Feilfrie bygg Er det realistisk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feilfrie bygg Er det realistisk?"

Transkript

1 Feilfrie bygg Er det realistisk? Løsninger for tak, yttervegger og konstruksjoner mot terreng og våtrom Prinsipper for oppbygging Kursdagene ved NTNU, januar 2009 Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Tekniske løsninger for konstruksjoner Kildemateriale Byggforskserien Håndbok 50 Fukt i bygninger TG Godkjenninger 1

2 Teknisk Forskrift 1997 LOV Veiledning Takform oppbygging drenering tekning OBS: Revidert Takkonstruksjoner 2

3 8-37 Fukt Tekniske forskrifter til PBL Fuktsikring (forts.) Tak skal ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Dersom kondens kan oppstå på undersiden av taktekking eller taktekking ikke er tilstrekkelig tett til å forhindre inntrenging av vann, må underliggende konstruksjon beskyttes ved hjelp av et vanntett sjikt Kap.VIII Miljø og helse Fall på flate tak 3

4 Kompakte tak = varme tak 4

5 Kompakte tak og drenering Varme tak og kalde nedløp? Flate tak Typiske skader Gjennomføringer Sluk Avrenning Skjøter i tekning Overganger Mek. skader Utett dampsperre Innebygd fukt 5

6 Kompakte tak - Oppbygging Rettvendt Omvendt Tekning Tekning OBS: Revidert Kompakte tak!! Avslutning av tekning 6

7 Kompakt tak på bærende trekonstruksjon Bærende stålplater Lett takkonstruksjon Avh. av tett dampsperre 7

8 Tak med fabrikkfremstilte elementer TG Spesielle forutsetninger for bruk 8

9 Hvis det kommer fukt inn i Lett Tak.. 9

10 Etterisolering av kompakte tak tekning isolasjon bærekonstr. ny tekning ny isolasjon tekning isolasjon MOMENTER: gammel isolasjon er tørr betong er tørr gammel tekning blir ny dampsperre nok etterisolasjon etablere fall bytte sluk?? total isolasjonstykkelse bør være min. 250 mm bærekonstr. Terrasser, uteanlegg, balkonger, svalganger Problem: lekkasjer avrenning SKADEUTSATT!! Fuktkilde: Nedbør 10

11 Terrasser og uteanlegg Utfordringer: Tilgjengelighet Avrenning Inspeksjon/ettersyn Etter etablering av drenering/avrenning Ikke stående vann Hva med fukt i isolasjonen? 11

12 Eksempel: Terrasser boligblokk 2006 Vannlekkasjer fra terrasser Omfattende følgeskader Tette sluk Ingen overløp 12

13 tak skal ha tilstrekkelig fall. Og svaret finner du i: BKS Lave membranoppkanter 13

14 Råteskader i knevegger Avslutning mot dørterskel Fuktsikring!! Fall på membran! Generelt: Min. 150 mm oppbrett fra vannivå NB:Tilsyn/vedlikehold NB: Ikke endre prosjektert løsning! Trykkfast isolasjon h > 150 mm Spørsmål: Hvor er vannivå? På membranen eller på overflaten?? Oppbrettshøyde regnes fra det nivå vannet står!!! h 14

15 Avslutning mot dørterskel h h h Revidert Byggdetaljblad: Terrasse på etasjeskiller av betong Viser løsninger ned nedsenket renne 15

16 Skrå tak- kritiske punkter Undertak Gjennomføringer SKADEUTSATT!! Vindsperre Dampsperre lufttetthet Ventilering/lufting Luftede tretak Kalde loft Med/uten lufting A-takstoler Sperretak Flate tretak 16

17 Kalde loft med lufting Problem: Kondens Mugg Snøsmelting Fuktkilder Byggfukt Luftlekkasjer Uteluft Fukt fra uteluft gir kondensrisiko Kaldt luftet loft Utfordringer Ingen hjelp av vindsperre på loft til tettheten 17

18 Kaldt uluftet loft Vindsperren bidrar til husets tetthet Dampåpent: Sd<0,5 m A-takstoler og kalde kneloft 18

19 A-takstoler Vind- og damptetting Lufting langs hele skråtaket Lukket loftsrom + Uluftede loftsrom -Sperresjikt Vanndampmotstand: Sd<0,5 m Klemme skjøter - LUFTTETT himling 19

20 Isolerte skrå tretak Lufting mellom undertak og vindsperre Undertak: taktro med papp ( beste løsning ) forenklet undertak OBS: Revidert kommer 20

21 Råte i kompakt tretak Skjult anlegg Ikke hull i dampsperre 21

22 Planlagt fuktproblem Oftest ikke mulig å få lufttett! Unngås i yttertak og mot kalt loft Raft Sammenhengende vindsperre Luftinntak 22

23 Lufting i møne Tett dampsperre Tette vindsperre Utlufting Kombinert undertak/vindsperre OBS: Revidert All lufting under stein Diff.åpent undedrtak 23

24 Dampåpent undertak på taktro Etterisolering mot kaldt loft Lavere temperatur på loftet Større risiko for kondens Husk å tette mot luftlekkasjer! Isolasjon 24

25 Flate tretak Lufting Innvendige nedløp Tetthet: Dampsperre (inntrukket) Vindsperre OBS: Godt isolerte tak gir økt kondensrisiko på undersiden av undertaket Veggtyper Regnskjerm Vindsperre Vegg Regnskjerm og vindsperre Vegg Vegg med luftet og drenert kledning Massiv vegg 25

26 Kompakte vegger eks. fra Byggdetaljblader En-trinns tetting mot regn og vind! Murte vegger av lettklinker 26

27 Gassbetong 27

28 Yttervegger Oppbygging To-trinns tetting Isolasjon Drenering Dampsperre Manglende drenering gir råte 28

29 Manglende drenering gir råte Murt forblending - uttørking Redusert varmetap Uttørking? Ventilering? 29

30 To-trinns tetting Forblending: Drenering Lufting Drensåpning eller åpne stussfuger Teglforblending vanlig utførelse? 30

31 Murt forblending - uttørking Redusert varmetap Uttørking? Ventilering? Gesimsbeslag Beskytte Ventilere Økt behov for ventilering 31

32 Mot sokkel Kledning Regnskjerm eller pynt..? Og svaret finner du i: BKS og

33 Overgang mot terreng Og svaret finner du i: BKS Lokale klimapåkjenninger 33

34 Klimasoneinndeling Oslo: ca. 200 mm Trondheim: 368 mm Klimasone Slagregnpåkjenning Eksempler Lite slagregn < 200 mm pr. år Innlandsklima (Hed/Opp/Bus/Tel/Fin) Moderat slagregn Stor slagregnpåkjenning mm pr år > 400 mm pr år Kystklima (Østl/indre fjordstrøk Vest/Midt Norge og deler av Nordland, Troms og Finnmark) Ytre kystklima Sør- og Vestlandet, Midt Norge, Nordland og Troms Behov for valg av robuste løsninger Prinsipp for oppbygging -bindingsverk Inntrukket dampsperre NYTT: Utfyllende bindingsverk NYTT: Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting 34

35 Alternativ med I-profiler Ikke inntrukket dampsperre Nye løsninger vil komme 35

36 Yttervegger i våtrom Vegger med fliser Dampsperre Membran Gipsplater Våtromsplater VÅTROM Yttervegg Innervegg 36

37 Våtromsvegger i praksis!? Skader Mugg, råte Lukt Inneklima?? Levetid?? Forby gipsplater?? Feil med membranene?? Prinsipp for yttervegger Vindsperre DiffusjonsÅPEN Dampsperre skal hindre: konveksjon diffusjon Dampsperre DampTETT 37

38 Påkjenninger våtsone Normal bruk: Vått bak flis RF = 100 % Stort vanndamptrykk Stor drivkraft for diffusjon utover Membran i våtsone Vanntett Diffusjonstett Membraner Testing Vanntetthet Vanndampmotstand Tykkelse + Utførelse Minst 1 mm tykt Dokumenteres Godkjenning 38

39 Vanndampmotstand; anbefalt Sd > 10 m Påstrykningsmembraner 1. feb Forutsatt riktig tykkelse > 1 mm Sd-verdi (m) Kryperom og nybygging God golvisolering Redusert varmetap til kryperom Lavere temperatur Økt risiko for kondens Unngå bruk av kryperom i nybygg!!! 39

40 Fylle kryperom med løs lettklinker Etterisolering av bjelkelag mot kjeller/kryperom U-verdi: Før: ca. 1,0 W/m²K 50 mm/u=0,3 W/m²K 150 mm/u= 0,2 W/m²K Vurder fuktkonsekvens for kryperom 40

41 Fukt Overflatevann Takvann Vann og fukt i grunnen Tekniske forskrifter til PBL 1997 Kap.VIII Miljø og helse 8-37 Fukt 2. Fuktsikring Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket når ikke andre tiltak er truffet for ålede bort overflatevann. Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken, må treffes nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene. 41

42 Fuktsikring..?? Isolert kjellervegg Byggfukt Fukt fra grunnen Dampsperre? Lukt Misfarging Muggsopp?? 42

43 Innvendig isolert vegg Mugg i papp og treverk Lukt Kjellervegg Bare utvendig isolasjon FUKTSIKKER løsning!! 43

44 Yttervegger mot terreng Kjellervegg Utvendig isolasjon Innvendig isolasjon God løsning Grunnmurspapp 44

45 Kjellervegg 50 mm isolasjon Innvendig isolasjon 50 mm isolasjon under terreng Grunnmurspapp Sårbar for fukt!! Ikke plastfolie på vegg under terreng!! Ikke forhudnings-papp mot kjellervegg! Tåler fukt Bruk materialer som TÅLER fukt ev. løsleca Eks.: Leca rehab-blokk grunnmurplate 45

46 Veggsystemer Eksepler på godkjente løsninger med EPS NTG 2156 Jackon B.s. NTG 2216 Kub v.s. Vegg mot terreng - Våtrom Ikke organiske materialer!! 46

47 Golv på grunnen Vanndamp fra grunnen Lim løsner Belegg buler Lukt Tilfarergolv Mugg Råte Lukt 47

48 Golv på grunnen - Fuktsikring Drenering Kapillærbryting Fuktsperre Betonggulv Betonggolv med belegg (ev. gulv av avrettingsmasse eller bygningsplater) Plastfolie Fuktsperre Varmeisolering Isolasjon Drenslagav pukk eller grus Ev. Fiberduk fiberduk ved bløt påundergrunn bløt Vanndamp fra grunnen To prinsipper for å hindre vanndamptransport: temperaturforskjell fuktsperresjikt 48

49 Golv på grunnen Isolasjon Plastfolie Effektiv fuktsikring!! Referanser Byggforskserien Fuktsikring av bygninger Golv på grunnen med ringmur. Utførelse Golv på grunnen med ringmur. Varmeisolering og fuktsikring Varmeisolerte kjellerrom Dokumentasjonsordninger for produkter til byggverk NBI Teknisk godkjenning Innredning av oppholdsrom i kjeller Håndbok 50 Fukt i bygninger (NBI) 49

50 Referanser Byggforskserien Takkonstruksjoner Isolerte skrå tretak med lufting under undertaket Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindssperre Kompakte tak, del I og II Terrasser på etasjeskiller av betong Isolert terrasse med trebjelker Yttervegger. Typer og egenskaper 523.Bindingsverk av tre. Varmeisolasjon og tetting Murte vegger av lettklinkerblokker Puss på isolasjon Referanser Byggdetaljer Dokumentasjonsordninger for produkter til byggverk NBI Teknisk godkjenning 50

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Scandic Hotel KNA, Parkveien 68,

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene, NTNU-Trondheim, 3. - 4.

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Quality Hotel & Resort Kristiansand,

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Prosjektering av trekonstruksjoner Norske Takstolprodusenters Forening

Detaljer

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold

Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold Sverre Holøs 1 Innhold / hensikt Tilstandsanalyse generelt. Hensikt, planlegging, referansenivå. Utvendig Tak Fasader Fuktutsatte rom Bad Kryperom Loft 2 Tilstandskontroll

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK. Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK. Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal INFORMASJONSBLAD Nr. 7 Utgitt april 1996 Sist revidert: september 2013 www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2015

Nasjonalt Fuktseminar 2015 Nasjonalt Fuktseminar 2015 Moduler på ringmur. Nye kryperomsanvisninger John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Nye kryperomsanvisninger. Moduler på ringmur Kryperom Utfordringer

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer