Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering"

Transkript

1 Isolering av hytter

2 Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering

3 Byggeforskriftene Dagens krav til isolering av hytter og fritidsboliger Byggeforskriftene stilte tidligere ingen spesielle krav til isolering av hytter og fritidsboliger. Fra 1. februar 2007 ble dette imidlertid endret. I forskriftene som nå gjelder er det innført energikrav både til helårsboliger og fritidsboliger og hytter. Bakgrunnen for energikravene er myndighetenes målsetting om å redusere enegiforbruket med 25%. For nye hytter og fritidsboliger over 50 m 2 BRA medfører energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon. For hytter over 150 m 2 BRA gjelder de samme nye kravene som for helårsboliger, mens kravene for hytter under 150 m 2 er noe modererte. Årsaken til dette er at mange nye hytter bygges med høy standard og derigjennom utgjør en stadig større andel av energiforbruket. Laftede hytter Bygging av laftede hytter er en tradisjon man ønsker å ta vare på. De nye energikravene er utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge hytter med laftede vegger. Energitiltak Hytter > 150 m 2 Hytter < 150 m 2 Hytter med laftede Hytter med laftede yttervegger > 150 m 2 yttervegger < 150 m 2 Tak U= 0,13 W/m 2 K U= 0,18 W/m 2 K U= 0,13 W/m 2 K U= 0,18 W/m 2 K (Kaldt loft 30 cm) (Kaldt loft 21 cm) (Kaldt loft 30 cm) (Kaldt loft 21 cm) (Sperretak heltre 35 cm) (Sperretak heltre 25 cm) (Sperretak heltre 35 cm) (Sperretak heltre 25 cm) Yttervegg U= 0,18 W/m 2 K U= 0,22 W/m 2 K U= 0,60 W/m 2 K U= 0,72 W/m 2 K (Bindingsverk 25 cm) (Bindingsverk 20 cm) 8 laft 6 laft (RockVegg 22 cm) (RockVegg 17 cm) Gulv på grunnen og U= 0,15 W/m 2 K U= 0,18 W/m 2 K U= 0,15 W/m 2 K U= 0,18 W/m 2 K mot det fri 1) (Gulv på grunn 20 cm) (Gulv på grunn 15 cm) (Gulv på grunn 20 cm) (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot (Bjelkelag mot (Bjelkelag mot (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) kryperom 20 cm) kryperom 25 cm) kryperom 20 cm) Vinduer/dører/glass U= 1,2 W/m 2 K U= 1,6 W/m 2 K U= 1,4 W/m 2 K U= 1,6 W/m 2 K Tot. maks 20% av (2-lags vindu med lav- (2-lags vindu) (2-lags vindu med lav- (2-lags vindu) oppvarmet bruksareal emisjonsbelegg, gass- emisjonsbelegg, gassfylling og isolert karm fylling ev. koblede 2+1 lags vindu) Kuldebroverdi Maks 0,03 W/m 2 K Varmegjenvinning Minimum 70 % Luftlekkasjer Maks 2,5 Maks 3, ) Angitte isolasjonstykkelser er beregnet med varmemotstand i gulv på grunn og i kryperom. Lyd- og brannisolering Støy fra hems og naborom er problemstillinger man ofte ikke tenker på før hytta står ferdig og er tatt i bruk. Ved å isolere riktig kan man oppnå svært gode resultater som innebærer at uønsket lyd reduseres til et minimum. Lydisolering av hems/gulv Hems kan bygges med synlige bjelker på undersiden og panel/ gulvbord oppå. Over dette legges Trinnlydplate og et plategulv. Langs kanten av Trinnlydplaten legges en lekt i samme tykkelse for randopplagring av platene. Denne løsningen vil ta opp mesteparten av lyden, enten det er i form av tråkking eller lek på gulvet. Isolering av skillevegger Ved å isolere skilleveggene med Flexi A-plate oppnår man ikke bare en betydelig lydreduksjon mellom rommene. Brannmotstanden i veggene øker også. Dette kan være av svært stor betydning da antall branntilløp og hyttebranner får et stadig større omfang. Sammenlignet med andre isolasjonsmaterialer vil en vegg isolert med isolasjon ha en betraktelig lengre gjennombrenningstid. Trinnlydplate 3

4 Isolering i grunnen Gulv på grunnen Ved bløt grunn skal det legges ut en fiberduk, og deretter minimum 100 mm drenerende masser bestående av pukk el. l. Isolasjon av Støpeplate Pluss legges ut på de drenerende massene, med en 0,2 mm PE-folie (fuktsperre) på oversiden. Markplate Ringmurselement For å motvirke svinnsprekker legges et armeringsnett 20 mm fra overkant betong, som støpes ut i mm tykkelse. Støpeplate Pluss Terreng av: Isolasjonstykkelse med Støpeplate Pluss 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm Leire 0,22 0,19 0,15 0,13 Sand/grus 0,24 0,21 0,17 0,14 Fjell 0,28 0,25 0,18 0,15 U-verdier forutsetter bruk av 600 mm ringmurselement og Markplate tykkelse 50 mm, bredde 600 mm. Ringmurselement har kuldebroverdi på 0,01 W/mK, som skal regnes med separat ved beregninger iht. NS Gulv på grunnen med tilfarere Dersom det skal benyttes heltregulv, er det praktisk å legge et tilfarergulv for å kunne feste gulvbordene. Mellom tilfarerne benyttes Flexi A- plate. Fuktsperre legges under tilfarere. Markplate Ringmurselement Flexi A-plate Over betongdekket kan det alternativt legges et flytende gulv med trykkfast og sponplater. Parkettleverandørene anbefaler også fuktsperre oppå betonggulvet dersom det skal legges parkett. Isolasjonstykkelse Støpeplate Pluss Terreng av: og opplekting med Flexi A-plate Flexi A-plate Støpeplate Pluss 80 mm 100 mm 150 mm Leire 48 mm 0,17 0,16 0,13 Sand/grus 48 mm 0,19 0,17 0,14 Fjell 48 mm 0,21 0,19 0,15 48 mm lekter cc 600 mm. U-verdier forutsetter bruk av 600 mm ringmurselement, og Markplate tykkelse 50 mm, bredde 600 mm. Ringmurselement har kuldebroverdi på 0,01 W/mK, som skal regnes med separat ved beregninger iht. NS 3031 Støpeplate Pluss 4

5 Isolering i grunnen Ringmur med kryperom Fundamenter for kryperom må teleisoleres med ekstrudert polystyren (XPS) under fundament og Markplate ut på hver side. Bredde og tykkelse er avhengig av dybde på fundamentet og frostmengden på stedet. Lufteventil Fuktsperre i kryperom Kryperommet må være godt luftet, og det bør legges ut plastfolie på bakken for å unngå at markfukt stiger opp. Hele grunnen i kryperommet kan også isoleres for å minske fuktbelastningen. Ringmur Markplate XPS Pukk Markplate Bjelkelag med tradisjonelt stubbeloft Vanlig løsning for bjelkelag over kryperom, er stubbeloft av trebord eller bygningsplater lagt opp på lekter langs siden av bjelkene. Større isolasjonstykkelse oppnås ved å skru fast et bredt bord på undersiden av bjelken før denne legges på plass. Ved store isolasjonstykkelser må bjelkelaget fores opp. Over stubbeloftet skal det legges en Vindsperre som hindrer trekk opp gjennom gulvet. Vindsperren skal klemmes mot siden av bjelkene med en klemlist. Plastfolie skal ikke benyttes på oversiden av bjelkelaget! Stubbeloftsplate/ gulv Vindsperre Gulvbord Flexi A-plate Klemlist Bord Bjelketykkelse Isolasjonstykkelse* Flexi A-plate /Høyde trebjelker + ev.oppforing (mm) 157/173 mm 182/198 mm 207/223 mm 230/ mm 36 mm 0,20 0,18 0,16 0,15 48 mm 0,20 0,18 0,16 0,15 * Effektiv isolasjonstykkelse med stubbeloft.trebjelker cc 600 mm. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Forutsatt 0,3 m høyt kryperom med ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende 0,15 % av gulvareal, eller 0,0036 m 2 /m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. 5

6 Isolering i grunnen Bjelkelag med Stubbeloftsplate Stubbeloftsplate er en ekstra formfast plate med ett hardt sjikt på undersiden. Det harde sjiktet gir tilstrekkelig beskyttelse mot de vindkrefter som oppstår i kryperommet. For å hindre gjennomtrekk opp gjennom bjelkelaget legges en Vindsperre på toppen av bjelkelaget med overlapp til folien i veggen. Trebord skrues opp under bjelken og skal gi minst 30 mm opplegg for isolasjonsplaten. Gulvbord Vindsperre Stubbeloftsplate Bord Bjelke Isolasjonstykkelse Stubbeloftsplate + ev. oppforing (mm) 198 mm mm mm 48 mm 0,17 0,15 0,13 Trebjelker cc 600 mm. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende 0,15 % av gulvareal, eller 0,0036 m 2 /m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. Bjelkelag med RockVegg På grunn av at det i enkelte perioder er høy fuktighet i kryperommet, er det en fordel å benytte uorganiske materialer på undersiden av bjelkelaget. Vindsperre RockVegg -platen er uorganisk og gir et kontinuerlig isolasjonssjikt under trebjelkene. Dette gir en høyere temperatur på bjelken, og dermed mindre risiko for kondens og muggvekst. Under bjelkene festes Vindsperre for å oppnå lufttetting i bjelkelaget. Plastfolie skal ikke benyttes på oversiden. Mellom bjelkene benyttes Flexi A-plate. RockVegg - platene festes til bjelkene på undersiden med treskruer og stor plastskive. Flexi A-plate RockVegg alt. nedforing med Flexi A-plate Festeplugg med stor skive Bjelketykkelse Isolasjonstykkelse RockVegg og Flexi A-plate mm mm mm 36 mm 0,15 0,14 0,13 48 mm 0,15 0,14 0,13 RockVegg festet på undersiden med skruer og plastskive.trebjelker cc 600 mm. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Ringmur av 150 mm betong med åpninger for ventilasjon (fri åpning tilsvarende 0,15 % av gulvareal, eller 0,0036 m 2 /m vegg). Ikke vindutsatt bebyggelse. 6

7 Isolering av vegger Yttervegg med inntrukket dampsperre Dette er en fuktteknisk meget god løsning. Vindsperre sørger for at kald uteluft ikke blåser inn i isolasjonen og reduserer isolasjonsevnen. Den skal også, sammen med RockTett Dampsperre, hindre gjennomgående luftlekkasjer. Dampsperrens viktigste oppgave er å gjøre veggen lufttett på innsiden, og dermed hindre varmetap og oppfukting på grunn av luftlekkasjer gjennom konstruksjonen. For å redusere faren for kondens på innsiden av dampsperren bør minst tre ganger så mye isolasjon legges på utsiden som på innsiden av dampsperren. Med inntrukket dampsperre er det mulighet for å legge skjult elektrisk anlegg etc. Vindsperre Utlektet kledning Flexi A-plate Utlekting RockTett Dampsperre og innvendig kledning Stender Isolasjonstykkelse Flexi A-plate med utforing mm mm mm mm 36 mm 0,23 0,21 0,19 0,17 48 mm 0,25 0,20 0,18 0,15 Stendere cc 600 mm Yttervegg med RockVegg Systemet med RockVegg bryter kuldebroer effektivt og gir en slank konstruksjon på grunn av RockVegg-platens gode isolasjonsevne. Løsningen består av en formfast og dukbelagt isolasjonsplate i full etasjehøyde, samt RockFast avstandsholdere og skruer for feste av holder og lekt. Utenpå RockVegg-platen benyttes en myk Vindsperre i full etasjehøyde. Vindsperre RockVegg Utlektet kledning Flexi A-plate RockTett Dampsperre og innvendig kledning RockFast avstandsholder Stender Isolasjonstykkelse med RockVegg og Flexi A-plate mm mm mm mm 36 mm 0,24 0,21 0,19 0,17 48 mm 0,25 0,22 0,20 0,18 Stendere cc 600 mm 7

8 Isolering av vegger Isolert laftet yttervegg Selv om det ikke er krav om varmeisolering av laftede yttervegger etter forskriftene kan det gi flere fordeler. Hytter som står oppvarmet vil få betydelig lavere fyringsutgifter, og hytter som står uoppvarmet blir raskere varme, dersom lafteveggen isoleres på innsiden. Ved innvendig isolering bør det settes opp en vindsperre dersom veggen ikke er lufttett. Deretter bindingsverk med Flexi A-plate, RockTett Dampsperre og innvendig kledning. Ved utvendig isolering benyttes først en vindsperre mot lafteveggen, og deretter utlekting med Flexi A-plate og en ny vindsperre før kledningen. Den ytterste vindsperren bør være mer diffusjonsåpen enn den indre. Laftet vegg Vindsperre RockTett Dampsperre og innvendig kledning Flexi A-plate Laftevegg Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate 73 mm 98 mm 123 mm 148 mm 145 mm 0,35 0,29 0,25 0, mm 0,31 0,27 0,23 0,21 Stendere cc 600 mm.verdiene gjelder både for innvendig og utvendig isolering. Yttervegg med Flex Systemvegg Med Flex Systemvegg spares treverk og det oppnås godt isolerte vegger uten kuldebroer. Systemet monteres mot en bærende og fast bakvegg som skal være luft- og evt. damptett. Løsningen består av formfaste isolasjonsplater med to fleksible sidekanter, skruer og skiver for montering av plater og bærelekt. Bærelekter skrus fast til bakvegg og henges opp i takutstikk. Det er ikke krav om vindsperre i denne løsningen. RockTett Dampsperre Bakvegg Flexi A-plate Flex Systemplate 28x98 mm bærelekt Flex Systemskrue Flex Systemplastskive Stender med Flexi A-plate Isolasjonstykkelse med Flex Systemplate 100 mm 150 mm 200 mm 98 mm 0,18 0,15 0, mm 0,15 0,13 0,11 8

9 Isolering av tak Kompakt torvtak Med RockTorv isolasjonsplate er det mulig å få til en fullgod løsning med hensyn til dagens krav til varmeisolering. Problemer med kondensert fukt i konstruksjonen eller snøinndrev i luftespalte vil unngås. Den enkle utførelsen gir mange fordeler ift. en tradisjonell luftet løsning. Utvendig tettesjikt, luft- og damptetting blir ett og samme sjikt. Konstruksjonen blir enklere og dermed sikrere mot byggefeil. Bygget kommer også raskere under tak slik at det vil være mindre risiko til å få oppfukting. Torv RockTorv isolasjonsplate Tettesjikt Drenering Bordtak For tak med kompliserte takformer, mange arker og takopplett er det vanskelig å få til en sammenhengende god lufting. Slike tak egner seg bedre med en omvendt takløsning. Med denne løsningen får man også nyttiggjort seg av den isolerende effekten fra torv og snø. Torvstokk og Torvkroker Isolasjonstykkelse med RockTorv isolasjonsplate 150 mm 200 mm 250 mm mm mm mm 0,23 0,18 0,15 0,18 0,15 0,12 I en varmtaksløsning oppstår det ikke problemer med lufting Detaljløsninger Avslutning mot vindski Rafteløsning med bordtak som danner takutstikk Avslutning med raftesperre 9

10 Isolering av tak Markplate Luftet torvtak Denne tradisjonelle metoden krever god lufting, enten mot gavl ved hjelp av krysslufting (figur a), eller ved lufting bare i takfallets retning med rom for lufting under mønet og ventiler mot gavl (figur b). Tettesjikt Torv Bordtak Krysslufting Undertak En tredje løsning for å unngå kondensproblemer er å lufte i takfallets retning og montere luftelyrer på taket (figur c). Flexi A-plate Sperre RockTett Dampsperre og innvendig himling Figur a: Lufting mot gavl ved hjelp av krysslufting Figur b: Lufting ved hjelp av ventiler i gavl Figur c: Lufting ved hjelp av luftelyrer på taket U-verdi (W/m2 K) Sperretykkelse 36 mm 48 mm Isolasjonstykkelse med Flexi A-plate 173 mm 200 mm 250 mm 275 mm 300 mm 350 mm 0,23 0,21 0,17 0,16 0,15 0,13 0,24 0,22 0,18 0,16 0,15 0,13 Sperrer cc 600 mm Tak med kaldt loft Til isolering av kalde, luftede loftsrom benyttes Takstolplate. Platen har et utfrest spor på langsiden tilpasset undergurtens bredde og høyde. Dette gjør at isolasjonen bryter kuldebroen over undergurten. Ut mot raft benyttes Rafteplate. Dette er et skråskåret produkt belagt med en rivesterk vindtett folie med overlapper. Det kan også benyttes vindavleder som avsluttes minst 100 mm over isolasjonen. Undertak Luftekartong med 50 mm luftespalte Takstolplate Undergurt U-verdi (W/m2 K) Undergurt 48 x 98 mm 48 x 148 mm Takstoler cc 600 mm 10 Isolasjonstykkelse med Takstolplate 200 mm 225 mm 250 mm 300 mm 0,19 0,17 0,15 0,13 0,20 0,18 0,16 0,14 RockTett Dampsperre og innvendig himling

11 Aktuelle produkter Flexi A-plate Format mm Flex Systemvegg Format mm For isolering av vegger, himlinger, bjelkelag, skillevegger etc. Stubbeloftsplate For isolering av stubbeloft uten behov for underliggende stubbeloftsbord. Støpeplate Pluss 50x565x x575x x575x x575x x575x x575x x575x x575x x555x x565x x600x x600x x600x x600x1000 Flex Systemplate Isolasjonsplate som er fleksibel på to sider. Dette gjør monteringen enkel og det oppnås et resultat helt uten kuldebroer. Platen monteres stående mot bærende vegg av tre, OSB, kryssfinér eller betong. Flex Systemskrue Benyttes til montering av Flex Systemplate Flex Systemplastskive Benyttes til montering av Flex Systemplate Vindsperre For isolering av gulv på grunn med påstøp. Markplate For telesikring i mark av grunne fundamenter, garasjer og gulv på grunn. Brukes også som underlag for torvtak. 50x 600 x x 600 x x 600 x x 600 x x600x x600x x600x x600x1200 RockTett Klimamembran 2743x x50000 Vindsperre av syntetisk materiale med full etasjehøyde, 274 cm. Vindtett, smidig og monteres med meget få skjøter. Dette sikrer en tett konstruksjon og gir god økonomi. 0,21x1250x40000 RockTorv isolasjonsplate RockVegg For isolering av torvtak bygget opp som kompaktløsning. 100x600x x600x x600x1200 Torvkrok Passer til 6, 7 og 8 høy torvhaldsstokk. Høyde 150 mm. Isolasjonsplate i standard vegghøyde til utvendig isolering av vegger. Gir en tett løsning uten kuldebroer og unødig varmetap. 47x1200x2700 RockFast Festesystem til Rockvegg som består av avstandsholdere, skruer og bits. Intelligent dampsperre med variabel diffusjonsmotstand og stor innebygget styrke. Kan brukes i alle konstruksjoner der det benyttes dampsperre. RockTett Tape Til skjøting av membraner, membraner til tilstøtende materialer, mellom treplater, undertaksduk, mellom membran og vindu og takvindu. Merk! Kan ikke brukes på murstein, betong, gassbetong, Leca og puss. 60x

12 AS P.b Nydalen, 0401 OSLO Telefon Telefax rockwool.no Kundeservice Telefon Fax grønn linje FOTO: SCANLAFT DEFACTO OKTOBER 2010

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Utførelse av småhus Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 3: Utførelse av småhus Emneord: Energi,

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer