NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy"

Transkript

1 NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no

2 Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet før dimensjonering av varmeanlegget. 5 VELG VARMEKILDE 4 VIS OG KONTROLLER ENERGIFORBRUKET 3 Begynn her UTNYTT SOLENERGIEN Solvarmeanlegg 2 REDUSER STRØMFORBRUKET Energieffektive hvitevarer og belysning 1 REDUSER VARMETAPET Isolasjon, tetting, vinduer/dører, balansert ventilasjon Metode for helhetlig ENØK-rehabilitering: 1. Begynn med å redusere varmetapet i boligen, slik at energibehovet blir mindre. 2. Reduser strømforbruket med energieffektive hvitevarer og belysning = mindre energibehov. 3. Utnytt solenergien til varmtvann og oppvarming av boligen. 4. Vis og kontroller energiforbruket med automatiske strømsparingssystemer. 5. Tilslutt velger du varmekilde som i størst mulig grad er basert på fornybar energi.

3 Dette hefte inneholder ETTERISOLERING: Etterisolering av loftsbjelkelag 4 Etterisolering av loft med W-takstoler 5 Etterisolering av skråtak på loft 6 Etterisolering av yttervegg 7 Isolering rundt vinduer og dører 12 Gulvbjelkelag mot kjeller 13 Gulvbjelkelag mot friluft 14 Isolering av kjellergulv 15 Isolering av vegg i kjeller 16 Isolering av kjelleryttervegg 22 LYDISOLERING: Lydisolering mot eksisterende vegg 8 Lydisolering av innvendig skillevegg 9 Lydisolering - flytende gulv 10 Lydisolering - himling (tak) 11 NYBYGG/TILBYGG: Isolering rundt vinduer og dører 12 Isolering av gulvbjelkelag 19 Isolering av tak med W-takstoler i tilbygg 20 Isolering av yttervegg i tilbygg 21 Isolering av kjelleryttervegg, telesikring 22 Ringmur, gulv på grunn, markisolering 23 DIVERSE: Oppbygging av kjølerom 17 Oppbygging av badstu 18 3

4 ETTERISOLERING AV LOFTSBJELKELAG For å hindre varmetap fra rommet under, er det enkelt og effektivt å øke isolasjonstykkelsen i loftsbjelkelaget. Samtidig kan du beholde loftet kaldt hvis det er ønskelig. Vi starter etterisoleringen på loftet hvor det er enkelt å utføre og vil gi de største energibesparelser. GLAVA Rull rulles ut mellom bjelkene. Standard isolasjon er tilpasset en senteravstand på 600 mm. Er avstanden større eller mindre må isolasjonen skjæres med 10 mm overmål. Best utnyttelse av isolasjonsmaterialet får du ved å bruke ruller. GLAVA Rull er spesielt godt komprimert ved pakking og er lette å få brakt opp gjennom trange loftsluker. Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 300 mm, som er på nivå med byggeforskriftene for nye boliger. Legg isolasjonen i to lag hvor det første laget fyller opp bjelkelaget. Neste lag rulles på tvers av bjelkene. Unngå å tråkke i isolasjonen, legg ut gangbord mens du arbeider. Skal du ha gulv, helt eller delvis, må det fóres opp til en høyde som tilsvarer isolasjonens tykkelse. Bruk rupanel eller bord, og ikke damptette plater (som spon). Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) eller i gavlveggene. Ved raft skal det legges forhudningspapp eller annen vindtetting over isolasjonen ca. 1 m inn fra raftet, slik at kald luft ikke trenger inn i isolasjonen mm GLAVA Rull Forkanten av isolasjonen skal også dekkes. Hvis det ikke er lufting langs veggen må dette lages i raft eller i gavlvegg. Det er viktig med god lufting på loftet. Det er også viktig å tenke på bruken av dampsperre. Dampsperren skal hindre fuktigheten i luften fra å trenge inn i konstruksjonen, og skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. Det er viktig at dampsperren er helt tett, slik at du unngår varmetapet og at varm og fuktig inneluft kommer ut i en kaldere del av konstruksjon og kondensere. Kondens og fukt i konstruksjonen vil øke faren for sopp- og råteskader. På kalde loft skal dampsperren ligge under bjelkelaget, det vil si at den må monteres på undersiden. Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. En dampsperre kun i taket vil øke fuktbelastningen på veggene og omvendt. Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler derfor ikke bruk av dette i selve takkonstruksjonen. I tilfelle bør det bygges en nedsenket himling, hvor downlights monteres, slik at det i sin helhet er nedenfor og ikke går igjennom luft- og damptettesjiktet. 4

5 ETTERISOLERING AV LOFT MED W-TAKSTOLER Hvis du bare skal utføre ett etterisoleringstiltak, er det å ta taket den mest lønnsomme investeringen du kan gjøre. Fra tidlig på 60-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W- takstoler. Krypeloft i hus fra 60, 70 og 80-tallet har ofte ikke mer enn cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er også disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene. Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. Legg et nytt lag på det opprinnelige laget med isolasjon. Hvis den gamle isolasjonen er skadet, tråkket sammen eller ikke ligger tett i fakket, bør den skiftes ut med ny isolasjon. GLAVA Rull er det ideelle produktet å benytte. Pakkene er relativt små i volum og er lette å tre gjennom trange loftsluker. Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 300 mm som er på nivå med hva byggeforskriftene i dag forlanger. Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) eller i gavlveggene. Ved raft skal det legges forhudningspapp eller annen vindtetting over isolasjonen ca. 1 m inn fra raftet, slik at kald luft ikke trenger inn i isolasjonen. Forkanten av isolasjonen skal også dekkes. Hvis det ikke er lufting langs veggen må dette lages i raft eller i gavlvegg. Det er viktig med god lufting på loftet. Papp/papir 2 x 150 mm GLAVA Rull Det er også viktig å tenke på bruken av dampsperre. Dampsperren skal hindre fuktigheten i luften fra å trenge inn i konstruksjonen, og skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. Det er viktig at dampsperren er helt tett, slik at du unngår varmetapet og at varm og fuktig inneluft kommer ut i en kaldere del av konstruksjon og kondensere. Kondens og fukt i konstruksjonen vil øke faren for sopp- og råteskader. På kalde loft skal dampsperren ligge under bjelkelaget, det vil si at den må monteres på undersiden. Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. En dampsperre kun i taket vil øke fuktbelastningen på veggene og omvendt. Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler derfor ikke bruk av dette i selve takkonstruksjonen. I tilfelle bør det bygges en nedsenket himling, hvor downlights monteres, slik at det i sin helhet er nedenfor og ikke går igjennom luft- og damptettesjiktet. 5

6 ETTERISOLERING AV SKRÅTAK PÅ LOFT Drømmen om mer plass lar seg ofte realisere gjennom endring av loftsrommet. Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig. Ved å innrede loftsrom vil dette gi et rimelig tilleggsareal til boligen. 36x48 mm lekter spikres mot taket mellom de gamle sperrene, for å sikre at det blir en luftespalte på 48 mm innerst mot det eksisterende tak. Vindsperre festes til lektene og klemmes med tynne lekter/sløyfer. Isolasjonen kappes til med min. 10 mm overmål i lengderetningen. GLAVA Rull gir best utnyttelse av isolasjonsmaterialet når det er varierende sperreavstand. Isolasjonstykkelsen bør være minimum 150 mm. Endeveggen lektes ut med stendere i senteravstand 600 mm. Hvis stenderverket er for lite må det lektes ut i henhold til isolasjonstykkelsen. Endeveggen lektes ut med stendere i senteravstand 600 mm. Hvis stenderverket er for lite må det lektes ut i henhold til isolasjonstykkelsen. Fuktsperre festes til sperrene/stenderne. Pass på å være nøye med fuktsperren slik at det blir tettest mulig (overlapping og klemming av skjøtene) for å hindre luftlekkasjer. Så monteres kledning av plater eller panel. Brukes det panel skal fuktsperren klemmes med egne lekter, fordi panelen ikke klemmer fuktsperren tilstrekkelig alene. Luftespalte Vindsperre Innv. kledning Fuktsperre GLAVA Plate/Rull 6

7 ETTERISOLERING AV YTTERVEGG Etterisolering av yttervegg gjøres ofte som en kombinasjon av ønsket om bedre isolasjonstandard, nye vinduer og nytt panel, kort sagt en rehabilitering av husets utvendige fasade. Fjern gammelt panel. Bruk lekter (spikerslag) 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm, som festes godt til veggen (husk at de skal bære det nye panelet), og gir plass til henholdsvis 50 og 70 mm tykk isolasjon. Lektene monteres med 600 mm senteravstand. Lektene kan monteres vertikalt som på illustrasjonen eller horisontalt alt ettersom det er ønskelig med liggende eller stående panel. GLAVA Extrem er det riktige valget ved etterisolering av yttervegg. Utenpå stenderne/isolasjonen legges GLAVA Vindsperre. Skal du ha liggende kledning vil stående spikerslag (30 x 48 mm) sikre både klemming av vindsperre og lufting av kleding. Ved stående kledning monteres først sløyfer som sikrer klemming av vindsperre og lager et luftesjikt. Så monteres liggende (horisontale) lekter som spikerslag for utvendig kledning. Eksisterende vegg GLAVA Extrem GLAVA Vindsperre Utlekting Utv. panel Spikerslag 7

8 LYDISOLERING MOT EKSISTERENDE VEGG Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen. For å få et tilfredsstillende resultat er det viktig med riktig utførelse. Små unøyaktigheter kan lett ødelegge et forventet godt resultat. Den nye lydveggen bygges opp med et stenderverk av f.eks 48 x 73 mm. Stenderne monteres med en avstand til den eksisterende veggen på min. 10 mm. Under bunnsvillen legges et dempesjikt av Svillunderlag eller GLAVA Laftestrimmel. Stenderne må ikke presse mot svillene. Selv om stenderverket har en avstand til den eksisterende veggen på min. 10 mm, skal isolasjonen legges helt inntil den eksisterende veggen. Lyden vil absorberes i isolasjonen. Det er ikke nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle lydplater. Disse har betydelig høyere pris mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret. Kledningen skal derimot være «tung» og «bøyelig» f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse mm. Etter at isolasjonen er lagt på plass monteres platene i form av gips- eller sponplater. Benytt gjerne to platelag. Trepanel er dårlig egnet fordi den er veldig luftåpen. Det er viktig at veggen er lufttett i alle skjøter og overganger mellom vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv. Bruk her elastisk fugemasse. Platelagene må ikke limes sammen. Platene monteres forskjøvet i forhold til hverandre. Eksisterende vegg GLAVA Plate/Rull 2 lag gipsplater Dempesjikt av Svillunderlag eller GLAVA Laftestrimmel GLAVA Rundlist og elastisk fugemasse 8

9 LYDISOLERING AV INNVENDIGE SKILLEVEGGER Støy mellom rom kan dempes betraktelig ved å fylle hulrommet i de innvendige skilleveggene med GLAVA Plate/Rull. I de fleste boliger er lydisoleringen meget dårlig fordi man som regel ikke fyller innvendige konstruksjoner med isolasjon. Demonter de eksisterende veggplatene slik at hulrommet kommer til syne. Hulrommet fylles helt med isolasjon. Husk at det ikke er nødvendig å bruke tunge isolasjons - plater i form av spesielle Lydplater. Disse har betydelig høyere pris, mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret. Etter at hulrommet er fylt opp med GLAVA Plate/Rull, monteres platekledningen på plass. Ved valg av kledning derimot skal denne være «tung» og «bøyelig», f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse mm. 13 mm gipsplate e.l. GLAVA Plate/Rull 13 mm gipsplate e.l. 9

10 LYDISOLERING FLYTENDE GULV Trinnlyd fra rommet eller leiligheten over kan være svært sjenerende, og kan til tider oppfattes som støy. Legges et flytende gulv med GLAVA Trinnlydplate reduseres trinnlyden vesentlig. Langs veggene legges kantavstivning med 2-3 mm spalte mot vegg for å hindre nedbøyning i randsonene. Kantavstivningen er et 19 mm bord f.eks. 19x48 mm. GLAVA Trinnlydplate legges tett inntil hverandre over hele gulvflaten. Platene legges i forband og med plan belagt side opp. Gulvet må være avrettet, men trinnlydplaten vil kunne oppta mindre ujevnheter. Over GLAVA Trinnlydplate legges 22 mm gulvsponplate med limte skjøter. Utførelse og materialvalg er avhengig av funksjonskravet. Platene legges med 7-8 mm spalte mot vegg. I spalten legges GLAVA Rundlist og det tettes med elastisk fugemasse. GLAVA Trinnlydplate kan støpes på. Oppå trinnlydplaten legges 0,2 mm alkalieresistent plastfolie med 50 cm overlapp og tapede skjøter. Plastfolien skal føres litt oppover veggen. Deretter legges min. 50 mm armert påstøp med 5-10 mm spalte mot vegg. Det tettes med fugemasse. Avrettingsmasse kan og benyttes på Trinnlydplaten. Konsulter produsent. Over gulvsponplater/armert påstøp/avrettingsmasse, kan det legges gulvbelegg, parkett e.l. Fugemasse Kantavstivning Gulvspon/spon + gips/armert påstøp GLAVA Trinnlydplate GLAVA Parkettunderlag GLAVA Rundlist Bærende stabilt undergulv Parkett e.l. 10

11 LYDISOLERING HIMLING (TAK) Sjeneres du av støy fra rommet over finnes det en løsning som du kan utføre selv, med enkle midler. Denne metoden gir deg muligheten til å lage en lydhimling uten å rive ned den gamle himlingen. Metoden egner seg svært godt til rehabilitering i eksisterende bygg. GLAVA Lydreduksjonsbøyler type D (lydbøyler) festes i taket. Bøylene monteres med en avstand på 1200 mm. I bøylene festes lekter, min. 30 x 48 mm, med en senteravstand på 600 mm. Isolasjon monteres mellom lektene. Bruk 50 mm eller 70 mm GLAVA Plate/Rull. Til lektene festes så plater. Det skal brukes to platelag av gips eller spon. Ønskes trepanel må dette monteres utenpå to platelag for optimal lyddemping. Platene må ikke limes sammen, og plateskjøtene må forskyves i forhold til hverandre. Lydbøyle type D Platelagene avsluttes 6-8 mm fra veggene. I spalten legges GLAVA Rundlist og det fuges med elastisk fugemasse. 30 x 48 mm lekt c/c 600 mm 2 lag 13 mm gipsplater e. l. Fugemasse og Rundlist 11

12 ISOLERING RUNDT VINDUER OG DØRER Når du setter inn nye dører eller vinduer er det viktig at tettingen rundt blir riktig utført. Hele hulrommet skal fylles, også eventuelle fóringer. GLAVA Dyttestrimmel egner seg godt til å tette fuger med. Den elastisk isolasjonen følger husets bevegelser, og har like god isolasjonsevne etter 5 som 50 år. Ved montering av dyttestrimmel begynner man øverst i hjørnet av vinduet eller døren. Mens strimmelen rulles ut dytter man den inn som en U-form ved hjelp av en spak eller trekile. Dytt ikke for hardt. GLAVA Dyttestrimmel leveres i praktiske bæreposer eller i sekk. Alternativ til GLAVA Dyttestrimmel er fugeskum. Merk at fugeskum ekspanderer under herding og krever stor overvåkenhet ved bruk. Dette er en av grunnene til at vindu- og dørprodusentene anbefaler GLAVA Dyttestrimmel. Påse at dyttestrimmelen slutter tett om eventuelle justeringskiler, klosser eller tilsvarende. En dyttespak medfølger i den bærbare produktforpakningen, som du får kjøpt hos byggevareforhandlere over hele landet. Plater GLAVA Plate/Rul Karm GLAVA Dyttestrimmel 12

13 GULVBJELKELAG MOT KJELLER I hus med høy kjeller er det som regel forholdsvis enkelt å isolere gulvet mot 1. etasje fra undersiden. Fyll det eksisterende bjelkelaget med GLAVA Plate/Rull. Hvis isolasjonen må kappes, kappes den med 10 mm overmål på bredden og min. 10 mm overmål i lengderetningen. Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting bør dette utbedres før isoleringsarbeidet starter. På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres gips- kryssfiner- eller trefiberplater. Disse platene vil sikre at platene holder seg på plass, samtidig som de fungerer som vindsperre. Brukes det panel skal det monteres en vindsperre på bjelkelaget før panelen monteres. Innv. gulvbord GLAVA Plate Plater el. panel Gulvbjelke 13

14 GULVBJELKELAG MOT FRILUFT I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryperom, er det særdeles viktig å ha et godt isolert gulvbjelkelag. Eventuell gammel isolasjon og stubbloft fjernes. Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting bør dette utbedres før ioleringsarbeidet starter. Isolasjonen monteres mellom bjelkene. Hvis senteravstanden mellom bjelkene ikke er 600 mm, kappes isolasjonen med 10 mm overmål. Her kan GLAVA Plate/Rull benyttes. Under isolasjonen og bjelkene festes så en vindsperre. Det er viktig at kryperommet er godt ventilert. Sørg for at alle ventiler i muren står åpne. Det kan med fordel legges en plastfolie på bakken for å hindre fuktavdunsting fra grunnen. Innv. gulvbord GLAVA Plate Vindsperre Gulvbjelke 14

15 ISOLERING AV KJELLERGULV Dersom kjelleren skal innredes, er det viktig å påse at kjelleren er tørr. Hvis kjelleren ikke er tørr må dette utbedres først. Tykkelsen på isolasjonen bestemmes utifra isolasjonsbehov og kjellerens takhøyde. Mot betonggulvet legges en 0,20 mm plastfolie, som fuktsperre, med 50 cm overlapp. Tilfarere av f.eks. 48 x 73 mm legges ut med senteravstand 600 mm. Det gir plass til 70 mm isolasjon. Ved behov for høydejustering må tilfarerne justeres med klosser/kiler. NB! Hvis det ikke er isolasjon under det eksisterende gulvet må det ikke isoleres mer enn 50 mm i tilfarergulvet, pga. fare for kondens. GLAVA Plate/Rull monteres mellom tilfarerne. 22 mm sponplater eller gulvbord festes til tilfarerne. Sponplatene limes og skrues fast til tilfarerne. Til slutt legges parkett, laminat e.l. PS. Det finnes også justerbare tilfarere som vil forenkle justeringen betydelig. Med justeringsskruer i plast (evt. andre uorganiske materialer) vil evt. kondensering ikke bli så kritisk.. Tilfarer Fuktsperre GLAVA Plate/Rull 22 mm spon, gulvbord e.l. Parkett e.l. 15

16 ISOLERING AV VEGG I KJELLER Unyttede kjellerarealer kan i mange tilfeller ombygges til å bli verdifulle deler av boligen. Undersøk om kjelleren er tørr. Er muren fuktig bør den dreneres og isoleres på utsiden. Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det innvendige bindingsverket ved at betongveggene får betydelig temperaturheving. Stenderne monteres ca. 20 mm fra veggen. Ved bruk av 48x48 mm eller 48 x 73 mm stendere kan du benytte 70 eller 100 mm isolasjon som monteres helt inn til veggen. For gjenfylte kjelleryttervegger anbefales at minst 1/3 av isoleringen ligger på utsiden av muren. Bunnsvill bør settes på et kapillærbrytende sjikt av f.eks. GLAVA Svillunderlag. GLAVA monteres mellom stenderne. Bruk gjerne GLAVA Rull som rulles ut fra bunn til toppsvill, uten unødige skjøter. Isoler bak sviller og stendere. Hvis det ikke er isolert på yttersiden brukes max mm for betongvegger og mm for lettklinkervegger. Generelt bør man være forsiktig med bruk av fuktsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør være at dersom mer enn halve ytterveggen er gjenfylt med masser, sløyfes fuktsperren. Innvendig fuktsperre hindrer uttørkning av byggfukt og frarådes ved store oppfyllingshøyder. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggplater eller maling med stor dampmotstand. Til slutt monteres plater e.l. Benyttes panel anbefaler vi at det monteres en vindsperre før panelen for å eliminere evt. støv. Grunnmur GLAVA Plate/ Rull Innv. kledning Bunnsvill på kapillærbrytende sjikt 16

17 OPPBYGGING AV KJØLEROM Et kjølerom er nyttig å ha, men det må bygges riktig. Kjølerom bør bygges som et rom i rommet. Her benyttes GLAVA Plate/Rull. Til en gjennomsnittsfamilie bør kjølerommet være på 3-6 m 2. Temperaturen i kjølerommet bør være 4-7 C. Kjølerom bygges med en luftespalte på ca. 10 cm mot eksisterende konstruksjon, for å sikre god lufting rundt kjølerommet og forhindre oppfukting ved lekkasjer eller diffusjon. God lufttetting er særdeles viktig for et godt resultat. Mot varme rom må det brukes en tett fuktsperre av plast med klemte skjøter på varm side. Til slutt monteres den innvendige kledningen. Til innvendig kledning må det benyttes materialer som ikke setter smak på matvarene, og som er dampåpne. Her kan det anbefales granpanel eller gipsplater. På innsiden av kjølerommet brukes en dampåpen vindsperre. Ikke plasser kjølerommet mot rom med høy temperatur eller høy luftfuktighet som bad, badstu, fyrrom e.l. Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av tre, bygges med luftespalte på samme måte som for veggene. Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av betong, porebetong eller lettklinker kan lages som et flytende gulv. Legg fuktsperre på dekket og sørg for klemte skjøter. Legg f. eks. 20 mm GLAVA Trinnlydplate, for isolering, og 22 mm gulvspon. Husk kantavstivning. Utv. kledning varm side Fuktsperre (mot varmt rom) GLAVA Plate/Rull Innv. kledning Vindsperre 17

18 OPPBYGGING AV BADSTUE Bygg din egen badstue med enkle hjelpemidler. For en familie bør størrelsen være på minst 3 m 2. En 5 kw varmeovn er som regel tilstrekkelig varmekilde. For å sikre lufting mellom husets eksis terende vegger og tak, og de nye i badstuen, festes først et listverk, minimum 20 mm, før lektene monteres. Lektene bør tilsvare 100 mm isolasjon. Etter at isolasjonen, min. 100 mm, er lagt på plass mellom spikerslagene monteres nytt panel. I private badstuer anvendes ikke fuktsperre, men det legges et lag med kraftpapir eller ullpapp før panelet monteres. Innvendig panel med kvist og harpiks lommer bør unngås. Her anbefales granpanel med max. bredde på 95 mm. Badstuovn bør monteres på samme vegg som døren. Lufteventil monteres på motsatte vegg høyt oppe. Ventil for luft inn monteres bak ovn og lavere. Er gulvet et uisolert betonggulv kan det legges 73 eller 98 mm tilfarergulv. Under tilfarerne bør det legge et kapillærbrytende sjikt av grunnmurspapp for å hindre oppfuktning av tilfarerne. Det må lages et ventilert luftesjikt mellom det eksisterende gulvet og isolasjonen. Legg evt. stubbloftsplater og isoler med 50 mm GLAVA Plate/Rull. Oppå tilfarerne legges 22 mm vannfast spon og gulvbelegg. Husk at gulvbelegget skal føres opp bak panelen. Minimum 20 mm luftet hulrom 100 mm GLAVA Plate/Rull Innv. panel Gulvbelegg Luftespalte 18

19 ISOLERING AV GULVBJELKELAG Når det gjelder tilbygg til huset skal tilbygget isoleres med minst samme standard som byggeforskriftene angir for nye hus. Er trebjelkelaget mot det fri, kreves 300 mm isolasjon for å tilfredsstille kravet. Ved lav høyde under bjelkelaget kan det benyttes stubbloft av 15 mm bord pluss forhudningspapp eller 12 mm porøse trefiberplater. Husk å utvise stor nøyaktighet ved montering av vindbeskyttelse under bjelkelaget for å unngå kalde gulv. I bjelkelag som isoleres fra oversiden benyttes gjerne GLAVA Rull som rulles ut mellom bjelkene. Den beste måten å isolere et bjelke lag fra oversiden er å rulle isolasjonen ut i to lag. På den måten reduseres antall skjøter til et minimum. Ved plattformkonstruksjoner mot uoppvarmet rom (kjeller) foretas isoleringen fra undersiden. Monter 22 mm sponplater på bjelke laget. Bruk GLAVA Parkettunderlag hvis du skal ha parkett, eller laminatgulv på toppen. Alternativt kan selvbærende gulvbord/parkett erstatte sponplater. Dette vil redusere oppbygningshøyden, noe som kan være en fordel i rom med lav takhøyde. Benyttes tregulv anbefaler vi å anvende ullpapp. Parkett 3 mm GLAVA Parkettunderlag 22 mm sponplate GLAVA Rull Papp Stubbloft 19

20 ISOLERING AV TAK MED W-TAKSTOL I TILBYGG Når du bygger på kan du isolere rikelig og riktig uten at det koster deg noe særlig ekstra. Spesielt på et kaldt loft er dette viktig. Her er det bare isolasjonen som koster ekstra. Derfor bør det isoleres i henhold til byggeforskriftene med 300 mm isolasjonstykkelse. Start med GLAVA Rafteplate innerst ved veggen. Platen er belagt med impregnert kraftpapir som vind beskyttelse. Skyv platen utover i raftet til avstanden mellom undertak og rafteplate er min. 50 mm. GLAVA Takstolplate i 300 mm tykkelse er grei å montere. Takstolplaten legges opp i en operasjon som er tidsbesparende i forhold til å legge opp isolasjonen i to lag. GLAVA Takstolplate er laget slik at den kan anvendes både til 36 og 48 mm brede undergurter. Undergurten kan være inntil 150 mm høy. Med GLAVA Takstolplate får du et sammenhengende isolasjonslag også over bjelkene. Takstolplaten leveres både med og uten papir. Min. 50 mm luftespalte Det er ikke noe krav til at isolasjonen mot et kaldt loft skal være papirbelagt. Allikevel ser vi at endel bruker dette for å hindre at støv ol. går ned i isolasjonen samt at papiret hindrer utlufting av øverste del av isolasjonen hvis vind-hastigheten på loftet er høy. GLAVA Takstol plate GLAVA Rafteplate Fuktsperre 20

21 ISOLERING AV YTTERVEGG I TILBYGG I tilbygg skal det isoleres med minst samme standard som angitt i byggeforskriftene for nye hus. Kravet er 250 mm i yttervegg, men mange bruker 200 mm som er mulig p.g.a. omfordelingsregelen hvor redusert isolasjon i veggen kompenseres med mer isolasjon i andre deler av bygget, for eks. i taket. Etter at veggen er ferdig, monteres isolasjon fra innsiden. Ved å benytte GLAVA Rull får du et skreddersydd produkt som ved normal stenderhøyde eliminerer både kapp og skjøter. Til ytterveggens stenderverk, som bør gi rom for 200 mm til 250 mm isolasjon, festes først vindsperre med klemte skjøter. Deretter settes det opp et lekte system som vil fungere som lufting samt spikerslag for ut vendig kledning. For å unngå kondensering må du IKKE starte oppvarming før fuktsperren er montert. Fuktsperre monteres med omlegg og klemte skjøter. Monter innvendig kledning. Ved bruk av mm isolasjon i vegg kan det være fornuftig å legge fuktsperren inn i veggen slik at elektriske installasjoner kan monteres uten å bryte fuktsperren. Husk at det skal være 3 ganger så mye isolasjon på utsiden av fuktsperren, som på innsiden. Utv. kledning Utlekting GLAVA Vindsperre Stender c/c 600 mm GLAVA Plate/Rull Fuktsperre Innv. kledning 21

22 ISOLERING AV KJELLERYTTERVEGG / TELESIKRING Når det gjelder isolasjonsmateriale under bakken er det riktige valget et av Styrofoam TM produktene. Produkter av mineralull og typen EPS har ikke de kvalitative egenskapene overfor fukt og langtidsbelastninger som XPS produktene Styrofoam TM. Det lønner seg å koste på et bedre isolasjonsmateriale når du bygger. Det er dyrt og mange ganger umulig å gjøre jobben igjen. Styrofoam TM har godt dokumenterte egenskaper (50 årsverdier) slik som lav varmeledningsevne, lavt fuktopptak og gode trykkfasthetsegenskaper. Minimum 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen skal ligge på utsiden av muren ved isolering av kjeller og underetasje. Ved utvendig isolering eliminerer man kuldebroer der innervegger og eventuelt betongdekke møter ytterveggene. Ytterveggene holdes tørre og varme, betongveggen får en betydelig temperaturheving og faren for innvendig kondens minimeres. Ved tilbakefylling med stedlige gravemasser benyttes Perimate DI-A-N som har drensriller i overflaten hvor vannet ledes ned til dreneringen. Ved selvdrenerende grunn eller fylling med drenerende masser brukes Styrofoam TM 250 SL-A-N. Pilarer og søyler er erfaringsmessig spesielt utsatt for telehiv. Selv pilarer til frostfri dybde kan løftes av telehiv fordi jordmassene fryser fast rundt pilaren. For å unngå dette må det støpes en stor forankringsplate (1x1 m) under frostsonen. Med telesikring av Styrofoam TM isolasjonsplater får du en enkel og trygg fundamentering. Det er irriterende med trapper som kommer ut av stilling eller beveger seg med årstidene. Hvis trappen er forbundet med huset kan det lett oppstå skader. Slike problemer unngår du med en enkel telesikring med Styrofoam TM 250 SL-A-N. Her er vist en inngangstrapp med et underliggende lag av Styrofoam TM 250 SL-A-N som markisolering. Asfalterte, stenbelagte innkjørsler med telehiv og telesprekker er ingen tjent med. Omlegging er kostbart. Legg heller inn en telesikring med markisolering av Styrofoam TM 250 SL-A-N. Mer informasjon finner du i brosjyrene Telesikring og Isolering i bakken. Finnes på glava.no 22

23 RINGMUR, GULV PÅ GRUNN OG MARKISOLERING Teknisk forskrift stiller betydelige krav til varmeisoleringen for å begrense varmetapet fra huset. Gulv og ringmursisoleringen er øket kraftig for å unngå kalde gulv og stort varmetap til omgivelsene. Hvis grunnen er telefarlig må det brukes markisolering slik at ringmuren ikke utsettes for teleløft. En rasjonell, arbeidssparende og teknisk fullverdig måte å sette opp ringmuren på er å benytte GLAVA Ringmurssystem. Selve Ringmurselementet er en isolert forskaling med pålimt fibersementplate på yttersiden som ikke trenger videre behandling. Ved telefarlig grunn er det nødvendig å markisolere utenfor fundamentet. Som en følge av de skjerpede krav til et godt isolert gulv innebærer redusert varme tap fra bygningen en økt risiko for teleproblemer. Benytt Styrofoam TM XPS isolasjon som har lukket cellestruktur, lavt fuktopptak og god isolasjonsevne. GLAVA Ringmurselement er en genial løsning ved støping av ringmur. Elementets form hvor endene er gjerdet 45 og at det ikke er forskjell på topp og bunn av elementet, gjør at du klarer deg med ett element også for å bygge innvendige og utvendige hjørner. Elementene låses sammen ved hjelp av et solid låsestavsystem. Isolerte gulv på grunnen inkl. ringmuren skal ligge på et minst 100 mm drenerende lag med pukk eller singel. Det benyttes normalt GLAVA EPS S 80 isolasjon. Kravene til isolasjonstykkelse vil ligge et sted rundt 200 mm avhengig av grunnforhold og bygningens størrelse. Isolasjonen bør legges i to lag med forskutte skjøter. Spesialbrosjyre om GLAVA Ringmur selement og Mengdeberegningsprogram for komplett gulv på grunn løsning finnes på glava.no 23

24 GLAVA - ekspert på norske forhold siden 1935 Glava AS Sandakerveien 24C, D11 Postboks 4461 Nydalen 0403 OSLO Tlf: Faks: e-post: Bestilling Ordre: Grønn ordrefax Oslo: Grønn ordrefax Stjørdal:

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME Rev. OKTOBER 2014 Erstatter okt. 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering

Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering Isolering av hytter Innhold Byggeforskriftene.......................3 Lyd- og brannisolering...................3 Isolering i grunnen.......................4 Isolering av vegger......................7 Isolering

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

BOLIGISOLERING BO MED KOMFORT. glava.no

BOLIGISOLERING BO MED KOMFORT. glava.no BOLIGISOLERING BO MED KOMFORT glava.no ETTERISOLERING ØKER KOMFORTEN OG REDUSERER ENERGIFORBRUKET Hvis du planlegger å pusse opp, er det smart å tenke etterisolering samtidig. 4 Dersom du skal oppgradere

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Innhold Internett Produktguide Produktguide Konstruksjonsguide Inneklimaguide Brosjyretjeneste Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

BOLIGISOLERING SLIK GJØR DU DET. glava.no

BOLIGISOLERING SLIK GJØR DU DET. glava.no OLIGISOLRING SLIK GJØR U T glava.no ORLIST INNHOL ININGSVRK/STNRVRK Skjelettet i en veggkonstruksjon, bestående av vertikale stendere/ stolper og horisontale sviller i topp og bunn, ofte supplert med losholter,

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt 1 Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, professor Institutt for bygg, anlegg og transport Klimax frokostmøte, 15.feb 2011 Dokkhuset, Trondheim 2

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Nye krav Fuktsikre løsninger

Nye krav Fuktsikre løsninger Dagens og fremtidens bygninger Sesjon 1: Klima, Energi og Miljø Nye krav Fuktsikre løsninger Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene NTNU, Trondheim 8. januar 2010 Sintef 1 Energibruk

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING www.hunton.no Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, seniorforsker Norsk bygningsfysikkdag, 24. nov 29, Oslo Hva er problemet? To hovedeffekter: 1. Ytre del av

Detaljer

PARKETTUNDERLAG og TRINNLYDPLATE

PARKETTUNDERLAG og TRINNLYDPLATE SCNO - 01/19 MONTERINGSANVISNING HUNTON PARKETTUNDERLAG og TRINNLYDPLATE 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 HUNTON 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag i 48 timer. Platene skal

Detaljer

PARKETTUNDERLAG og TRINNLYDPLATE

PARKETTUNDERLAG og TRINNLYDPLATE SCNO - 01/18 MONTERINGSANVISNING HUNTON PARKETTUNDERLAG og TRINNLYDPLATE 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 HUNTON 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag i 48 timer. Platene skal

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG

PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG Innhold GLAVA PROFF 35 Plate 4 GLAVA PROFF 35 Plate m/papir 4 GLAVA PROFF 35 I-bjelkeplate 4 GLAVA PROFF 35 Stålstenderplate 4

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 HUNTON UNDERTAK TG 2190 UTNO - 01/18

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 HUNTON UNDERTAK TG 2190 UTNO - 01/18 MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 01/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAK Oppbevaring/lagring Hunton Undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede er for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2018-01-04 SINTEF Byggforsk Postadresse:

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

SLIK BYGGER DU 1. Etterisoler loftsbjelkelaget

SLIK BYGGER DU 1. Etterisoler loftsbjelkelaget RENSTRÖM FT & LAYUT AB SLIK BYGGER DU 1 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes

Detaljer

Vindsperre Halotex W25 Halotex W5

Vindsperre Halotex W25 Halotex W5 Monteringsanvisning Vindsperre Halotex W25 Halotex W5 Mars 2018 Generell informasjon Generelt Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen, og at nedbør skader

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag Ormtunga 1 Visningshuset 2011/ 2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag 2011/ 2012 : KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL 2 Passivhus- ringmur fra Nordic

Detaljer

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Mai 2018 Generelt Hovedprinsipp Våre undertak Halotex W25 og Halotex RS10 er vanntette, vindtette og dampåpne. Undertakene fungerer som kombinert

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Januar 2019 Generelt Hovedprinsipp Våre undertak Halotex W25 og Halotex RS10 er vanntette, vindtette og dampåpne. Undertakene fungerer som

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013 ICOPAL Gulvunderlag Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg April 2013 -Det sikre gulv Gulv og fuktighet/lyd Fukt For å unngå at fuktighet fra underlaget skader gulvet, skal

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant D-Pro

Detaljer

Utbygging av soverom i Østli Boligsameie.

Utbygging av soverom i Østli Boligsameie. Østli boligsameie 1 av 8 16/4-2006 Utbygging av soverom i Østli Boligsameie. Utvidelse av soverom mot balkong fra ca. 7m2 til 11m2. Ved henvendelse oppgi referanse S05/01866 til Asker Kommune. Delegasjonssak

Detaljer

SANDE HUS OG HYTTER AS

SANDE HUS OG HYTTER AS SANDE HUS OG HYTTER AS Postmyrveien 15-7391 Rennebu LEVERINGSBESKRIVELSE FOR HYTTER UTFØRT I BINDINGSVERK SYSTEM 2000 - STANDARD Bilag til kontrakt av mellom dato Sande Hus og Hytter AS og kjøpers navn

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB SLIK BYGGER DU 6 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den

Detaljer

Vartdal L-element Monteringsanvisning

Vartdal L-element Monteringsanvisning Vartdal L-element Monteringsanvisning VARTDAL L-ELEMENT FLEKSIELT, RASKT, ENKELT Vartdal L-element er et kantelement av Styropor EPS, kvalitet S200, med 6 mm ferdig utvendig behandla plate. L-element for

Detaljer

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger.

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger. informerer No 8-2013 Flislegging av kjelleryttervegger. Del 2: Isolering av vegger. Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Mange har kjellere eller underetasjer som de ønsker å pusse

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

Installasjonsveiledning for 2G flytende

Installasjonsveiledning for 2G flytende Forberedelse av undergulvet for Wicanders FLYTENDE GULV Wicanders flytende gulv kan installeres i de fleste områder i og i nesten alle offentlige områder unntatt i bad, badstuer og vedvarende våte rom.

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Icopal MonarVap Reflex 110 reflekterende dampsperre. Forfattere Fredrik Slapø Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Icopal MonarVap Reflex 110 reflekterende dampsperre. Forfattere Fredrik Slapø Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede er for vegger og tak med Icopal MonarVap Reflex 110 reflekterende dampsperre Forfattere Fredrik Slapø Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2018-05-07

Detaljer

Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett. Januar vindsperre. monteringsanvisning

Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett. Januar vindsperre. monteringsanvisning Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett Januar 2019 vindsperre monteringsanvisning Generell informasjon Forberedelse og underlag Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK oppbevaring/lagring Asfalt undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Isolering av hytter og torvtak. Foto: Blink Hytta type Lindnes fjell

Isolering av hytter og torvtak. Foto: Blink Hytta type Lindnes fjell Isolering av hytter og torvtak Foto: Blink Hytta type Lindnes fjell 1 Innhold Byggeforskriftene...3 Lyd- og brannisolering...4 Isolering i grunnen...5 Isolering av vegger...8 Isolering av rør...10 Isolering

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul 2019-14-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at dere skal

Detaljer

Slik oppfyller du de nye energikravene!

Slik oppfyller du de nye energikravene! Husk alltid å bruke Den lille lune når du isolerer! Slik oppfyller du de nye energikravene! Bestill ditt eget eksemplar av Den lille lune på www.rockwool.no eller kontakt din lokale representant fra A/S

Detaljer

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak Juni 2014 Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak -vindsperre tilpasset norsk klima Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Derfor har vi et stort fokus

Detaljer

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016 GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING Oktober 2016 MILJØMERKET INNHOLD 241 Trykksak 681 Produktinformasjon 3 Montering - omramming 4 - montering av veggplater 6 - alternativ brakett 8 - montering av vindsperre

Detaljer

Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM II Tegning under er garasje ferdig utstøpt

Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM II Tegning under er garasje ferdig utstøpt Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM II Tegning under er garasje ferdig utstøpt I denne beskrivelsen skal vi gjennomgå prinsippene for hvordan bygge i SMARTBLOC SYSTEM II, på en allerede utstøpt ringmur. Dette

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

VINDSPERRE OG UNDERTAK. for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner

VINDSPERRE OG UNDERTAK. for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner VINDSPERRE OG UNDERTAK for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner Scan SCAN AIRSTOP 115 VINDSPERRE Funksjon Scan Airstop 115 er en dampåpen vindsperre. Den skal danne et lufttett sjikt på utsiden av varmeisolasjonen

Detaljer

WINDPROOF DALTEX FNS 125

WINDPROOF DALTEX FNS 125 presenterer WINDPROOF DALTEX FNS 125 dampåpen kombinert undertak / vindsperre. www.filtex.no TG 2375 LEGGEANVISNING FOR DALTEX FNS 125 VINDSPERRE PÅ VEGG OG DAMPÅPENT UNDERTAK 1. Generelt 1.1 Krav i TEK

Detaljer

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING www.isodren.no 2 Slik får du full kontroll på KJELLERVEGGER OG GRUNNMURER Kjellervegger og grunnmurer som er drenert og isolert med ISODREN vil aldri trekke

Detaljer