Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk"

Transkript

1 Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Prosjektering av trekonstruksjoner Norske Takstolprodusenters Forening Norges Byggskole Thon Hotell Oslo Airport, 7. april Hovedinnhold 1) Nye energikrav til bygninger 2) Konsekvenser for bygningskonstruksjonene Takkonstruksjoner og Yttervegger Kjellervegger - Golv på grunnen Fukttekniske konsekvenser viktige ting å vite om Nye anvisninger i Byggforskserien 2 1

2 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende revisjon av aktuelle blader etter nye energikrav Link til beregningsprogrammer 3 Håndbok fra NBI Håndbok 50: Fukt i bygninger Teori Praktiske løsninger Skadeerfaringer Fukttekniske data 4 2

3 Håndbok 53 TREHUS 5 Klima

4 Nye energikrav -Status Bakgrunn 40 % av all energibruk i bygninger EU-direktiv for dokumentasjon av energibruk Forslag til nye krav ut på høring sommer 2006 Høringsfrist høringsinstanser -Mange innspill Kommentarer innarbeidet -presentert 14. nov 2006 Nye forskrifter offentlige 30. jan Ikrafttreden 1. februar 2007 Overgangsperiode 2½ år Nettet: 7 Hva betyr de nye kravene?? Større isolasjonstykkelser i (nesten) alle bygningsdeler!! Strengere krav til lufttetthet!! Fokus på kuldebroer 8 4

5 Endringer hovedpunkter i nye krav For alle bygninger: 25 cm isolasjon i yttervegger 30 og 35 cm isolasjon i tak cm isolasjon i golv på grunnen 3-lags vinduer eller 2-lags med isolert karm Tetthet: skjerping (1,5 og 2,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa) Kuldebroer -dokumentasjon 9 Endringer hovedpunkter i nye krav For alle bygninger (forts.): Mulighet for omfordeling Kan gi mulighet for fortsatt 20 cm i vegg når: Vinduer/dører/glasstak mindre enn 20 % av BRA Bedre varmegjenvinning Bedre tetthet Bedre vinduer Andre energisparetiltak 10 5

6 Nye krav ( ) 8-2 Energikrav Byggverk skalutføresslik at detfremmerlavt energibehov. Byggverk skal lokaliseres, plasseres og/eller utformes med hensyn til energieffektivitet, avhengig av lokale forhold. 11 Nye energikrav 8-21 Krav til energieffektivitet Bygning skal være så energieffektiv at den enten tilfredsstillerde krav som er angitt til energitiltak under bokstav a eller kravene til samletnetto energibehov (rammekrav) som angitt under bokstav b. Minstekrav i bokstav c skal uansett ikke overskrides. 12 6

7 Spesialkrav - Minstekrav For helårsbolig med laftede yttervegger gjelder kun bokstav c For fritidsbolig under 150 m2 BRA og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder kun bokstav c. For fritidsbolig under 50 m2 BRA gjelder ikke Nye energikrav 8-21 Krav til energieffektivitet, pkt. a) Det er tillatt å fravike et eller flere av energitiltakene, dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes. Omfordeling er tillatt!! 14 7

8 Nye energikrav 8-22 Energiforsyning Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. 15 Hvordan dokumentere? Energitiltaksmodellen ( 8-21, pkt. a) Konkrete tiltak U-verdikrav for hver bygningsdel Kuldebroverdier Tetthet Rammekravsmodellen ( 8-21, pkt. b) Netto energibehov (kwh/m² år) Beregninger Avhengig av inputparametre 16 8

9 Hvordan dokumentere (forts.) Minstekrav/spesialkrav ( 8-21, pkt. c): Minstekrav til alle bygninger Spesialkrav/unntak for bygninger med laftede yttervegger Krav til fritidsboliger < 150 m² 17 Rammekrav eksempler Rammekravnetto energibehov TEK 07 (kwh/m²år) Småhus Boligblokk Kontorbygg Skolebygg Sykehus /BRA ( 8-21, pkt. b): Det skal benyttes faste og standardiserte verdier for bruksavhengige data, samt gjennomsnittlige klimadata for hele landet. 18 9

10 Eksempler på energiposter Romoppvarming og ventilasjonsvarme Varmtvann Vifter til ventilasjonsanlegg mm Pumper til varme- og kjøleanlegg Belysning Teknisk utstyr Kjøling 19 Energitiltak Gjeldende fra 1. feb Bygningsdel (Alle bygninger + fritidsbolig > 150 m2) TEK 97 IDAG TEK 07 [W/m²K] Minstekrav [W/m²K] Kommentar Yttervegger 1 0,22 0,18 0,22 25 cm Tak 0,15 0,13 0, cm Gulv pågrunn og mot det fri 0,15 0,15 0, cm cm Vinduer, 2 dører Samlet areal <20% BRA (bruksareal) 1,60 1,2 1,6 2-lag m/isol. karm Glassvegger og glasstak 2,00 Bort Som vindu Bort Som vindu Strengere 20 10

11 Nye energikrav Gjeldende fra 1. feb Bygningsdel TEK 97 IDAG TEK 07 Minstekrav Kommentar Kuldebroer Tetthet Inkl. i U- verdi for vegger 4,0 veksl./h 3,0 veksl./h 1,5 veksl./h 0,03 W/m² (småhus) 0,06 W/m² (andre bygg) 1,5 veksl./h for småhus: 2,5 veksl/h 3,0 veksl./h m² BRA Skal regnes separat Samlet glass-, vindus- og dørareal <20 % av BRA <20 % av BRA <20 % av BRA oppvarmet BRA Fritidsbolig fritatt <150 m² som minstekrav for småhus 21 Kuldebroer -Utfordringer Detaljer for å unngå kuldebroer Kuldebrobryter ikke bare for åunngå kondens men gi lavenergistandard Oppjustering av kuldebroatlas System for beregning av kuldebroer Håndtering av kuldebroer i forskriftssammenheng 22 11

12 Eks. kuldebro Byggdetaljer t Kuldebroverdi bestemt av t (vegg) t k (kuldebrobryter) Dekketykkelse Finne Ψ, W/mK t k Ψ mm kuldebrobryter v/dekkekant 24 12

13 Revidert Byggdetaljblad : Kuldebroatlas kommer senere 25 Eksempel Kuldebroverdier, Ψ t= 250 mm t k = 50 mm Dekke = 250 mm Ψ = 0,14 W/mK t k = 100 mm Ψ = 0,06 W/mK 26 13

14 Eksempel - gesims t= 250 mm t k = 50 mm Dekke = 200 mm Takisolasjon 300 mm Ψ = 0,17 W/mK t k = 100 mm Ψ = 0,12 W/mK 27 Utvendig hjørne, bindingsverk av tre t, mm Ψ, W/mK ,03 0,03 0,

15 Kuldebroregneskap Tenkt eksempel: 8 x 12 m, 2 etasjer, enebolig Lengde (m) Kuldebroverdi Ψ (W/mK) Varmetap (W/K) Vegg/tak 40 0,03 1,2 Dør/vindu 80 0,02 1,6 Ytterhjørner 20 0,03 0,6 Etasjeskiller Mot fundament 40 0,06 2,4 SUM varmetap BRA: 192 m² 5,8 W/K Kuldebroverdi: 5,8 W/K : 192 m²= 0,030 W/m²K (Kravet er < 0,03 W/m²K for småhus) 29 Nye energikrav Gjeldende fra 1. feb Bygningsdel TEK 97 IDAG TEK 07 Minstekrav Kommentar Kuldebroer Inkl. i U- verdi for vegger 0,03 W/m² (småhus) 0,06 W/m² (andre bygg) m² BRA Skal regnes separat Tetthet 4,0 veksl./h 3,0 veksl./h 1,5 veksl./h 1,5 veksl./h for småhus: 2,5 veksl/h 3,0 veksl./h Samlet glass-, vindus- og dørareal <20 % av BRA <20 % av BRA <20 % av BRA oppvarmet BRA Fritidsbolig fritatt <150 m² som minstekrav for småhus 30 15

16 Nye energikrav Gjeldende fra 1. feb Bygningsdel TEK 97 IDAG TEK 07 Minstekrav Kommentar Kuldebroer Inkl. i U- verdi for vegger 0,03 W/m² (småhus) 0,06 W/m² (andre bygg) m² BRA Skal regnes separat Tetthet 4,0 veksl./h 3,0 veksl./h 1,5 veksl./h 1,5 veksl./h for småhus: 2,5 veksl/h 3,0 veksl./h Samlet glass-, vindusog dørareal <20 % av BRA <20 % av BRA <20 % av BRA oppvarmet BRA Fritidsbolig fritatt <150 m² som minstekrav for småhus 31 Krav til fritidsboliger (50m²<BRA<150m²) Bygningsdel (Alle bygninger + fritidsbolig > 150 m2) TEK 97 IDAG TEK 07 [W/m²K] Minstekrav [W/m²K] Kommentar Yttervegger 1 0,22 0,18 0,22 25 cm Tak 0,15 0,13 0, cm Gulv pågrunn og mot det fri 0,15 0,15 0, cm cm Vinduer, 2 dører Samlet areal <20% BRA (bruksareal) 1,60 1,2 1,6 2-lag m/isol. karm Glassvegger og glasstak 2,00 Bort Som vindu Bort Som vindu Strengere 32 16

17 Bygninger med laftede yttervegger-minstekrav Bygningsdel TEK 97 IDAG TEK 07 Kommentar Bygninger: Yttervegg Tak Golv Vindu Tetthet 0,60 0,13 0,15 1,4 - ca. 300 mm Fritidsbolig< 150 m2: Yttervegg Tak Golv Vindu Tetthet Ingen krav 0,72 0,18 0,18 1,6 - ca mm 33 Eksempel: Med lekkasjetall 1,5 Blokkleilighet BRA = 60 m 2 (dvs 144 m 3 ) Forskriftsmål til lekkasjetall n 50 1,5 /h 1,5 /h x 144 m 3 = 216 m 3 /h v/ 50 Pa 221 m 3 /h v/ 50Pa 34 17

18 De nye forskriftene - Gyldighet Gjeldende fra 1. februar 2007 Overgangsperiode på 2½ år Dvs. gyldige fra senest 1. august Byggforskserien- Nye anvisninger 36 18

19 Nye energikrav - Konsekvenser Nye og reviderte Byggdetaljblader: Serie 471.xxx Byggdetaljer Kuldebroer. Tabeller med kuldebroverdier Byggdetaljer Energitiltak Byggdetaljer Omfordeling av varmetap Byggdetaljer Samlet netto energibehov Byggdetaljer Bygninger med laftede yttervegger og fritidsboliger 37 Nye energikrav Nye og reviderte Byggdetaljblader om U-verdier Serie 471.xxx Byggdetaljer U-verdier. Etasjeskillere Byggdetaljer U-verdier. Vegger over terreng. Del I og II Byggdetaljer U-verdier. Tak Byggdetaljer U-verdier. Bygningsdeler under terreng Byggdetaljer Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 38 19

20 Nye byggdetaljer 39 Nye byggdetaljer 40 20

21 Nytt: Link til beregningsprogram!! 41 Konsekvenser for tekniske løsninger 42 21

22 Luftede tretak Kalde loft Med/uten lufting A-takstoler Sperretak Flate tretak 43 Kalde loft 44 22

23 Tak mot kaldt loft Nedforet himling - klemlekter Isol.tykkelse Undergurt/Bjelke U-verdi (W/m²K) 250 mm 300 mm 48 x 98 mm 48 x 148 mm 48 x 98 mm 48 x 148 mm 0,15 0,16 0,13 0,13 Byggdetaljer Kalde loft Ventilert med uteluft Uventilert 46 23

24 Kalde loft med lufting Problem: Kondens Mugg Snøsmelting Ikke vindsperre på loft Fuktkilder Byggfukt Luftlekkasjer Uteluft 47 Kalde og fuktige loft 48 24

25 Kalde loft med lufting Problem: Kondens Mugg Snøsmelting Ikke vindsperre på loft Fuktkilder Byggfukt Luftlekkasjer Uteluft 49 Kalde loft uten lufting Tette loftet Ingen lufting Dampåpent undertak Kontroll med lufttetthet Sårbar ved luftlekkasjer innenfra?? Byggdetaljer

26 Overgang mot tak Mot kaldt uluftet loft Sammenhengende vindsperre 51 Dampsperre i himling mot kaldt loft Klemte skjøter Nedforet himling (?) Tett luke!! Ikke innfelt lys!! 52 26

27 A-takstoler 53 Fra Byggdetaljer

28 A-takstol Innblåsing 55 A-takstoler Vind- og damptetting Lufting langs hele skråtaket + Lukket loftsrom 56 28

29 Uluftede loftsrom -Sperresjikt Vanndampmotstand: Sd<0,5 m Klemme skjøter - LUFTTETT himling 57 Mot raft Avslutte takstol ved veggliv Sammenhengende vindsperre Takutstikk Luftinntak ut fra veggen 58 29

30 Mot raft Tette mellom sperrene Krevende Vanskelig å få tett 59 Overgang ved raft Kombinert undertak og vindsperre Sammenhengende vindsperre 60 30

31 Revidert Byggdetaljer Sperretak - Heltre Sperredimensjon (mm) U-verdi (W/m²K) 48 x ( ) 48 x ( ) 0,15 0,13 Inntrukket dampsperre aktuelt også her Byggdetaljer

32 Isolasjonstykkelser og sperrer Isolasjonstykkelsen bestemmer høyden på sperrene! 63 Sperretak I-profiler Sperredimensjon (mm) U-verdi (W/m²K) (λ = 0,037 W/mK) 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 Inntrukket dampsperre aktuelt også her Byggdetaljer

33 I-sperrer Takstein Lekter/sløyfer Taktro Lufting Vindsperre Konveksjonssperre? 65 Tetthetsdetaljer Raft 66 33

34 Flate tretak Lufting Innvendige nedløp Tetthet: Dampsperre (inntrukket) Vindsperre 67 Innfelte taklys ( downligts ) Luftlekkasjer Kondensfare Varmetap 68 34

35 Planlagt fuktproblem Oftest ikke mulig åfå lufttett! Unngås i yttertak og mot kalt loft 69 Hvis man på død og liv MÅ ha down-light Monter alt i nedforet himling!! Tas hensyn til i prosjekteringen! 70 35

36 Isolert treterrasse EPS, XPS Isolasjon over bærekonstruksjon Overgang mot: vegg dørterskel rekkverk Innvendig drenering Nedsenket renne? 71 Revidert Bindingsverk av tre 72 36

37 Revidert Utfyllingsvegger 73 Yttervegger over terreng Heltre? I-profil? 74 37

38 Inntrukket dampsperre 75 Yttervegg Anbefalt løsning (U=0,18 W/m²K) Maks ¼ av isolasjon på innvendig side av dampsperren Unngår unødig hulltaking Skjult el. anlegg OBS: klemte skjøter 76 38

39 200 mm isolasjon fortsatt mulig.. U = 0,22 W/m²K (Nytt krav U=0,18 W/m²K) Kompensere ekstra varmetap med andre tiltak For eksempel med mindre vindusareal?? 77 Kanal gjennom vegg Tetting i både vindsperre og dampsperre Behov for nye løsninger 78 39

40 Lufttetthet og sperresjikt Fokus på fuktsikring Riktig bruk av isolasjon Krav til dampåpenhet, uttørkingsevne og plassering Detaljløsninger Krav til dokumentasjon Lufttetthetsmåling Termografering Beregningsmessig håndtering 79 Tetthetsdetaljer 80 40

41 Mot etasjeskiller Vindtetting Damptetting 81 Tett tilslutning vegg/fundament 82 41

42 Golv på grunnen med ringmurselement Dokumentasjon Sjekk kuldebroverdi Sjekk TG OBS : Kommende revisjon av TG på ringmurselementer kuldebroverdier 83 Luftlekkasjer fra byggegrunnen 84 42

43 Kjellervegger bærevegg Utvendig isolering Isolering er også en del av fuktsikringen Aktuelt for nybygg og ved ombygging Grunnmursplate mot vegg gir god ekstra fuktsikring 85 Eks. på forskalings- og isolasjonssystem med blokker av EPS 86 43

44 Nye byggdetaljer 87 Kjellervegger av betong Problem: Fukt på innvendig side av betong Fuktkilde: Byggfukt Luftlekkasje fra byggegrunn 88 44

45 Lettklinker - Isoblokk 89 Siste nytt fra Byggforsk 90 45

46 Golv på grunnen Fuktsperre U-verdi golv uten kuldebro OBS: Revidert Byggdetaljblad Golv på grunnen Økt isolasjonstykkelse Isol.tykkelse (mm) U-verdi (W/m²K) (l = 0,038 W/mK) 0,18 0,15 0,13 91 Takk for oppmerksomheten!! 92 46

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania 23.04.08 Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m. likke. E- post.

Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m. likke. E- post. EGENERKLÆRINGSSKJEMA [S ro*rro*åsfonsun; I nttg TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer