Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH"

Transkript

1 Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Benedicte Løseth (seksjonsleder) Rolf Halse (seniorrådgiver) Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Dato: 8. november 2013 Tid: kl Sted: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Forslag til saksliste: Sak 14/13 Godkjenning av dagsorden og referat fra 7. juni 2013 (Vidar) Sak 15/13 Særsaker Sak 16/13 Gjennomgang av nye publiseringskanaler med innstilling. Sak 17/13 Til diskusjon Sak 18/13 Henvendelse fra BI Sak 19/13 Revisjon av forlagslisten. Forarbeid til møte 19. november Sak 20/13 Nomineringsprosessen 2013 og oppdatering av kanalregisteret Sak 21/13 Møteplan for AU for 2014 Sak 22/13 Eventuelt

2 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Godkjenning av referat og dagsorden Referatet fra møtet 7. juni 2013 ble godkjent og publisert på publiseringsutvalgets nettsider 14. juni 2013 og kan leses her. AU og DBH hadde ingen videre kommentarer til referatet og godkjente dagsorden.

3 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Særsaker Saksbehandler: Rolf Halse og Benedicte Løseth Saksdokumenter fulgte saken. DBH ønsket en faglig gjennomgang av 2 forlag og 37 ISSNtitler. Vedtakene følger løpende i kursiv etter hvert sak under. Forlag The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology International Conference on Machine Learning Tidsskrifter, abonnement Change Management: An International Journal ISSN Revista de Asistenta Sociala ISSN Open Access tidsskrifter The International Journal of Organizational Innovation ISSN

4 American journal of translational research ISSN Music + Practice ISSN IAES International Journal of Robotics and Automation ISSN African Review of Economics and Finance ISSN Masculinidades y cambio social / Masculinities and social change ISSN Acta Universitatis Danubius ISSN Australian Journal of Business & Management Research ISSN Journal of Advanced Studies in Finance ISSN Studia Commercialia Bratislavensia ISSN PhytoKeys ISSN

5 Journal of Multidisciplinary Research ISSN Homiletic ISSN Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe ISSN Migracijske i etnicke teme ISSN International journal of current research ISSN X Revista iberoamericana de estudios de desarrollo / Iberoamerican Journal of Development Studies ISSN International education research ISSN Journal of the International Society for Telemedicine and ehealth ISSN Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture ISSN International Journal of Dentistry ISSN

6 Irish Journal of Applied Social Studies ISSN Medijske Studije ISSN Translation: Computation, Corpora, Cognition ISSN Études caribéennes ISSN Dacoromania ISSN ID&A Interaction design & architecture(s) ISSN Springer Plus ISSN Journal of Advances in Information Fusion ISSN Journal of Futures Studies ISSN International Journal of Research Studies in Language Learning ISSN International Journal of Advanced Research in Computer Science ISSN

7 JMIR mhealth and uhealth ISSN Revista Chilena de Antropología Visual ISSN X

8 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Gjennomgang av nye publiseringskanaler Saksbehandler: Rolf Halse og Benedicte Løseth Saksdokumenter: Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1 for 2013 ble presentert på sidene til DBH. Vurdering: Listen med forslag ble gjennomgått med AU Endelige vedtak kan leses her:

9 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Til diskusjon Saksbehandler: Rolf Halse og Benedicte Løseth Saksdokumenter: Dokument fulgte saken. DBH hadde samlet diskusjonspunkter i et eget vedlegg. Vedtak følger løpende etter hver diskusjonssak. ISSN validering NSD kontrollerer alle foreslåtte publiseringskanaler med ISSN opp mot det internasjonale ISSN registeret. Gyldig ISSN er et kriterium for at et tidsskrift, en serie, eller en konferanseproceedings kan inkluderes i kanalregisteret. Økningen i antall forslag om nye Open Access-tidsskrift, der enkelte av disse tidsskriftene ikke har en god nok kvalitetskontroll med forskningen, understreker behovet for dette kravet. Lars Petter Jevnaker, superbruker og koordinator ved Senter for helseforskning, Høgskulen i Sogn og Fjordane (som tidligere har jobbet ved NSD) har kommet med en innvending angående NSDs prosedyre med å undersøke om ISSN er validert hos det internasjonale ISSN registeret. Han mener at det er uheldig at nye tidsskrifter fra gode forlag ikke blir godkjent som tellende publiseringskanaler pga. denne praksisen. NSD ser at kravet om gyldig ISSN kan ha noen uheldige sider, spesielt når det i enkelte tilfeller kan ta måneder før et nytt tidsskrift får på plass gyldig ISSN. Vi foreslår derfor en revisjon av vår praksis. Hvis ikke ISSN ligger inne som gyldig når man foretar en sjekk av en publiseringskanals ISSN mot det internasjonale ISSN registeret, får man opp tre svaralternativer: 1) This ISSN has not yet been assigned or reported to the ISSN International Centre: it is a 'free' ISSN. 2) The validation of this ISSN has been requested and is being processed. 3) The ISSN corresponding to this record has been assigned to a publication but not yet confirmed. NSD forslår at når man får opp beskjed 1) og 2) fra det internasjonale ISSN registeret, så vil ikke et forslag bli registrert i kanalregisteret dvs. at den vil bli betraktet som ugyldig. Hvis den foreslåtte kanalen har ugyldig ISSN, så vil forslagsstilleren i tråd med den nye praksisen umiddelbart bli kontaktet. Når gyldig ISSN ikke er på plass, så anbefaler vi at forslagsstiller tar kontakt med redaktøren eller redaksjonen til publiseringskanalen, og be dem om å kontakte det internasjonale ISSN registeret, slik at ISSN eventuelt kan bli validert.

10 Får man derimot opp svaralternativ 3, så peker dette mot at et av de nasjonale sentra som har ansvaret for utdelingen av ISSN har validert dette ISSN, men at det enda ikke er blitt bekreftet av det internasjonale ISSN registeret. NSD foreslår derfor at publiseringskanaler blir registrert og behandlet i de tilfeller hvor man får opp denne meldingen ved sjekk av ISSN. AU godkjenner prosedyrene NSD foreslår. Forslag om å sette River Publishers til nivå 0 NSD har mottatt tilbakemeldinger fra våre forskermiljøer om at forlaget River Publishers (http://www.riverpublishers.com/about.html) nå publiserer doktorgradsavhandlinger med liten eller ingen kvalitetskontroll med forskningen som publiseres. Dette kommer også fram fra informasjon som forlaget selv kommer med. I forhold til de tjenester som forlaget tilbyr de som ønsker å publisere sin doktorgrad, skriver forlaget blant annet: "Hurtig og effektiv proces, Op til én uge fra sidste godkendelse til publicering, Lidt længere tid for de printede versioner, Støtte til kandidaterne i form af: Skabelon til opsætning af afhandlingen, Guidelines." På grunnlag av informasjonen fra forlaget og brukere av kanalregisteret foreslår NSD at River Publishers settes ned til nivå 0. AU godkjenner forslaget fra NSD om å sette ned River Publishers til nivå 0. Revurdering av tidsskriftet Review of European Studies Review of European Studies ISSN Utgiver er Canadian Center of Science and Education. Dette forlaget står på Bell's List. Tidsskriftet ble i mai 2010 satt ned til nivå etter vedtak i UHR om at en setter alle useriøse OA-tidsskrift til nivå 0. Nicolay Gausel, forsker ved Høgskolen i Østfold ber om en revurdering av tidsskriftet på bakgrunn av opplysninger fra tidsskriftet og de han selv kommer med. "Jeg må si jeg er nokså uenig i avgjørelsen og begrunnelsen. J. Beall er en person som har laget sin egen liste som ikke oppfyller noen vitenskapelig metode. Han har nyttige tips, men det er alt. Interessant nok har J. Beall selv publisert i nivå 0 satt av dere (Library Hi Tech News). Review of European Studies har dette editorial laget: Jeg ber dere igjen om å ta denne journalen opp til ny vurdering med bakgrunn i faktiske opplysninger fra journalen og ikke i bakgrunn av en liste satt opp av en enkelperson. Jeg ber dere også revurdere avgjørelsen på bakgrunn av de opplysninger som jeg gir dere. Og om så er, så bruk gjerne Beall sine kriterier om dere vil. For RES oppfyller disse. Jeg har selv publisert som førsteforfatter i Journal of Personality and Social Psychology (og endel andre nivå 2) og skulle mene at jeg kan litt om kvalitet ved journaler. Som du sikkert vet så varierer artikler i kvalitet og provokasjon - og journaler deretter. Og jeg klarer uten vanskelighet å finne ut hvem som spammer og later som om de er seriøse. Vennlig hilsen Nicolay Gausel" AU ber NSD evaluere tidsskriftet på nytt, og forberede en innstilling slik at tidsskriftet kan behandles på nytt i neste AU møte.

11 Revurdering av tidsskriftet International Journal of Business and Management UHRs publiseringsutvalg vedtok i 2012 å nulle en rekke Open Access tidsskrifter. International Journal of Business and Management var ett av dem, og en viktig grunn var at forlaget til tidsskriftet, Canadian Center of Science and Education, står oppført på Beall's List. Tore Abrahamsen, forskningskoordinator ved Handelshøyskolen BI, ber NSD og AU om å vurdere på nytt tidsskriftet International Journal of Business and Management, ISSN Han har også sendt oss en print versjon av tidsskriftet, slik vi skal få "et visuelt inntrykk av tidsskriftet." Nedenfor står Abrahamsens begrunnelser for hvorfor dette tidsskriftet bør være på nivå 1: "Dette tidsskriftet var med i registeret t.o.m Jeg anmoder om en revurdering av denne beslutningen. Bakgrunnen er at tidsskriftet tilfredsstiller de fire kriteriene som må være oppfylt: 1. ISSN. 2. Det er fem 'associate editors', to 'Editorial Assistance' og et stort 'Editorial Board'. 3. Tidsskriftet praktiserer 'double-blind review'. (En av BIs faglige publiserte i Vol 8, No og mottok review). 4. I nevnte Vol 8, No 10 er forskere fra en rekke land representert. Tidsskriftet er på Australian Business Deans Councils Journal Ratings List og på Australian Research Councils ERA 2012 List. Vol 8, No 10 anbefales for en konkret vurdering av vitenskapelighet. Tore Abrahamsen, BI" AU ber NSD evaluere tidsskriftet på nytt, og forberede en innstilling slik at tidsskriftet kan behandles på nytt i neste AU møte. Har enkelte tidsskrifter til SpringerOpen en problematisk publiseringspraksis? I URL til Springer Open tidsskriftet Large-scale Assessments in Education, ISSN , får man opp følgende informasjon: "If a manuscript is not accepted for publication in Large-scale Assessments in Education and the authors choose to submit a revised version to another SpringerOpen journal, we will pass the reviews on to the other journal's editors at the authors' request. We will reveal the reviewers' names to the handling editor for editorial purposes unless reviewers let us know when they return their report that they do not wish us to share their report with another SpringerOpen journal." SpringerOpen tidsskrifter er ikke underlagt NSDs tilleggsprosedyre for Open Access tidsskrifter. Forlaget er på Open Access Scholarly Publishers Association's (OASPA) liste over seriøse OA utgivere, noe som skal indikere kvalitet. Spørsmålet er om NSD, med bakgrunn i denne informasjonen, også bør bruke ressurser på å kvalitetssjekke 'bak kriteriene' på SpringerOpen tidsskrifter. AU mener at dette ikke trenger å medføre en forandring i NSDs praksis i forhold til evalueringen av SpringerOpen tidsskrifter.

12 Useriøse OA tidsskrifter NSD har fått henvendelser fra forskermiljøer angående mistanke om useriøse tidsskrifter. Forskere blir 'spammet' med meldinger fra enkelte Open Access forlag der de oppfordres til å publisere hos dem, for eksempel står det: "We invite you to publish scientific articles in Peer- Reviewed Open Access Journals." Forlaget Omics Group er en aktør i denne sammenheng som har blitt trukket frem og som vi har blitt tipset om. Forlaget står på Beall's List. NSD gikk derfor gjennom deres liste over tidsskrifter og fant to tellende tidsskrifter i kanalregisteret: Journal of Oral Health and Dental Management ISSN og Business and Economics Journal ISSN I tillegg så har NSD blitt tipset om European Journal of Social Sciences Utgiver er Eurojournals, og står på Beall's List. NSD foreslår at tidsskriftene som står oppført ovenfor settes til nivå 0. AU godkjenner forslaget fra NSD. Prosedyre ved opprettelse av tidsskrift på nivå 2 som er etterfølger NSD ønsker å diskutere hvilken praksis vi bør legge oss på når vi får beskjed om å opprette et nytt tidsskrift på nivå 2 som er etterfølger av et tidsskrift som allerede ligger inne på nivå 2. Eksempelet vi trekker frem i denne sammenhengen, er tidsskriftet Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics. Dette tidsskriftet er på nivå 2, men det har nå fått ny tittel og ISSN, og heter nå Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiologygy. Skal det nye tidsskriftet innstilles til nivå 2, eller bør nivåsettingen tas opp og diskuteres i møtet NSD har med AU? Når et tidsskrift skifter tittel/navn skal den nye tittelen beholde nivået til den gamle tittelen. Tidsskriftet er ikke å betrakte som et nytt tidsskrift, men en videreføring av et eksisterende tidsskrift. NSD trenger ikke et formelt vedtak for å gjøre en slik endring. Publiseringspoeng i forbindelse med justering fra nivå 1 til 0: Journal of Sustainable Development Ola Flåten, professor ved Norges fiskerihøgskole/uit, har sendt oss en klage på at tidsskriftet Journal of Sustainable Development, ISSN , er blitt satt ned til nivå 0 for publiseringsåret Han ber oss om å bruke en unntaksparagraf slik at artikkelen som Flåten og hans PhD student står bak får publiseringspoeng. Utgiver er Canadian Center of Science and Education, et forlag som står oppført på Beall's List. AU ber NSD evaluere tidsskriftet på nytt, og forberede en innstilling slik at tidsskriftet kan behandles på nytt i neste AU møte.

13 Ask forlag: søknad om godkjenning som vitenskapelig publiseringskanal Ask forlag er blitt foreslått som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Mons Hvattum, ved Ask forlag, har i denne sammenheng henvendt seg til NSD angående om hvorvidt Ask forlag kan bli vurdert som en publiseringskanal på nivå 1. Han ble informert om kriteriene for å bli vurdert som dette per e-post. Hvattum har sendt NSD en søknad som fulgte som vedlegg i denne saken. AU godkjenner ikke forslaget om Ask forlag som vitenskapelig publiseringskanal. Avgjørelsen er basert på at forlaget ikke kan vise til et vitenskapelig publiseringsprogram.

14 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Henvendelse fra BI Saksbehandler: Vidar Røeggen Publiseringsutvalget har fått en henvendelse fra BI vedrørende et mulig samarbeid mellom dem og forlaget Bloomsbury. Bloomsbury er et forlag rangert på nivå 2 i det norske kanalregisteret og dermed vurdert som et prestisjefylt sted å bli antatt/utgitt. Bloomsbury har henvendt seg til BI med det formål å inngå en samarbeidsavtale om utgivelser fra BI. Bloomsbury har inngått flere tilsvarende avtaler med andre faglig beslektede utdanningsinstitusjoner. Spørsmålet fra BI til publiseringsutvalget er: Vil forskningsmonografier utkommet gjennom et slikt samarbeid utløse publiseringspoeng? Om ja, vil slike publikasjoner følge nivå 2 statusen til Bloomsbury? Saksdokumenter: Dokument fulgte vedlagt. Vurdering Som det fremkommer av notatet har Bloomsbury innrettet tilsvarende samarbeid på flere ulike måter. Stephen Rutt fra Bloomsbury skisserer en løsning der den kvalitetsmessige vurderingen (peer review) fremkommer som et samarbeid mellom BI og Bloomsbury. Nivå 2 statusen til Bloomsbury er i dag begrunnet ut i fra de redaksjonelle rutiner dette forlaget har for sine vitenskapelige utgivelser. Her skinner det igjennom at de faglige vurderingene langt på vei settes ut til BI og der forlaget bidrar med tradisjonelle forlagsoppgaver som språkvask, trykk, online tilgjengelighet og markedsføring/salg. Tanken er også at bøker utkommet under denne paraplyen (samarbeidet) skal ha påført både Blommsbury og BI s logo. Dette kan med andre ord forstås som et eget utgivelsesprogram under Bloomsbury parallelt med at andre forlag har imprint. BI har ikke signert noen avtale med Bloomsbury enda. En eventuell avtaler vil bli vurdert i lys av hvordan publiseringsutvalget vurderer et slikt samarbeid i forhold til om utgivelser vil utløse publiseringspoeng. AU vurderer forlagets praksis som en klar indikasjon på at forlaget bør tas ned til nivå 1og vil legge dette frem som forslag til vedtak i forbindelse med gjennomgang av forlagslisten på møte i publiseringsutvalget 19. november.

15 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Revisjon av forlagslisten Saksbehandler: Gunnar Sivertsen og Vidar Røeggen På møtet i publiseringsutvalget 19. september ble en revisjon av forlagslisten (nivå 2) presentert (sak PU 29/13). Etter en omfattende vurdering ble det her listet opp 10 forlag som AU ble bedt om å gjennomgå nærmere, med det formål å legge frem forslag til vedtak til møtet i publiseringsutvalget den 19. november. I forbindelse med årets nomineringsprosess har det i tillegg kommet inn forslag om følgende endringer i forlagslisten: Det legges her opp til en diskusjon om hvordan vi best får lagt frem denne saken i sakspapirene til møte i utvalget 19. november Det legges frem en samlet innstilling med forslag til vedtak under møte i publiseringsutvalget den 19. november Den skal inneholde forslag til vedtak for disse 6 nye forslagene som har kommet inn fra fagorganene i forbindelse med årets nominering. Videre utarbeides det forslag til vedtak for forlaget Bloomsbury (sak 18/13) og de 10 forlagene som ble utpekt under sak PU 29/13 under møte i publiseringsutvalget den 19. september 2013.

16 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Nomineringsprosessen 2013 og oppdatering av endringer i kanalregisteret Saksbehandler: Vidar Røeggen 2013 rapportering vil gå som tidligere år. Vedtak om «endring i virkningstidspunkt» vil påvirke tidspunktet for når resultat av nomineringsprosessen i 2013 får effekt. Disse endringene får som følge av vedtaket ikke virkning før rapportering av 2015 publiseringene, som rapporteres i Spørsmålet er om det bør legges opp til et nytt et løp for leveranse av endringer til kanalregisteret som følge av dette? Spesialrådgiver Ove Andersen deltok i møtet under denne saken. Han informerte om status for arbeider i DBH med ny versjon av kanalregisteret og viste en betaversjon av nye-kanalregisteret i møtet. DBH tenker å løse problematikken over ved at dagens nivå 2 status i kanalregisteret også vises for 2014 (ett år frem) på nettsidene. Når vedtakene i forbindelse med nomineringsprosessen for 2013 er ferdig, sendes disse over til DBH som oppdaterer kanalregisteret med denne informasjonen. Resultatet av nomineringsprosessen 2013 vil slik vises som status Gitt brukerne av systemet og det informasjonsbehovet som er i forhold til utfallet av nomineringsprosessen, bør publiseringsutvalget tilstrebe levering av nomineringsresultatet like tidlig som tidligere. Publiseringsutvalget endrer ikke dagens rutiner med å oversende nomineringsresultatet til DBH som følge av «endring av virkningstidspunkt». Målsetningen er at nomineringsresultatet skal oversendes DBH innen utgangen av januar.

17 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Møteplan for AU for 2014 Første møte i 2014 er allerede lagt til fredag 17. januar. Det legges en plan for de to neste møtene i møtet. Møtene mellom AU og DBH legges til NSD i Bergen på følgende datoer i 2014: 17. januar 5. juni 7. november 16. januar 2015

18 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 8. november /13 Eventuelt ERIH (venter på tekst fra Benedicte) AU/DBH tar saken til orientering.

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Benedicte Løseth (seksjonsleder) Rolf

Detaljer

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Kristin Gåsemyr (seksjonsleder) Rolf

Detaljer

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Publiseringsutvalget Deltakere: (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Benedicte Løseth (seksjonsleder) Rolf

Detaljer

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Rolf Halse (seniorrådgiver) Kristin Gåsemyr (seksjonsleder) CRIStin

Detaljer

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Benedicte Løseth (seksjonsleder) Rolf

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Bjørn Torger Stokke, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Eyvind Elstad, Stig

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Til stede: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Rune Sæbø, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Knut Fægri, Gunnar Sivertsen, Lars- Petter

Detaljer

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. oktober 2005 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Referat fra møte i UHRs Publiseringsutvalg 12. februar 2014

Referat fra møte i UHRs Publiseringsutvalg 12. februar 2014 Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Anne Kristine Børresen, Humaniora (inkl. teologi) John Torgils Vaage, RHFs strategigruppe for forskning Knut Heidar, Samfunnsvitenskap (inkl. utdanningsvitenskap, rettsvitenskap)

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren

Den norske publiseringsindikatoren Den norske publiseringsindikatoren Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet NFE-HS Gardermoen, 25. november 2016 Den norske publiseringsindikatoren Nominering til nivå 2 Nytt nettsted

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Referat fra møte i UHRs Publiseringsutvalg 19. september 2013

Referat fra møte i UHRs Publiseringsutvalg 19. september 2013 Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Trine Syvertsen, Humaniora (inkl. teologi) Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser

Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser Gunnar Sivertsen Page 1 www.nifustep.no Publiseringspoeng i U&H-sektoren 2004-2007 Har økt med

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Til stede: Fra UHR sekretariat: Meldt forfall: Stig Arne Slørdal, Gunnstein Akselberg, Alf Erling Risa, Are Stenvik (til 16.00), Ole Gjølberg, Hanna

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Skal presentere Endringer

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 17. mars 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 17. mars 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 17. mars 2009 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Bjørn Torger Stokke, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Eyvind

Detaljer

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning.

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forskningsdokumentasjon nominering av kanaler til nivå 2 Stp-prp. Nr 1. Kunnskapsdepartementet 2006-2007 (budsjettforslag

Detaljer

Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Medlemmer: Aud Findal Dahl (leder) Eva Marie Halvorsen (nestleder) Alice Kvåle Marit Rustad Trygve Hermansen Ole Vorland Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat:

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag Siv Mørkved, leder Forskningssjef, St.Olavs Hospital Professor, NTNU NSG 02.mai 2013 Mandat for UHRs publiseringsutvalg Universitets- og høgskolerådets

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan?

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Kungliga biblioteket, Stockholm 24. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg og UiT

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering

Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering Det nasjonale publiseringsutvalget, v/ Nils Erik Gilhus NFmR og NRT, Kristiansand 14.05.2014 Overordnet budsjettmodell; Vekt på forskning (?)budsjett for

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte

Detaljer

Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen

Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen Å se og bli sett Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen Agenda Agenda Målet med modulen Citation Impact Forklare hvordan forskningen evalueres basert på

Detaljer

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag) Anne

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 16/155-3 26.10.2016 Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Vi viser til

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Bibliotekaren som medforfatter

Bibliotekaren som medforfatter Bibliotekaren som medforfatter NFF Trondheim 19. mars 2015 Astrid Kilvik Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotek for medisin og helse astrid.kilvik@hist.no Bibliotektjenester i forskningsprosessen Oppstart

Detaljer

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser 30 OCTOBER 2015 Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser Superbrukeren - i spenn mellom forskere, kvalifiserte bokutgivere, UHR (NPU og Lærebokutvalget), rapporteringsinstruks og egne ledere Andre

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

Øyvind Nystøl og Berit Hyllseth. Referat fra møte 10.12.07 fulgte sakspapirene. Sak PU 03-08 Nivå 2-andel pr. fagområde etter årets nominering

Øyvind Nystøl og Berit Hyllseth. Referat fra møte 10.12.07 fulgte sakspapirene. Sak PU 03-08 Nivå 2-andel pr. fagområde etter årets nominering Referat fra møte i Publiseringsutvalget 10. mars 2008 Til stede: Ole Gjølberg, Stig A. Slørdahl, Gunnstein Akselberg, Vidar Thue- Hansen (vara for Bjørn Torger Stokke), Eyvind Elstad, Knut Fægri, Rune

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010 NORA status og nytt Fyll arkivene 27.09.2010 Historikk og fremtid Startet som et samarbeid mellom UiO, UiB, NTNU og UiT Flere kom raskt med, også UHR og BIBSYS Fikk prosjektfinansiering fra ABM-U 2005

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Det periodiske system basert på hvilket land som oppdaget

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg Seminar Brage 11. des Ellen Røyneberg 1 Agenda BIBSYS Brage Hvordan komme i gang? Administratorrollen en oversikt Bli kjent med BIBSYS Brage Oppsett av arkivet Arbeidsflyt Registreringsprosessen Samlingsdesign

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 23. april 2013 kl. 11.00-15.00 Sted: Trondheim, Nevro Øst 3. etg. rom NM32 Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Bjørn Gustafsson Samarbeidsorganet

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 Senter for varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing)

ÅRSRAPPORT 2007 Senter for varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) A?rsrapport Varehandel-O8:Årsrapport Varehandel-O7 06-10-08 13:50 Side 1 ÅRSRAPPORT 2007 Senter for varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) 1 A?rsrapport Varehandel-O8:Årsrapport

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

NVI i internasjonalt perspektiv: Hva skjer i andre land?

NVI i internasjonalt perspektiv: Hva skjer i andre land? Countries with comprehensive bibliographic data in the Social Sciences and the Humanities Do not have comprehensive bibliographic data for SSH Do have comprehensive bibliographic data for SSH but the level

Detaljer

Samarbeidsorganet Vest Torbjørn Omland Gunnar Sivertsen. Nasjonalt fagråd for helsevitenskap John Torgils Vaage

Samarbeidsorganet Vest Torbjørn Omland Gunnar Sivertsen. Nasjonalt fagråd for helsevitenskap John Torgils Vaage Referat fra møte i NPU MED Tid: 25. oktober 2013 kl. 11.00-15.00 Endelig versjon 03.12.2013 Sted: Trondheim, MTFS Nord, rom MTM21 Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes

Detaljer

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT Bruk av publiseringsindikatoren ingsindikato en for å fremme e forskningen ved IMT Ole Gjølberg, 10. januar 2010 1 2 Hvorfor fikk vi Tellekantsystemet? Inntil for noen få år siden var det svært vanskelig

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse for personal- og publiseringsanalyse

Oppdragsbeskrivelse for personal- og publiseringsanalyse Vedlegg 1 Evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge 2016 (UTDEVAL/SAMEVAL) Oppdragsbeskrivelse for personal- og publiseringsanalyse Bakgrunn Forskningsrådet vil i løpet av de neste to årene

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Publisering fra papir til OA Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (2013) Meld. St. 18 2012 2013 Lange linjer

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Fagfeltnøytralitet Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Gunnar Sivertsen, på vegne av Det nasjonale publiseringsutvalget Oversikt 1. Bakgrunn: Hvorfor er fagnøytralitet

Detaljer

Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI

Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI ARBEIDSNOTAT 14/2004 Dag W. Aksnes Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI En analyse basert på publikasjoner i ISI-indekserte tidsskrifter i perioden 1995-2003 NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her

Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her 1 2 Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her tydeliggjøre de forventninger vi har til dere, hva

Detaljer

Adressering av publikasjoner - utfordringer i rapporteringssammenheng

Adressering av publikasjoner - utfordringer i rapporteringssammenheng Adressering av publikasjoner - utfordringer i rapporteringssammenheng Inger-Lise Schwab og Magnus Otto Rønningen Forskningsadministrativ avdeling Universitetet i Oslo Adressering av publikasjoner I. Rapporteringskrav

Detaljer

Bibliotekets rolle i fremtiden Hva kunnskapen vil og teknologien tillater

Bibliotekets rolle i fremtiden Hva kunnskapen vil og teknologien tillater Norwegian School of Management Bibliotekets rolle i fremtiden Hva kunnskapen vil og teknologien tillater Offisiell åpning av BIs bibliotek Handelshøyskolen BI, Nydalen 14. oktober 2005 www.espen.com Dr.

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Rapportering av vitenskapelig publisering i helse- institutt- og UH-sektor

Rapportering av vitenskapelig publisering i helse- institutt- og UH-sektor Rapportering av vitenskapelig publisering i helse- institutt- og UH-sektor Dokumentet beskriver rapporteringskrav for vitenskapelig publisering i helse-, institutt- og universitets- og høyskolesektoren

Detaljer

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag) Anne

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Annet FORSKNINGS-NYTT

Annet FORSKNINGS-NYTT Hilfora Hoved tema Anne-Kari Grimstad/ansatt ansatt/hil 1301 12:05 Tittel: Kategori: HiL-nytt nr 1/05 Annet Nr1-13 januar 2006 Nytt år og nye muligheter og utfordringer banker på, men det første HiL-nytt

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag Panelsesjon Institusjon CRIStin Tvisteutvalg Forsker Vitenskapelig bokutgivelse Publiserings -utvalget Forlag Current Research Information SysTem In Norway Retningslinjer og problemstillinger i forbindelse

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo, 2007-10-31 Den forskningspolitiske idé Et godt finansieringssystem

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

Tidsskriftets økonomi

Tidsskriftets økonomi Universitetet i Tromsø Oppgave i dokumentasjonsvitenskap DOK-3024: Prosjektseminar for studieretning i dokumentinstitusjon våren 2004 Tidsskriftets økonomi hvem angår det? Kandidat 28159 Tromsø mai 2004

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Hvordan kontrollere en post for rapportering

Hvordan kontrollere en post for rapportering Hvordan kontrollere en post for rapportering Du må: Være innlogget Ha rollen superbruker (SB) eller lokal superbrukerstatus (VA) Menysti: Forskningsresultater/NVI Søk i resultater Kontroll av resultater

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer