Slik oppfyller du de nye energikravene!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik oppfyller du de nye energikravene!"

Transkript

1 Husk alltid å bruke Den lille lune når du isolerer! Slik oppfyller du de nye energikravene! Bestill ditt eget eksemplar av Den lille lune på eller kontakt din lokale representant fra A/S ockwool. Komplett med konstruksjoner og U-verdier for nybygg og fritidsboliger

2 Innhold: De nye energikravene Nybygg Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Takstoler med kaldt loft med nedforing.. 6 A-takstoler med lufting A-takstoler uten lufting Sperretak med sperrer av I-profil Yttervegg av tre med utforing Yttervegg med ockvegg Yttervegg med stendere av I-profil Yttervegg av tre med teglforblending.. 13 Kjellervegg av betong Kjellervegg av 200 mm lettklinkerbetong Bjelkelag med stubbeloft Gulv på grunnen med tilfarere Fritidsboliger Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Takstoler med kaldt loft Sperretak med sperrer av heltre Åstak med kompakt isolasjon Yttervegg med inntrukket dampsperre. 23 Yttervegg med ockvegg Yttervegg med ockwool Stubbeloftsplate Gulv på grunnen Systemløsninger Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Yttervegg med ockvegg Bjelkelag med ockvegg ocktett sortiment Konstruksjons- og U-verdi vifte Nå er det slutt på å sløse med energien! Den 1. februar 2007 trådte nye energiforskrifter i kraft. Forskrif - tene innebærer at energiforbruket i nye bygninger skal reduseres med 25%. Dette medfører større fokus på energiforbruk, tetthet og kuldebroer. Krav om godt isolerte bygninger Et av de sentrale områdene i de nye energiforskriftene er kravet om bedre isolasjon i gulv, vegger og tak samt vinduer med lavere U-verdi. Husene skal bli tettere og ha et godt inneklima. Utgangspunktet er at fremtidens bygninger skal ha 25 cm isola sjon i ytterveggen, cm isolasjon i taket og cm isola sjon med god randisolasjon i gulvet. Det er en klar forutsetning at kuldebroer unngås. Krav til energieffektivitet Det er to veier å gå for å dokumentere at bygget tilfredsstiller energikravene i teknisk byggeforskrift av 1. februar 2007: Energitiltak ammekrav Energitiltaksmodellen Energikravet anses som oppfylt hvis det kan dokumenteres at samtlige energitiltak for bygnings - konstruksjoner og installasjoner tilfredsstiller gitte krav. I tabellen på side 4 vises en oversikt over energitiltak med tilhørende krav. Dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes, kan kravene fravikes. ammekravsmodellen ammekravsmodellen fastsetter en øvre grense for netto energibehov for 13 ulike bygningskategorier. Dette omfatter alle energiposter i byggets energibudsjett, dvs. opp - varming, kjøling, ventilasjon, varmt vann, belysning og utstyr. Minstekrav For å sikre en akseptabel bygningskropp er det innført minstekrav. De gitte minstekravene må der for oppfylles også når omfordeling benyttes. Dette gjelder både når man dokumenterer ved hjelp av energitiltak og når man velger å beregne samlet netto energibehov (rammekrav). På kan du lese mer om hvilke faktorer som inngår i en slik beregning. Færre kuldebroer og tettere hus I tillegg til kravet om energieffektivitet, stilles det betydelig strengere krav til det samlede varmetapet gjennom klimaskjermen. Foruten isolering vil dette også innebære en innskjerping av kravene til tetthet og dokumentasjon av kuldebroer. Snarveien til den totale oversikten I denne brosjyren finner du mange aktuelle konstruksjoner til både nybygg og fritidsboliger. Dessuten finner du også nyttig informasjon om ockwools systemløsninger. Ved hver enkelt konstruksjon har vi angitt korrekte isolasjonstykkelser i henhold til gjeldende U-verdikrav. Sammen med de tilhørende korte beskrivelsene, vil dette gi deg en enkel og nyttig oversikt til bruk i arbeidet med å oppfylle kravene. Husk også at du finner mer praktisk informasjon i vår håndbok Den lille lune og på hvor vår Konstruksjons- og Produkt guide samt flere beregningsverktøy og -programmer står til din rådighet. Ved å øke isolasjonstykkelsene og isolere med ockwool kan du på en rimelig og effektiv måte redusere energiforbruket ytterligere. 2 3

3 Nybygg: Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Sperretak Energikravene De nye energikravene er å betrakte som minimumskrav. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en ytterligere forbedring av energiøkonomien. Overgangsordning For at alle aktører i byggenæringen skal få nødvendig tid til å tilpasse seg de nye kravene, er det innført en overgangsperiode. I de tilfeller kommunen har mottatt søknad eller melding om tiltak før 1. august 2009 kan man velge å benytte nye eller tidligere regler om energiforhold. Kaldt loft ockwool Takstolplate 300 mm ockwool Flexi A-plate 350 mm Energitiltak Byggeforskrift 97 (utgår ) Nye energikrav Generelt Nye energikrav Minstekrav Tak Yttervegg U= W/m 2 K (Kaldt loft 25 cm) (Sperretak heltre 30 cm) U= 0,22 W/m 2 K (Bindingsverk 20 cm) (ockvegg 17 cm) U= W/m 2 K (Kaldt loft 30 cm) (Sperretak heltre 35 cm) U= W/m2K (Bindingsverk 25 cm) (ockvegg 22 cm) U= W/m 2 K (Kaldt loft 21 cm) (Sperretak heltre 25 cm) U= 0,22 W/m 2 K (Bindingsverk 20 cm) (ockvegg 17 cm) Bindingsverksvegg ockwool Flexi A-plate 250 mm ockvegg Gulv på grunnen og mot det fri 1) U= W/m 2 K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) U= W/m2K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) U= W/m 2 K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) ockwool Flexi A-plate + ockvegg 220 mm Vinduer/ dører/glass Tot. max 20% av oppvarmet bruksareal Kuldebroverdi U= 1,6 W/m 2 K (2-lags vindu) Skal være inkludert i U-verdi 2) U= 1,2 W/m 2 K (2-lags vindu med lav - emisjonsbelegg, gass - fylling og isolert karm) Småhus max 0,03 W/mK Andre max 0,06 W/mK U= 1,6 W/m 2 K (2-lags vindu) Gulv på grunn ockwool Støpeplate Pluss 200 mm Varmegjenvinning 70% varmegjenvinning Luftlekkasjer luftvekslinger/ time v/50pa 4,0 Småhus 2,5 Andre 1,5 3,0 4 Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering. U-verdier i henhold til NBI-byggedetaljblad: 1) Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isolasjonstykkelsene. 2) Isolasjonstykkelser som er angitt under byggeforskrift 97 kan bli større, fordi kuldebroverdien skal være inkludert U-verdi. 5

4 Nybygg: Takstoler med kaldt loft med nedforing Nybygg: A-takstoler med lufting Undertak og luftespalte Undertak ockwool Flexi A-plate Luftekartong med 50 mm luftespalte Vindsperre ocktett Dampsperre Undergurt ockwool Flexi A-plate ockwool Takstolplate Undergurt ockwool Takstolplate ocktett Dampsperre og innvendig himling U-verdi (W/m 2 K) Undergurt Isolasjonstykkelse med ockwool Takstolplate/Flexi A-plate + nedforing mm mm mm mm 48 x 98 mm 0,11 0,10 0,08 48 x 148 mm 0,11 0,10 0,08 48 x 48 mm nedforing cc 600 mm. Takstoler cc 600 mm. Merk: Som tommelfingerregel bør det være min. 3 ganger så mye isolasjon på oversiden i forhold til undersiden av dampsperren. For å sikre en tett ocktett Dampsperre tapes alle skjøter med ocktett Tape og klemlistes der det er mulig. U-verdi (W/m 2 K) Tredimensjon Isolasjonstykkelse med ockwool Takstolplate/Flexi A-plate 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 48 x 98 mm 0,11 48 x 148 mm 0,20 0,12 48 x 198 mm 0,21 Takstoler cc 600 mm. Merk: Ute ved raft og inn mot knevegg isoleres det på samme måte som vist for kaldt loft. Kneveggen isoleres og bør kles på utsiden med vindsperre. Skrådelen i A-takstolen bør lektes ned for å få tilstrekkelig isolasjons - tykkelse. 6 7

5 Nybygg: A-takstoler uten lufting Nybygg: Sperretak med sperrer av I-profil Undertak og luftespalte Vindsperre ockwool Flexi A-plate ockwool I-plate ocktett Dampsperre Undergurt Undertak med evt. luftespalte og vindsperre ockwool Takstolplate ocktett Dampsperre og innvendig himling U-verdi (W/m 2 K) Tredimensjon Isolasjonstykkelse med ockwool Takstolplate/Flexi A-plate 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 48 x 98 mm 0,11 48 x 148 mm 0,20 0,12 48 x 198 mm 0,21 Takstoler cc 600 mm. Merk: Dette er en løsning hvor kneloftet og rommet over hanebjelken er uten åpninger til det fri, og dermed uten lufting. Dersom det benyttes løse takutstikk, eller at vindsperren føres rundt hele takutstikket, kan det oppnås en god lufttetting i konstruk - sjonen. For å sikre en tett dampsperre, tapes alle skjøter med ocktett Tape og klemlistes der det er mulig. U-verdi (W/m 2 K) Isolasjonstykkelse med ockwool I-plate 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 0,20 0,12 0,10 0,09 Sperrer cc 600 mm. Merk: I-bjelker kan leveres opp til 600 mm høyde og muliggjør godt isolerte tak. ockwool I-plate har falser på den ene siden av platen. Dersom hele I- bjelken skal fylles med isolasjon, legges 2 stk. ockwool I-plater mot hverandre. Over dette legges da vindsperre og luftesjikt, eller eventuelt kombinert undertak/vindsperre. 8 9

6 Nybygg: Yttervegg av tre med utforing Nybygg: Yttervegg med ockvegg ockvegg ockwool Flexi A-plate Utlektet kledning Utlektet kledning ocktett Dampsperre og innvendig kledning ockwool Flexi A-plate Utlekting ockvegg ocktett Dampsperre og innvendig kledning ockwool Vindsperre ockwool Vindsperre ockfast Avstandsholder U-verdi (W/m 2 K) Stender Isolasjonstykkelse med ockwool Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,21 48 mm 0,22 0,20 Stendere cc 600 mm. Merk: Utforingen utføres med 48 x 48 mm lekter med cc 600 mm. Ytterveggen kan også fores ut innvendig. Dette gir mulighet for en inntrukket dampsperre, som gjør at el-rør kan føres uten å perforere dampsperren. Alle skjøter tapes med ocktett Tape og klemlist der det er mulig. U-verdi (W/m 2 K) Stender Isolasjonstykkelse med ockvegg og ockwool Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,21 48 mm 0,22 0,20 Stendere cc 600 mm. Merk: ockwool ockvegg bryter kuldebroer effektivt og gir en slank konstruksjon på grunn av ockvegg -platens gode isolasjonsevne. Utenpå ockvegg -platen benyttes ockwool Vindsperre i full etasjehøyde

7 Nybygg: Yttervegg med stendere av I-profil Nybygg: Yttervegg av tre med teglforblending Stender med I-profil ockwool Murplate ockwool Vindsperre 20 mm hulrom Murforblending ockwool Flexi A-plate ockwool Vindsperre Dampsperre og innvendig kledning ocktett Dampsperre og innvendig kledning Utlektet kledning Fuktsperre ført opp til under sville Lettklinkerblokker ockwool Flexi A-plate Isolasjonstykkelse med ockwool I-plate + ev. utforing 200 mm 220 mm 250 mm 300 mm mm 0,20 0,12 Stendere cc 600 mm. 12 Merk: Skal det bygges vegger med stor iso- lasjonstykkelse er I-profiler en god løsning. Veggen isoleres med ockwool I-plate som har to utfreste spor på langsidene. For å fylle ut hele I-profilen må det benyttes to isolasjonsplater. Veggen kan også fores ut med 50 mm ockwool Flexi A-plate innvendig, for å få etablert inntrukket dampsperre. For å sikre en tett dampsperre tapes alle skjøter med ocktett Tape og klemlistes der det er mulig. Isolasjonstykkelse med Murplate 50 mm 70 mm 100 mm Stendere cc 600 mm. Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate 98 mm 123 mm 148 mm 173 mm 198 mm 0,23 0,20 0,20 Merk: Stenderverket isoleres med ockwool Flexi A-plate og utenfor med ockwool Vindsperre med ockwool Murplate. Bak forblendingen skal det være en spalte på min. 20 mm. Dersom det ikke benyttes murisolasjon, skal hulrommet ha en dybde på 50 mm. Veggen skal ha drenering i stussfugene i bunn. Mellom fundamentet og fasadekonstruksjonen brukes ocktett Butyl tettelist. 13

8 Nybygg: Kjellervegg av betong Nybygg: Kjellervegg av 200 mm lettklinkerbetong ockwool Flexi A-plate Innvendig kledning ockwool Lydplate/Flexi A-plate Innvendig kledning ockwool Drensplate ockwool Drensplate Merk: Isolasjonstykkelse med Drensplate 50 mm 70 mm 100 mm Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate t1+t mm mm mm mm mm mm 0,21 t1 er Flexi A-plate mellom betongvegg og stenderverket, t2 i stenderverket. Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast ockwool som er pusset. 2,0 m jordfylling med sand/grus. 14 Min. 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen (helst 100 mm) bør plasseres på utsiden av veggen for å unngå kondens og fuktskader. Kombinasjoner som er merket med grønt bør unngås. Isolasjonstykkelse med Drensplate 50 mm 70 mm 100 mm Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate t1+t mm mm mm mm mm mm t1 er Lydplate mellom betongvegg og stenderverket, t2 er Flexi A-plate i stenderverket. Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast ockwool som er pusset. 2,0 m jordfylling med sand/grus. 0,12 Merk: Hvis mer enn 50% av veggen er tilbakefylt skal det ikke brukes innvendig dampsperre. ockwool Drensplate gir både en optimal isolerende og full drenerende effekt. 15

9 Nybygg: Bjelkelag med stubbeloft Nybygg: Gulv på grunnen med tilfarere Gulvbord ockwool Flexi A-plate ockwool Vindsperre ockwool ingmurselement Klemlist Bord ockwool Dampsperre ockwool Flexi A-plate ockwool Vindsperre Stubbeloftsplate/gulv ockwool Markplate Bjelketykkelse 36 mm 48 mm Isolasjonstykkelse* ockwool Flexi A-plate/Høyde trebjelker + ev.oppforing (mm) 182/198 mm 207/223 mm 230/ mm 255/ mm 280/ mm * Effektiv isolasjonstykkelse med stubbloft. Trebjelker cc 600 mm. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Forutsatt 0,3 m høyt kryperom med ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende % av gulvareal, eller 0,0036 m2/m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. 16 Merk: Over stubbeloftet legges ockwool Vindsperre som hindrer trekk opp gjennom gulvet. Plastfolie skal ikke benyttes på oversiden av bjelkelaget! Merk: Dersom det skal benyttes Terreng av: Leire Sand/grus Fjell ockwool Støpeplate Pluss Isolasjonstykkelse ockwool Støpeplate Pluss og opplekting med Flexi A-plate Støpeplate Pluss Flexi A-plate 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm 48 mm 0,11 48 mm 0,12 48 mm 0,21 48 mm lekter cc 600 mm. Forutsetter bruk av 600 mm ockwool ingmurselement, og Markplate tykkelse 50 mm, bredde 600 mm. Golvareal 8 x 12 m. ockwool ingmurselement har kuldebroverdi på 0,01 W/mK, som skal regnes med separat ved beregninger iht. NS 3031 heltregulv, er det praktisk å legge et tilfarergulv for å kunne feste gulvbordene. Mellom tilfarerne benyttes ockwool Flexi A-plate. Over betongdekket kan det legges et flytende gulv med trykkfast ockwool og sponplater. Parkettleverandørene anbefaler også fuktsperre oppå betonggulvet dersom det skal legges parkett. 17

10 Fritidsboliger: Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene Verdt å vite om hytter og fritidsboliger For nye hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom 50 m 2 og 150 m 2 BA. For hytter over 150 m 2 BA gjelder de samme nye kravene som for helårsboliger. Laftede hytter Bygging av laftede hytter er en tradisjon man ønsker å ta vare på. De nye energikravene er utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge hytter med 6 og 8 tommers laftede vegger. Tabellen nedenfor viser ulike krav til U-verdi og isolasjonstykkelser for hytter og fritids - boliger. Kompakt torvtak ocktorv torvtakplate* 200 mm Sperretak ockwool Flexi A-plate* 250 mm Energitiltak Hytter > 150 m 2 Hytter < 150 m 2 Hytter med laftede yttervegger > 150m 2 Tak Yttervegg Gulv på grunnen og mot det fri 1) Vinduer/ dører/glass Tot. max 20% av oppvarmet bruksareal Kuldebroverdi Varmegjenvinning U= W/m 2 K (Kaldt loft 30 cm) (Sperretak heltre 35 cm) U= W/m2K (Bindingsverk 25 cm) (ockvegg 22 cm) U= W/m2K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) U= 1,2 W/m 2 K (2-lags vindu med lav - emisjonsbelegg, gassfylling og isolert karm) Småhus max 0,03 W/mK Andre max 0,06 W/mK U= W/m 2 K (Kaldt loft 21 cm) (Sperretak heltre 25 cm) U= 0,22 W/m 2 K (Bindingsverk 20 cm) (ockvegg 17 cm) U= W/m 2 K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) U= 1,6 W/m 2 K (2-lags vindu) U= W/m 2 K (Kaldt loft 30 cm) (Sperretak heltre 35 cm) U= 0,60 W/m 2 K 8 laft U= W/m 2 K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) U= 1,4 W/m 2 K (2-lags vindu med lavemisjonsbelegg og gassfylling, ev. koblede 2+1 ruter med gjennomgående sprosse i ytre lag) 70% varmegjenvinning Hytter med laftet yttervegg < 150 m 2 U= W/m 2 K (Kaldt loft 21 cm) (Sperretak heltre 25 cm) U= 0,72 W/m 2 K 6 laft U= W/m 2 K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) U= 1,6 W/m 2 K (2-lags vindu) Bindingsverksvegg ockwool Flexi A-plate* Gulv på grunn ockwool Støpeplate Pluss 200 mm 150 mm ockvegg ockwool Flexi A-plate + ockvegg Bjelkelag mot kryperom ockwool 200 mm Stubbeloftsplate 170 mm 18 Luftlekkasjer luftvekslinger/ time v/50pa Småhus 2,5 Andre 1,5 Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering. Hytter < 50 m 2 er fritatt for energikrav. 3,0 U-verdier i henhold til NBI-byggedetaljblad: 1) Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isola - sjonstykkelsene. * Isolasjonstykkelse for fritidsbolig mellom 50 m 2 og 150 m 2 BA. 19

11 Fritidsboliger: Takstoler med kaldt loft Fritidsboliger: Sperretak med sperrer av heltre Undertak Luftekartong med 50 mm luftespalte Krysslekting Undertak med evt. luftespalte og vindsperre ockwool Takstolplate ocktett Dampsperre og innvendig himling Undergurt Merk: Til isolering av kalde, luftede loftsrom benyttes Undergurt Isolasjonstykkelse med ockwool Takstolplate 200 mm 225 mm 250 mm 300 mm 48 x 98 mm 48 x 148 mm Takstoler cc 600 mm. 20 0,20 ockwool Takstolplate. Platen har et utfrest spor på langsiden tilpasset undergurtens bredde og høyde. Dette gjør at isolasjonen bryter kuldebroen over undergurten. Ut mot raft kan det eventuelt benyttes ockwool afteplate. Dette er et skråskåret produkt belagt med en rivesterk vindtett folie. Folien har overlapper for å klemme med sløyfer mot vindsperren på veggen og for å dekke over skjøten til neste isolasjonsplate på loftet. Sperre ocktett Dampsperre og innvendig himling Merk: Sperretykkelse 36 mm 48 mm Sperrer cc 600 mm. Isolasjonstykkelse med ockwool Flexi A-plate 173 mm 200 mm 250 mm 275 mm 300 mm 350 mm 0,23 0,24 0,21 0,22 Sperretak kan være utført med egen separat luftespalte mellom undertak og vindsperre som vist på tegning, eller med kombinert undertak/vindsperre rett over isolasjonen dersom det benyttes opplektet takstein. Til isolering mellom sperrene benyttes ockwool Flexi A-plate. Ved nedlekting kan man legge ocktett Dampsperre mellom utforingen og taksperren for å hindre perforering av denne ved elektriske installasjoner. Alle skjøter tapes med ocktett Tape og klemlistes. 21

12 Fritidsboliger: Åstak med kompakt isolasjon Fritidsboliger: Yttervegg med inntrukket dampsperre ocktorv torvtakplate Utlekting Torv ockwool Vindsperre ocktett Dampsperre og innvendig kledning ockwool Flexi A-plate Utlektet kledning Tettesjikt Drenering Torvstokk og ockwool Torvkroker 150 mm 0,23 22 Merk: Med ocktorv torvtakplate er Isolasjonstykkelse med ockwool Torvtakplate 200 mm 250 mm 300 mm mm mm det mulig å få til en fullgod løsning med hensyn til dagens krav til varmeisolering. For å oppfylle de nye U-verdikravene kan det benyttes 150 mm plate over tettesjiktet og 50 mm under. Alternativt kan det benyttes 2 x 100 mm ocktorv torvtakplate over tettesjiktet. Stender Isolasjonstykkelse ockwool Flexi A-plate med utforing mm 36 mm 48 mm Stendere cc 600 mm. 0,23 0, mm mm mm 0,21 0,20 Merk: Krysslekting gir en konstruksjon med bedre varmeisolerende effekt. Ytterveggen kan også fores ut innvendig. Dette gir mulighet for en inntrukket dampsperre, som gjør at elrør kan føres uten å perforere dampsperren. Alle skjøter tapes med ocktett Tape og klemlistes der det er mulig. 23

13 Fritidsboliger: Yttervegg med ockvegg Fritidsboliger: Bjelkelag med ockwool Stubbeloftsplate ockvegg Gulvbord ockwool Flexi A-plate ocktett Dampsperre og innvendig kledning Utlektet kledning ockwool Vindsperre ockvegg Vindsperre Bord ockwool Stubbeloftsplate ockfast Avstandsholder Stender Isolasjonstykkelse med ockvegg og Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,24 48 mm 0,25 Stendere cc 600 mm. 24 Merk: 0,21 0,22 0,20 Systemet med ockwool ockvegg bryter kuldebroer effektivt og gir en slank konstruksjon på grunn av ockvegg -platens gode isolasjonsevne. Løsningen består av en formfast og dukbelagt isolasjonsplate i full etasjehøyde, samt ockfast avstandsholdere og skruer for feste av holder og lekt. Utenpå ockvegg -platen benyttes ockwool Vindsperre i full etasjehøyde. Bjelke 48 mm Isolasjonstykkelse ockwool Stubbeloftsplate + ev. oppforing 198 mm mm mm Trebjelker cc 600 mm. U-verdier er inkludert med varmemotstand i kryperommet. Forutsatt 0,3 m høyt kryperom med ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende % av gulvareal, eller 0,0036 m2/m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. Merk: ockwool Stubbeloftsplate er en ekstra formfast plate med ett hardt sjikt på undersiden som gir tilstrekkelig beskyttelse mot de vindkrefter som oppstår i kryperommet. For å hindre gjennomtrekk opp gjennom bjelkelaget legges en ockwool Vindsperre på toppen av bjelkelaget med overlapp til folien i veggen. 25

14 Fritidsboliger: Gulv på grunnen ocktett Dampsperre ockwool Vindsperre ockwool Flexi A-plate ockwool Støpeplate Pluss ockwool ingmurselement ockwool Markplate Terreng av: Leire Sand/grus Fjell Merk: Isolasjonstykkelse med ockwool Støpeplate Pluss 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 0,22 0,24 0,28 0,21 0,25 0,11 0,12 0,12 Ved bløt grunn legges det ut en fiberduk, og deretter minimum 100 mm drenerende masser bestående av pukk el. l. Isolasjon av ockwool Støpeplate Pluss legges ut på de drenerende masser, med en 0,2 mm PE-folie (fuktsperre) på oversiden. Forutsetter bruk av 600 mm ockwool ingmurselement og Markplate tykkelse 50 mm, bredde 600 mm. Golvareal 8 x 12 m. ockwool ingmurselement har kuldebroverdi på 0,01 W/mK, som skal regnes med separat ved beregninger iht. NS

15 Systemløsninger: Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Verd å vite om systemløsninger A/S ockwool har utviklet flere unike systemløsninger som gjør det enklere å tilfredsstille de nye energikravene. Samtlige systemer har til hensikt å forbedre den totale isolasjonsevnen bl. a. gjennom å motvirke kuldebroer og utilsiktet luftgjennomstrømming. Dessuten er alle systemene kjenne - tegnet ved en høy grad av fleksibilitet som tilgodeser både den prosjekterende og den utførende. ockvegg ockvegg-systemet er basert på den unike ockvegg-platens spesielt varmeisolerende og kuldebroreduserende egenskaper. ockvegg brukes som utvendig isolasjon på vegger i nye bygg og til rehabilitering. Platene festes ved hjelp av ockfast avstandsholdere som er stat ter utlekting. Brukt sammen med ockwool Vindsperre oppnås en helt vindtett isolasjonsløsning med få skjøter og uten kuldebroer. Dette gir en optimal isolasjonsløsning uten unødig varmetap. ock Vegg-systemet er derfor ideelt når det gjelder å oppnå de nye byggeforskriftenes krav. ockvegg-platens gode varmeisolerende evne gjør at den sammen med en 173 mm ockwool Flexi A-plate oppfyller kravet til en U-verdi på W/m 2 K. Dermed oppnås en mindre konstruksjonstykkelse med tynnere stenderdimensjoner og bedre arealutnyttelse enn ved en tradisjonell løsning. ocktett Fra den 1. februar 2007 er det krav om at luftlekkasjer via utettheter i et nybygg skal begrenses. Dessuten er det et spesifikt krav om at boliger ikke skal ha større luftlekkasje enn 2,5 luftvekslinger pr. time. Dette gjøres med styrt mekanisk ventilasjon slik at man oppnår både tette og godt ventilerte bygninger. Lufttetthet stiller krav til utførelsen av skjøtene i konstruksjonen og bruk av egnede materialer som gir gode tetteløsninger. Myndighetene kan kreve lufttettheten testet og det kan forventes at mange byggherrer etter hvert vil stille krav om at dette blir gjort. ocktett er et sortiment med spesielt utvalgte produkter for lufttetting av skjøter og gjennomføringer. Alle produktene i sortimentet fungerer sammen. ocktett brukes til å gjøre konstruksjonene lufttette og kan blant annet brukes i loft- og vegg - konstruksjoner, i skjøter mellom elementer, ved fundamenter samt ved vinduer og dører. 1. Tette skjøter i dampsperren i taket 2. Tette gjennomføringer i dampsperren 3. Tette overganger mellom vegg og tak 4. Tette skjøter ved dører og vinduer 5. Tette overganger ved fundament 6. Tette overganger ved dekke og kryperom Les mer om de enkelte produktene som inngår i systemet på side Torvtak som kompakt tak Løsningen med torvtak som kompakt tak har lange tradisjoner. Oppbygningen av gamle torvtak var i prinsippet en kompaktløsning det vil si en omvendt takløsning med tettesjikt på undersiden av det isolerende sjiktet. ockwools videreutviklede løsning med torvtak som kompakt tak (ocktorv) gir en fullgod løsning når det gjelder dagens krav til varmeisolering. Løsningen gjør at problemer med kondensert fukt i konstruksjonen eller snøinndrev i luftespalte vil unngås. Den enkle utførelsen byr på mange fordeler: Utvendig tettesjikt, luft- og damptetting blir ett og samme sjikt. Konstruksjonen blir enklere og dermed sikrere mot byggefeil. Bygget kommer raskere under tak. Eventuelle lekkasjer kan oppdages på et tidligere tidspunkt og er enkle å lokalisere. Se forøvrig U-verdi tabell på side 22. ingmurselement ockwool ingmurselement gir en fullisolert ringmur med en ferdig pusset og strukturbehandlet overflate. Elementet har markedets mest effektive kuldebrobryter noe som er viktig for at det ikke skal oppstå lave gulvtemperaturer og for å unngå kondens mellom gulv og yttervegg. Utvendig skal det alltid legges markisolering for å hindre telehiv, samt for å av - dempe frostinntrengning ved fundamentet. Elementet fungerer også som en ferdig forskaling for istøping av betong. For mer teknisk dokumentasjon se NBI Teknisk Godkjenning 2286 som du finner i Produktguiden på

16 Systemløsninger: Yttervegg med ockvegg Systemløsninger: Bjelkelag med ockvegg ockvegg ockwool Flexi A-plate Utlektet kledning ocktett Dampsperre og innvendig kledning Vindsperre ockvegg ockwool Flexi A-plate ockfast Avstandsholder Festeplugg med stor skive ockvegg U-verdi (W/m 2 K) Stender Isolasjonstykkelse med ockvegg og Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,24 0,21 48 mm 0,25 0,22 0,20 Stendere cc 600 mm. Merk: Systemet med ockwool ockvegg bryter kuldebroer effektivt og gir en slank konstruksjon på grunn av ockvegg-platens gode isolasjonsevne. Løsningen består av en formfast og dukbelagt isolasjonsplate i full etasjehøyde, samt ockfast avstandsholdere og skruer for feste av holder og lekt. Utenpå ockvegg-platen benyttes ockwool Vindsperre i full etasjehøyde. U-verdi (W/m 2 K) Bjelketykkelse Isolasjonstykkelse ockvegg og Flexi A-plate + ev. oppforing mm mm mm mm mm 36 mm 0,12 0,11 48 mm 0,12 0,11 ockvegg festet på undersiden med skruer og plastskive. Trebjelker cc 600 mm. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Forutsatt 0,3 m høyt kryperom med ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende % av gulvareal, eller 0,0036 m 2 /m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. Merk: Det er en fordel å benytte uorganiske materialer på undersiden av bjelkelaget. ockvegg-platen er uorganisk og gir et kontinuerlig isolasjonssjikt under trebjelkene. Dette gir en høyere temperatur på bjelken, og dermed mindre risiko for kondens og muggvekst

17 Systemløsninger: ocktett sortimentet ocktett Dampsperre ocktett Tape ocktett Dampsperre er en tradisjonell dampsperre med fast diffusjonsmotstand (Z-verdi) som brukes i loft- og veggkonstruksjoner. Dampsperren hindrer at varm og fuktig luft fra rommet trenger inn i konstruksjonen ved diffusjon eller luftstrømning. ocktett Tape er en spesialtape med akrylkleber system som er velegnet til skjøting av folier, membraner og tilstøtende materialer, mellom treplater etc. ocktett Butyl tettebånd ocktett Eksp. fugebånd Dette fugebåndet av forkomprimert spesialimpregnert polyuretanskum er værbestandig og gir beskyttelse mot slagregn. Klebebåndet brukes ved tetting rundt dører og vinduer på utsiden. ocktett Tape ocktett Dampsperre ocktett Fugemasse ocktett Butyl tettelist ockwool Vindsperre ocktett Fugemasse ocktett Bunnfyllingslist ockwool Tetteremse ocktett Bunnfyllingslist ocktett Butyl er velegnet til tetting mellom fundament og fasadekonstruksjoner av tre, mellom leca, betong og gassbetongelement ved fundament. ocktett Butyl er et fleksibelt materiale som er enkelt å arbeide med. Det brede butylbåndet benyttes for tetting rundt gjennomføringer som ventilasjonskanaler, el-rør etc. Vindsperre av syntetisk materiale med full etasjehøyde på 274 cm. Vindsperren er vindtett og smidig og den monteres med få skjøter. Ved skjøter brukes ockwool Vindsperretape sammen med klemlister. En meget elastisk fugemasse med gode holdbarhetsegenskaper. Fugemassen verken revner eller krymper og den kan brukes både utendørs og innendørs til fuging rundt dører, vinduer, lister og i overganger. ocktett Fugemasse kan benyttes som kleber. ocktett Ekspanderende fugebånd 32 Bunnfyllingslisten har runde profiler som gjør at fugen oppnår en konkav utforming med store hefteflater. Brukes til fuging rundt dører og vinduer. ocktett Butyl tettelist 33

18 Konstruksjons- og U-verdi vifte Den enkle oversikten I vår nye Konstruksjons- og U-verdivifte får du den totale oversikten over alle relevante konstruksjoner med tilhørende u-verdier. Dette gjør det enklere å oppfylle de nye energikravene. Viften er utarbeidet som et supplement til håndboken Den lille lune. Sammen med de fremhevede henvisningene til Konstruksjonsguiden på vet du alt som er nødvendig for å oppnå et godt resultat av isola - sjonsarbeidet

Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering

Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering Isolering av hytter Innhold Byggeforskriftene.......................3 Lyd- og brannisolering...................3 Isolering i grunnen.......................4 Isolering av vegger......................7 Isolering

Detaljer

Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Innhold Internett Produktguide Produktguide Konstruksjonsguide Inneklimaguide Brosjyretjeneste Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer

Detaljer

Isolering av hytter og torvtak. Foto: Blink Hytta type Lindnes fjell

Isolering av hytter og torvtak. Foto: Blink Hytta type Lindnes fjell Isolering av hytter og torvtak Foto: Blink Hytta type Lindnes fjell 1 Innhold Byggeforskriftene...3 Lyd- og brannisolering...4 Isolering i grunnen...5 Isolering av vegger...8 Isolering av rør...10 Isolering

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Nye energikrav til bygninger Hvordan gjør vi det i småhus?

Nye energikrav til bygninger Hvordan gjør vi det i småhus? Nye energikrav til bygninger Hvordan gjør vi det i småhus? - varmeisolering - vinduer - lufttetting - fukt - detaljløsninger Siv.ing Sivert Uvsløkk, Bygningsmaterialer og konstruksjoner, Trondheim Foredrag

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME Rev. OKTOBER 2014 Erstatter okt. 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid

Detaljer

Feilfrie bygg Er det realistisk?

Feilfrie bygg Er det realistisk? Feilfrie bygg Er det realistisk? Løsninger for tak, yttervegger og konstruksjoner mot terreng og våtrom Prinsipper for oppbygging Kursdagene ved NTNU, 6. 7. januar 2009 Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Prosjektering av trekonstruksjoner Norske Takstolprodusenters Forening

Detaljer

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema Utfordringer knyttet til nye energikrav Dr.ing. Lars Myhre Fagansvarlig Mesterhus Norge Tema Fuktsikre takkonstruksjoner Yttervegger Ringmur med trinnfri atkomst (universell utforming) Yttervegger mot

Detaljer

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Hans Olav Vestlie Fagsjef Bygg Agenda Seminar Energilekkasjer misbruk av energi! Byggtermografering Trykktesting Termografering

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Det er faktafeil i deres definisjon av eiendommen.12/2

Det er faktafeil i deres definisjon av eiendommen.12/2 Balsfjord kommune Plan og Næring Deres Saksbehandler Marit S Figenschau Deres ref 2014/651-10187/2014 arkivkode : 12/2/L42 av dato 21.09.2014 Anny E Hansen Innelvveien 163 9107 Kvaløya Og Ansvarlig søker,prosjekterende

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Nye krav Fuktsikre løsninger

Nye krav Fuktsikre løsninger Dagens og fremtidens bygninger Sesjon 1: Klima, Energi og Miljø Nye krav Fuktsikre løsninger Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene NTNU, Trondheim 8. januar 2010 Sintef 1 Energibruk

Detaljer

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus Peter Blom SINTEF Byggforsk Nasjonalt fuktseminar 21.4.2010 SINTEF Byggforsk 1 Krav til lufttetthet - småhus Lekkasjetall oms./h Byggeforskrift

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

Kompakte isolerte torvtak

Kompakte isolerte torvtak Kompakte isolerte torvtak Innhold Historikk og prinsipper.......................4 Hvorfor bruke kompakt torvtak............... Nye byggeforskrifter og isolasjonstykkelser..... Løsninger..................................7

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

WINDPROOF DALTEX FNS 125

WINDPROOF DALTEX FNS 125 presenterer WINDPROOF DALTEX FNS 125 dampåpen kombinert undertak / vindsperre. www.filtex.no TG 2375 LEGGEANVISNING FOR DALTEX FNS 125 VINDSPERRE PÅ VEGG OG DAMPÅPENT UNDERTAK 1. Generelt 1.1 Krav i TEK

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Rockwool Flex Systemvegg. Fremtidens veggsystem for energieffektive bygg

Rockwool Flex Systemvegg. Fremtidens veggsystem for energieffektive bygg Rockwool Flex Systemvegg Fremtidens veggsystem for energieffektive bygg Rockwool Flex Systemvegg - høyisolert bygning og stor designfrihet Minimalt energiforbruk En vesentlig bakgrunn for utviklingen av

Detaljer

RockTett klimasystem. Tette og sunne hus året rundt

RockTett klimasystem. Tette og sunne hus året rundt RockTett klimasystem. Tette og sunne hus året rundt Innhold Side ygg tett 2 ventiler riktig Utettheter! 3 her oppstår problemene RockTett klimasystem 4 komplett system for tetting av hus RockTett klimasystem

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

* trademark of The Dow Chemical Company. Glava Tettesystem

* trademark of The Dow Chemical Company. Glava Tettesystem * trademark of The Dow Chemical Company Glava Tettesystem Stiv kuling? Kanskje lett bris eller bare litt trekk? Utette hus er iallefall dårlig økonomi, svært energikrevende, forurensende og gir dårlig

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016 GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING Oktober 2016 MILJØMERKET INNHOLD 241 Trykksak 681 Produktinformasjon 3 Montering - omramming 4 - montering av veggplater 6 - alternativ brakett 8 - montering av vindsperre

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak Juni 2014 Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak -vindsperre tilpasset norsk klima Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Derfor har vi et stort fokus

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Høringsnotat 05.10.2017 Forslag til endring i i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger Høringsfrist 17.11.2017 Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Direktoratet

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi April 2017Teknisk forskrift, Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. januar 2016 ble Teknisk

Detaljer

September 2015. Den lille lune

September 2015. Den lille lune September 2015 Den lille lune Den lille lune Denne håndboken er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering. I mange tilfeller

Detaljer

Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak. Mai 2013

Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak. Mai 2013 Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak Mai 2013 Nye energikrav til bygninger Gjeldende fra 1. jan 2007, overgangsperiode til 1. aug 2009 (TEK 07). Formål: 25 % lavere

Detaljer

Nye energikrav praktisk utførelse 10 anbefalinger for god vindtetting og fuktsikring

Nye energikrav praktisk utførelse 10 anbefalinger for god vindtetting og fuktsikring Nye energikrav praktisk utførelse 10 anbefalinger for god vindtetting og fuktsikring Innledning nye energikrav i Teknisk forskrift (TEK) Fra 1. februar 2007 fikk vi skjerpede energikrav i TEK. Det ble

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer

Trekonstruksjoner egnet for passivhus

Trekonstruksjoner egnet for passivhus Trekonstruksjoner egnet for passivhus Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Michael Klinski, Trond Bøhlerengen, Tor Helge Dokka 1 Utredning i samarbeid med Trefokus Støtte: Innovasjon Norge

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt 1 Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, professor Institutt for bygg, anlegg og transport Klimax frokostmøte, 15.feb 2011 Dokkhuset, Trondheim 2

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner?

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner? Dagens og fremtidens bygninger Arkitektur, Energi og Miljø Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Energibudsjett for boliger

Energibudsjett for boliger Kursdagene i Trondheim 6. januar 2009 Energibudsjett for boliger Trine D. Pettersen, Mesterhus Norge Tema Nye energikrav : Hvilke løsninger velger vi for småhus Spesielle utfordringer med nye energikrav?

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

Betongfundament Trykkfast isolasjon

Betongfundament Trykkfast isolasjon REDAir FLEX Lekte 2 REDAir FLEX Friksjo 22x155 Liggende Trepanel 27x97 REDAir FLEX Lekte vertikalt / Luftspalte 48 Rockwool Flexi Plate / Trestender s.450 Rockwool Lafteremse Musebånd 80 Rockwool Markplate

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Nye energikrav til bygninger

Nye energikrav til bygninger Nye energikrav til bygninger Industriell trehusproduksjon Scandic hotell Hamar 13. november 2007 - Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Basert på: Statens bygningstekniske etat Husbanken Veilederkurs: Oslo,

Detaljer

FOKUS på tre. Energieffektive ytterveggskonstruksjoner

FOKUS på tre. Energieffektive ytterveggskonstruksjoner Nr. 5 FOKUS på tre Energieffektive ytterveggskonstruksjoner i tre Energikravene i TEK 07 og TEK 10 Tilgjengelig råstoff Hva ønsker bransjene? Strengere energikrav krever mer isolasjon i gulv, vegger og

Detaljer

1: 20 YTTERVEGG I TRE ETASJESKILLER I TRE FIBERPUSS 13 MM GIPS FINPLATE RADONSPERRE

1: 20 YTTERVEGG I TRE ETASJESKILLER I TRE FIBERPUSS 13 MM GIPS FINPLATE RADONSPERRE 285 600 600 600 600 300 150 2 400 YTTERVEGG I TRE ETASJESKILLER I TRE FIBERPUSS 13 MM GIPS FINPLATE 1 STK SOLEBLOKK 4 STK STD.BLOKK H= 600 MM 1 STK STD.BLOKK H= 300 MM RADONSPERRE ISOLASJON I FLG. VARMETAPSBEREGNING

Detaljer

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

VINDSPERRE OG UNDERTAK. for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner

VINDSPERRE OG UNDERTAK. for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner VINDSPERRE OG UNDERTAK for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner Scan SCAN AIRSTOP 115 VINDSPERRE Funksjon Scan Airstop 115 er en dampåpen vindsperre. Den skal danne et lufttett sjikt på utsiden av varmeisolasjonen

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Detaljer

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Detaljer EN INFILL BOLIG Diplom NTNU 2014 Detaljer vår 2014, et diplomprosjekt av Kjersti Lindheim veileder Torbjørn Tryti D8 D7 D6 D9 D5 D4 D1 D2 D3 Losholt 48 x 100 mm Fuge, bunnfyllingslist og dyttestrimel

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.12.2015 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer