Vidar Røeggen Publiseringsutvalget har fått en henvendelse fra BI vedrørende et mulig samarbeid mellom dem og forlaget Bloomsbury. Bloomsbury er et forlag rangert på nivå 2 i det norske kanalregisteret og dermed vurdert som et prestisjefylt sted å bli antatt/utgitt. Bloomsbury har henvendt seg til BI med det formål å inngå en samarbeidsavtale om utgivelser fra BI. Bloomsbury har inngått flere tilsvarende avtaler med andre faglig beslektede utdanningsinstitusjoner. Spørsmålet fra BI til publiseringsutvalget er: Vil forskningsmonografier utkommet gjennom et slikt samarbeid utløse publiseringspoeng? Om ja, vil slike publikasjoner følge nivå 2 statusen til Bloomsbury? Saksdokumenter: Dokument fulgte vedlagt. Vurdering Som det fremkommer av notatet har Bloomsbury innrettet tilsvarende samarbeid på flere ulike måter. Stephen Rutt fra Bloomsbury skisserer en løsning der den kvalitetsmessige vurderingen (peer review) fremkommer som et samarbeid mellom BI og Bloomsbury. Nivå 2 statusen til Bloomsbury er i dag begrunnet ut i fra de redaksjonelle rutiner dette forlaget har for sine vitenskapelige utgivelser. Her skinner det igjennom at de faglige vurderingene langt på vei settes ut til BI og der forlaget bidrar med tradisjonelle forlagsoppgaver som språkvask, trykk, online tilgjengelighet og markedsføring/salg. Tanken er også at bøker utkommet under denne paraplyen (samarbeidet) skal ha påført både Blommsbury og BI s logo. Dette kan med andre ord forstås som et eget utgivelsesprogram under Bloomsbury parallelt med at andre forlag har imprint. BI har ikke signert noen avtale med Bloomsbury enda. En eventuell avtaler vil bli vurdert i lys av hvordan publiseringsutvalget vurderer et slikt samarbeid i forhold til om utgivelser vil utløse publiseringspoeng. AU vurderer forlagets praksis som en klar indikasjon på at forlaget bør tas ned til nivå 1og vil legge dette frem som forslag til vedtak i forbindelse med gjennomgang av forlagslisten på møte i publiseringsutvalget 19. november.

15 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Revisjon av forlagslisten Saksbehandler: Gunnar Sivertsen og Vidar Røeggen På møtet i publiseringsutvalget 19. september ble en revisjon av forlagslisten (nivå 2) presentert (sak PU 29/13). Etter en omfattende vurdering ble det her listet opp 10 forlag som AU ble bedt om å gjennomgå nærmere, med det formål å legge frem forslag til vedtak til møtet i publiseringsutvalget den 19. november. I forbindelse med årets nomineringsprosess har det i tillegg kommet inn forslag om følgende endringer i forlagslisten: Det legges her opp til en diskusjon om hvordan vi best får lagt frem denne saken i sakspapirene til møte i utvalget 19. november Det legges frem en samlet innstilling med forslag til vedtak under møte i publiseringsutvalget den 19. november Den skal inneholde forslag til vedtak for disse 6 nye forslagene som har kommet inn fra fagorganene i forbindelse med årets nominering. Videre utarbeides det forslag til vedtak for forlaget Bloomsbury (sak 18/13) og de 10 forlagene som ble utpekt under sak PU 29/13 under møte i publiseringsutvalget den 19. september 2013.

16 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Nomineringsprosessen 2013 og oppdatering av endringer i kanalregisteret Saksbehandler: Vidar Røeggen 2013 rapportering vil gå som tidligere år. Vedtak om «endring i virkningstidspunkt» vil påvirke tidspunktet for når resultat av nomineringsprosessen i 2013 får effekt. Disse endringene får som følge av vedtaket ikke virkning før rapportering av 2015 publiseringene, som rapporteres i Spørsmålet er om det bør legges opp til et nytt et løp for leveranse av endringer til kanalregisteret som følge av dette? Spesialrådgiver Ove Andersen deltok i møtet under denne saken. Han informerte om status for arbeider i DBH med ny versjon av kanalregisteret og viste en betaversjon av nye-kanalregisteret i møtet. DBH tenker å løse problematikken over ved at dagens nivå 2 status i kanalregisteret også vises for 2014 (ett år frem) på nettsidene. Når vedtakene i forbindelse med nomineringsprosessen for 2013 er ferdig, sendes disse over til DBH som oppdaterer kanalregisteret med denne informasjonen. Resultatet av nomineringsprosessen 2013 vil slik vises som status Gitt brukerne av systemet og det informasjonsbehovet som er i forhold til utfallet av nomineringsprosessen, bør publiseringsutvalget tilstrebe levering av nomineringsresultatet like tidlig som tidligere. Publiseringsutvalget endrer ikke dagens rutiner med å oversende nomineringsresultatet til DBH som følge av «endring av virkningstidspunkt». Målsetningen er at nomineringsresultatet skal oversendes DBH innen utgangen av januar.

17 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Møteplan for AU for 2014 Første møte i 2014 er allerede lagt til fredag 17. januar. Det legges en plan for de to neste møtene i møtet. Møtene mellom AU og DBH legges til NSD i Bergen på følgende datoer i 2014: 17. januar 5. juni 7. november 16. januar 2015

18 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Eventuelt ERIH (venter på tekst fra Benedicte) AU/DBH tar saken til orientering.

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Kristin Gåsemyr (seksjonsleder) Rolf

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator

Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Gunnar Sivertsen og Jesper Schneider Rapport 17/2012 Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator Gunnar Sivertsen og Jesper Schneider Rapport

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003 Gunnar Sivertsen Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet NIFU skriftserie nr. 22/2003 NIFU Norsk institutt for

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo 1 Dato: 22.11.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/127 Sakskart for møte i Programutvalg for masterstudiet i rettsvitenskap Tid og sted: Fredag 29. november kl. 13.15,

Detaljer

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning lars wenaas cristin Hvordan ville du reagert hvis det ble forlangt at du var med på å betale for en og samme ting tre ganger, men likevel ikke fikk

Detaljer

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel Notater 1/2011 Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Høgskolen i Hedmark Informasjonsrapport nr. 1 2006 Fulltekstutgave Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG?

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? BACHELOROPPGAVE: Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? FORFATTER: STIAN VESTRENG SOLBERG Dato: 14-05-2015 Studie: Økonomi og ledelse Semester:

Detaljer

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Gunnar Sivertsen Arbeidsnotat 14/2013 Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet

Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Spesialpedagogisk forskning i Norge Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Solveig Holen Gunnar Sivertsen Cay Gjerustad Rapport 38/2013 Spesialpedagogisk forskning

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel, Fyllingsdalen bydel og Høgskolen i Bergen, vernepleierutdanningen.

REVISJONSRAPPORT. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel, Fyllingsdalen bydel og Høgskolen i Bergen, vernepleierutdanningen. REVISJONSRAPPORT Vi har sjekket om kvalitetssystem for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenester til utviklingshemmede i bofellesskap praktiseres som planlagt, og om det gir de virkningene vi

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

NVI Norsk vitenskapsindeks

NVI Norsk vitenskapsindeks NVI Norsk vitenskapsindeks Rapport fra arbeidsgruppe for helhetlig kravspesifikasjon 23. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

NIBR-rapport 2008:19. Hilde Lorentzen og Marte Winsvold. E-initiativ. - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ

NIBR-rapport 2008:19. Hilde Lorentzen og Marte Winsvold. E-initiativ. - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ NIBR-rapport 2008:19 Hilde Lorentzen og Marte Winsvold E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ

Detaljer