Slik oppfyller du de nye energikravene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik oppfyller du de nye energikravene!"

Transkript

1 Husk alltid å bruke Den lille lune når du isolerer! Slik oppfyller du de nye energikravene! Bestill ditt eget eksemplar av Den lille lune på eller kontakt din lokale representant fra A/S ockwool. Komplett med konstruksjoner og U-verdier for nybygg og fritidsboliger

2 Innhold: De nye energikravene Nybygg Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Takstoler med kaldt loft med nedforing.. 6 A-takstoler med lufting A-takstoler uten lufting Sperretak med sperrer av I-profil Yttervegg av tre med utforing Yttervegg med ockvegg Yttervegg med stendere av I-profil Yttervegg av tre med teglforblending.. 13 Kjellervegg av betong Kjellervegg av 200 mm lettklinkerbetong Bjelkelag med stubbeloft Gulv på grunnen med tilfarere Fritidsboliger Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Takstoler med kaldt loft Sperretak med sperrer av heltre Åstak med kompakt isolasjon Yttervegg med inntrukket dampsperre. 23 Yttervegg med ockvegg Yttervegg med ockwool Stubbeloftsplate Gulv på grunnen Systemløsninger Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Yttervegg med ockvegg Bjelkelag med ockvegg ocktett sortiment Konstruksjons- og U-verdi vifte Nå er det slutt på å sløse med energien! Den 1. februar 2007 trådte nye energiforskrifter i kraft. Forskrif - tene innebærer at energiforbruket i nye bygninger skal reduseres med 25%. Dette medfører større fokus på energiforbruk, tetthet og kuldebroer. Krav om godt isolerte bygninger Et av de sentrale områdene i de nye energiforskriftene er kravet om bedre isolasjon i gulv, vegger og tak samt vinduer med lavere U-verdi. Husene skal bli tettere og ha et godt inneklima. Utgangspunktet er at fremtidens bygninger skal ha 25 cm isola sjon i ytterveggen, cm isolasjon i taket og cm isola sjon med god randisolasjon i gulvet. Det er en klar forutsetning at kuldebroer unngås. Krav til energieffektivitet Det er to veier å gå for å dokumentere at bygget tilfredsstiller energikravene i teknisk byggeforskrift av 1. februar 2007: Energitiltak ammekrav Energitiltaksmodellen Energikravet anses som oppfylt hvis det kan dokumenteres at samtlige energitiltak for bygnings - konstruksjoner og installasjoner tilfredsstiller gitte krav. I tabellen på side 4 vises en oversikt over energitiltak med tilhørende krav. Dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes, kan kravene fravikes. ammekravsmodellen ammekravsmodellen fastsetter en øvre grense for netto energibehov for 13 ulike bygningskategorier. Dette omfatter alle energiposter i byggets energibudsjett, dvs. opp - varming, kjøling, ventilasjon, varmt vann, belysning og utstyr. Minstekrav For å sikre en akseptabel bygningskropp er det innført minstekrav. De gitte minstekravene må der for oppfylles også når omfordeling benyttes. Dette gjelder både når man dokumenterer ved hjelp av energitiltak og når man velger å beregne samlet netto energibehov (rammekrav). På kan du lese mer om hvilke faktorer som inngår i en slik beregning. Færre kuldebroer og tettere hus I tillegg til kravet om energieffektivitet, stilles det betydelig strengere krav til det samlede varmetapet gjennom klimaskjermen. Foruten isolering vil dette også innebære en innskjerping av kravene til tetthet og dokumentasjon av kuldebroer. Snarveien til den totale oversikten I denne brosjyren finner du mange aktuelle konstruksjoner til både nybygg og fritidsboliger. Dessuten finner du også nyttig informasjon om ockwools systemløsninger. Ved hver enkelt konstruksjon har vi angitt korrekte isolasjonstykkelser i henhold til gjeldende U-verdikrav. Sammen med de tilhørende korte beskrivelsene, vil dette gi deg en enkel og nyttig oversikt til bruk i arbeidet med å oppfylle kravene. Husk også at du finner mer praktisk informasjon i vår håndbok Den lille lune og på hvor vår Konstruksjons- og Produkt guide samt flere beregningsverktøy og -programmer står til din rådighet. Ved å øke isolasjonstykkelsene og isolere med ockwool kan du på en rimelig og effektiv måte redusere energiforbruket ytterligere. 2 3

3 Nybygg: Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Sperretak Energikravene De nye energikravene er å betrakte som minimumskrav. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en ytterligere forbedring av energiøkonomien. Overgangsordning For at alle aktører i byggenæringen skal få nødvendig tid til å tilpasse seg de nye kravene, er det innført en overgangsperiode. I de tilfeller kommunen har mottatt søknad eller melding om tiltak før 1. august 2009 kan man velge å benytte nye eller tidligere regler om energiforhold. Kaldt loft ockwool Takstolplate 300 mm ockwool Flexi A-plate 350 mm Energitiltak Byggeforskrift 97 (utgår ) Nye energikrav Generelt Nye energikrav Minstekrav Tak Yttervegg U= W/m 2 K (Kaldt loft 25 cm) (Sperretak heltre 30 cm) U= 0,22 W/m 2 K (Bindingsverk 20 cm) (ockvegg 17 cm) U= W/m 2 K (Kaldt loft 30 cm) (Sperretak heltre 35 cm) U= W/m2K (Bindingsverk 25 cm) (ockvegg 22 cm) U= W/m 2 K (Kaldt loft 21 cm) (Sperretak heltre 25 cm) U= 0,22 W/m 2 K (Bindingsverk 20 cm) (ockvegg 17 cm) Bindingsverksvegg ockwool Flexi A-plate 250 mm ockvegg Gulv på grunnen og mot det fri 1) U= W/m 2 K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) U= W/m2K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) U= W/m 2 K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) ockwool Flexi A-plate + ockvegg 220 mm Vinduer/ dører/glass Tot. max 20% av oppvarmet bruksareal Kuldebroverdi U= 1,6 W/m 2 K (2-lags vindu) Skal være inkludert i U-verdi 2) U= 1,2 W/m 2 K (2-lags vindu med lav - emisjonsbelegg, gass - fylling og isolert karm) Småhus max 0,03 W/mK Andre max 0,06 W/mK U= 1,6 W/m 2 K (2-lags vindu) Gulv på grunn ockwool Støpeplate Pluss 200 mm Varmegjenvinning 70% varmegjenvinning Luftlekkasjer luftvekslinger/ time v/50pa 4,0 Småhus 2,5 Andre 1,5 3,0 4 Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering. U-verdier i henhold til NBI-byggedetaljblad: 1) Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isolasjonstykkelsene. 2) Isolasjonstykkelser som er angitt under byggeforskrift 97 kan bli større, fordi kuldebroverdien skal være inkludert U-verdi. 5

4 Nybygg: Takstoler med kaldt loft med nedforing Nybygg: A-takstoler med lufting Undertak og luftespalte Undertak ockwool Flexi A-plate Luftekartong med 50 mm luftespalte Vindsperre ocktett Dampsperre Undergurt ockwool Flexi A-plate ockwool Takstolplate Undergurt ockwool Takstolplate ocktett Dampsperre og innvendig himling U-verdi (W/m 2 K) Undergurt Isolasjonstykkelse med ockwool Takstolplate/Flexi A-plate + nedforing mm mm mm mm 48 x 98 mm 0,11 0,10 0,08 48 x 148 mm 0,11 0,10 0,08 48 x 48 mm nedforing cc 600 mm. Takstoler cc 600 mm. Merk: Som tommelfingerregel bør det være min. 3 ganger så mye isolasjon på oversiden i forhold til undersiden av dampsperren. For å sikre en tett ocktett Dampsperre tapes alle skjøter med ocktett Tape og klemlistes der det er mulig. U-verdi (W/m 2 K) Tredimensjon Isolasjonstykkelse med ockwool Takstolplate/Flexi A-plate 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 48 x 98 mm 0,11 48 x 148 mm 0,20 0,12 48 x 198 mm 0,21 Takstoler cc 600 mm. Merk: Ute ved raft og inn mot knevegg isoleres det på samme måte som vist for kaldt loft. Kneveggen isoleres og bør kles på utsiden med vindsperre. Skrådelen i A-takstolen bør lektes ned for å få tilstrekkelig isolasjons - tykkelse. 6 7

5 Nybygg: A-takstoler uten lufting Nybygg: Sperretak med sperrer av I-profil Undertak og luftespalte Vindsperre ockwool Flexi A-plate ockwool I-plate ocktett Dampsperre Undergurt Undertak med evt. luftespalte og vindsperre ockwool Takstolplate ocktett Dampsperre og innvendig himling U-verdi (W/m 2 K) Tredimensjon Isolasjonstykkelse med ockwool Takstolplate/Flexi A-plate 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 48 x 98 mm 0,11 48 x 148 mm 0,20 0,12 48 x 198 mm 0,21 Takstoler cc 600 mm. Merk: Dette er en løsning hvor kneloftet og rommet over hanebjelken er uten åpninger til det fri, og dermed uten lufting. Dersom det benyttes løse takutstikk, eller at vindsperren føres rundt hele takutstikket, kan det oppnås en god lufttetting i konstruk - sjonen. For å sikre en tett dampsperre, tapes alle skjøter med ocktett Tape og klemlistes der det er mulig. U-verdi (W/m 2 K) Isolasjonstykkelse med ockwool I-plate 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 0,20 0,12 0,10 0,09 Sperrer cc 600 mm. Merk: I-bjelker kan leveres opp til 600 mm høyde og muliggjør godt isolerte tak. ockwool I-plate har falser på den ene siden av platen. Dersom hele I- bjelken skal fylles med isolasjon, legges 2 stk. ockwool I-plater mot hverandre. Over dette legges da vindsperre og luftesjikt, eller eventuelt kombinert undertak/vindsperre. 8 9

6 Nybygg: Yttervegg av tre med utforing Nybygg: Yttervegg med ockvegg ockvegg ockwool Flexi A-plate Utlektet kledning Utlektet kledning ocktett Dampsperre og innvendig kledning ockwool Flexi A-plate Utlekting ockvegg ocktett Dampsperre og innvendig kledning ockwool Vindsperre ockwool Vindsperre ockfast Avstandsholder U-verdi (W/m 2 K) Stender Isolasjonstykkelse med ockwool Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,21 48 mm 0,22 0,20 Stendere cc 600 mm. Merk: Utforingen utføres med 48 x 48 mm lekter med cc 600 mm. Ytterveggen kan også fores ut innvendig. Dette gir mulighet for en inntrukket dampsperre, som gjør at el-rør kan føres uten å perforere dampsperren. Alle skjøter tapes med ocktett Tape og klemlist der det er mulig. U-verdi (W/m 2 K) Stender Isolasjonstykkelse med ockvegg og ockwool Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,21 48 mm 0,22 0,20 Stendere cc 600 mm. Merk: ockwool ockvegg bryter kuldebroer effektivt og gir en slank konstruksjon på grunn av ockvegg -platens gode isolasjonsevne. Utenpå ockvegg -platen benyttes ockwool Vindsperre i full etasjehøyde

7 Nybygg: Yttervegg med stendere av I-profil Nybygg: Yttervegg av tre med teglforblending Stender med I-profil ockwool Murplate ockwool Vindsperre 20 mm hulrom Murforblending ockwool Flexi A-plate ockwool Vindsperre Dampsperre og innvendig kledning ocktett Dampsperre og innvendig kledning Utlektet kledning Fuktsperre ført opp til under sville Lettklinkerblokker ockwool Flexi A-plate Isolasjonstykkelse med ockwool I-plate + ev. utforing 200 mm 220 mm 250 mm 300 mm mm 0,20 0,12 Stendere cc 600 mm. 12 Merk: Skal det bygges vegger med stor iso- lasjonstykkelse er I-profiler en god løsning. Veggen isoleres med ockwool I-plate som har to utfreste spor på langsidene. For å fylle ut hele I-profilen må det benyttes to isolasjonsplater. Veggen kan også fores ut med 50 mm ockwool Flexi A-plate innvendig, for å få etablert inntrukket dampsperre. For å sikre en tett dampsperre tapes alle skjøter med ocktett Tape og klemlistes der det er mulig. Isolasjonstykkelse med Murplate 50 mm 70 mm 100 mm Stendere cc 600 mm. Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate 98 mm 123 mm 148 mm 173 mm 198 mm 0,23 0,20 0,20 Merk: Stenderverket isoleres med ockwool Flexi A-plate og utenfor med ockwool Vindsperre med ockwool Murplate. Bak forblendingen skal det være en spalte på min. 20 mm. Dersom det ikke benyttes murisolasjon, skal hulrommet ha en dybde på 50 mm. Veggen skal ha drenering i stussfugene i bunn. Mellom fundamentet og fasadekonstruksjonen brukes ocktett Butyl tettelist. 13

8 Nybygg: Kjellervegg av betong Nybygg: Kjellervegg av 200 mm lettklinkerbetong ockwool Flexi A-plate Innvendig kledning ockwool Lydplate/Flexi A-plate Innvendig kledning ockwool Drensplate ockwool Drensplate Merk: Isolasjonstykkelse med Drensplate 50 mm 70 mm 100 mm Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate t1+t mm mm mm mm mm mm 0,21 t1 er Flexi A-plate mellom betongvegg og stenderverket, t2 i stenderverket. Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast ockwool som er pusset. 2,0 m jordfylling med sand/grus. 14 Min. 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen (helst 100 mm) bør plasseres på utsiden av veggen for å unngå kondens og fuktskader. Kombinasjoner som er merket med grønt bør unngås. Isolasjonstykkelse med Drensplate 50 mm 70 mm 100 mm Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate t1+t mm mm mm mm mm mm t1 er Lydplate mellom betongvegg og stenderverket, t2 er Flexi A-plate i stenderverket. Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast ockwool som er pusset. 2,0 m jordfylling med sand/grus. 0,12 Merk: Hvis mer enn 50% av veggen er tilbakefylt skal det ikke brukes innvendig dampsperre. ockwool Drensplate gir både en optimal isolerende og full drenerende effekt. 15

9 Nybygg: Bjelkelag med stubbeloft Nybygg: Gulv på grunnen med tilfarere Gulvbord ockwool Flexi A-plate ockwool Vindsperre ockwool ingmurselement Klemlist Bord ockwool Dampsperre ockwool Flexi A-plate ockwool Vindsperre Stubbeloftsplate/gulv ockwool Markplate Bjelketykkelse 36 mm 48 mm Isolasjonstykkelse* ockwool Flexi A-plate/Høyde trebjelker + ev.oppforing (mm) 182/198 mm 207/223 mm 230/ mm 255/ mm 280/ mm * Effektiv isolasjonstykkelse med stubbloft. Trebjelker cc 600 mm. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Forutsatt 0,3 m høyt kryperom med ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende % av gulvareal, eller 0,0036 m2/m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. 16 Merk: Over stubbeloftet legges ockwool Vindsperre som hindrer trekk opp gjennom gulvet. Plastfolie skal ikke benyttes på oversiden av bjelkelaget! Merk: Dersom det skal benyttes Terreng av: Leire Sand/grus Fjell ockwool Støpeplate Pluss Isolasjonstykkelse ockwool Støpeplate Pluss og opplekting med Flexi A-plate Støpeplate Pluss Flexi A-plate 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm 48 mm 0,11 48 mm 0,12 48 mm 0,21 48 mm lekter cc 600 mm. Forutsetter bruk av 600 mm ockwool ingmurselement, og Markplate tykkelse 50 mm, bredde 600 mm. Golvareal 8 x 12 m. ockwool ingmurselement har kuldebroverdi på 0,01 W/mK, som skal regnes med separat ved beregninger iht. NS 3031 heltregulv, er det praktisk å legge et tilfarergulv for å kunne feste gulvbordene. Mellom tilfarerne benyttes ockwool Flexi A-plate. Over betongdekket kan det legges et flytende gulv med trykkfast ockwool og sponplater. Parkettleverandørene anbefaler også fuktsperre oppå betonggulvet dersom det skal legges parkett. 17

10 Fritidsboliger: Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene Verdt å vite om hytter og fritidsboliger For nye hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom 50 m 2 og 150 m 2 BA. For hytter over 150 m 2 BA gjelder de samme nye kravene som for helårsboliger. Laftede hytter Bygging av laftede hytter er en tradisjon man ønsker å ta vare på. De nye energikravene er utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge hytter med 6 og 8 tommers laftede vegger. Tabellen nedenfor viser ulike krav til U-verdi og isolasjonstykkelser for hytter og fritids - boliger. Kompakt torvtak ocktorv torvtakplate* 200 mm Sperretak ockwool Flexi A-plate* 250 mm Energitiltak Hytter > 150 m 2 Hytter < 150 m 2 Hytter med laftede yttervegger > 150m 2 Tak Yttervegg Gulv på grunnen og mot det fri 1) Vinduer/ dører/glass Tot. max 20% av oppvarmet bruksareal Kuldebroverdi Varmegjenvinning U= W/m 2 K (Kaldt loft 30 cm) (Sperretak heltre 35 cm) U= W/m2K (Bindingsverk 25 cm) (ockvegg 22 cm) U= W/m2K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) U= 1,2 W/m 2 K (2-lags vindu med lav - emisjonsbelegg, gassfylling og isolert karm) Småhus max 0,03 W/mK Andre max 0,06 W/mK U= W/m 2 K (Kaldt loft 21 cm) (Sperretak heltre 25 cm) U= 0,22 W/m 2 K (Bindingsverk 20 cm) (ockvegg 17 cm) U= W/m 2 K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) U= 1,6 W/m 2 K (2-lags vindu) U= W/m 2 K (Kaldt loft 30 cm) (Sperretak heltre 35 cm) U= 0,60 W/m 2 K 8 laft U= W/m 2 K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) U= 1,4 W/m 2 K (2-lags vindu med lavemisjonsbelegg og gassfylling, ev. koblede 2+1 ruter med gjennomgående sprosse i ytre lag) 70% varmegjenvinning Hytter med laftet yttervegg < 150 m 2 U= W/m 2 K (Kaldt loft 21 cm) (Sperretak heltre 25 cm) U= 0,72 W/m 2 K 6 laft U= W/m 2 K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) U= 1,6 W/m 2 K (2-lags vindu) Bindingsverksvegg ockwool Flexi A-plate* Gulv på grunn ockwool Støpeplate Pluss 200 mm 150 mm ockvegg ockwool Flexi A-plate + ockvegg Bjelkelag mot kryperom ockwool 200 mm Stubbeloftsplate 170 mm 18 Luftlekkasjer luftvekslinger/ time v/50pa Småhus 2,5 Andre 1,5 Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering. Hytter < 50 m 2 er fritatt for energikrav. 3,0 U-verdier i henhold til NBI-byggedetaljblad: 1) Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isola - sjonstykkelsene. * Isolasjonstykkelse for fritidsbolig mellom 50 m 2 og 150 m 2 BA. 19

11 Fritidsboliger: Takstoler med kaldt loft Fritidsboliger: Sperretak med sperrer av heltre Undertak Luftekartong med 50 mm luftespalte Krysslekting Undertak med evt. luftespalte og vindsperre ockwool Takstolplate ocktett Dampsperre og innvendig himling Undergurt Merk: Til isolering av kalde, luftede loftsrom benyttes Undergurt Isolasjonstykkelse med ockwool Takstolplate 200 mm 225 mm 250 mm 300 mm 48 x 98 mm 48 x 148 mm Takstoler cc 600 mm. 20 0,20 ockwool Takstolplate. Platen har et utfrest spor på langsiden tilpasset undergurtens bredde og høyde. Dette gjør at isolasjonen bryter kuldebroen over undergurten. Ut mot raft kan det eventuelt benyttes ockwool afteplate. Dette er et skråskåret produkt belagt med en rivesterk vindtett folie. Folien har overlapper for å klemme med sløyfer mot vindsperren på veggen og for å dekke over skjøten til neste isolasjonsplate på loftet. Sperre ocktett Dampsperre og innvendig himling Merk: Sperretykkelse 36 mm 48 mm Sperrer cc 600 mm. Isolasjonstykkelse med ockwool Flexi A-plate 173 mm 200 mm 250 mm 275 mm 300 mm 350 mm 0,23 0,24 0,21 0,22 Sperretak kan være utført med egen separat luftespalte mellom undertak og vindsperre som vist på tegning, eller med kombinert undertak/vindsperre rett over isolasjonen dersom det benyttes opplektet takstein. Til isolering mellom sperrene benyttes ockwool Flexi A-plate. Ved nedlekting kan man legge ocktett Dampsperre mellom utforingen og taksperren for å hindre perforering av denne ved elektriske installasjoner. Alle skjøter tapes med ocktett Tape og klemlistes. 21

12 Fritidsboliger: Åstak med kompakt isolasjon Fritidsboliger: Yttervegg med inntrukket dampsperre ocktorv torvtakplate Utlekting Torv ockwool Vindsperre ocktett Dampsperre og innvendig kledning ockwool Flexi A-plate Utlektet kledning Tettesjikt Drenering Torvstokk og ockwool Torvkroker 150 mm 0,23 22 Merk: Med ocktorv torvtakplate er Isolasjonstykkelse med ockwool Torvtakplate 200 mm 250 mm 300 mm mm mm det mulig å få til en fullgod løsning med hensyn til dagens krav til varmeisolering. For å oppfylle de nye U-verdikravene kan det benyttes 150 mm plate over tettesjiktet og 50 mm under. Alternativt kan det benyttes 2 x 100 mm ocktorv torvtakplate over tettesjiktet. Stender Isolasjonstykkelse ockwool Flexi A-plate med utforing mm 36 mm 48 mm Stendere cc 600 mm. 0,23 0, mm mm mm 0,21 0,20 Merk: Krysslekting gir en konstruksjon med bedre varmeisolerende effekt. Ytterveggen kan også fores ut innvendig. Dette gir mulighet for en inntrukket dampsperre, som gjør at elrør kan føres uten å perforere dampsperren. Alle skjøter tapes med ocktett Tape og klemlistes der det er mulig. 23

13 Fritidsboliger: Yttervegg med ockvegg Fritidsboliger: Bjelkelag med ockwool Stubbeloftsplate ockvegg Gulvbord ockwool Flexi A-plate ocktett Dampsperre og innvendig kledning Utlektet kledning ockwool Vindsperre ockvegg Vindsperre Bord ockwool Stubbeloftsplate ockfast Avstandsholder Stender Isolasjonstykkelse med ockvegg og Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,24 48 mm 0,25 Stendere cc 600 mm. 24 Merk: 0,21 0,22 0,20 Systemet med ockwool ockvegg bryter kuldebroer effektivt og gir en slank konstruksjon på grunn av ockvegg -platens gode isolasjonsevne. Løsningen består av en formfast og dukbelagt isolasjonsplate i full etasjehøyde, samt ockfast avstandsholdere og skruer for feste av holder og lekt. Utenpå ockvegg -platen benyttes ockwool Vindsperre i full etasjehøyde. Bjelke 48 mm Isolasjonstykkelse ockwool Stubbeloftsplate + ev. oppforing 198 mm mm mm Trebjelker cc 600 mm. U-verdier er inkludert med varmemotstand i kryperommet. Forutsatt 0,3 m høyt kryperom med ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende % av gulvareal, eller 0,0036 m2/m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. Merk: ockwool Stubbeloftsplate er en ekstra formfast plate med ett hardt sjikt på undersiden som gir tilstrekkelig beskyttelse mot de vindkrefter som oppstår i kryperommet. For å hindre gjennomtrekk opp gjennom bjelkelaget legges en ockwool Vindsperre på toppen av bjelkelaget med overlapp til folien i veggen. 25

14 Fritidsboliger: Gulv på grunnen ocktett Dampsperre ockwool Vindsperre ockwool Flexi A-plate ockwool Støpeplate Pluss ockwool ingmurselement ockwool Markplate Terreng av: Leire Sand/grus Fjell Merk: Isolasjonstykkelse med ockwool Støpeplate Pluss 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 0,22 0,24 0,28 0,21 0,25 0,11 0,12 0,12 Ved bløt grunn legges det ut en fiberduk, og deretter minimum 100 mm drenerende masser bestående av pukk el. l. Isolasjon av ockwool Støpeplate Pluss legges ut på de drenerende masser, med en 0,2 mm PE-folie (fuktsperre) på oversiden. Forutsetter bruk av 600 mm ockwool ingmurselement og Markplate tykkelse 50 mm, bredde 600 mm. Golvareal 8 x 12 m. ockwool ingmurselement har kuldebroverdi på 0,01 W/mK, som skal regnes med separat ved beregninger iht. NS

15 Systemløsninger: Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene Verd å vite om systemløsninger A/S ockwool har utviklet flere unike systemløsninger som gjør det enklere å tilfredsstille de nye energikravene. Samtlige systemer har til hensikt å forbedre den totale isolasjonsevnen bl. a. gjennom å motvirke kuldebroer og utilsiktet luftgjennomstrømming. Dessuten er alle systemene kjenne - tegnet ved en høy grad av fleksibilitet som tilgodeser både den prosjekterende og den utførende. ockvegg ockvegg-systemet er basert på den unike ockvegg-platens spesielt varmeisolerende og kuldebroreduserende egenskaper. ockvegg brukes som utvendig isolasjon på vegger i nye bygg og til rehabilitering. Platene festes ved hjelp av ockfast avstandsholdere som er stat ter utlekting. Brukt sammen med ockwool Vindsperre oppnås en helt vindtett isolasjonsløsning med få skjøter og uten kuldebroer. Dette gir en optimal isolasjonsløsning uten unødig varmetap. ock Vegg-systemet er derfor ideelt når det gjelder å oppnå de nye byggeforskriftenes krav. ockvegg-platens gode varmeisolerende evne gjør at den sammen med en 173 mm ockwool Flexi A-plate oppfyller kravet til en U-verdi på W/m 2 K. Dermed oppnås en mindre konstruksjonstykkelse med tynnere stenderdimensjoner og bedre arealutnyttelse enn ved en tradisjonell løsning. ocktett Fra den 1. februar 2007 er det krav om at luftlekkasjer via utettheter i et nybygg skal begrenses. Dessuten er det et spesifikt krav om at boliger ikke skal ha større luftlekkasje enn 2,5 luftvekslinger pr. time. Dette gjøres med styrt mekanisk ventilasjon slik at man oppnår både tette og godt ventilerte bygninger. Lufttetthet stiller krav til utførelsen av skjøtene i konstruksjonen og bruk av egnede materialer som gir gode tetteløsninger. Myndighetene kan kreve lufttettheten testet og det kan forventes at mange byggherrer etter hvert vil stille krav om at dette blir gjort. ocktett er et sortiment med spesielt utvalgte produkter for lufttetting av skjøter og gjennomføringer. Alle produktene i sortimentet fungerer sammen. ocktett brukes til å gjøre konstruksjonene lufttette og kan blant annet brukes i loft- og vegg - konstruksjoner, i skjøter mellom elementer, ved fundamenter samt ved vinduer og dører. 1. Tette skjøter i dampsperren i taket 2. Tette gjennomføringer i dampsperren 3. Tette overganger mellom vegg og tak 4. Tette skjøter ved dører og vinduer 5. Tette overganger ved fundament 6. Tette overganger ved dekke og kryperom Les mer om de enkelte produktene som inngår i systemet på side Torvtak som kompakt tak Løsningen med torvtak som kompakt tak har lange tradisjoner. Oppbygningen av gamle torvtak var i prinsippet en kompaktløsning det vil si en omvendt takløsning med tettesjikt på undersiden av det isolerende sjiktet. ockwools videreutviklede løsning med torvtak som kompakt tak (ocktorv) gir en fullgod løsning når det gjelder dagens krav til varmeisolering. Løsningen gjør at problemer med kondensert fukt i konstruksjonen eller snøinndrev i luftespalte vil unngås. Den enkle utførelsen byr på mange fordeler: Utvendig tettesjikt, luft- og damptetting blir ett og samme sjikt. Konstruksjonen blir enklere og dermed sikrere mot byggefeil. Bygget kommer raskere under tak. Eventuelle lekkasjer kan oppdages på et tidligere tidspunkt og er enkle å lokalisere. Se forøvrig U-verdi tabell på side 22. ingmurselement ockwool ingmurselement gir en fullisolert ringmur med en ferdig pusset og strukturbehandlet overflate. Elementet har markedets mest effektive kuldebrobryter noe som er viktig for at det ikke skal oppstå lave gulvtemperaturer og for å unngå kondens mellom gulv og yttervegg. Utvendig skal det alltid legges markisolering for å hindre telehiv, samt for å av - dempe frostinntrengning ved fundamentet. Elementet fungerer også som en ferdig forskaling for istøping av betong. For mer teknisk dokumentasjon se NBI Teknisk Godkjenning 2286 som du finner i Produktguiden på

16 Systemløsninger: Yttervegg med ockvegg Systemløsninger: Bjelkelag med ockvegg ockvegg ockwool Flexi A-plate Utlektet kledning ocktett Dampsperre og innvendig kledning Vindsperre ockvegg ockwool Flexi A-plate ockfast Avstandsholder Festeplugg med stor skive ockvegg U-verdi (W/m 2 K) Stender Isolasjonstykkelse med ockvegg og Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,24 0,21 48 mm 0,25 0,22 0,20 Stendere cc 600 mm. Merk: Systemet med ockwool ockvegg bryter kuldebroer effektivt og gir en slank konstruksjon på grunn av ockvegg-platens gode isolasjonsevne. Løsningen består av en formfast og dukbelagt isolasjonsplate i full etasjehøyde, samt ockfast avstandsholdere og skruer for feste av holder og lekt. Utenpå ockvegg-platen benyttes ockwool Vindsperre i full etasjehøyde. U-verdi (W/m 2 K) Bjelketykkelse Isolasjonstykkelse ockvegg og Flexi A-plate + ev. oppforing mm mm mm mm mm 36 mm 0,12 0,11 48 mm 0,12 0,11 ockvegg festet på undersiden med skruer og plastskive. Trebjelker cc 600 mm. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Forutsatt 0,3 m høyt kryperom med ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende % av gulvareal, eller 0,0036 m 2 /m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. Merk: Det er en fordel å benytte uorganiske materialer på undersiden av bjelkelaget. ockvegg-platen er uorganisk og gir et kontinuerlig isolasjonssjikt under trebjelkene. Dette gir en høyere temperatur på bjelken, og dermed mindre risiko for kondens og muggvekst

17 Systemløsninger: ocktett sortimentet ocktett Dampsperre ocktett Tape ocktett Dampsperre er en tradisjonell dampsperre med fast diffusjonsmotstand (Z-verdi) som brukes i loft- og veggkonstruksjoner. Dampsperren hindrer at varm og fuktig luft fra rommet trenger inn i konstruksjonen ved diffusjon eller luftstrømning. ocktett Tape er en spesialtape med akrylkleber system som er velegnet til skjøting av folier, membraner og tilstøtende materialer, mellom treplater etc. ocktett Butyl tettebånd ocktett Eksp. fugebånd Dette fugebåndet av forkomprimert spesialimpregnert polyuretanskum er værbestandig og gir beskyttelse mot slagregn. Klebebåndet brukes ved tetting rundt dører og vinduer på utsiden. ocktett Tape ocktett Dampsperre ocktett Fugemasse ocktett Butyl tettelist ockwool Vindsperre ocktett Fugemasse ocktett Bunnfyllingslist ockwool Tetteremse ocktett Bunnfyllingslist ocktett Butyl er velegnet til tetting mellom fundament og fasadekonstruksjoner av tre, mellom leca, betong og gassbetongelement ved fundament. ocktett Butyl er et fleksibelt materiale som er enkelt å arbeide med. Det brede butylbåndet benyttes for tetting rundt gjennomføringer som ventilasjonskanaler, el-rør etc. Vindsperre av syntetisk materiale med full etasjehøyde på 274 cm. Vindsperren er vindtett og smidig og den monteres med få skjøter. Ved skjøter brukes ockwool Vindsperretape sammen med klemlister. En meget elastisk fugemasse med gode holdbarhetsegenskaper. Fugemassen verken revner eller krymper og den kan brukes både utendørs og innendørs til fuging rundt dører, vinduer, lister og i overganger. ocktett Fugemasse kan benyttes som kleber. ocktett Ekspanderende fugebånd 32 Bunnfyllingslisten har runde profiler som gjør at fugen oppnår en konkav utforming med store hefteflater. Brukes til fuging rundt dører og vinduer. ocktett Butyl tettelist 33

18 Konstruksjons- og U-verdi vifte Den enkle oversikten I vår nye Konstruksjons- og U-verdivifte får du den totale oversikten over alle relevante konstruksjoner med tilhørende u-verdier. Dette gjør det enklere å oppfylle de nye energikravene. Viften er utarbeidet som et supplement til håndboken Den lille lune. Sammen med de fremhevede henvisningene til Konstruksjonsguiden på vet du alt som er nødvendig for å oppnå et godt resultat av isola - sjonsarbeidet

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Utførelse av småhus Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 3: Utførelse av småhus Emneord: Energi,

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå?

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? VIA UNIVERSITY HORSENS, DENMARK Bachelor of Architectrural Technology and Construction Management 1 ELECTIVE TITLE: Hva er

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus Isola Vindsperrer Fuktsikker og energieffektiv vindtetting Tørre og sunne hus Generelt om vindsperrer Bygg tett spar energi! Byggeforskriftene (TEK2010) setter krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet

Detaljer

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Magne Våge, Harald Marrable, Jan Burgold, Henrik Kofoed Nielsen Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer