Praktisk TØMRERARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk TØMRERARBEID"

Transkript

1 F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID

2 Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt og stivt bjelkelag. I dette avsnittet ser vi på dimensjonering av bjelker av konstruksjonsvirke. I neste avsnitt ser vi på limtrebjelker og stålbjelker (HEB) For trevirke har vi valget mellom å bruke bjelkelagstabell med minimum stivhet eller høy stivhet (tabell 1.2 og 1.3). Skal vi dimensjonere for gulv med påstøp (ca. 5 cm), eller for lyd og/eller brannhimling, må vi bruke tabellen med høy stivhet. I vanlige oppholdsrom er det ikke gulvets stivhet som er dimensjonerende, men gulvets evne til å motstå vibrasjoner. Høy stivhet er derfor anbefalt i for eksempel oppholdsrom som stuer og kjøkkener der myke gulv kan oppfattes som irriterende. Velger du tabellene for høy stivhet, er du på den sikre siden. Eksempel Du har en lysåpning (LÅ) på 3200 mm og skal ha stubbloft, men har også bjelker uten skjøt (kontinuerlig). Det er bare krav til minimum stivhet. Vi kontrollerer for stubbloft og kontinuerlig bjelke: Vi velger 48 x 198 (C18). Fra tabell: 3250 mm x 0,95 (stubbloft) = 3087,5 mm. 3087,5 x 1.05 (kontinuerlig) bjelke = 3242 mm. Det betyr at vi har 42 mm å gå på i forhold til den valgte lysåpningen. Resten av bjelkelaget har ikke kontinuerlige bjelker: Lysåpning her er 3300 mm. Vi velger 48 x 198 (C24) Fra tabell: 3500 mm x 0,95 (stubbloft) = 3325 mm. Det betyr at vi har 25 mm å gå på i forhold til den valgte lysåpningen. Eksempel på utregning av lysåpning I figur 1.5 har jeg laget et eksempel der den frie delen av bjelken blir målt. Som du ser, kan vi lure oss til en mindre lysåpning ved at vi legger inn en ekstra svill slik at lysåpningen blir mindre. Den andre løsningen med bjelkelaget rett på mur er fortsatt en mulig løsning. Da vil en alltid få den minste lysåpningen. 148 mm LÅ = 3378 mm LÅ = 3378 mm LÅ = lysåpning Alt. A mm CA.600 mm (23x173) Alt. B Utfylling av svill Alt. C Bjelkelag rett på mur Vindtett papp Grunnmurspapp Pakning Alt.: «Alt i ett papp» Figur 1.5 Beregning av lysåpning Figur 1.6 Alternativer for bjelkelag på mur Mål utvendig = 7200 mm Alt. B og C 7200 mm Fratrekk 3 x 148 = 444 mm Fratrekk 3 x 250 = 750 mm = 6756 mm = 2 = 3378 mm (LÅ) 6450 mm 2 = 3225 mm (LÅ) 12

3 Tabellene er basert på vanlig etasjeskiller med gulvplater og himling mot underetasje. Du går alltid først inn i tabellen med utgangspunkt i standardforutsetningene, og deretter korrigerer du for konstruksjonstype. Korreksjonsfaktorene nedenfor multipliseres med lysåpningen i tabellen for den aktuelle konstruksjonen. Tabell 1.2 Lysåpning i meter, avhengig av trelastkvaliteter og bjelkeavstand minimum stivhet Trevirke C18 Trevirke C24 Trevirke C30 Bjelkedimensjon Bjelkeavstand Bjelkeavstand Bjelkeavstand mmxmm x 148 2,65 2,40 2,15 2,85 2,60 2,30 2,95 2,65 2,35 42 x 148 2,75 2,50 2,25 2,95 2,70 2,40 3,05 2,80 2,50 48 x 148 2,90 2,60 2,30 3,10 2,80 2,50 3,20 2,90 2,60 36 x 198 3,70 3,35 2,95 3,95 3,60 3,20 4,10 3,75 3,30 42 x 198 3,85 3,55 3,10 4,15 3,80 3,35 4,25 3,95 3,45 48 x 198 4,00 3,70 3,25 4,30 3,95 3,50 4,45 4,10 3,60 61 x 198 4,30 3,95 3,50 4,60 4,25 3,75 4,80 4,40 3,90 73 x 198 4,55 4,20 3,70 4,90 4,50 4,00 5,05 4,70 4,15 36 x 223 4,20 3,85 3,40 4,50 4,15 3,65 4,65 4,30 3,80 48 x 223 4,55 4,25 3,70 4,90 4,55 4,00 5,05 4,70 4,15 73 x 223 5,20 4,80 4,25 5,55 5,15 4,55 5,75 5,35 4,70 Tabell 1.3 Lysåpning i meter, avhengig av trelastkvaliteter og bjelkeavstand høy stivhet Bjelkehøyde Høy stivhet Bjelkeavstand Minimum stivhet Bjelkeavstand mm ,5 3,2 2,8 4,3 4,0 3, ,8 3,5 3,1 4,7 4,4 3, ,3 3,9 3,5 5,3 4,9 4, ,1 4,7 4,2 6,2 5,8 5, ,9 5,4 4,8 7,1 6,7 5,9 I-bjelker. Minimum stivhet Tabellen gjelder for etasjeskillere med egenlast inntil 0,8 kn/m 2 og maksimum 2,0 kn/m 2 nyttelast. Trevirke C18 Trevirke C24 Trevirke C30 Bjelkedimensjon Bjelkeavstand Bjelkeavstand Bjelkeavstand mmxmm x148 2,05 1,85 1,70 2,20 2,00 1,85 2,30 2,10 1,90 42x148 2,15 1,95 1,80 2,35 2,10 1,90 2,45 2,20 2,00 48x148 2,25 2,05 1,85 2,45 2,20 2,00 2,55 2,30 2,10 36x198 2,90 2,65 2,35 3,15 2,85 2,55 3,25 2,95 2,65 42x198 3,05 2,75 2,50 3,30 3,00 2,70 3,40 3,10 2,80 48x198 3,20 2,90 2,60 3,45 3,10 2,80 3,55 3,25 2,90 61x198 3,45 3,10 2,80 3,70 3,35 3,00 3,85 3,50 3,15 73x198 3,65 3,30 2,95 3,90 3,55 3,20 4,05 3,70 3,30 36x223 3,35 3,05 2,75 3,60 3,25 2,95 3,70 3,40 3,05 48x223 3,65 3,30 2,95 3,95 3,60 3,20 4,05 3,70 3,30 73x223 4,15 3,80 3,40 4,50 4,10 3,65 4,65 4,25 3,80 Tabellen gjelder for etasjeskillere med egenlast inntil 0,8 kn/m 2 og maksimum 3,0 kn/m 2 nyttelast. Kapittel 1 Legging av bjelkelag Korreksjonsfaktorer I beregning av bjelkedimensjoner tar vi utgangspunkt i tabellverdier fra bjelkelagstabeller (tabell 1.2 og 1.3). Disse verdiene må korrigeres med korreksjonsfaktorer. Ved å gange tabellverdien med en valgt korreksjonsfaktor tar vi hensyn til hva slags konstruksjon og hvor stiv vi ønsker denne. Hvis vi ikke hadde benyttet korreksjonsfaktorer måtte vi hatt mange tabeller for de ulike formålene. Eksempler på korreksjonsfaktorer: Frittbærende parkett eller ulimte plateskjøter = 0,95 Lydhimling med f.eks. bøyler, stubbloftgulv = 0,95 Kontinuerlige bjelker med tilnærmet like spenn = 1,05 23 mm bord + plater eller 28 mm gulvbord = 1,10 Gulvplatene limt til bjelkelaget = 1,03 Har vi et ekstra stivt gulv med tykke gulvbord, så kan vi ha litt mindre bjelkedimensjoner. Vi kan ha en faktor større enn 1,0, det vil si 1,1 i tabell. Har vi for eksempel en lydhimling som henger fritt under bjelkene, får vi ikke den stivheten som om himlingen var direkte på bjelkene og derav en faktor mindre enn 1,0 det vil si 0,95 i tabell. Tenker vi oss begge disse tilfellene, en med stivt gulv og lydhimling, har vi en fast lysåpning vi må forholde oss til, i eks. B på side 12 i boka er det oppgitt lysåpning på 3,225 m. Tar vi med i regnestykket LÅ 3,225 m og prøver i tabellen vet vi at vi kan velge en med litt mindre oppgitt LÅ en det vi har målt. Eksempel 1. Vi tar 36 x 223 C30 med c/c 600 mm og finner at den prøver vi ved å gange med faktor 1,1 og vi får da: 3,05 x 1,1 = 3,355 m den er da god nok der vi har ekstra stift gulv (eks. 28 mm gulvbord). Eksempel 2. Vi skal ha lydhimling i en kjellerstue under og trenger da en dimensjon som er sterkere enn den vi kan ta rett ut av tabellen. Vi har fortsatt LÅ på 3,225 m å gå ut i fra og vi prøver en som tåler litt mer og prøver med dimensjon: 48 x 223 mm, kvalitet: C30 og c/c 600 mm og vi får da: 3,3 x 0,95 = 3,135 m og den dimensjonen går ikke. Vi prøver med dimensjon: 73 x 223 mm, kvalitet C30 og c/c 600 mm som skal kunne tåle 3,8 m i LÅ. 3, 8 x 0,95 = 3,6 m den dimensjonen er mer en god nok. I-bjelker, kerto og gitter er andre typer bjelker som brukes. Her er et eksempel på en bjelkelagstabell for I-bjelker. Tabell 1.4 viser orienterende spennvidder for bjelkelag av I-bjelker med flenser av a. 45 mm x 45 mm konstruksjonsvirke. Detaljerte tabeller er vist i de enkelte produktgodkjenningene for de ulike bjelketypene. Tabell 1.4 Lysåpning i meter avhengi av stivhetskrav og bjelkeavstand I-bjelker 13

4 Takkonstruksjoner Takkonstruksjoner Saltak Valmtak Delvalmtak Kapittel 3 Saltak med ark Saltak med opplett Vi har nå bygd veggene, og toppsvillen er merket for plassering av sperre eller takstoler. Men før vi kan bygge taket, må vi gjøre en del forarbeider. Kapitlet tar for seg de fleste av de forarbeidene som er nødvendige, enten en skal bestille ferdige takstoler eller vi skal skjære sperrer på byggeplass. Dimensjonering og hvilke opplysninger en må gi leverandører/produsenter, er en del av dette. Videre beskrives praktiske løsninger for bygging og for innfesting og sikring av takkonstruksjon. Et bredt utvalg av ulike konstruksjoner er presentert: Valmtak, delvalm, arker og opplett. HMS-tips Ved montering av takkonstruksjoner skal du være spesielt oppmerksom på følgende punkter: Sikker anhuking og løfting av takstoler. Kontroller at stillaser er stabile. Vær oppmerksom på at det jobber folk i ulike høyder. Bruk personlig verneutstyr. 40

5 5.3 Alternative løsninger for vannbrett og tetting Som vi ser på de fire tegningene i figur 5.4, er det ikke bare én løsning, men mange. Vi har her valgt de mest vanlige løsningene, og begynner med figur A. Det nederste vannbrettet skal ligge med innerkant og oppbrett for beslag ca. 19 mm innenfor ytterkanten av kledningen fordi standardvinduer er basert på 19 mm kledning. På tømmermannspanel (under- og overligger) går vi normalt ut fra overligger som belistning, og derfor blir ytterkanten av vinduet plassert jevnt med ytterkanten av underliggeren. Det øvre vannbrettet ligger an på kledningens underlag (utfôringslekte), og vi fører derfor beslaget bare opp i bakkant av kledningen. Før vindtetting har vi lagt inn en syntetisk papp som går ut på vinduskarmen og fanger opp eventuelt fuktinnslag fra øverste del av vindusveggen. Det samme er satt på sidene av vinduet tidligere. Kledning og listverk som støter mot metallbeslag, må ha en klaring på minimum 5 mm. Hvis den ligger an på beslaget, får vi ikke luftet ut og tørket enden av treverket. Vi kan derimot bruke tre mot tre tett hvis vi ikke bruker metallbeslag, men det tilsier helst impregnerte materialer, i hvert fall i vannbrettet. Slik var det alltid utført fra gammelt av, og det var lite råteskader ved slike overganger. Figur B viser nesten samme tilfelle, men her har vi ført øvre beslag til bakkant av utfôringslekten, og vi har da lettere for å kunne lufte bak kledningen. Denne løsningen er ofte brukt på gavlvegger der vi har vinduer over hverandre. Her fører vi papp fra underkant av øvre vindu og ut på beslaget og unngår innslag av fukt fra øvre del av vegg. Figur C viser en forblendet vegg, det vil si en vegg med murstein som kledning. Her danner normalt øvre steinskift overkant av dekning, og vannbrett med beslag i bunn er 1 til 2 cm utenfor muren, men med innstøpte oppbretter på sidene. Figur D viser inntrukket vindu med foring både ute og inne (bedring av isolasjon) (ikke så stor nedkjøling av vindusflaten). PS. vindusprodusenter bør ta høyde for ferdig utvendig foring. Beslag opp bak kledning Beslag bak papp over vindu Fra overkant av syntetisk vindsperre Fuge rundt vindu på tre sider, ikke over vannbrett Inntrukket vindu med foring både ute og inne. Kapittel 5 Innsetting av dører og vinduer A B C D Figur 5.4 Ulike vannbrettutførelser. Løsningen til venstre er best egnet på en skjermet vegg hvor innslag av fuktighet er lite sannsynlig. Nummer to fra venstre er en løsning som er sikrere på åpne vegger. 75

6 Kalde tak Isolasjonstykkelser må velges i hvert enkelt tilfelle. Figur 7.1 viser tradisjonell isolering av loftsrom med lufting. Etter dagens krav til tetthet er denne krevende å utføre. Les mer om de ulike prinsippene i vedlegg 1 på side 122. Se også i SINTEF - Byggforskserien: Nr , Skrå tretak med kaldt loft, Nr , Skrå tretak med oppholdsrom på deler av taket. Damptett (plast) Dampåpen vindtetting mm Nye isolasjonskrav mm luft Nye krav mm isolasjon (1997 krav 270 mm isolasjon) +20 (soverom etc. +10?) Nye krav mm isolasjon (150 mm krav 1997) mm isol mm isolasjon Figur 7.1 Tetting av A-takstol Damptett (plast) Dampåpen vindtetting +20 Nye krav mm isolasjon (1977-krav 270 mm) 50 mm luft fra gesims til møne Lettvegg. Kan isoleres Figur 7.2. Isolasjon av sperretak med drager i møne Kapittel 7 Innvendige arbeider Figur 7.3 Detalj av møneutlufting med isolert tak, samme spalting ved uisolert tak. Bruk beslag av metall over mønekam. 87

7 VEDLEGG 1 Lite loftrom. Luftes med undertaket Dampåpent undertak Isolerte, ikke-luftede loftsrom En løsning der vindtett undertakspapp legges over utvendige sperrer og som også føres ned på vegg og overlapper vindtettpappen. Påforing, 48 eller 68 mm, til luftet tak vil kunne bære langs gesimsene. I dette tilfellet er det ingen annen lufting på trekantloftet enn det dampåpne undertaket. Selve luftåpningen mellom det ytre og det indre taket 48 73mm, blir luftet i møne slik det er forklart på side 87. Detalj av gesims og tilluft, på side 49 og 89. Dampåpent undertak Dette er en løsning i tråd med de nye kravene til tetthet, se vedlegg 7 side 133. Her kapsler vi inn hele takkonstruksjonen med et dampåpent undertak som luftes i møne. I dette tilfellet er det ingen lufting fra kottrom som forringer isolasjonen, men vi må være særdeles nøye med montering av dampsperre. Den må gå helt ut slik at det ikke blir luftlekkasjer. Dette gjelder særlig rundt taksperrer/knevegger og hanebjelker. I kottveggen kan vi la være å montere dampsperre. Dampåpen vindtett papp Valgfri takkledning Isolerte, luftede loftsrom (gammel type) Dette er den tradisjonelle løsningen med lufting i kott- og loftsrom. Vi kan oppnå full tetthet ved å ha dampåpen papp rundt og helt ned på veggen. Etter dagens forskriftskrav er denne krevende å utføre, men kan i prinsippet utføres på denne måten. Her er det tettheten i ytterkant av isolasjonen som blir utfordringen ved utførelsen. 122

8 VEDLEGG 7 Krav til lufttetthet for småhus I våre dager er lufttetthet en viktig del av energisparingen for bolighus. Har det huset du bygger for store utettheter vil kald vind trenge inn i isolasjonen og redusere isolasjonsevnen. Men ofte ligger utetthetene i områder der det ikke er isolasjon, slik som overganger mot grunnmur, rundt vinduer og dører og så videre. Vi kan teste husets tetthet ved å bruke spesielle vifter og utstyr for måling av lufttransporten. På denne måten vil vi kunne se om huset er tett. Kravet til tetthet er: Maksimum 2,5 luftveksling pr. time ved 50 Pa trykkforskjell, figur 1. Mange tester huset når vindsperren utvendig er montert, huset er ferdig kledd og vinduer og dører er satt inn, figur 2. Hvis en i tillegg da bruker målinger med termofotografering vil en se hvor utetthetene er. Det er viktig å presisere at her måler du kun lufttetthet og ikke diffusjonstetthet. Prinsipptegninger, måling av lufttetthet Blå vindtett Rød damptett Tett Leca pipe før måling Leca er utett Varedør hvor det monteres en vifte for å måle tetthet Figur 1 Måling av tetthet med alle tetteskikt. Foto viser utstyr for måling av tetthet. Foto: Øivind Ørnevik Tett Leca pipe før måling Figur 2 Måling av tetthet med kun vindtetting utvendig. Man kan på denne måten oppdage svakheter før innvendig tetting. 133

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus Isola Vindsperrer Fuktsikker og energieffektiv vindtetting Tørre og sunne hus Generelt om vindsperrer Bygg tett spar energi! Byggeforskriftene (TEK2010) setter krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005 HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG Mariskovegen 19 FORFATTERE: ROAR DANIELSEN HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD Dato: 12.05.2005 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Biri / Miljøbygg Nr.

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer