Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy"

Transkript

1 Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

2 Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale når det gjelder reduksjon av CO2 -utslipp og gir de beste resultater på kort sikt. Investeringene er lave. Du kan også bidra til energisparing ved å forbedre isolasjonsstandarden i ditt hus. Det vil lønne seg både for deg selv og samfunnet. De fleste hus er mangelfullt isolert i forhold til dagens krav og særlig i forhold til fremtidens behov. Hva som trengs for å gjøre ditt hus energiøkonomisk og miljøriktig kan du finne ut på i beregningsprogrammet Varmetap i småhus. I dette heftet vil du finne ut hvordan du isolerer i praksis. Husk varme stiger opp og du sparer aller mest på et godt isolert tak (loft). Sett i gang - rull n ut - spar penger og miljø. Heftet omhandler også støyisolering, telesikring og isolering av kjelleryttervegg.

3 Dette hefte inneholder ETTERISOLERING: Etterisolering av loftsbjelkelag 4 Etterisolering av loft med W-takstoler 5 Etterisolering av skråtak på loft 6 Etterisolering av yttervegg 7 Isolering rundt vinduer og dører 12 Gulvbjelkelag mot kjeller 13 Gulvbjelkelag mot friluft 14 Isolering av kjellergulv 15 Isolering av vegg i kjeller 16 Isolering av kjelleryttervegg 22 LYDISOLERING: Lydisolering mot eksisterende vegg 8 Lydisolering av innvendig skillevegg 9 Lydisolering - flytende gulv 10 Lydisolering - himling (tak) 11 NYBYGG/TILBYGG: Isolering rundt vinduer og dører 12 Isolering av gulvbjelkelag 19 Isolering av tak med W-takstoler 20 Isolering av yttervegg 21 Isolering av kjelleryttervegg, telesikring 22 Ringmur, gulv på grunn, markisolering 23 DIVERSE: Oppbygging av kjølerom 17 Oppbygging av badstu 18 HER ER PRODUKTENE DU TRENGER 24 3

4 ETTERISOLERING AV LOFTSBJELKELAG For å hindre varmetap fra rommet under, er det enkelt og effektivt å øke isolasjonstykkelsen i loftsbjelkelaget. Samtidig kan du beholde loftet kaldt hvis det er ønskelig. Vi starter etterisoleringen på loftet hvor det er enkelt å utføre og vil gi de største energibesparelser. Glava Rull A 37 rulles ut mellom bjelkene. Standard isolasjon er tilpasset en senteravstand på 600 mm. Er avstanden større eller mindre må isolasjonen skjæres med 10 mm overmål. Best utnyttelse av isolasjonsmaterialet får du ved å bruke ruller. Glava Rull A 37 er spesielt godt komprimert ved pakking og er lette å få brakt opp gjennom trange loftsluker. Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 300 mm, som er på nivå med byggeforskriftene for nye boliger. Legg isolasjonen i to lag hvor det første laget fyller opp bjelkelaget. Neste lag rulles på tvers av bjelkene. Unngå å tråkke i isolasjonen, legg ut gangbord mens du arbeider. Rull n ut Skal du ha gulv, helt eller delvis, må det fóres opp til en høyde som tilsvarer isolasjonens tykkelse. Bruk rupanel eller bord, og ikke damptette plater (som spon). Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) eller i gavlveggene. Ved raft skal det legges forhudningspapp eller annen vindtetting over isolasjonen ca. 1 m inn fra raftet, slik at kald luft ikke trenger inn i isolasjonen. Forkanten av isolasjonen skal også dekkes. Hvis det ikke er lufting langs veggen må dette lages i raft eller i gavlvegg. Det er viktig med god lufting på loftet mm Glava Rull A 37 4

5 ETTERISOLERING AV LOFT MED W-TAKSTOLER Fra tidlig på 60-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler. Krypeloft i hus fra 60 og 70-tallet har ofte ikke mer enn cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er også disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene. Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. Hvis du bare skal utføre ett etterisoleringstiltak, er det å ta taket den mest lønnsomme investeringen du kan gjøre. Legg et nytt lag på det opprinnelige laget med isolasjon. Hvis den gamle isolasjonen er skadet, tråkket sammen eller ikke ligger tett i fakket, bør den skiftes ut med ny isolasjon. Glava Rull A 37 er det ideelle produktet å benytte. Pakkene er relativt små i volum og er lette å tre gjennom trange loftsluker. Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 300 mm som er på nivå med hva byggeforskriftene i dag forlanger. Rull n ut Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) eller i gavlveggene. Ved raft skal det legges forhudningspapp eller annen vindtetting over isolasjonen ca. 1 m inn fra raftet, slik at kald luft ikke trenger inn i isolasjonen. Forkanten av isolasjonen skal også dekkes. Hvis det ikke er lufting langs veggen må dette lages i raft eller i gavlvegg. Det er viktig med god lufting på loftet. Papp/papir 2x150mm Glava Rull A 37 Det er ikke et krav at isolasjonen skal være papirbelagt på kaldt loft. 5

6 ETTERISOLERING AV SKRÅTAK PÅ LOFT Drømmen om mer plass lar seg ofte realisere gjennom endring av loftsrommet. Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig. Ved å innrede loftsrom vil dette gi et rimelig tilleggsareal til boligen. 36 x 48 mm lekter spikres mot taket mellom de gamle sperrene, for å sikre at det blir en luftespalte på 48 mm innerst mot det eksisterende tak. Vindsperre festes til lektene og klemmes med tynne lekter/sløyfer. Isolasjonen kappes til med min. 10 mm overmål i lengderetningen. Glava Rull A 37 gir best utnyttelse av isolasjonsmaterialet når det er varierende sperreavstand. Isolasjonstykkelsen bør være minimum 150 mm. Endeveggen lektes ut med stendere i senteravstand 600 mm. Hvis stenderverket er for lite må det lektes ut i henhold til isolasjonstykkelsen. Fuktsperre festes til sperrene/stenderne. Pass på å være nøye med fuktsperren slik at det blir tettest mulig (overlapping og klemming av skjøtene) for å hindre luftlekkasjer. Så monteres kledning av plater eller panel. Brukes det panel skal fuktsperren klemmes med egne lekter, fordi panelen ikke klemmer fuktsperren tilstrekkelig alene. Luftespalte Vindsperre Innv. kledning Fuktsperre Glava Plate/Rull A 37 6

7 ETTERISOLERING AV YTTERVEGG Etterisolering av yttervegg gjøres ofte som en kombinasjon av ønsket om bedre isolasjonstandard, nye vinduer og nytt panel, kort sagt en rehabilitering av husets utvendige fasade. Fjern gammelt panel eller slå lekter direkte på det eksisterende. Bruk lekter (spikerslag) 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm, som festes godt til veggen (husk at de skal bære det nye panelet), og gir plass til henholdsvis 50 og 70 mm tykk isolasjon. Lektene monteres med 600 mm senteravstand. Lektene kan monteres vertikalt som på illustrasjonen eller horisontalt alt ettersom det er ønskelig med liggende eller stående panel. Glava Rull A 37 passer nøyaktig inn. Når lekter slås direkte på eksisterende panel må det tettes godt, slik at lekkasje av kald luft til eksisterende vegg unngås. Utenpå stenderne/isolasjonen legges Glava Vindsperre. Skal du ha liggende kledning vil stående spikerslag (30 x 48 mm) sikre både klemming av vindsperre og lufting av kleding. Ved stående kledning monteres først sløyfer som sikrer klemming av vindsperre og lager et luftesjikt. Så monteres liggende (horisontale) lekter som spikerslag for utvendig kledning. Eksisterende vegg Glava Rull A 37 Glava Vindsperre Utlekting Utv. panel Spikerslag 7

8 LYDISOLERING MOT EKSISTERENDE VEGG Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen. For å få et tilfredsstillende resultat er det viktig med riktig utførelse. Små unøyaktigheter kan lett ødelegge et forventet godt resultat. Den nye lydveggen bygges opp med et stenderverk av f.eks 48 x 73 mm. Stenderne monteres med en avstand til den eksisterende veggen på min.10 mm. Under bunnsvillen legges et dempesjikt av Svillunderlag eller Glava Laftestrimmel. Stenderne må ikke presse mot svillene. Selv om stenderverket har en avstand til den eksisterende veggen på min. 10 mm, skal isolasjonen legges helt inntil den eksisterende veggen. Lyden vil absorberes i isolasjonen. Det er ikke nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle lydplater. Disse har betydelig høyere pris mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret. Kledningen skal derimot være «tung» og «bøyelig» f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse mm. Etter at isolasjonen er lagt på plass monteres platene i form av gips- eller sponplater. Benytt gjerne to platelag. Trepanel er dårlig egnet fordi den er veldig luftåpen. Det er viktig at veggen er lufttett i alle skjøter og overganger mellom vegg/ vegg, vegg/ tak og vegg/ gulv. Bruk her elastisk fugemasse. Platelagene må ikke limes sammen. Platene monteres forskjøvet i forhold til hverandre. Eksisterende vegg Glava Plate/Rull A 37 2 lag gipsplater Dempesjikt av Svillunderlag eller Glava Laftestrimmel Glava Rundlist og elastisk fugemasse 8

9 LYDISOLERING AV INNVENDIGE SKILLEVEGGER Støy mellom rom kan dempes betraktelig ved å fylle hulrommet i de innvendige skilleveggene med Glava Plate/Rull A 37. I de fleste boliger er lydisoleringen meget dårlig fordi man som regel ikke fyller innvendige konstruksjoner med isolasjon. Demonter de eksisterende veggplatene slik at hulrommet kommer til syne. Hulrommet fylles helt med isolasjon. Husk at det ikke er nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle Lydplater. Disse har betydelig høyere pris, mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret. Etter at hulrommet er fylt opp med Glava Plate/Rull A 37, monteres platekledningen på plass. Ved valg av kledning derimot skal denne være «tung» og «bøyelig», f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse mm. 13 mm gipsplate e.l. Glava Plate/Rull A mm gipsplate e.l. 9

10 LYDISOLERING FLYTENDE GULV Trinnlyd fra rommet eller leiligheten over kan være svært sjenerende, og kan til tider oppfattes som støy. Legges et flytende gulv med Glava Trinnlydplate reduseres trinnlyden vesentlig. Langs veggene legges kantavstivning med 2-3 mm spalte mot vegg for å hindre nedbøyning i randsonene. Kantavstivningen er et 19 mm bord f.eks. 19x48 mm. Glava Trinnlydplate legges tett inntil hverandre over hele gulvflaten. Platene legges i forband og med plan belagt side opp. Gulvet må være avrettet, men trinnlydplaten vil kunne oppta mindre ujevnheter. Over Glava Trinnlydplate legges 22 mm gulvsponplate med limte skjøter. Utførelse og materialvalg er avhengig av funksjonskravet. Platene legges med 7-8 mm spalte mot vegg. I spalten legges Glava Rundlist og det tettes med elastisk fugemasse. Glava Trinnlydplate kan støpes på. Oppå trinnlydplaten legges 0,2 mm alkalieresistent plastfolie med 50 cm overlapp og tapede skjøter. Plastfolien skal føres litt oppover veggen. Deretter legges min. 50 mm armert påstøp med 5-10 mm spalte mot vegg. Det tettes med fugemasse. Avrettingsmasse kan og benyttes på Trinnlydplaten. Konsulter produsent. Over gulvsponplater/ armert påstøp/avrettingsmasse, kan det legges gulvbelegg, parkett e.l. Fugemasse Kantavstivning Gulvspon/spon + gips/armert påstøp Glava Trinnlydplate Glava Parkettunderlag Glava Rundlist Bærende stabilt undergulv Parkett e.l. 10

11 LYDISOLERING HIMLING (TAK) Sjeneres du av støy fra rommet over finnes det en løsning som du kan utføre selv, med enkle midler. Denne metoden gir deg muligheten til å lage en lydhimling uten å rive ned den gamle himlingen. Metoden egner seg svært godt til rehabilitering i eksisterende bygg. Glava Lydreduksjonsbøyler type D festes i taket. Bøylene monteres med en avstand på 1200 mm. I bøylene festes lekter, min. 30 x 48 mm, med en senteravstand på 600 mm. Se egen monteringsanvisning. Isolasjon monteres mellom lektene. Bruk 50 mm eller 70 mm Glava Plate/Rull A 37. Til lektene festes så plater. Det skal brukes to platelag av gips eller spon. Ønskes trepanel må dette monteres utenpå to platelag for optimal lyddemping. Platene må ikke limes sammen, og plateskjøtene må forskyves i forhold til hverandre. Platelagene avsluttes 6-8 mm fra veggene. I spalten legges Glava Rundlist og det fuges med elastisk fugemasse. og Rundlist 11

12 ISOLERING RUNDT VINDUER OG DØRER Når du setter inn nye dører eller vinduer er det viktig at tettingen rundt blir riktig utført. Hele hulrommet skal fylles, også eventuelle fóringer. Glava Dyttestrimmel egner seg godt til å tette fuger med. Den elastisk isolasjonen følger husets bevegelser, og har like god isolasjonsevne etter 5 som 50 år. Ved montering av dyttestrimmel begynner man øverst i hjørnet av vinduet eller døren. Mens strimmelen rulles ut dytter man den inn som en U-form ved hjelp av en spak eller trekile. Dytt ikke for hardt. Glava Dyttestrimmel leveres i praktiske bæreposer eller i sekk. Alternativ til Glava Dyttestrimmel er fugeskum. Merk at fugeskum ekspanderer under herding og krever stor overvåkenhet ved bruk. Dette er en av grunnene til at vindu- og dørprodusentene anbefaler Glava Dyttestrimmel. Påse at dyttestrimmelen slutter tett om eventuelle justeringskiler, klosser eller tilsvarende. En dyttespak medfølger i den bærbare produktforpakningen, som du får kjøpt hos byggevareforhandlere over hele landet. Karm Glava Plater Dyttestrimmel Glava Plate/Rull A 37 12

13 GULVBJELKELAG MOT KJELLER I hus med høy kjeller er det som regel forholdsvis enkelt å isolere gulvet mot 1. etasje fra undersiden. Fyll det eksisterende bjelkelaget med Glava Plate/Rull A 37. Hvis isolasjonen må kappes, kappes den med 10 mm overmål på bredden og min. 10 mm overmål i lengderetningen. Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting bør dette utbedres før isoleringsarbeidet starter. På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres gips- kryssfiner- eller trefiberplater. Disse platene vil sikre at platene holder seg på plass, samtidig som de fungerer som vindsperre. Brukes det panel skal det monteres en vindsperre på bjelkelaget før panelen monteres. Innv. gulvbord Glava Plate A 37 Plater el. panel Gulvbjelke 13

14 GULVBJELKELAG MOT FRILUFT I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryperom, er det særdeles viktig å ha et godt isolert gulvbjelkelag. Eventuell gammel isolasjon og stubbloft fjernes. Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting bør dette utbedres før ioleringsarbeidet starter. Isolasjonen monteres mellom bjelkene. Hvis senteravstanden mellom bjelkene ikke er 600 mm, kappes isolasjonen med 10 mm overmål. Her kan Glava Plate/Rull A 37 benyttes. Under isolasjonen og bjelkene festes så en vindsperre. Det er viktig at kryperommet er godt ventilert. Sørg for at alle ventiler i muren står åpne. Det kan med fordel legges en plastfolie på bakken for å hindre fuktavdunsting fra grunnen. Innv. gulvbord Glava Plate A 37 Vindsperre Gulvbjelke 14

15 ISOLERING AV KJELLERGULV Dersom kjelleren skal innredes, er det viktig å påse at kjelleren er tørr. Hvis kjelleren ikke er tørr må dette utbedres først. Tykkelsen på isolasjonen bestemmes utifra isolasjonsbehov og kjellerens takhøyde. Mot betonggulvet legges en 0,20 mm plastfolie, som fuktsperre, med 50 cm overlapp. Tilfarere av f.eks. 48 x 73 mm legges ut med senteravstand 600 mm. Det gir plass til 70 mm isolasjon. Ved behov for høydejustering må tilfarerne justeres med klosser/kiler. NB! Hvis det ikke er isolasjon under det eksisterende gulvet må det ikke isoleres mer enn 50 mm i tilfarergulvet, pga. fare for kondens. Glava Plate/Rull A 37 monteres mellom tilfarerne. 22 mm sponplater eller gulvbord festes til tilfarerne. Sponplatene limes og skrues fast til tilfarerne. Til slutt legges parkett, laminat e.l. PS. Det finnes også justerbare tilfarere som vil forenkle justeringen betydelig. Med justeringsskruer i plast (evt. andre uorganiske materialer) vil evt. kondensering ikke bli så kritisk. Tilfarer Fuktsperre Glava Plate/Rull A mm spon, gulvbord e.l. Parkett e.l. 15

16 ISOLERING AV VEGG I KJELLER Unyttede kjellerarealer kan i mange tilfeller ombygges til å bli verdifulle deler av boligen. Undersøk om kjelleren er tørr. Er muren fuktig bør den dreneres og isoleres på utsiden. Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det innvendige bindingsverket ved at betongveggene får betydelig temperaturheving. Stenderne monteres ca. 20 mm fra veggen. Ved bruk av 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm stendere kan du benytte 70 eller 100 mm isolasjon som monteres helt inn til veggen. For gjenfylte kjelleryttervegger anbefales at minst 1/3 av isoleringen ligger på utsiden av muren. Bunnsvill bør settes på et kapillærbrytende sjikt av f.eks. Glava Svillunderlag. Glava A 37 monteres mellom stenderne. Bruk gjerne Glava Rull A 37 som rulles ut fra bunntil toppsvill, uten unødige skjøter. Isoler bak sviller og stendere. Hvis det ikke er isolert på yttersiden brukes max mm for betongvegger og mm for lettklinkervegger. Generelt bør man være forsiktig med bruk av fuktsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør være at dersom mer enn halve ytterveggen er gjenfylt med masser, sløyfes fuktsperren. Innvendig fuktsperre hindrer uttørkning av byggfukt og frarådes ved store oppfyllingshøyder. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggplater eller maling med stor dampmotstand. Til slutt monteres plater e.l. Benyttes panel anbefaler vi at det monteres en vindsperre før panelen for å eliminere evt. støv. Grunnmur Glava Plate/ Rull A 37 Innv. kledning Bunnsvill på kapillærbrytende sjikt 16

17 OPPBYGGING AV KJØLEROM Et kjølerom er nyttig å ha, men det må bygges riktig. Kjølerom bør bygges som et rom i rommet. Her benyttes Glava Plate/Rull A 37. Til en gjennomsnittsfamilie bør kjølerommet være på 3-6 m 2. Temperaturen i kjølerommet bør være 4-7 C. Kjølerom bygges med en luftespalte på ca. 10 cm mot eksisterende konstruksjon, for å sikre god lufting rundt kjølerommet og forhindre oppfukting ved lekkasjer eller diffusjon. God lufttetting er særdeles viktig for et godt resultat. Mot varme rom må det brukes en tett fuktsperre av plast med klemte skjøter på varm side. Til slutt monteres den innvendige kledningen. Til innvendig kledning må det benyttes materialer som ikke setter smak på matvarene, og som er dampåpne. Her kan det anbefales granpanel eller gipsplater. På innsiden av kjølerommet brukes en dampåpen vindsperre. Ikke plasser kjølerommet mot rom med høy temperatur eller høy luftfuktighet som bad, badstu, fyrrom e.l. Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av tre, bygges med luftespalte på samme måte som for veggene. Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av betong, porebetong eller lettklinker kan lages som et flytende gulv. Legg fuktsperre på dekket og sørg for klemte skjøter. Legg f. eks. 20 mm Glava Trinnlydplate, for isolering, og 22 mm gulvspon. Husk kantavstivning. Utv. kledning varm side Fuktsperre (mot varmt rom) Glava Plate/Rull A 37 Innv. kledning Vindsperre 17

18 OPPBYGGING AV BADSTUE Bygg din egen badstue med enkle hjelpemidler. For en familie bør størrelsen være på minst 3 m 2. En 5 kw varmeovn er som regel tilstrekkelig varmekilde. For å sikre lufting mellom husets eksisterende vegger og tak, og de nye i badstuen, festes først et listverk, minimum 20 mm, før lektene monteres. Lektene bør tilsvare 100 mm isolasjon. Etter at isolasjonen, min. 100 mm, er lagt på plass mellom spikerslagene monteres nytt panel. I private badstuer anvendes ikke fuktsperre, men det legges et lag med kraftpapir eller ullpapp før panelet monteres. Innvendig panel med kvist og harpikslommer bør unngås. Her anbefales granpanel med max. bredde på 95 mm. Badstuovn bør monteres på samme vegg som døren. Lufteventil monteres på motsatte vegg høyt oppe. Ventil for luft inn monteres bak ovn og lavere. Er gulvet et uisolert betonggulv kan det legges 73 eller 98 mm tilfarergulv. Under tilfarerne bør det legge et kapillærbrytende sjikt av grunnmurspapp for å hindre oppfuktning av tilfarerne. Det må lages et ventilert luftesjikt mellom det eksisterende gulvet og isolasjonen. Legg evt. stubbloftsplater og isoler med 50 mm Glava Plate/Rull A 37. Oppå tilfarerne legges 22 mm vannfast spon og gulvbelegg. Husk at gulvbelegget skal føres opp bak panelen. Minimum 20 mm luftet hulrom 100 mm Glava Plate/Rull A 37 Innv. panel Gulvbelegg Luftespalte 18

19 ISOLERING AV GULVBJELKELAG Når det gjelder tilbygg til huset skal tilbygget isoleres med minst samme standard som byggeforskriftene angir for nye hus. Er trebjelkelaget mot det fri, kreves 300 mm isolasjon for å tilfredsstille kravet. Ved lav høyde under bjelkelaget kan det benyttes stubbloft av 15 mm bord pluss forhudningspapp eller 12 mm porøse trefiberplater. Husk å utvise stor nøyaktighet ved montering av vindbeskyttelse under bjelkelaget for å unngå kalde gulv. I bjelkelag som isoleres fra oversiden benyttes gjerne Glava Rull A 37 som rulles ut mellom bjelkene. Den beste måten å isolere et bjelkelag fra oversiden er å rulle isolasjonen ut i to lag. På den måten reduseres antall skjøter til et minimum. Ved plattformkonstruksjoner mot uoppvarmet rom (kjeller) foretas isoleringen fra undersiden. Monter 22 mm sponplater på bjelkelaget. Bruk Glava parkettunderlag hvis du skal ha parkett, eller laminatgulv på toppen. Alternativt kan selvbærende gulvbord/parkett erstatte sponplater. Dette vil redusere oppbygningshøyden, noe som kan være en fordel i rom med lav takhøyde. Benyttes tregulv anbefaler vi å anvende ullpapp. Parkett 3 mm Glava Parkettunderlag 22 mm sponplate Glava Rull A 37 Papp Stubbloft 19

20 ISOLERING AV TAK MED W-TAKSTOL Når du bygger på kan du isolere rikelig og riktig uten at det koster deg noe særlig ekstra. Spesielt på et kaldt loft er dette viktig. Her er det bare isolasjonen som koster ekstra. Derfor bør det isoleres i henhold til byggeforskriftene med 300 mm isolasjonstykkelse. Start med Glava Rafteplate innerst ved veggen. Platen er belagt med impregnert kraftpapir som vindbeskyttelse. Skyv platen utover i raftet til avstanden mellom undertak og rafteplate er min. 50 mm. Glava Takstolplate A 37 i 300 mm tykkelse er grei å montere. Takstolplaten legges opp i en operasjon som er tidsbesparende i forhold til å legge opp isolasjonen i to lag. Glava Takstolplate er laget slik at den kan anvendes både til 36 og 48 mm brede undergurter. Undergurten kan være inntil 150 mm høy. Med Glava Takstolplate får du et sammenhengende isolasjonslag også over bjelkene. Takstolplaten leveres både med og uten papir. Min. 50 mm luftespalte Det er ikke noe krav til at isolasjonen mot et kaldt loft skal være papirbelagt. Allikevel ser vi at endel bruker dette for å hindre at støv ol. går ned i isolasjonen samt at papiret hindrer utlufting av øverste del av isolasjonen hvis vindhastigheten på loftet er høy. Glava Takstolplate A 37 Glava Rafteplate A 37 Fuktsperre 20

21 ISOLERING AV YTTERVEGG I tilbygg skal det isoleres med minst samme standard som angitt i byggeforskriftene for nye hus. Kravet er 250 mm i yttervegg, men mange bruker 200 mm som er mulig p.g.a. omfordelingsregelen hvor redusert isolasjon i veggen kompenseres med mer isolasjon i andre deler av bygget, for eks. i taket. Etter at veggen er ferdig, monteres isolasjon fra innsiden. Ved å benytte Glava Rull A 37 får du et skreddersydd produkt som ved normal stenderhøyde eliminerer både kapp og skjøter. Til ytterveggens stenderverk, som bør gi rom for 200 mm til 250 mm isolasjon, festes først vindsperre med klemte skjøter. Deretter settes det opp et lektesystem som vil fungere som lufting samt spikerslag for utvendig kledning. For å unngå kondensering må du IKKE starte oppvarming før fuktsperren er montert. Fuktsperre monteres med omlegg og klemte skjøter. Monter innvendig kledning. Ved bruk av mm isolasjon i vegg kan det være fornuftig å legge fuktsperren inn i veggen slik at elektriske installasjoner kan monteres uten å bryte fuktsperren. Husk at det skal være 3 ganger så mye isolasjon på utsiden av fuktsperren, som på innsiden. Utv. kledning Utlekting Glava Vindsperre Stender c/c 600 mm Glava Plate/Rull A 37 Glava Fuktsperre Innv. kledning 21

22 ISOLERING AV KJELLERYTTERVEGG / TELESIKRING Når det gjelder isolasjonsmateriale under bakken er det riktige valget et av Styrofoam produktene. Produkter av mineralull og typen EPS har ikke de kvalitative egenskapene overfor fukt og langtidsbelastninger som XPS produktene Styrofoam. Det lønner seg å koste på et bedre isolasjonsmateriale når du bygger. Det er dyrt og mange ganger umulig å gjøre jobben igjen. Styrofoam har godt dokumenterte egenskaper (50 årsverdier) slik som lav varmeledningsevne, lavt fuktopptak og gode trykkfasthetsegenskaper. Minimum 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen skal ligge på utsiden av muren ved isolering av kjeller og underetasje. Ved utvendig isolering eliminerer man kuldebroer der innervegger og eventuelt betongdekke møter ytterveggene. Ytterveggene holdes tørre og varme, betongveggen får en betydelig temperaturheving og faren for innvendig kondens minimeres. Ved tilbakefylling med stedlige gravemasser benyttes Perimate DI-A som har drensriller i overflaten hvor vannet ledes ned til dreneringen. Ved selvdrenerende grunn eller fylling med drenerende masser brukes Styrofoam 250 SL-A-N. Pilarer og søyler er erfaringsmessig spesielt utsatt for telehiv. Selv pilarer til frostfri dybde kan løftes av telehiv fordi jordmassene fryser fast rundt pilaren. For å unngå dette må det støpes en stor forankringsplate (1x1 m) under frostsonen. Med telesikring av Styrofoam isolasjonsplater får du en enkel og trygg fundamentering. Det er irriterende med trapper som kommer ut av stilling eller beveger seg med årstidene. Hvis trappen er forbundet med huset kan det lett oppstå skader. Slike problemer unngår du med en enkel telesikring med Styrofoam 250 SL-A-N. Her er vist en inngangstrapp med et underliggende lag av Styrofoam 250 SL-A-N som markisolering. Asfalterte, stenbelagte innkjørsler med telehiv og telesprekker er ingen tjent med. Omlegging er kostbart. Legg heller inn en telesikring med markisolering av Styrofoam 250 SL-A-N. Mer informasjon finner du i brosjyrene Telesikring og Isolering i bakken. Finnes på 22

23 RINGMUR, GULV PÅ GRUNN OG MARKISOLERING Teknisk forskrift stiller betydelige krav til varmeisoleringen for å begrense varmetapet fra huset. Gulv og ringmursisoleringen er øket kraftig for å unngå kalde gulv og stort varmetap til omgivelsene. Hvis grunnen er telefarlig må det brukes markisolering slik at ringmuren ikke utsettes for teleløft. En rasjonell, arbeidssparende og teknisk fullverdig måte å sette opp ringmuren på er å benytte Isotherm Ringmurssystem. Selve Isotherm Ringmurselementet er en isolert forskaling med pålimt fibersementplate på yttersiden som ikke trenger videre behandling. Ved telefarlig grunn er det nødvendig å markisolere utenfor fundamentet. Som en følge av de skjerpede krav til et godt isolert gulv innebærer redusert varmetap fra bygningen en økt risiko for teleproblemer. Benytt Styrofoam XPS isolasjon som har lukket cellestruktur, lavt fuktopptak og god isolasjonsevne. Isotherm Ringmurselement er en genial løsning ved støping av ringmur. Elementets form hvor endene er gjerdet 45 og at det ikke er forskjell på topp og bunn av elementet, gjør at du klarer deg med ett element også for å bygge innvendige og utvendige hjørner. Elementene låses sammen ved hjelp av et solid låsestavsystem. Isolerte gulv på grunnen inkl. ringmuren skal ligge på et minst 100 mm drenerende lag med pukk eller singel. Det benyttes normalt EPS isolasjon (Isolitt S 80). Kravene til isolasjonstykkelse vil ligge et sted rundt 200 mm avhengig av grunnforhold og bygningens størrelse. Isolasjonen bør legges i to lag med forskutte skjøter. Spesialbrosjyre om Isotherm Ringmurselement og Mengdeberegningsprogram for komplett gulv på grunn løsning finnes på 23

24 DISSE PRODUKTENE TRENGER DU: GLAVA A 37 Til varme- og lydisolering av gulv, vegger og tak i nye og eldre bygninger. Glava A 37 leveres både som plate og rull. Platene er i format 570 x 1200 mm. Rullene har bredde 570 mm, og kontinuelig lengde som avhenger av tykkelsen. Rullene gir færrest isolasjonsskjøter og minst kapp og spill, mens platene i enkelte tilfeller kan være enklere å håndtere. GLAVA RAFTEPLATE 37 er en formskåret plate med vindbeskyttelse for bruk ved raftet (overgang vegg/tak). For isolering av tak mot kaldt loft. GLAVA TAKSTOLPLATE A 37 med papir og uten papir (uten papir i 250 og 300 mm tykkelse) Glassullplate med utskjæring for undergurten i takstoler slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonsjikt.til varmeisolering av tak med kaldt loft. GLAVA DYTTESTRIMMEL i bærepose Hendig bærepose med 2 x18 m dyttestrimmel. Posen inneholder også en praktisk dyttespak. Til isolering rundt dører og vinduer. GLAVA TRINNLYDPLATE Trinnlydisolasjon for flytende gulv. GLAVA PARKETTUNDERLAG Anvendes til underlag av parkett mot tregulv og betongdekke. GLAVA LYDREDUKSJONSBØYLE B Fjærende stålbøyle. Benyttes ved lydisolering av bjelkelag i nye boliger. GLAVA LYDREDUKSJONSBØYLE D Fjærende stålbøyle. Spesielt egnet ved forbedring av lydisolasjonen i eksisterende bygninger. Stålbøylen festes direkte under himlingen. GLAVA RUNDLIST Brukes i forbindelse med trinnlydplatekonseptet. Produktet legges oppå kantavstivningen, mellom platelag og vegg. Den vil da fungere som en bunnfylling, slik at man har noe å fuge mot, for å oppnå en mest mulig lufttett konstruksjon. STYROFOAM 250 SL-A-N - PERIMATE Isolering av gulv på grunn, kjelleryttervegger med lav oppfyllingshøyde, støttemurer, terasser, garasjer og boder. Ved isolering av kjellervegg og tilbakefylling med stedlige grove masser benyttes STYROFOAM Perimate DI-A som har drensriller i overflaten hvor vannet ledes ned til dreneringen. ISOLITT S 80 Isollitt S 80 egner seg for isolering av gulv på grunn, isolering av grunnmurer og etterisolering av betonggulv. ISOTHERM RINGMURSELEMENT Kombinert forskaling og isolering av ringmur med ferdigbehandlet ytterside av fibersement som ikke trenger videre behandling. Elementet brukes både som rettelement og til å lage innvendig og utvendig hjørner. ISOTHERM SÅLEBLOKK Såleblokk for bruk der hvor grunnforholdene tilsier en bredere lastbærer av ringmuren. Såle og ringmur kan støpes i en operasjon. GLAVA AS Sandakerveien 24C, D11. Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo. Tlf Fax E-post: Tellus Works

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 05-15 (2. revidering 08-15) erstatter 06-14 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLD Jackofoam

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon.

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon. Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem 03-2009 erstatter 04-2008 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner.

Detaljer